یافته‌ها: 5,791سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع کابل

نوع کانکتور

نوع نصب

تعداد موقعیت‌ها / رساناها

طول

محافظ

رنگ

مشخصات

سبک (شکل)


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع کابل
نوع کانکتور
نوع نصب
تعداد موقعیت‌ها / رساناها
طول
محافظ
رنگ
مشخصات
سبک (شکل)
image
DK-1511-001/B
Assmann WSW Components
CABLE RJ45 CAT5E W/BOOT 1' BLUE
2672
-
1.39000
-
1
Digitus®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
1.00' (304.8mm)
Unshielded
Blue
Molded Plugs
Cat5e
image
AT-S-26-4/4/B-7/R
Assmann WSW Components
MOD CORD REVERSED 4-4 BLACK 7'
1942
-
1.99000
-
1
-
Active
Flat, Straight Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
4p4c (RJ9, RJ10, RJ22)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Black
-
Reverse
image
DK-1511-003/BL
Assmann WSW Components
CABLE RJ45 CAT5E W/BOOT 3' BLK
4808
-
2.19000
-
1
Digitus®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
3.00' (914.4mm)
Unshielded
Black
Molded Plugs
Cat5e
image
A-MCUP-80005/B
Assmann WSW Components
CBL CAT.5E UNSHIELDED BLUE 0.5M
2783
-
2.36000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
1.64' (500.00mm)
Unshielded
Blue
Molded Plugs
Cat5e
image
AT-S-26-6/6/B-7-OE
Assmann WSW Components
MOD CORD SGL-ENDED 6-6 BLACK 7'
1052
-
2.41000
-
1
-
Active
Flat, Straight Cable
Plug to Cable
Free Hanging (In-Line)
6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Black
-
Single Ended
image
AT-S-26-6/6/B-7/R
Assmann WSW Components
MOD CORD REVERSED 6-6 BLACK 7'
11315
-
2.56000
-
1
-
Active
Flat, Straight Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Black
-
Reverse
image
AT-S-26-6/4/B-7
Assmann WSW Components
MOD CORD STANDARD 6-4 BLACK 7'
1265
-
2.58000
-
1
-
Active
Flat, Straight Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
6p4c (RJ11, RJ14)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Black
-
Standard
image
AT-S-26-6/6/B-7
Assmann WSW Components
MOD CORD STANDARD 6-6 BLACK 7'
4352
-
2.64000
-
1
-
Active
Flat, Straight Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Black
-
Standard
image
AT-S-26-6/6/S-7
Assmann WSW Components
MOD CORD STANDARD 6-6 SILVER 7'
374
-
2.66000
-
1
-
Active
Flat, Straight Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Silver
-
Standard
image
A-MCSP-80005
Assmann WSW Components
CABLE CAT5E FTP PATCH GREY .5M
1240
-
2.67000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
1.64' (500.00mm)
Shielded
Gray
Molded Plugs
Cat5e
image
DK-1511-005/BL
Assmann WSW Components
CABLE RJ45 CAT5E W/BOOT 5' BLK
6165
-
2.77000
-
1
Digitus®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
5.00' (1.52m)
Unshielded
Black
Molded Plugs
Cat5e
image
A-MCUP-80010
Assmann WSW Components
CABLE CAT.5E UNSHIELDED GRAY 1M
2193
-
2.97000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
3.28' (1.00m)
Unshielded
Gray
Molded Plugs
Cat5e
image
A-MCSP-80010
Assmann WSW Components
CABLE CAT.5E SHIELDED GRAY 1M
4980
-
3.36000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
3.28' (1.00m)
Shielded
Gray
Molded Plugs
Cat5e
image
A-MCSP-80010/B
Assmann WSW Components
CABLE CAT.5E SHIELDED BLUE 1M
2055
-
3.36000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
3.28' (1.00m)
Shielded
Blue
Molded Plugs
Cat5e
image
1221021-03
Qualtek
CABLE RJ45 CAT 5E WHITE 3'
1664
-
3.51000
-
1
122
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
3.00' (914.4mm)
Shielded
White
Molded Plugs
Cat5e
image
DK-1511-007/BL
Assmann WSW Components
CABLE RJ45 CAT5E W/BOOT 7' BLK
935
-
3.51000
-
1
Digitus®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Black
Molded Plugs
Cat5e
image
DK-1611-007/BL
Assmann WSW Components
CABLE RJ45 CAT6 W/BOOT 7' BLACK
643
-
3.56000
-
1
Digitus®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Black
Molded Plugs
Cat6
image
A-MCSP-80020
Assmann WSW Components
CABLE CAT.5E SHIELDED GRAY 2M
4573
-
4.33000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
6.56' (2.00m)
Shielded
Gray
Molded Plugs
Cat5e
image
A-MCUP-80020
Assmann WSW Components
CABLE CAT.5E UNSHIELDED GRAY 2M
2245
-
4.38000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
6.56' (2.00m)
Unshielded
Gray
Molded Plugs
Cat5e
image
DK-1511-010/BL
Assmann WSW Components
CBLE RJ45 CAT5E W/BOOT 10' BLK
1384
-
4.66000
-
1
Digitus®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
10.0' (3.05m)
Unshielded
Black
Molded Plugs
Cat5e
image
A-MCSSP60005/B
Assmann WSW Components
CABLE CAT6 DBL-SHIELDED BLUE .5M
3215
-
4.90000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
1.64' (500.00mm)
Double Shielded
Blue
Molded Plugs
Cat6
image
A-MCSSP60005
Assmann WSW Components
CABLE CAT6 DBL-SHIELDED GRAY .5M
1173
-
4.90000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
1.64' (500.00mm)
Double Shielded
Gray
Molded Plugs
Cat6
image
A-MCSP-80030
Assmann WSW Components
CABLE CAT.5E SHIELDED GRAY 3M
2642
-
5.88000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
9.84' (3.00m)
Shielded
Gray
Molded Plugs
Cat5e
image
A-MCSP-80030/B
Assmann WSW Components
CABLE CAT.5E SHIELDED BLUE 3M
721
-
5.88000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
9.84' (3.00m)
Shielded
Blue
Molded Plugs
Cat5e
image
A-MCSP-80030/R
Assmann WSW Components
CABLE CAT.5E SHIELDED RED 3M
591
-
5.88000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
9.84' (3.00m)
Shielded
Red
Molded Plugs
Cat5e
image
A-MCSSP60010/B
Assmann WSW Components
CABLE CAT6 DBL-SHIELDED BLUE 1M
426
-
5.93000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
3.28' (1.00m)
Double Shielded
Blue
Molded Plugs
Cat6
image
DK-1511-015/BL
Assmann WSW Components
CBLE RJ45 CAT5E W/BOOT 15' BLK
376
-
6.25000
-
1
Digitus®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
15.0' (4.57m)
Unshielded
Black
Molded Plugs
Cat5e
image
AT-C-26-6/6/B-14/R
Assmann WSW Components
CORD COIL REVERSED 6-6 BLACK 14'
446
-
6.57000
-
1
-
Active
Flat, Coiled Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
14.0' (4.30m)
Unshielded
Black
-
Reverse
image
A-MCSP-80050/B
Assmann WSW Components
CABLE CAT.5E SHIELDED BLUE 5M
510
-
7.90000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
16.4' (5.0m)
Shielded
Blue
Molded Plugs
Cat5e
image
A-MCSP-80050
Assmann WSW Components
CABLE CAT.5E SHIELDED GRAY 5M
497
-
7.90000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
16.4' (5.0m)
Shielded
Gray
Molded Plugs
Cat5e
image
A-MCSSP60020/B
Assmann WSW Components
CABLE CAT6 DBL-SHIELDED BLUE 2M
489
-
8.11000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
6.56' (2.00m)
Double Shielded
Blue
Molded Plugs
Cat6
image
A-MCSSP60020/Y
Assmann WSW Components
CABLE CAT6 DBL-SHIELDED YEL 2M
326
-
8.11000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
6.56' (2.00m)
Double Shielded
Yellow
Molded Plugs
Cat6
image
DK-1611-025/G
Assmann WSW Components
CABLE RJ45 CAT6 W/BOOT 25' GRAY
636
-
9.60000
-
1
Digitus®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
25.0' (7.62m)
Unshielded
Gray
Molded Plugs
Cat6
image
A-MCSSP60030
Assmann WSW Components
CABLE CAT6 DBL-SHIELDED GRAY 3M
395
-
11.35000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
9.84' (3.00m)
Double Shielded
Gray
Molded Plugs
Cat6
image
A-MCSSP60030/B
Assmann WSW Components
CABLE CAT6 DBL-SHIELDED BLUE 3M
313
-
11.35000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
9.84' (3.00m)
Double Shielded
Blue
Molded Plugs
Cat6
image
09474747101
Harting
RJ45 OVERMOLD PTCHCBL CAT6 200MM
135
-
11.48000
-
1
Han®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
0.66' (200.0mm)
Shielded
Yellow
Molded Plugs
Cat6
image
A-MCSP-80100
Assmann WSW Components
CABLE CAT.5E SHIELDED GRAY 10M
282
-
12.94000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
32.8' (10.0m)
Shielded
Gray
Molded Plugs
Cat5e
image
A-MCSSP60050/B
Assmann WSW Components
CABLE CAT6 DBL-SHIELDED BLUE 5M
1999
-
16.15000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
16.4' (5.0m)
Double Shielded
Blue
Molded Plugs
Cat6
image
A-MCSSP60100/B
Assmann WSW Components
CABLE CAT6 DBL-SHIELDED BLUE 10M
366
-
24.60000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
32.8' (10.0m)
Double Shielded
Blue
Molded Plugs
Cat6
image
1300550002
Molex, LLC
CABLE ENET FR/FP PASS 10T .305M
245
-
35.48000
-
1
-
Active
Round Cable
Jack with PCB to Plug
Panel Mount, Bulkhead
8p8c (RJ45, Ethernet)
1.00' (304.8mm)
Shielded
Black
Circular Threaded Coupling
Industrial Environments - IP67
image
1546414-4
TE Connectivity AMP Connectors
CONN BULKHEAD JACK RJ45-12" PLUG
250
-
35.56000
-
1
-
Active
Round Cable
Jack with PCB to Plug
Panel Mount, Bulkhead
8p8c (RJ45, Ethernet)
1.00' (304.8mm)
Unshielded
Black
Circular Threaded Coupling
Cat5
image
09454521504
Harting
CONN RJ45 COUPLR CAT6 W/CBL 0.5M
250
-
42.12000
-
1
Har-Port®
Active
Round Cable
Jack to Plug
Panel Mount, Bulkhead
8p8c (RJ45, Ethernet)
1.64' (500.00mm)
Shielded
-
Circular Threaded Coupling
Cat6
image
PX0837/5M00
Bulgin
CABLE PLUG IP68 RJ45-RJ45 - 5M
159
-
43.16000
-
1
Buccaneer®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
16.4' (5.0m)
Shielded
Black
Circular Threaded Coupling
Industrial Environments - IP68
image
DK-1511-001/WH
Assmann WSW Components
CABLE RJ45 CAT5E W/BOOT 1' WHT
2595
-
1.39000
-
1
Digitus®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
1.00' (304.8mm)
Unshielded
White
Molded Plugs
Cat5e
image
DK-1511-001/BL
Assmann WSW Components
CABLE RJ45 CAT5E W/BOOT 1' BLK
1935
-
1.39000
-
1
Digitus®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
1.00' (304.8mm)
Unshielded
Black
Molded Plugs
Cat5e
image
AT-S-26-4/4/W-7-OE
Assmann WSW Components
MOD CORD SGL-ENDED 4-4 WHITE 7'
1116
-
1.55000
-
1
-
Active
Flat, Straight Cable
Plug to Cable
Free Hanging (In-Line)
4p4c (RJ9, RJ10, RJ22)
7.00' (2.12m)
Unshielded
White
-
Single Ended
image
73-7791-1
Cinch Connectivity Solutions AIM-Cambridge
CABLE MOD 8 COND CAT5E 24AWG 1'
1080
-
1.65000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
1.00' (304.8mm)
Unshielded
Black
Molded Plugs
Cat5e
image
73-7771-3
Cinch Connectivity Solutions AIM-Cambridge
CABLE MOD CAT5E 24AWG 3'
1516
-
2.32000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
3.00' (914.4mm)
Unshielded
Black
-
Cat5e
image
A-MCUP-80005
Assmann WSW Components
CBL CAT.5E UNSHIELDED GRAY 0.5M
1793
-
2.36000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
1.64' (500.00mm)
Unshielded
Gray
Molded Plugs
Cat5e
image
N002-002-BK
Tripp Lite
PATCH CABLE RJ45 M/M BLACK 2'
2334
-
2.53000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
2.00' (609.6mm)
Unshielded
Black
Molded Plugs
Cat5e
image
N002-002-GY
Tripp Lite
PATCH CABLE RJ45 M/M GRAY 2'
2020
-
2.53000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
2.00' (609.6mm)
Unshielded
Gray
Molded Plugs
Cat5e
image
73-7791-3
Cinch Connectivity Solutions AIM-Cambridge
CABLE MOD 8 COND CAT5E 24AWG 3'
1359
-
2.54000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
3.00' (914.4mm)
Unshielded
Black
Molded Plugs
Cat5e
image
-
AT-S-26-6/4/B-7/R
Assmann WSW Components
MOD CORD REVERSED 6-4 BLACK 7'
1049
-
2.61000
-
1
-
Active
Flat, Straight Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
6p4c (RJ11, RJ14)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Black
-
Reverse
image
AT-S-26-8/8/B-7-OE
Assmann WSW Components
MOD CORD SGL-ENDED 8-8 BLACK 7'
338
-
2.64000
-
1
-
Active
Flat, Straight Cable
Plug to Cable
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Black
-
Single Ended
image
AT-S-26-6/6/S-7/R
Assmann WSW Components
MOD CORD REVERSED 6-6 SILVER 7'
189
-
2.66000
-
1
-
Active
Flat, Straight Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Silver
-
Reverse
image
AT-S-26-8/8/B-7/R
Assmann WSW Components
MOD CORD REVERSED 8-8 BLACK 7'
4649
-
2.68000
-
1
-
Active
Flat, Straight Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Black
-
Reverse
image
DK-1511-005/G
Assmann WSW Components
CABLE RJ45 CAT5E W/BOOT 5' GRAY
519
-
2.77000
-
1
Digitus®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
5.00' (1.52m)
Unshielded
Gray
Molded Plugs
Cat5e
image
DK-1611-005/BL
Assmann WSW Components
CABLE RJ45 CAT6 W/BOOT 5' BLACK
883
-
2.81000
-
1
Digitus®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
5.00' (1.52m)
Unshielded
Black
Molded Plugs
Cat6
image
DK-1611-005/B
Assmann WSW Components
CABLE RJ45 CAT6 W/BOOT 5' BLUE
625
-
2.81000
-
1
Digitus®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
5.00' (1.52m)
Unshielded
Blue
Molded Plugs
Cat6
image
DK-1611-005/G
Assmann WSW Components
CABLE RJ45 CAT6 W/BOOT 5' GRAY
217
-
2.81000
-
1
Digitus®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
5.00' (1.52m)
Unshielded
Gray
Molded Plugs
Cat6
image
A-MCUP-80010/B
Assmann WSW Components
CABLE CAT.5E UNSHIELDED BLUE 1M
661
-
2.97000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
3.28' (1.00m)
Unshielded
Blue
Molded Plugs
Cat5e
image
73-7790-5
Cinch Connectivity Solutions AIM-Cambridge
CABLE MOD 8 COND CAT5E 24AWG 5'
1050
-
3.03000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
5.00' (1.52m)
Unshielded
Gray
Molded Plugs
Cat5e
image
N002-006-BK
Tripp Lite
PATCH CABLE RJ45 M/M BLACK 6'
270
-
3.06000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
6.00' (1.83m)
Unshielded
Black
Molded Plugs
Cat5e
image
AT-S-26-6/4/B-14
Assmann WSW Components
MOD CORD STANDARD 6-4 BLACK 14'
1174
-
3.27000
-
1
-
Active
Flat, Straight Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
6p4c (RJ11, RJ14)
14.0' (4.30m)
Unshielded
Black
-
Standard
image
AT-C-26-6/6/B-5
Assmann WSW Components
CORD COIL STANDARD 6-6 BLACK 5'
532
-
3.32000
-
1
-
Active
Flat, Coiled Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
5.00' (1.52m)
Unshielded
Black
-
Standard
image
AT-S-26-4/4/B-14/R
Assmann WSW Components
MOD CORD REVERSED 4-4 BLACK 14'
2738
-
3.34000
-
1
-
Active
Flat, Straight Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
4p4c (RJ9, RJ10, RJ22)
14.0' (4.30m)
Unshielded
Black
-
Reverse
image
A-MCSP-80010/Y
Assmann WSW Components
CABLE CAT.5E SHIELDED YELLOW 1M
375
-
3.36000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
3.28' (1.00m)
Shielded
Yellow
Molded Plugs
Cat5e
image
A-MCSP-80010/R
Assmann WSW Components
CABLE CAT.5E SHIELDED RED 1M
188
-
3.36000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
3.28' (1.00m)
Shielded
Red
Molded Plugs
Cat5e
image
N002-006-BL
Tripp Lite
PATCH CABLE RJ45 M/M BLUE 6'
123
-
3.37000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
6.00' (1.83m)
Unshielded
Blue
Molded Plugs
Cat5e
image
AT-S-26-8/8-B-7
Assmann WSW Components
MOD CORD STANDARD 8-8 BLACK 7'
279
-
3.41000
-
1
-
Active
Flat, Straight Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Black
-
Standard
image
AT-C-26-6/6/B-5/R
Assmann WSW Components
CORD COIL REVERSED 6-6 BLACK 5'
432
-
3.48000
-
1
-
Active
Flat, Coiled Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
5.00' (1.52m)
Unshielded
Black
-
Reverse
image
DK-1511-007/G
Assmann WSW Components
CABLE RJ45 CAT5E W/BOOT 7' GRY
597
-
3.51000
-
1
Digitus®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Gray
Molded Plugs
Cat5e
image
DK-1511-007/B
Assmann WSW Components
CABLE RJ45 CAT5E W/BOOT 7' BLU
431
-
3.51000
-
1
Digitus®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Blue
Molded Plugs
Cat5e
image
DK-1611-007/B
Assmann WSW Components
CABLE RJ45 CAT6 W/BOOT 7' BLUE
271
-
3.56000
-
1
Digitus®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Blue
Molded Plugs
Cat6
image
73-7770-7
Cinch Connectivity Solutions AIM-Cambridge
CABLE MOD CAT5E 24AWG 7'
751
-
3.63000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Gray
-
Cat5e
image
AT-S-26-6/6/B-14/R
Assmann WSW Components
MOD CORD REVERSED 6-6 BLACK 14'
923
-
3.74000
-
1
-
Active
Flat, Straight Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
14.0' (4.30m)
Unshielded
Black
-
Reverse
image
N010-007-GY
Tripp Lite
CABLE CROSSOVER CAT5E GRAY 7'
620
-
3.77000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Gray
Molded Plugs
Cat5e, Crossover
image
73-7791-7
Cinch Connectivity Solutions AIM-Cambridge
CABLE MOD 8 COND CAT5E 24AWG 7'
729
-
3.80000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Black
Molded Plugs
Cat5e
image
73-7792-7
Cinch Connectivity Solutions AIM-Cambridge
CABLE MOD 8 COND CAT5E 24AWG 7'
283
-
3.80000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Blue
Molded Plugs
Cat5e
image
AT-C-26-6/6/B-7-OE
Assmann WSW Components
CORD COIL SGL-END 6-6 BLACK 7'
3469
-
3.97000
-
1
-
Active
Flat, Coiled Cable
Plug to Cable
Free Hanging (In-Line)
6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Black
-
Single Ended
image
AT-C-26-6/6/W-7
Assmann WSW Components
CORD COIL STANDARD 6-6 WHITE 7'
1723
-
3.98000
-
1
-
Active
Flat, Coiled Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
7.00' (2.12m)
Unshielded
White
-
Standard
image
AT-C-26-6/6/B-7/R
Assmann WSW Components
CORD COIL REVERSED 6-6 BLACK 7'
194
-
3.98000
-
1
-
Active
Flat, Coiled Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Black
-
Reverse
image
AT-C-26-6/6/B-7
Assmann WSW Components
CORD COIL STANDARD 6-6 BLACK 7'
473
-
4.18000
-
1
-
Active
Flat, Coiled Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
7.00' (2.12m)
Unshielded
Black
-
Standard
image
A-MCSP-80020/R
Assmann WSW Components
CABLE CAT.5E SHIELDED RED 2M
992
-
4.33000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
6.56' (2.00m)
Shielded
Red
Molded Plugs
Cat5e
image
A-MCSP-80020/Y
Assmann WSW Components
CABLE CAT.5E SHIELDED YELLOW 2M
281
-
4.33000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
6.56' (2.00m)
Shielded
Yellow
Molded Plugs
Cat5e
image
A-MCSP-80020/G
Assmann WSW Components
CABLE CAT.5E SHIELDED GREEN 2M
190
-
4.33000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
6.56' (2.00m)
Shielded
Green
Molded Plugs
Cat5e
image
A-MCUP-80020/R
Assmann WSW Components
CABLE CAT.5E UNSHIELDED RED 2M
2720
-
4.38000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
6.56' (2.00m)
Unshielded
Red
Molded Plugs
Cat5e
image
A-MCUP-80020/B
Assmann WSW Components
CABLE CAT.5E UNSHIELDED BLUE 2M
125
-
4.38000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
6.56' (2.00m)
Unshielded
Blue
Molded Plugs
Cat5e
image
DK-1511-010/G
Assmann WSW Components
CABLE RJ45 CAT5E W/BOOT 10' GRY
473
-
4.66000
-
1
Digitus®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
10.0' (3.05m)
Unshielded
Gray
Molded Plugs
Cat5e
image
DK-1511-010/B
Assmann WSW Components
CABLE RJ45 CAT5E W/BOOT 10' BLU
118
-
4.66000
-
1
Digitus®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
10.0' (3.05m)
Unshielded
Blue
Molded Plugs
Cat5e
image
DK-1611-010/BL
Assmann WSW Components
CABLE RJ45 CAT6 W/BOOT 10' BLACK
271
-
4.74000
-
1
Digitus®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
10.0' (3.05m)
Unshielded
Black
Molded Plugs
Cat6
image
DK-1611-010/B
Assmann WSW Components
CABLE RJ45 CAT6 W/BOOT 10' BLUE
223
-
4.74000
-
1
Digitus®
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
10.0' (3.05m)
Unshielded
Blue
Molded Plugs
Cat6
image
AT-S-26-6/6/B-14
Assmann WSW Components
MOD CORD STANDARD 6-6 BLACK 14'
522
-
4.76000
-
1
-
Active
Flat, Straight Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
14.0' (4.30m)
Unshielded
Black
-
Standard
image
AT-C-26-8/8/B-5/R
Assmann WSW Components
CORD COIL REVERSED 8-8 BLACK 5'
1332
-
4.78000
-
1
-
Active
Flat, Coiled Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
5.00' (1.52m)
Unshielded
Black
-
Reverse
image
A-MCSSP60005/R
Assmann WSW Components
CABLE CAT6 DBL-SHIELDED RED .5M
482
-
4.90000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
1.64' (500.00mm)
Double Shielded
Red
Molded Plugs
Cat6
image
A-MCSSP60005/Y
Assmann WSW Components
CABLE CAT6 DBL-SHIELDED YEL .5M
189
-
4.90000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
1.64' (500.00mm)
Double Shielded
Yellow
Molded Plugs
Cat6
image
AT-C-26-6/6/B-10
Assmann WSW Components
CORD COIL STANDARD 6-6 BLACK 10'
130
-
5.13000
-
1
-
Active
Flat, Coiled Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
10.0' (3.05m)
Unshielded
Black
-
Standard
image
AT-C-26-6/6/B-10/R
Assmann WSW Components
CORD COIL REVERSED 6-6 BLACK 10'
197
-
5.56000
-
1
-
Active
Flat, Coiled Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25)
10.0' (3.05m)
Unshielded
Black
-
Reverse
image
A-MCSP-80030/Y
Assmann WSW Components
CABLE CAT.5E SHIELDED YELLOW 3M
720
-
5.88000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
9.84' (3.00m)
Shielded
Yellow
Molded Plugs
Cat5e
image
A-MCSP-80030/G
Assmann WSW Components
CABLE CAT.5E SHIELDED GREEN 3M
216
-
5.88000
-
1
-
Active
Round Cable
Plug to Plug
Free Hanging (In-Line)
8p8c (RJ45, Ethernet)
9.84' (3.00m)
Shielded
Green
Molded Plugs
Cat5e

مقایسه