یافته‌ها: 129نوع

سبک (شکل)

نوع چشم

قطر کابل

ماده (جنس)

نوع مِش

طول مِش

طول بِیل

توان شکست


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
سبک (شکل)
نوع چشم
قطر کابل
ماده (جنس)
نوع مِش
طول مِش
طول بِیل
توان شکست
image
1300940489
Molex Connector Corporation
BUS-DROP GRIP .220-.320" 3.5"
7
-
17.93000
-
1
-
Active
Support Grip
Bus Drop
Single
0.22" ~ 0.32" (5.6mm ~ 8.1mm)
Steel, Galvanized
Closed
3.5"
9"
1100 lbs
1300940501
Molex Connector Corporation
BUS-DROP GRIP .22-.32" SNGL EYE
-
-
18.48000
-
1
-
Active
Support Grip
Bus Drop
Single
0.22" ~ 0.32" (5.6mm ~ 8.1mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
3.25"
4"
290 lbs
1300940504
Molex Connector Corporation
BUS-DROP GRIP .30-.43" SNGL EYE
-
-
19.24000
-
1
-
Active
Support Grip
Bus Drop
Single
0.30" ~ 0.43" (7.6mm ~ 10.9mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
5"
5"
500 lbs
1300940491
Molex Connector Corporation
BUS-DROP GRIP .300-.430" 4.5"
-
-
19.26000
-
1
-
Active
Support Grip
Bus Drop
Single
0.30" ~ 0.43" (7.6mm ~ 10.9mm)
Steel, Galvanized
Closed
4.5"
9"
1100 lbs
1300940493
Molex Connector Corporation
BUS-DROP GRIP .400-.560" 5"
-
-
21.68000
-
1
-
Active
Support Grip
Bus Drop
Single
0.40" ~ 0.56" (10.2mm ~ 14.2mm)
Steel, Galvanized
Closed
5"
9"
1100 lbs
1300940522
Molex Connector Corporation
FIBER OPTIC GRIP .187-.25" SNGL
-
-
22.26000
-
1
-
Active
Support Grip
Fiber Optic
Single
0.18" ~ 0.25" (4.6mm ~ 6.4mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
1.7"
3"
300 lbs
1300940495
Molex Connector Corporation
BUS-DROP GRIP .530-.730" 6.5"
-
-
23.29000
-
1
-
Active
Support Grip
Bus Drop
Single
0.53" ~ 0.73" (13.5mm ~ 18.5mm)
Steel, Galvanized
Closed
6.5"
9"
1100 lbs
1300940497
Molex Connector Corporation
BUS-DROP GRIP .700-.850" 8.5"
-
-
26.77000
-
1
-
Active
Support Grip
Bus Drop
Single
0.70" ~ 0.85" (17.8mm ~ 21.6mm)
Steel, Galvanized
Closed
8.5"
9"
1900 lbs
1300940499
Molex Connector Corporation
BUS-DROP GRIP .820-1.00" 8.5"
-
-
27.20000
-
1
-
Active
Support Grip
Bus Drop
Single
0.82" ~ 1.00" (20.8mm ~ 25.4mm)
Steel, Galvanized
Closed
8.5"
9"
1900 lbs
1300940514
Molex Connector Corporation
BUS-DROP GRIP .410-.560" 5"
-
-
27.31000
-
1
-
Active
Support Grip
Bus Drop
Locking Bale
0.41" ~ 0.56" (10.4mm ~ 14.2mm)
Steel, Galvanized
Closed
5"
12"
1100 lbs
1300940525
Molex Connector Corporation
FIBER OPTIC GRIP .370-.48" SNGL
-
-
27.86000
-
1
-
Active
Support Grip
Fiber Optic
Single
0.37" ~ 0.48" (9.4mm ~ 12.2mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
4"
5"
300 lbs
1300940502
Molex Connector Corporation
BUS-DROP GRIP .960-1.250" 11.0"
-
-
28.80000
-
1
-
Active
Support Grip
Bus Drop
Single
0.96" ~ 1.25" (24.4mm ~ 31.7mm)
Steel, Galvanized
Closed
11"
9"
1900 lbs
1300940517
Molex Connector Corporation
BUS-DROP GRIP .530-.730" 6.5"
-
-
29.42000
-
1
-
Active
Support Grip
Bus Drop
Locking Bale
0.53" ~ 0.73" (13.5mm ~ 18.5mm)
Steel, Galvanized
Closed
6.5"
15"
1100 lbs
-
1300940492
Molex Connector Corporation
BUS-DROP GRIP .300-.430" SST SGL
-
-
30.51000
-
1
-
Active
Support Grip
Bus Drop
Single
0.30" ~ 0.43" (7.6mm ~ 10.9mm)
Stainless Steel
Closed
4.5"
9"
1100 lbs
1300940509
Molex Connector Corporation
BUS-DROP GRIP .94-1.25" SNGL EYE
-
-
32.76000
-
1
-
Active
Support Grip
Bus Drop
Single
0.94" ~ 1.25" (23.9mm ~ 31.7mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
11"
10"
1020 lbs
1300940520
Molex Connector Corporation
BUS-DROP GRIP .820-1.00" 8.5"
-
-
35.15000
-
1
-
Active
Support Grip
Bus Drop
Locking Bale
0.82" ~ 1.00" (20.8mm ~ 25.4mm)
Steel, Galvanized
Closed
8.5"
16"
1900 lbs
1300940251
Molex Connector Corporation
GRIP OFFSET EYE ECM3357
-
-
35.21000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Offset
0.50" ~ 0.61" (12.7mm ~ 15.5mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
11"
4"
770 lbs
-
1300940494
Molex Connector Corporation
BUS-DROP GRIP .400-.560" SST SGL
-
-
36.13000
-
1
-
Active
Support Grip
Bus Drop
Single
0.40" ~ 0.56" (10.2mm ~ 14.2mm)
Stainless Steel
Closed
5"
9"
1100 lbs
1300940519
Molex Connector Corporation
BUS-DROP GRIP .700-.850" 8.5"
-
-
36.19000
-
1
-
Active
Support Grip
Bus Drop
Locking Bale
0.70" ~ 0.85" (17.8mm ~ 21.6mm)
Steel, Galvanized
Closed
8.5"
16"
1900 lbs
1300940521
Molex Connector Corporation
BUS-DROP GRIP .960-1.25" 11.0"
-
-
37.57000
-
1
-
Active
Support Grip
Bus Drop
Locking Bale
0.96" ~ 1.25" (24.4mm ~ 31.7mm)
Steel, Galvanized
Closed
11"
17"
1900 lbs
1300940230
Molex Connector Corporation
GRIP SINGLE EYE .50-.610" 11"
-
-
38.22000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Single
0.50" ~ 0.61" (12.7mm ~ 15.5mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
11"
7"
770 lbs
1300940253
Molex Connector Corporation
GRIP OFFSET EYE .62-.75" 11"
-
-
39.09000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Offset
0.62" ~ 0.74" (15.7mm ~ 18.8mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
11"
4"
960 lbs
1300950197
Molex Connector Corporation
PJ50 JUNIOR DUTY FLEX EYE 8"
-
-
39.78000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Junior Duty
Flexible
0.50" ~ 0.61" (12.7mm ~ 15.5mm)
-
Closed
8"
-
1700 lbs
1300940232
Molex Connector Corporation
GRIP SINGLE EYE .620-.740" 11"
-
-
41.83000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Single
0.62" ~ 0.74" (15.7mm ~ 18.8mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
11"
8"
960 lbs
1300940211
Molex Connector Corporation
GRIP DOUBLE EYE .620-.740" 11"
-
-
42.98000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Double
0.50" ~ 0.61" (12.7mm ~ 15.5mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
11"
4"
770 lbs
1300960060
Molex Connector Corporation
TURNEX SR GRIP .400-.560" 6"
-
-
43.67000
-
1
-
Active
Strain Relief
I-Grip
-
0.40" ~ 0.56" (10.2mm ~ 14.2mm)
-
Closed
6"
-
-
1300940234
Molex Connector Corporation
GRIP SINGLE EYE .750-.990" 14"
-
-
45.17000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Single
0.75" ~ 0.99" (19.0mm ~ 25.1mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
14"
8"
1300 lbs
1300940535
Molex Connector Corporation
FIBER OPTIC GRIP .690-.88" SNGL
-
-
45.63000
-
1
-
Active
Support Grip
Fiber Optic
Single
0.69" ~ 0.88" (17.5mm ~ 22.4mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
6"
8"
800 lbs
1300950198
Molex Connector Corporation
PJ62 JUNIOR DUTY FLEX EYE 10"
-
-
46.19000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Junior Duty
Flexible
0.62" ~ 0.74" (15.7mm ~ 18.8mm)
-
Closed
10"
-
2800 lbs
1300960061
Molex Connector Corporation
TURNEX SR GRIP .520-.730" 7"
-
-
46.65000
-
1
-
Active
Strain Relief
I-Grip
-
0.52" ~ 0.73" (13.2mm ~ 18.5mm)
-
Closed
7"
-
-
1300940500
Molex Connector Corporation
BUS-DROP GRIP .820-1.00" SST
-
-
46.73000
-
1
-
Active
Support Grip
Bus Drop
Single
0.82" ~ 1.00" (20.8mm ~ 25.4mm)
Stainless Steel
Closed
8.5"
9"
1900 lbs
1300940312
Molex Connector Corporation
GRIP SPLIT LACE SINGLE EYE
-
-
48.96000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Single
0.62" ~ 0.75" (15.7mm ~ 19.0mm)
Bronze Wire, Tinned
Split Lace
11"
8"
960 lbs
1300940352
Molex Connector Corporation
GRIP SPLIT LACE LOCKING BALE
-
-
48.96000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Locking Bale
0.50" ~ 0.61" (12.7mm ~ 15.5mm)
Bronze Wire, Tinned
Split Lace
11"
18"
770 lbs
-
1300940503
Molex Connector Corporation
BUS-DROP GRIP .94-1.25" SST SGL
-
-
49.54000
-
1
-
Active
Support Grip
Bus Drop
Single
0.94" ~ 1.25" (23.9mm ~ 31.7mm)
Stainless Steel
Closed
11"
9"
1900 lbs
1300960062
Molex Connector Corporation
TURNEX SR GRIP .700-.850" 8.5"
-
-
49.62000
-
1
-
Active
Strain Relief
I-Grip
-
0.70" ~ 0.85" (17.8mm ~ 21.6mm)
-
Closed
8.5"
-
-
1300940314
Molex Connector Corporation
GRIP LACE SINGLE EYE .75-1" 14"
-
-
49.88000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Single
0.75" ~ 0.99" (19.0mm ~ 25.1mm)
Bronze Wire, Tinned
Split Lace
14"
8"
1320 lbs
1300940236
Molex Connector Corporation
GRIP SINGLE EYE 1.00-1.24" 15"
-
-
50.98000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Single
1.00" ~ 1.24" (25.4mm ~ 31.5mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
15"
9"
1680 lbs
1300950201
Molex Connector Corporation
PJ100 JUNIOR DUTY FLEX EYE 12"
-
-
51.19000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Junior Duty
Flexible
1.00" ~ 1.24" (25.4mm ~ 31.5mm)
-
Closed
12"
-
4100 lbs
1300940215
Molex Connector Corporation
CABLE GRIP DBLE EYE 1.00-1.24"
-
-
51.27000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Double
1.00" ~ 1.24" (25.4mm ~ 31.5mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
15"
5"
1920 lbs
1300940385
Molex Connector Corporation
SPLIT ROD SINGLE EYE .5-.61" 11"
-
-
52.00000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Single
0.50" ~ 0.61" (12.7mm ~ 15.5mm)
Bronze Wire, Tinned
Split Rod
11"
7"
770 lbs
1300940238
Molex Connector Corporation
GRIP SINGLE EYE 1.25-1.49" 16"
-
-
53.70000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Single
1.25" ~ 1.49" (31.7mm ~ 37.8mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
16"
10"
1680 lbs
1300940387
Molex Connector Corporation
SPLIT ROD SINGL EYE .62-.74" 11"
-
-
54.81000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Single
0.62" ~ 0.74" (15.7mm ~ 18.8mm)
Bronze Wire, Tinned
Split Rod
11"
8"
960 lbs
1300940334
Molex Connector Corporation
GRIP SPLIT LACE OFFSET EYE
-
-
54.81000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Offset
0.75" ~ 0.99" (19.0mm ~ 25.1mm)
Bronze Wire, Tinned
Split Lace
14"
4"
960 lbs
1300940217
Molex Connector Corporation
GRIP DOUBLE EYE 1.25-1.49" 16"
-
-
55.06000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Double
1.25" ~ 1.49" (31.7mm ~ 37.8mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
16"
5"
1920 lbs
1300940261
Molex Connector Corporation
GRIP OFFSET EYE 1.5-1.74" 18"
-
-
56.49000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Offset
1.50" ~ 1.74" (38.1mm ~ 44.2mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
18"
5"
1680 lbs
1300940370
Molex Connector Corporation
SPLIT ROD DBL EYE .75-1.0" 14"
-
-
57.87000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Double
0.75" ~ 0.99" (19.0mm ~ 25.1mm)
Bronze Wire, Tinned
Split Rod
14"
8"
1320 lbs
1300940219
Molex Connector Corporation
GRIP DOUBLE EYE 1.50-1.74" 18"
-
-
59.14000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Double
1.50" ~ 1.74" (38.1mm ~ 44.2mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
18"
6"
1920 lbs
1300950253
Molex Connector Corporation
CABLE GRIP SLACK MED DUTY 0.178M
-
-
59.18000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Medium Duty
Offset
0.50" ~ 0.61" (12.7mm ~ 15.5mm)
Steel, Galvanized
Split Lace
7"
-
1800 lbs
1300940240
Molex Connector Corporation
GRIP SINGLE EYE 1.5-1.74" 18"
-
-
59.48000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Single
1.50" ~ 1.74" (38.1mm ~ 44.2mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
18"
12"
1680 lbs
1300940372
Molex Connector Corporation
SPLIT ROD DBL EYE 1.0-1.24" 15"
-
-
63.53000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Double
1.00" ~ 1.24" (25.4mm ~ 31.5mm)
Bronze Wire, Tinned
Split Rod
15"
5"
1920 lbs
1300940333
Molex Connector Corporation
GRIP SPLIT LACE OFFST EYE SST
-
-
63.63000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Offset
0.62" ~ 0.75" (15.7mm ~ 19.0mm)
Stainless Steel
Split Lace
11"
4"
960 lbs
1300940391
Molex Connector Corporation
SPLIT ROD SINGLE EYE 1-1.24" 15"
-
-
64.21000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Single
1.00" ~ 1.24" (25.4mm ~ 31.5mm)
Bronze Wire, Tinned
Split Rod
15"
9"
1680 lbs
1300940331
Molex Connector Corporation
GRIP SPLIT LACE OFFST EYE SST
-
-
66.30000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Offset
0.50" ~ 0.61" (12.7mm ~ 15.5mm)
Stainless Steel
Split Lace
11"
4"
770 lbs
1300950148
Molex Connector Corporation
PL075-1 LIGHT DUTY FLEX EYE 13"
-
-
70.28000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Light Duty
Flexible
0.75" ~ 0.99" (19.0mm ~ 25.1mm)
-
Closed
13"
-
4100 lbs
1300940374
Molex Connector Corporation
SPLIT ROD DBL EYE 1.25-1.49" 16"
-
-
70.62000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Double
1.25" ~ 1.49" (31.7mm ~ 37.8mm)
Bronze Wire, Tinned
Split Rod
16"
5"
1920 lbs
1300940233
Molex Connector Corporation
CABLE GRIP SINGLE EYE SST WIRE
-
-
72.49000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Single
0.62" ~ 0.75" (15.7mm ~ 19.0mm)
Stainless Steel
Closed
11"
8"
960 lbs
1300940376
Molex Connector Corporation
SPLIT ROD DBL EYE 1.5-1.74" 18"
-
-
79.39000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Double
1.50" ~ 1.74" (38.1mm ~ 44.2mm)
Bronze Wire, Tinned
Split Rod
18"
5"
1920 lbs
1300950150
Molex Connector Corporation
CABLE GRIP ROPE EYE 0.431M
-
-
80.82000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Light Duty
Flexible
1.25" ~ 1.49" (31.7mm ~ 37.8mm)
Steel, Galvanized
Closed
16.9"
-
5800 lbs
1300940265
Molex Connector Corporation
GRIP OFFSET EYE ECM3357
-
-
82.04000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Offset
2.00" ~ 2.49" (50.8mm ~ 63.2mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
22"
6"
3760 lbs
1300940242
Molex Connector Corporation
GRIP SINGLE EYE 1.75-1.99" 20"
-
-
84.15000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Single
1.75" ~ 1.99" (44.4mm ~ 50.5mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
20"
14"
2640 lbs
1300950225
Molex Connector Corporation
GRIP PULL .75-1" DBL WEAVE 13"
-
-
87.06000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Double Weave
Offset
0.75" ~ 0.99" (19.0mm ~ 25.1mm)
-
Closed
13"
-
3000 lbs
1300940420
Molex Connector Corporation
GRIP SUPPORT ROD OFFSET EYE
-
-
90.29000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Single
2.50" ~ 2.99" (63.5mm ~ 75.9mm)
Stainless Steel
Split Rod
24"
18"
3760 lbs
1300940435
Molex Connector Corporation
GRIP ROD LOCKING BALE
-
-
91.58000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Locking Bale
1.25" ~ 1.49" (31.7mm ~ 37.8mm)
Bronze Wire, Tinned
Split Rod
16"
18"
1920 lbs
1300940371
Molex Connector Corporation
GRIP DOUBLE U EYE SST
-
-
95.69000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Double
0.75" ~ 0.99" (19.0mm ~ 25.1mm)
Stainless Steel
Split Rod
14"
4"
1320 lbs
1300940244
Molex Connector Corporation
CABLE GRIP SNGL EYE NON-MAG WIRE
-
-
99.01000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Single
2.00" ~ 2.49" (50.8mm ~ 63.2mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
22"
16"
3760 lbs
1300940218
Molex Connector Corporation
CABLE GRIP DOUBLE EYE SST
-
-
100.03000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Double
1.25" ~ 1.49" (31.7mm ~ 37.8mm)
Stainless Steel
Closed
16"
5"
1920 lbs
1300940220
Molex Connector Corporation
CABLE GRIP DOUBLE EYE SST
-
-
102.49000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Double
1.50" ~ 1.74" (38.1mm ~ 44.2mm)
Stainless Steel
Closed
17"
6"
1920 lbs
1300940295
Molex Connector Corporation
GRIP SPLIT LACE DBL EYE SST
-
-
102.49000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Double
1.00" ~ 1.24" (25.4mm ~ 31.5mm)
Stainless Steel
Split Lace
15"
5"
1920 lbs
1300950167
Molex Connector Corporation
CABLE GRIP BALE EYE 0.457M
-
-
104.60000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Medium Duty
Flexible
0.75" ~ 0.99" (19.0mm ~ 25.1mm)
Steel, Galvanized
Closed
20"
-
5500 lbs
1300950229
Molex Connector Corporation
CABLE GRIP SLACK HEAVY 0.432M
-
-
105.23000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Heavy Duty
Offset
1.25" ~ 1.49" (31.7mm ~ 37.8mm)
Steel, Galvanized
Closed
17"
-
5500 lbs
1300950240
Molex Connector Corporation
CABLE GRIP SLACK MED DUTY 0.33M
-
-
105.50000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Medium Duty
Offset
0.75" ~ 0.99" (19.0mm ~ 25.1mm)
Steel, Galvanized
Split Lace
13"
-
3000 lbs
1300940302
Molex Connector Corporation
GRIP SPLIT LACE DOUBLE EYE
-
-
109.72000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Double
2.00" ~ 2.49" (50.8mm ~ 63.2mm)
Bronze Wire, Tinned
Split Lace
22"
6"
3360 lbs
1300950241
Molex Connector Corporation
CABLE GRIP SLACK MED DUTY 0.406M
-
-
110.43000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Medium Duty
Offset
1.00" ~ 1.24" (25.4mm ~ 31.5mm)
Steel, Galvanized
Split Lace
16"
-
4100 lbs
1300950169
Molex Connector Corporation
PM125 MEDIUM DUTY FLEX EYE 33"
-
-
113.78000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Medium Duty
Flexible
1.25" ~ 1.49" (31.7mm ~ 37.8mm)
-
Closed
33"
-
8100 lbs
1300950230
Molex Connector Corporation
CABLE GRIP SLACK HEAVY 0.457M
-
-
115.31000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Heavy Duty
Offset
1.50" ~ 1.74" (38.1mm ~ 44.2mm)
Steel, Galvanized
Closed
18"
-
7400 lbs
1300950242
Molex Connector Corporation
CABLE GRIP SLACK MED DUTY 0.432M
-
-
115.94000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Medium Duty
Offset
1.25" ~ 1.49" (31.7mm ~ 37.8mm)
Steel, Galvanized
Split Lace
17"
-
4100 lbs
1300950154
Molex Connector Corporation
PL250-1 LIGHT DUTY FLEX EYE 19"
-
-
118.93000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Light Duty
Flexible
2.50" ~ 2.99" (63.5mm ~ 75.9mm)
-
Closed
19"
-
13000 lbs
1300940361
Molex Connector Corporation
GRIP SPLIT LACE LOCKING BALE
-
-
119.61000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Locking Bale
2.00" ~ 2.49" (50.8mm ~ 63.2mm)
Bronze Wire, Tinned
Split Lace
22"
18"
3360 lbs
1300940440
Molex Connector Corporation
GRIP HEAVY DOUBLE EYE
-
-
125.99000
-
1
-
Active
Support Grip
Heavy Duty
Double
0.75" ~ 0.99" (19.0mm ~ 25.1mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
26"
10"
2700 lbs
1300950231
Molex Connector Corporation
CABLE GRIP SLACK HEAVY 0.483M
-
-
126.46000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Heavy Duty
Offset
1.75" ~ 1.99" (44.4mm ~ 50.5mm)
Steel, Galvanized
Closed
19"
-
11000 lbs
1300950243
Molex Connector Corporation
CABLE GRIP SLACK MED DUTY 0.457M
-
-
128.01000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Medium Duty
Offset
1.50" ~ 1.74" (38.1mm ~ 44.2mm)
Steel, Galvanized
Split Lace
18"
-
5500 lbs
1300950297
Molex Connector Corporation
FIBER-OPTIC GRIP .21-.35
-
-
128.93000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Fiber Optic
Rotating
0.21" ~ 0.35" (5.3mm ~ 8.9mm)
Steel, Galvanized
Closed
14"
4.75"
1500 lbs
1300940379
Molex Connector Corporation
GRIP DOUBLE U EYE SST
-
-
130.44000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Double
1.75" ~ 1.99" (44.4mm ~ 50.5mm)
Stainless Steel
Split Rod
20"
6"
3150 lbs
1300940301
Molex Connector Corporation
GRIP SPLIT LACE DBL EYE SST
-
-
131.48000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Double
1.75" ~ 1.99" (44.4mm ~ 50.5mm)
Stainless Steel
Split Lace
20"
6"
3150 lbs
1300940382
Molex Connector Corporation
GRIP DOUBLE U EYE
-
-
132.07000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Double
2.50" ~ 2.99" (63.5mm ~ 75.9mm)
Bronze Wire, Tinned
Split Rod
24"
6"
3360 lbs
1300940326
Molex Connector Corporation
GRIP SPLIT LACE SINGLE EYE
-
-
136.41000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Single
2.50" ~ 2.99" (63.5mm ~ 75.9mm)
Bronze Wire, Tinned
Split Lace
24"
18"
3760 lbs
1300940465
Molex Connector Corporation
GRIP SPLIT LACE DOUBLE EYE
-
-
136.58000
-
1
-
Active
Support Grip
Heavy Duty
Double
0.75" ~ 0.99" (19.0mm ~ 25.1mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
26"
10"
2700 lbs
1300940323
Molex Connector Corporation
GRIP SPLIT LACE SINGLE EYE SST
-
-
136.87000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Single
1.75" ~ 1.99" (44.4mm ~ 50.5mm)
Stainless Steel
Split Lace
20"
14"
2600 lbs
1300950174
Molex Connector Corporation
CABLE GRIP BALE EYE 0.61M
-
-
142.24000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Medium Duty
Flexible
0.75" ~ 0.99" (19.0mm ~ 25.1mm)
Steel, Galvanized
Closed
24"
-
6800 lbs
1300940308
Molex Connector Corporation
GRIP SPLIT LACE DOUBLE EYE
-
-
154.89000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Double
3.00" ~ 3.49" (76.2mm ~ 88.6mm)
Bronze Wire, Tinned
Split Lace
28"
8"
5280 lbs
1300950125
Molex Connector Corporation
CABLE GRIP ROTATING EYE 0.406M
-
-
157.79000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Heavy Duty
Rotating
0.62" ~ 0.75" (15.7mm ~ 19.0mm)
Steel, Galvanized
Closed
16"
-
6800 lbs
1300950246
Molex Connector Corporation
CABLE GRIP SLACK MED DUTY 0.533M
-
-
159.15000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Medium Duty
Offset
2.50" ~ 2.99" (63.5mm ~ 75.9mm)
Steel, Galvanized
Split Lace
21"
-
7300 lbs
1300940463
Molex Connector Corporation
GRIP SINGLE EYE
-
-
160.53000
-
1
-
Active
Support Grip
Heavy Duty
Single
1.50" ~ 1.99" (38.1mm ~ 50.5mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
35"
10"
4720 lbs
1300950126
Molex Connector Corporation
CABLE GRIP ROTATING EYE 0.508M
-
-
160.71000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Heavy Duty
Rotating
0.75" ~ 0.99" (19.0mm ~ 25.1mm)
Steel, Galvanized
Closed
20"
-
9600 lbs
1300940446
Molex Connector Corporation
HEAVY DUTY DBL EYE 1.5-2" 35"
-
-
161.21000
-
1
-
Active
Support Grip
Heavy Duty
Double
1.50" ~ 1.74" (38.1mm ~ 44.2mm)
Bronze Wire, Tinned
Closed
35"
10"
4720 lbs
1300940398
Molex Connector Corporation
GRIP SINGLE U EYE SS WIRE
-
-
165.00000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Single
1.75" ~ 1.99" (44.4mm ~ 50.5mm)
Stainless Steel
Split Rod
20"
14"
2600 lbs
1300940421
Molex Connector Corporation
GRIP ROD OFFSET EYE SST
-
-
167.89000
-
1
-
Active
Support Grip
Standard Duty
Offset
2.00" ~ 2.49" (50.8mm ~ 63.2mm)
Stainless Steel
Split Rod
22"
6"
3360 lbs
1300950177
Molex Connector Corporation
P200-24 MEDIUM DUTY SHORT LENGTH
-
-
169.83000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Medium Duty
Flexible, T-Type
2.00" ~ 2.49" (50.8mm ~ 63.2mm)
-
Closed
24"
-
18500 lbs
1300950127
Molex Connector Corporation
ROTATING EYE HVYPS1.00-2" 20"
-
-
176.15000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Heavy Duty
Rotating, K-Type
1.00" ~ 1.24" (25.4mm ~ 31.5mm)
Steel, Galvanized
Closed
20"
-
16400 lbs
1300950135
Molex Connector Corporation
CABLE GRIP ROTATING EYE 0.813M
-
-
182.72000
-
1
-
Active
Pulling Grip
Heavy Duty
Rotating
0.75" ~ 0.99" (19.0mm ~ 25.1mm)
Steel, Galvanized
Closed
32"
-
9600 lbs

مقایسه