یافته‌ها: 12,227سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع کابل

تعداد رساناها

حد فاصل

طول

طول - اضافی انتهایی

استایل پایان‌دهنده


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع کابل
تعداد رساناها
حد فاصل
طول
طول - اضافی انتهایی
استایل پایان‌دهنده
image
0250010802
Molex, LLC
CABLE 8POS .100 JUMPER 2 INCHES
2603
-
0.62000
-
1
25001
Active
Ribbon
8
0.100" (2.54mm)
2.00" (50.80mm)
0.125" (3.18mm)
Completely Exposed Wires on Both Sides with Protective Tab
image
0152670205
Molex, LLC
PREMO-FLEX 1.00 JMPR LGT 76 TYPE
1745
-
1.68000
-
1
Premo-Flex™ 15267
Active
FFC
6
0.039" (1.00mm)
3.00" (76.20mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152670203
Molex, LLC
PREMO-FLEX 1.00 JMPR LGT 51 TYPE
2490
-
1.72000
-
1
Premo-Flex™ 15267
Active
FFC
6
0.039" (1.00mm)
2.00" (50.80mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152670225
Molex, LLC
PREMO-FLEX 1.00 JMPR LGT 51 TYPE
2996
-
1.77000
-
1
Premo-Flex™ 15267
Active
FFC
8
0.039" (1.00mm)
2.00" (50.80mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152670249
Molex, LLC
PREMO-FLEX 1.00 JMPR LGT 76 TYPE
5135
-
1.82000
-
1
Premo-Flex™ 15267
Active
FFC
10
0.039" (1.00mm)
3.00" (76.20mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152670237
Molex, LLC
PREMO-FLEX 1.00 JMPR LGT 203 TYP
3234
-
1.88000
-
1
Premo-Flex™ 15267
Active
FFC
8
0.039" (1.00mm)
8.00" (203.20mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0151660119
Molex, LLC
FFC 0.50 TYPE A 12 CKTS LGT 51
1526
-
2.09000
-
1
Premo-Flex™ 15166
Active
FFC
12
0.020" (0.50mm)
2.00" (50.80mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152670357
Molex, LLC
PREMO-FLEX 1.00 JMPR LGT 51 TYPE
2188
-
2.13000
-
1
Premo-Flex™ 15267
Active
FFC
20
0.039" (1.00mm)
2.00" (50.80mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
100R6-51B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 6POS 1MM 2"
3431
-
2.25000
-
1
-
Active
FFC
6
0.039" (1.00mm)
2.00" (50.80mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152670361
Molex, LLC
CABLE FLAT FLEX 20POS 1MM 4"
1181
-
2.26000
-
1
Premo-Flex™ 15267
Active
FFC
20
0.039" (1.00mm)
4.00" (101.6mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152670363
Molex, LLC
PREMO-FLEX 1.00 JMPR LGT 127 TYP
2773
-
2.35000
-
1
Premo-Flex™ 15267
Active
FFC
20
0.039" (1.00mm)
5.00" (127.00mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0150150245
Molex, LLC
CABLE FLAT FLEX 45POS .3MM 2"
1352
-
2.42000
-
1
Premo-Flex™ 15015
Active
FFC
45
0.012" (0.30mm)
2.00" (50.80mm)
0.118" (3.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
100R8-51B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 8POS 1MM 2"
6085
-
2.48000
-
1
-
Active
FFC
8
0.039" (1.00mm)
2.00" (50.80mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152660097
Molex, LLC
PREMO-FLEX LGT 51 TYPEA 10POS
2083
-
2.57000
-
1
Premo-Flex™ 15266
Active
FFC
10
0.020" (0.50mm)
2.00" (50.80mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152660119
Molex, LLC
PREMO-FLEX LGT 51 TYPEA 12POS
4327
-
2.63000
-
1
Premo-Flex™ 15266
Active
FFC
12
0.020" (0.50mm)
2.00" (50.80mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152660121
Molex, LLC
PREMO-FLEX LGT 76 TYPEA 12POS
2555
-
2.63000
-
1
Premo-Flex™ 15266
Active
FFC
12
0.020" (0.50mm)
3.00" (76.20mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152660165
Molex, LLC
PREMO-FLEX LGT 76 TYPEA 16POS
1129
-
2.63000
-
1
Premo-Flex™ 15266
Active
FFC
16
0.020" (0.50mm)
3.00" (76.20mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
100R10-51B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 10POS 1MM 2"
7371
-
2.70000
-
1
-
Active
FFC
10
0.039" (1.00mm)
2.00" (50.80mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152670331
Molex, LLC
PREMO-FLEX 1.00 JMPR LGT 305 TYP
3111
-
2.74000
-
1
Premo-Flex™ 15267
Active
FFC
16
0.039" (1.00mm)
12" (304.80mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152660209
Molex, LLC
PREMO-FLEX LGT 76 TYPEA 20POS
610
-
2.81000
-
1
Premo-Flex™ 15266
Active
FFC
20
0.020" (0.50mm)
3.00" (76.20mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
100R6-127B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 6POS 1MM 5"
4394
-
2.93000
-
1
-
Active
FFC
6
0.039" (1.00mm)
5.00" (127.00mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
100R12-51B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 12POS 1MM 2"
3475
-
2.93000
-
1
-
Active
FFC
12
0.039" (1.00mm)
2.00" (50.80mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152660117
Molex, LLC
PREMO-FLEX LGT 30 TYPEA 12POS
1936
-
3.05000
-
1
Premo-Flex™ 15266
Active
FFC
12
0.020" (0.50mm)
1.18" (29.97mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0150200057
Molex, LLC
CABLE FLAT FLEX 4" .50MM 6POS
2307
-
3.09000
-
1
Premo-Flex™ 15020
Active
FFC
6
0.020" (0.50mm)
4.00" (101.6mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
100R12-76B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 12POS 1MM 3"
5011
-
3.15000
-
1
-
Active
FFC
12
0.039" (1.00mm)
3.00" (76.20mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
100R10-102B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 10POS 1MM 4"
2844
-
3.15000
-
1
-
Active
FFC
10
0.039" (1.00mm)
4.00" (101.6mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
100R16-51B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 16POS 1MM 2"
4960
-
3.38000
-
1
-
Active
FFC
16
0.039" (1.00mm)
2.00" (50.80mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
100R14-76B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 14POS 1MM 3"
1294
-
3.38000
-
1
-
Active
FFC
14
0.039" (1.00mm)
3.00" (76.20mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
100R12-127B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 12POS 1MM 5"
6111
-
3.60000
-
1
-
Active
FFC
12
0.039" (1.00mm)
5.00" (127.00mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
100R10-152B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 10POS 1MM 6"
2515
-
3.60000
-
1
-
Active
FFC
10
0.039" (1.00mm)
6.00" (152.40mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0982660317
Molex, LLC
CBL 30POS .5MM JMPR TYPE A .051M
1306
-
3.60000
-
1
Premo-Flex™ 98266
Active
FFC
30
0.020" (0.50mm)
2.00" (50.80mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152660319
Molex, LLC
PREMO-FLEX LGT 76 TYPEA 30POS
1076
-
3.61000
-
1
Premo-Flex™ 15266
Active
FFC
30
0.020" (0.50mm)
3.00" (76.20mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152660427
Molex, LLC
PREMO-FLEX LGT 51 TYPEA 40POS
518
-
3.65000
-
1
Premo-Flex™ 15266
Active
FFC
40
0.020" (0.50mm)
2.00" (50.80mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152660429
Molex, LLC
PREMO-FLEX LGT 76 TYPEA 40POS
7610
-
3.68000
-
1
Premo-Flex™ 15266
Active
FFC
40
0.020" (0.50mm)
3.00" (76.20mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
100R14-127B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 14POS 1MM 5"
2367
-
3.83000
-
1
-
Active
FFC
14
0.039" (1.00mm)
5.00" (127.00mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
100R8-203B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 8POS 1MM 8"
1794
-
3.83000
-
1
-
Active
FFC
8
0.039" (1.00mm)
8.00" (203.20mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152660315
Molex, LLC
PREMO-FLEX LGT 30 TYPEA 30POS
506
-
3.85000
-
1
Premo-Flex™ 15266
Active
FFC
30
0.020" (0.50mm)
1.18" (29.97mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152660321
Molex, LLC
PREMO-FLEX LGT 102 TYPEA 30POS
2018
-
3.88000
-
1
Premo-Flex™ 15266
Active
FFC
30
0.020" (0.50mm)
4.00" (101.6mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
687650050002
Wurth Electronics Inc
CABLE FFC .5MM TYPE 1 50P 50MM
5257
-
3.90000
-
1
WR-FCC
Active
FFC
50
0.020" (0.50mm)
1.97" (50.00mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152660425
Molex, LLC
PREMO-FLEX LGT 30 TYPEA 40POS
3189
-
3.90000
-
1
Premo-Flex™ 15266
Active
FFC
40
0.020" (0.50mm)
1.18" (29.97mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
687712100002
Wurth Electronics Inc
CABLE FFC .5MM TYPE 2 12P 100MM
2432
-
3.90000
-
1
WR-FCC
Active
FFC
12
0.020" (0.50mm)
3.94" (100.00mm)
0.157" (4.00mm)
Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides
image
687620050002
Wurth Electronics Inc
CABLE FFC .5MM TYPE 1 20P 50MM
2096
-
3.90000
-
1
WR-FCC
Active
FFC
20
0.020" (0.50mm)
1.97" (50.00mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
687740100002
Wurth Electronics Inc
CABLE FFC .5MM TYPE 2 40P 100MM
1332
-
3.90000
-
1
WR-FCC
Active
FFC
40
0.020" (0.50mm)
3.94" (100.00mm)
0.157" (4.00mm)
Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides
image
687640200002
Wurth Electronics Inc
CABLE FFC .5MM TYPE 1 40P 200MM
1158
-
3.90000
-
1
WR-FCC
Active
FFC
40
0.020" (0.50mm)
7.87" (200.0mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
687608200002
Wurth Electronics Inc
CABLE FFC .5MM TYPE 1 8P 200MM
1075
-
3.90000
-
1
WR-FCC
Active
FFC
8
0.020" (0.50mm)
7.87" (200.0mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
687612100002
Wurth Electronics Inc
CABLE FFC .5MM TYPE 1 12P 100MM
1000
-
3.90000
-
1
WR-FCC
Active
FFC
12
0.020" (0.50mm)
3.94" (100.00mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
687710200002
Wurth Electronics Inc
CABLE FFC .5MM TYPE 2 10P 200MM
884
-
3.90000
-
1
WR-FCC
Active
FFC
10
0.020" (0.50mm)
7.87" (200.0mm)
0.157" (4.00mm)
Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides
image
687610050002
Wurth Electronics Inc
CABLE FFC .5MM TYPE 1 10P 50MM
660
-
3.90000
-
1
WR-FCC
Active
FFC
10
0.020" (0.50mm)
1.97" (50.00mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
687650200002
Wurth Electronics Inc
CABLE FFC .5MM TYPE 1 50P 200MM
610
-
3.90000
-
1
WR-FCC
Active
FFC
50
0.020" (0.50mm)
7.87" (200.0mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
687612200002
Wurth Electronics Inc
CABLE FFC .5MM TYPE 1 12P 200MM
487
-
3.90000
-
1
WR-FCC
Active
FFC
12
0.020" (0.50mm)
7.87" (200.0mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R10-51B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 10POS 0.5MM 2"
9026
-
3.96000
-
1
-
Active
FFC
10
0.020" (0.50mm)
2.00" (50.80mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R12-51B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 12POS 0.5MM 2"
3854
-
3.96000
-
1
-
Active
FFC
12
0.020" (0.50mm)
2.00" (50.80mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R6-51B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 6POS 0.5MM 2"
1253
-
3.96000
-
1
-
Active
FFC
6
0.020" (0.50mm)
2.00" (50.80mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152660431
Molex, LLC
PREMO-FLEX LGT 102 TYPEA 40POS
3767
-
3.97000
-
1
Premo-Flex™ 15266
Active
FFC
40
0.020" (0.50mm)
4.00" (101.6mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R20-51B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 20POS 0.5MM 2"
1493
-
4.10000
-
1
-
Active
FFC
20
0.020" (0.50mm)
2.00" (50.80mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R26-51B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 26POS 0.5MM 2"
1026
-
4.10000
-
1
-
Active
FFC
26
0.020" (0.50mm)
2.00" (50.80mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R30-51B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 30POS 0.5MM 2"
1495
-
4.23000
-
1
-
Active
FFC
30
0.020" (0.50mm)
2.00" (50.80mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R40-51B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 40POS 0.5MM 2"
1062
-
4.32000
-
1
-
Active
FFC
40
0.020" (0.50mm)
2.00" (50.80mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R12-76B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 12POS 0.5MM 3"
11079
-
4.46000
-
1
-
Active
FFC
12
0.020" (0.50mm)
3.00" (76.20mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R50-76B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 50POS 0.5MM 3"
9497
-
4.46000
-
1
-
Active
FFC
50
0.020" (0.50mm)
3.00" (76.20mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R20-76B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 20POS 0.5MM 3"
5362
-
4.46000
-
1
-
Active
FFC
20
0.020" (0.50mm)
3.00" (76.20mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R50-51B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 50POS 0.5MM 2"
4791
-
4.46000
-
1
-
Active
FFC
50
0.020" (0.50mm)
2.00" (50.80mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R4-76B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 4POS 0.5MM 3"
4454
-
4.46000
-
1
-
Active
FFC
4
0.020" (0.50mm)
3.00" (76.20mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R40-76B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 40POS 0.5MM 3"
4228
-
4.46000
-
1
-
Active
FFC
40
0.020" (0.50mm)
3.00" (76.20mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R30-76B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 30POS 0.5MM 3"
2819
-
4.46000
-
1
-
Active
FFC
30
0.020" (0.50mm)
3.00" (76.20mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R6-76B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 6POS 0.5MM 3"
2213
-
4.46000
-
1
-
Active
FFC
6
0.020" (0.50mm)
3.00" (76.20mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R36-76B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 36POS 0.5MM 3"
1756
-
4.46000
-
1
-
Active
FFC
36
0.020" (0.50mm)
3.00" (76.20mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R8-76B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 8POS 0.5MM 3"
1473
-
4.46000
-
1
-
Active
FFC
8
0.020" (0.50mm)
3.00" (76.20mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R12-102B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 12POS 0.5MM 4"
2312
-
4.73000
-
1
-
Active
FFC
12
0.020" (0.50mm)
4.00" (101.6mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0982660435
Molex, LLC
CABLE 40POS 0.50 JUMPER 6"
1072
-
4.82000
-
1
Premo-Flex™ 98266
Active
FFC
40
0.020" (0.50mm)
6.00" (152.40mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152660435
Molex, LLC
PREMO-FLEX LGT 152 TYPEA 40POS
832
-
4.82000
-
1
Premo-Flex™ 15266
Active
FFC
40
0.020" (0.50mm)
6.00" (152.40mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0982660436
Molex, LLC
CBL 40POS .5MM JMPR TYPE D .152M
740
-
4.82000
-
1
Premo-Flex™ 98266
Active
FFC
40
0.020" (0.50mm)
6.00" (152.40mm)
0.157" (4.00mm)
Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides
image
050R30-102B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 30POS 0.5MM 4"
335
-
4.95000
-
1
-
Active
FFC
30
0.020" (0.50mm)
4.00" (101.6mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R36-102B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 36POS 0.5MM 4"
1061
-
5.09000
-
1
-
Active
FFC
36
0.020" (0.50mm)
4.00" (101.6mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
100R12-305B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 12POS 1MM 12"
880
-
5.18000
-
1
-
Active
FFC
12
0.039" (1.00mm)
12" (304.80mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R40-102B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 40POS 0.5MM 4"
5528
-
5.22000
-
1
-
Active
FFC
40
0.020" (0.50mm)
4.00" (101.6mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152660329
Molex, LLC
PREMO-FLEX LGT 203 TYPEA 30POS
1658
-
5.24000
-
1
Premo-Flex™ 15266
Active
FFC
30
0.020" (0.50mm)
8.00" (203.20mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152660439
Molex, LLC
PREMO-FLEX LGT 203 TYPEA 40POS
1120
-
5.41000
-
1
Premo-Flex™ 15266
Active
FFC
40
0.020" (0.50mm)
8.00" (203.20mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R40-127B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 40POS 0.5MM 5"
2916
-
5.45000
-
1
-
Active
FFC
40
0.020" (0.50mm)
5.00" (127.00mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R12-152B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 12POS 0.5MM 6"
1018
-
5.45000
-
1
-
Active
FFC
12
0.020" (0.50mm)
6.00" (152.40mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
100R6-457B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 6POS 1MM 18"
460
-
5.85000
-
1
-
Active
FFC
6
0.039" (1.00mm)
18" (457.2mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
100R8-457B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 8POS 1MM 18"
2029
-
6.08000
-
1
-
Active
FFC
8
0.039" (1.00mm)
18" (457.2mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R40-152B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 40POS 0.5MM 6"
1444
-
6.21000
-
1
-
Active
FFC
40
0.020" (0.50mm)
6.00" (152.40mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
100R10-457B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 10POS 1MM 18"
654
-
6.30000
-
1
-
Active
FFC
10
0.039" (1.00mm)
18" (457.2mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
050R50-152B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 50POS 0.5MM 6"
618
-
6.44000
-
1
-
Active
FFC
50
0.020" (0.50mm)
6.00" (152.40mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
100R12-457B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 12POS 1MM 18"
1369
-
6.53000
-
1
-
Active
FFC
12
0.039" (1.00mm)
18" (457.2mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
100R14-457B
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 14POS 1MM 18"
578
-
6.75000
-
1
-
Active
FFC
14
0.039" (1.00mm)
18" (457.2mm)
0.140" (3.56mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0250010302
Molex, LLC
CABLE 3POS .100 JUMPER 2 INCHES
17341
-
0.42000
-
1
25001
Active
Ribbon
3
0.100" (2.54mm)
2.00" (50.80mm)
0.125" (3.18mm)
Completely Exposed Wires on Both Sides with Protective Tab
image
0250010404
Molex, LLC
CABLE 4POS .100 JUMPER 4 INCHES
4575
-
0.66000
-
1
25001
Active
Ribbon
4
0.100" (2.54mm)
4.00" (101.6mm)
0.125" (3.18mm)
Completely Exposed Wires on Both Sides with Protective Tab
image
0250011002
Molex, LLC
CABLE 10POS .100 JUMPER 2 INCHES
3946
-
0.71000
-
1
25001
Active
Ribbon
10
0.100" (2.54mm)
2.00" (50.80mm)
0.125" (3.18mm)
Completely Exposed Wires on Both Sides with Protective Tab
image
0250010406
Molex, LLC
CABLE 4POS .100 JUMPER 6 INCHES
2592
-
0.79000
-
1
25001
Active
Ribbon
4
0.100" (2.54mm)
6.00" (152.40mm)
0.125" (3.18mm)
Completely Exposed Wires on Both Sides with Protective Tab
image
0250010804
Molex, LLC
CABLE 8POS .100 JUMPER 4 INCHES
3997
-
0.82000
-
1
25001
Active
Ribbon
8
0.100" (2.54mm)
4.00" (101.6mm)
0.125" (3.18mm)
Completely Exposed Wires on Both Sides with Protective Tab
image
0250011004
Molex, LLC
CABLE 10POS .100 JUMPER 4 INCHES
2549
-
0.99000
-
1
25001
Active
Ribbon
10
0.100" (2.54mm)
4.00" (101.6mm)
0.125" (3.18mm)
Completely Exposed Wires on Both Sides with Protective Tab
image
0152670207
Molex, LLC
PREMO-FLEX 1.00 JMPR LGT 102 TYP
2722
-
1.61000
-
1
Premo-Flex™ 15267
Active
FFC
6
0.039" (1.00mm)
4.00" (101.6mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0250011006
Molex, LLC
CABLE 10POS .100 JUMPER 6 INCHES
1091
-
1.66000
-
1
25001
Active
Ribbon
10
0.100" (2.54mm)
6.00" (152.40mm)
0.125" (3.18mm)
Completely Exposed Wires on Both Sides with Protective Tab
image
0152670227
Molex, LLC
PREMO-FLEX 1.00 JMPR LGT 76 TYPE
1054
-
1.75000
-
1
Premo-Flex™ 15267
Active
FFC
8
0.039" (1.00mm)
3.00" (76.20mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152670251
Molex, LLC
PREMO-FLEX 1.00 JMPR LGT 102 TYP
1925
-
1.77000
-
1
Premo-Flex™ 15267
Active
FFC
10
0.039" (1.00mm)
4.00" (101.6mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152660537
Molex, LLC
PREMO-FLEX LGT
1162
-
1.95000
-
1
Premo-Flex™ 15266
Active
FFC
50
0.020" (0.50mm)
2.00" (50.80mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0151660127
Molex, LLC
FFC 0.50 TYPE A 12 CKTS LGT 152
1114
-
1.99000
-
1
Premo-Flex™ 15166
Active
FFC
12
0.020" (0.50mm)
6.00" (152.40mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides
image
0152660051
Molex, LLC
PREMO-FLEX LGT 30 TYPEA 6POS
1940
-
2.07000
-
1
Premo-Flex™ 15266
Active
FFC
6
0.020" (0.50mm)
1.18" (29.97mm)
0.157" (4.00mm)
Top on Both Sides, Backers Both Sides

مقایسه