راهنمای ثبت نام در سایت امین پارت


نخست روی ثبت نام کلیک کنید.

با صفحه ی زیر مواجه خواهید شد، مشخصات را وارد نموده و ثبت نام را بزنید.

اکنون به ایمیل خود وارد شوید، ایمیلی که از طرف امین پارت برایتان ارسال گردیده را باز کنید.

بر لینک فعالسازی درون آن کلیک کنید تا حساب کاربریتان فعال شود.


ایمیل و رمز خود را وارد و روی ورود کلیک کنید.


در صورتیکه مرحله پیشین را انجام نداده باشید (ایمیل فعال سازی ) با این پیغام رو به رو می شوید.