یافته‌ها: 2,142سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

اندازه / ابعاد

مشخصات

رنگ

ماده (جنس)

برای استفاده با / محصولات مرتبط

تهویه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
اندازه / ابعاد
مشخصات
رنگ
ماده (جنس)
برای استفاده با / محصولات مرتبط
تهویه
image
RASVL190314BK1
Hammond Manufacturing
SHELF FIXED 14.5X17.5X3.5" BLACK
111
30
46.56000
-
1
RAS
Active
Shelf, Fixed
14.500" L x 17.500" W x 3.470" H (368.30mm x 444.50mm x 88.14mm)
-
Black
Metal, Steel
19" Panel Width Racks
Vented
image
SA-1753-BT
Bud Industries
RACK ADJUSTABLE SHELF-OPEN VENT
29
-
83.65000
-
1
-
Active
Shelf, Fixed
20.000" L x 19.000" W x 5.218" H (508.00mm x 482.60mm x 132.54mm)
-
Black
Metal, Steel
19" Panel Width Racks
Vented
image
RM-14224
Bud Industries
CHASSIS RACKMOUNT 8.75" X 22"
43
-
100.55000
-
1
-
Active
Chassis, Open
22.000" L x 17.000" W x 8.750" H (558.80mm x 431.80mm x 222.25mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Vented
image
RM1U1908SBK
Hammond Manufacturing
CHASSIS 8X16.6X1.75" BLACK
93
114
113.42000
-
1
RM
Active
Chassis, Enclosed
8.000" L x 16.600" W x 1.750" H (203.20mm x 421.64mm x 44.45mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
RM1U1908VBK
Hammond Manufacturing
CHASSIS 8X16.6X1.75" BLACK
29
33
118.77000
-
1
RM
Active
Chassis, Enclosed
8.000" L x 16.600" W x 1.750" H (203.20mm x 421.64mm x 44.45mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Vented
image
RM-14225
Bud Industries
CHASSIS RACKMOUNT 10.5"X22"
26
-
119.85000
-
1
-
Active
Chassis, Open
22.000" L x 17.000" W x 10.500" H (558.80mm x 431.80mm x 266.70mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Vented
image
RM2U1908SBK
Hammond Manufacturing
CHASSIS 8X16.6X3.5" BLACK
38
76
135.20000
-
1
RM
Active
Chassis, Enclosed
8.000" L x 16.600" W x 3.500" H (203.20mm x 421.64mm x 88.90mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
RM1U1913SBK
Hammond Manufacturing
CHASSIS 13X16.6X1.75" BLACK
58
84
136.55000
-
1
RM
Active
Chassis, Enclosed
13.000" L x 16.600" W x 1.750" H (330.20mm x 421.64mm x 44.45mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
RM2U1908VBK
Hammond Manufacturing
CHASSIS 8X16.6X3.5" BLACK
38
23
142.55000
-
1
RM
Active
Chassis, Enclosed
8.000" L x 16.600" W x 3.500" H (203.20mm x 421.64mm x 88.90mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Vented
image
RM3U1908SBK
Hammond Manufacturing
CHASSIS 8X16.6X5.25" BLACK
45
29
150.74000
-
1
RM
Active
Chassis, Enclosed
8.000" L x 16.600" W x 5.250" H (203.20mm x 421.64mm x 133.35mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
RM2U1913SBK
Hammond Manufacturing
CHASSIS 13X16.6X3.5" BLACK
57
68
152.33000
-
1
RM
Active
Chassis, Enclosed
13.000" L x 16.600" W x 3.500" H (330.20mm x 421.64mm x 88.90mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
RM1U1918SBK
Hammond Manufacturing
CHASSIS 18X16.6X1.8" BLACK
55
88
161.28000
-
1
RM
Active
Chassis, Enclosed
18.000" L x 16.600" W x 1.750" H (457.20mm x 421.64mm x 44.45mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
RM2U1913VBK
Hammond Manufacturing
CHASSIS 13X16.6X3.5" BLACK
50
81
162.33000
-
1
RM
Active
Chassis, Enclosed
13.000" L x 16.600" W x 3.500" H (330.20mm x 421.64mm x 88.90mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Vented
image
HC-14104
Bud Industries
CHASSIS VALULINE 7" X 17" X 13"
26
-
170.70000
-
1
Valuline
Active
Chassis, Enclosed
13.000" L x 17.000" W x 7.000" H (330.20mm x 431.80mm x 177.80mm)
Handles
White
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
RM1U1918VBK
Hammond Manufacturing
CHASSIS 18X16.6X1.8" BLACK
40
11
170.95000
-
1
RM
Active
Chassis, Enclosed
18.000" L x 16.600" W x 1.750" H (457.20mm x 421.64mm x 44.45mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Vented
image
RM3U1913SBK
Hammond Manufacturing
CHASSIS 13X16.6X5.3" BLACK
30
62
180.59000
-
1
RM
Active
Chassis, Enclosed
13.000" L x 16.600" W x 5.250" H (330.20mm x 421.64mm x 133.35mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
RM2U1918SBK
Hammond Manufacturing
CHASSIS 18X16.6X3.5" BLACK
45
17
192.84000
-
1
RM
Active
Chassis, Enclosed
18.000" L x 16.600" W x 3.500" H (457.20mm x 421.64mm x 88.90mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
RM2U1918VBK
Hammond Manufacturing
CHASSIS 18X16.6X3.5" BLACK
48
7
202.48000
-
1
RM
Active
Chassis, Enclosed
18.000" L x 16.600" W x 3.500" H (457.20mm x 421.64mm x 88.90mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Vented
image
RM3U1918SBK
Hammond Manufacturing
CHASSIS 18X16.6X5.3" BLACK
36
28
228.59000
-
1
RM
Active
Chassis, Enclosed
18.000" L x 16.600" W x 5.250" H (457.20mm x 421.64mm x 133.35mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
RM3U1918VBK
Hammond Manufacturing
CHASSIS 18X16.6X5.3" BLACK
47
96
240.03000
-
1
RM
Active
Chassis, Enclosed
18.000" L x 16.600" W x 5.250" H (457.20mm x 421.64mm x 133.35mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Vented
image
10828054
Schroff
ENCLOSURE 3U 75HP 434MM HEAVY
43
-
298.03000
-
1
inpac
Active
Chassis, Open
17.106" L x 17.559" W x 5.217" H (434.50mm x 446.00mm x 132.50mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Vented
image
PBPA19001BK2
Hammond Manufacturing
PANEL FRONT 19X1.72X0.13" BLACK
112
2208
11.58000
-
1
PBPA
Active
Panel, Front
19.000" L x 1.720" W x 0.125" H (482.60mm x 43.69mm x 3.18mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
C-14431
Bud Industries
COVER SMALL RACK MOUNT VENTILATE
103
-
20.00000
-
1
-
Active
Chassis, Cover
17.000" L x 8.000" W x 0.050" H (431.80mm x 203.20mm x 1.27mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
Chassis
Vented
image
3685626
Wakefield-Vette
PLASTIC COVER VME SOLID 3U/160MM
101
-
5.49000
-
1
-
Active
Cover
5.250" L x 6.299" W x 0.012" H (133.35mm x 160.00mm x 0.30mm)
-
Clear
Plastic, Non Specified
VME, 3U, 160MM
Non-Vented
image
3685532
Wakefield-Vette
FRONT PANL EMC FOR HANDLE 6U/4HP
121
-
12.56000
-
1
-
Active
Panel, Front
10.317" L x 0.787" W x 0.098" H (262.05mm x 20.00mm x 2.50mm)
EMI Shielded
Natural
Metal, Aluminum
Handle, 6U, 4HP
Non-Vented
image
PBPA19003BK2
Hammond Manufacturing
PANEL FRONT 19X3.5X0.13" BLACK
64
314
17.04000
-
1
PBPA
Active
Panel, Front
19.000" L x 3.470" W x 0.125" H (482.60mm x 88.14mm x 3.18mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
PBPA19005BK2
Hammond Manufacturing
PANEL FRONT 19X5.22X0.13" BLACK
78
368
20.67000
-
1
PBPA
Active
Panel, Front
19.000" L x 5.220" W x 0.125" H (482.60mm x 132.59mm x 3.18mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
PBPA19007BK2
Hammond Manufacturing
PANEL FRONT 19X7X0.13" BLACK
50
451
25.84000
-
1
PBPA
Active
Panel, Front
19.000" L x 6.970" W x 0.125" H (482.60mm x 177.04mm x 3.18mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
TBC-14252
Bud Industries
COVER FOR RAK-MNT CHASSIS SOLID
49
-
29.60000
-
1
-
Active
Cover
17.062" L x 16.790" W x 0.437" H (433.37mm x 426.47mm x 11.10mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
Chassis
Non-Vented
image
TBC-14253
Bud Industries
COVER FOR CHASSIS RACKMNT SOLID
89
-
33.60000
-
1
-
Active
Cover
21.875" L x 16.790" W x 0.437" H (555.63mm x 426.47mm x 11.10mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
Chassis
Non-Vented
image
TBC-14263
Bud Industries
COVER FOR CHASSIS RACKMOUNT VENT
50
-
35.50000
-
1
-
Active
Cover
21.875" L x 16.790" W x 0.437" H (555.63mm x 426.47mm x 11.10mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
Chassis
Vented
image
CH-14401
Bud Industries
RACK SMALL MNT CHASSIS ALUMINUM
65
-
47.90000
-
1
-
Active
Chassis, Open
8.120" L x 17.000" W x 1.750" H (206.25mm x 431.80mm x 44.45mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
RM-14212
Bud Industries
CHASSIS RAK-MOUNT 5 1/4"H
48
-
62.55000
-
1
-
Active
Chassis, Open
17.060" L x 17.000" W x 5.250" H (433.32mm x 431.80mm x 133.35mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Vented
image
CH-14403
Bud Industries
RACK SMALL MNT CHASSIS ALUMINUM
25
-
67.50000
-
1
-
Active
Chassis, Open
8.120" L x 17.000" W x 3.500" H (206.25mm x 431.80mm x 88.90mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
RM-14222
Bud Industries
CHASSIS RACKMOUNT 5.25"X 22"
30
-
70.40000
-
1
-
Active
Chassis, Open
22.000" L x 17.000" W x 5.250" H (558.80mm x 431.80mm x 133.35mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Vented
image
RM-14213
Bud Industries
CHASSIS RAK-MOUNT 7"H
52
-
71.60000
-
1
-
Active
Chassis, Open
17.060" L x 17.000" W x 7.000" H (433.32mm x 431.80mm x 177.80mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Vented
image
SH-2386
Bud Industries
SHELF VENTILATED STATIONARY
29
-
73.60000
-
1
-
Active
Shelf, Fixed
26.500" L x 17.906" W x 1.578" H (673.10mm x 454.81mm x 40.08mm)
-
Black
Metal, Steel
19" Panel Width Racks
Vented
image
CH-14404
Bud Industries
RACK SMALL MNT CHASSIS ALUMINUM
46
-
86.75000
-
1
-
Active
Chassis, Open
16.120" L x 17.000" W x 3.500" H (409.45mm x 431.80mm x 88.90mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
RM1U1913VBK
Hammond Manufacturing
CHASSIS 13X16.6X1.75" BLACK
16
32
143.90000
-
1
RM
Active
Chassis, Enclosed
13.000" L x 16.600" W x 1.750" H (330.20mm x 421.64mm x 44.45mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Vented
image
RM3U1908VBK
Hammond Manufacturing
CHASSIS 8X16.6X5.25" BLACK
18
24
157.57000
-
1
RM
Active
Chassis, Enclosed
8.000" L x 16.600" W x 5.250" H (203.20mm x 421.64mm x 133.35mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Vented
image
HC-14101
Bud Industries
CHASSIS VALULINE 3.5" X 17" X13"
4
-
157.70000
-
1
Valuline
Active
Chassis, Enclosed
13.000" L x 17.000" W x 3.500" H (330.20mm x 431.80mm x 88.90mm)
Handles
White
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
HC-14103
Bud Industries
CHASSIS VALULINE 5.25" X17" X13"
15
-
162.60000
-
1
Valuline
Active
Chassis, Enclosed
13.000" L x 17.000" W x 5.250" H (330.20mm x 431.80mm x 133.35mm)
Handles
White
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
KS-1785-BT
Bud Industries
SHELF SLIDING KEYBOARD ASSEMBLY
16
-
165.30000
-
1
-
Active
Shelf, Keyboard, Sliding
20.500" L x 18.312" W x 3.468" H (520.70mm x 465.12mm x 88.09mm)
Mouse Pad
Black
Metal, Steel
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
RM3U1913VBK
Hammond Manufacturing
CHASSIS 13X16.6X5.3" BLACK
17
24
190.58000
-
1
RM
Active
Chassis, Enclosed
13.000" L x 16.600" W x 5.250" H (330.20mm x 421.64mm x 133.35mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Vented
image
10828059
Schroff
ENCLOSURE 4U 75HP 434MM HEAVY
11
-
351.85000
-
1
inpac
Active
Chassis, Open
17.106" L x 17.559" W x 6.968" H (434.50mm x 446.00mm x 177.00mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Vented
image
PBPA19003UNF
Hammond Manufacturing
PANEL FRONT 19X3.5X0.13" NAT
54
25
17.04000
-
1
PBPA
Active
Panel, Front
19.000" L x 3.470" W x 0.125" H (482.60mm x 88.14mm x 3.18mm)
Surface Shield
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
C-14442
Bud Industries
COVER SMALL RACK MOUNT SOLID
38
-
27.00000
-
1
-
Active
Chassis, Cover
17.000" L x 16.000" W x 0.050" H (431.80mm x 406.40mm x 1.27mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
Chassis
Non-Vented
image
PRM-14460
Bud Industries
BOX RACKMOUNT 1.75"X 8" PLASTIC
68
-
31.60000
-
1
-
Active
Chassis, Enclosed
8.000" L x 18.940" W x 1.720" H (203.20mm x 481.08mm x 43.69mm)
PCB Supports
Black
Plastic, ABS
19" Panel Width Racks
Vented
image
C-14432
Bud Industries
COVER SMALL RACK MOUNT VENTILATE
45
-
32.00000
-
1
-
Active
Chassis, Cover
17.000" L x 16.000" W x 0.050" H (431.80mm x 406.40mm x 1.27mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
Chassis
Vented
image
TBC-14262
Bud Industries
COVER FOR RAK-MNT CHASSIS VENTED
56
-
33.10000
-
1
-
Active
Cover
17.062" L x 16.790" W x 0.437" H (433.37mm x 426.47mm x 11.10mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
Chassis
Vented
image
RASU190107UBK1
Hammond Manufacturing
SHELF FIXED 7X19X1.72" BLACK
29
230
33.44000
-
1
RAS
Active
Shelf, Fixed
7.000" L x 19.000" W x 1.720" H (177.80mm x 482.60mm x 43.69mm)
-
Black
Metal, Steel
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
RASU190107DBK1
Hammond Manufacturing
SHELF FIXED 7X19X1.72" BLACK
20
64
33.44000
-
1
RAS
Active
Shelf, Fixed
7.000" L x 19.000" W x 1.720" H (177.80mm x 482.60mm x 43.69mm)
-
Black
Metal, Steel
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
PBPA19010BK2
Hammond Manufacturing
PANEL FRONT 19X10.5X0.13" BLACK
26
73
34.48000
-
1
PBPA
Active
Panel, Front
19.000" L x 10.470" W x 0.125" H (482.60mm x 265.94mm x 3.18mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
RASV190107UBK1
Hammond Manufacturing
SHELF FIXED 7X17.5X1.72" BLACK
47
77
36.64000
-
1
RAS
Active
Shelf, Fixed
7.000" L x 17.500" W x 1.720" H (177.80mm x 444.50mm x 43.69mm)
-
Black
Metal, Steel
19" Panel Width Racks
Vented
image
CH-14400
Bud Industries
RACK SMALL MNT CHASSIS ALUMINUM
28
-
39.60000
-
1
-
Active
Chassis, Open
4.120" L x 17.000" W x 1.750" H (104.65mm x 431.80mm x 44.45mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
PRM-14462
Bud Industries
BOX RACKMOUNT 3.5" X 8" PLASTIC
12
-
41.00000
-
1
-
Active
Chassis, Enclosed
8.000" L x 18.940" W x 3.416" H (203.20mm x 481.08mm x 86.77mm)
PCB Supports
Black
Plastic, ABS
19" Panel Width Racks
Vented
image
PBPA19012BK2
Hammond Manufacturing
PANEL FRONT 19X12.2X0.13" BLACK
28
131
41.33000
-
1
PBPA
Active
Panel, Front
19.000" L x 12.220" W x 0.125" H (482.60mm x 310.39mm x 3.18mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
RASUL190314BK1
Hammond Manufacturing
SHELF FIXED 14.5X17.5X3.5" BLACK
19
234
42.69000
-
1
RAS
Active
Shelf, Fixed
14.500" L x 17.500" W x 3.470" H (368.30mm x 444.50mm x 88.14mm)
-
Black
Metal, Steel
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
RASVL190514BK1
Hammond Manufacturing
SHELF FIXED 14.5X17.5X5.22" BLAC
26
49
51.31000
-
1
RAS
Active
Shelf, Fixed
14.500" L x 17.500" W x 5.220" H (368.30mm x 444.50mm x 132.59mm)
-
Black
Metal, Steel
19" Panel Width Racks
Vented
image
PBPA19021BK2
Hammond Manufacturing
PANEL FRONT 21X19X0.13" BLACK
9
72
66.83000
-
1
PBPA
Active
Panel, Front
20.970" L x 19.000" W x 0.125" H (532.64mm x 482.60mm x 3.18mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
SH-2385
Bud Industries
SHELF VENTILATED STATIONARY
18
-
67.90000
-
1
-
Active
Shelf, Fixed
21.250" L x 17.906" W x 1.578" H (539.75mm x 454.81mm x 40.08mm)
-
Black
Metal, Steel
19" Panel Width Racks
Vented
image
CH-14402
Bud Industries
RACK SMALL MNT CHASSIS ALUMINUM
83
-
69.95000
-
1
-
Active
Chassis, Open
16.120" L x 17.000" W x 1.750" H (409.45mm x 431.80mm x 44.45mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
SA-1751-BT
Bud Industries
RACK EQUIPMENT SHELF-OPEN VENT
20
-
70.45000
-
1
-
Active
Shelf, Fixed
15.000" L x 19.000" W x 5.218" H (381.00mm x 482.60mm x 132.54mm)
-
Black
Metal, Steel
19" Panel Width Racks
Vented
image
SA-1752-BT
Bud Industries
RACK EQUPMNT SHELF-OPEN NON VENT
8
-
77.15000
-
1
-
Active
Shelf, Fixed
20.000" L x 19.000" W x 5.218" H (508.00mm x 482.60mm x 132.54mm)
-
Black
Metal, Steel
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
HC-14099
Bud Industries
CHASSIS VALULINE 3.5" X 17" X 8"
14
-
81.00000
-
1
Valuline
Active
Chassis, Enclosed
8.000" L x 17.000" W x 3.500" H (203.20mm x 461.80mm x 88.90mm)
Handles
White
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
RM-14223
Bud Industries
CHASSIS RACKMOUNT 7" X 22"
17
-
82.60000
-
1
-
Active
Chassis, Open
22.000" L x 17.000" W x 7.000" H (558.80mm x 431.80mm x 177.80mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Vented
image
-
20860127
Schroff
RCKMNT CHASSIS 19" 2U 84HP 340MM
11
-
98.61000
-
1
multipacPRO
Active
Chassis, Enclosed
13.386" L x 17.598" W x 3.468" H (340.00mm x 447.00mm x 88.10mm)
-
Natural
Metal, Steel
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
SH-2388
Bud Industries
SHELF NON VENTILATED SLIDING
9
-
113.30000
-
1
-
Active
Shelf, Sliding
17.750" L x 17.875" W x 3.500" H (450.85mm x 454.03mm x 88.90mm)
-
Black
Metal, Steel
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
HC-14107
Bud Industries
CHASSIS VALULINE 10.5" X17"X 15"
12
-
200.05000
-
1
Valuline
Active
Chassis, Enclosed
15.000" L x 17.000" W x 10.500" H (381.00mm x 431.80mm x 266.70mm)
Handles
White
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
10828058
Schroff
ENCLOSURE 4U 75HP 374MM HEAVY
6
-
282.77000
-
1
inpac
Active
Chassis, Open
14.744" L x 17.559" W x 6.968" H (374.50mm x 446.00mm x 177.00mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Vented
image
10828069
Schroff
ENCLOSURE 6U 75HP 434MM HEAVY
18
-
328.68000
-
1
inpac
Active
Chassis, Open
17.106" L x 17.559" W x 10.468" H (434.50mm x 446.00mm x 265.90mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Vented
image
PBPA19001UNF
Hammond Manufacturing
PANEL FRONT 19X1.72X0.13" NAT
52
244
11.58000
-
1
PBPA
Active
Panel, Front
19.000" L x 1.720" W x 0.125" H (482.60mm x 43.69mm x 3.18mm)
Surface Shield
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
SFA-1832
Bud Industries
PANEL SURFACE SHIELD ALUM .12"
26
-
13.90000
-
1
SFA
Active
Panel, Front
19.000" L x 3.500" W x 0.125" H (482.60mm x 88.90mm x 3.18mm)
Surface Shield
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
SFA-1833
Bud Industries
PANEL SURFACE SHIELD ALUM .12"
29
-
17.80000
-
1
SFA
Active
Panel, Front
19.000" L x 5.250" W x 0.125" H (482.60mm x 133.35mm x 3.18mm)
Surface Shield
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
PBPA19005UNF
Hammond Manufacturing
PANEL FRONT 19X5.22X0.13" NAT
28
124
20.67000
-
1
PBPA
Active
Panel, Front
19.000" L x 5.220" W x 0.125" H (482.60mm x 132.59mm x 3.18mm)
Surface Shield
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
30860503
Schroff
MULTIPACPRO CVR PLT 84HP 340MM
6
-
22.31000
-
1
multipacPRO
Active
Chassis, Cover
16.236" L x 13.386" W x 0.039" H (412.40mm x 340.00mm x 1.00mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
Chassis
Non-Vented
image
PA-1103-MG
Bud Industries
PANEL ALUMINUM 19" METALLIC GRAY
3
-
25.00000
-
1
PA
Active
Panel, Front
19.000" L x 5.250" W x 0.125" H (482.60mm x 133.35mm x 3.18mm)
-
Gray
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
TBP2
HellermannTyton
2U BLANK RACK PANEL
16
-
25.71000
-
1
-
Active
Panel, Front
19.000" L x 3.500" W (482.60mm x 88.9mm)
-
Black
Metal, Steel
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
PBPA19007UNF
Hammond Manufacturing
PANEL FRONT 19X7X0.13" NAT
19
107
25.84000
-
1
PBPA
Active
Panel, Front
19.000" L x 6.970" W x 0.125" H (482.60mm x 177.04mm x 3.18mm)
Surface Shield
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
C-14245
Bud Industries
RACKMOUNT INTERNAL CHASSIS
21
-
30.00000
-
1
-
Active
Chassis, Panel
16.812" L x 9.531" W x 0.468" H (427.02mm x 242.09mm x 11.89mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
Chassis
Non-Vented
image
PBPA19008UNF
Hammond Manufacturing
PANEL FRONT 19X8.7X0.13" NAT
8
56
30.58000
-
1
PBPA
Active
Panel, Front
19.000" L x 8.720" W x 0.125" H (482.60mm x 221.49mm x 3.18mm)
Surface Shield
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
PA-1104-MG
Bud Industries
PANEL ALUMINUM 19" METALLIC GRAY
7
-
31.10000
-
1
PA
Active
Panel, Front
19.000" L x 7.000" W x 0.125" H (482.60mm x 177.80mm x 3.18mm)
-
Gray
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
SFA-1836
Bud Industries
PANEL SURFACE SHIELD ALUM .12"
13
-
32.40000
-
1
SFA
Active
Panel, Front
19.000" L x 10.500" W x 0.125" H (482.60mm x 266.70mm x 3.18mm)
Surface Shield
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
PBPA19010UNF
Hammond Manufacturing
PANEL FRONT 19X10.5X0.13" NAT
8
104
34.48000
-
1
PBPA
Active
Panel, Front
19.000" L x 10.470" W x 0.125" H (482.60mm x 265.94mm x 3.18mm)
Surface Shield
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
CB-1373
Bud Industries
PANEL ALUMINUM CHASSIS
22
-
35.80000
-
1
-
Active
Chassis, Panel
5.281" L x 17.000" W x 7.000" H (134.14mm x 431.80mm x 177.80mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
Chassis
Non-Vented
image
RASV190107DBK1
Hammond Manufacturing
SHELF FIXED 7X17.5X1.72" BLACK
13
18
36.64000
-
1
RAS
Active
Shelf, Fixed
7.000" L x 17.500" W x 1.720" H (177.80mm x 444.50mm x 43.69mm)
-
Black
Metal, Steel
19" Panel Width Racks
Vented
image
PBPA19014BK2
Hammond Manufacturing
PANEL FRONT 19X14X0.13" BLACK
10
165
43.78000
-
1
PBPA
Active
Panel, Front
19.000" L x 13.970" W x 0.125" H (482.60mm x 354.84mm x 3.18mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
PBPA19015BK2
Hammond Manufacturing
PANEL FRONT 19X15.7X0.13" BLACK
9
99
47.04000
-
1
PBPA
Active
Panel, Front
19.000" L x 15.720" W x 0.125" H (482.60mm x 399.29mm x 3.18mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
PBPA19017BK2
Hammond Manufacturing
PANEL FRONT 19X17.5X0.13" BLACK
8
60
53.55000
-
1
PBPA
Active
Panel, Front
19.000" L x 17.470" W x 0.125" H (482.60mm x 443.74mm x 3.18mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
60-2381
Bud Industries
SHELF 17.9"X22.75" NON VENT
11
-
62.50000
-
1
60
Active
Shelf, Fixed
22.750" L x 17.906" W x 1.468" H (577.85mm x 454.81mm x 37.29mm)
Cable Entry Systems
Black
Metal, Steel
60 Series Cabinets
Non-Vented
image
PBPA19019BK2
Hammond Manufacturing
PANEL FRONT 19.2X19X0.13" BLACK
7
57
62.51000
-
1
PBPA
Active
Panel, Front
19.220" L x 19.000" W x 0.125" H (488.19mm x 482.60mm x 3.18mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
SA-1750-BT
Bud Industries
RACK EQUPMNT SHELF-OPEN NON VENT
11
-
64.55000
-
1
-
Active
Shelf, Fixed
15.000" L x 19.000" W x 5.218" H (381.00mm x 482.60mm x 132.54mm)
-
Black
Metal, Steel
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
SH-2384
Bud Industries
SHELF VENTILATED STATIONARY
11
-
65.50000
-
1
-
Active
Shelf, Fixed
17.750" L x 17.906" W x 1.578" H (450.85mm x 454.81mm x 40.08mm)
-
Black
Metal, Steel
19" Panel Width Racks
Vented
image
SH-2382
Bud Industries
SHELF NON VENTILATED STATIONARY
21
-
70.30000
-
1
-
Active
Shelf, Fixed
26.500" L x 17.906" W x 1.578" H (673.10mm x 454.81mm x 40.08mm)
Cable Entry Systems
Black
Metal, Steel
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
PBPA19031BK2
Hammond Manufacturing
PANEL FRONT 31.5X19X0.13" BLACK
5
15
89.33000
-
1
PBPA
Active
Panel, Front
31.470" L x 19.000" W x 0.125" H (799.34mm x 482.60mm x 3.18mm)
-
Black
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
-
20860222
Schroff
RCKMNT CHS FRM 19" 3U 84HP 460MM
2
-
109.90000
-
1
ServicePLUS
Active
Chassis, Open
18.110" L x 15.866" W x 5.218" H (460.00mm x 403.00mm x 132.55mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
-
20860229
Schroff
RCKMNT CHS FRM 19" 4U 84HP 340MM
2
-
113.16000
-
1
ServicePLUS
Active
Chassis, Open
13.386" L x 15.866" W x 6.968" H (340.00mm x 403.00mm x 177.00mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
HC-14105
Bud Industries
CHASSIS VALULINE 8.75"X 17"X 13"
6
-
178.85000
-
1
Valuline
Active
Chassis, Enclosed
13.000" L x 17.000" W x 8.750" H (330.20mm x 431.80mm x 222.25mm)
Handles
White
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Non-Vented
image
10828073
Schroff
ENCLOSURE 2U 75HP 374MM HEAVY
6
-
251.31000
-
1
inpac
Active
Chassis, Open
14.744" L x 17.559" W x 3.465" H (374.50mm x 446.00mm x 88.00mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Vented
image
10828072
Schroff
ENCLOSURE 2U 75HP 314MM HEAVY
3
-
259.56000
-
1
inpac
Active
Chassis, Open
12.382" L x 17.559" W x 3.465" H (314.50mm x 446.00mm x 88.00mm)
-
Natural
Metal, Aluminum
19" Panel Width Racks
Vented

مقایسه