یافته‌ها: 569سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

شیمی باتری

اندازه سلول باتری

میزان - ولتاژ

ظرفیت

اندازه / ابعاد

استایل پایان‌دهنده


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
شیمی باتری
اندازه سلول باتری
میزان - ولتاژ
ظرفیت
اندازه / ابعاد
استایل پایان‌دهنده
image
MS412FE-FL26E
Seiko Instruments
BATTERY LITHIUM 3V RECHARGE
7210
-
1.88000
-
1
MS412FE
Active
Lithium
Coin, 4.8mm
3V
1mAh
0.19" Dia x 0.05" H (4.8mm x 1.2mm)
SMD (SMT) Tab
image
MS621FE-FL11E
Seiko Instruments
BATTERY LITHIUM 3V RECHARGE
33380
-
2.04000
-
1
MS621FE
Active
Lithium
Coin, 6.8mm
3V
5.5mAh
0.27" Dia x 0.08" H (6.8mm x 2.1mm)
SMD (SMT) Tab
image
MS518SE-FL35E
Seiko Instruments
BATTERY LITHIUM 3V RECHARGE
2797
-
2.04000
-
1
MS518SE
Active
Lithium
Coin, 5.8mm
3V
3.4mAh
0.23" Dia x 0.07" H (5.8mm x 1.8mm)
SMD (SMT) Tab
image
MS614SE-FL28E
Seiko Instruments
BATTERY LITHIUM 3V RECHARGE
6384
-
2.10000
-
1
MS614SE
Active
Lithium
Coin, 6.8mm
3V
3.4mAh
0.27" Dia x 0.06" H (6.8mm x 1.4mm)
SMD (SMT) Tab
image
ML-621S/DN
Panasonic - BSG
BATTERY LITH COIN 3V RECHARGE
261201
-
2.15000
-
1
ML621
Active
Lithium
Coin, 6.8mm
3V
5mAh
0.27" Dia x 0.09" H (6.8mm x 2.2mm)
SMD (SMT) Tab
image
ML-614S/FN
Panasonic - BSG
BATTERY LITH 3V RECHARGE SMD
9442
-
2.15000
-
1
ML614
Active
Lithium
Coin, 6.8mm
3V
3.4mAh
0.27" Dia x 0.06" H (6.8mm x 1.5mm)
SMD (SMT) Tab
image
ML-920S/DN
Panasonic - BSG
BATTERY LITH 3V RECHARGE SMD
13538
-
2.39000
-
1
ML920
Active
Lithium
Coin, 9.5mm
3V
11mAh
0.37" Dia x 0.08" H (9.5mm x 2.1mm)
SMD (SMT) Tab
image
MS920SE-FL27E
Seiko Instruments
BATTERY LITHIUM 3V RECHARGE
3570
-
2.41000
-
1
MS920SE
Active
Lithium
Coin, 9.5mm
3V
11mAh
0.37" Dia x 0.08" H (9.5mm x 2.1mm)
SMD (SMT) Tab
image
NH12VP
Energizer Battery Company
BATT NIMH AAA 1.2V 700MAH BULK
4868
-
2.50000
-
1
NH12
Active
Nickel Metal Hydride
AAA
1.2V
700mAh
0.41" Dia x 1.75" H (10.5mm x 44.5mm)
Button Top (Extending)
image
ML-1220/F1AN
Panasonic - BSG
BATTERY LITH 3V RECHARGE SMD
36732
-
2.52000
-
1
ML1220
Active
Lithium
Coin, 12.5mm
3V
17mAh
0.49" Dia x 0.08" H (12.5mm x 2.0mm)
SMD (SMT) Tab
image
ML-1220/V1AN
Panasonic - BSG
BATTERY LITH 3V RECHARGE PC PINS
14914
-
2.52000
-
1
ML1220
Active
Lithium
Coin, 12.5mm
3V
17mAh
0.49" Dia x 0.08" H (12.5mm x 2.0mm)
PC Pin (Vertical Mount)
image
ML-1220/F1BN
Panasonic - BSG
BATTERY LITH 3V RECHARGE PC PINS
9705
-
2.52000
-
1
ML1220
Active
Lithium
Coin, 12.5mm
3V
17mAh
0.49" Dia x 0.08" H (12.5mm x 2.0mm)
PC Pin (Vertical Mount)
image
ML-2020/H1CN
Panasonic - BSG
BATT LITH COIN 3V RECHARGE PINS
60936
-
2.84000
-
1
ML2020
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
45mAh
0.79" Dia x 0.08" H (20.0mm x 2.0mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
ML-2020/V1AN
Panasonic - BSG
BATT LITH COIN 3V RECHARGE PINS
10469
-
2.84000
-
1
ML2020
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
45mAh
0.79" Dia x 0.08" H (20.0mm x 2.0mm)
PC Pin (Vertical Mount)
image
ML-2020/G1AN
Panasonic - BSG
BATT LITH COIN 3V RECHARGE PINS
736
-
2.84000
-
1
ML2020
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
45mAh
0.79" Dia x 0.08" H (20.0mm x 2.0mm)
PC Pin (Vertical Mount)
image
HHR-70AAAE4
Panasonic - BSG
BATTERY NIMH AAA 1.2V 700MAH
9837
-
2.88000
-
1
HHR
Active
Nickel Metal Hydride
AAA
1.2V
700mAh
0.41" Dia x 1.75" H (10.5mm x 44.5mm)
Flat Top (Non-Extending)
image
HHR-75AAA/B
Panasonic - BSG
BATTERY NIMH AAA 700MAH W/BUTTON
149211
-
3.13000
-
1
HHR
Active
Nickel Metal Hydride
AAA
1.2V
700mAh
0.41" Dia x 1.75" H (10.5mm x 44.5mm)
Button Top (Extending)
image
ML-2020/F1AN
Panasonic - BSG
BAT LITH COIN 3V RECHARGE PINS
29163
-
3.55000
-
1
ML2020
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
45mAh
0.79" Dia x 0.08" H (20.0mm x 2.0mm)
SMD (SMT) Tab
image
HHR-150AAC8
Panasonic - BSG
BATTERY NIMH 1.2V 1500MAH
13306
-
3.60000
-
1
HHR
Active
Nickel Metal Hydride
AA
1.2V
1.5Ah
0.57" Dia x 1.99" H (14.5mm x 50.5mm)
Flat Top (Non-Extending)
image
HHR-210AAC4B
Panasonic - BSG
BATTERY NIMH AA 2000MAH W/BUTTON
31764
-
4.23000
-
1
HHR
Active
Nickel Metal Hydride
AA
1.2V
2Ah
0.57" Dia x 1.99" H (14.5mm x 50.5mm)
Button Top (Extending)
image
BK-200AAB9B
Panasonic - BSG
BATT NIMH 1.2V AA 1.9AH
1030
-
4.25000
-
1
-
Active
Nickel Metal Hydride
AA
1.2V
1.9Ah
0.57" Dia x 1.99" H (14.5mm x 50.5mm)
Button Top (Extending)
image
NH15VP
Energizer Battery Company
BATT NIMH AA 1.2V 2300MAH BULK
13713
-
4.40000
-
1
NH15
Active
Nickel Metal Hydride
AA
1.2V
2.3Ah
0.57" Dia x 1.99" H (14.5mm x 50.5mm)
Button Top (Extending)
image
VL-1220/HFN
Panasonic - BSG
BATTERY LITH COIN 3V 12.5MM HORZ
9773
-
4.72000
-
1
VL1220
Active
Lithium
Coin, 12.5mm
3V
7mAh
0.49" Dia x 0.08" H (12.5mm x 2.0mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
VL-1220/FCN
Panasonic - BSG
BATTERY LITH 3V RECHARGE W/TABS
7566
-
4.72000
-
1
VL1220
Active
Lithium
Coin, 12.5mm
3V
7mAh
0.49" Dia x 0.08" H (12.5mm x 2.0mm)
SMD (SMT) Tab
image
HHR-210AB18
Panasonic - BSG
BATTERY NIMH 1.2V 2100MAH
2726
-
4.88000
-
1
HHR
Active
Nickel Metal Hydride
A
1.2V
2.1Ah
0.67" Dia x 1.97" H (17.0mm x 50.0mm)
Flat Top (Non-Extending)
image
VL-2020/VCN
Panasonic - BSG
BATTERY LITH COIN 3V 20MM VERT
2176
-
5.04000
-
1
VL2020
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
20mAh
0.79" Dia x 0.08" H (20.0mm x 2.0mm)
PC Pin (Vertical Mount)
image
VL-2020/HFN
Panasonic - BSG
BATTERY LITH COIN 3V 20MM HORIZ
1548
-
5.04000
-
1
VL2020
Active
Lithium
Coin, 20.0mm
3V
20mAh
0.79" Dia x 0.08" H (20.0mm x 2.0mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
VL-2320/HFN
Panasonic - BSG
BATT LITH COIN 3V 23MM HORZ
6693
-
6.21000
-
1
VL2320
Active
Lithium
Coin, 23.0mm
3V
30mAh
0.91" Dia x 0.08" H (23.0mm x 2.0mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
VL-2320/VCN
Panasonic - BSG
BATT LITH COIN 3V 23MM VERT
907
-
6.21000
-
1
VL2320
Active
Lithium
Coin, 23.0mm
3V
30mAh
0.91" Dia x 0.08" H (23.0mm x 2.0mm)
PC Pin (Vertical Mount)
image
HHR-380A
Panasonic - BSG
BATTERY NIMH 1.2V 3.7AH L-A
4620
-
6.60000
-
1
HHR
Active
Nickel Metal Hydride
L-A
1.2V
3.7Ah
0.67" Dia x 2.64" H (17.0mm x 67.0mm)
Flat Top (Non-Extending)
image
VL-2330/F3N
Panasonic - BSG
BATTERY LITH 3V RECHARGE SMD
1946
-
7.82000
-
1
VL2330
Active
Lithium
Coin, 23.0mm
3V
50mAh
0.91" Dia x 0.12" H (23.0mm x 3.0mm)
SMD (SMT) Tab
image
VL-2330/HFN
Panasonic - BSG
BATT LITH COIN 3V 23MM HORZ
586
-
7.82000
-
1
VL2330
Active
Lithium
Coin, 23.0mm
3V
50mAh
0.91" Dia x 0.12" H (23.0mm x 3.0mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
VL-3032/F2N
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM COIN 3V 30MM
12824
-
9.55000
-
1
VL3032
Active
Lithium
Coin, 30.0mm
3V
100mAh
1.18" Dia x 0.13" H (30.0mm x 3.2mm)
SMD (SMT) Tab
image
VL-3032/GUFN
Panasonic - BSG
BATTERY LITH COIN 3V 30MM HORIZ
2892
-
9.55000
-
1
VL3032
Active
Lithium
Coin, 30.0mm
3V
100mAh
1.18" Dia x 0.13" H (30.0mm x 3.2mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
LC-R061R3P
Panasonic - BSG
BATTERY VRLA 6V 1.3AH
2817
-
12.98000
-
1
LC
Active
Lead Acid (VRLA)
6V
6V
1.3Ah
3.86" L x 0.98" W x 2.01" H (98.0mm x 25.0mm x 51.0mm)
Spade, .187" (4.7mm)
image
LC-R064R5P
Panasonic - BSG
BATTERY VRLA 6V 4.5AH
3241
-
13.95000
-
1
LC
Active
Lead Acid (VRLA)
6V
6V
4.5Ah
2.80" L x 1.93" W x 4.06" H (71.0mm x 49.0mm x 103.2mm)
Spade, .187" (4.7mm)
image
LC-R067R2P
Panasonic - BSG
BATTERY VRLA 6V 7.2AH
1394
-
22.50000
-
1
LC
Active
Lead Acid (VRLA)
6V
6V
7.2Ah
6.00" L x 1.40" W x 3.76" H (152.5mm x 35.5mm x 95.5mm)
Spade, .187" (4.7mm)
image
LC-R063R4P
Panasonic - BSG
BATTERY VRLA 6V 3.4AH
553
-
26.10000
-
1
LC
Active
Lead Acid (VRLA)
6V
6V
3.4Ah
5.33" L x 1.38" W x 2.40" H (135.5mm x 35.0mm x 61.0mm)
Spade, .187" (4.7mm)
image
LC-R0612P
Panasonic - BSG
BATTERY VRLA 6V 12.0AH
1085
-
27.08000
-
1
LC
Active
Lead Acid (VRLA)
6V
6V
12Ah
6.00" L x 2.01" W x 3.76" H (152.5mm x 51.0mm x 95.5mm)
Spade, .187" (4.7mm)
image
LC-R0612P1
Panasonic - BSG
BATTERY VRLA 6V 12.0AH .250 TERM
332
-
27.08000
-
1
LC
Active
Lead Acid (VRLA)
6V
6V
12Ah
6.00" L x 2.01" W x 3.76" H (152.5mm x 51.0mm x 95.5mm)
Spade, .250" (6.3mm)
image
UP-VW1220P1
Panasonic - BSG
BATTERY VRLA 12V 20W
190
-
27.68000
-
1
UP
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
20W
5.57" L x 1.57" W x 3.76" H (141.5mm x 40.0mm x 95.5mm)
Spade, .250" (6.3mm)
image
LC-R121R3P
Panasonic - BSG
BATTERY VRLA 12V 1.3AH
14314
-
27.78000
-
1
LC
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
1.3Ah
3.86" L x 1.91" W x 2.01" H (98.0mm x 48.5mm x 51.0mm)
Spade, .187" (4.7mm)
image
LC-R122R2P
Panasonic - BSG
BATTERY VRLA 12V 2.2AH
681
-
31.43000
-
1
LC
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
2.2Ah
7.03" L x 1.38" W x 2.40" H (178.5mm x 35.0mm x 61.0mm)
Spade, .187" (4.7mm)
image
LC-R127R2P1
Panasonic - BSG
BATTERY VRLA 12V 7.2AH
3872
-
33.73000
-
1
LC
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
7.2Ah
6.00" L x 2.58" W x 3.76" H (152.5mm x 65.5mm x 95.5mm)
Spade, .250" (6.3mm)
image
LC-R127R2P
Panasonic - BSG
BATTERY VRLA 12V 7.2AH
2924
-
33.73000
-
1
LC
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
7.2Ah
6.00" L x 2.58" W x 3.76" H (152.5mm x 65.5mm x 95.5mm)
Spade, .187" (4.7mm)
image
UP-VW1245P1
Panasonic - BSG
BATTERY VRLA 12V 45W
686
-
34.83000
-
1
UP
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
45W
6.00" L x 2.58" W x 3.76" H (152.5mm x 65.5mm x 95.5mm)
Spade, .250" (6.3mm)
image
LC-P127R2P
Panasonic - BSG
BATT VRLA 12 VOLTS 7.2AH LL
154
-
37.96000
-
1
LC
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
7.2Ah
5.95" L x 2.54" W x 3.70" H (151.0mm x 65.0mm x 94.0mm)
-
image
LC-RA1212P1
Panasonic - BSG
BATTERY VRLA 12V 12.0AH
889
-
42.12000
-
1
LC
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
12Ah
6.00" L x 3.92" W x 3.76" H (152.5mm x 99.5mm x 95.5mm)
Spade, .250" (6.3mm)
image
LC-RD1217P
Panasonic - BSG
BATTERY VRLA 12V 17AH
1792
-
78.84000
-
1
LC
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
17Ah
7.20" L x 3.07" W x 6.65" H (183.0mm x 78.0mm x 169.0mm)
Nut and Bolt, M5
image
LC-X1220P
Panasonic - BSG
BATTERY VRLA 12V 20.0AH
800
-
82.86000
-
1
LC
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
20Ah
7.20" L x 3.07" W x 6.65" H (183.0mm x 78.0mm x 169.0mm)
Nut and Bolt, M5
image
LC-X1228AP
Panasonic - BSG
BATT VRLA 12V 28AH THREADED POST
478
-
96.94000
-
1
LC
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
28Ah
6.50" L x 4.92" W x 6.89" H (165.0mm x 125.0mm x 175.0mm)
Threaded Post, M5
image
LC-X1228P
Panasonic - BSG
BATTERY VRLA 12V 28AH
331
-
96.94000
-
1
LC
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
28Ah
6.50" L x 4.92" W x 6.89" H (165.0mm x 125.0mm x 175.0mm)
Nut and Bolt, M5
image
LC-R1233P
Panasonic - BSG
BATTERY VRLA 12V 33AH
198
-
111.68000
-
1
LC
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
33Ah
7.71" L x 5.20" W x 6.18" H (195.8mm x 132.0mm x 157.0mm)
Nut and Bolt, M6
image
ML-614S/ZTN
Panasonic - BSG
BATTERY LITHIUM 3V RECHARGE
2352
-
1.88000
-
1
ML614
Active
Lithium
Coin, 6.8mm
3V
3.4mAh
0.27" Dia x 0.06" H (6.8mm x 1.5mm)
Requires Holder
image
ML621-TZ1
FDK America, Inc., a member of Fujitsu Group
BATT LITH 3V RECHARGE
25960
-
2.19000
-
1
ML621
Active
Lithium
Coin, 6.8mm
3V
5.8mAh
0.27" Dia x 0.09" H (6.8mm x 2.2mm)
SMD (SMT) Tab
image
ML614-TZ21
FDK America, Inc., a member of Fujitsu Group
BATT LITH 3V RECHARGE W/TABS
11378
-
2.19000
-
1
ML614
Active
Lithium
Coin, 6.8mm
3V
3.4mAh
0.27" Dia x 0.06" H (6.8mm x 1.4mm)
SMD (SMT) Tab
image
N-700AAC
Panasonic - BSG
BATT NICAD 1.2V AA 700MAH
19074
-
2.25000
-
1
Cadnica
Active
Nickel Cadmium
AA
1.2V
700mAh
0.55" Dia x 1.96" H (14.0mm x 49.8mm)
Button Top, Wide (Extending)
image
BK-80AAAB9B
Panasonic - BSG
BATT NIMH 1.2V AAA 750MAH
5293
-
3.20000
-
1
-
Active
Nickel Metal Hydride
AAA
1.2V
750mAh
0.41" Dia x 1.75" H (10.5mm x 44.5mm)
Button Top (Extending)
image
HR-4U
FDK America, Inc., a member of Fujitsu Group
BATT NIMH 1.2V AAA 930MAH BUTT
7916
-
3.28000
-
1
TWICELL
Active
Nickel Metal Hydride
AAA
1.2V
930mAh
0.41" Dia x 1.75" H (10.5mm x 44.5mm)
Button Top (Extending)
image
MS920T-FL27E
Seiko Instruments
BATTERY LITHIUM 3V RECHARGE
110
-
3.33000
-
1
MS920T
Active
Lithium
Coin, 9.5mm
3V
6.5mAh
0.37" Dia x 0.08" H (9.5mm x 2.1mm)
SMD (SMT) Tab
image
HR-AAU
FDK America, Inc., a member of Fujitsu Group
BATT NIMH 1.2V AA 1500MAH
2096
-
3.40000
-
1
TWICELL
Active
Nickel Metal Hydride
AA
1.2V
1.5Ah
0.56" Dia x 1.97" H (14.2mm x 50.0mm)
Flat Top (Non-Extending)
image
ML2430-HS1
FDK America, Inc., a member of Fujitsu Group
BATTERY LITH 3V RECHARGE SMD
12479
-
3.71000
-
1
ML2430
Active
Lithium
Coin, 24.5mm
3V
100mAh
0.96" Dia x 0.12" H (24.5mm x 3.0mm)
PC Pin (Horizontal Mount)
image
ML1220-TJ1
FDK America, Inc., a member of Fujitsu Group
BATT LITH 3V RECHARGE
392
-
3.71000
-
1
ML1220
Active
Lithium
Coin, 12.5mm
3V
15mAh
0.49" Dia x 0.08" H (12.5mm x 2.0mm)
PC Pin (Vertical Mount)
image
VL-621/DN
Panasonic - BSG
BATTERY LITH COIN 3V 6.8MM SMD
2611
-
4.69000
-
1
VL621
Active
Lithium
Coin, 6.8mm
3V
1.5mAh
0.27" Dia x 0.09" H (6.8mm x 2.2mm)
SMD (SMT) Tab
image
ML2430-CJ1
FDK America, Inc., a member of Fujitsu Group
BATTERY LITH 3V RECHARGE SMD
150
-
4.69000
-
1
ML2430
Active
Lithium
Coin, 24.5mm
3V
100mAh
0.96" Dia x 0.12" H (24.5mm x 3.0mm)
Wire Leads with Connector
image
KR1800SCE
Panasonic - BSG
BATT NICAD 1.2V SC 1800MAH
3917
-
4.78000
-
1
Cadnica
Active
Nickel Cadmium
SC
1.2V
1.8Ah
0.87" Dia x 1.67" H (22.2mm x 42.3mm)
Button Top (Extending)
image
N-1250SCRL
Panasonic - BSG
BATT NICAD 1.2V 4/5SC 1200MAH
1541
-
5.11000
-
1
Cadnica
Active
Nickel Cadmium
4/5 SC
1.2V
1.2Ah
0.88" Dia x 1.31" H (22.3mm x 33.3mm)
Button Top (Extending)
image
HHR-200AB20
Panasonic - BSG
BATTERY NIMH 1.2V 2000MAH
893
-
5.35000
-
1
HHR
Active
Nickel Metal Hydride
4/5 A
1.2V
2Ah
0.67" Dia x 1.69" H (17.0mm x 43.0mm)
Flat Top (Non-Extending)
image
HR-AU
FDK America, Inc., a member of Fujitsu Group
BATT NIMH 1.2V A 2450MAH
4276
-
5.93000
-
1
TWICELL
Active
Nickel Metal Hydride
A
1.2V
2.45Ah
0.67" Dia x 1.97" H (17.0mm x 50.0mm)
Flat Top (Non-Extending)
image
HR-3U-2500
FDK America, Inc., a member of Fujitsu Group
BATT NIMH 1.2V AA 2300MAH BUTTON
2987
-
6.00000
-
1
TWICELL
Active
Nickel Metal Hydride
AA
1.2V
2.3Ah
0.57" Dia x 1.98" H (14.4mm x 50.4mm)
Button Top (Extending)
image
VL-2320/F2N
Panasonic - BSG
BATT LITH COIN 3V 23MM PCB TAB
670
-
6.21000
-
1
VL2320
Active
Lithium
Coin, 23.0mm
3V
30mAh
0.91" Dia x 0.08" H (23.0mm x 2.0mm)
SMD (SMT) Tab
image
HR-4/3AU(4.0AH)
FDK America, Inc., a member of Fujitsu Group
BATT NIMH 1.2V 4/3A 3600MAH
885
-
8.03000
-
1
TWICELL
Active
Nickel Metal Hydride
4/3 A
1.2V
3.6Ah
0.67" Dia x 2.66" H (17.0mm x 67.5mm)
Flat Top (Non-Extending)
image
HHR-30SCPY20
Panasonic - BSG
BATTERY NIMH 1.2V 3000MAH
4019
-
9.20000
-
1
HHR
Active
Nickel Metal Hydride
SC
1.2V
3Ah
0.91" Dia x 1.69" H (23.0mm x 43.0mm)
Flat Top (Non-Extending)
image
HR-4/3FAU(4.5AH)
FDK America, Inc., a member of Fujitsu Group
BATT NIMH 1.2V 4/3FA 4100MAH
477
-
9.35000
-
1
TWICELL
Active
Nickel Metal Hydride
4/3 FA
1.2V
4.1Ah
0.71" Dia x 2.66" H (18.0mm x 67.5mm)
Flat Top (Non-Extending)
image
N-3000CR
Panasonic - BSG
BATT NICAD 1.2V C 3000MAH
2065
-
9.44000
-
1
Cadnica
Active
Nickel Cadmium
C
1.2V
3Ah
1.00" Dia x 1.94" H (25.3mm x 49.3mm)
Button Top (Extending)
image
HHR-300CHA03
Panasonic - BSG
BATT NIMH 1.2V 3100MAH H TYPE
367
-
10.63000
-
1
HHR
Active
Nickel Metal Hydride
C
1.2V
3.1Ah
1.02" Dia x 1.97" H (25.8mm x 50.0mm)
Flat Top (Non-Extending)
image
BP3-6-T1
B B Battery
BATTERY VRLA 6V 3AH
4429
-
10.64000
-
1
BP
Active
Lead Acid (VRLA)
6V
6V
3Ah
5.33" L x 1.40" W x 2.42" H (135.5mm x 35.5mm x 61.5mm)
Spade, .187" (4.7mm)
image
BP1.2-6-T1
B B Battery
BATT VRLA 6V 1.2AH
4343
-
10.96000
-
1
BP
Active
Lead Acid (VRLA)
6V
6V
1.2Ah
3.88" L x 1.04" W x 2.07" H (98.5mm x 26.5mm x 52.5mm)
Spade, .187" (4.7mm)
image
BP5-6-T1
B B Battery
BATTERY VRLA 6V 5AH
8416
-
13.64000
-
1
BP
Active
Lead Acid (VRLA)
6V
6V
5Ah
2.81" L x 1.95" W x 4.07" H (71.5mm x 49.5mm x 103.5mm)
Spade, .187" (4.7mm)
image
BP7-6-T1
B B Battery
BATTERY VRLA 6V 7AH
726
-
16.91000
-
1
BP
Active
Lead Acid (VRLA)
6V
6V
7Ah
6.00" L x 1.40" W x 3.76" H (152.5mm x 35.5mm x 95.5mm)
Spade, .187" (4.7mm)
image
BP2.3-12-T1
B B Battery
BATT VRLA 12V 2.3AH
1306
-
17.48000
-
1
BP
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
2.3Ah
7.07" L x 1.40" W x 2.42" H (179.5mm x 35.5mm x 61.5mm)
Spade, .187" (4.7mm)
image
BP12-6-T1
B B Battery
BATTERY VRLA 6V 12AH
129
-
22.16000
-
1
BP
Active
Lead Acid (VRLA)
6V
6V
12Ah
6.00" L x 2.07" W x 3.76" H (152.5mm x 52.5mm x 95.5mm)
Spade, .187" (4.7mm)
image
BP5-12-T2
B B Battery
BATTERY VRLA 12V 5AH
1607
-
24.43000
-
1
BP
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
5Ah
3.60" L x 2.81" W x 4.07" H (91.5mm x 71.5mm x 103.5mm)
Spade, .250" (6.3mm)
image
BP5-12-T1
B B Battery
BATTERY VRLA 12V 5AH
331
-
24.43000
-
1
BP
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
5Ah
3.60" L x 2.81" W x 4.07" H (91.5mm x 71.5mm x 103.5mm)
Spade, .187" (4.7mm)
image
LC-P067R2P
Panasonic - BSG
BATT VRLA 6 VOLTS 7.2AH LL
375
-
28.75000
-
1
LC
Active
Lead Acid (VRLA)
6V
6V
7.2Ah
5.95" L x 1.34" W x 3.70" H (151.0mm x 34.0mm x 94.0mm)
-
image
BP7-12-T2
B B Battery
BATTERY VRLA 12V 7AH .250 TERM
647
-
29.66000
-
1
BP
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
7Ah
6.00" L x 2.62" W x 3.72" H (152.5mm x 66.5mm x 94.5mm)
Spade, .250" (6.3mm)
image
BP7-12-T1
B B Battery
BATTERY VRLA 12V 7AH
429
-
29.66000
-
1
BP
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
7Ah
6.00" L x 2.62" W x 3.72" H (152.5mm x 66.5mm x 94.5mm)
Spade, .187" (4.7mm)
image
LC-RA1212P
Panasonic - BSG
BATT VRLA 12 VOLTS 12AH
191
-
42.12000
-
1
LC
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
12Ah
5.95" L x 3.85" W x 3.70" H (151.0mm x 98.0mm x 94.0mm)
-
image
HR9-12-T2
B B Battery
BATT VRLA 12V 36W/CELL
793
-
43.11000
-
1
HR
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
8Ah
6.00" L x 2.62" W x 3.76" H (152.5mm x 66.5mm x 95.5mm)
Spade, .250" (6.3mm)
image
BP12-12-T2
B B Battery
BATT VRLA 12V 12AH
111
-
43.52000
-
1
BP
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
12Ah
6.00" L x 3.92" W x 3.76" H (152.5mm x 99.5mm x 95.5mm)
Spade, .250" (6.3mm)
image
BP17-12-B1
B B Battery
BATT VRLA 12V 17AH
270
-
49.47000
-
1
BP
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
17Ah
7.19" L x 3.05" W x 6.59" H (182.5mm x 77.5mm x 167.5mm)
Nut and Bolt, M5
image
BP20-12-B1
B B Battery
BATT VRLA 12V 20AH
294
-
55.82000
-
1
BP
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
20Ah
7.19" L x 3.05" W x 6.59" H (182.5mm x 77.5mm x 167.5mm)
Nut and Bolt, M5
image
EB20-12-B1
B B Battery
BATT VRLA 12V 20.0AH
108
-
59.71000
-
1
EB
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
20Ah
7.19" L x 3.05" W x 6.59" H (182.5mm x 77.5mm x 167.5mm)
Nut and Bolt, M5
image
BP33-12S-B7
B B Battery
BATT VRLA 12V 33AH
41
-
97.80000
-
1
BP
Active
Lead Acid (VRLA)
12V
12V
33Ah
7.74" L x 5.14" W x 6.16" H (196.5mm x 130.5mm x 156.5mm)
Nut and Bolt, M6
image
HHR-120AAB23
Panasonic - BSG
BATTERY NIMH 1.2V 1150MAH
987
-
3.53000
-
1
HHR
Active
Nickel Metal Hydride
4/5 AA
1.2V
1.15Ah
0.57" Dia x 1.69" H (14.5mm x 43.0mm)
Flat Top (Non-Extending)
image
N-1300SCR
Panasonic - BSG
BATT NICAD 1.2V SC 1300MAH
327
-
5.08000
-
1
Cadnica
Active
Nickel Cadmium
SC
1.2V
1.3Ah
0.88" Dia x 1.67" H (22.3mm x 42.3mm)
Button Top (Extending)
image
HR-4/5AU
FDK America, Inc., a member of Fujitsu Group
BATT NIMH 1.2V 4/5A 1950MAH
1474
-
5.35000
-
1
TWICELL
Active
Nickel Metal Hydride
4/5 A
1.2V
1.95Ah
0.67" Dia x 1.69" H (17.0mm x 43.0mm)
Flat Top (Non-Extending)
image
HR-3UWX
FDK America, Inc., a member of Fujitsu Group
BATT NIMH 1.2V AA 2.4AH
1572
-
6.13000
-
1
TWICELL
Active
Nickel Metal Hydride
AA
1.2V
2.4Ah
0.56" Dia x 1.98" H (14.2mm x 50.4mm)
Button Top (Extending)
image
HHR-450AB21
Panasonic - BSG
BATTERY NIMH LFAT-A 1.2V 4200MAH
4900
-
9.28000
-
1
HHR
Active
Nickel Metal Hydride
L-Fat A
1.2V
4.2Ah
0.72" Dia x 2.64" H (18.2mm x 67.0mm)
Flat Top (Non-Extending)
image
HHR-370AHA05
Panasonic - BSG
BATT NIMH 1.2V 3500MAH H TYPE
215
-
11.38000
-
1
HHR
Active
Nickel Metal Hydride
L-Fat A
1.2V
3.5Ah
0.72" Dia x 2.64" H (18.2mm x 67.0mm)
Flat Top (Non-Extending)

مقایسه