تعداد قطعات: 91,877کابل‌ها، سیم‌ها:

کابل‌های کوآکسیال (RF) 1,093
کابل‌های فیبر نوری 112
کابل‌های فلزی مسطح (FFC, FPC) 173
کابل‌های فلت نواری 5,075
کابل فلت-ماژولار 421
کابل‌های هادی چندگانه 19,294
کابل‌های هادی یگانه (سیم قلاب) 14,976
سیم‌پیچ 98

مدیریت سیم‌ها و کابل‌ها:

لوازم جانبی 1,479
بوشینگ‌ها، گرومت‌ها 953
کابل و اتصالات گیره‌ای 1,309
پشتیبانی از کابل و اتصال‌دهنده‌ها 3,087
گیره‌های کابل - نگهدارنده‌ها و نصب‌ها 918
گیره‌های کابل و کابل‌کشی 4,872
نوار شرینک سرد، تیوب‌ها 80
کابل‌های فیبر نوری 159
تسمه‌ها و سیم‌های بهم تابیده اتصال زمین 247
درپوش‌ها و شرینک‌های حرارتی کفشکی 5,295
شرینک حرارتی پارچه‌ای 67
شرینک حرارتی لوله‌ای 11,162
شرینک حرارتی سیمی 7
برچسب‌ها، برچسب‌گذاری‌ها 3,894
نشانگرها 6,309
شیلنگ‌های حفاظتی، لوله‌های جامد، آستین‌های فلزی 1,872
گیره‌های پشتیبان 129
آستین‌های لحیم‌کاری 1,629
بسته‌بندی اسپیرال، آستین منعطف 2,080
محفظه‌ها، حفاظ‌ها 486
مجرای سیم، مسیرهای رکی - لوازم جانبی 2,791
مجرای سیم، مسیرهای رکی 1,810