یافته‌ها: 265سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

اندازه / ابعاد

ارتفاع

محدوده اندازه کارت

روش راهنمایی

ماده (جنس)


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
اندازه / ابعاد
ارتفاع
محدوده اندازه کارت
روش راهنمایی
ماده (جنس)
image
24563143
Schroff
SUBRACK FOR 19" 3U 84HP 295MM
28
-
256.38000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
11.614" L x 16.800" W (295.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
CCK13S/90
Vector Electronics
CARD RACK KIT EIA 3UX19X9 SNAPIN
23
-
194.59000
-
1
VectorPakâ„¢ CCK
Active
Subrack Kit
9.000" L x 19.000" W (228.60mm x 482.60mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
2.500" ~ 4.500" H x 6.500" L (63.50mm ~ 114.30mm x 165.10mm)
Card Guide
Aluminum
image
24563131
Schroff
SUBRACK FOR 19"3U 84HP 175MM
10
-
76.58000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
6.890" L x 16.800" W (175.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
24563432
Schroff
SUBRACK FOR 19" 6U 84HP 235MM
5
-
115.61000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
9.187" L x 16.800" W (235.00mm x 426.72mm)
6U = 10.500" (266.70mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
CCK100S/90
Vector Electronics
CARD RACK KIT EIA 7UX19X9 SNAPIN
4
-
216.22000
-
1
VectorPakâ„¢ CCK
Active
Subrack Kit
9.000" L x 19.000" W (228.60mm x 482.60mm)
7U = 12.250" (311.15mm)
9.500" ~ 11.500" H x 6.500" L (241.30mm ~ 292.10mm x 165.10mm)
Card Guide
Aluminum
image
24563133
Schroff
SUBRACK FOR 19" 3U 84HP 295MM
9
-
83.11000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
11.614" L x 16.800" W (295.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
24563134
Schroff
SUBRACK FOR 19" 3U 84HP 355MM
2
-
86.23000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
13.976" L x 16.800" W (355.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
24563135
Schroff
SUBRACK FOR 19" 3U 84HP 415MM
3
-
89.64000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
16.339" L x 16.800" W (415.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
24563136
Schroff
SUBRACK FOR 19" 3U 84HP 475MM
5
-
92.90000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
18.701" L x 16.800" W (475.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
24563163
Schroff
SUBRACK FOR 19" 3U 84HP 295MM
2
-
98.47000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
11.614" L x 16.800" W (295.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
24563431
Schroff
SUBRACK FOR 19" 6U 84HP 175MM
2
-
110.04000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
6.890" L x 16.800" W (175.00mm x 426.72mm)
6U = 10.500" (266.70mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
24563436
Schroff
SUBRACK FOR 19" 6U 84HP 475MM
5
-
137.38000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
18.701" L x 16.800" W (475.00mm x 426.72mm)
6U = 10.500" (266.70mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
CCK12S/90
Vector Electronics
CARD RACK KIT EIA 3UX19X9 SNAPIN
3
-
194.59000
-
1
VectorPakâ„¢ CCK
Active
Subrack Kit
9.000" L x 19.000" W (228.60mm x 482.60mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
2.500" ~ 4.500" H x 4.500" L (63.50mm ~ 114.30mm x 114.30mm)
Card Guide
Aluminum
image
CCA28-84-00
Vector Electronics
CARD RACK COMPACT PCI 6UX19X10
5
-
227.94000
-
1
VectorPakâ„¢ CCA
Active
Assembled Subracks with Card Guides
10.000" L x 19.000" W (254.00mm x 482.60mm)
6U = 10.500" (266.70mm)
9.187" H x 8.660" L (233.35mm x 219.96mm)
Guide Plate
Aluminum
image
CCA220-3U
Vector Electronics
CARD RACK VME 3UX220MM ASSEMBLED
2
-
236.80000
-
1
VectorPakâ„¢ CCA
Active
Subrack Frame
11.630" L x 19.000" W (295.40mm x 482.60mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
3.940" H x 8.660" L (100.08mm x 219.96mm)
No Card Guide
Aluminum
image
CCA17S/90
Vector Electronics
CARD RACK EIA 19X8.75X12 PLASTIC
3
-
256.69000
-
1
VectorPakâ„¢ CCA
Active
Assembled Subracks with Card Guides
12.000" L x 19.000" W (304.80mm x 482.60mm)
5U = 8.750" (222.25mm)
6.000" ~ 8.000" H x 9.600" L (152.40mm ~ 203.20mm x 243.84mm)
Card Guide
Aluminum
image
24563144
Schroff
SUBRACK FOR 19" 3U 84HP 355MM
3
-
264.54000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
13.976" L x 16.800" W (355.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
24563172
Schroff
SUBRACK FOR 19" 3U 84HP 235MM
5
-
269.99000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
9.187" L x 16.800" W (235.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
24563157
Schroff
SUBRACK FOR 19" 3U 84HP 275MM
5
-
271.35000
-
1
CompactPCI
Active
Subrack Kit
10.827" L x 16.800" W (275.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
24563152
Schroff
SUBRACK FOR 19" 3U 84HP 235MM
2
-
292.43000
-
1
CompactPCI
Active
Subrack Kit
9.187" L x 16.800" W (235.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
3634100
Wakefield-Vette
SUBRACK EASY 3U/84HP/175MM
9
-
64.08000
-
1
Ripac Easy
Active
Subrack Frame
6.890" L x 16.800" W (175.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
3688114
Wakefield-Vette
SUBRACK ECO 3U/84HP/175 MM
5
-
80.95000
-
1
Ripac Eco
Active
Subrack Frame
6.890" L x 16.800" W (175.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Steel
image
3688115
Wakefield-Vette
SUBRACK ECO 3U/84HP/235 MM
6
-
82.51000
-
1
Ripac Eco
Active
Subrack Frame
9.187" L x 16.800" W (235.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Steel
image
3684020
Wakefield-Vette
SUBRACK VARIO 3U/84HP/185MM
4
-
101.71000
-
1
Ripac Vairo
Active
Subrack Frame
7.283" L x 16.800" W (185.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
3684021
Wakefield-Vette
SUBRACK VARIO 3U/84HP/225MM
4
-
104.39000
-
1
Ripac Vairo
Active
Subrack Frame
8.858" L x 16.800" W (225.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
3685231
Wakefield-Vette
SUBRACK VARIO 3U/84HP/305MM
3
-
105.54000
-
1
Ripac Vairo
Active
Subrack Frame
12.008" L x 16.800" W (305.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
3684022
Wakefield-Vette
SUBRACK VARIO 3U/84HP/245MM
4
-
105.98000
-
1
Ripac Vairo
Active
Subrack Frame
9.646" L x 16.800" W (245.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
3685232
Wakefield-Vette
SUBRACK VARIO 3U/84HP/365MM
3
-
108.85000
-
1
Ripac Vairo
Active
Subrack Frame
14.370" L x 16.800" W (365.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
3684034
Wakefield-Vette
SUBRACK VARIO 3U/84HP/185MM
3
-
110.71000
-
1
Ripac Vairo
Active
Subrack Frame
7.283" L x 16.800" W (185.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
3684025
Wakefield-Vette
SUBRACK VARIO 3U/84HP/405MM
3
-
114.87000
-
1
Ripac Vairo
Active
Subrack Frame
15.945" L x 16.800" W (405.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
3684036
Wakefield-Vette
SUBRACK VARIO 3U/84HP/245MM
3
-
115.14000
-
1
Ripac Vairo
Active
Subrack Frame
9.646" L x 16.800" W (245.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
3685235
Wakefield-Vette
SUBRACK VARIO 4U(3+1)/84HP/245MM
3
-
116.42000
-
1
Ripac Vairo
Active
Subrack Frame
9.646" L x 16.800" W (245.00mm x 426.72mm)
4U = 7.000" (177.80mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
3684043
Wakefield-Vette
SUBRACK VARIO 6U/84HP/185MM
3
-
143.50000
-
1
Ripac Vairo
Active
Subrack Frame
7.283" L x 16.800" W (185.00mm x 426.72mm)
6U = 10.500" (266.70mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
3684045
Wakefield-Vette
SUBRACK VARIO 6U/84HP/245MM
2
-
153.21000
-
1
Ripac Vairo
Active
Subrack Frame
9.646" L x 16.800" W (245.00mm x 426.72mm)
6U = 10.500" (266.70mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
3684128
Wakefield-Vette
SUBRACK VARIO EMC 3U/84HP/245MM
3
-
225.34000
-
1
Ripac Vairo EMC
Active
Subrack Frame
9.646" L x 16.800" W (245.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
3685241
Wakefield-Vette
SUBRACK VARIO EMC 3U/84HP/305MM
3
-
241.81000
-
1
Ripac Vairo EMC
Active
Subrack Frame
12.008" L x 16.800" W (305.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
CCK18S-90
Vector Electronics
CARD RACK KIT 6UX19X15.75 SNAPIN
10
-
285.01000
-
1
VectorPakâ„¢ CCK
Active
Subrack Kit
15.750" L x 19.000" W (400.05mm x 482.60mm)
6U = 10.500" (266.70mm)
7.750" ~ 9.750" H x 13.500" L (196.85mm ~ 247.65mm x 342.90mm)
Card Guide
Aluminum
image
24563132
Schroff
SUBRACK FOR 19" 3U 84HP 235MM
-
-
79.84000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
9.187" L x 16.800" W (235.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
CCK220-3U
Vector Electronics
CARD RACK FRAME KIT VME 3UX220MM
1
-
200.36000
-
1
VectorPakâ„¢ CCK
Active
Subrack Frame
11.630" L x 19.000" W (295.40mm x 482.60mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
3.940" H x 8.660" L (100.08mm x 219.96mm)
No Card Guide
Aluminum
image
3634150
Wakefield-Vette
SUBRACK EASY 3U/84HP/175MM
5
-
65.74000
-
1
Ripac Easy
Active
Subrack Frame
6.890" L x 16.800" W (175.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
3634110
Wakefield-Vette
SUBRACK EASY 3U/84HP/235MM
4
-
65.74000
-
1
Ripac Easy
Active
Subrack Frame
9.187" L x 16.800" W (235.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
1406-1003-01
Vector Electronics
MOUNTING FLANGE 3U EMC SUBRACK
-
-
21.84000
-
1
EMC
Active
Subrack Kit
-
3U = 5.250" (133.35mm)
-
-
Aluminum
1406-1006-01
Vector Electronics
MOUNTING FLANGE 6U EMC SUBRACK
-
-
24.17000
-
1
EMC
Active
Subrack Kit
-
6U = 10.500" (266.70mm)
-
-
Aluminum
SW87P119/90
Vector Electronics
PANEL CARDRACK P-TYPE 8.75X12
-
-
32.05000
-
1
-
Active
-
12.000" L x 1.050" W (304.80mm x 26.67mm)
5U = 8.750" (222.25mm)
8.000" H (203.20mm)
-
Aluminum
CM45A65-1
Vector Electronics
MODULE CARD MOUNT 1" WIDTH
-
-
33.47000
-
1
CM Module
Active
Card Mount Module
6.570" L x 1.000" W (166.88mm x 25.40mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
4.500" H x 6.500" L (114.30mm x 165.10mm)
-
Aluminum
CM45A65-2
Vector Electronics
MODULE CARD MOUNT 2" WIDTH
-
-
36.64000
-
1
CM Module
Active
Card Mount Module
6.570" L x 2.000" W (166.88mm x 50.80mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
4.500" H x 6.500" L (114.30mm x 165.10mm)
-
Aluminum
CM45B95-1
Vector Electronics
MODULE CARD MOUNT 1" WIDTH
-
-
36.64000
-
1
CM Module
Active
Card Mount Module
9.570" L x 1.000" W (243.08mm x 25.40mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
4.500" H x 9.600" L (114.30mm x 243.84mm)
-
Aluminum
CM45B95-2
Vector Electronics
MODULE CARD MOUNT W/PCB 2" WIDTH
-
-
39.75000
-
1
CM Module
Active
Card Mount Module
9.570" L x 2.000" W (243.08mm x 50.80mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
4.500" H x 9.600" L (114.30mm x 243.84mm)
-
Aluminum
CM45A65-3
Vector Electronics
MODULE CARD MOUNT 3" WIDTH
-
-
41.42000
-
1
CM Module
Active
Card Mount Module
6.570" L x 3.000" W (166.88mm x 76.20mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
4.500" H x 6.500" L (114.30mm x 165.10mm)
-
Aluminum
CM45A65-4
Vector Electronics
MODULE CARD MOUNT 4" WIDTH
-
-
41.42000
-
1
CM Module
Active
Card Mount Module
6.570" L x 4.000" W (166.88mm x 101.60mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
4.500" H x 6.500" L (114.30mm x 165.10mm)
-
Aluminum
SW104P156/90
Vector Electronics
PANEL CARDRACK P-TYPE 10.5X15.75
-
-
42.81000
-
1
-
Active
-
15.750" L x 1.050" W (400.05mm x 26.67mm)
6U = 10.500" (266.70mm)
9.750" H (247.65mm)
-
Aluminum
CM45B95-4
Vector Electronics
MODULE CARD MOUNT 4" WIDTH
-
-
44.90000
-
1
CM Module
Active
Card Mount Module
9.570" L x 4.000" W (243.08mm x 101.60mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
4.500" H x 9.600" L (114.30mm x 243.84mm)
-
Aluminum
CM45B95-3
Vector Electronics
MODULE CARD MOUNT 3" WIDTH
-
-
48.32000
-
1
CM Module
Active
Card Mount Module
9.570" L x 3.000" W (243.08mm x 76.20mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
4.500" H x 9.600" L (114.30mm x 243.84mm)
-
Aluminum
CM62F95-1
Vector Electronics
MODULE CARD MOUNT 1" WIDTH
-
-
48.32000
-
1
CM Module
Active
Card Mount Module
9.570" L x 1.000" W (243.08mm x 25.40mm)
4U = 7.000" (177.80mm)
6.250" H x 9.600" L (158.75mm x 243.84mm)
-
Aluminum
CM62F95-2
Vector Electronics
MODULE CARD MOUNT 2" WIDTH
-
-
48.32000
-
1
CM Module
Active
Card Mount Module
9.570" L x 2.000" W (243.08mm x 50.80mm)
4U = 7.000" (177.80mm)
6.250" H x 9.600" L (158.75mm x 243.84mm)
-
Aluminum
CM62F95-3
Vector Electronics
MODULE CARD MOUNT 3" WIDTH
-
-
48.32000
-
1
CM Module
Active
Card Mount Module
9.570" L x 3.000" W (243.08mm x 76.20mm)
4U = 7.000" (177.80mm)
6.250" H x 9.600" L (158.75mm x 243.84mm)
-
Aluminum
CM62F95-4
Vector Electronics
MODULE CARD MOUNT 4" WIDTH
-
-
48.32000
-
1
CM Module
Active
Card Mount Module
9.570" L x 4.000" W (243.08mm x 101.60mm)
4U = 7.000" (177.80mm)
6.250" H x 9.600" L (158.75mm x 243.84mm)
-
Aluminum
CM90F95-1
Vector Electronics
MODULE CARD MOUNT 1" WIDTH
-
-
52.93000
-
1
CM Module
Active
Card Mount Module
9.570" L x 1.000" W (243.08mm x 25.40mm)
6U = 10.500" (266.70mm)
9.000" H x 9.600" L (228.60mm x 243.84mm)
-
Aluminum
CM90F95-2
Vector Electronics
MODULE CARD MOUNT 2" WIDTH
-
-
52.93000
-
1
CM Module
Active
Card Mount Module
9.570" L x 2.000" W (243.08mm x 50.80mm)
6U = 10.500" (266.70mm)
9.000" H x 9.600" L (228.60mm x 243.84mm)
-
Aluminum
CM90F95-3
Vector Electronics
MODULE CARD MOUNT 3" WIDTH
-
-
52.93000
-
1
CM Module
Active
Card Mount Module
9.570" L x 3.000" W (243.08mm x 76.20mm)
6U = 10.500" (266.70mm)
9.000" H x 9.600" L (228.60mm x 243.84mm)
-
Aluminum
CM90F95-4
Vector Electronics
MODULE CARD MOUNT 4" WIDTH
-
-
52.93000
-
1
CM Module
Active
Card Mount Module
9.570" L x 4.000" W (243.08mm x 101.60mm)
6U = 10.500" (266.70mm)
9.000" H x 9.600" L (228.60mm x 243.84mm)
-
Aluminum
image
24563161
Schroff
SUBRACK FOR 19" 3U 84HP 175MM
-
-
91.81000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
6.890" L x 16.800" W (175.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
24563162
Schroff
SUBRACK FOR 19" 3U 84HP 235MM
-
-
95.07000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
9.187" L x 16.800" W (235.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
24563164
Schroff
SUBRACK FOR 19" 3U 84HP 355MM
-
-
101.88000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
13.976" L x 16.800" W (355.00mm x 426.72mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
24563433
Schroff
SUBRACK FOR 19" 6U 84HP 295MM
-
-
120.91000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
11.614" L x 16.800" W (295.00mm x 426.72mm)
6U = 10.500" (266.70mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
24563461
Schroff
SUBRACK FOR 19" 6U 84HP 175MM
-
-
125.40000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
6.890" L x 16.800" W (175.00mm x 426.72mm)
6U = 10.500" (266.70mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
24563434
Schroff
SUBRACK FOR 19" 6U 84HP 355MM
-
-
126.49000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
13.976" L x 16.800" W (355.00mm x 426.72mm)
6U = 10.500" (266.70mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
24563462
Schroff
SUBRACK FOR 19" 6U 84HP 235MM
-
-
130.85000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
9.187" L x 16.800" W (235.00mm x 426.72mm)
6U = 10.500" (266.70mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
24563435
Schroff
SUBRACK FOR 19" 6U 84HP 415MM
-
-
131.93000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
16.339" L x 16.800" W (415.00mm x 426.72mm)
6U = 10.500" (266.70mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
24563463
Schroff
SUBRACK FOR 19" 6U 84HP 295MM
-
-
136.69000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
11.614" L x 16.800" W (295.00mm x 426.72mm)
6U = 10.500" (266.70mm)
-
No Card Guide
Aluminum
image
24563464
Schroff
SUBRACK FOR 19" 6U 84HP 355MM
-
-
142.13000
-
1
europacPRO
Active
Subrack Kit
13.976" L x 16.800" W (355.00mm x 426.72mm)
6U = 10.500" (266.70mm)
-
No Card Guide
Aluminum
CCA14S-H/90
Vector Electronics
CARD RACK 5.25X10.25X12 SNAP-IN
-
-
158.87000
-
1
VectorPakâ„¢ CCA
Active
Assembled Subracks with Card Guides
12.000" L x 10.250" W (304.80mm x 260.35mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
2.500" ~ 4.500" H x 9.600" L (63.50mm ~ 114.30mm x 243.84mm)
Card Guide
Aluminum
CCK12S-H/90
Vector Electronics
CARD CAGE KIT 3U 4.5X6.5
-
-
160.60000
-
1
VectorPakâ„¢ CCK
Active
Subrack Kit
9.000" L x 19.000" W (228.60mm x 482.60mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
2.500" ~ 4.500" H x 4.500" L (63.50mm ~ 114.30mm x 114.30mm)
Card Guide
Aluminum
-
CCK13F-H
Vector Electronics
CARD RACK KIT
-
-
161.98000
-
1
VectorPakâ„¢ CCK
Active
Subrack Kit
9.000" L x 10.250" W (228.60mm x 260.35mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
2.500" ~ 4.500" H x 6.500" L (63.50mm ~ 114.30mm x 165.10mm)
No Card Guide
Aluminum
CCA13S-H/90
Vector Electronics
CARD RACK 5.25X10.25X9 SNAP-IN
-
-
166.58000
-
1
VectorPakâ„¢ CCA
Active
Assembled Subracks with Card Guides
9.000" L x 10.250" W (228.60mm x 260.35mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
2.500" ~ 4.500" H x 6.500" L (63.50mm ~ 114.30mm x 165.10mm)
Card Guide
Aluminum
CCK13F/90
Vector Electronics
CARD RACK KIT 3UX19X9 FRAME ONLY
-
-
172.90000
-
1
VectorPakâ„¢ CCK
Active
Subrack Kit
9.000" L x 19.000" W (228.60mm x 482.60mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
2.500" ~ 4.500" H x 6.500" L (63.50mm ~ 114.30mm x 165.10mm)
No Card Guide
Aluminum
CCK13S-HT/90
Vector Electronics
CARD RACK KIT 3UX10.25X9 SNAP-IN
-
-
172.90000
-
1
VectorPakâ„¢ CCK
Active
Subrack Kit
9.000" L x 10.250" W (228.60mm x 260.35mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
2.500" ~ 4.500" H x 6.500" L (63.50mm ~ 114.30mm x 165.10mm)
Card Guide
Aluminum
image
CCA26-36-00
Vector Electronics
CARD RACK COMPACT PCI 3UX8.5X7
-
-
174.94000
-
1
VectorPakâ„¢ CCA
Active
Assembled Subracks with Card Guides
8.500" L x 7.400" W (215.90mm x 187.96mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
3.937" H x 8.660" L (100.00mm x 219.96mm)
Guide Plate
Aluminum
CCA16F
Vector Electronics
CARD RACK 3UX19X15.75 FRANE ONLY
-
-
180.18000
-
1
VectorPakâ„¢ CCA
Active
Subrack Frame
15.750" L x 19.000" W (400.05mm x 482.60mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
4.500" H x 13.500" L (114.30mm x 342.90mm)
No Card Guide
Aluminum
CCK160-6UH-6
Vector Electronics
CARD RACK FRAME KIT VME 6UX160MM
-
-
180.18000
-
1
VectorPakâ„¢ CCK
Active
Subrack Kit
9.270" L (235.46mm)
6U = 10.500" (266.70mm)
9.187" H x 6.299" L (233.35mm x 159.99mm)
No Card Guide
Aluminum
image
CCA27-36-00
Vector Electronics
CARD RACK COMPACT PCI 3UX12X7.4
-
-
183.82000
-
1
VectorPakâ„¢ CCA
Active
Assembled Subracks with Card Guides
12.000" L x 7.400" W (304.80mm x 187.96mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
3.937" H x 8.660" L (100.00mm x 219.96mm)
Guide Plate
Aluminum
CCK14F/90
Vector Electronics
CARD RACK EIA 3UX19X12 FRAMEONLY
-
-
185.64000
-
1
VectorPakâ„¢ CCK
Active
Subrack Kit
12.000" L x 19.000" W (304.80mm x 482.60mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
2.500" ~ 4.500" H x 9.600" L (63.50mm ~ 114.30mm x 243.84mm)
No Card Guide
Aluminum
CCK14F
Vector Electronics
CARD RACK KIT 3UX19X12 FRAME
-
-
185.64000
-
1
VectorPakâ„¢ CCK
Active
Subrack Kit
12.000" L x 19.000" W (304.80mm x 482.60mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
2.500" ~ 4.500" H x 9.600" L (63.50mm ~ 114.30mm x 243.84mm)
No Card Guide
Aluminum
CCK280-3U
Vector Electronics
CARD RACK FRAME KIT VME 3UX280MM
-
-
186.28000
-
1
VectorPakâ„¢ CCK
Active
Subrack Kit
14.000" L x 19.000" W (355.60mm x 482.60mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
3.940" H x 11.020" L (100.08mm x 279.91mm)
No Card Guide
Aluminum
CCK15F/90
Vector Electronics
CARD RACK EIA 4UX19X12 FRAMEONLY
-
-
186.46000
-
1
VectorPakâ„¢ CCK
Active
Subrack Kit
12.000" L x 19.000" W (304.80mm x 482.60mm)
4U = 7.000" (177.80mm)
4.250" ~ 6.250" H x 9.600" L (107.95mm ~ 158.75mm x 243.84mm)
No Card Guide
Aluminum
CCK15F
Vector Electronics
CARD RACK KIT 4UX19X12 FRAME
-
-
186.46000
-
1
VectorPakâ„¢ CCK
Active
Subrack Kit
12.000" L x 19.000" W (304.80mm x 482.60mm)
4U = 7.000" (177.80mm)
4.250" ~ 6.250" H x 9.600" L (107.95mm ~ 158.75mm x 243.84mm)
No Card Guide
Aluminum
CCK13S-H/90
Vector Electronics
CARD RACK KIT EIA 3UX9.5X9 SNPIN
-
-
186.73000
-
1
VectorPakâ„¢ CCK
Active
Subrack Kit
9.000" L x 10.250" W (228.60mm x 260.35mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
2.500" ~ 4.500" H x 6.500" L (63.50mm ~ 114.30mm x 165.10mm)
Card Guide
Aluminum
CCK17F
Vector Electronics
CARD RACK KIT 5UX19X12 FRAME
-
-
191.10000
-
1
VectorPakâ„¢ CCK
Active
Subrack Kit
12.000" L x 19.000" W (304.80mm x 482.60mm)
5U = 8.750" (222.25mm)
6.000" ~ 8.000" H x 9.600" L (152.40mm ~ 203.20mm x 243.84mm)
No Card Guide
Aluminum
CCK17F/90
Vector Electronics
CARD RACK KIT 5UX19X12 FRAME
-
-
191.10000
-
1
VectorPakâ„¢ CCK
Active
Subrack Kit
12.000" L x 19.000" W (304.80mm x 482.60mm)
5U = 8.750" (222.25mm)
6.000" ~ 8.000" H x 9.600" L (152.40mm ~ 203.20mm x 243.84mm)
No Card Guide
Aluminum
image
CCA27-44-00
Vector Electronics
CARD RACK COMPACT PCI 3UX12X9
-
-
192.92000
-
1
VectorPakâ„¢ CCA
Active
Assembled Subracks with Card Guides
12.000" L x 9.000" W (304.80mm x 228.60mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
3.937" H x 8.660" L (100.00mm x 219.96mm)
Guide Plate
Aluminum
CCA27-36-01
Vector Electronics
CARD RACK TOP/BOT VENT 3UX12X7.4
-
-
192.92000
-
1
VectorPakâ„¢ CCA
Active
Assembled Subracks with Card Guides
12.000" L x 7.400" W (304.80mm x 187.96mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
3.937" H x 8.660" L (100.00mm x 219.96mm)
Guide Plate
Aluminum
CCK10S/90
Vector Electronics
CARD RACK KIT CPCI 3U CUSTOM
-
-
194.59000
-
1
VectorPakâ„¢ CCK
Active
Subrack Kit
12.000" L x 19.000" W (304.80mm x 482.60mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
0.750" ~ 2.750" H x 6.500" L (19.05mm ~ 69.85mm x 165.10mm)
Card Guide
Aluminum
-
CCA-10F/90
Vector Electronics
CARD RACK COMPACT PCI 3U
-
-
194.59000
-
1
VectorPakâ„¢ CCA
Active
Subrack Frame
12.000" L x 19.000" W (304.80mm x 482.60mm)
2U = 3.500" (88.90mm)
0.750" ~ 2.750" H x 6.500" L (19.05mm ~ 69.85mm x 165.10mm)
No Card Guide
Aluminum
CCA13F
Vector Electronics
CARD RACK 3UX19X9 FRAME ONLY
-
-
194.59000
-
1
VectorPakâ„¢ CCA
Active
Subrack Frame
9.000" L x 19.000" W (228.60mm x 482.60mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
2.500" ~ 4.500" H x 6.500" L (63.50mm ~ 114.30mm x 165.10mm)
No Card Guide
Aluminum
CCA26-84-00-00
Vector Electronics
CARD RACK COMPACT PCI 3UX8.5X20
-
-
194.59000
-
1
VectorPakâ„¢ CCA
Active
Assembled Subracks with Card Guides
8.500" L x 19.000" W (215.90mm x 482.60mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
3.937" H x 8.660" L (100.00mm x 219.96mm)
Guide Plate
Aluminum
CCA10F/90
Vector Electronics
CARD CAGE ASSEMBLED 2UX12"D
-
-
194.59000
-
1
VectorPakâ„¢ CCA
Active
Subrack Frame
12.000" L x 19.000" W (304.80mm x 482.60mm)
2U = 3.500" (88.90mm)
0.750" ~ 2.750" H x 6.500" L (19.05mm ~ 69.85mm x 165.10mm)
No Card Guide
Aluminum
CCA27-64-00
Vector Electronics
CARD RACK COMPACT PCI 3UX12X15
-
-
194.74000
-
1
VectorPakâ„¢ CCA
Active
Assembled Subracks with Card Guides
12.000" L x 15.000" W (304.80mm x 381.00mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
3.937" H x 8.660" L (100.00mm x 219.96mm)
Guide Plate
Aluminum
CCA28-44-01
Vector Electronics
CARD RACK TOP/BOT VENT 6UX10X9
-
-
194.74000
-
1
VectorPakâ„¢ CCA
Active
Assembled Subracks with Card Guides
10.000" L x 9.000" W (254.00mm x 228.60mm)
6U = 10.500" (266.70mm)
9.187" H x 8.660" L (233.35mm x 219.96mm)
Guide Plate
Aluminum
CCK20F/90
Vector Electronics
CARD RACK KIT 4UX19X15.75 FRAME
-
-
194.78000
-
1
VectorPakâ„¢ CCK
Active
Subrack Kit
15.750" L x 19.000" W (400.05mm x 482.60mm)
4U = 7.000" (177.80mm)
6.250" H x 13.500" L (158.75mm x 342.90mm)
No Card Guide
Aluminum
CCK160-3U
Vector Electronics
CARD RACK FRAME KIT VME 3UX160MM
-
-
196.91000
-
1
VectorPakâ„¢ CCK
Active
Subrack Kit
9.270" L x 19.000" W (235.46mm x 482.60mm)
3U = 5.250" (133.35mm)
3.940" H x 6.299" L (100.08mm x 159.99mm)
No Card Guide
Aluminum

مقایسه