یافته‌ها: 76سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

کانکتور اولیه

کانکتور ثانویه

طول

رنگ

مشخصات


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
کانکتور اولیه
کانکتور ثانویه
طول
رنگ
مشخصات
image
AK-1394-30
Assmann WSW Components
CABLE IEEE1394 6POS-6POS 3.0M
388
-
8.00000
-
1
AK-1394
Active
Plug, 6 Position
Plug, 6 Position
9.84' (3.00m)
Black
-
image
AK-1394-18
Assmann WSW Components
CABLE IEEE1394 6POS-6POS 1.8M
522
-
10.54000
-
1
AK-1394
Active
Plug, 6 Position
Plug, 6 Position
5.9' (1.80m)
Black
-
image
F015-006
Tripp Lite
CABLE IEEE1394 FIREWIRE 9POS 6'
36
-
18.85000
-
1
-
Active
Plug, 9 Position
Plug, 9 Position
6.0' (1.83m)
Black
High Speed
image
F007-003
Tripp Lite
CABLE IEEE1394 FIREWIRE 6M-4M 3'
84
-
5.51000
-
1
-
Active
Plug, 6 Position
Plug, 4 Position
3.0' (915mm)
Black
-
image
F005-006
Tripp Lite
CABLE IEEE 1394 FIREWIRE M-M 6'
35
-
9.38000
-
1
-
Active
Plug, 6 Position
Plug, 6 Position
6.0' (1.83m)
Black
-
image
AK-1394-50
Assmann WSW Components
CABLE IEEE1394 6POS-6POS 5.0M
53
-
18.09000
-
1
AK-1394
Active
Plug, 6 Position
Plug, 6 Position
16.4' (5.0m)
Black
-
image
F015-010
Tripp Lite
CABLE IEEE1394FIREWIRE 9POS 10'
17
-
21.13000
-
1
-
Active
Plug, 9 Position
Plug, 9 Position
10.0' (3.05m)
Black
High Speed
image
F007-006
Tripp Lite
CABLE IEEE1394 FIREWIRE 6M-4M 6'
97
-
7.44000
-
1
-
Active
Plug, 6 Position
Plug, 4 Position
6.0' (1.83m)
Black
-
image
AK-1394-1844
Assmann WSW Components
CABLE IEEE1394 4POS-4POS 1.8M
85
-
9.99000
-
1
AK-1394
Active
Plug, 4 Position
Plug, 4 Position
5.9' (1.80m)
Black
-
image
1654028
Phoenix Contact
FIREWIRE CABLE 5M
2
-
108.57000
-
1
-
Active
Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing
Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing
16.4' (5.0m)
Blue
Industrial Environments - IP67
image
AK-1394-184
Assmann WSW Components
CABLE IEEE1394 6POS-4POS 1.8M
22
-
8.06000
-
1
AK-1394
Active
Plug, 6 Position
Plug, 4 Position
5.9' (1.80m)
Black
-
image
F009-006
Tripp Lite
CABLE IEEE1394 FIREWIRE 4M-4M 6'
-
-
7.83000
-
1
-
Active
Plug, 4 Position
Plug, 4 Position
6.0' (1.83m)
Black
-
image
AK-1394-304
Assmann WSW Components
CABLE IEEE1394 6POS-4POS 3.0M
-
-
9.31188
-
80
AK-1394
Active
Plug, 6 Position
Plug, 4 Position
9.84' (3.00m)
Black
-
image
F007-015
Tripp Lite
CABLE IEEE1394FIREWIRE 6M-4M 15'
-
-
9.38000
-
1
-
Active
Plug, 6 Position
Plug, 4 Position
15.0' (4.57m)
Black
-
image
AK-1394-3044
Assmann WSW Components
CABLE IEEE1394 4POS-4POS 3.0M
-
-
10.01700
-
80
AK-1394
Active
Plug, 4 Position
Plug, 4 Position
9.84' (3.00m)
Black
-
770-10011-00180
CNC Tech
IEEE 1394 CABLE
-
-
11.22000
-
140
-
Active
Plug, 6 Position
Plug, 4 Position
6.0' (1.83m)
Black
-
770-10010-00180
CNC Tech
IEEE 1394 CABLE
-
-
11.50900
-
140
-
Active
Plug, 4 Position
Plug, 4 Position
6.0' (1.83m)
Black
-
image
AK-1394-504
Assmann WSW Components
CABLE IEEE1394 6POS-4POS 5.0M
-
-
11.73900
-
40
AK-1394
Active
Plug, 6 Position
Plug, 4 Position
16.4' (5.0m)
Black
-
770-10012-00180
CNC Tech
IEEE 1394 CABLE
-
-
12.13800
-
140
-
Active
Plug, 6 Position
Plug, 6 Position
6.0' (1.83m)
Black
-
image
F019-006
Tripp Lite
CABLE IEEE1394FIREWIRE 9/4POS 6'
-
-
12.57000
-
1
-
Active
Plug, 9 Position
Plug, 4 Position
6.0' (1.83m)
Black
High Speed
-
770-10010-00300
CNC Tech
IEEE 1394 CABLE
-
-
12.83500
-
80
-
Active
Plug, 4 Position
Plug, 4 Position
9.84' (3.00m)
Black
-
770-10011-00300
CNC Tech
IEEE 1394 CABLE
-
-
13.00500
-
80
-
Active
Plug, 6 Position
Plug, 4 Position
9.84' (3.00m)
Black
-
image
F017-006
Tripp Lite
CABLE IEEE1394FIREWIRE 9/6POS 6'
-
-
14.36000
-
1
-
Active
Plug, 9 Position
Plug, 6 Position
6.0' (1.83m)
Black
High Speed
image
F019-010
Tripp Lite
CAB IEEE1394FIREWIRE 9/4POS 10'
-
-
14.36000
-
1
-
Active
Plug, 9 Position
Plug, 4 Position
10.0' (3.05m)
Black
High Speed
770-10012-00300
CNC Tech
IEEE 1394 CABLE
-
-
15.01100
-
80
-
Active
Plug, 6 Position
Plug, 6 Position
9.84' (3.00m)
Black
-
image
AK-1394-5044
Assmann WSW Components
CABLE IEEE1394 4POS-4POS 5.0M
-
-
15.59575
-
80
AK-1394
Active
Plug, 4 Position
Plug, 4 Position
16.4' (5.0m)
Black
-
image
F005-015
Tripp Lite
CABLE IEEE 1394 FIREWIRE M-M 15'
-
-
15.77000
-
1
-
Active
Plug, 6 Position
Plug, 6 Position
15.0' (4.57m)
Black
-
image
F017-010
Tripp Lite
CAB IEEE1394FIREWIRE 9/6POS 10'
-
-
17.14000
-
1
-
Active
Plug, 9 Position
Plug, 6 Position
10.0' (3.05m)
Black
High Speed
770-10011-00500
CNC Tech
IEEE 1394 CABLE
-
-
19.60000
-
40
-
Active
Plug, 6 Position
Plug, 4 Position
16.4' (5.0m)
Black
-
-
770-10010-00500
CNC Tech
IEEE 1394 CABLE
-
-
19.92000
-
40
-
Active
Plug, 4 Position
Plug, 4 Position
16.4' (5.0m)
Black
-
770-10012-00500
CNC Tech
IEEE 1394 CABLE
-
-
21.47200
-
40
-
Active
Plug, 6 Position
Plug, 6 Position
16.4' (5.0m)
Black
-
FW-1000-CA003
Cicoil
FRWRE 22AWG/2C-28AWG/1 SHLD 3'
-
-
42.84000
-
1
-
Active
Plug, 6 Position
Plug, 6 Position
3.0' (915mm)
Silver
High Speed
image
1654222
Phoenix Contact
CABLE USB
-
-
64.09000
-
1
-
Active
Plug, 6 Position
Plug, 6 Position
1.64' (500.00mm)
Blue
IP20
image
1654141
Phoenix Contact
CABLE USB
-
-
67.50000
-
1
-
Active
Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing
Plug, 6 Position
1.64' (500.00mm)
Blue
Industrial Environments - IP67
FW-1000-CA006
Cicoil
FRWRE 22AWG/2C-28AWG/1 SHLD 6'
-
-
67.83000
-
1
-
Active
Plug, 6 Position
Plug, 6 Position
6.0' (1.83m)
Silver
High Speed
image
1654235
Phoenix Contact
CABLE USB
-
-
68.17000
-
1
-
Active
Plug, 6 Position
Plug, 6 Position
3.28' (1.00m)
Blue
IP20
image
1653993
Phoenix Contact
CABLE USB
-
-
70.95000
-
1
-
Active
Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing
Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing
1.64' (500.00mm)
Blue
Industrial Environments - IP67
image
1654154
Phoenix Contact
CABLE USB
-
-
71.61000
-
1
-
Active
Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing
Plug, 6 Position
3.28' (1.00m)
Blue
Industrial Environments - IP67
image
1654002
Phoenix Contact
CABLE USB
-
-
75.02000
-
1
-
Active
Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing
Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing
3.28' (1.00m)
Blue
Industrial Environments - IP67
image
-
1654248
Phoenix Contact
PATCH CABLE PLUG TO PLUG 2 M
-
-
76.57000
-
1
-
Active
Plug, 6 Position
Plug, 6 Position
6.56' (2.00m)
Blue
IP20
image
1654167
Phoenix Contact
CABLE USB
-
-
79.97000
-
1
-
Active
Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing
Plug, 6 Position
6.56' (2.00m)
Blue
Industrial Environments - IP67
image
1654015
Phoenix Contact
CABLE USB
-
-
83.44000
-
1
-
Active
Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing
Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing
6.56' (2.00m)
Blue
Industrial Environments - IP67
image
1654251
Phoenix Contact
CABLE USB
-
-
101.70000
-
1
-
Active
Plug, 6 Position
Plug, 6 Position
16.4' (5.0m)
Blue
IP20
image
1654170
Phoenix Contact
FIREWIRE CABLE 5M
-
-
105.10000
-
1
-
Active
Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing
Plug, 6 Position
16.4' (5.0m)
Blue
Industrial Environments - IP67
image
1656783
Phoenix Contact
CABLE USB
-
-
122.05000
-
1
-
Active
Plug, 6 Position
Plug, 6 Position
24.6' (7.5m)
Blue
IP20
image
1655849
Phoenix Contact
CABLE USB
-
-
126.13000
-
1
-
Active
Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing
Plug, 6 Position
24.6' (7.5m)
Blue
Industrial Environments - IP67
image
1656712
Phoenix Contact
CABLE USB
-
-
129.54000
-
1
-
Active
Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing
Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing
24.6' (7.5m)
Blue
Industrial Environments - IP67
image
AK-1394-18
Assmann WSW Components
CABLE IEEE1394 6POS-6POS 1.8M
-
-
Call
-
1
AK-1394
Obsolete
Plug, 6 Position
Plug, 6 Position
5.9' (1.80m)
Black
-
image
AK-1394-184
Assmann WSW Components
CABLE IEEE1394 6POS-4POS 1.8M
-
-
Call
-
1
AK-1394
Obsolete
Plug, 6 Position
Plug, 4 Position
5.9' (1.80m)
Black
-
image
AK-1394-304
Assmann WSW Components
CABLE IEEE1394 6POS-4POS 3.0M
-
-
Call
-
1
AK-1394
Obsolete
Plug, 6 Position
Plug, 4 Position
9.84' (3.00m)
Black
-
image
AK-1394-504
Assmann WSW Components
CABLE IEEE1394 6POS-4POS 5.0M
-
-
Call
-
1
AK-1394
Obsolete
Plug, 6 Position
Plug, 4 Position
16.4' (5.0m)
Black
-
F005-006-R
Tripp Lite
CABLE IEEE1394 FIREWIRE 6POS 6'
-
-
Call
-
10
-
Obsolete
Plug, 6 Position
Plug, 6 Position
6.0' (1.83m)
Black
-
F007-003-R
Tripp Lite
CAB IEEE1394 FIREWIRE 6/4POS 3'
-
-
Call
-
10
-
Obsolete
Plug, 6 Position
Plug, 4 Position
3.0' (915mm)
Black
-
F007-006-R
Tripp Lite
CAB IEEE1394 FIREWIRE 6/4POS 6'
-
-
Call
-
10
-
Obsolete
Plug, 6 Position
Plug, 4 Position
6.0' (1.83m)
Black
-
F009-006-R
Tripp Lite
CABLE IEEE1394 FIREWIRE 4POS 6'
-
-
Call
-
10
-
Obsolete
Plug, 4 Position
Plug, 4 Position
6.0' (1.83m)
Black
High Speed
1821001-03
Qualtek
IEEE 1394 6PIN/M-6PN/M 3'
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Plug, 6 Position
Plug, 6 Position
3.0' (915mm)
Black
-
1821003-03
Qualtek
IEEE 1394 4PIN/M-6PN/M 3'
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Plug, 6 Position
Plug, 4 Position
3.0' (915mm)
Black
-
1821005-03
Qualtek
IEEE 1394 4PIN/M-4PN/M 3'
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Plug, 4 Position
Plug, 4 Position
3.0' (915mm)
Black
-
1821007-06
Qualtek
IEEE 1394 6PIN/M-6PN/M 6'
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Plug, 6 Position
Plug, 6 Position
6.0' (1.83m)
Black
-
1821009-06
Qualtek
IEEE 1394 6PIN/M-4PN/M 6'
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Plug, 6 Position
Plug, 4 Position
6.0' (1.83m)
Black
-
1821011-06
Qualtek
IEEE 1394 4PIN/M-4PN/M 6'
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Plug, 4 Position
Plug, 4 Position
6.0' (1.83m)
Black
-
1821013-10
Qualtek
IEEE 1394 6PIN/M-6PN/M 10'
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Plug, 6 Position
Plug, 6 Position
10.0' (3.05m)
Black
-
1821015-10
Qualtek
IEEE 1394 6PIN/M-4PN/M 10'
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Plug, 6 Position
Plug, 4 Position
10.0' (3.05m)
Black
-
1821017-10
Qualtek
IEEE 1394 4PIN/M-4PN/M 10'
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Plug, 4 Position
Plug, 4 Position
10.0' (3.05m)
Black
-
1821019-15
Qualtek
IEEE 1394 6PIN/M-6PN/M 15'
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Plug, 6 Position
Plug, 6 Position
15.0' (4.57m)
Black
-
1821021-15
Qualtek
IEEE 1394 6PIN/M-4PN/M 15'
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Plug, 6 Position
Plug, 4 Position
15.0' (4.57m)
Black
-
1821023-15
Qualtek
IEEE 1394 4PIN/M-4PN/M 15'
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Plug, 4 Position
Plug, 4 Position
15.0' (4.57m)
Black
-
image
PX0417/2M00
Bulgin
CABLE IP68 4POS-4POS FIREWIRE 2M
-
-
Call
-
25
Buccaneer®
Obsolete
Plug, 4 Position, Circular Threaded Housing
Plug, 4 Position
6.56' (2.00m)
Black
Industrial Environments - IP68
image
PX0417/4M00
Bulgin
CABLE IP68 4POS-4POS FIREWIRE 4M
-
-
Call
-
25
Buccaneer®
Obsolete
Plug, 4 Position, Circular Threaded Housing
Plug, 4 Position
13.12' (4.00m)
Black
Industrial Environments - IP68
image
PX0418/2M00
Bulgin
CABLE IP68 4POS-6POS FIREWIRE 2M
-
-
Call
-
25
Buccaneer®
Obsolete
Plug, 4 Position, Circular Threaded Housing
Plug, 6 Position
6.56' (2.00m)
Black
Industrial Environments - IP68
image
PX0418/4M00
Bulgin
CABLE IP68 4POS-6POS FIREWIRE 4M
-
-
Call
-
25
Buccaneer®
Obsolete
Plug, 4 Position, Circular Threaded Housing
Plug, 6 Position
13.12' (4.00m)
Black
Industrial Environments - IP68
image
PX0846/2M00
Bulgin
CABLE IP68 6POS-6POS FIREWIRE 2M
-
-
Call
-
10
Buccaneer®
Obsolete
Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing
Plug, 6 Position
6.56' (2.00m)
Black
Industrial Environments - IP68
image
PX0846/4M00
Bulgin
CABLE IP68 6POS-6POS FIREWIRE 4M
-
-
Call
-
10
Buccaneer®
Obsolete
Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing
Plug, 6 Position
13.12' (4.00m)
Black
Industrial Environments - IP68
image
PX0851/2M00
Bulgin
CABLE IP68 6POS-4POS FIREWIRE 2M
-
-
Call
-
10
Buccaneer®
Obsolete
Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing
Plug, 4 Position
6.56' (2.00m)
Black
Industrial Environments - IP68
image
PX0851/4M00
Bulgin
CABLE IP68 6POS-4POS FIREWIRE 4M
-
-
Call
-
10
Buccaneer®
Obsolete
Plug, 6 Position, Circular Threaded Housing
Plug, 4 Position
13.12' (4.00m)
Black
Industrial Environments - IP68
-
0687690029
Molex, LLC
1394B BETA 9P TO 9P CABLE ASSY 4
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
Plug, 9 Position
Plug, 9 Position
15.0' (4.57m)
-
0.86" (22mm) Tip Length

مقایسه