یافته‌ها: 1,107سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

نوع خروجی

جهت (راستا)

محدوده فرکانس

حساسیت

نسبت S/N

مقاومت ظاهری

میزان - ولتاژ

محدوده ولتاژ

جریان - تغذیه

محل پورت

حد پلمپ (مهر و موم)

پایان‌دهنده

اندازه / ابعاد

ارتفاع (حداکثر)

شکل


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
نوع خروجی
جهت (راستا)
محدوده فرکانس
حساسیت
نسبت S/N
مقاومت ظاهری
میزان - ولتاژ
محدوده ولتاژ
جریان - تغذیه
محل پورت
حد پلمپ (مهر و موم)
پایان‌دهنده
اندازه / ابعاد
ارتفاع (حداکثر)
شکل
image
SPU0410LR5H-QB-7
Knowles
MIC MEMS ANALOG OMNI -38DB
34200
-
0.34668
-
5700
Tape & Reel (TR)
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 80kHz
-38dB ±3dB @ 94dB SPL
63dB
400 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
160µA
Bottom
None
Surface Mount
3.76mm L x 3.00mm W
1.23mm
Rectangular
image
SPU0410LR5H-QB-7
Knowles
MIC MEMS ANALOG OMNI -38DB
38272
-
0.92000
-
1
Cut Tape (CT)
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 80kHz
-38dB ±3dB @ 94dB SPL
63dB
400 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
160µA
Bottom
None
Surface Mount
3.76mm L x 3.00mm W
1.23mm
Rectangular
image
SPU0410LR5H-QB-7
Knowles
MIC MEMS ANALOG OMNI -38DB
38272
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 80kHz
-38dB ±3dB @ 94dB SPL
63dB
400 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
160µA
Bottom
None
Surface Mount
3.76mm L x 3.00mm W
1.23mm
Rectangular
image
SPW0430HR5HB-B
Knowles
MIC MEMS ANALOG OMNI -42DB
5700
-
0.39933
-
5700
Tape & Reel (TR)
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-42dB ±3dB @ 94dB SPL
59dB
450 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
110µA
Top
None
Solder Pads
3.10mm L x 2.50mm W
1.20mm
Rectangular
image
SPW0430HR5HB-B
Knowles
MIC MEMS ANALOG OMNI -42DB
8599
-
1.11000
-
1
Cut Tape (CT)
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-42dB ±3dB @ 94dB SPL
59dB
450 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
110µA
Top
None
Solder Pads
3.10mm L x 2.50mm W
1.20mm
Rectangular
image
SPW0430HR5HB-B
Knowles
MIC MEMS ANALOG OMNI -42DB
8599
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-42dB ±3dB @ 94dB SPL
59dB
450 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
110µA
Top
None
Solder Pads
3.10mm L x 2.50mm W
1.20mm
Rectangular
image
SPW2430HR5H-B
Knowles
MIC MEMS ANALOG
17100
-
0.41891
-
5700
Tape & Reel (TR)
SiSonic™ SPW
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-42dB ±3dB @ 94dB SPL
59dB
450 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
110µA
Top
None
Solder Pads
3.10mm L x 2.50mm W
1.10mm
Rectangular
image
SPW2430HR5H-B
Knowles
MIC MEMS ANALOG
18562
-
1.11000
-
1
Cut Tape (CT)
SiSonic™ SPW
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-42dB ±3dB @ 94dB SPL
59dB
450 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
110µA
Top
None
Solder Pads
3.10mm L x 2.50mm W
1.10mm
Rectangular
image
SPW2430HR5H-B
Knowles
MIC MEMS ANALOG
18562
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SiSonic™ SPW
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-42dB ±3dB @ 94dB SPL
59dB
450 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
110µA
Top
None
Solder Pads
3.10mm L x 2.50mm W
1.10mm
Rectangular
image
SPK0415HM4H-B-7
Knowles
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB
22800
-
0.60669
-
5700
Tape & Reel (TR)
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
61dB
-
-
1.6 ~ 3.6V
650µA
Top
None
Solder Pads
4.00mm L x 3.00mm W
1.08mm
Rectangular
image
SPK0415HM4H-B-7
Knowles
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB
24981
-
1.61000
-
1
Cut Tape (CT)
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
61dB
-
-
1.6 ~ 3.6V
650µA
Top
None
Solder Pads
4.00mm L x 3.00mm W
1.08mm
Rectangular
image
SPK0415HM4H-B-7
Knowles
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB
24981
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
61dB
-
-
1.6 ~ 3.6V
650µA
Top
None
Solder Pads
4.00mm L x 3.00mm W
1.08mm
Rectangular
image
SPK0833LM4H-B-7
Knowles
MIC SISONIC ZERO HEIGHT DIGITAL
17100
-
0.60669
-
5700
Tape & Reel (TR)
SiSonic™ SP
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
63dB
-
-
1.6 ~ 3.6V
700µA
Bottom
None
Surface Mount
4.00mm L x 3.00mm W
1.10mm
Rectangular
image
SPK0833LM4H-B-7
Knowles
MIC SISONIC ZERO HEIGHT DIGITAL
18102
-
1.61000
-
1
Cut Tape (CT)
SiSonic™ SP
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
63dB
-
-
1.6 ~ 3.6V
700µA
Bottom
None
Surface Mount
4.00mm L x 3.00mm W
1.10mm
Rectangular
image
SPK0833LM4H-B-7
Knowles
MIC SISONIC ZERO HEIGHT DIGITAL
18102
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SiSonic™ SP
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
63dB
-
-
1.6 ~ 3.6V
700µA
Bottom
None
Surface Mount
4.00mm L x 3.00mm W
1.10mm
Rectangular
image
SPM0423HD4H-WB
Knowles
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB
46800
-
0.67410
-
1200
Tape & Reel (TR)
SiSonic™
Not For New Designs
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
56dB
-
-
1.6 ~ 3.6V
600µA
Top
None
Surface Mount
4.72mm L x 3.76mm W
1.35mm
Rectangular
image
SPM0423HD4H-WB
Knowles
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB
46960
-
1.61000
-
1
Cut Tape (CT)
SiSonic™
Not For New Designs
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
56dB
-
-
1.6 ~ 3.6V
600µA
Top
None
Surface Mount
4.72mm L x 3.76mm W
1.35mm
Rectangular
image
SPM0423HD4H-WB
Knowles
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB
46960
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SiSonic™
Not For New Designs
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
56dB
-
-
1.6 ~ 3.6V
600µA
Top
None
Surface Mount
4.72mm L x 3.76mm W
1.35mm
Rectangular
image
SPQ0410HR5H-B-7
Knowles
MIC SISONIC SLIM ULTRAMINI RF
11400
-
0.67892
-
5700
Tape & Reel (TR)
SiSonic™ SP
Not For New Designs
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-42dB ±3dB @ 94dB SPL
59dB
400 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
160µA
Top
None
Solder Pads
3.76mm L x 2.24mm W
1.10mm
Rectangular
image
SPQ0410HR5H-B-7
Knowles
MIC SISONIC SLIM ULTRAMINI RF
13072
-
1.71000
-
1
Cut Tape (CT)
SiSonic™ SP
Not For New Designs
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-42dB ±3dB @ 94dB SPL
59dB
400 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
160µA
Top
None
Solder Pads
3.76mm L x 2.24mm W
1.10mm
Rectangular
image
SPQ0410HR5H-B-7
Knowles
MIC SISONIC SLIM ULTRAMINI RF
13072
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SiSonic™ SP
Not For New Designs
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-42dB ±3dB @ 94dB SPL
59dB
400 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
160µA
Top
None
Solder Pads
3.76mm L x 2.24mm W
1.10mm
Rectangular
image
SPK0838HT4H-B
Knowles
MIC MEMS DIGITAL
11400
-
0.67892
-
5700
Tape & Reel (TR)
High-SNR SiSonic™ SPK
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
64dB
-
1.8V
1.6 ~ 3.6V
700µA
Top
None
Solder Pads
4.00mm L x 3.00mm W
1.10mm
Rectangular
image
SPK0838HT4H-B
Knowles
MIC MEMS DIGITAL
13917
-
1.71000
-
1
Cut Tape (CT)
High-SNR SiSonic™ SPK
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
64dB
-
1.8V
1.6 ~ 3.6V
700µA
Top
None
Solder Pads
4.00mm L x 3.00mm W
1.10mm
Rectangular
image
SPK0838HT4H-B
Knowles
MIC MEMS DIGITAL
13917
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
High-SNR SiSonic™ SPK
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
64dB
-
1.8V
1.6 ~ 3.6V
700µA
Top
None
Solder Pads
4.00mm L x 3.00mm W
1.10mm
Rectangular
image
SPH0611LR5H-1
Knowles
MIC MEMS ANALOG OMNI -38DB
9600
-
0.70620
-
1200
Tape & Reel (TR)
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-38dB ±1dB @ 94dB SPL
65dB
400 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
185µA
Bottom
None
Solder Pads
3.50mm L x 2.65mm W
1.08mm
Rectangular
image
SPH0611LR5H-1
Knowles
MEMS MICROPHONE
10916
-
1.68000
-
1
Cut Tape (CT)
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-38dB ±1dB @ 94dB SPL
65dB
400 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
185µA
Bottom
None
Solder Pads
3.50mm L x 2.65mm W
1.08mm
Rectangular
image
SPH0611LR5H-1
Knowles
MIC MEMS ANALOG OMNI -38DB
10916
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-38dB ±1dB @ 94dB SPL
65dB
400 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
185µA
Bottom
None
Solder Pads
3.50mm L x 2.65mm W
1.08mm
Rectangular
image
SPH1668LM4H-1
Knowles
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -29DB
11800
-
0.75114
-
5900
Tape & Reel (TR)
SiSonic™, Zero-Height Mic™, SPH
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-29dB ±1dB @ 94dB SPL
65.5dB
-
-
1.62 ~ 3.6V
700µA
Bottom
None
Solder Pads
3.50mm L x 2.65mm W
1.08mm
Rectangular
image
SPH1668LM4H-1
Knowles
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -29DB
21702
-
1.97000
-
1
Cut Tape (CT)
SiSonic™, Zero-Height Mic™, SPH
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-29dB ±1dB @ 94dB SPL
65.5dB
-
-
1.62 ~ 3.6V
700µA
Bottom
None
Solder Pads
3.50mm L x 2.65mm W
1.08mm
Rectangular
image
SPH1668LM4H-1
Knowles
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -29DB
21702
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SiSonic™, Zero-Height Mic™, SPH
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-29dB ±1dB @ 94dB SPL
65.5dB
-
-
1.62 ~ 3.6V
700µA
Bottom
None
Solder Pads
3.50mm L x 2.65mm W
1.08mm
Rectangular
image
SPH0641LM4H-1
Knowles
MIC MEMS DIGITAL
5900
-
0.75114
-
5900
Tape & Reel (TR)
SiSonic™, Zero-Height Mic™, SPH
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-26dB ±1dB @ 94dB SPL
64.3dB
-
-
1.62 ~ 3.6V
700µA
Bottom
None
Solder Pads
3.50mm L x 2.65mm W
1.08mm
Rectangular
image
SPH0641LM4H-1
Knowles
MIC MEMS DIGITAL
6572
-
1.97000
-
1
Cut Tape (CT)
SiSonic™, Zero-Height Mic™, SPH
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-26dB ±1dB @ 94dB SPL
64.3dB
-
-
1.62 ~ 3.6V
700µA
Bottom
None
Solder Pads
3.50mm L x 2.65mm W
1.08mm
Rectangular
image
SPH0641LM4H-1
Knowles
MIC MEMS DIGITAL
6572
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SiSonic™, Zero-Height Mic™, SPH
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-26dB ±1dB @ 94dB SPL
64.3dB
-
-
1.62 ~ 3.6V
700µA
Bottom
None
Solder Pads
3.50mm L x 2.65mm W
1.08mm
Rectangular
image
SPU0414HR5H-SB-7
Knowles
MIC MEMS ANALOG OMNI -22DB
142500
-
0.76505
-
5700
Tape & Reel (TR)
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-22dB ±3dB @ 94dB SPL
59dB
400 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
220µA
Top
None
Surface Mount
3.76mm L x 2.95mm W
1.20mm
Rectangular
image
SPU0414HR5H-SB-7
Knowles
MIC MEMS ANALOG OMNI -22DB
143511
-
2.01000
-
1
Cut Tape (CT)
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-22dB ±3dB @ 94dB SPL
59dB
400 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
220µA
Top
None
Surface Mount
3.76mm L x 2.95mm W
1.20mm
Rectangular
image
SPU0414HR5H-SB-7
Knowles
MIC MEMS ANALOG OMNI -22DB
143511
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-22dB ±3dB @ 94dB SPL
59dB
400 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
220µA
Top
None
Surface Mount
3.76mm L x 2.95mm W
1.20mm
Rectangular
image
SPV0840LR5H-B
Knowles
MIC MEMS ANALOG OMNI -38DB
22800
-
0.77575
-
1200
Tape & Reel (TR)
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-38dB ±3dB @ 94dB SPL
62.5dB
400 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
60µA
Bottom
None
Solder Pads
2.75mm L x 1.85mm W
1.00mm
Rectangular
image
SPV0840LR5H-B
Knowles
MIC MEMS ANALOG OMNI -38DB
23419
-
1.82000
-
1
Cut Tape (CT)
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-38dB ±3dB @ 94dB SPL
62.5dB
400 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
60µA
Bottom
None
Solder Pads
2.75mm L x 1.85mm W
1.00mm
Rectangular
image
SPV0840LR5H-B
Knowles
MIC MEMS ANALOG OMNI -38DB
23419
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-38dB ±3dB @ 94dB SPL
62.5dB
400 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
60µA
Bottom
None
Solder Pads
2.75mm L x 1.85mm W
1.00mm
Rectangular
image
CMA-4544PF-W
CUI Inc.
MIC COND ANALOG OMNI -44DB
22034
-
0.96000
-
1
Bulk
-
Active
Electret Condenser
Analog
Omnidirectional
20Hz ~ 20kHz
-44dB ±2dB @ 94dB SPL
60dB
2.2 kOhm
-
3 ~ 10V
500µA
Top
None
PC Pins
9.70mm Dia
4.70mm
Circular
image
CMA-6542TF-K
CUI Inc.
MIC COND ANALOG OMNI -42DB
9980
-
0.96000
-
1
Bulk
-
Active
Electret Condenser
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 20kHz
-42dB ±2dB @ 94dB SPL
58dB
1.5 kOhm
-
1.5 ~ 10V
500µA
Top
None
Solder Pads
9.70mm Dia
6.70mm
Circular
image
CMB-6544PF
CUI Inc.
MIC COND ANALOG OMNI -44DB
10297
-
1.05000
-
1
Bulk
-
Active
Electret Condenser
Analog
Omnidirectional
20Hz ~ 20kHz
-44dB ±3dB @ 94dB SPL
60dB
1 kOhm
-
4.5 ~ 10V
500µA
Top
None
PC Pins
9.40mm Dia
6.70mm
Circular
image
CMA-6542PF
CUI Inc.
MIC COND ANALOG OMNI -42DB
8866
-
1.18000
-
1
Bulk
-
Active
Electret Condenser
Analog
Omnidirectional
20Hz ~ 20kHz
-42dB ±3dB @ 94dB SPL
60dB
2.2 kOhm
-
4.5 ~ 10V
500µA
Top
None
PC Pins
9.70mm Dia
6.70mm
Circular
image
SPH0641LU4H-1
Knowles
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB
5900
-
1.22783
-
5900
Tape & Reel (TR)
SiSonic™, Zero-Height Mic™, SPH
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-26dB ±1dB @ 94dB SPL
64.3dB
-
-
1.62 ~ 3.6V
1mA
Bottom
None
Solder Pads
3.50mm L x 2.65mm W
1.08mm
Rectangular
image
SPH0641LU4H-1
Knowles
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB
10259
-
3.18000
-
1
Cut Tape (CT)
SiSonic™, Zero-Height Mic™, SPH
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-26dB ±1dB @ 94dB SPL
64.3dB
-
-
1.62 ~ 3.6V
1mA
Bottom
None
Solder Pads
3.50mm L x 2.65mm W
1.08mm
Rectangular
image
SPH0641LU4H-1
Knowles
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB
10259
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SiSonic™, Zero-Height Mic™, SPH
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-26dB ±1dB @ 94dB SPL
64.3dB
-
-
1.62 ~ 3.6V
1mA
Bottom
None
Solder Pads
3.50mm L x 2.65mm W
1.08mm
Rectangular
image
SPM0408LE5H-TB-6
Knowles
MIC MEMS ANALOG OMNI -18DB
81600
-
1.33536
-
4800
Tape & Reel (TR)
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-18dB ±3dB @ 94dB SPL
63dB
200 Ohm
-
1.5 ~ 5.5V
350µA
Bottom
None
Surface Mount
4.72mm L x 3.76mm W
1.35mm
Rectangular
image
SPM0408LE5H-TB-6
Knowles
MIC MEMS ANALOG OMNI -18DB
87316
-
2.82000
-
1
Cut Tape (CT)
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-18dB ±3dB @ 94dB SPL
63dB
200 Ohm
-
1.5 ~ 5.5V
350µA
Bottom
None
Surface Mount
4.72mm L x 3.76mm W
1.35mm
Rectangular
image
SPM0408LE5H-TB-6
Knowles
MIC MEMS ANALOG OMNI -18DB
87316
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-18dB ±3dB @ 94dB SPL
63dB
200 Ohm
-
1.5 ~ 5.5V
350µA
Bottom
None
Surface Mount
4.72mm L x 3.76mm W
1.35mm
Rectangular
image
SPH0645LM4H-B
Knowles
MIC MEMS DIGITAL I2S OMNI -26DB
11800
-
1.39100
-
5900
Tape & Reel (TR)
SiSonic™, Zero-Height Mic™, SPH
Active
MEMS (Silicon)
Digital, I²S
Omnidirectional
20Hz ~ 20kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
65dB
-
1.8V
1.62 ~ 3.6V
600µA
Bottom
None
Solder Pads
3.50mm L x 2.65mm W
1.08mm
Rectangular
image
SPH0645LM4H-B
Knowles
MIC MEMS DIGITAL I2S OMNI -26DB
15081
-
3.06000
-
1
Cut Tape (CT)
SiSonic™, Zero-Height Mic™, SPH
Active
MEMS (Silicon)
Digital, I²S
Omnidirectional
20Hz ~ 20kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
65dB
-
1.8V
1.62 ~ 3.6V
600µA
Bottom
None
Solder Pads
3.50mm L x 2.65mm W
1.08mm
Rectangular
image
SPH0645LM4H-B
Knowles
MIC MEMS DIGITAL I2S OMNI -26DB
15081
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SiSonic™, Zero-Height Mic™, SPH
Active
MEMS (Silicon)
Digital, I²S
Omnidirectional
20Hz ~ 20kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
65dB
-
1.8V
1.62 ~ 3.6V
600µA
Bottom
None
Solder Pads
3.50mm L x 2.65mm W
1.08mm
Rectangular
image
CMC-5042PF-AC
CUI Inc.
MIC COND ANALOG OMNI -42DB
16724
-
1.40000
-
1
Bulk
-
Active
Electret Condenser
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 20kHz
-42dB ±3dB @ 94dB SPL
56dB
2.2 kOhm
2V
2 ~ 10V
500µA
Top
None
PC Pins
6.00mm Dia
5.20mm
Circular
image
CMC-5044PF-A
CUI Inc.
MIC COND ANALOG OMNI -44DB
10258
-
1.40000
-
1
Bulk
-
Active
Electret Condenser
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 20kHz
-44dB ±3dB @ 94dB SPL
56dB
2.2 kOhm
2V
2 ~ 10V
500µA
Top
None
Solder Pads
6.00mm Dia
5.20mm
Circular
image
INMP510ACEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS ANALOG OMNI -38DB
-
-
1.50360
-
1000
Tape & Reel (TR)
INMP510
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
60Hz ~ 20kHz
-38dB ±2dB @ 94dB SPL
65dB
350 Ohm
-
1.5 ~ 3.63V
250µA
Bottom
None
Solder Pads
3.35mm L x 2.50mm W
1.08mm
Rectangular
image
INMP510ACEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS ANALOG OMNI -38DB
830
-
2.95000
-
1
Cut Tape (CT)
INMP510
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
60Hz ~ 20kHz
-38dB ±2dB @ 94dB SPL
65dB
350 Ohm
-
1.5 ~ 3.63V
250µA
Bottom
None
Solder Pads
3.35mm L x 2.50mm W
1.08mm
Rectangular
image
INMP510ACEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS ANALOG OMNI -38DB
830
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
INMP510
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
60Hz ~ 20kHz
-38dB ±2dB @ 94dB SPL
65dB
350 Ohm
-
1.5 ~ 3.63V
250µA
Bottom
None
Solder Pads
3.35mm L x 2.50mm W
1.08mm
Rectangular
image
AOM-4544P-2-R
PUI Audio, Inc.
MIC COND ANALOG OMNI -44DB
19717
-
1.65000
-
1
Bulk
AOM
Active
Electret Condenser
Analog
Omnidirectional
50Hz ~ 16kHz
-44dB ±2dB
60dB
2.2 kOhm
1.5V
1.5 ~ 10V
500µA
Top
None
PC Pins
9.70mm Dia
4.70mm
Circular
image
AOM-6742L-R
PUI Audio, Inc.
MIC COND ANALOG OMNI -42DB
3935
-
1.65000
-
1
Bulk
AOM
Active
Electret Condenser
Analog
Omnidirectional
30Hz ~ 15kHz
-42dB ±3dB
60dB
2.2 kOhm
1.5V
1.5 ~ 10V
500µA
Top
None
Solder Pads
9.70mm Dia
6.90mm
Circular
image
INMP504ACEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS ANALOG OMNI -38DB
11000
-
1.65060
-
1000
Tape & Reel (TR)
INMP504
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 20kHz
-38dB ±3dB @ 94dB SPL
65dB
200 Ohm
-
1.6 ~ 3.3V
225µA
Bottom
None
Surface Mount
3.35mm L x 2.50mm W
0.98mm
Rectangular
image
INMP504ACEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS ANALOG OMNI -38DB
11784
-
2.85000
-
1
Cut Tape (CT)
INMP504
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 20kHz
-38dB ±3dB @ 94dB SPL
65dB
200 Ohm
-
1.6 ~ 3.3V
225µA
Bottom
None
Surface Mount
3.35mm L x 2.50mm W
0.98mm
Rectangular
image
INMP504ACEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS ANALOG OMNI -38DB
11784
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
INMP504
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 20kHz
-38dB ±3dB @ 94dB SPL
65dB
200 Ohm
-
1.6 ~ 3.3V
225µA
Bottom
None
Surface Mount
3.35mm L x 2.50mm W
0.98mm
Rectangular
image
ICS-43432
InvenSense
MIC MEMS DIGITAL I2C OMNI -26DB
5000
-
1.77013
-
5000
Tape & Reel (TR)
-
Active
MEMS (Silicon)
Digital, I²S
Omnidirectional
50Hz ~ 20kHz
-26dB ±1dB @ 94dB SPL
65dB
-
-
1.62 ~ 3.63V
1.5mA
Bottom
None
Solder Pads
4.00mm L x 3.00mm W
1.10mm
Rectangular
image
ICS-43432
InvenSense
MIC MEMS DIGITAL I2C OMNI -26DB
9763
-
3.18000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
MEMS (Silicon)
Digital, I²S
Omnidirectional
50Hz ~ 20kHz
-26dB ±1dB @ 94dB SPL
65dB
-
-
1.62 ~ 3.63V
1.5mA
Bottom
None
Solder Pads
4.00mm L x 3.00mm W
1.10mm
Rectangular
image
ICS-43432
InvenSense
MIC MEMS DIGITAL I2C OMNI -26DB
9790
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
MEMS (Silicon)
Digital, I²S
Omnidirectional
50Hz ~ 20kHz
-26dB ±1dB @ 94dB SPL
65dB
-
-
1.62 ~ 3.63V
1.5mA
Bottom
None
Solder Pads
4.00mm L x 3.00mm W
1.10mm
Rectangular
image
EM-6022P
Soberton Inc.
MICROPHONE
2884
-
1.88000
-
1
Tray
EM
Active
Electret Condenser
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 15kHz
-44dB ±3dB @ 94dB SPL
58dB
2.2 kOhm
2V
1 ~ 10V
500µA
Top
None
PC Pins
6.00mm Dia
2.20mm
Circular
image
INMP401ACEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS ANALOG OMNI -42DB
7000
-
1.88283
-
1000
Tape & Reel (TR)
INMP401
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
60Hz ~ 15kHz
-42dB ±3dB @ 94dB SPL
62dB
200 Ohm
-
1.5 ~ 3.3V
250µA
Bottom
None
Surface Mount
4.72mm L x 3.76mm W
1.10mm
Rectangular
image
INMP401ACEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS ANALOG OMNI -42DB
7911
-
3.38000
-
1
Cut Tape (CT)
INMP401
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
60Hz ~ 15kHz
-42dB ±3dB @ 94dB SPL
62dB
200 Ohm
-
1.5 ~ 3.3V
250µA
Bottom
None
Surface Mount
4.72mm L x 3.76mm W
1.10mm
Rectangular
image
INMP401ACEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS ANALOG OMNI -42DB
7911
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
INMP401
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
60Hz ~ 15kHz
-42dB ±3dB @ 94dB SPL
62dB
200 Ohm
-
1.5 ~ 3.3V
250µA
Bottom
None
Surface Mount
4.72mm L x 3.76mm W
1.10mm
Rectangular
image
INMP404ACEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS ANALOG OMNI -38DB
19000
-
1.94712
-
1000
Tape & Reel (TR)
INMP404
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 15kHz
-38dB ±3dB @ 94dB SPL
62dB
200 Ohm
-
1.5 ~ 3.3V
250µA
Bottom
None
Surface Mount
3.35mm L x 2.50mm W
0.98mm
Rectangular
image
INMP404ACEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS ANALOG OMNI -38DB
20146
-
3.22000
-
1
Cut Tape (CT)
INMP404
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 15kHz
-38dB ±3dB @ 94dB SPL
62dB
200 Ohm
-
1.5 ~ 3.3V
250µA
Bottom
None
Surface Mount
3.35mm L x 2.50mm W
0.98mm
Rectangular
image
INMP404ACEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS ANALOG OMNI -38DB
20146
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
INMP404
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 15kHz
-38dB ±3dB @ 94dB SPL
62dB
200 Ohm
-
1.5 ~ 3.3V
250µA
Bottom
None
Surface Mount
3.35mm L x 2.50mm W
0.98mm
Rectangular
image
INMP421BCEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB
12000
-
1.98569
-
1000
Tape & Reel (TR)
INMP421
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 15kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
61dB
-
-
1.62 ~ 3.63V
650µA
Bottom
None
Surface Mount
4.00mm L x 3.00mm W
1.10mm
Rectangular
image
INMP421BCEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB
12480
-
3.28000
-
1
Cut Tape (CT)
INMP421
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 15kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
61dB
-
-
1.62 ~ 3.63V
650µA
Bottom
None
Surface Mount
4.00mm L x 3.00mm W
1.10mm
Rectangular
image
INMP421BCEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB
12480
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
INMP421
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 15kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
61dB
-
-
1.62 ~ 3.63V
650µA
Bottom
None
Surface Mount
4.00mm L x 3.00mm W
1.10mm
Rectangular
image
SPM0404HE5H-PB
Knowles
MIC MEMS ANALOG OMNI -42DB
40800
-
1.99234
-
1200
Tape & Reel (TR)
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-42dB ±3dB @ 94dB SPL
59dB
200 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
190µA
Top
None
Surface Mount
4.72mm L x 3.76mm W
1.35mm
Rectangular
image
SPM0404HE5H-PB
Knowles
MIC MEMS ANALOG OMNI -42DB
41517
-
3.58000
-
1
Cut Tape (CT)
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-42dB ±3dB @ 94dB SPL
59dB
200 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
190µA
Top
None
Surface Mount
4.72mm L x 3.76mm W
1.35mm
Rectangular
image
SPM0404HE5H-PB
Knowles
MIC MEMS ANALOG OMNI -42DB
41517
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SiSonic™
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 10kHz
-42dB ±3dB @ 94dB SPL
59dB
200 Ohm
-
1.5 ~ 3.6V
190µA
Top
None
Surface Mount
4.72mm L x 3.76mm W
1.35mm
Rectangular
image
INMP521ACEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS DIGITAL OMNI -26DB
8000
-
2.03595
-
1000
Tape & Reel (TR)
INMP521
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 16kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
65dB
-
-
1.62 ~ 3.63V
1.2mA
Bottom
None
Solder Pads
4.00mm L x 3.00mm W
1.10mm
Rectangular
image
INMP521ACEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS DIGITAL OMNI -26DB
8938
-
3.47000
-
1
Cut Tape (CT)
INMP521
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 16kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
65dB
-
-
1.62 ~ 3.63V
1.2mA
Bottom
None
Solder Pads
4.00mm L x 3.00mm W
1.10mm
Rectangular
image
INMP521ACEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS DIGITAL OMNI -26DB
8938
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
INMP521
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
100Hz ~ 16kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
65dB
-
-
1.62 ~ 3.63V
1.2mA
Bottom
None
Solder Pads
4.00mm L x 3.00mm W
1.10mm
Rectangular
image
WM7121PIMSE/RV
Cirrus Logic Inc.
IC MIC CMOS/MEMS TOP PORT 6LGA
5000
-
2.04120
-
5000
Tape & Reel (TR)
WM7121PE
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
62Hz ~ 13kHz
-38dB ±1dB @ 94dB SPL
65dB
55 Ohm
-
1.5 ~ 3.7V
240µA
Top
None
Solder Pads
3.76mm L x 2.95mm W
1.20mm
Rectangular
image
WM7121PIMSE/RV
Cirrus Logic Inc.
IC MIC CMOS/MEMS TOP PORT 6LGA
6386
-
3.56000
-
1
Cut Tape (CT)
WM7121PE
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
62Hz ~ 13kHz
-38dB ±1dB @ 94dB SPL
65dB
55 Ohm
-
1.5 ~ 3.7V
240µA
Top
None
Solder Pads
3.76mm L x 2.95mm W
1.20mm
Rectangular
image
WM7121PIMSE/RV
Cirrus Logic Inc.
IC MIC CMOS/MEMS TOP PORT 6LGA
6386
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
WM7121PE
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
62Hz ~ 13kHz
-38dB ±1dB @ 94dB SPL
65dB
55 Ohm
-
1.5 ~ 3.7V
240µA
Top
None
Solder Pads
3.76mm L x 2.95mm W
1.20mm
Rectangular
image
CMC-2742PBJ-A
CUI Inc.
MIC COND ANALOG OMNI -42DB
19540
-
2.13000
-
1
Bulk
-
Active
Electret Condenser
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 20kHz
-42dB ±3dB @ 94dB SPL
58dB
2.2 kOhm
-
2 ~ 10V
400µA
Top
None
PC Pins
6.00mm Dia
2.90mm
Circular
image
CMC-2242PBL-A
CUI Inc.
MIC COND ANALOG OMNI -42DB
11690
-
2.21000
-
1
Bulk
-
Active
Electret Condenser
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 20kHz
-42dB ±3dB @ 94dB SPL
58dB
2.2 kOhm
2V
2 ~ 10V
500µA
Top
None
PC Pins
6.00mm Dia
2.40mm
Circular
image
CMI-5247TF-K
CUI Inc.
MIC COND ANALOG UNI -47DB
3979
-
2.21000
-
1
Bulk
-
Active
Electret Condenser
Analog
Unidirectional
70Hz ~ 20kHz
-47dB ±3dB @ 94dB SPL
60dB
680 Ohm
-
1.5 ~ 10V
500µA
Top
None
Solder Pads
9.70mm Dia
5.40mm
Circular
image
INMP522ACEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS DIGITAL OMNI -26DB
3000
-
2.26560
-
1000
Tape & Reel (TR)
INMP522
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
75Hz ~ 20kHz
-26dB ±1dB @ 94dB SPL
65dB
-
-
1.62 ~ 3.63V
1.4mA
Bottom
None
Solder Pads
4.00mm L x 3.00mm W
1.10mm
Rectangular
image
INMP522ACEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS DIGITAL OMNI -26DB
3327
-
3.74000
-
1
Cut Tape (CT)
INMP522
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
75Hz ~ 20kHz
-26dB ±1dB @ 94dB SPL
65dB
-
-
1.62 ~ 3.63V
1.4mA
Bottom
None
Solder Pads
4.00mm L x 3.00mm W
1.10mm
Rectangular
image
INMP522ACEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS DIGITAL OMNI -26DB
3327
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
INMP522
Active
MEMS (Silicon)
Digital, PDM
Omnidirectional
75Hz ~ 20kHz
-26dB ±1dB @ 94dB SPL
65dB
-
-
1.62 ~ 3.63V
1.4mA
Bottom
None
Solder Pads
4.00mm L x 3.00mm W
1.10mm
Rectangular
image
POM-3535L-3-R
PUI Audio, Inc.
MIC COND ANALOG OMNI -35DB
43382
-
2.28000
-
1
Bulk
POM
Active
Electret Condenser
Analog
Omnidirectional
50Hz ~ 16kHz
-35dB ±4dB
68dB
2.2 kOhm
2V
2 ~ 10V
500µA
Top
None
Solder Pads
6.00mm Dia
3.70mm
Circular
image
AUM-5047L-3-R
PUI Audio, Inc.
MICROPHONE -47 DB 1.5 VDC 680 OH
14458
-
2.42000
-
1
Bulk
AUM
Active
Electret Condenser
Analog
Unidirectional
50Hz ~ 16kHz
-47dB ±4dB
55dB
680 Ohm
1.5V
1.5 ~ 10V
500µA
Top
None
Solder Pads
9.70mm Dia
5.00mm
Circular
image
CMC-2742WBL-25L
CUI Inc.
MIC COND ANALOG OMNI -42DB
14128
-
2.62000
-
1
Bulk
-
Active
Electret Condenser
Analog
Omnidirectional
100Hz ~ 20kHz
-42dB ±3dB @ 94dB SPL
57dB
2.2 kOhm
2V
2 ~ 10V
500µA
Top
Waterproof
Wire Leads
6.00mm Dia
4.10mm
Circular
image
INMP441ACEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS DIGITAL OMNI -26DB
41000
-
2.63520
-
1000
Tape & Reel (TR)
INMP441
Active
MEMS (Silicon)
Digital, I²S
Omnidirectional
60Hz ~ 15kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
61dB
-
-
1.62 ~ 3.63V
1.6mA
Bottom
None
Surface Mount
4.72mm L x 3.76mm W
1.05mm
Rectangular
image
INMP441ACEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS DIGITAL OMNI -26DB
41925
-
4.35000
-
1
Cut Tape (CT)
INMP441
Active
MEMS (Silicon)
Digital, I²S
Omnidirectional
60Hz ~ 15kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
61dB
-
-
1.62 ~ 3.63V
1.6mA
Bottom
None
Surface Mount
4.72mm L x 3.76mm W
1.05mm
Rectangular
image
INMP441ACEZ-R7
InvenSense
MIC MEMS DIGITAL OMNI -26DB
41925
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
INMP441
Active
MEMS (Silicon)
Digital, I²S
Omnidirectional
60Hz ~ 15kHz
-26dB ±3dB @ 94dB SPL
61dB
-
-
1.62 ~ 3.63V
1.6mA
Bottom
None
Surface Mount
4.72mm L x 3.76mm W
1.05mm
Rectangular
image
ICS-40300
InvenSense
MIC MEMS ANALOG OMNI -45DB
1000
-
2.77440
-
1000
Tape & Reel (TR)
ICS-40300
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
6Hz ~ 20kHz
-45dB ±2dB @ 94dB SPL
63dB
200 Ohm
-
1.5 ~ 3.63V
250µA
Bottom
None
Solder Pads
4.72mm L x 3.76mm W
3.50mm
Rectangular
image
ICS-40300
InvenSense
MIC MEMS ANALOG OMNI -45DB
1754
-
4.58000
-
1
Cut Tape (CT)
ICS-40300
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
6Hz ~ 20kHz
-45dB ±2dB @ 94dB SPL
63dB
200 Ohm
-
1.5 ~ 3.63V
250µA
Bottom
None
Solder Pads
4.72mm L x 3.76mm W
3.50mm
Rectangular
image
ICS-40300
InvenSense
MIC MEMS ANALOG OMNI -45DB
1754
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ICS-40300
Active
MEMS (Silicon)
Analog
Omnidirectional
6Hz ~ 20kHz
-45dB ±2dB @ 94dB SPL
63dB
200 Ohm
-
1.5 ~ 3.63V
250µA
Bottom
None
Solder Pads
4.72mm L x 3.76mm W
3.50mm
Rectangular
image
POM-2246P-C33-R
PUI Audio, Inc.
MIC COND ANALOG OMNI -46DB
15043
-
3.08000
-
1
Bulk
POM
Active
Electret Condenser
Analog
Omnidirectional
50Hz ~ 16kHz
-46dB ±3dB
60dB
2.2 kOhm
2V
2 ~ 10V
500µA
Top
None
PC Pins
6.00mm Dia
2.40mm
Circular

مقایسه