یافته‌ها: 5,075سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع کابل

تعداد رساناها

حد فاصل

طول

اندازه سیم

رشته هادی

محافظ

رنگ پوشش

ضخامت نوار

عرض نوار

جنس پوشش (عایق)

ولتاژ

دمای عملیاتی

حد

مشخصات


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع کابل
تعداد رساناها
حد فاصل
طول
اندازه سیم
رشته هادی
محافظ
رنگ پوشش
ضخامت نوار
عرض نوار
جنس پوشش (عایق)
ولتاژ
دمای عملیاتی
حد
مشخصات
image
3756/10 100
3M
CBL RIBN 10COND 0.025 GRAY 100'
236
-
42.65000
-
1
3756
Active
Flat Cable
10
0.025" (0.64mm)
100' (30.5m)
30 AWG
7 Strands / 38 AWG
Unshielded
Gray
0.025" (0.64mm)
-
Thermoplastic Elastomer (TPE)
150V
-40°C ~ 105°C
UL Style 20297
-
image
AWG28-10/G/300
Assmann WSW Components
CBL RIBN 10COND 0.050 GRAY 300'
287
-
67.88000
-
1
AWG
Active
Flat Cable
10
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
0.500" (12.70mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-10°C ~ 105°C
UL Style 2651
-
image
3365/06 300SF
3M
CBL RIBN 6COND 0.050 GRAY 300'
103
-
68.49000
-
1
3365
Active
Flat Cable
6
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
0.300" (7.62mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 2651
Zippable
image
3811/10 300
3M
CBL RIBN 10COND 0.050 MULTI 300'
37
-
124.08000
-
1
3811
Active
Flat Cable
10
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
26 AWG
7 Strands / 34 AWG
Unshielded
Multiple
0.042" (1.07mm)
0.500" (12.70mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20462
Zippable
image
AWG28-20/G/300
Assmann WSW Components
CBL RIBN 20COND 0.050 GRAY 300'
67
-
135.38000
-
1
AWG
Active
Flat Cable
20
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
1.000" (25.40mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-10°C ~ 105°C
UL Style 2651
-
image
3365/20 300SF
3M
CBL RIBN 20COND 0.050 GRAY 300'
72
-
144.26000
-
1
3365
Active
Flat Cable
20
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
1.000" (25.40mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 2651
Zippable
image
3302/10 300SF
3M
CBL RIBN 10COND 0.050 MULTI 300'
41
-
145.00000
-
1
3302
Active
Flat Cable
10
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Multiple
0.042" (1.07mm)
0.500" (12.70mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20462
Zippable
image
3756/50 100
3M
CBL RIBN 50COND 0.025 GRAY 100'
29
-
159.12000
-
1
3756
Active
Flat Cable
50
0.025" (0.64mm)
100' (30.5m)
30 AWG
7 Strands / 38 AWG
Unshielded
Gray
0.025" (0.64mm)
1.250" (31.75mm)
Thermoplastic Elastomer (TPE)
150V
-40°C ~ 105°C
UL Style 20297
-
image
AWG28-24/G/300
Assmann WSW Components
CBL RIBN 24COND 0.050 GRY 300'
26
-
162.50000
-
1
AWG
Active
Flat Cable
24
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
1.200" (30.48mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-10°C ~ 105°C
UL Style 2651
-
image
3659/14 100SF
3M
CBL RIBN 14COND 0.050 BLACK 100'
29
-
167.91000
-
1
3659
Active
Flat Cable, Round Jacket
14
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Shielded
Black
-
0.650" (16.51mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20267
Zippable
image
AWG28-25/G/300
Assmann WSW Components
CBL RIBN 25COND 0.050 GRAY 300'
31
-
170.00000
-
1
AWG
Active
Flat Cable
25
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
1.250" (31.75mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-10°C ~ 105°C
UL Style 2651
-
image
3365/26 300SF
3M
CBL RIBN 26COND 0.050 GRAY 300'
45
-
175.76000
-
1
3365
Active
Flat Cable
26
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
1.300" (33.02mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 2651
Zippable
image
AWG28-26/G/300
Assmann WSW Components
CBL RIBN 26COND 0.050 GRAY 300'
91
-
177.00000
-
1
AWG
Active
Flat Cable
26
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
1.300" (33.02mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-10°C ~ 105°C
UL Style 2651
-
image
3517/10 100SF
3M
CBL RIBN 10COND 0.050 GRAY 100'
26
-
229.90000
-
1
3517
Active
Flat Cable, Flat Jacket
10
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Shielded
Gray
0.110" (2.79mm)
0.630" (16.00mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 80°C
UL Style 2912
-
image
AWG28-34/G/300
Assmann WSW Components
CBL RIBN 34COND 0.050 GRAY 300'
48
-
230.00000
-
1
AWG
Active
Flat Cable
34
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
1.700" (43.18mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-10°C ~ 105°C
UL Style 2651
-
image
3365/40 300SF
3M
CBL RIBN 40COND 0.050 GRAY 300'
27
-
248.10000
-
1
3365
Active
Flat Cable
40
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
2.000" (50.80mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 2651
Zippable
image
AWG28-50/G/300
Assmann WSW Components
CBL RIBN 50COND 0.050 GRY 300'
38
-
340.00000
-
1
AWG
Active
Flat Cable
50
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
2.500" (63.50mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-10°C ~ 105°C
UL Style 2651
-
image
3365/09 100SF
3M
CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 100'
163
-
37.43000
-
1
3365
Active
Flat Cable
9
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
0.450" (11.43mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 2651
Zippable
image
3811/09 300
3M
CBL RIBN 9COND 0.050 MULTI 300'
84
-
119.21000
-
1
3811
Active
Flat Cable
9
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
26 AWG
7 Strands / 34 AWG
Unshielded
Multiple
0.042" (1.07mm)
0.450" (11.43mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20462
Zippable
image
AWG28-20/G-1/300
Assmann WSW Components
CBL RIBN 20COND 0.039 GRAY 300'
264
-
173.00000
-
1
AWG
Active
Flat Cable
20
0.039" (1.00mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
0.787" (20.00mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-10°C ~ 105°C
UL Style 2651
-
image
HF100/64TP
3M
CBL RIBN 64COND TWIST-PAIR 100'
43
-
598.69000
-
1
HF100
Active
Flat Twisted Pair
64 (32 Pair Twisted)
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Blue, White
0.070" (1.78mm)
3.200" (81.28mm)
Polyolefin (PO)
150V
-40°C ~ 105°C
UL Style 21008
-
image
300-30-20-GR-0250F
CNC Tech
FLAT RBN CBL GRAY 20 COND 250'
39
-
148.01000
-
1
-
Active
Flat Cable
20
0.025" (0.64mm)
250' (76.20m)
30 AWG
7 Strands / 38 AWG
Unshielded
Gray
0.026" (0.66mm)
0.500" (12.70mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
150V
105°C
UL Style 2678
-
image
304-28-20-MC-0250F
CNC Tech
FLAT RBN CBL MULTI 20 COND 250'
30
-
149.04000
-
1
-
Active
Flat Cable
20
0.050" (1.27mm)
250' (76.20m)
28 AWG
7 Strands / 0.0049"
Unshielded
Multiple
0.035" (0.89mm)
1.000" (25.40mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
105°C
UL Style 2651
-
image
HF365/04SF
3M
CBL RIBN 4COND 0.050 GRAY 100'
48
-
46.78000
-
1
HF365
Active
Flat Cable
4
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
0.200" (5.08mm)
Polyolefin (PO)
300V
-40°C ~ 105°C
UL Style 21682
Zippable
image
AWG28-9/G/300
Assmann WSW Components
CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 300'
74
-
60.93000
-
1
AWG
Active
Flat Cable
9
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
0.450" (11.43mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-10°C ~ 105°C
UL Style 2651
-
image
1700/10 100SF
3M
CBL RIBN 10COND TWIST-PAIR 100'
68
-
61.35000
-
1
1700
Active
Flat Twisted Pair
10 (5 Pair Twisted)
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Multiple
0.080" (2.03mm)
0.500" (12.70mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20462
-
image
HF365/08SF
3M
CBL RIBN 8COND 0.050 GRAY 100'
67
-
66.76000
-
1
HF365
Active
Flat Cable
8
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
0.402" (10.20mm)
Polyolefin (PO)
300V
-40°C ~ 105°C
UL Style 21682
Zippable
image
HF365/10SF
3M
CBL RIBN 10COND 0.050 GRAY 100'
30
-
73.45000
-
1
HF365
Active
Flat Cable
10
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
0.500" (12.70mm)
Polyolefin (PO)
300V
-40°C ~ 105°C
UL Style 21682
Zippable
image
1700/14 100SF
3M
CBL RIBN 14COND TWIST-PAIR 100'
62
-
81.39000
-
1
1700
Active
Flat Twisted Pair
14 (7 Pair Twisted)
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Multiple
0.080" (2.03mm)
0.700" (17.78mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20462
-
image
8125/04 100
3M
CBL RIBN 4COND 0.100 GRAY 100'
48
-
85.24000
-
1
8125
Active
Flat Cable
4
0.100" (2.54mm)
100' (30.5m)
24 AWG
7 Strands / 32 AWG
Unshielded
Gray
0.054" (1.37mm)
0.368" (9.35mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL E42769
Zippable
image
3365/10 300SF
3M
CBL RIBN 10COND 0.050 GRAY 300'
61
-
92.40000
-
1
3365
Active
Flat Cable
10
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
0.500" (12.70mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 2651
Zippable
image
AWG28-14/G/300
Assmann WSW Components
CBL RIBN 14COND 0.050 GRAY 300'
50
-
95.15000
-
1
AWG
Active
Flat Cable
14
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
0.700" (17.78mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-10°C ~ 105°C
UL Style 2651
-
image
HF365/16SF
3M
CBL RIBN 16COND 0.050 GRAY 100'
58
-
97.86000
-
1
HF365
Active
Flat Cable
16
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
0.800" (20.32mm)
Polyolefin (PO)
300V
-40°C ~ 105°C
UL Style 21682
Zippable
image
3625/10 100M
3M
CBL RIBN 10COND 0.039 GRAY 100M
21
-
101.95000
-
1
3625
Active
Flat Cable
10
0.039" (1.00mm)
328.1' (100m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
0.394" (10.00mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 2651
Zippable
image
3365/14 300SF
3M
CBL RIBN 14COND 0.050 GRAY 300'
38
-
107.80000
-
1
3365
Active
Flat Cable
14
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
0.700" (17.78mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 2651
Zippable
image
AWG28-16/G/300
Assmann WSW Components
CBL RIBN 16COND 0.050 GRAY 300'
58
-
108.50000
-
1
AWG
Active
Flat Cable
16
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
0.800" (20.32mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-10°C ~ 105°C
UL Style 2651
-
image
1700/20 100SF
3M
CBL RIBN 20COND TWIST-PAIR 100'
37
-
109.81000
-
1
1700
Active
Flat Twisted Pair
20 (10 Pair Twisted)
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Multiple
0.080" (2.03mm)
1.000" (25.40mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20462
-
image
AWG28-9/F/300
Assmann WSW Components
CBL RIBN 9COND 0.050 MULTI 300'
30
-
112.95000
-
1
AWG
Active
Flat Cable
9
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Multiple
0.035" (0.89mm)
0.450" (11.43mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-10°C ~ 105°C
UL Style 2651
-
image
3365/16 300SF
3M
CBL RIBN 16COND 0.050 GRAY 300'
44
-
115.40000
-
1
3365
Active
Flat Cable
16
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
0.800" (20.32mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 2651
Zippable
image
HF365/20SF
3M
CBL RIBN 20COND 0.050 GRAY 100'
20
-
116.89000
-
1
HF365
Active
Flat Cable
20
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
1.000" (25.40mm)
Polyolefin (PO)
300V
-40°C ~ 105°C
UL Style 21682
Zippable
image
AWG28-10/F/300
Assmann WSW Components
CBL RIBN 10COND 0.050 MULTI 300'
75
-
125.45000
-
1
AWG
Active
Flat Cable
10
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Multiple
0.035" (0.89mm)
0.500" (12.70mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-10°C ~ 105°C
UL Style 2651
-
image
3759/09 100SF
3M
CBL RIBN 9COND 0.050 BLACK 100'
25
-
131.86000
-
1
3759
Active
Flat Cable, Round Jacket
9
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Black
-
0.402" (10.20mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 80°C
UL Style 20267
Zippable
image
3754/20 300
3M
CBL RIBN 20COND 0.025 GRAY 300'
13
-
134.16000
-
1
3754
Active
Flat Cable
20
0.025" (0.64mm)
300' (91.44m)
30 AWG
7 Strands / 38 AWG
Unshielded
Gray
0.025" (0.64mm)
0.500" (12.70mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
30V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20596
-
image
HF365/25SF
3M
CBL RIBN 25COND 0.050 GRAY 100'
14
-
138.86000
-
1
HF365
Active
Flat Cable
25
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
1.250" (31.75mm)
Polyolefin (PO)
300V
-40°C ~ 105°C
UL Style 21682
Zippable
image
0082283020
Molex, LLC
CBL RIBN 20COND 0.039 GRAY 100'
18
-
143.99000
-
1
24500
Active
Flat Cable
20
0.039" (1.00mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.031" (0.79mm)
0.787" (20.00mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
150V
-20°C ~ 105°C
UL E61522
Zippable
image
HF365/26SF
3M
CBL RIBN 26COND 0.050 GRAY 100'
13
-
144.57000
-
1
HF365
Active
Flat Cable
26
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
1.300" (33.02mm)
Polyolefin (PO)
300V
-40°C ~ 105°C
UL Style 21682
Zippable
image
3625/14 100MSF
3M
CBL RIBN 14COND 0.039 GRAY 100M
10
-
153.98000
-
1
3625
Active
Flat Cable
14
0.039" (1.00mm)
328.1' (100m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
0.551" (14.00mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 2651
Zippable
image
3659/10 100SF
3M
CBL RIBN 10COND 0.050 BLACK 100'
7
-
154.93000
-
1
3659
Active
Flat Cable, Round Jacket
10
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Shielded
Black
-
0.450" (11.43mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20267
Zippable
image
3759/16 100SF
3M
CBL RIBN 16COND 0.050 BLACK 100'
14
-
155.78000
-
1
3759
Active
Flat Cable, Round Jacket
16
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Black
-
0.750" (19.05mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 80°C
UL Style 20267
Zippable
image
3365/24 300SF
3M
CBL RIBN 24COND 0.050 GRAY 300'
15
-
162.24000
-
1
3365
Active
Flat Cable
24
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
1.200" (30.48mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 2651
Zippable
image
3754/26 300
3M
CBL RIBN 26COND 0.025 GRAY 300'
24
-
163.45000
-
1
3754
Active
Flat Cable
26
0.025" (0.64mm)
300' (91.44m)
30 AWG
7 Strands / 38 AWG
Unshielded
Gray
0.025" (0.64mm)
0.650" (16.51mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
30V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20596
-
image
1700/34 100SF
3M
CBL RIBN 34COND TWIST-PAIR 100'
15
-
163.87000
-
1
1700
Active
Flat Twisted Pair
34 (17 Pair Twisted)
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Multiple
0.080" (2.03mm)
1.700" (43.18mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20462
-
image
3759/20 100SF
3M
CBL RIBN 20COND 0.050 BLACK 100'
14
-
164.78000
-
1
3759
Active
Flat Cable, Round Jacket
20
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Black
-
0.950" (24.13mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 80°C
UL Style 20267
Zippable
image
8125/10 100
3M
CBL RIBN 10COND 0.100 GRAY 100'
13
-
169.56000
-
1
8125
Active
Flat Cable
10
0.100" (2.54mm)
100' (30.5m)
24 AWG
7 Strands / 32 AWG
Unshielded
Gray
0.054" (1.37mm)
0.968" (24.59mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL E42769
Zippable
image
3659/16 100SF
3M
CBL RIBN 16COND 0.050 BLACK 100'
12
-
183.89000
-
1
3659
Active
Flat Cable, Round Jacket
16
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Shielded
Black
-
0.750" (19.05mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20267
Zippable
image
3302/14 300SF
3M
CBL RIBN 14COND 0.050 MULTI 300'
16
-
190.28000
-
1
3302
Active
Flat Cable
14
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Multiple
0.042" (1.07mm)
0.700" (17.78mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20462
Zippable
image
1700/40 100SF
3M
CBL RIBN 40COND TWIST-PAIR 100'
7
-
192.80000
-
1
1700
Active
Flat Twisted Pair
40 (20 Pair Twisted)
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Multiple
0.080" (2.03mm)
2.000" (50.80mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20462
-
image
3759/34 100SF
3M
CBL RIBN 34COND 0.050 BLACK 100'
18
-
203.72000
-
1
3759
Active
Flat Cable, Round Jacket
34
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Black
-
1.650" (41.91mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 80°C
UL Style 20267
Zippable
image
AWG28-30/G/300
Assmann WSW Components
CBL RIBN 30COND 0.050 GRAY 300'
19
-
204.25000
-
1
AWG
Active
Flat Cable
30
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
1.500" (38.10mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-10°C ~ 105°C
UL Style 2651
-
image
3659/25 100SF
3M
CBL RIBN 25COND 0.050 BLACK 100'
10
-
206.14000
-
1
3659
Active
Flat Cable, Round Jacket
25
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Shielded
Black
-
1.200" (30.48mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20267
Zippable
image
HF365/40SF
3M
CBL RIBN 40COND 0.050 GRAY 100'
15
-
211.56000
-
1
HF365
Active
Flat Cable
40
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
2.000" (50.80mm)
Polyolefin (PO)
300V
-40°C ~ 105°C
UL Style 21682
Zippable
image
3659/26 100SF
3M
CBL RIBN 26COND 0.050 BLACK 100'
20
-
214.41000
-
1
3659
Active
Flat Cable, Round Jacket
26
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Shielded
Black
-
1.250" (31.75mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20267
Zippable
image
3302/16 300SF
3M
CBL RIBN 16COND 0.050 MULTI 300'
15
-
217.47000
-
1
3302
Active
Flat Cable
16
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Multiple
0.042" (1.07mm)
0.800" (20.32mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20462
Zippable
image
0082283040
Molex, LLC
CBL RIBN 40COND 0.039 GRAY 100'
15
-
219.84000
-
1
24500
Active
Flat Cable
40
0.039" (1.00mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.031" (0.79mm)
1.575" (40.00mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
150V
-20°C ~ 105°C
UL E61522
Zippable
image
3759/50 100SF
3M
CBL RIBN 50COND 0.050 BLACK 100'
11
-
229.07000
-
1
3759
Active
Flat Cable, Round Jacket
50
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Black
-
2.450" (62.23mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 80°C
UL Style 20267
Zippable
image
3365/37 300SF
3M
CBL RIBN 37COND 0.050 GRAY 300'
7
-
229.50000
-
1
3365
Active
Flat Cable
37
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
1.850" (46.99mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 2651
Zippable
image
3759/40 100SF
3M
CBL RIBN 40COND 0.050 BLACK 100'
8
-
229.68000
-
1
3759
Active
Flat Cable, Round Jacket
40
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Black
-
1.950" (49.53mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 80°C
UL Style 20267
Zippable
image
3365/34 300SF
3M
CBL RIBN 34COND 0.050 GRAY 300'
13
-
229.83000
-
1
3365
Active
Flat Cable
34
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
1.700" (43.18mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 2651
Zippable
image
3754/40 300
3M
CBL RIBN 40COND 0.025 GRAY 300'
10
-
230.72000
-
1
3754
Active
Flat Cable
40
0.025" (0.64mm)
300' (91.44m)
30 AWG
7 Strands / 38 AWG
Unshielded
Gray
0.025" (0.64mm)
1.000" (25.40mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
30V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20596
-
image
3319/10 100
3M
CBL RIBN 10COND 0.050 BLACK 100'
23
-
230.74000
-
1
3319
Active
Flat Cable
10
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
19 Strands / 40 AWG
Unshielded
Black
0.035" (0.89mm)
0.500" (12.70mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 2651
Zippable
image
1700/50 100SF
3M
CBL RIBN 50COND TWIST-PAIR 100'
7
-
241.01000
-
1
1700
Active
Flat Twisted Pair
50 (25 Pair Twisted)
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Multiple
0.080" (2.03mm)
2.500" (63.50mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20462
-
image
HF365/50SF
3M
CBL RIBN 50COND 0.050 GRAY 100'
6
-
245.09000
-
1
HF365
Active
Flat Cable
50
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
2.500" (63.50mm)
Polyolefin (PO)
300V
-40°C ~ 105°C
UL Style 21682
Zippable
image
3302/20 300SF
3M
CBL RIBN 20COND 0.050 MULTI 300'
8
-
249.41000
-
1
3302
Active
Flat Cable
20
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Multiple
0.042" (1.07mm)
1.000" (25.40mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20462
Zippable
image
AWG28-20/F/300
Assmann WSW Components
CBL RIBN 20COND 0.050 MULTI 300'
23
-
250.90000
-
1
AWG
Active
Flat Cable
20
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Multiple
0.035" (0.89mm)
1.000" (25.40mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-10°C ~ 105°C
UL Style 2651
-
image
3625/20 100MSF
3M
CBL RIBN 20COND 0.039 GRAY 100M
5
-
261.55000
-
1
3625
Active
Flat Cable
20
0.039" (1.00mm)
328.1' (100m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
0.787" (20.00mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 2651
Zippable
image
AWG28-40/G/300
Assmann WSW Components
CBL RIBN 40COND 0.050 GRAY 300'
23
-
272.00000
-
1
AWG
Active
Flat Cable
40
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
2.000" (50.80mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-10°C ~ 105°C
UL Style 2651
-
image
3601/10 100
3M
CBL RIBN 10COND 0.050 BLUE 100'
9
-
276.97000
-
1
3601
Active
Flat Cable
10
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Blue
0.029" (0.74mm)
0.500" (12.70mm)
Fluorinated Ethylene-Propylene (FEP)
300V
-55°C ~ 200°C
UL Style 20424
-
image
1700/64 100SF
3M
CBL RIBN 64COND TWIST-PAIR 100'
10
-
283.02000
-
1
1700
Active
Flat Twisted Pair
64 (32 Pair Twisted)
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Multiple
0.080" (2.03mm)
3.200" (81.28mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20462
-
image
3659/50 100SF
3M
CBL RIBN 50COND 0.050 BLACK 100'
15
-
286.58000
-
1
3659
Active
Flat Cable, Round Jacket
50
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Shielded
Black
-
2.450" (62.23mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20267
Zippable
image
3754/50 300
3M
CBL RIBN 50COND 0.025 GRAY 300'
10
-
288.40000
-
1
3754
Active
Flat Cable
50
0.025" (0.64mm)
300' (91.44m)
30 AWG
7 Strands / 38 AWG
Unshielded
Gray
0.025" (0.64mm)
1.250" (31.75mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
30V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20596
-
image
3365/50 300SF
3M
CBL RIBN 50COND 0.050 GRAY 300'
12
-
310.13000
-
1
3365
Active
Flat Cable
50
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
2.500" (63.50mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 2651
Zippable
image
3517/16 100SF
3M
CBL RIBN 16COND 0.050 GRAY 100'
5
-
312.66000
-
1
3517
Active
Flat Cable, Flat Jacket
16
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Shielded
Gray
0.110" (2.79mm)
0.930" (23.62mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 80°C
UL Style 2912
-
image
3302/26 300SF
3M
CBL RIBN 26COND 0.050 MULTI 300'
6
-
324.24000
-
1
3302
Active
Flat Cable
26
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Multiple
0.042" (1.07mm)
1.300" (33.02mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20462
Zippable
image
1785/20 100SF
3M
CBL RIBN 20COND TWIST-PAIR 100'
6
-
334.85000
-
1
1785
Active
Flat Twisted Pair, Flat Jacket
20 (10 Pair Twisted)
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Shielded
Black
0.120" (3.05mm)
1.130" (28.70mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
150V
-20°C ~ 80°C
UL Style 2912
-
image
3801/50 300
3M
CBL RIBN 50COND 0.050 GRAY 300'
11
-
390.60000
-
1
3801
Active
Flat Cable
50
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
26 AWG
7 Strands / 34 AWG
Unshielded
Gray
0.039" (0.99mm)
2.500" (63.50mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 2651
Zippable
image
3517/20 100SF
3M
CBL RIBN 20COND 0.050 GRAY 100'
20
-
390.83000
-
1
3517
Active
Flat Cable, Flat Jacket
20
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Shielded
Gray
0.110" (2.79mm)
1.130" (28.70mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 80°C
UL Style 2912
-
image
3365/64 300SF
3M
CBL RIBN 64COND 0.050 GRAY 300'
8
-
396.96000
-
1
3365
Active
Flat Cable
64
0.050" (1.27mm)
300' (91.44m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
3.200" (81.28mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 2651
Zippable
image
3517/26 100SF
3M
CBL RIBN 26COND 0.050 GRAY 100'
4
-
416.41000
-
1
3517
Active
Flat Cable, Flat Jacket
26
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Shielded
Gray
0.110" (2.79mm)
1.430" (36.32mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 80°C
UL Style 2912
-
image
3601/16 100
3M
CBL RIBN 16COND 0.050 BLUE 100'
10
-
443.15000
-
1
3601
Active
Flat Cable
16
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Blue
0.029" (0.74mm)
0.800" (20.32mm)
Fluorinated Ethylene-Propylene (FEP)
300V
-55°C ~ 200°C
UL Style 20424
-
image
3319/20 100
3M
CBL RIBN 20COND 0.050 BLACK 100'
11
-
461.48000
-
1
3319
Active
Flat Cable
20
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
19 Strands / 40 AWG
Unshielded
Black
0.035" (0.89mm)
1.000" (25.40mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 2651
Zippable
image
3754/100 300
3M
CBL RIBN 100COND 0.025 GRAY 300'
6
-
502.29000
-
1
3754
Active
Flat Cable
100
0.025" (0.64mm)
300' (91.44m)
30 AWG
7 Strands / 38 AWG
Unshielded
Gray
0.025" (0.64mm)
2.500" (63.50mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
30V
-20°C ~ 105°C
UL Style 20596
-
image
3601/34 100
3M
CBL RIBN 34COND 0.050 BLUE 100'
13
-
820.01000
-
1
3601
Active
Flat Cable
34
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Blue
0.029" (0.74mm)
1.700" (43.18mm)
Fluorinated Ethylene-Propylene (FEP)
300V
-55°C ~ 200°C
UL Style 20424
-
image
3601/50 100
3M
CBL RIBN 50COND 0.050 BLUE 100'
2
-
1205.90000
-
1
3601
Active
Flat Cable
50
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Blue
0.029" (0.74mm)
2.500" (63.50mm)
Fluorinated Ethylene-Propylene (FEP)
300V
-55°C ~ 200°C
UL Style 20424
-
image
3365/08 100
3M
CBL RIBN 8COND 0.050 GRAY 100'
31
-
30.32000
-
1
3365
Active
Flat Cable
8
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
0.402" (10.20mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 2651
Zippable
image
3749/10 100
3M
CBL RIBN 10COND 0.025 GRAY 100'
37
-
38.41000
-
1
3749
Active
Flat Cable
10
0.025" (0.64mm)
100' (30.5m)
30 AWG
Solid
Unshielded
Gray
0.025" (0.64mm)
0.250" (6.35mm)
Thermoplastic Elastomer (TPE)
150V
-40°C ~ 105°C
UL Style 20297
Zippable
image
3365/16 100
3M
CBL RIBN 16COND 0.050 GRAY 100'
11
-
42.08000
-
1
3365
Active
Flat Cable
16
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
0.800" (20.32mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 105°C
UL Style 2651
Zippable
image
HF365/06SF
3M
CBL RIBN 6COND 0.050 GRAY 100'
48
-
56.04000
-
1
HF365
Active
Flat Cable
6
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
0.300" (7.62mm)
Polyolefin (PO)
300V
-40°C ~ 105°C
UL Style 21682
Zippable
image
3756/20 100
3M
CBL RIBN 20COND 0.025 GRAY 100'
21
-
77.31000
-
1
3756
Active
Flat Cable
20
0.025" (0.64mm)
100' (30.5m)
30 AWG
7 Strands / 38 AWG
Unshielded
Gray
0.025" (0.64mm)
0.500" (12.70mm)
Thermoplastic Elastomer (TPE)
150V
-40°C ~ 105°C
UL Style 20297
-
image
8132/03 100
3M
CBL RIBN 3COND 0.156 GRAY 100'
7
-
79.70000
-
1
8132
Active
Flat Cable
3
0.156" (3.96mm)
100' (30.5m)
18 AWG
19 Strands / 30 AWG
Unshielded
Gray
0.077" (1.96mm)
-
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
300V
-20°C ~ 80°C
UL E42769
Zippable
image
HF625/06-100M
3M
CBL RIBN 6COND 0.039 GRAY 100M
6
-
82.95000
-
1
HF625
Active
Flat Cable
6
0.039" (1.00mm)
328.1' (100m)
28 AWG
7 Strands / 36 AWG
Unshielded
Gray
0.035" (0.89mm)
0.236" (6.00mm)
Polyolefin (PO)
300V
-40°C ~ 105°C
UL Style 21682
Zippable

مقایسه