یافته‌ها: 80سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

طول

قطر

عرض

ماده (جنس)

رنگ


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
طول
قطر
عرض
ماده (جنس)
ضخامت
رنگ
image
ST250-1 BLK
Daburn Electronics
SHRINK TAPE BLK 1IN X 16FT
57
-
16.51000
-
1
Daflex
Active
Tape
16.00' (4.88m)
-
1.000" (25.40mm)
Rubber
0.018" (0.46mm)
Black
image
8447-8
3M
COLD SHRINK .48-.95 X 8" GRY
36
-
16.96000
-
1
8440
Active
Tubing
0.667' (203.20mm, 8.00")
0.48" ~ 0.95" (12.2mm ~ 24.1mm)
-
Silicone
-
Gray
image
8424-8
3M
COLD SHRINK .1-.82 X 8" BLK
29
-
19.44000
-
1
8420
Active
Tubing
0.667' (203.20mm, 8.00")
0.10" ~ 0.82" (2.5mm ~ 20.8mm)
-
Ethylene Propylene Rubber (EPR)
-
Black
image
ST250-1A BLK
Daburn Electronics
SHRINK TAPE BLK 1IN X 8FT
45
-
9.90000
-
1
Daflex
Active
Tape
8.00' (2.44m)
-
1.000" (25.40mm)
Rubber
0.018" (0.46mm)
Black
image
8423-6
3M
COLD SHRINK .31-.56 X 6" BLK
34
-
15.17000
-
1
8420
Active
Tubing
0.500' (152.40mm, 6.00")
0.31" ~ 0.56" (7.9mm ~ 14.2mm)
-
Ethylene Propylene Rubber (EPR)
-
Black
image
8427-6
3M
COLD SHRINK .67-1.38 X 6" BLK
42
-
15.35000
-
1
8420
Active
Tubing
0.500' (152.40mm, 6.00")
0.67" ~ 1.38" (17.0mm ~ 35.0mm)
-
Ethylene Propylene Rubber (EPR)
-
Black
image
ST250-1 1/2 BLK
Daburn Electronics
SHRINK TAPE BLACK 1 1/2" X 16'
41
-
18.71000
-
1
Daflex
Active
Tape
16.00' (4.88m)
-
1.500" (38.10mm)
Rubber
0.018" (0.46mm)
Black
image
8426-9
3M
COLD SHRINK .55-1.18 X 9" BLK
18
-
20.30000
-
1
8420
Active
Tubing
0.750' (228.60mm, 9.00")
0.55" ~ 1.18" (14.0mm ~ 30.0mm)
-
Ethylene Propylene Rubber (EPR)
-
Black
image
8428-6
3M
COLD SHRINK .95-1.94 X 6" BLK
33
-
21.69000
-
1
8420
Active
Tubing
0.500' (152.40mm, 6.00")
0.95" ~ 1.94" (24.1mm ~ 49.3mm)
-
Ethylene Propylene Rubber (EPR)
-
Black
image
ST250-2" BLK
Daburn Electronics
SHRINK TAPE BLACK 2" X 16'
22
-
22.77000
-
1
Daflex
Active
Tape
16.00' (4.88m)
-
2.00" (50.8mm)
Rubber
0.018" (0.46mm)
Black
image
8429-6
3M
COLD SHRINK 1.27-2.67 X 6" BLK
49
-
23.69000
-
1
8420
Active
Tubing
0.500' (152.40mm, 6.00")
1.27" ~ 2.67" (32.2mm ~ 67.8mm)
-
Ethylene Propylene Rubber (EPR)
-
Black
image
8428-12
3M
COLD SHRINK .95-1.94 X 12" BLK
15
-
40.80000
-
1
8420
Active
Tubing
1.00' (304.80mm, 12.00")
0.95" ~ 1.94" (24.1mm ~ 49.3mm)
-
Ethylene Propylene Rubber (EPR)
-
Black
image
8429-12
3M
COLD SHRINK 1.27-2.67 X 12" BLK
9
-
45.88000
-
1
8420
Active
Tubing
1.00' (304.80mm, 12.00")
1.27" ~ 2.67" (32.2mm ~ 67.8mm)
-
Ethylene Propylene Rubber (EPR)
-
Black
image
8426-11
3M
COLD SHRINK .55-1.18 X 11" BLK
14
-
24.34000
-
1
8420
Active
Tubing
0.917' (279.40mm, 11.00")
0.55" ~ 1.18" (14.0mm ~ 30.0mm)
-
Ethylene Propylene Rubber (EPR)
-
Black
image
8427-16
3M
COLD SHRINK .67-1.38 X 16" BLK
6
-
38.23000
-
1
8420
Active
Tubing
1.33' (406.40mm)
0.67" ~ 1.38" (17.0mm ~ 35.0mm)
-
Ethylene Propylene Rubber (EPR)
-
Black
image
8429-18
3M
COLD SHRINK 1.27-2.67 X 18" BLK
9
-
67.08000
-
1
8420
Active
Tubing
1.50' (457.20mm)
1.27" ~ 2.67" (32.2mm ~ 67.8mm)
-
Ethylene Propylene Rubber (EPR)
-
Black
image
8425-8
3M
COLD SHRINK .4-.82 X 8" BLK
10
-
17.06000
-
1
8420
Active
Tubing
0.667' (203.20mm, 8.00")
0.40" ~ 0.82" (10.2mm ~ 20.8mm)
-
Ethylene Propylene Rubber (EPR)
-
Black
image
ST250-1 1/2A BLK
Daburn Electronics
SHRINK TAPE BLACK 1 1/2" X 8'
20
-
11.50000
-
1
Daflex
Active
Tape
8.00' (2.44m)
-
1.500" (38.10mm)
Rubber
0.018" (0.46mm)
Black
image
8443-6.5
3M
COLD SHRINK .27-.56 X 6.5" GRY
7
-
12.87000
-
1
8440
Active
Tubing
0.542' (165.10mm, 6.50")
0.27" ~ 0.56" (6.9mm ~ 14.2mm)
-
Silicone
-
Gray
-
4627-S
3M
PULL N' SHRINK TUBING .412
-
-
6.52800
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
4629-S
3M
PULL N' SHRINK TUBING .625
-
-
8.48300
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
4626-S
3M
PST DROP WIRE
-
-
9.43200
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
8443-2
3M
COLD SHRINK .27-.56 X 2" GRY
1
-
9.49000
-
1
8440
Active
Tubing
0.167' (50.80mm, 2.00")
0.27" ~ 0.56" (6.9mm ~ 14.2mm)
-
Silicone
-
Gray
image
8445-2.5
3M
COLD SHRINK .35-.72 X 2.5" GRY
-
-
9.66583
-
12
8440
Active
Tubing
0.208' (63.50mm, 2.50")
0.35" ~ 0.72" (8.9mm ~ 18.3mm)
-
Silicone
-
Gray
-
4626-L
3M
PST DROP WIRE
-
-
10.65600
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
8447-3.2
3M
COLD SHRINK .48-.95 X 3.2" GRY
-
-
11.15167
-
12
8440
Active
Tubing
0.267' (81.28mm, 3.2")
0.48" ~ 0.95" (12.2mm ~ 24.1mm)
-
Silicone
-
Gray
-
4628-S
3M
PULL N' SHRINK TUBING .500
-
-
11.31200
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
4630-S
3M
PULL N' SHRINK TUBING .750
-
-
12.18000
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
8445-7.5
3M
COLD SHRINK .35-.72 X 7.5" GRY
-
-
13.27667
-
12
8440
Active
Tubing
0.625' (190.50mm, 7.50")
0.35" ~ 0.72" (8.9mm ~ 18.3mm)
-
Silicone
-
Gray
-
4629-L
3M
PULL N' SHRINK TUBING .625
-
-
14.52000
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
4631-S
3M
PULL N' SHRINK TUBING 1.00
-
-
14.88000
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
WF100
3M
COLD SHRINK INSULATOR
-
-
15.14700
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
8423-6P
3M
COLD SHRINK TUBE
-
-
16.43900
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
4627-L
3M
PULL N' SHRINK TUBING .412
-
-
16.74800
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
QI-5/16-220
3M
COLD SHRINK INSULATOR
-
-
17.28900
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
8424-8P
3M
COLD SHRINK TUBE
-
-
18.03600
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
WF101
3M
COLD SHRINK INSULATOR
-
-
18.15600
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
4628-L
3M
PULL N' SHRINK TUBING .500
-
-
18.27000
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
8425-8P
3M
COLD SHRINK TUBE
-
-
18.48600
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
8426-9P
3M
COLD SHRINK TUBE
-
-
18.83800
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
4630-L
3M
PULL N' SHRINK TUBING .750
-
-
19.79300
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
WF102
3M
COLD SHRINK INSULATOR
-
-
20.29800
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
CXS-1
3M
COLD SHRINK COAX SEALING KIT
-
-
20.78400
-
40
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
8428-8
3M
COLD SHRINK INSULATOR
-
-
24.86400
-
25
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
CXS-4
3M
COLD SHRINK COAX SEALING KIT
-
-
25.86000
-
40
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
8428-6M
3M
COLD SHRINK INSULATOR
-
-
25.96500
-
50
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
CPT-1/2
3M
CORROSION PROTECTION KIT
-
-
25.96800
-
10
CPT
Active
Tubing
0.375' (114.30mm, 4.50")
0.50" ~ 1.60" (13mm ~ 41mm)
-
Ethylene Propylene Terpolymer Rubber (EPDM)
-
Black
-
QSLV-M(8-2/0)
3M
COLD SHRINK INSULATOR
-
-
26.17600
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
8427-12
3M
COLD SHRINK .67-1.38 X 12" BLK
-
-
26.94400
-
10
8420
Active
Tubing
1.00' (304.80mm, 12.00")
0.67" ~ 1.38" (17.0mm ~ 35.0mm)
-
Ethylene Propylene Rubber (EPR)
-
Black
-
8427-12P
3M
COLD SHRINK TUBE
-
-
28.12300
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
CXS-2
3M
COLD SHRINK COAX SEALING KIT
-
-
28.23000
-
40
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
QI-10/37-270
3M
COLD SHRINK INSULATOR
-
-
28.91200
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
QSLV-M(2-500)
3M
COLD SHRINK INSULATOR
-
-
30.89600
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
WF103
3M
COLD SHRINK INSULATOR
-
-
31.31000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
8429-9
3M
COLD SHRINK 1.27-2.67 X 9" BLK
-
-
31.52000
-
10
8420
Active
Tubing
0.750' (228.60mm, 9.00")
1.27" ~ 2.67" (32.2mm ~ 67.8mm)
-
Ethylene Propylene Rubber (EPR)
-
Black
CPT-3/4
3M
CORROSION PROTECTION KIT
-
-
32.27200
-
10
CPT
Active
Tubing
0.400' (121.92mm, 4.80")
0.66" ~ 1.90" (17mm ~ 48mm)
-
Ethylene Propylene Terpolymer Rubber (EPDM)
-
Black
-
8429-9M
3M
COLD SHRINK INSULATOR
-
-
33.13300
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
8430-9
3M
COLD SHRINK 1.68-3.69 X 9" BLK
-
-
34.19200
-
10
8420
Active
Tubing
0.750' (228.60mm, 9.00")
1.68" ~ 3.69" (48.7mm ~ 93.7mm)
-
Ethylene Propylene Rubber (EPR)
-
Black
CPT-1
3M
CORROSION PROTECTION KIT
-
-
34.57600
-
10
CPT
Active
Tubing
0.400' (121.92mm, 4.80")
0.66" ~ 2.20" (17mm ~ 56mm)
-
Ethylene Propylene Terpolymer Rubber (EPDM)
-
Black
-
CXS-3
3M
3M COLD SHRINK COAX SEALING KIT
-
-
34.86400
-
35
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
WF104
3M
COLD SHRINK INSULATOR
-
-
35.52000
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
4631-L
3M
PULL N' SHRINK TUBING 1.00
-
-
35.59800
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
QI-18/57-325
3M
COLD SHRINK INSULATOR
-
-
37.82400
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
8428-12M
3M
COLD SHRINK INSULATOR
-
-
39.31200
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
8428-12P
3M
COLD SHRINK TUBE
-
-
40.08000
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
4606-PST
3M
5.75"X6.25" PULL N SHRINK TUBING
-
-
41.36200
-
5
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
4604-PST
3M
4.88" X 5.25" PULL N SHRINK TUBI
-
-
42.63600
-
5
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
CPT-1-1/4
3M
CORROSION PROTECTION KIT
-
-
50.76800
-
10
CPT
Active
Tubing
0.400' (121.92mm, 4.80")
1.22" ~ 2.65" (31mm ~ 67mm)
-
Ethylene Propylene Terpolymer Rubber (EPDM)
-
Black
-
8429-15
3M
COLD SHRINK INSULATOR
-
-
51.34400
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
CPT-1-1/2
3M
CORROSION PROTECTION KIT
-
-
55.93600
-
10
CPT
Active
Tubing
0.458' (139.70mm, 5.50")
1.40" ~ 3.00" (36mm ~ 76mm)
-
Ethylene Propylene Terpolymer Rubber (EPDM)
-
Black
image
8428-18
3M
COLD SHRINK .95-1.94 X 18" BLK
-
-
57.76000
-
10
8420
Active
Tubing
1.50' (457.20mm)
0.95" ~ 1.94" (24.1mm ~ 49.3mm)
-
Ethylene Propylene Rubber (EPR)
-
Black
-
4608-PST
3M
7.25"X7.25" PULL N SHRINK TUBING
-
-
61.62600
-
5
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
8430-18
3M
COLD SHRINK 1.68-3.69 X 18" BLK
-
-
62.95500
-
10
8420
Active
Tubing
1.50' (457.20mm)
1.68" ~ 3.69" (48.7mm ~ 93.7mm)
-
Ethylene Propylene Rubber (EPR)
-
Black
CPT-2
3M
CORROSION PROTECTION KIT
-
-
65.38500
-
10
CPT
Active
Tubing
0.542' (165.10mm, 6.50")
1.68" ~ 3.60" (43mm ~ 91mm)
-
Ethylene Propylene Terpolymer Rubber (EPDM)
-
Black
CPT-2-1/2
3M
CORROSION PROTECTION KIT
-
-
87.16800
-
5
CPT
Active
Tubing
0.708' (215.80mm, 8.50")
1.97" ~ 4.30" (50mm ~ 109mm)
-
Ethylene Propylene Terpolymer Rubber (EPDM)
-
Black
CPT-3
3M
CORROSION PROTECTION KIT
-
-
105.47200
-
5
CPT
Active
Tubing
0.875' (266.70mm, 10.50")
2.60" ~ 5.40" (66mm ~ 137mm)
-
Ethylene Propylene Terpolymer Rubber (EPDM)
-
Black
CPT-3-1/2
3M
CORROSION PROTECTION KIT
-
-
115.71200
-
5
CPT
Active
Tubing
1.12' (342.90mm)
2.90" ~ 6.00" (74mm ~ 152mm)
-
Ethylene Propylene Terpolymer Rubber (EPDM)
-
Black
CPT-4
3M
CORROSION PROTECTION KIT
-
-
141.23200
-
5
CPT
Active
Tubing
1.08' (330.00mm)
2.90" ~ 6.00" (74mm ~ 152mm)
-
Ethylene Propylene Terpolymer Rubber (EPDM)
-
Black
image
ST250-1 WHT
Daburn Electronics
SHRINK TAPE WH 1IN X 15FT
-
-
Call
-
1
Daflex
Obsolete
Tape
15.00' (4.57m)
-
1.000" (25.40mm)
Rubber
0.018" (0.46mm)
White
image
ST250-2 BLK
Daburn Electronics
SHRINK TAPE BLK .75IN X 30FT
-
-
Call
-
1
Daflex
Obsolete
Tape
30.00' (9.14m)
-
0.750" (19.1mm)
Rubber
0.018" (0.46mm)
Black

مقایسه