یافته‌ها: 63سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

واحد‌های پنل

تعداد کانال‌ها

رابط

فاصله کانکتورها


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
واحد‌های پنل
تعداد کانال‌ها
رابط
فاصله کانکتورها
image
23001005
Schroff
BACKPLANE 5SLOT 3U VME J1
3
-
235.13000
-
1
VMEbus
Active
3U
5
VME J1
0.800" (20.32mm)
image
23001004
Schroff
BACKPLANE 4SLOT 3U VME J1
3
-
298.61000
-
1
VMEbus
Active
3U
4
VME J1
0.800" (20.32mm)
image
23001007
Schroff
BACKPLANE 7SLOT 3U VME J1
2
-
302.97000
-
1
VMEbus
Active
3U
7
VME J1
0.800" (20.32mm)
image
23001010
Schroff
BACKPLANE VME J1 10SLOT 3U
2
-
398.14000
-
1
VMEbus
Active
3U
10
VME J1
0.800" (20.32mm)
image
-
23006300
Schroff
BCKPLN CPCI R 8SLOT 3U 32BT 3.3V
4
-
600.32000
-
1
CompactPCI
Active
3U
8
CompactPCI®
-
image
23001535
Schroff
BACKPLANE VME64X 5SLOT 6U P0
3
-
967.75000
-
1
VME64
Active
6U
5
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
image
23001551
Schroff
BACKPLANE VME64X 21SLOT 6U P0
2
-
3301.57000
-
1
VME64
Active
6U
21
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
image
23006814
Schroff
BCKPLN CPCI RT 4SLOT 3U 32BIT 5V
-
-
373.04000
-
1
CompactPCI
Active
3U
4
CompactPCI®
-
image
23001069
Schroff
BACKPLANE VME MONO 9SLOT 6U
1
-
864.65000
-
1
VMEbus
Active
6U
9
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
image
23001021
Schroff
BACKPLANE VME J1 21SLOT 3U
1
-
1091.93000
-
1
VMEbus
Active
3U
21
VME J1
0.800" (20.32mm)
VMEBP2J1
Vector Electronics
BACKPLANE VME J1 2-SLOT MONO
-
-
207.21000
-
1
VME
Active
3U
2
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
image
4610-8-1A
Vector Electronics
BACKPLANE STD BUS 8 SLOT 4.35X7
-
-
273.56000
-
1
-
Active
3U
8
Standard Bus
0.750" (19.05mm)
-
1100024
Vector Electronics
BACKPLANE ASSY 10 SLOT J1
-
-
318.50000
-
1
-
Active
-
10
VME J1
-
image
4610-16-1A
Vector Electronics
BACKPLANE STD BUS 16SLOT 4.35X13
-
-
366.00000
-
1
-
Active
3U
16
Standard Bus
0.750" (19.05mm)
image
-
23006355
Schroff
BCKPLN CPCI R 5SLOT 3U 64BIT 3.3
-
-
411.03000
-
1
CompactPCI
Active
3U
5
CompactPCI®
-
VMEBP6J1
Vector Electronics
BACKPLANE 6 SLOT J1 4.74"
-
-
471.74000
-
1
VME
Active
3U
6
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
VMEBP10J1
Vector Electronics
BACKPLANE VME J1 10-SLOT MONO
-
-
489.58000
-
1
VME
Active
3U
10
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
UM13B3U-22
Vector Electronics
SLOTTED BACKPLANE
-
-
489.58000
-
1
UM
Active
3U
13
Uncommitted
1.200" (30.48mm)
image
VMEBP21J2
Vector Electronics
BACKPLANE VME J2 21-SLOT MONO
-
-
525.98000
-
1
VME
Active
3U
21
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
image
23006815
Schroff
BCKPLN CPCI RT 5SLOT 3U 32BIT 5V
-
-
533.85000
-
1
CompactPCI
Active
3U
5
CompactPCI®
-
UM21A3U-21
Vector Electronics
BACKPLANE 3UX21SLOT POWER BUGS
-
-
574.43000
-
1
UM
Active
3U
21
Uncommitted
0.800" (20.32mm)
VMEBP8J1
Vector Electronics
BACKPLANE VME J1 8-SLOT MONO
-
-
575.58000
-
1
VME
Active
3U
8
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
VMEBP10J2
Vector Electronics
BACKPLANE VME J2 10-SLOT MONO
-
-
580.58000
-
1
VME
Active
3U
10
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
VME64E03P01
Vector Electronics
BACKPLANE VME 64X3SLOT J1/J2/P0
-
-
598.78000
-
1
VME
Active
6U
3
VME J1/J2/J0
0.800" (20.32mm)
VMEBP12J2
Vector Electronics
BACKPLANE VME J2 12-SLOT MONO
-
-
629.36000
-
1
VME
Active
3U
12
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
CPCIBP8-3-32
Vector Electronics
BACKPLANE CPCI 8SLOT FOR 3U CARD
-
-
633.14000
-
1
cPCI®
Active
3U
8
CompactPCI®
-
VMEBP07-P00
Vector Electronics
BACKPLANE VME 7SLOT POWER BUGS
-
-
635.18000
-
1
VME
Active
6U
7
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
VMEBP9J1
Vector Electronics
BACKPLANE VME J1 9-SLOT MONO
-
-
635.18000
-
1
VME
Active
3U
9
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
image
VMEBP05M00
Vector Electronics
BACKPLANE VME J1/J2 5-SLOT MONO
-
-
682.50000
-
1
VME
Active
6U
5
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
VMEBP10P00
Vector Electronics
BACKPLANE VME 10SLOT POWER BUGS
-
-
689.78000
-
1
VME
Active
6U
10
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
VMEBP9J2
Vector Electronics
BACKPLANE VME J2 9-SLOT MONO
-
-
713.71000
-
1
VME
Active
3U
9
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
UM21A3U-22
Vector Electronics
BACKPLANE 3UX21SLOT POWER BUGS
-
-
726.18000
-
1
UM
Active
3U
21
Uncommitted
0.800" (20.32mm)
UM21A3U-32
Vector Electronics
BACKPLANE 3UX21SLOT MNL/PWR BUGS
-
-
744.38000
-
1
UM
Active
3U
21
Uncommitted
0.800" (20.32mm)
image
VMEBP05P11
Vector Electronics
BACKPLANE VME J1/J2 5-SLOT MONO
-
-
748.26000
-
1
VME
Active
6U
5
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
image
VMEBP05S00
Vector Electronics
BACKPLANE VME J1/J2 5-SLOT MONO
-
-
748.26000
-
1
VME
Active
6U
5
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
VMEBP05-P11
Vector Electronics
BACKPLANE VME 5SLOT POWER BUGS
-
-
748.26000
-
1
VME
Active
6U
5
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
VMEBP5M00
Vector Electronics
BACKPLANE VME 5SLOT MATE-N-LOK
-
-
748.26000
-
1
VME
Active
6U
5
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
image
VMEBP21J1
Vector Electronics
BACKPLANE VME J1 21-SLOT MONO
-
-
757.47000
-
1
VME
Active
3U
21
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
image
23006864
Schroff
BCKPLN CPCI RT 4SLOT 6U 64BIT 5V
-
-
828.32000
-
1
CompactPCI
Active
6U
4
CompactPCI®
-
VMEBP7P00
Vector Electronics
BACKPLANE VME 7SLOT POWWR BUGS
-
-
874.87000
-
1
VME
Active
6U
7
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
VME64E05P01
Vector Electronics
BACKPLANE VME 64X5SLOT J1/J2/P0
-
-
908.18000
-
1
VME
Active
6U
5
VME J1/J2/J0
0.800" (20.32mm)
image
VMEBP10P11
Vector Electronics
BACKPLANE VME J1/J2 10-SLOT MONO
-
-
909.42000
-
1
VME
Active
6U
10
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
image
VMEBP10M00
Vector Electronics
BACKPLANE VME J1/J2 10-SLOT MONO
-
-
909.42000
-
1
VME
Active
6U
10
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
VMEBP10-P11
Vector Electronics
BLACK PLAIN VME 10 SLOT ABG
-
-
909.42000
-
1
VME
Active
6U
10
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
VMEBP10S13
Vector Electronics
BACKPLANE VME 10SLOT MNL/PWR BUG
-
-
909.42000
-
1
VME
Active
6U
10
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
UM16A3U-32
Vector Electronics
BACKPLANE 3UX16SLOT MNL/PWR BUGS
-
-
918.63000
-
1
UM
Active
3U
16
Uncommitted
0.800" (20.32mm)
VMEBP12M00
Vector Electronics
BACKPLANE VME J1/J2 12-SLOT MONO
-
-
978.49000
-
1
VME
Active
6U
12
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
image
23006865
Schroff
BCKPLN CPCI RT 5SLOT 6U 64BIT 5V
-
-
1012.26000
-
1
CompactPCI
Active
6U
5
CompactPCI®
-
image
VMEBP07P00
Vector Electronics
BACKPLANE VME J1/J2 7-SLOT MONO
-
-
1044.41000
-
1
VME
Active
6U
7
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
image
VMEBP07P11
Vector Electronics
BACKPLANE VME J1/J2 7-SLOT MONO
-
-
1105.10000
-
1
VME
Active
6U
7
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
VMEBP07-P11
Vector Electronics
BACKPLANE VME 7SLOT POWER BUGS
-
-
1105.10000
-
1
VME
Active
6U
7
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
-
CPCIBP8-3
Vector Electronics
BACKPLANE CPCI 8SLOT FOR 3U CARD
-
-
1228.50000
-
1
cPCI®
Active
3U
8
CompactPCI®
-
VME64E07P01
Vector Electronics
BACKPLANE VME 64X7SLOT J1/J2/P0
-
-
1264.90000
-
1
VME
Active
6U
7
VME J1/J2/J0
0.800" (20.32mm)
UM17A6U-22
Vector Electronics
BACKPLANE 6UX17SLOT POWER BUGS
-
-
1272.18000
-
1
UM
Active
6U
17
Uncommitted
0.800" (20.32mm)
image
23001508
Schroff
BACKPLANE VME64X 8SLOT 6U NO P0
-
-
1337.98000
-
1
VME64
Active
6U
8
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
image
VMEBP12P11
Vector Electronics
BACKPLANE VME J1/J2 12-SLOT MONO
-
-
1378.25000
-
1
VME
Active
6U
12
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
VMEBP21P00
Vector Electronics
BACKPLANE VME 21SLOT POWER BUGS
-
-
1466.57000
-
1
VME
Active
6U
21
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
image
CPCIBP8-6-64
Vector Electronics
BACKPLANE CPCI 8SLOT FOR 6U CARD
-
-
1636.18000
-
1
cPCI®
Active
6U
8
CompactPCI®
-
-
1100136-15A
Vector Electronics
BACKPLANE ABG CONN 21SLOT CAPS
-
-
1655.65000
-
1
-
Active
-
21
VME J1
-
image
23001540
Schroff
BACKPLANE VME64X 10SLOT 6U P0
1
-
1742.18000
-
1
VME64
Active
6U
10
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
CPCIBP8-6-6416
Vector Electronics
BACKPLANE CPCI 8SLOT FOR 6U CARD
-
-
1761.27000
-
1
cPCI®
Active
6U
8
CompactPCI®
-
image
VMEBP21P11
Vector Electronics
BACKPLANE VME J1/J2 21-SLOT MONO
-
-
1839.55000
-
1
VME
Active
6U
21
VME J1/J2
0.800" (20.32mm)
4626-10
Vector Electronics
ADAPTER BOARD PS FOR P47 CONN
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
3U
10
-
-

مقایسه