یافته‌ها: 167سازنده

سری ساخت

نوع کانکتور

سبک (شکل)

طول

نوع کابل

محافظ

موارد استفاده


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع کانکتور
سبک (شکل)
طول
نوع کابل
محافظ
موارد استفاده
image
CA-2193
Tensility International Corp
CABLE ASSY STR 1.35MM 6' 24 AWG
7218
-
2.10000
-
1
CA
Active
1.35mm ID, 3.5mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
CA-2185
Tensility International Corp
CABLE ASSY STR 2.1MM 6' 24 AWG
6754
-
2.10000
-
1
CA
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
CA-2184
Tensility International Corp
CABLE ASSY STR 2.5MM 6' 24 AWG
5252
-
2.10000
-
1
CA
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
CA-2197
Tensility International Corp
CABLE ASSY R/A 1.35MM 6' 24 AWG
2830
-
2.13000
-
1
CA
Active
1.35mm ID, 3.5mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
CA-2188
Tensility International Corp
CABLE ASSY R/A 2.5MM 6' 24 AWG
12143
-
2.17000
-
1
CA
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
CA-2198
Tensility International Corp
CABLE ASSY R/A 1.7MM 6' 24 AWG
4144
-
2.26000
-
1
CA
Active
1.7mm ID, 4.0mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
CA-2199
Tensility International Corp
CABLE ASSY R/A 1.7MM 6' 24 AWG
2459
-
2.26000
-
1
CA
Active
1.7mm ID, 4.75mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01064
Tensility International Corp
CBL ASSYM R/A 2.1MM 6' 24 AWG
6115
-
2.43000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01067
Tensility International Corp
CBL ASSY M STR 2.5MM 6' 24 AWG
5339
-
2.43000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
-
172-4204
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG DC MOLDED 22AWG 2.1MM 3'
3430
2800
2.75000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug to Wire Leads
3.0' (915mm)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
CA-2217
Tensility International Corp
CABLE ASSY 1.35MM X 3.5MM M/F 3'
1668
-
2.87000
-
1
CA
Active
1.35mm ID, 3.5mm OD
Jack to Plug
3.0' (915mm)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
172-4208
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG DC MOLDED 18AWG RA 2.5MM 2'
4348
500
2.89000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
2.0' (609.6mm)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
172-4202
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG DC MOLDED 18AWG 2.5MM 2'
3329
2100
2.89000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug to Wire Leads
2.0' (609.6mm)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01097
Tensility International Corp
CBL ASSY F STR 2.1MM 3' 24AWG
5282
-
2.90000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Jack to Wire Leads
3.0' (915mm)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01095
Tensility International Corp
CBL ASSY F STR 2.5MM 3' 24AWG
944
-
2.90000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Jack to Wire Leads
3.0' (915mm)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01093
Tensility International Corp
CBL ASSY F STR 2.1MM 6' 24AWG
2561
-
3.11000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Jack to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01096
Tensility International Corp
CBL ASSY F STR 2.1MM 3' 18AWG
2622
-
3.16000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Jack to Wire Leads
3.0' (915mm)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
CA-2216
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.1MM M/F 3'
540
-
3.44000
-
1
CA
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Jack to Plug
3.0' (915mm)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
CA-2186
Tensility International Corp
CABLE ASSY STR 2.5MM 6' 18 AWG
9535
-
3.48000
-
1
CA
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
CA-2191
Tensility International Corp
CABLE ASSY R/A 2.1MM 6' 18 AWG
5377
-
3.48000
-
1
CA
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
CA-2200
Tensility International Corp
CABLE ASSY RIGHT ANGLE 2.5MM 6'
4320
-
3.48000
-
1
CA
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
CA-2187
Tensility International Corp
CABLE ASSY STR 2.1MM 6' 18 AWG
3950
-
3.48000
-
1
CA
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
CA-2215
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.5MM M/F 3'
2641
-
3.48000
-
1
CA
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Jack to Plug
3.0' (915mm)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
10-01060
Tensility International Corp
CBL ASSY M STR 2.5MM 6' 18 AWG
1236
-
3.56000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
CA-2219
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.1MM M/F R/A 3'
1504
-
3.62000
-
1
CA
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Jack to Plug, Right Angle
3.0' (915mm)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
10-01065
Tensility International Corp
CBL ASSY M R/A 2.1MM 6' 18 AWG
1456
-
3.66000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01066
Tensility International Corp
CBL ASSY M R/A 2.5MM 6' 18 AWG
135
-
3.66000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01776
Tensility International Corp
CBL ASSY STR PLUG 2.1MM 6' 18AWG
1466
-
3.73000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
CA-2222
Tensility International Corp
CABLE ASSY STR 2.1MM TWIST 6'
915
-
3.90000
-
1
CA
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01090
Tensility International Corp
CBL ASSY F STR 2.5MM 6' 18AWG
1590
-
3.96000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Jack to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01092
Tensility International Corp
CBL ASSY F STR 2.1MM 6' 18AWG
1388
-
3.96000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Jack to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01074
Tensility International Corp
CBL ASSY M-F 2.5MM 6' 18 AWG
1163
-
4.29000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Jack to Plug
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
10-01069
Tensility International Corp
CBL ASSY M-F 2.1MM 6' 18 AWG
628
-
4.30000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Jack to Plug
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
CA-2212
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.5MM M/F R/A 6'
2434
-
4.43000
-
1
CA
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Jack to Plug, Right Angle
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
CA-2210
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.1MM M/F 6'
7115
-
4.45000
-
1
CA
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Jack to Plug
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
CA-2213
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.1MM M/F R/A 6'
2413
-
4.45000
-
1
CA
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Jack to Plug, Right Angle
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
CA-2209
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.5MM M/F 6'
2330
-
4.46000
-
1
CA
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Jack to Plug
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
10-00124
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.5MM R/A 2M
757
-
5.39000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
6.56' (2.00m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-00464
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.1MM M/F 14'
1884
-
5.41000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Jack to Plug
14.0' (4.27m)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
10-00119
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.5MM STR 2M SHLD
2309
-
5.73000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug to Wire Leads
6.56' (2.00m)
Round
Shielded
Single Ended
image
10-00123
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.5MM R/A 2M SHLD
482
-
5.81000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
6.56' (2.00m)
Round
Shielded
Single Ended
image
10-00118
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.5MM M/M 2M
789
-
6.58000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug to Plug
6.56' (2.00m)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
10-00122
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.5MM R/A M/M 2M
974
-
6.60000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Plug, Right Angle
6.56' (2.00m)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
10-01099
Tensility International Corp
CBL ASSY F STR 1.35MM 3' 24AWG
564
-
2.78000
-
1
-
Active
1.35mm ID, 3.5mm OD
Jack to Wire Leads
3.0' (915mm)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01935
Tensility International Corp
CBL ASSY STR PLUG 2.5MM 6' 24AWG
322
-
2.83000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01936
Tensility International Corp
CBL ASSY STR PLUG 2.1MM 6' 24AWG
154
-
2.83000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
172-4207
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG DC MOLDED 18AWG RA 2.1MM 2'
771
1500
2.89000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
2.0' (609.6mm)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
CA-2220
Tensility International Corp
CABLE ASSY 1.35MM X 3.5MM M/F 3'
1032
-
2.99000
-
1
CA
Active
1.35mm ID, 3.5mm OD
Jack to Plug, Right Angle
3.0' (915mm)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
10-01091
Tensility International Corp
CBL ASSY F STR 2.5MM 6' 24AWG
782
-
3.11000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Jack to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
CA-2211
Tensility International Corp
CABLE ASSY 1.35MM X 3.5MM M/F 6'
649
-
3.15000
-
1
CA
Active
1.35mm ID, 3.5mm OD
Jack to Plug
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
10-01094
Tensility International Corp
CBL ASSY F STR 2.5MM 3' 18AWG
1262
-
3.16000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Jack to Wire Leads
3.0' (915mm)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
CA-2218
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.5MM M/F R/A 3'
606
-
3.21000
-
1
CA
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Jack to Plug, Right Angle
3.0' (915mm)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
CA-2214
Tensility International Corp
CABLE ASSY 1.35MM X 3.5MM M/F 6'
256
-
3.23000
-
1
CA
Active
1.35mm ID, 3.5mm OD
Jack to Plug, Right Angle
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
10-01077
Tensility International Corp
CBL ASSY M R/A-F 2.5MM 3' 18AWG
2808
-
3.51000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Jack to Plug, Right Angle
3.0' (915mm)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
10-01075
Tensility International Corp
CBL ASSY M R/A-F 2.1MM 3' 18AWG
639
-
3.51000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Jack to Plug, Right Angle
3.0' (915mm)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
10-01068
Tensility International Corp
CBL ASSY M-F 2.1MM 3' 18 AWG
514
-
3.51000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Jack to Plug
3.0' (915mm)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
10-01073
Tensility International Corp
CBL ASSY M-F 2.5MM 3' 18 AWG
112
-
3.51000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Jack to Plug
3.0' (915mm)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
CA-2221
Tensility International Corp
CBLE ASSY DC PLG 0.9MM 6' 24AWG
829
-
3.54000
-
1
CA
Active
0.9mm ID, 3.2mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Round
-
Single Ended
image
10-01553
Tensility International Corp
CABLE ASSY R/A 2.1MM 6' 18 AWG
597
3500
3.73000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01780
Tensility International Corp
CBL ASSY R/A PLUG 2.1MM 6' 18AWG
598
500
3.73000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01775
Tensility International Corp
CBL ASSY STR PLUG 2.5MM 6' 18AWG
599
-
3.73000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01779
Tensility International Corp
CBL ASSY R/A PLUG 2.5MM 6' 18AWG
484
-
3.73000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
CA-2224
Tensility International Corp
CABLE ASSY STR 3.0MM 6' 18AWG
10049
-
4.05000
-
1
CA
Active
3.0mm ID, 6.5mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01076
Tensility International Corp
CBL ASSY M R/A-F 2.5MM 6' 18 AWG
1755
-
4.24000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Jack to Plug, Right Angle
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
10-01778
Tensility International Corp
CBL ASSY STR JACK 2.1MM 6' 18AWG
468
-
4.35000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Jack to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01777
Tensility International Corp
CBL ASSY STR JACK 2.5MM 6' 18AWG
231
500
4.35000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Jack to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01781
Tensility International Corp
CBL ASSY 2.5MM M-F 6' 18AWG
517
-
4.69000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Jack to Plug
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
-
image
10-00120
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.5MM STR 2M
798
-
5.39000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug to Wire Leads
6.56' (2.00m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-00116
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.1MM R/A 2M
547
-
5.39000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
6.56' (2.00m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-00112
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.1MM STR 2M SHLD
629
-
5.73000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug to Wire Leads
6.56' (2.00m)
Round
Shielded
Single Ended
image
10-00115
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.1MM R/A 2M SHLD
628
-
5.81000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
6.56' (2.00m)
Round
Shielded
Single Ended
image
10-00109
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.1MM R/A M/M 2M
367
-
6.60000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Plug, Right Angle
6.56' (2.00m)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
10-00111
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.1MM M/M 2M
667
-
6.63000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug to Plug
6.56' (2.00m)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
10-00114
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.1MM R/A 2M SHLD
416
-
6.78000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Plug, Right Angle
6.56' (2.00m)
Round
Shielded
Adapter, Extension
image
10-00110
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.1MM M/M 2M SHLD
508
-
6.85000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug to Plug
6.56' (2.00m)
Round
Shielded
Adapter, Extension
image
10-00117
Tensility International Corp
CABLE ASSY 5.5X2.5MM M/M 2M SHLD
358
-
6.85000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug to Plug
6.56' (2.00m)
Round
Shielded
Adapter, Extension
image
10-01072
Tensility International Corp
CBL ASSY M STR 1.35MM 6' 24 AWG
1688
-
2.48000
-
1
-
Active
1.35mm ID, 3.5mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
1351
Adafruit Industries LLC
BARREL CONN 2.1MM SPLITTER
162
-
2.95000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Jack to Plug (2)
1.0' (304.8mm)
Round
-
Adapter, Extension
image
10-01079
Tensility International Corp
CBL ASSY M-F 1.35MM 3' 24 AWG
541
-
3.11000
-
1
-
Active
1.35mm ID, 3.5mm OD
Jack to Plug
3.0' (915mm)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
CA-2223
Tensility International Corp
CABLE ASSY STR 2.5MM TWIST 6'
3645
-
3.84000
-
1
CA
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
172-1018
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG DC MOLD 24AWG RA 2.5MM 10'
515
1500
4.01000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
10.0' (3.05m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01080
Tensility International Corp
CBL ASSY M R/A-F 2.1MM 6' 18AWG
180
-
4.39000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Jack to Plug, Right Angle
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
1352
Adafruit Industries LLC
4WAY 2.1MM BARREL SPLITTER
159
-
4.95000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Jack to Plug (4)
1.34' (407.50mm)
Round
-
Adapter, Extension
172-4101
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG DC MOLD 24AWG STR 2.1MM 6'
493
2500
2.89000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
172-4000
MPD (Memory Protection Devices)
PLUG DC MOLD 24AWG RA 2.5MM 6'
366
2400
2.89000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01246
Tensility International Corp
CBL M R/A 2.5MM 6' 24AWG WHT
500
-
3.00000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01241
Tensility International Corp
CBL M 2.1MM 6' 24AWG WHT
495
-
3.00000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01239
Tensility International Corp
CBL M 2.5MM 6' 18AWG WHT
500
-
4.21000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01242
Tensility International Corp
CBL M 2.1MM 6' 18AWG WHT
498
-
4.21000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01244
Tensility International Corp
CBL M R/A 2.1MM 6' 18AWG WHT
500
-
4.32000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01245
Tensility International Corp
CBL M R/A 2.5MM 6' 18AWG WHT
489
-
4.32000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
-
10-01260
Tensility International Corp
CBL F 2.5MM 6' 18AWG WHT
499
-
4.70000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Jack to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01262
Tensility International Corp
CBL F 2.1MM 6' 18AWG WHT
493
-
4.70000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Jack to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
10-01253
Tensility International Corp
CBL M-F 2.5MM 6' 18AWG WHT
500
-
5.02000
-
1
-
Active
2.5mm ID, 5.5mm OD
Jack to Plug
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
10-01248
Tensility International Corp
CBL M-F 2.1MM 6' 18AWG WHT
489
-
5.02000
-
1
-
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Jack to Plug
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Adapter, Extension
image
CA-2189
Tensility International Corp
CABLE ASSY R/A 2.1MM 6' 24 AWG
546
-
2.13000
-
1
CA
Active
2.1mm ID, 5.5mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
CA-2194
Tensility International Corp
CABLE ASSY STR 1.7MM 6' 24 AWG
755
-
2.17000
-
1
CA
Active
1.7mm ID, 4.0mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
CA-2195
Tensility International Corp
CABLE ASSY STR 1.7MM 6' 24 AWG
204
-
2.17000
-
1
CA
Active
1.7mm ID, 4.75mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
CA-2196
Tensility International Corp
CABLE ASSY R/A 0.7MM 6' 24 AWG
816
-
2.35000
-
1
CA
Active
0.7mm ID, 2.35mm OD
Plug, Right Angle to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended
image
CA-2192
Tensility International Corp
CABLE ASSY STR 0.70MM 6' 24 AWG
454
-
2.37000
-
1
CA
Active
0.7mm ID, 2.35mm OD
Plug to Wire Leads
6.0' (1.83m)
Flat
Unshielded
Single Ended

مقایسه