یافته‌ها: 706سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

تعداد خطوط

طول کابل - غیرقابل انعطاف

مشخصات


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
تعداد خطوط
طول کابل - غیرقابل انعطاف
مشخصات
image
2159562-1
TE Connectivity AMP Connectors
CABLE ASSY, PRESS FIT POWER,FB.
168
-
16.80000
-
1
-
Active
MBXLE Plug to Rectangular WTB Connector
2
0.56' (0.17m) 6.7"
-
image
2106728-1
TE Connectivity AMP Connectors
CABLE BUS BAR TO BUS BAR 3FT
8
-
52.77000
-
1
-
Active
Bus Bar External Clip to Bus Bar External Clip
2
3.00' (0.91m) 36"
-
image
2274955-1
TE Connectivity AMP Connectors
CABLE ASSEMBLY STRADA
10
-
220.87000
-
1
STRADA
Active
Backplane, 9 Pair, 6 Column to Backplane, 9 Pair, 6 Column
-
1.67' (0.51m) 20"
Shielded
image
2106718-1
TE Connectivity AMP Connectors
CABLE ASSY DEVICE-OUT 5FT
6
-
28.17000
-
1
-
Active
Bus Bar External Clip to Wire
2
5.00' (1.52m) 60"
-
image
2106718-2
TE Connectivity AMP Connectors
CABLE ASSY DEVICE-OUT 10FT
15
-
32.04000
-
1
-
Active
Bus Bar External Clip to Wire
2
10.00' (3.05m) 120"
-
image
2106725-1
TE Connectivity AMP Connectors
CABLE ASSY POWER FEED 5FT
8
-
51.36000
-
1
-
Active
Bus Bar External Clip to Rectangular Plug
2
5.00' (1.52m) 60"
-
image
2106725-3
TE Connectivity AMP Connectors
CABLE ASSY POWER FEED 15FT
10
-
65.20000
-
1
-
Active
Bus Bar External Clip to Rectangular Plug
2
15.00' (4.57m) 180"
-
image
2106725-4
TE Connectivity AMP Connectors
CABLE ASSY POWER FEED 20FT
12
-
70.72000
-
1
-
Active
Bus Bar External Clip to Rectangular Plug
2
20.00' (6.10m) 240"
-
image
74273701
Wurth Electronics Inc
EARTHING BELT
100
-
3.85000
-
1
-
Active
Earthing Belt
-
0.16' (0.05m) 1.9"
-
image
74273702
Wurth Electronics Inc
EARTHING BELT
90
-
3.98000
-
1
-
Active
Earthing Belt
-
0.33' (0.10m) 3.9"
-
image
74273711
Wurth Electronics Inc
EARTHING BELT
50
-
3.98000
-
1
-
Active
Earthing Belt
-
0.16' (0.05m) 1.9"
-
image
74273712
Wurth Electronics Inc
EARTHING BELT
47
-
4.29000
-
1
-
Active
Earthing Belt
-
0.33' (0.10m) 3.9"
-
image
74273703
Wurth Electronics Inc
EARTHING BELT
100
-
4.62000
-
1
-
Active
Earthing Belt
-
0.49' (0.15m) 5.9"
-
image
74273713
Wurth Electronics Inc
EARTHING BELT
44
-
5.06000
-
1
-
Active
Earthing Belt
-
0.49' (0.15m) 5.9"
-
image
74273704
Wurth Electronics Inc
EARTHING BELT
100
-
5.50000
-
1
-
Active
Earthing Belt
-
0.67' (0.20m) 8"
-
image
74273714
Wurth Electronics Inc
EARTHING BELT
50
-
5.94000
-
1
-
Active
Earthing Belt
-
0.67' (0.20m) 8"
-
image
2159443-1
TE Connectivity AMP Connectors
CABLE ASSY,SLED POWER,FB.
100
-
18.50000
-
1
-
Active
MBXLE Plug to MBXLE Receptacle
2
0.51' (0.16m) 6.1"
-
image
09457251351
Harting
RJI CABLE IP67 HYBRID PCRAN 10M
10
-
162.59000
-
1
-
Active
RJ45 Plug and Power Contacts to RJ45 Plug and Power Contacts
8
32.81' (10.00m) 394"
Shielded
1-1987376-1
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
4.88600
-
1000
-
Active
-
-
-
-
1987376-1
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
6.04170
-
1000
-
Active
-
-
-
-
2-1987376-1
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
6.04170
-
1000
-
Active
-
-
-
-
3-1987376-1
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
6.04170
-
1000
-
Active
-
-
-
-
4-1987376-1
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
6.04170
-
1000
-
Active
-
-
-
-
1-1987376-2
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
9.82800
-
1000
-
Active
-
-
-
-
1987376-2
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
9.82800
-
1000
-
Active
-
-
-
-
2-1987376-2
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
9.82800
-
1000
-
Active
-
-
-
-
3-1987376-2
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
9.82800
-
1000
-
Active
-
-
-
-
20826001002
Harting
1X PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT.
-
-
11.37000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826001004
Harting
1X PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT.
-
-
13.22000
-
1
-
Active
-
-
-
-
1-1987376-3
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
13.75400
-
1000
-
Active
-
-
-
-
1987376-3
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
13.75400
-
1000
-
Active
-
-
-
-
2-1987376-3
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
13.75400
-
1000
-
Active
-
-
-
-
3-1987376-3
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
13.75400
-
1000
-
Active
-
-
-
-
4-1987376-3
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
13.75400
-
1000
-
Active
-
-
-
-
20826001006
Harting
1X PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT.
-
-
15.03000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826001008
Harting
1X PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT.
-
-
16.09000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826011002
Harting
RJI/PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT
-
-
16.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826001010
Harting
1X PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT.
-
-
17.83000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
10114967-H0040YYLF
Amphenol FCI
SATA SIGNAL CABLE
-
-
18.10385
-
200
-
Active
-
-
-
-
4-1987376-2
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
18.23000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826002004
Harting
2X PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT.
-
-
19.17000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826011004
Harting
RJI/PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT
-
-
19.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826011008
Harting
RJI/PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT
-
-
19.68000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826002002
Harting
2X PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT.
-
-
20.01000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826011006
Harting
RJI/PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT
-
-
20.37000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826002006
Harting
2X PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT.
-
-
20.68000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826011010
Harting
RJI/PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT
-
-
21.02000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826002008
Harting
2X PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT.
-
-
22.22000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826001020
Harting
1X PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT.
-
-
23.40000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826002010
Harting
2X PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT.
-
-
23.74000
-
1
-
Active
-
-
-
-
1987376-4
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
24.96000
-
1000
-
Active
-
-
-
-
2-1987376-4
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
24.96000
-
1000
-
Active
-
-
-
-
3-1987376-4
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
24.96000
-
1000
-
Active
-
-
-
-
4-1987376-4
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
24.96000
-
1000
-
Active
-
-
-
-
20826011020
Harting
RJI/PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT
-
-
28.69000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826001030
Harting
1X PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT.
-
-
31.04000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826002020
Harting
2X PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT.
-
-
31.43000
-
1
-
Active
-
-
-
-
1-1987376-4
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
31.98700
-
100
-
Active
-
-
-
-
image
2901604
Phoenix Contact
VIP-CAB-FLK14/AXIO/0 14/0 5M
-
-
34.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
10115180-N0200YYLF
Amphenol FCI
CABLE ASSY
-
-
34.83948
-
900
-
Active
-
-
-
-
image
2917719
Phoenix Contact
CABLE ANTENNA ASSY
-
-
34.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
image
2901605
Phoenix Contact
VIP-CAB-FLK14/AXIO/0 14/1 0M
-
-
36.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826011030
Harting
RJI/PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT
-
-
36.37000
-
1
-
Active
-
-
-
-
10124234-120001LF
Amphenol FCI
IVDR RECE STRAIGHT
-
-
36.43922
-
90
-
Active
-
-
-
-
image
2901606
Phoenix Contact
VIP-CAB-FLK14/AXIO/0 14/1 5M
-
-
38.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826001040
Harting
1X PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT.
-
-
38.74000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826002030
Harting
2X PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT.
-
-
39.09000
-
1
-
Active
-
-
-
-
image
2901607
Phoenix Contact
VIP-CAB-FLK14/AXIO/0 14/2 0M
-
-
39.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
2820303-3
TE Connectivity AMP Connectors
POWER CABLE ASSY FB MEDUSA
-
-
40.00000
-
20
-
Active
-
-
-
-
image
2901608
Phoenix Contact
VIP-CAB-FLK14/AXIO/0 14/2 5M
-
-
41.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
image
2904514
Phoenix Contact
VIP-CAB-FLK14/16/0 5M/S7
-
-
42.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826001050
Harting
1X PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT.
-
-
42.62000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826002040
Harting
2X PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT.
-
-
42.99000
-
1
-
Active
-
-
-
-
image
2901609
Phoenix Contact
VIP-CAB-FLK14/AXIO/0 14/3 0M
-
-
43.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826011040
Harting
RJI/PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT
-
-
43.99000
-
1
-
Active
-
-
-
-
image
2904515
Phoenix Contact
VIP-CAB-FLK14/16/1 0M/S7
-
135
44.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
1-1987376-5
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
45.83800
-
1000
-
Active
-
-
-
-
1987376-5
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
45.83800
-
1000
-
Active
-
-
-
-
2-1987376-5
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
45.83800
-
1000
-
Active
-
-
-
-
3-1987376-5
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
45.83800
-
1000
-
Active
-
-
-
-
4-1987376-5
TE Connectivity AMP Connectors
PHOTOVOLTAIK CABLE ASSEMBLY
-
-
45.83800
-
1000
-
Active
-
-
-
-
image
2901610
Phoenix Contact
VIP-CAB-FLK14/AXIO/0 14/4 0M
-
-
47.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
20826011050
Harting
RJI/PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT
-
-
47.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
image
2904516
Phoenix Contact
VIP-CAB-FLK14/16/1 5M/S7
-
-
47.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
image
2085828-1
TE Connectivity AMP Connectors
CABLE ASSY, BUS BAR-BUS BAR JU
-
-
49.69320
-
25
-
Active
-
-
-
-
3-556212-0
TE Connectivity AMP Connectors
CABLE ASSY PWR-PWR 5 WIRE 20"
-
-
49.81000
-
1
AMPINNERGY
Active
Power Contacts to Power Contacts
5
1.67' (0.51m) 20"
-
20826002050
Harting
2X PRELINK CORD 4X2XAWG27/7 CAT.
-
-
50.01000
-
1
-
Active
-
-
-
-
image
2904517
Phoenix Contact
VIP-CAB-FLK14/16/2 0M/S7
-
301
51.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
2-558057-7
TE Connectivity AMP Connectors
CABLE ASSY PWR-PWR 8 WIRE 18"
-
-
51.99000
-
1
AMPINNERGY
Active
Power Contacts to Power Contacts
8
1.50' (0.46m) 18"
-
1-558058-5
TE Connectivity AMP Connectors
CABLE ASSY PWR ENT 8 WIRE 18"
-
-
51.99000
-
1
-
Active
Power Contacts to Wire
8
1.50' (0.46m) 18"
6.00" Exposed Wire Leads
image
2085828-2
TE Connectivity AMP Connectors
CABLE ASSY, BUS BAR-BUS BAR JU
-
-
52.09560
-
25
-
Active
-
-
-
-
image
2106728-2
TE Connectivity AMP Connectors
CABLE ASSY, BUS BAR - BUS BAR
-
-
52.14400
-
15
-
Active
-
-
-
-
-
1933402-1
TE Connectivity AMP Connectors
CA ASSY,PWR ENT,3-3-2,12
-
-
52.89000
-
1
-
Active
-
-
-
-
image
2901611
Phoenix Contact
VIP-CAB-FLK14/AXIO/0 14/6 0M
-
-
54.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
1933403-1
TE Connectivity AMP Connectors
CA ASSY,LINE ENT,3-3-2,12
-
-
54.64000
-
1
-
Active
-
-
-
-
image
2904518
Phoenix Contact
VIP-CAB-FLK14/16/2 5M/S7
-
-
55.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
10124234-060003LF
Amphenol FCI
IVDR RECE STRAIGHT
-
-
56.40078
-
90
-
Active
-
-
-
-
1-558058-0
TE Connectivity AMP Connectors
CABLE ASSY PWR ENT 8 WIRE 16"
-
-
56.41000
-
1
-
Active
Power Contacts to Wire
8
1.33' (0.406m) 16"
6.00" Exposed Wire Leads
10124234-060001LF
Amphenol FCI
IVDR RECE STRAIGHT
-
-
57.02144
-
90
-
Active
-
-
-
-
1-558057-3
TE Connectivity AMP Connectors
CABLE ASSY PWR-PWR 8 WIRE 23"
-
-
57.58000
-
1
AMPINNERGY
Active
Power Contacts to Power Contacts
8
1.92' (0.58m) 23"
-

مقایسه