لیست Bom

فهرست مواد اولیه یا BOM که گاهی با عبارت‌هایی چون ساختار محصول، لیست مواد خام هم گفته می‌شود عبارتی است که در مناطق صنعتی کاربرد دارد. هر کارخانه‌ای که بخواهد محصولی را تولید کند ابتدا باید مواد خام آن محصول را تهیه کرده و از طریق آن محصول نهایی را تولید کند. به لیست مواد خامی که برای تولید محصول نهایی استفاده می‌شوند BOM گویند. هر چند که هر ماده خامی نیز ممکن است برای ساخت آن دوباره از یک سری مواد خام دیگر استفاده کرده باشد. از این جهت گاهی آن را درخت BOM هم می‌نامند. چون ممکن هست در هر سطحی مواد سازنده وجود داشته باشد. به عنوان مثال محصول نهایی در سطح بالای درخت است که زیر مجموعه آن مواد سازنده اش است. حال هر ماده سازنده مجدداً مواد سازنده‌ای دارد و الی آخر که یک درخت را تشکیل می‌دهد. هر ماده خامی که در محصول نهایی به کار می‌رود ممکن است به سه طریق تهیه شود: همان کارخانه در بخش دیگر همان ماده اولیه را تهیه می‌کند. از کارخانه دیگر به طور آماده می‌خرد. به کارخانه دیگری آن را طبق نظرات و سلایق خودشان سفارش ساخت می‌دهند. در این بین ممکن است که بخشی از دستگاه‌ها و حتی تجهیزات خود را در اختیار آن کارخانه جهت ساخت سفارش آنان قرار دهند. این BOMها همیشه ثابت نیستند و ممکن است نسبت به شخص خریدار، اوضاع اقتصادی کارخانه و بازار تغییر کنند.

در امین پارت شما این امکان را خواهید داشت که با بهره گیری از بانک وسیع و به روز اطلاعاتی ما ، BOM های مورد استفاده ی خود را ساخته و در هر زمان به آن ها دسترسی داشته باشید، بی آن که نگران قدیمی شدن اطلاعات اقتصادی آن ها باشید.