یافته‌ها: 1,998سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

اتصال پایان‌دهنده

طول

تعداد موقعیت‌ها

حد فاصل


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
اتصال پایان‌دهنده
طول
تعداد موقعیت‌ها
حد فاصل
image
JF08R0R041040MA
JAE Electronics
CABLE ASSY HI SPEED 41POS 40CM
1198
-
10.14000
-
1
JF08
Active
Receptacle with Latch to Receptacle with Latch
15.75" (400mm)
41
0.020" (0.50mm)
image
JF08R0R041025MA
JAE Electronics
CABLE ASSY HI SPEED 41POS 25CM
903
-
7.82000
-
1
JF08
Active
Receptacle with Latch to Receptacle with Latch
9.84" (250mm)
41
0.020" (0.50mm)
image
JF08R0R041035MA
JAE Electronics
CABLE ASSY HI SPEED 41POS 35CM
146
-
8.81000
-
1
JF08
Active
Receptacle with Latch to Receptacle with Latch
13.80" (350mm)
41
0.020" (0.50mm)
image
JF08R0R041030MA
JAE Electronics
CABLE ASSY HI SPEED 41POS 30CM
279
-
9.71000
-
1
JF08
Active
Receptacle with Latch to Receptacle with Latch
11.81" (300mm)
41
0.020" (0.50mm)
image
JF08R0R051030MA
JAE Electronics
CABLE ASSY HI SPEED 51POS 30CM
53
-
10.58000
-
1
JF08
Active
Receptacle with Latch to Receptacle with Latch
11.81" (300mm)
51
0.020" (0.50mm)
image
JF08R0R051025MA
JAE Electronics
CABLE ASSY HI SPEED 51POS 25CM
57
-
8.81000
-
1
JF08
Active
Receptacle with Latch to Receptacle with Latch
9.84" (250mm)
51
0.020" (0.50mm)
image
JF08R0R051035MA
JAE Electronics
CABLE ASSY HI SPEED 51POS 35CM
26
-
11.02000
-
1
JF08
Active
Receptacle with Latch to Receptacle with Latch
13.80" (350mm)
51
0.020" (0.50mm)
image
FJ-20-D-02.00-2
Samtec Inc.
CABLE FLAT FLEX 20POS 1MM 2"
55
-
2.76000
-
1
FJ
Active
Solder Tab to Solder Tab
2.0" (50.8mm)
20
0.039" (1.00mm)
-
JF08R0R041010MA
JAE Electronics
CABLE ASSY HI SPEED 41POS 10CM
100
-
8.81000
-
1
JF08
Active
Receptacle with Latch to Receptacle with Latch
3.94" (100.00mm)
41
0.020" (0.50mm)
image
A9AAT-0406E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH04T/AE04/AFH04T
507
-
0.49000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
6.0" (152.4mm)
4
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-1005E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH10T/AE10/AFH10T
114
-
1.13000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
5.0" (127.0mm)
10
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-1302F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE13T/AF13/AFE13T
114
-
1.95000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
2.0" (50.8mm)
13
0.100" (2.54mm)
image
A9CAA-0504E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFK05A/AE05/AFH05T
705
-
2.72000
-
1
-
Active
Receptacle with Latch to Solder Tab
4.0" (101.6mm)
5
0.050" (1.27mm)
image
A9CAA-0506E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFK05A/AE05/AFH05T
277
-
2.74000
-
1
-
Active
Receptacle with Latch to Solder Tab
6.0" (152.4mm)
5
0.050" (1.27mm)
image
A9CAA-0802E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFK08A/AE08/AFH08T
209
-
2.90000
-
1
-
Active
Receptacle with Latch to Solder Tab
2.0" (50.8mm)
8
0.050" (1.27mm)
image
A9CCG-0208F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFG02G/AF02/AFG02G
515
-
3.50000
-
1
-
Active
Receptacle with Latch to Receptacle with Latch
8.0" (203.2mm)
2
0.100" (2.54mm)
image
A9CCA-0403E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFK04A/AE04/AFK04A
105
-
3.82000
-
1
-
Active
Receptacle with Latch to Receptacle with Latch
3.0" (76.2mm)
4
0.050" (1.27mm)
image
A9BAG-1002F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFF10G/AF10/AFE10T
880
-
4.02000
-
1
-
Active
Receptacle to Solder Tab
2.0" (50.8mm)
10
0.100" (2.54mm)
image
A9BAG-1102F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFF11G/AF11/AFE11T
851
-
4.83000
-
1
-
Active
Receptacle to Solder Tab
2.0" (50.8mm)
11
0.100" (2.54mm)
image
A9BAG-1104F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFF11G/AF11/AFE11T
256
-
4.86000
-
1
-
Active
Receptacle to Solder Tab
4.0" (101.6mm)
11
0.100" (2.54mm)
image
A9CCA-0504E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFK05A/AE05/AFK05A
750
-
4.87000
-
1
-
Active
Receptacle with Latch to Receptacle with Latch
4.0" (101.6mm)
5
0.050" (1.27mm)
image
A9CCA-0808E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFK08A/AE08/AFK08A
356
-
4.98000
-
1
-
Active
Receptacle with Latch to Receptacle with Latch
8.0" (203.2mm)
8
0.050" (1.27mm)
image
A9CCA-0602F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFG06A/AF06/AFG06A
207
-
5.01000
-
1
-
Active
Receptacle with Latch to Receptacle with Latch
2.0" (50.8mm)
6
0.100" (2.54mm)
image
A9BAG-1302F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFF13G/AF13/AFE13T
114
-
5.20000
-
1
-
Active
Receptacle to Solder Tab
2.0" (50.8mm)
13
0.100" (2.54mm)
image
A9BBA-1008E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFJ10A/AE10/AFJ10A
197
-
7.08000
-
1
-
Active
Receptacle to Receptacle
8.0" (203.2mm)
10
0.050" (1.27mm)
image
A9BBG-1308F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFF13G/AF13/AFF13G
405
-
8.55000
-
1
-
Active
Receptacle to Receptacle
8.0" (203.2mm)
13
0.100" (2.54mm)
image
A9BBA-1205F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFF12A/AF12/AFF12A
1041
-
9.96000
-
1
-
Active
Receptacle to Receptacle
5.0" (127.0mm)
12
0.100" (2.54mm)
image
A9BBG-1508F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFF15G/AF15/AFF15G
159
-
11.59000
-
1
-
Active
Receptacle to Receptacle
8.0" (203.2mm)
15
0.100" (2.54mm)
image
JF04R0R041020AA
JAE Electronics
CABLE ASSY HI SPEED 41POS 20CM
40
-
16.84000
-
1
JF04
Obsolete
Receptacle with Latch to Receptacle with Latch
7.87" (200mm)
41
0.020" (0.50mm)
image
JF08R0R041020MA
JAE Electronics
CABLE ASSY HI SPEED 41POS 20CM
-
-
9.25000
-
1
JF08
Active
Receptacle with Latch to Receptacle with Latch
7.87" (200mm)
41
0.020" (0.50mm)
image
JF08R0R051020MA
JAE Electronics
CABLE ASSY HI SPEED 51POS 20CM
25
-
10.14000
-
1
JF08
Active
Receptacle with Latch to Receptacle with Latch
7.87" (200mm)
51
0.020" (0.50mm)
image
JF08R0R051040MA
JAE Electronics
CABLE ASSY HI SPEED 51POS 40CM
-
-
11.02000
-
1
JF08
Active
Receptacle with Latch to Receptacle with Latch
15.75" (400mm)
51
0.020" (0.50mm)
-
JF08R0R051010MA
JAE Electronics
CABLE ASSY HI SPEED 51POS 10CM
-
-
9.71000
-
1
JF08
Active
Receptacle with Latch to Receptacle with Latch
3.94" (100.00mm)
51
0.020" (0.50mm)
image
A9AAT-0202F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE02T/AF02/AFE02T
-
-
0.31000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
2.0" (50.8mm)
2
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0203F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE02T/AF02/AFE02T
-
-
0.32000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
3.0" (76.2mm)
2
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0205F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE02T/AF02/AFE02T
-
-
0.33000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
5.0" (127.0mm)
2
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0204F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE02T/AF02/AFE02T
-
-
0.33000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
4.0" (101.6mm)
2
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0206F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE02T/AF02/AFE02T
-
-
0.34000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
6.0" (152.4mm)
2
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0208F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE02T/AF02/AFE02T
-
-
0.36000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
8.0" (203.2mm)
2
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0402E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH04T/AE04/AFH04T
-
-
0.45000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
2.0" (50.8mm)
4
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0403E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH04T/AE04/AFH04T
93
-
0.46000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
3.0" (76.2mm)
4
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0302F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE03T/AF03/AFE03T
-
-
0.46000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
2.0" (50.8mm)
3
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0303F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE03T/AF03/AFE03T
-
-
0.47000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
3.0" (76.2mm)
3
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0404E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH04T/AE04/AFH04T
-
-
0.47000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
4.0" (101.6mm)
4
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0405E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH04T/AE04/AFH04T
5
-
0.48000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
5.0" (127.0mm)
4
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0304F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE03T/AF03/AFE03T
-
-
0.48000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
4.0" (101.6mm)
3
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0305F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE03T/AF03/AFE03T
-
-
0.49000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
5.0" (127.0mm)
3
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0306F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE03T/AF03/AFE03T
-
-
0.50000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
6.0" (152.4mm)
3
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0408E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH04T/AE04/AFH04T
-
-
0.51000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
8.0" (203.2mm)
4
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0308F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE03T/AF03/AFE03T
-
-
0.52000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
8.0" (203.2mm)
3
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0502E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH05T/AE05/AFH05T
-
-
0.56000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
2.0" (50.8mm)
5
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0503E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH05T/AE05/AFH05T
-
-
0.57000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
3.0" (76.2mm)
5
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0504E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH05T/AE05/AFH05T
-
-
0.58000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
4.0" (101.6mm)
5
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0505E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH05T/AE05/AFH05T
-
-
0.59000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
5.0" (127.0mm)
5
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0506E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH05T/AE05/AFH05T
-
-
0.60000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
6.0" (152.4mm)
5
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0402F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE04T/AF04/AFE04T
87
-
0.61000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
2.0" (50.8mm)
4
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0508E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH05T/AE05/AFH05T
-
-
0.61000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
8.0" (203.2mm)
5
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0403F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE04T/AF04/AFE04T
10
-
0.62000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
3.0" (76.2mm)
4
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0404F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE04T/AF04/AFE04T
-
-
0.63000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
4.0" (101.6mm)
4
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0405F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE04T/AF04/AFE04T
77
-
0.64000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
5.0" (127.0mm)
4
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0406F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE04T/AF04/AFE04T
-
-
0.65000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
6.0" (152.4mm)
4
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0408F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE04T/AF04/AFE04T
-
-
0.66000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
8.0" (203.2mm)
4
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0602E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH06T/AE06/AFH06T
-
-
0.67000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
2.0" (50.8mm)
6
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0603E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH06T/AE06/AFH06T
-
-
0.68000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
3.0" (76.2mm)
6
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0604E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH06T/AE06/AFH06T
-
-
0.68000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
4.0" (101.6mm)
6
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0605E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH06T/AE06/AFH06T
-
-
0.69000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
5.0" (127.0mm)
6
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0606E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH06T/AE06/AFH06T
5
-
0.70000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
6.0" (152.4mm)
6
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0608E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH06T/AE06/AFH06T
-
-
0.72000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
8.0" (203.2mm)
6
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0502F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE05T/AF05/AFE05T
-
-
0.76000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
2.0" (50.8mm)
5
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0503F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE05T/AF05/AFE05T
-
-
0.77000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
3.0" (76.2mm)
5
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0702E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH07T/AE07/AFH07T
-
-
0.77000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
2.0" (50.8mm)
7
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0504F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE05T/AF05/AFE05T
-
-
0.78000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
4.0" (101.6mm)
5
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0703E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH07T/AE07/AFH07T
-
-
0.78000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
3.0" (76.2mm)
7
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0505F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE05T/AF05/AFE05T
-
-
0.79000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
5.0" (127.0mm)
5
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0704E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH07T/AE07/AFH07T
-
-
0.79000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
4.0" (101.6mm)
7
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0506F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE05T/AF05/AFE05T
-
-
0.80000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
6.0" (152.4mm)
5
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0705E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH07T/AE07/AFH07T
-
-
0.80000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
5.0" (127.0mm)
7
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0706E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH07T/AE07/AFH07T
-
-
0.81000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
6.0" (152.4mm)
7
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0508F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE05T/AF05/AFE05T
-
-
0.82000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
8.0" (203.2mm)
5
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0708E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH07T/AE07/AFH07T
-
-
0.83000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
8.0" (203.2mm)
7
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0802E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH08T/AE08/AFH08T
-
-
0.88000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
2.0" (50.8mm)
8
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0803E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH08T/AE08/AFH08T
-
-
0.89000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
3.0" (76.2mm)
8
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0804E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH08T/AE08/AFH08T
-
-
0.90000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
4.0" (101.6mm)
8
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0602F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE06T/AF06/AFE06T
-
-
0.91000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
2.0" (50.8mm)
6
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0805E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH08T/AE08/AFH08T
-
-
0.91000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
5.0" (127.0mm)
8
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0603F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE06T/AF06/AFE06T
-
-
0.92000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
3.0" (76.2mm)
6
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0806E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH08T/AE08/AFH08T
-
-
0.92000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
6.0" (152.4mm)
8
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0604F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE06T/AF06/AFE06T
-
-
0.93000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
4.0" (101.6mm)
6
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0605F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE06T/AF06/AFE06T
-
-
0.94000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
5.0" (127.0mm)
6
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0808E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH08T/AE08/AFH08T
-
-
0.94000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
8.0" (203.2mm)
8
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0606F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE06T/AF06/AFE06T
-
-
0.95000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
6.0" (152.4mm)
6
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0608F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE06T/AF06/AFE06T
-
-
0.97000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
8.0" (203.2mm)
6
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-1002E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH10T/AE10/AFH10T
-
-
1.10000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
2.0" (50.8mm)
10
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-1003E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH10T/AE10/AFH10T
-
-
1.11000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
3.0" (76.2mm)
10
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-1004E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH10T/AE10/AFH10T
-
-
1.12000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
4.0" (101.6mm)
10
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-1006E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH10T/AE10/AFH10T
-
-
1.14000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
6.0" (152.4mm)
10
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-1008E
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFH10T/AE10/AFH10T
-
-
1.17000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
8.0" (203.2mm)
10
0.050" (1.27mm)
image
A9AAT-0802F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE08T/AF08/AFE08T
-
-
1.20000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
2.0" (50.8mm)
8
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0803F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE08T/AF08/AFE08T
-
-
1.22000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
3.0" (76.2mm)
8
0.100" (2.54mm)
image
A9AAT-0804F
TE Connectivity AMP Connectors
FLEX CABLE - AFE08T/AF08/AFE08T
-
-
1.23000
-
1
-
Active
Solder Tab to Solder Tab
4.0" (101.6mm)
8
0.100" (2.54mm)

مقایسه