یافته‌ها: 63سازنده

وضعیت قطعه

نوع

ویژگی‌ها

حد جریان

رنگ


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
ویژگی‌ها
حد جریان
رنگ
میزان - ولتاژ
image
ZA1030
MPD (Memory Protection Devices)
CIGARETTE PLUG PLASTIC
9506
2400
0.89000
-
1
-
Active
Auto Power Plug
Phenolic
10A
Black
12V
image
ZA2010
MPD (Memory Protection Devices)
SOCKET CIGARETTE INLINE PLASTIC
3268
300
1.83000
-
1
-
Active
Auto Power Socket
ABS, Insulation
10A
Black
12V
image
APP-003
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG AUTO PWR BLACK W/O LED IND
6078
-
3.50000
-
1
-
Active
Auto Power Plug
ABS, Fused, Strain Relief
3A
Black
12V
image
APP-001
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG AUTO PWR BLACK W/LED IND
10785
1300
3.67000
-
1
-
Active
Auto Power Plug
ABS, Fused, LED Indicator, Strain Relief
3A
Black
12V
image
ZA2060
MPD (Memory Protection Devices)
SOCKET CIGARETTE SCREW-LOCK MTL
1873
1500
3.79000
-
1
-
Active
Auto Power Socket
Phenolic Insulation, Lockable
10A
-
12V
image
APP-001-15AMP
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG AUTO PWR BLACK W/LED 15AMP
10475
400
3.94000
-
1
-
Active
Auto Power Plug
Fused, LED Indicator, Nylon, Strain Relief
15A
Black
12V
image
AS-203B
MPD (Memory Protection Devices)
SOCKET 12V AUTO W/SAFETY CAP
2486
1500
4.90000
-
1
-
Active
Auto Power Socket
-
-
Black
12V
image
AS212
MPD (Memory Protection Devices)
SOCKET AUTO LOCKING BLACK
7940
800
5.11000
-
1
-
Active
Auto Power Socket
Lockable, Nylon, Vibration and Weather Resistant
15A
Black
12V
image
AP-121
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG AUTO LOCKING BLACK W/LED
1849
300
5.11000
-
1
-
Active
Auto Power Plug
Fused, LED Indicator, Lockable, Nylon, Strain Relief, Weather Resistant
3A
Black
12V
image
APP-001-20AMP
MPD (Memory Protection Devices)
AUTO PLUG 12VOLT WITH 20AMP FUSE
2794
-
6.17000
-
1
-
Active
Auto Power Plug
Fused, LED Indicator, PBT, Strain Relief
20A
Black
12V
image
ZA5077
MPD (Memory Protection Devices)
CORD STR W/LED 3A FUSE RA PLUG
5241
900
6.19000
-
1
-
Active
Cable, Auto Power Plug to 2.1mm DC Plug
6' (1.83m) Cord, ABS, Fused, LED Indicator
3A
Black
12V
image
ZA5073-B
MPD (Memory Protection Devices)
CBL ASSY AUTO PLUG 12V WIRE LDS
2168
900
6.19000
-
1
-
Active
Cable, Auto Power Plug to Wire Leads
6' (1.83m) Cord, ABS, Fused, LED Indicator
5A
Black
12V
image
ZA5073
MPD (Memory Protection Devices)
CORD STR W/LED 5A FUSE DC PLUG
13271
800
6.49000
-
1
-
Active
Cable, Auto Power Plug to 2.1mm DC Plug
6' (1.83m) Cord, ABS, Fused, LED Indicator
5A
Black
12V
image
ZA5073-2.5
MPD (Memory Protection Devices)
CORD STR CIG 5A FUSE W/DC PLUG
5206
900
7.12000
-
1
-
Active
Cable, Auto Power Plug to 2.5mm DC Plug
6' (1.83m) Cord, ABS, Fused, LED Indicator
5A
Black
12V
image
ZA5074
MPD (Memory Protection Devices)
CORD COIL W/LED 5A FUSE DC PLUG
3871
700
9.80000
-
1
-
Active
Cable, Auto Power Plug to 2.1mm DC Plug
12' (3.65m) Coiled Cord, ABS, Fused, LED Indicator
5A
Black
12V
image
ZA5074-B
MPD (Memory Protection Devices)
CBL ASSY AUTO PLUG 12V BARE COIL
2272
200
9.80000
-
1
-
Active
Cable, Auto Power Plug to Wire Leads
12' (3.65m) Coiled Cord, ABS, Fused, LED Indicator
5A
Black
12V
image
ZA5074-2.5
MPD (Memory Protection Devices)
CORD COIL CIG 5A FUSE W/DC PLUG
1866
1000
9.80000
-
1
-
Active
Cable, Auto Power Plug to 2.5mm DC Plug
12' (3.65m) Coiled Cord, ABS, Fused, LED Indicator
5A
Black
12V
image
ZA5072
MPD (Memory Protection Devices)
CORD STR W/LED 10A FUSE SKT&COVR
970
600
10.13000
-
1
-
Active
Cable, Auto Power Plug to Dual Auto Power Sockets
8" (203mm) Cord, ABS, Fused, LED Indicator
10A
Black
12V
image
ZA5071
MPD (Memory Protection Devices)
CORD STR W/LED 10A FUSE SKT&CVR
579
200
10.47000
-
1
-
Active
Cable, Auto Power Plug to Auto Power Socket
12' (3.65m) Cord, ABS, Fused, LED Indicator
10A
Black
12V
image
ZA1010
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG AUTO PWR BLACK W/O LED IND
1575
2400
1.84000
-
1
-
Active
Auto Power Plug
Phenolic, Fused, Strain Relief
3A
Black
12V
image
AP-131
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG 12V AUTO MINI FUSE CE
131
400
2.45000
-
1
-
Active
Auto Power Plug
ABS, CE Listed, Fused
2A
Black
12V
image
AS213
MPD (Memory Protection Devices)
AUTO DIN SOCKET
139
100
4.68000
-
1
-
Active
Auto Power Socket
Nylon, Weather Resistant
15A
Black
12V
image
ZA2070
MPD (Memory Protection Devices)
SOCKET CIGARETTE INSERT-LOCK MTL
7802
800
4.87000
-
1
-
Active
Auto Power Socket
Lockable, Porcelain Insulation
10A
-
12V
image
AS212C
MPD (Memory Protection Devices)
AUTO 12V SOCKET W/SAFETY CAP
1676
-
5.11000
-
1
-
Active
Auto Power Socket
Lockable, Nylon, Vibration and Weather Resistant
15A
Black
12V
image
AS212-L
MPD (Memory Protection Devices)
SOCKET 12V AUTO SAFETY CAP MNT
264
1500
7.31000
-
1
-
Active
Auto Power Socket
-
20A
Black
12V
image
CNC-SAE-16-046-004
CNC Tech
ADPT CBL SAE TO F CIG 16AWG .46M
359
-
8.79000
-
1
-
Active
Cable, Auto Power Socket to 2 SAE Pin Connector
1.5' (460.0mm) Cord, PVC
5A
Black
12V
image
BK-6048
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG AUTO PWR BLACK W/LED 13'
3429
-
12.08000
-
1
-
Active
Cable, Auto Power Plug to 2.5mm DC Plug
13' (3.96m) Cord, Fused, LED Indicator
3A
-
12V
image
ZA5036
MPD (Memory Protection Devices)
ZA1030-1.3MM DC PLUG R/A 400MM
442
400
2.88000
-
1
-
Active
Cable, Auto Power Plug to 1.3mm DC Plug
15.75" (400mm) Cord, Phenolic, Fused
10A
Black
12V
image
AP-129
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG 12V AUTO EURO CE
170
1500
2.88000
-
1
-
Active
Auto Power Plug
ABS, European, Fused, LED Indicator
2A
Black
12V
image
APP-002
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG AUTO PWR GRAY W/LED IND
194
1600
3.67000
-
1
-
Active
Auto Power Plug
ABS, Fused, LED Indicator, Strain Relief
3A
Gray
12V
image
ZA5070
MPD (Memory Protection Devices)
CORD COIL W/LED 5A FUSE SKT&COVR
182
600
10.47000
-
1
-
Active
Cable, Auto Power Plug to Auto Power Socket
12' (3.65m) Coiled Cord, ABS, Fused, LED Indicator
5A
Black
12V
image
CNC-SAE-16-046-003
CNC Tech
ADPT CBL SAE TO M CIG 16AWG .46M
482
-
10.76000
-
1
-
Active
Cable, Auto Power Plug to 2 SAE Pin Connector
1.5' (460.0mm) Cord, PVC
5A
Black
12V
image
APP-001-GRN
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG AUTO PWR GRN
292
600
3.26000
-
1
-
Active
Auto Power Plug
Fused, LED Indicator, PBT, Strain Relief
3A
Black
12V
image
AS214
MPD (Memory Protection Devices)
AUTO DIN SOCKET
255
-
3.79000
-
1
-
Active
Auto Power Socket
Nylon, Weather Resistant
15A
Black
12V
image
ZA5076
MPD (Memory Protection Devices)
CORD STR W/LED 2A FUSE W/CLIP
299
-
6.88000
-
1
-
Active
Cable, Auto Power Plug to Battery Clips
1' (304.8mm) Cord, ABS, Fused, LED Indicator
2A
Black
12V
image
AP-104-NT
MPD (Memory Protection Devices)
12V PLUG TRANSFORMER EMPTY CASE
104
-
2.52000
-
1
-
Active
Auto Power Plug
ABS, Fuse Space
-
Black
12V
image
AP-124
MPD (Memory Protection Devices)
12V AUTO PLUG STD EURO CE
83
1700
4.70000
-
1
-
Active
Auto Power Plug
ABS, Fused
5A
Black and Red
12V
image
ZA5018
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG AUTO W/2 SOCKETS W/LED&FUSE
34
200
8.97000
-
1
-
Active
Auto Power Plug to Dual Auto Power Sockets
Fused, LED Indicator, Nylon
1A
Black
12V
image
APP-004
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG AUTO PWR GREY
93
-
3.50000
-
1
-
Active
Auto Power Plug
ABS, Fused, Strain Relief
3A
Gray
12V
image
ZA1060
MPD (Memory Protection Devices)
CIGARETTE PLUG PLASTIC BODY
789
1200
1.12000
-
1
-
Active
Auto Power Plug
ABS
5A
Black
12V
image
AP-130
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG 12V AUTO LED SW FUSE CE
7
100
5.28000
-
1
-
Active
Auto Power Plug
ABS, Fused
2A
Black
12V
image
ZA5075
MPD (Memory Protection Devices)
CBL ASSY AUTO PLUG 12V 2P-EP407
21
400
6.53000
-
1
-
Active
Cable, Auto Power Plug to 2 Pin Connector
5' (1.52m) Cord, ABS, Fused, LED Indicator
3A
Black
12V
image
15951
Panavise
DUAL DC CAR POWER ADAPTER
4
-
7.99000
-
1
-
Active
Auto Power Plug to Dual Auto Power Sockets
Fused, LED Indicator, Nylon
10A
Black
12V
image
APP-001-5AMP
MPD (Memory Protection Devices)
AUTO PLUG
-
-
4.14000
-
1
-
Active
Auto Power Plug
Fused, LED Indicator, PBT, Strain Relief
5A
Black
12V
ZA1080
MPD (Memory Protection Devices)
MPD BLK CIG PLUG
-
600
1.24000
-
200
-
Active
Auto Power Plug
ABS
10A
Black
12V
image
ZA1093
MPD (Memory Protection Devices)
CIGARETTE PLUG W/ FUSE
-
200
1.54000
-
100
-
Active
Auto Power Plug
Fused, Nylon
3A
Black
12V
image
AP-129-GRN
MPD (Memory Protection Devices)
12V PLUG AUTO W/FUSE AND GN LED
-
-
2.65000
-
100
-
Active
Auto Power Plug
ABS, European, Fused, LED Indicator
2A
Black
12V
image
-
AP-129-GRN-V0
MPD (Memory Protection Devices)
AUTO PLUG EUROPEAN
-
12000
2.85000
-
100
-
Active
Auto Power Plug
ABS, European, Fused, LED Indicator
2A
Black
12V
image
ZA2050
MPD (Memory Protection Devices)
CIGARETTE SOCKET METAL INSUL
-
500
3.13000
-
100
-
Active
Auto Power Socket
Metal Phenolic Insulator
10A
-
12V
image
ZA5035
MPD (Memory Protection Devices)
ZA1030-2.1MM DC PLUG STR 10'CORD
-
-
3.45000
-
100
-
Active
Cable, Auto Power Plug to 2.1mm DC Plug
10' (3.05m) Cord, Phenolic, Fused
10A
Black
12V
image
-
APP-001-2AMP
MPD (Memory Protection Devices)
AUTO PLUG
-
-
3.46000
-
100
-
Active
Auto Power Plug
Fused, LED Indicator, PBT, Strain Relief
2A
Black
12V
image
AS215
MPD (Memory Protection Devices)
AUTO SOCKET
-
-
3.49000
-
100
-
Active
Auto Power Socket
Nylon, Wall Mountable, Weather Resistant
15A
Black
12V
image
ZA6003
MPD (Memory Protection Devices)
CIGARETTE LIGHTER PLUG W/COMPASS
-
400
3.57000
-
100
-
Active
Auto Lighter
With Compass
-
-
12V
image
ZA5054
MPD (Memory Protection Devices)
ZA1060-2.1MM DC PLUG STR 10'CORD
-
100
3.59000
-
100
-
Active
Cable, Auto Power Plug to 2.1mm DC Plug
10' (3.05m) Cord, ABS
5A
Black
12V
image
-
EP407
MPD (Memory Protection Devices)
SOCKET AUTO 2PIN FEM TO ZA5075
-
100
3.64000
-
100
-
Active
Auto Power Socket
Phenolic
-
Black
12V
image
ZA2040
MPD (Memory Protection Devices)
CIG SCKT SML PNL PORCELAIN SCREW
-
-
5.62000
-
100
-
Active
Wall Panel Socket
Wall Mountable
-
-
12V
image
ZA2030
MPD (Memory Protection Devices)
CIG SCKT LRG PNL PORCELAIN SCREW
-
-
6.36000
-
100
-
Active
Wall Panel Socket
Wall Mountable
-
Stainless Steel
12V
ZA5073-2.5-1AMP
MPD (Memory Protection Devices)
ZA5073-2.5MM PLUG 1A FUSE 6'CORD
-
700
6.46000
-
100
-
Active
Cable, Auto Power Plug to 2.5mm DC Plug
6' (1.83m) Cord, ABS, Fused, LED Indicator
1A
Black
12V
image
AP-120
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG AUTO LOCKING BLACK
-
-
7.82000
-
100
-
Active
Auto Power Plug
ABS, Fused, LED Indicator, Rotary, Switch
5A
Black
12V
image
BK-5072
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG AUTO ROTARY W/SWITCH & CORD
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Cable, Auto Power Plug to Wire Leads
6' (1.83m) Cord, ABS, Fused, Rotary, Switch
5A
Black
12V
image
-
APP-001-VO
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG AUTO PWR BLACK W/LED IND
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
Auto Power Plug
ABS, Fused, LED Indicator
3A
Black
12V
ZA1090
MPD (Memory Protection Devices)
CIGARETTE PLUG ILLUMINATED BODY
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
Auto Power Plug
Phenolic, Fused, Illuminated
3A
Black
12V
ZA1091
MPD (Memory Protection Devices)
CIGARETTE PLUG 3A FUSE
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
Auto Power Plug
Phenolic, Fused
3A
Black
12V

مقایسه