یافته‌ها: 88سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

فرکانس

ولتاژ - ورودی (حداکثر)

نوع

مقاومت ظاهری

ظرفیت @ فرکانس

اندازه

دمای عملیاتی

پایان‌دهنده


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
فرکانس
ولتاژ - ورودی (حداکثر)
نوع
مقاومت ظاهری
ظرفیت @ فرکانس
اندازه
دمای عملیاتی
پایان‌دهنده
image
7BB-15-6L0
Murata Electronics North America
BUZZER ELEMENT STANDARD 6KHZ
7084
-
0.92000
-
1
7BB
Active
6kHz
-
Standard
1.2 kOhm
9500pF @ 1kHz
0.59" Dia (15mm)
-20°C ~ 70°C
Wire Leads
image
CEB-20D64
CUI Inc.
BUZZ ELEM PIEZO STD 6.5KHZ 30V
16091
-
1.62000
-
1
CEB
Active
6.5kHz
30V p-p
Standard
350 Ohm
13000pF @ 120Hz
0.79" Dia (20mm)
-20°C ~ 70°C
Wire Leads
image
CEB-27D44
CUI Inc.
BUZZ ELEM PIEZO STD 4.6KHZ 20V
4273
-
1.75000
-
1
CEB
Active
4.6kHz
20V p-p
Standard
250 Ohm
16000pF @ 1kHz
1.06" Dia (27mm)
-20°C ~ 70°C
Wire Leads
image
APS4812B-LW100-R
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 1.2KHZ 50MM
1739
-
3.00000
-
1
APS
Active
1.2kHz
30V p-p
Standard
3.5 kOhm
65000pF @ 1kHz
1.97" Dia (50mm)
-20°C ~ 70°C
Wire Leads
image
7BB-12-9
Murata Electronics North America
BUZZER ELEMENT STD 9KHZ
5925
-
0.51000
-
1
7BB
Active
9kHz
-
Standard
1 kOhm
8000pF @ 1kHz
0.47" Dia (12mm)
-
None
image
7BB-20-3
Murata Electronics North America
BUZZER ELEMENT STD 3.6KHZ
5410
-
0.57000
-
1
7BB
Active
3.6kHz
-
Standard
500 Ohm
20000pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-
None
image
7BB-20-6
Murata Electronics North America
BUZZER ELEMENT STD 6.3KHZ
1042
-
0.64000
-
1
7BB
Active
6.3kHz
-
Standard
350 Ohm
10000pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-
None
image
AB1070B
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 7KHZ 10MM
5501
-
1.02000
-
1
-
Active
7kHz
15V p-p
Standard
1 kOhm
10000pF @ 1kHz
0.39" Dia (10mm)
-20°C ~ 60°C
None
image
AB2040B
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 4KHZ 20MM
5484
-
1.02000
-
1
-
Active
4kHz
30V p-p
Standard
350 Ohm
25000pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-20°C ~ 60°C
None
image
AB1548B
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 4.8KHZ 15MM
1943
-
1.02000
-
1
-
Active
4.8kHz
20V p-p
Standard
2 kOhm
7500pF @ 1kHz
0.59" Dia (15mm)
-20°C ~ 70°C
None
image
AB1290B
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 9KHZ 12MM
1848
-
1.02000
-
1
-
Active
9kHz
30V p-p
Standard
500 Ohm
8000pF @ 1kHz
0.47" Dia (12mm)
-20°C ~ 60°C
None
image
AB2726B
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 2.6KHZ 27MM
1690
-
1.02000
-
1
-
Active
2.6kHz
30V p-p
Standard
250 Ohm
50000pF @ 1kHz
1.06" Dia (27mm)
-20°C ~ 60°C
None
image
AB2746B
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 4.6KHZ 27MM
1013
-
1.02000
-
1
-
Active
4.6kHz
20V p-p
Standard
250 Ohm
16000pF @ 1kHz
1.06" Dia (27mm)
-20°C ~ 70°C
None
image
7BB-35-3
Murata Electronics North America
BUZZER ELEMENT STD 2.8KHZ
2571
-
1.18000
-
1
7BB
Active
2.8kHz
-
Standard
200 Ohm
30000pF @ 1kHz
1.38" Dia (35mm)
-
None
image
AB1541B-LW100-R
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 4.1KHZ 100M
1131
-
1.18000
-
1
AB
Active
4.1kHz
30V p-p
Standard
1 kOhm
8000pF @ 1kHz
0.59" Dia (15mm)
-20°C ~ 60°C
Wire Leads
image
AB2720B
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 2KHZ 27MM
5287
-
1.21000
-
1
-
Active
2kHz
30V p-p
Standard
300 Ohm
45000pF @ 1kHz
1.06" Dia (27mm)
-20°C ~ 70°C
None
image
AB2040S-LW100-R
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 4KHZ 100MM
13452
-
1.46000
-
1
AB
Active
4kHz
30V p-p
Standard
350 Ohm
22000pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-20°C ~ 60°C
Wire Leads
image
7NB-41-1
Murata Electronics North America
PIEZOELECTRIC DIAPHRAGM
2265
-
1.52000
-
1
7NB
Active
800Hz
-
Standard
600 Ohm
75000pF @ 1kHz
1.61" Dia (41mm)
-20°C ~ 70°C
None
image
AB1290B-LW100-R
PUI Audio, Inc.
PIEZO CER BENDER 9000HZ 500 OHM
2772
-
1.65000
-
1
AB
Active
9kHz
30V p-p
Standard
500 Ohm
8000pF @ 1kHz
0.47" Dia (12mm)
-20°C ~ 60°C
Wire Leads
image
AB2040B-LW100-R
PUI Audio, Inc.
PIEZO CERAMIC BENDER 20MM 4.0KHZ
1022
-
1.65000
-
1
AB
Active
4kHz
30V p-p
Standard
350 Ohm
25000pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-20°C ~ 60°C
Wire Leads
image
AB1070B-LW100-R
PUI Audio, Inc.
PIEZO CER BENDER 7000HZ 1000 OHM
1413
-
1.71000
-
1
AB
Active
7kHz
15V p-p
Standard
1 kOhm
10000pF @ 1kHz
0.39" Dia (10mm)
-20°C ~ 80°C
Wire Leads
image
AB2065B-LW100-R
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO
2074
-
1.73000
-
1
AB
Active
6.5kHz
30V p-p
Standard
500 Ohm
14000pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-20°C ~ 60°C
Wire Leads
image
AB2025B-LW100-R
PUI Audio, Inc.
PIEZO CERAMIC BENDER 20MM 2.5KHZ
1193
-
1.73000
-
1
AB
Active
2.5kHz
30V p-p
Standard
500 Ohm
80000pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-20°C ~ 60°C
Wire Leads
image
AB2720B-LW100-R
PUI Audio, Inc.
PIEZO CERAMIC BENDER 27MM 2.0KHZ
1145
-
1.87000
-
1
AB
Active
2kHz
30V p-p
Standard
300 Ohm
45000pF @ 1kHz
1.06" Dia (27mm)
-20°C ~ 70°C
Wire Leads
image
CEB-35D26
CUI Inc.
BUZZ ELEM PIEZO STD 2.6KHZ 30V
7015
-
1.94000
-
1
CEB
Active
2.6kHz
30V p-p
Standard
300 Ohm
30000pF @ 1kHz
1.38" Dia (35mm)
-20°C ~ 70°C
Wire Leads
image
CEB-20FD64
CUI Inc.
BUZZ ELEM PIEZO FEDBK 6.4KHZ 30V
5415
-
2.08000
-
1
CEB
Active
6.4kHz
30V p-p
Feedback
400 Ohm
10000pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-20°C ~ 70°C
Wire Leads
image
CEB-44D06
CUI Inc.
BUZZ ELEM PIEZO STD 0.6KHZ 20V
1353
-
2.21000
-
1
CEB
Active
600Hz
20V p-p
Standard
1 kOhm
70000pF @ 120Hz
1.73" Dia (44mm)
-20°C ~ 70°C
Wire Leads
image
AB5027B-3-LW100-R
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO
334
-
3.85000
-
1
AB
Active
2.7kHz
30V p-p
Standard
500 Ohm
40000pF @ 1kHz
1.97" Dia (50mm)
-20°C ~ 60°C
Wire Leads
image
7BB-27-4C
Murata Electronics North America
AUDIO INDICATOR
1433
-
0.89000
-
1
7BB
Active
4.6kHz
-
Feedback
200 Ohm
18000pF @ 1kHz
1.06" Dia (27mm)
-
None
image
AB2022A
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 2.2KHZ 20MM
1200
-
1.02000
-
1
AB
Active
2.2kHz
30V p-p
Standard
500 Ohm
80000pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-20°C ~ 60°C
None
image
AB3529BF-LW100-R
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 2.7KHZ 100M
483
-
3.16000
-
1
AB
Active
2.9kHz
30V p-p
Feedback
500 Ohm
25000pF @ 1kHz
1.38" Dia (35mm)
-20°C ~ 70°C
Wire Leads
image
7BB-27-4
Murata Electronics North America
BUZZER ELEMENT STD 4.6KHZ
774
-
0.82000
-
1
7BB
Active
4.6kHz
-
Standard
200 Ohm
20000pF @ 1kHz
1.06" Dia (27mm)
-
None
image
AB2025B
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 2.5KHZ 20MM
750
-
1.02000
-
1
-
Active
2.5kHz
30V p-p
Standard
500 Ohm
80000pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-20°C ~ 60°C
None
image
AB1560B
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 6KHZ 15MM
359
-
1.02000
-
1
-
Active
6kHz
15V p-p
Standard
300 Ohm
12000pF @ 1kHz
0.59" Dia (15mm)
-20°C ~ 80°C
None
image
7BB-20-6L0
Murata Electronics North America
BUZZER ELEMENT STD 6.3KHZ
396
-
1.06000
-
1
7BB
Active
6.3kHz
-
Standard
1 kOhm
10000pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-
Wire Leads
image
7BB-27-4L0
Murata Electronics North America
BUZZER ELEMENT STD 4.6KHZ
817
-
1.23000
-
1
7BB
Active
4.6kHz
-
Standard
300 Ohm
20000pF @ 1kHz
1.06" Dia (27mm)
-
Wire Leads
image
CEB-27FD44
CUI Inc.
BUZZ ELEM PIEZO FEDBK 4.5KHZ 30V
820
-
1.64000
-
1
CEB
Active
4.5kHz
30V p-p
Feedback
500 Ohm
16000pF @ 1kHz
1.06" Dia (27mm)
-20°C ~ 70°C
Wire Leads
image
AB4113B
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 1.3KHZ 41MM
462
-
1.68000
-
1
-
Active
1.3kHz
30V p-p
Standard
200 Ohm
150000pF @ 1kHz
1.61" Dia (41mm)
-20°C ~ 60°C
None
image
AB2746B-LW100-R
PUI Audio, Inc.
PIEZO CER BENDER 27MM 4600HZ
234
-
1.71000
-
1
AB
Active
4.6kHz
30V p-p
Standard
250 Ohm
16000pF @ 1kHz
1.06" Dia (27mm)
-20°C ~ 60°C
Wire Leads
image
7BB-35-3L0
Murata Electronics North America
BUZZER ELEMENT STD 2.8KHZ
534
-
1.77000
-
1
7BB
Active
2.8kHz
-
Standard
200 Ohm
30000pF @ 1kHz
1.38" Dia (35mm)
-
Wire Leads
image
CEB-35FD29
CUI Inc.
BUZZ ELEM PIEZO FEDBK 2.9KHZ 30V
944
-
2.18000
-
1
CEB
Active
2.9kHz
30V p-p
Feedback
500 Ohm
25000pF @ 1kHz
1.38" Dia (35mm)
-20°C ~ 70°C
Wire Leads
image
7BB-41-2L0
Murata Electronics North America
BUZZER ELEMENT STD 2.2KHZ
377
-
2.63000
-
1
7BB
Active
2.2kHz
-
Standard
300 Ohm
30000pF @ 1kHz
1.61" Dia (41mm)
-
Wire Leads
image
AB4113B-LW100-R
PUI Audio, Inc.
PIEZO CERAMIC BENDER 30V 1300HZ
246
-
2.64000
-
1
AB
Active
1.3kHz
30V p-p
Standard
200 Ohm
150000pF @ 1kHz
1.61" Dia (41mm)
-20°C ~ 60°C
Wire Leads
image
AB3526B-LW100-R
PUI Audio, Inc.
PIEZO CERAMIC BENDER 35MM 30V
176
-
2.64000
-
1
AB
Active
2.6kHz
30V p-p
Standard
300 Ohm
30000pF @ 1kHz
1.38" Dia (35mm)
-20°C ~ 70°C
Wire Leads
image
AB2036B
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 3.6KHZ 20MM
750
-
1.02000
-
1
AB
Active
3.6kHz
30V p-p
Standard
500 Ohm
25000pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-20°C ~ 60°C
None
image
AB2065B
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 6.5KHZ 20MM
639
-
1.02000
-
1
-
Active
6.5kHz
30V p-p
Standard
500 Ohm
14000pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-20°C ~ 60°C
None
image
AB1541
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 4.1KHZ 15MM
627
-
1.02000
-
1
-
Active
4.1kHz
15V p-p
Standard
1 kOhm
8000pF @ 1kHz
0.59" Dia (15mm)
-20°C ~ 60°C
None
image
AB2036AF
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 3.7KHZ 20MM
290
-
1.02000
-
1
-
Active
3.7kHz
30V p-p
Feedback
500 Ohm
20000pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-20°C ~ 70°C
None
image
AB2072S
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 7.2KHZ 20MM
213
-
1.02000
-
1
-
Active
7.2kHz
30V p-p
Standard
300 Ohm
10000pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-20°C ~ 60°C
None
image
7BB-35-3C
Murata Electronics North America
BUZZER ELEMENT FEEDBK 2.8KHZ
782
-
1.19000
-
1
7BB
Active
2.8kHz
-
Feedback
200 Ohm
26000pF @ 1kHz
1.38" Dia (35mm)
-
None
image
AB3526B
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 2.6KHZ 35MM
900
-
1.68000
-
1
-
Active
2.6kHz
30V p-p
Standard
300 Ohm
30000pF @ 1kHz
1.38" Dia (35mm)
-20°C ~ 70°C
None
image
AB3529BF
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 2.9KHZ 35MM
329
-
1.68000
-
1
-
Active
2.9kHz
30V p-p
Feedback
500 Ohm
25000pF @ 1kHz
1.38" Dia (35mm)
-20°C ~ 70°C
None
image
AB2734B-LW100-R
PUI Audio, Inc.
PIEZO CERAMIC BENDER 30V 1000OHM
100
-
1.71000
-
1
AB
Active
3.4kHz
30V p-p
Standard
1 kOhm
13000pF @ 1kHz
1.06" Dia (27mm)
-20°C ~ 60°C
Wire Leads
image
AB2745BF
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 4.5KHZ 27MM
243
-
1.02000
-
1
AB
Active
4.5kHz
20V p-p
Feedback
500 Ohm
16000pF @ 1kHz
1.06" Dia (27mm)
-20°C ~ 70°C
None
image
AB3528B
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 2.8KHZ 35MM
62
-
1.68000
-
1
AB
Active
2.8kHz
30V p-p
Standard
300 Ohm
30000pF @ 1kHz
1.38" Dia (35mm)
-20°C ~ 60°C
None
image
AB2734B
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 3.4KHZ 27MM
66
-
1.02000
-
1
-
Active
3.4kHz
30V p-p
Standard
1 kOhm
13000pF @ 1kHz
1.06" Dia (27mm)
-20°C ~ 60°C
None
image
AB2725S
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 2.5KHZ 27MM
44
-
1.02000
-
1
AB
Active
2.5kHz
20V p-p
Standard
500 Ohm
45000pF @ 1kHz
1.06" Dia (27mm)
-20°C ~ 60°C
None
image
7BB-15-6
Murata Electronics North America
BUZZER
-
-
0.20912
-
8000
7BB
Active
6kHz
-
Standard
800 Ohm
10000pF @ 1kHz
0.59" Dia (15mm)
-
None
image
7BB-20-6C
Murata Electronics North America
AUDIO INDICATOR
-
-
0.32595
-
1800
7BB
Active
6.3kHz
-
Feedback
500 Ohm
8500pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-
Wire Leads
image
7BB-41-2C
Murata Electronics North America
AUDIO INDICATOR
-
-
1.11028
-
400
7BB
Active
2.2kHz
-
Feedback
250 Ohm
24000pF @ 1kHz
1.61" Dia (41mm)
-
Wire Leads
image
AB3432F
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 3.2KHZ 34MM
-
-
1.22000
-
100
-
Active
3.2kHz
30V p-p
Standard
150 Ohm
30000pF @ 1kHz
1.34" Dia (34mm)
-20°C ~ 60°C
None
image
AB4141B
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 4.1KHZ 41MM
-
-
1.22000
-
200
-
Active
4.1kHz
30V p-p
Standard
1 kOhm
100000pF @ 1kHz
1.61" Dia (41mm)
-20°C ~ 60°C
None
image
AB2720B-LWC30-R
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT 2KHZ 27MM
-
-
1.30000
-
5000
AB
Active
2kHz
30V p-p
Standard
300 Ohm
45000pF @ 1kHz
1.06" Dia (27mm)
-20°C ~ 60°C
Wire Leads
KBS-13DA-12A
AVX Corporation
BUZZER ELEMENT PIEZO 12KHZ 13MM
-
-
Call
-
250
KBS, Kyocera
Obsolete
12kHz
-
Standard
700 Ohm
5000pF @ 1kHz
0.51" Dia (13mm)
-
None
KBS-15DA-9A-2
AVX Corporation
BUZZER ELEMENT PIEZO 10.5KHZ 15M
-
-
Call
-
250
KBS, Kyocera
Obsolete
10.5kHz
-
Standard
600 Ohm
8000pF @ 1kHz
0.59" Dia (15mm)
-
None
KBS-15DA-9C-31
AVX Corporation
BUZZER ELEMENT PIEZO 10.5KHZ 15M
-
-
Call
-
300
KBS, Kyocera
Obsolete
10.5kHz
-
Standard
600 Ohm
8000pF @ 1kHz
0.59" Dia (15mm)
-
Wire Leads
KBS-20DA-7A
AVX Corp/Kyocera Corp
BUZZER ELEMENT PIEZO 6.6KHZ 20MM
-
-
Call
-
250
KBS, Kyocera
Obsolete
6.6kHz
-
Standard
300 Ohm
10000pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-
None
KBS-20DA-7C-104
AVX Corporation
BUZZER ELEMENT PIEZO 6.6KHZ 20MM
-
-
Call
-
300
KBS, Kyocera
Obsolete
6.6kHz
-
Standard
300 Ohm
10000pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-
Wire Leads
KBS-20DA-7C-105
AVX Corporation
BUZZER ELEMENT PIEZO 6.6KHZ 20MM
-
-
Call
-
100
KBS, Kyocera
Obsolete
6.6kHz
-
Standard
300 Ohm
10000pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-
Wire Leads
KBS-20DA-7C-35
AVX Corporation
BUZZER ELEMENT PIEZO 6.6KHZ 20MM
-
-
Call
-
100
KBS, Kyocera
Obsolete
6.6kHz
-
Standard
300 Ohm
10000pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-
Wire Leads
KBS-20DA-9A
AVX Corporation
BUZZER ELEMENT PIEZO 6.6KHZ 20MM
-
-
Call
-
250
KBS, Kyocera
Obsolete
10.5kHz
-
Standard
600 Ohm
8000pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-
None
KBS-23DA-4A
AVX Corporation
BUZZER ELEMENT PIEZO 4KHZ 23MM
-
-
Call
-
100
KBS, Kyocera
Obsolete
4kHz
-
Standard
600 Ohm
12000pF @ 1kHz
0.91" Dia (23mm)
-
None
KBS-27DA-3A
AVX Corporation
BUZZER ELEMENT STANDARD 3KHZ
-
-
Call
-
300
KBS, Kyocera
Obsolete
3kHz
-
Standard
1.5 kOhm
10000pF @ 1kHz
1.06" Dia (27mm)
-
None
KBS-27DA-5A
AVX Corporation
BUZZER ELEMENT PIEZO 4.6KHZ 27MM
-
-
Call
-
200
KBS, Kyocera
Obsolete
4.6kHz
-
Standard
200 Ohm
20000pF @ 1kHz
1.06" Dia (27mm)
-
None
KBS-27DA-5C-108
AVX Corporation
BUZZER ELEMENT PIEZO 4.6KHZ 27MM
-
-
Call
-
1000
KBS, Kyocera
Obsolete
4.6kHz
-
Standard
200 Ohm
20000pF @ 1kHz
1.06" Dia (27mm)
-
Wire Leads
KBS-27DA-5C-56
AVX Corporation
BUZZER ELEMENT PIEZO 4.6KHZ 27MM
-
-
Call
-
100
KBS, Kyocera
Obsolete
4.6kHz
-
Standard
200 Ohm
20000pF @ 1kHz
1.06" Dia (27mm)
-
Wire Leads
KBS-27DA-5G
AVX Corporation
BUZZER ELEMENT PIEZO 4.6KHZ 27MM
-
-
Call
-
250
KBS, Kyocera
Obsolete
4.6kHz
-
Feedback
200 Ohm
20000pF @ 1kHz
1.06" Dia (27mm)
-
None
KBS-30DA-1A
AVX Corp/Kyocera Corp
BUZZER ELEMENT PIEZO 1.4KHZ 30MM
-
-
Call
-
500
KBS, Kyocera
Obsolete
1.4kHz
-
Standard
500 Ohm
48000pF @ 120Hz
1.18" Dia (30mm)
-
None
KBS-35DA-3A
AVX Corporation
BUZZER ELEMENT PIEZO 2.9KHZ 35MM
-
-
Call
-
200
KBS, Kyocera
Obsolete
2.9kHz
-
Standard
350 Ohm
25000pF @ 1kHz
1.38" Dia (35mm)
-
None
KBS-35DA-3FCS
AVX Corporation
BUZZER ELEMENT PIEZO 2.9KHZ 35MM
-
-
Call
-
200
KBS, Kyocera
Obsolete
2.9kHz
-
Standard
350 Ohm
25000pF @ 1kHz
1.38" Dia (35mm)
-20°C ~ 80°C
None
KBS-35DA-3G
AVX Corporation
BUZZER ELEMENT PIEZO 2.6KHZ 35MM
-
-
Call
-
200
KBS, Kyocera
Obsolete
2.9kHz
-
Feedback
350 Ohm
25000pF @ 1kHz
1.38" Dia (35mm)
-
None
KBS-40DA-2GCS-3
AVX Corporation
BUZZER ELEMENT PIEZO 2KHZ 40MM
-
-
Call
-
50
KBS, Kyocera
Obsolete
2.2kHz
-
Feedback
200 Ohm
200000pF @ 1kHz
1.57" Dia (40mm)
-
Wire Leads
KBS-41DA-2A
AVX Corporation
BUZZER ELEMENT PIEZO 2KHZ 41MM
-
-
Call
-
250
KBS, Kyocera
Obsolete
2kHz
-
Standard
-
-
1.61" Dia (41mm)
-
None
KBS-47DA-06C-8
AVX Corporation
BUZZER ELEMENT PIEZO 0.6KHZ 47MM
-
-
Call
-
300
KBS, Kyocera
Obsolete
700Hz
-
Standard
700 Ohm
-
1.85" Dia (47mm)
-
Wire Leads
image
AB2020B-2
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 2KHZ 20MM
-
-
Call
-
3000
-
Obsolete
2kHz
30V p-p
Standard
500 Ohm
90000pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-20°C ~ 60°C
None
AB4129B-D
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 2.9KHZ 41MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
2.9kHz
20V p-p
Standard
2 kOhm
200000pF @ 1kHz
1.61" Dia (41mm)
-20°C ~ 60°C
None
image
KBS-27DA-5C-105
AVX Corporation
BUZZER ELEMENT PIEZO 4.6KHZ 27MM
-
-
Call
-
1000
KBS, Kyocera
Obsolete
4.6kHz
30V p-p
Standard
200 Ohm
20000pF @ 1kHz
1.06" Dia (27mm)
-20°C ~ 60°C
Wire Leads
-
AB2020B-3
PUI Audio, Inc.
BUZZER ELEMENT PIEZO 2.0KHZ 20MM
-
-
Call
-
3000
AB
Obsolete
2kHz
30V p-p
Standard
500 Ohm
90000pF @ 1kHz
0.79" Dia (20mm)
-20°C ~ 60°C
None

مقایسه