یافته‌ها: 508سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

کانکتور اولیه

کانکتور ثانویه

کانال‌ها

طول

رنگ

محافظ

موارد استفاده


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
کانکتور اولیه
کانکتور ثانویه
کانال‌ها
طول
رنگ
محافظ
موارد استفاده
image
770-10040-00050
CNC Tech
CABLE 3.5MM MALE-MALE 0.5M
2555
-
1.73000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Stereo
1.64' (50.00cm)
Black
Shielded
Headphones, Patch Cable
image
770-10040-00100
CNC Tech
CABLE STEREO 3.5MM MALE-MALE 1M
11503
-
2.05000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Stereo
3.28' (1.00m)
Black
Shielded
Headphones, Patch Cable
image
AK302-2
Assmann WSW Components
CABLE RCA PHONO PLUG/PLUG
2053
-
2.17000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Plug
Phono (RCA) Plug
Mono
6.56' (2.00m)
Black
Shielded
Patch
image
770-10041-00100
CNC Tech
CABLE 3.5MM MALE-FEMALE 1M
1921
-
2.55000
-
1
-
Active
Phone Jack, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Stereo
3.28' (1.00m)
Black
Shielded
Headphones, Multi Media
image
AK203/MM
Assmann WSW Components
CABLE STEREO 3.5MM MALE-MALE 2M
10740
-
2.61000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Stereo
6.56' (2.00m)
Black
Shielded
Headphones, Patch Cable
image
CA-2207
Tensility International Corp
CABLE ASSY STR 3.5MM STEREO 6'
9084
-
3.13000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Cable (Round)
Stereo
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
Headphones
image
CA-2208
Tensility International Corp
CABLE ASSY R/A 3.5MM STEREO 6'
6062
-
3.13000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8"), Right Angle
Cable (Round)
Stereo
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
Headphones
image
CA-2206
Tensility International Corp
CABLE ASSY R/A 3.5MM MONO 6'
2987
-
3.13000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8"), Right Angle
Cable (Round)
Mono
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
Headphones
image
CA-2201
Tensility International Corp
CABLE ASSY STR 2.5MM MONO 6'
2947
-
3.13000
-
1
-
Active
Phone Plug, 2.5mm
Cable (Round)
Mono
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
Headphones
image
CA-2203
Tensility International Corp
CABLE ASSY STR 2.5MM STEREO 6'
1830
-
3.13000
-
1
-
Active
Phone Plug, 2.5mm
Cable (Round)
Stereo
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
Headphones
image
CA-2204
Tensility International Corp
CABLE ASSY R/A 2.5MM STEREO 6'
3030
-
3.17000
-
1
-
Active
Phone Plug, 2.5mm, Right Angle
Cable (Round)
Stereo
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
Headphones
image
CA-2205
Tensility International Corp
CABLE ASSY STR 3.5MM MONO 6'
2448
-
3.17000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Cable (Round)
Mono
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
Headphones
image
AK203-2.5
Assmann WSW Components
CABLE EXTENSION 3.5MM STER 2.5M
2763
-
3.19000
-
1
-
Active
Phone Jack, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Stereo
8.2' (2.5m)
Black
Shielded
Headphones, Multi Media
image
10-00340
Tensility International Corp
CBL ASSY 2.5MM SLIM 6' 4C BLK
1367
-
3.91000
-
1
-
Active
Phone Plug, 2.5mm
Cable (Round)
4 Conductors
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
Headphones
image
10-00341
Tensility International Corp
CBL ASSY 3.5MM SLIM 6' 4C BLK
1587
-
4.42000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Cable (Round)
4 Conductors
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
Headphones
image
33HR07233X
Switchcraft Inc.
CABLE R/A MONO PLUG-PLUG 6FT
570
-
5.15000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8"), Right Angle
Phone Plug, 3.5mm (1/8"), Right Angle
Mono
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
Headphones, Patch Cable
image
CA-354S
Tensility International Corp
CONN CABLE ASSY 3.5MM 4COND 6'
462
-
5.66000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Cable (Round)
4 Conductors
6.0' (1.83m)
Black
Unshielded
Headphones
image
CA-354S-M/M
Tensility International Corp
CONN CABLE ASSY 3.5MM 4COND 6'
367
-
6.09000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
4 Conductors
6.0' (1.83m)
Black
Unshielded
Headphones, Patch Cable
image
36HR03636X
Switchcraft Inc.
CABLE R/A STEREO PLUG-PLUG 3FT
614
-
6.46000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8"), Right Angle
Phone Plug, 3.5mm (1/8"), Right Angle
Stereo
3.0' (91.40cm)
Black
Shielded
Headphones, Patch Cable
image
05AK05X
Switchcraft Inc.
CABLE 1/4" MONO MALE-MALE 6FT
110
-
13.43000
-
1
-
Active
Phone Plug, 6.35mm (1/4", 0.25")
Phone Plug, 6.35mm (1/4", 0.25")
Mono
6.0' (1.83m)
Gray
Shielded
Headphones, Patch Cable
image
770-10040-00200
CNC Tech
CABLE AUDIO STEREO MALE-MALE 2M
2744
-
2.55000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Stereo
6.56' (2.00m)
Black
Shielded
Headphones, Patch Cable
image
AK-AV201
Assmann WSW Components
CABLE RCA MALE-MALE 2.5M
233
-
2.57000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Plug
Phono (RCA) Plug
Mono
8.2' (2.5m)
Black
Shielded
Patch
image
770-20011-00050
CNC Tech
CABLE 2RCA MALE-MALE 0.5M
1203
-
2.78000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Plug (2)
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
1.64' (50.00cm)
Black
Shielded
Multi Media
image
10-00343
Tensility International Corp
CBL ASSY 2.5MM SLIM 6' MONO BLK
1744
-
2.80000
-
1
-
Active
Phone Plug, 2.5mm
Cable (Round)
Mono
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
Headphones
image
10-00335
Tensility International Corp
CBL ASSY 3.5MM SLIM 6' MONO WHT
704
-
2.80000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Cable (Round)
Mono
6.0' (1.83m)
White
Shielded
Headphones
image
10-00344
Tensility International Corp
CBL ASSY 3.5MM SLIM 6' MONO BLK
516
-
2.80000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Cable (Round)
Mono
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
Headphones
image
770-10041-00150
CNC Tech
CABLE 3.5MM MALE-FEMALE 1.5M
7098
-
2.85000
-
1
-
Active
Phone Jack, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Stereo
4.9' (1.5m)
Black
Shielded
Headphones, Patch Cable
image
10-00336
Tensility International Corp
CBL ASSY 3.5MM SLIM STEREO WHT
929
-
2.90000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Cable (Round)
Stereo
6.0' (1.83m)
White
Shielded
Headphones
image
10-00345
Tensility International Corp
CBL ASSY 3.5MM SLIM STEREO BLK
776
-
2.90000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Cable (Round)
Stereo
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
Headphones
image
10-00342
Tensility International Corp
CBL ASSY 2.5MM SLIM STEREO BLK
453
-
2.90000
-
1
-
Active
Phone Plug, 2.5mm
Cable (Round)
Stereo
6.0' (1.83m)
Black
Unshielded
Headphones
image
770-20010-00050
CNC Tech
CABLE 2RCA MALE-FEMALE 0.5M
257
-
2.95000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Jack (2)
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
1.64' (50.00cm)
Black
Shielded
Multi Media
image
AK-AV100
Assmann WSW Components
CABLE STEREO 3.5MM M-M 1.5M
4654
-
3.14000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Stereo
4.9' (1.5m)
Black
Shielded
Headphones, Patch Cable
image
770-20011-00100
CNC Tech
CABLE 2RCA MALE-MALE 1M
288
-
3.18000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Plug (2)
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
3.28' (1.00m)
Black
Shielded
Multi Media
image
CA-2202
Tensility International Corp
CABLE ASSY R/A 2.5MM MONO 6'
2856
-
3.39000
-
1
-
Active
Phone Plug, 2.5mm, Right Angle
Cable (Round)
Mono
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
Headphones
image
770-10041-00200
CNC Tech
CABLE EXTENSION 3.5MM STEREO 2M
647
-
3.40000
-
1
-
Active
Phone Jack, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Stereo
6.56' (2.00m)
Black
-
Headphones, Multi Media
image
770-10041-00250
CNC Tech
CBL AUDIO STEREO MALE-FEMAL 2.5M
1708
-
3.43000
-
1
-
Active
Phone Jack, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Stereo
8.2' (2.5m)
Black
Shielded
Headphones, Multi Media
image
AK-CHMM-025
Assmann WSW Components
CABLE 2RCA MALE-MALE 2.5M
316
-
3.83000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Plug (2)
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
8.2' (2.5m)
Black
Shielded
Multi Media
image
10-00331
Tensility International Corp
CBL ASSY 2.5MM SLIM 6' 4C WHT
287
1000
3.91000
-
1
-
Active
Phone Plug, 2.5mm
Cable (Round)
4 Conductors
6.0' (1.83m)
White
Shielded
Headphones
image
P312-010
Tripp Lite
MINI STEREO M/M CONNECTORS 10'
172
-
4.90000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Stereo
10.0' (3.05m)
Black
Unshielded
Headphones, Patch Cable
image
770-10043-00500
CNC Tech
CABLE 3.5MM TO RCA 5M
425
-
5.18000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Plug (2)
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Y Adapter
16.4' (5.0m)
Black
Shielded
-
image
P311-010
Tripp Lite
M/F MINI-STEREO CABLE EXT 10'
174
-
5.30000
-
1
-
Active
Phone Jack, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Stereo
10.0' (3.05m)
Black
Shielded
-
image
-
CA-254S-M/M
Tensility International Corp
CONN CABLE ASSY 2.5MM 4COND 6'
1044
-
5.66000
-
1
-
Active
Phone Plug, 2.5mm
Phone Plug, 2.5mm
4 Conductors
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
Headphones, Patch Cable
image
10-02046
Tensility International Corp
CBL 4CON 3.5MM PLUG SHLD 6' BIO
982
-
6.38000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Cable (Round)
4 Conductors
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
-
image
35HR03635X
Switchcraft Inc.
CABLE STEREO PLUG-PLUG 3FT
114
-
6.57000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Stereo
3.0' (91.40cm)
Black
Shielded
Headphones, Patch Cable
image
36HR14436X
Switchcraft Inc.
CABLE R/A STEREO PLUG-PLUG 12FT
236
-
7.83000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8"), Right Angle
Phone Plug, 3.5mm (1/8"), Right Angle
Stereo
12.0' (3.66m)
Black
Shielded
Headphones, Patch Cable
image
AK-AV502
Assmann WSW Components
CABLE AUDIO RCA HI QUAL 1.5M
195
-
8.34000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Plug
Phono (RCA) Plug
Mono
4.9' (1.5m)
Black
Shielded
Patch
image
35HR30035X
Switchcraft Inc.
3.5MM MOLDED CABLE STEREO
302
-
9.44000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Stereo
25.0' (7.62m)
Black
Shielded
Headphones
image
10-00334
Tensility International Corp
CBL ASSY 2.5MM SLIM 6' MONO WHT
259
500
2.80000
-
1
-
Active
Phone Plug, 2.5mm
Cable (Round)
Mono
6.0' (1.83m)
White
Shielded
Headphones
image
10-00333
Tensility International Corp
CBL ASSY 2.5MM SLIM STEREO WHT
567
1000
2.90000
-
1
-
Active
Phone Plug, 2.5mm
Cable (Round)
Stereo
6.0' (1.83m)
White
Shielded
Headphones
image
AK-CHMF-015
Assmann WSW Components
CABLE 2RCA MALE-FEMALE 1.5M
363
-
3.38000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Jack (2)
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
4.9' (1.5m)
Black
Shielded
Multi Media
image
AK-CHMF-025
Assmann WSW Components
CABLE 2RCA MALE-FEMALE 2.5M
458
-
4.25000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Jack (2)
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
8.2' (2.5m)
Black
Shielded
Multi Media
image
10-02048
Tensility International Corp
CBL 4CON 3.5MM M-M SHLD 6' BIO
823
-
7.18000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
4 Conductors
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
Patch
image
CA-356CS
Tensility International Corp
CONN CABLE ASSY 3.5MM 6COND 6'
177
-
11.10000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Cable (Round)
6 Conductors
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
Headphones
image
CA-356CS-M/M
Tensility International Corp
CONN CABLE ASSY 3.5MM 6COND 6'
190
-
12.73000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
6 Conductors
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
Headphones, Patch Cable
image
40DK40X
Switchcraft Inc.
CBL ASSEMBLY 3.5MM PLUG-PLUG
280
-
33.22000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Mono
6.0' (1.83m)
-
-
Headphones
image
770-10043-00050
CNC Tech
CABLE 3.5MM TO RCA(2) 0.5M
487
-
1.59000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Plug (2)
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Y Adapter
1.64' (50.00cm)
Black
Shielded
-
image
AK243-015
Assmann WSW Components
CABLE 3.5MM STER-2RCA MALE 1.5M
483
-
1.64000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
4.9' (1.5m)
Black
Shielded
Headphones
image
770-10043-00100
CNC Tech
CABLE 3.5MM TO RCA(2) 1M
335
-
2.00000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Plug (2)
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Y Adapter
3.28' (1.00m)
Black
Shielded
-
image
AK-AV200
Assmann WSW Components
CABLE RCA MALE-MALE 1.5M
352
-
2.12000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Plug
Phono (RCA) Plug
Mono
4.9' (1.5m)
Black
Shielded
Patch
image
770-10043-00150
CNC Tech
CABLE 3.5MM TO RCA 1.5M
333
-
2.24000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Plug (2)
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Y Adapter
4.9' (1.5m)
Black
Shielded
-
image
AK243-2
Assmann WSW Components
CABLE 3.5MM STEREO-2PHONO PLUGS
161
-
2.25000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
6.56' (2.00m)
Black
Shielded
Headphones
image
770-10040-00150
CNC Tech
CABLE 3.5MM MALE-MALE 1.5M
455
-
2.35000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Stereo
4.9' (1.5m)
Black
Shielded
Headphones, Patch Cable
image
AK-AV202
Assmann WSW Components
CABLE RCA MALE-FEMALE 2.5M
282
-
2.45000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Jack
Phono (RCA) Plug
Mono
8.2' (2.5m)
Black
Shielded
-
image
P312-006
Tripp Lite
CBLE DUBBING STEREO 3.5MM M-M 6'
56
-
4.08000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Stereo
6.0' (1.83m)
Black
Unshielded
Headphones, Patch Cable
image
P313-001
Tripp Lite
Y ADAPTER 3.5MM M 2X 3.5MM F 1'
100
-
5.92000
-
1
-
Active
Phone Jack, 3.5mm, 1/8" (2)
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Y Adapter
1.0' (30.50cm)
Black
-
Headphones
image
P311-025
Tripp Lite
M/F MINI-STEREO CABLE EXT 25'
27
-
8.82000
-
1
-
Active
Phone Jack, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Stereo
25.0' (7.62m)
Black
Shielded
-
image
AK-AV503
Assmann WSW Components
CABLE AUDIO RCA HI QUAL 5M
54
-
10.93000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Plug
Phono (RCA) Plug
Mono
16.4' (5.0m)
Black
Shielded
Patch
image
330F1X
Switchcraft Inc.
ADPT Y 2 JACKS-ST40 PLUG 4"
66
-
18.08000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Jack (2)
Phono (RCA) Plug
Y Adapter
0.33' (10.16cm)
Gray
Shielded
-
image
4279-72
Pomona Electronics
CABLE BANTAM PHONE PLUGS 72"
22
-
37.99000
-
1
4279
Active
Bantam Plug
Bantam Plug
Mono
6.0' (1.83m)
Gray
Shielded
Patch
image
770-20010-00100
CNC Tech
CABLE 2RCA MALE-FEMALE 1M
91
-
3.18000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Jack (2)
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
3.28' (1.00m)
Black
Shielded
Multi Media
image
770-20011-00200
CNC Tech
CABLE 2RCA MALE-MALE 2.0M
63
-
3.73000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Plug (2)
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
6.56' (2.00m)
Black
Shielded
Multi Media
image
AK-CHMM-015
Assmann WSW Components
CABLE 2RCA MALE-MALE 1.5M
83
-
4.64000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Plug (2)
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
4.9' (1.5m)
Black
Shielded
Multi Media
image
AK-CHMF-050
Assmann WSW Components
CABLE 2RCA MALE-FEMALE 5M
53
-
5.84000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Jack (2)
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
16.4' (5.0m)
Black
Shielded
Multi Media
image
770-20011-00500
CNC Tech
CABLE 2RCA MALE-MALE 5M
28
-
5.98000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Plug (2)
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
16.4' (5.0m)
Black
Shielded
Multi Media
image
10-02045
Tensility International Corp
CBL 3CON 3.5MM PLUG SHLD 6' BIO
96
-
6.54000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Cable (Round)
3 Conductors
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
-
image
05AN05X
Switchcraft Inc.
CABLE 1/4" MONO MALE-MALE 10FT
44
-
15.80000
-
1
-
Active
Phone Plug, 6.35mm (1/4", 0.25")
Phone Plug, 6.35mm (1/4", 0.25")
Mono
10.0' (3.05m)
Gray
Shielded
Headphones, Patch Cable
image
AK-AV505
Assmann WSW Components
CABLE AUD/VIDEO RCA HI QUAL 5M
38
-
28.64000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Plug (3)
Phono (RCA) Plug (3)
3 Conductors
16.4' (5.0m)
Black
Shielded
Multi Media
image
770-20010-00200
CNC Tech
CABLE 2RCA MALE-FEMALE 2M
84
-
3.90000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Jack (2)
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
6.56' (2.00m)
Black
Shielded
Multi Media
image
AK-CHMM-2
Assmann WSW Components
CABLE 2RCA MALE-MALE 2M
40
-
4.12000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Plug (2)
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
6.56' (2.00m)
Black
Shielded
Multi Media
image
770-20010-00500
CNC Tech
CABLE 2RCA MALE-FEMALE 5M
54
-
6.05000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Jack (2)
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
16.4' (5.0m)
Black
Shielded
Multi Media
image
AK-AV504
Assmann WSW Components
CABLE AUD/VIDEO RCA HI QUAL 1.5M
40
-
20.75000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Plug (3)
Phono (RCA) Plug (3)
3 Conductors
4.9' (1.5m)
Black
Shielded
Multi Media
image
P314-012
Tripp Lite
CABLE ADT 3.5MM-M 2 RCA-M 12'
26
-
4.69000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
12.0' (3.66m)
Black
Unshielded
Headphones
LF8BKX
Switchcraft Inc.
PATCHCORD 1/4" BLACK 8FT
10
-
47.53000
-
1
LF
Active
Phone Plug, 6.35mm (1/4", 0.25")
Phone Plug, 6.35mm (1/4", 0.25")
Stereo
8.0' (2.44m)
Black
Unshielded
Headphones, Patch Cable
image
TT166X
Switchcraft Inc.
PATCHCORD TWIN 3-COND 3.0FT
7
-
60.39000
-
1
TT160
Active
Bantam Plug, Double
Bantam Plug, Double
Stereo
3.0' (91.40cm)
Gray
Shielded
Patch
image
P311-006
Tripp Lite
M/F MINI-STEREO EXT CABLE 6'
19
-
4.28000
-
1
-
Active
Phone Jack, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Stereo
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
-
image
10-00332
Tensility International Corp
CBL ASSY 3.5MM SLIM 6' 4C WHT
-
-
4.42000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Cable (Round)
4 Conductors
6.0' (1.83m)
White
Shielded
Headphones
image
CA-254S
Tensility International Corp
CONN CABLE ASSY 2.5MM 4COND 6'
-
-
5.02000
-
1
-
Active
Phone Plug, 2.5mm
Cable (Round)
4 Conductors
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
Headphones
image
AK3030-2
Assmann WSW Components
CABLE RCA DBL PHONO PLUG/JACK
9
-
3.29000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Jack (2)
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
6.56' (2.00m)
Black
Shielded
Multi Media
image
AK-CHMM-050
Assmann WSW Components
CABLE 2RCA MALE-MALE 5M
5
-
5.93000
-
1
-
Active
Phono (RCA) Plug (2)
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
16.4' (5.0m)
Black
Shielded
Multi Media
image
10-02047
Tensility International Corp
CBL 3CON 3.5MM M-M SHLD 6' BIO
23
-
7.25000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
3 Conductors
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
Patch
image
AK243-10
Assmann WSW Components
CABLE 3.5MM STER-2RCA MALE 10M
17
-
8.29000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
32.8' (10.0m)
Black
Shielded
Headphones
image
P312-025
Tripp Lite
MINI STEREO M/M CONNECTORS 25'
11
-
8.45000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Stereo
25.0' (7.62m)
Black
Unshielded
Headphones, Patch Cable
image
P312-050
Tripp Lite
MINI STEREO M/M CONNECTORS 50'
12
-
12.57000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Stereo
50.0' (15.24m)
Black
Unshielded
Headphones, Patch Cable
image
AK243-050
Assmann WSW Components
CABLE 3.5MM STER-2RCA MALE 5M
-
-
6.16000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
16.4' (5.0m)
Black
Shielded
Headphones
image
P314-006
Tripp Lite
CABLE ADAPTER 3.5MM-M 2 RCA-M 6'
14
-
3.67000
-
1
-
Active
Phone Plug, 3.5mm (1/8")
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
6.0' (1.83m)
Black
Unshielded
Headphones
770-10054-00200
CNC Tech
RCA CABLE
-
-
2.11310
-
600
-
Active
Phono (RCA) Plug
Phono (RCA) Plug
Mono
6.56' (2.00m)
Black
Unshielded
Patch
image
CA-254CS
Tensility International Corp
CONN CABLE ASSY 2.5MM 4COND 6'
-
-
2.60681
-
1000
-
Active
Phone Plug, 2.5mm
Cable (Round)
4 Conductors
6.0' (1.83m)
Black
Shielded
Headphones
image
-
AK-CHMF-2
Assmann WSW Components
CABLE 2RCA MALE-FEMALE 2M
-
-
2.75200
-
100
-
Active
Phono (RCA) Jack (2)
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
6.56' (2.00m)
Black
Shielded
Multi Media
770-20010-00150
CNC Tech
CABLE 2RCA M-F 1.5M
-
-
2.80000
-
200
-
Active
Phono (RCA) Jack (2)
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
4.9' (1.5m)
Black
Shielded
Multi Media
770-20011-00150
CNC Tech
CABLE 2RCA M-M 1.5M
-
-
2.82000
-
200
-
Active
Phono (RCA) Plug (2)
Phono (RCA) Plug (2)
Stereo
4.9' (1.5m)
Black
Shielded
Multi Media

مقایسه