یافته‌ها: 422سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

شیمی باتری

اندازه سلول باتری

میزان - ولتاژ

ظرفیت

اندازه / ابعاد

استایل پایان‌دهنده


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
شیمی باتری
اندازه سلول باتری
میزان - ولتاژ
ظرفیت
اندازه / ابعاد
استایل پایان‌دهنده
image
CR-2025L/BN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 20MM
732627
-
0.32000
-
1
CR2025
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
165mAh
0.79" Dia x 0.10" H (20.0mm x 2.5mm)
Requires Holder
image
CR-2016/BN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 20MM
317461
-
0.32000
-
1
CR2016
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
90mAh
0.79" Dia x 0.06" H (20.0mm x 1.6mm)
Requires Holder
image
CR2032VP
Energizer Battery Company
BATTERY LITHIUM 3V COIN 20MM
616749
-
0.33000
-
1
CR2032
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
240mAh
0.79" Dia x 0.13" H (20.0mm x 3.2mm)
Requires Holder
image
CR2032
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 20MM
3641849
-
0.34000
-
1
CR2032
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
225mAh
0.79" Dia x 0.13" H (20.0mm x 3.2mm)
Requires Holder
image
LR6XWA/B
Panasonic - BSG
BATTERY ALKALINE 1.5V AA
782179
-
0.35000
-
1
LR6XWA
Active
Alkaline
AA
1.5V
-
0.57" Dia x 1.99" H (14.5mm x 50.5mm)
Button Top (Extending)
image
LR03XWA/B
Panasonic - BSG
BATTERY ALKALINE 1.5V AAA
191236
-
0.35000
-
1
LR03
Active
Alkaline
AAA
1.5V
-
0.41" Dia x 1.75" H (10.5mm x 44.5mm)
Button Top (Extending)
image
CR2016VP
Energizer Battery Company
BATTERY LITHIUM 3V COIN 20MM
350615
-
0.39000
-
1
CR2016
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
90mAh
0.79" Dia x 0.06" H (20.0mm x 1.6mm)
Requires Holder
image
CR2025VP
Energizer Battery Company
BATTERY LITHIUM 3V COIN 20MM
80426
-
0.44000
-
1
CR2025
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
163mAh
0.79" Dia x 0.10" H (20.0mm x 2.5mm)
Requires Holder
image
LR03XWA/2SB
Panasonic - BSG
BATTERY ALKALINE 1.5V AAA 2=2
146592
-
0.50000
-
2
LR03
Active
Alkaline
AAA
1.5V
-
0.41" Dia x 1.75" H (10.5mm x 44.5mm)
Button Top (Extending)
image
LR6XWA/2SB
Panasonic - BSG
BATTERY ALKALINE 1.5V AA
94028
-
0.50000
-
2
LR6XWA
Active
Alkaline
AA
1.5V
-
0.57" Dia x 1.99" H (14.5mm x 50.5mm)
Button Top (Extending)
image
A76
Energizer Battery Company
BATTERY ALKA 1.5V BUTTON 11.6MM
6357
-
0.53000
-
1
A76
Active
Alkaline
Button, 11.6mm
1.5V
150mAh
0.46" Dia x 0.21" H (11.6mm x 5.4mm)
Requires Holder
image
EN91
Energizer Battery Company
BATTERY ALKALINE 1.5V AA
177021
-
0.65000
-
1
EN91
Active
Alkaline
AA
1.5V
-
0.57" Dia x 1.99" H (14.5mm x 50.5mm)
Button Top (Extending)
image
EN92
Energizer Battery Company
BATTERY ALKALINE 1.5V AAA
90374
-
0.65000
-
1
EN92
Active
Alkaline
AAA
1.5V
-
0.41" Dia x 1.75" H (10.5mm x 44.5mm)
Button Top (Extending)
image
CR1616
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM
20134
-
0.66000
-
1
CR1616
Active
Lithium
Coin, 16.0mm
3V
55mAh
0.63" Dia x 0.06" H (16.0mm x 1.6mm)
Requires Holder
image
CR1220
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 12.5MM
31138
-
0.90000
-
1
CR1220
Active
Lithium
Coin, 12.5mm
3V
35mAh
0.49" Dia x 0.08" H (12.5mm x 2.0mm)
Requires Holder
image
E90
Energizer Battery Company
BATTERY ALKALINE 1.5V N
82036
-
0.95000
-
1
E90
Active
Alkaline
N
1.5V
-
0.47" Dia x 1.19" H (12.0mm x 30.2mm)
Button Top (Extending)
image
377-376TZ
Energizer Battery Company
BATT SLVR OX 1.55V BUTTON 6.8MM
6176
-
0.95000
-
1
377/376
Active
Silver Oxide
Button, 6.8mm
1.55V
27mAh
0.27" Dia x 0.10" H (6.8mm x 2.6mm)
Requires Holder
image
CR1220VP
Energizer Battery Company
BATTERY LITHIUM 3V COIN 12.5MM
37832
-
0.98000
-
1
CR1220
Active
Lithium
Coin, 12.5mm
3V
40mAh
0.49" Dia x 0.08" H (12.5mm x 2.0mm)
Requires Holder
image
CR-1620/BN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM
-
-
0.98000
-
1
CR1620
Active
Lithium
Coin, 16.0mm
3V
75mAh
0.63" Dia x 0.08" H (16.0mm x 2.0mm)
Requires Holder
image
CR1620VP
Energizer Battery Company
BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM
12020
-
1.00000
-
1
CR1620
Active
Lithium
Coin, 16.0mm
3V
79mAh
0.63" Dia x 0.08" H (16.0mm x 2.0mm)
Requires Holder
image
A23C
Energizer Battery Company
BATTERY ALKALINE 12V A23
9488
-
1.03000
-
1
A23
Active
Alkaline
A23
12V
55mAh
0.41" Dia x 1.12" H (10.3mm x 28.5mm)
Button Top (Extending)
image
E96VP
Energizer Battery Company
BATTERY ALKALINE 1.5V AAAA
21977
-
1.08000
-
1
E96
Active
Alkaline
AAAA
1.5V
-
0.33" Dia x 1.67" H (8.3mm x 42.5mm)
Button Top (Extending)
image
EN93
Energizer Battery Company
BATTERY ALKALINE 1.5V C
38782
-
1.13000
-
1
EN93
Active
Alkaline
C
1.5V
-
1.03" Dia x 1.97" H (26.2mm x 50.0mm)
Button Top (Extending)
image
CR1632
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM
319815
-
1.14000
-
1
CR1632
Active
Lithium
Coin, 16.0mm
3V
140mAh
0.63" Dia x 0.13" H (16.0mm x 3.2mm)
Requires Holder
image
CR-2016/F2N
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 20MM
75019
-
1.14000
-
1
CR2016
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
90mAh
0.79" Dia x 0.06" H (20.0mm x 1.6mm)
SMD (SMT) Tab
image
CR-2032L/F1N
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 20MM
49684
-
1.14000
-
1
CR2032
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
225mAh
0.79" Dia x 0.13" H (20.0mm x 3.2mm)
SMD (SMT) Tab
image
CR-2032/F2N
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 20MM
34607
-
1.14000
-
1
CR2032
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
225mAh
0.79" Dia x 0.13" H (20.0mm x 3.2mm)
SMD (SMT) Tab
image
CR-2032/HFN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 20MM
27498
-
1.14000
-
1
CR2032
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
225mAh
0.79" Dia x 0.13" H (20.0mm x 3.2mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
CR-2032/HF1N
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 20MM
21986
-
1.14000
-
1
CR2032
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
225mAh
0.79" Dia x 0.13" H (20.0mm x 3.2mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
CR-1025/BN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 10MM
12623
-
1.14000
-
1
CR1025
Active
Lithium
Coin, 10.0mm
3V
30mAh
0.39" Dia x 0.10" H (10.0mm x 2.5mm)
Requires Holder
image
CR-2032/VCN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 20MM
11017
-
1.14000
-
1
CR2032
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
225mAh
0.79" Dia x 0.13" H (20.0mm x 3.2mm)
PC Pin (Vertical Mount)
image
CR-1216/BN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 12.5MM
6096
-
1.14000
-
1
CR1216
Active
Lithium
Coin, 12.5mm
3V
25mAh
0.49" Dia x 0.06" H (12.5mm x 1.6mm)
Requires Holder
image
CR1216
Energizer Battery Company
BATTERY LITHIUM 3V COIN 12.5MM
4800
-
1.18000
-
1
CR1216
Active
Lithium
Coin, 12.5mm
3V
34mAh
0.49" Dia x 0.06" H (12.5mm x 1.6mm)
Requires Holder
image
BR-2032/BN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 20MM
204660
-
1.22000
-
1
BR2032
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
190mAh
0.79" Dia x 0.13" H (20.0mm x 3.2mm)
Requires Holder
image
CR1632VP
Energizer Battery Company
BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM
28976
-
1.24000
-
1
CR1632
Active
Lithium
Coin, 16.0mm
3V
130mAh
0.63" Dia x 0.13" H (16.0mm x 3.2mm)
Requires Holder
image
BR-1225
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 12.5MM
35974
-
1.30000
-
1
BR1225
Active
Lithium
Coin, 12.5mm
3V
48mAh
0.49" Dia x 0.10" H (12.5mm x 2.5mm)
Requires Holder
image
CR-1220/HFN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 12.5MM
92104
-
1.33000
-
1
CR1220
Active
Lithium
Coin, 12.5mm
3V
35mAh
0.49" Dia x 0.08" H (12.5mm x 2.0mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
CR-1220/FCN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 12.5MM
10102
-
1.33000
-
1
CR1220
Active
Lithium
Coin, 12.5mm
3V
35mAh
0.49" Dia x 0.08" H (12.5mm x 2.0mm)
PC Pin (Vertical Mount)
image
LR14XWA/BB
Panasonic - BSG
BATTERY ALKALINE 1.5V C
3417
-
1.33000
-
1
LR14
Active
Alkaline
C
1.5V
-
1.03" Dia x 1.97" H (26.2mm x 50.0mm)
Button Top (Extending)
image
CR2430VP
Energizer Battery Company
BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM
23129
-
1.34000
-
1
CR2430
Active
Lithium
Coin, 24.5mm
3V
290mAh
0.96" Dia x 0.12" H (24.5mm x 3.0mm)
Requires Holder
image
BR1220/BE
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 12.5MM
26187
-
1.38000
-
1
BR1220
Active
Lithium
Coin, 12.5mm
3V
35mAh
0.49" Dia x 0.08" H (12.5mm x 2.0mm)
Requires Holder
image
357-303HVZ
Energizer Battery Company
BATT SLVR OX 1.55V BUTTON 11.6MM
12035
-
1.40000
-
1
357/303
Active
Silver Oxide
Button, 11.6mm
1.55V
195mAh
0.46" Dia x 0.21" H (11.6mm x 5.4mm)
Requires Holder
image
CR-1616/F2N
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM
19777
-
1.43000
-
1
CR1616
Active
Lithium
Coin, 16.0mm
3V
55mAh
0.63" Dia x 0.06" H (16.0mm x 1.6mm)
SMD (SMT) Tab
image
CR2330
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 23MM
47294
-
1.51000
-
1
CR2330
Active
Lithium
Coin, 23.0mm
3V
265mAh
0.91" Dia x 0.12" H (23.0mm x 3.0mm)
Requires Holder
image
BR-2325
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 23MM
9728
-
1.51000
-
1
BR2325
Active
Lithium
Coin, 23.0mm
3V
165mAh
0.91" Dia x 0.10" H (23.0mm x 2.5mm)
Requires Holder
image
EN95
Energizer Battery Company
BATTERY ALKALINE 1.5V D
22632
-
1.60000
-
1
EN95
Active
Alkaline
D
1.5V
-
1.35" Dia x 2.42" H (34.2mm x 61.5mm)
Button Top (Extending)
image
ECR2032
Energizer Battery Company
BATTERY LITH 3V COIN 20MM STRIP
4595
-
1.62000
-
1
CR2032
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
240mAh
0.79" Dia x 0.13" H (20.0mm x 3.2mm)
Requires Holder
image
CR-1632/V1AN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM
4749
-
1.67000
-
1
CR1632
Active
Lithium
Coin, 16.0mm
3V
140mAh
0.63" Dia x 0.13" H (16.0mm x 3.2mm)
PC Pin (Vertical Mount)
image
CR2354
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 23MM
34892
-
1.72000
-
1
CR2354
Active
Lithium
Coin, 23.0mm
3V
560mAh
0.91" Dia x 0.21" H (23.0mm x 5.4mm)
Requires Holder
image
BR-1632/HFN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM
168607
-
1.80000
-
1
BR1632
Active
Lithium
Coin, 16.0mm
3V
120mAh
0.63" Dia x 0.13" H (16.0mm x 3.2mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
BR-1225/HCN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 12.5MM
160151
-
1.80000
-
1
BR1225
Active
Lithium
Coin, 12.5mm
3V
48mAh
0.49" Dia x 0.10" H (12.5mm x 2.5mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
BR-1225/VCN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 12.5MM
29946
-
1.80000
-
1
BR1225
Active
Lithium
Coin, 12.5mm
3V
48mAh
0.49" Dia x 0.10" H (12.5mm x 2.5mm)
PC Pin (Vertical Mount)
image
BR-1632/V1AN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM
6215
-
1.80000
-
1
BR1632
Active
Lithium
Coin, 16.0mm
3V
120mAh
0.63" Dia x 0.13" H (16.0mm x 3.2mm)
PC Pin (Vertical Mount)
image
393-309TZ
Energizer Battery Company
BATT SLVR OX 1.55V BUTTON 7.9MM
2266
-
1.80000
-
1
393
Active
Silver Oxide
Button, 7.9mm
1.55V
75mAh
0.31" Dia x 0.21" H (7.9mm x 5.4mm)
Requires Holder
image
BR-2032/HEN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 20MM
33266
-
1.83000
-
1
BR2032
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
190mAh
0.79" Dia x 0.13" H (20.0mm x 3.2mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
BR-2032/GUN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 20MM
24713
-
1.83000
-
1
BR2032
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
190mAh
0.79" Dia x 0.13" H (20.0mm x 3.2mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
BR-2325/HCN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 23MM
16807
-
1.83000
-
1
BR2325
Active
Lithium
Coin, 23.0mm
3V
165mAh
0.91" Dia x 0.10" H (23.0mm x 2.5mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
BR-2032/VBN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 20MM
5512
-
1.83000
-
1
BR2032
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
190mAh
0.79" Dia x 0.13" H (20.0mm x 3.2mm)
PC Pin (Vertical Mount)
image
BR-2032/F2N
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 20MM
5235
-
1.83000
-
1
BR2032
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
190mAh
0.79" Dia x 0.13" H (20.0mm x 3.2mm)
SMD (SMT) Tab
image
BR-2325/HBN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 23MM
3385
-
1.83000
-
1
BR2325
Active
Lithium
Coin, 23.0mm
3V
165mAh
0.91" Dia x 0.10" H (23.0mm x 2.5mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
CR-2450/G1AN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM
31208
-
1.88000
-
1
CR2450
Active
Lithium
Coin, 24.5mm
3V
620mAh
0.96" Dia x 0.20" H (24.5mm x 5.0mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
CR-2450/H1AN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM
18509
-
1.88000
-
1
CR2450
Active
Lithium
Coin, 24.5mm
3V
620mAh
0.96" Dia x 0.20" H (24.5mm x 5.0mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
6LF22XWA/B
Panasonic - BSG
BATTERY ALKALINE 9V
6561
-
1.88000
-
1
6LF22XWA
Active
Alkaline
9V
9V
-
1.91" L x 0.51" W x 0.69" H (48.5mm x 13.0mm x 17.5mm)
9 Volt Snap Fasteners
image
BR-2330
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 23MM
30930
-
1.94000
-
1
BR2330
Active
Lithium
Coin, 23.0mm
3V
255mAh
0.91" Dia x 0.12" H (23.0mm x 3.0mm)
Requires Holder
image
CR-2354/HFN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 23MM
63432
-
2.02000
-
1
CR2354
Active
Lithium
Coin, 23.0mm
3V
560mAh
0.91" Dia x 0.21" H (23.0mm x 5.4mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
CR-2354/VCN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 23MM
45568
-
2.02000
-
1
CR2354
Active
Lithium
Coin, 23.0mm
3V
560mAh
0.91" Dia x 0.21" H (23.0mm x 5.4mm)
PC Pin (Vertical Mount)
image
CR-2354/GUN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 23MM
2488
-
2.02000
-
1
CR2354
Active
Lithium
Coin, 23.0mm
3V
560mAh
0.91" Dia x 0.21" H (23.0mm x 5.4mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
BR-1632A/HAN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM
63602
-
2.04000
-
1
BR1632
Active
Lithium
Coin, 16.0mm
3V
120mAh
0.63" Dia x 0.13" H (16.0mm x 3.2mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
BR-1632A/GAN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM
57854
-
2.04000
-
1
BR1632
Active
Lithium
Coin, 16.0mm
3V
120mAh
0.63" Dia x 0.13" H (16.0mm x 3.2mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
BR-1632A/FAN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM
32563
-
2.04000
-
1
BR1632
Active
Lithium
Coin, 16.0mm
3V
120mAh
0.63" Dia x 0.13" H (16.0mm x 3.2mm)
SMD (SMT) Tab
image
BR-1225A/BN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 12.5MM
7734
-
2.04000
-
1
BR1225A
Active
Lithium
Coin, 12.5mm
3V
48mAh
0.49" Dia x 0.10" H (12.5mm x 2.5mm)
Requires Holder
image
BR-1225A/HBN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 12.5MM
67813
-
2.10000
-
1
BR1225A
Active
Lithium
Coin, 12.5mm
3V
48mAh
0.49" Dia x 0.10" H (12.5mm x 2.5mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
BR-1225A/FAN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 12.5MM
64938
-
2.10000
-
1
BR1225A
Active
Lithium
Coin, 12.5mm
3V
48mAh
0.49" Dia x 0.10" H (12.5mm x 2.5mm)
SMD (SMT) Tab
image
BR-2330/GVFN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 23MM
66877
-
2.17000
-
1
BR2330
Active
Lithium
Coin, 23.0mm
3V
255mAh
0.91" Dia x 0.12" H (23.0mm x 3.0mm)
PC Pin (Vertical Mount)
image
BR-2330/HEN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 23MM
11726
-
2.17000
-
1
BR2330
Active
Lithium
Coin, 23.0mm
3V
255mAh
0.91" Dia x 0.12" H (23.0mm x 3.0mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
BR-2330/VCN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 23MM
5622
-
2.17000
-
1
BR2330
Active
Lithium
Coin, 23.0mm
3V
255mAh
0.91" Dia x 0.12" H (23.0mm x 3.0mm)
PC Pin (Vertical Mount)
image
LR20XWA/BB
Panasonic - BSG
BATTERY ALKALINE 1.5V D
5787
-
2.18000
-
1
LR20
Active
Alkaline
D
1.5V
-
1.35" Dia x 2.42" H (34.2mm x 61.5mm)
Button Top (Extending)
image
BR-2330A/FAN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 23MM
121930
-
2.33000
-
1
BR2330
Active
Lithium
Coin, 23.0mm
3V
255mAh
0.91" Dia x 0.12" H (23.0mm x 3.0mm)
SMD (SMT) Tab
image
BR-2330A/GAN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 23MM
18713
-
2.33000
-
1
BR2330
Active
Lithium
Coin, 23.0mm
3V
255mAh
0.91" Dia x 0.12" H (23.0mm x 3.0mm)
PC Pin
image
BR-2330A/VAN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 23MM
2356
-
2.33000
-
1
BR2330
Active
Lithium
Coin, 23.0mm
3V
255mAh
0.91" Dia x 0.12" H (23.0mm x 3.0mm)
PC Pin (Vertical Mount)
image
EN22
Energizer Battery Company
BATTERY ALKALINE 9V
44452
-
2.38000
-
1
EN22
Active
Alkaline
9V
9V
-
1.04" L x 0.69" W x 1.91" H (26.5mm x 17.5mm x 48.5mm)
9 Volt Snap Fasteners
image
CR-123A
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V CR123A
153343
-
2.49000
-
1
CR123A
Active
Lithium
CR123A
3V
1.55Ah
0.67" Dia x 1.36" H (17.0mm x 34.5mm)
Button Top (Extending)
image
CR3032
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 30MM
42413
-
2.60000
-
1
CR3032
Active
Lithium
Coin, 30.0mm
3V
500mAh
1.18" Dia x 0.13" H (30.0mm x 3.2mm)
Requires Holder
image
CR-2
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V CR2
88282
-
2.63000
-
1
CR2
Active
Lithium
CR2
3V
850mAh
0.61" Dia x 1.06" H (15.6mm x 27.0mm)
Button Top (Extending)
image
BR-3032/BN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 30MM
51002
-
2.92000
-
1
BR3032
Active
Lithium
Coin, 30.0mm
3V
500mAh
1.18" Dia x 0.13" H (30.0mm x 3.2mm)
Requires Holder
image
CR2477
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM
30893
-
3.02000
-
1
CR2477
Active
Lithium
Coin, 24.5mm
3V
1Ah
0.96" Dia x 0.30" H (24.5mm x 7.7mm)
Requires Holder
image
CR-2412/BN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM
15695
-
3.29000
-
1
CR2412
Active
Lithium
Coin, 24.5mm
3V
100mAh
0.96" Dia x 0.05" H (24.5mm x 1.2mm)
Requires Holder
image
L91
Energizer Battery Company
BATTERY LITHIUM 1.5V AA
49155
-
3.61000
-
1
L91
Active
Lithium
AA
1.5V
-
0.57" Dia x 1.99" H (14.5mm x 50.5mm)
Button Top (Extending)
image
EL123APVP
Energizer Battery Company
BATTERY LITHIUM 3V CR123A
9305
-
3.61000
-
1
-
Active
Lithium
CR123A
3V
1.5Ah
0.67" Dia x 1.36" H (17.0mm x 34.5mm)
Button Top (Extending)
image
L92
Energizer Battery Company
BATTERY LITHIUM 1.5V AAA
4177
-
3.61000
-
1
L92
Active
Lithium
AAA
1.5V
-
0.41" Dia x 1.75" H (10.5mm x 44.5mm)
Button Top (Extending)
image
BR-2325/2HAN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 6V COIN 23MM
2499
-
3.77000
-
1
BR2325
Active
Lithium
Coin, 23.0mm
6V
165mAh
0.91" Dia x 0.10" H (23.0mm x 2.5mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
BR-2477A/HBN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM
28033
-
3.90000
-
1
BR2477
Active
Lithium
Coin, 24.5mm
3V
1Ah
0.96" Dia x 0.30" H (24.5mm x 7.7mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
BR-2477A/VAN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM
5317
-
3.90000
-
1
BR2477
Active
Lithium
Coin, 24.5mm
3V
1Ah
0.96" Dia x 0.30" H (24.5mm x 7.7mm)
PC Pin (Vertical Mount)
image
E96BP-2
Energizer Battery Company
BATTERY ALKALINE 1.5V AAAA 2PK
2161
-
3.90000
-
1
E96
Active
Alkaline
AAAA
1.5V
-
0.33" Dia x 1.67" H (8.3mm x 42.5mm)
Button Top (Extending)
image
CR-2477/HFN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM
26191
-
4.43000
-
1
CR2477
Active
Lithium
Coin, 24.5mm
3V
1Ah
0.96" Dia x 0.30" H (24.5mm x 7.7mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
CR-2477/VCN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM
12720
-
4.43000
-
1
CR2477
Active
Lithium
Coin, 24.5mm
3V
1Ah
0.96" Dia x 0.30" H (24.5mm x 7.7mm)
PC Pin (Vertical Mount)
image
CR-2477/F2N
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM
11491
-
4.43000
-
1
CR2477
Active
Lithium
Coin, 24.5mm
3V
1Ah
0.96" Dia x 0.30" H (24.5mm x 7.7mm)
SMD (SMT) Tab
image
EL1CR2BP
Energizer Battery Company
BATTERY LITHIUM 3V CR2
2047
-
4.92000
-
1
-
Active
Lithium
CR2
3V
800mAh
0.61" Dia x 1.06" H (15.6mm x 27.0mm)
Button Top (Extending)
image
BR-2/3A
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V 2/3 A
42529
-
4.99000
-
1
BR-2/3A
Active
Lithium
2/3 A
3V
1.2Ah
0.67" Dia x 1.32" H (17.0mm x 33.5mm)
Button Top (Extending)
image
BR-1/2AAE5PN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V 1/2 AA
7810
-
5.30000
-
1
BR-1/2AA
Active
Lithium
1/2 AA
3V
1Ah
0.57" Dia x 0.99" H (14.5mm x 25.2mm)
PC Pin (Horizontal Mount)

مقایسه