یافته‌ها: 421سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع کابل

تعداد رساناها

طول - سیم‌پیچ رولی

طول - سیم‌پیچ اضافی

طول

رنگ پوشش

اندازه سیم

رشته هادی

جنس پوشش (عایق)

عرض کابل

ارتفاع کابل

قطر سیم‌پیچ

محافظ


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع کابل
تعداد رساناها
طول - سیم‌پیچ رولی
طول - سیم‌پیچ اضافی
طول
رنگ پوشش
اندازه سیم
رشته هادی
جنس پوشش (عایق)
عرض کابل
ارتفاع کابل
قطر سیم‌پیچ
محافظ
image
AT-K-26-8-B/100
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 8COND BLACK 100'
131
-
20.06000
-
1
Reel
-
Active
Straight
8
-
-
100' (30.5m)
Black
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.346" (8.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-4-B/1000
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 4COND BLACK 1000'
121
-
106.21000
-
1
Reel
-
Active
Straight
4
-
-
1000' (304.80m)
Black
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.189" (4.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-4-S/1000
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 4COND SLVR 1000'
89
-
106.21000
-
1
Reel
-
Active
Straight
4
-
-
1000' (304.80m)
Silver
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.189" (4.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-4-W/1000
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 4COND WHITE 1000'
50
-
106.21000
-
1
Reel
-
Active
Straight
4
-
-
1000' (304.80m)
White
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.189" (4.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-6-W/1000
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 6COND WHITE 1000'
142
-
108.10000
-
1
Reel
-
Active
Straight
6
-
-
1000' (304.80m)
White
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.267" (6.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-6-B/1000
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 6COND BLACK 1000'
39
-
162.15000
-
1
Reel
-
Active
Straight
6
-
-
1000' (304.80m)
Black
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.267" (6.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-6-S/1000
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 6COND SLVR 1000'
38
-
162.15000
-
1
Reel
-
Active
Straight
6
-
-
1000' (304.80m)
Silver
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.267" (6.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-8-S/1000
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 8COND SLVR 1000'
46
-
192.50000
-
1
Reel
-
Active
Straight
8
-
-
1000' (304.80m)
Silver
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.346" (8.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-8-B/1000
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 8COND BLACK 1000'
37
-
192.50000
-
1
Reel
-
Active
Straight
8
-
-
1000' (304.80m)
Black
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.346" (8.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-4-B/100
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 4COND BLACK 100'
497
-
12.53000
-
1
Reel
-
Active
Straight
4
-
-
100' (30.5m)
Black
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.189" (4.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-10-W/1000
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 10COND WHT 1000'
45
-
261.04000
-
1
Reel
-
Active
Straight
10
-
-
1000' (304.80m)
White
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.425" (10.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-C-26-4-B/10
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 4COND BLACK 10'
184
-
3.09000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
4
4.92' (1.50m)
10' (3.05m)
-
Black
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.189" (4.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.512" (13mm)
-
image
AT-K-C-26-4-B/14
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 4COND BLACK 14'
107
-
3.76000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
4
6.25' (1.90m)
14' (4.27m)
-
Black
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.189" (4.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.512" (13mm)
-
image
AT-K-C-26-6-B/7
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 6COND BLACK 7'
207
-
4.23000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
6
3.28' (1.00m)
7' (2.13m)
-
Black
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.267" (6.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.512" (13mm)
-
image
AT-K-C-26-6-W/7
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 6COND WHITE 7'
200
-
4.23000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
6
3.28' (1.00m)
7' (2.13m)
-
White
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.267" (6.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.512" (13mm)
-
image
AT-K-C-26-4-W/14
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 4COND WHITE 14'
299
-
4.48000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
4
6.25' (1.90m)
14' (4.27m)
-
White
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.189" (4.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.512" (13mm)
-
image
AT-K-C-26-4-S/14
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 4COND SILVER 14'
290
-
4.48000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
4
6.25' (1.90m)
14' (4.27m)
-
Silver
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.189" (4.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.512" (13mm)
-
image
AT-K-C-26-8-W/7
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 8COND WHITE 7'
610
-
4.89000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
8
3.28' (1.00m)
7' (2.13m)
-
White
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.346" (8.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.591" (15mm)
-
image
AT-K-C-26-4-S/5
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 4COND SILVER 5'
1062
-
1.62000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
4
1.08' (0.33m)
5' (1.52m)
-
Silver
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.189" (4.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.512" (13mm)
-
image
AT-K-C-26-4-S/10
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 4COND SILVER 10'
357
-
3.37000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
4
4.92' (1.50m)
10' (3.05m)
-
Silver
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.189" (4.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.512" (13mm)
-
image
AT-K-C-26-8-S/5
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 8COND SILVER 5'
298
-
4.18000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
8
2.33' (0.71m)
5' (1.52m)
-
Silver
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.346" (8.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.591" (15mm)
-
image
AT-K-C-26-8-W/5
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 8COND WHITE 5'
179
-
4.18000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
8
2.33' (0.71m)
5' (1.52m)
-
White
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.346" (8.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.591" (15mm)
-
image
AT-K-C-26-8-B/5
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 8COND BLACK 5'
154
-
4.18000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
8
2.33' (0.71m)
5' (1.52m)
-
Black
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.346" (8.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.591" (15mm)
-
image
AT-K-C-26-6-S/7
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 6COND SILVER 7'
300
-
4.23000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
6
3.28' (1.00m)
7' (2.13m)
-
Silver
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.267" (6.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.512" (13mm)
-
image
AT-K-C-26-6-S/10
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 6COND SILVER 10'
384
-
4.41000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
6
4.92' (1.50m)
10' (3.05m)
-
Silver
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.267" (6.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.512" (13mm)
-
image
-
AT-K-C-26-8-S/7
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 8COND SILVER 7'
165
-
5.77000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
8
3.28' (1.00m)
7' (2.13m)
-
Silver
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.346" (8.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.591" (15mm)
-
image
AT-K-C-26-8-W/10
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 8COND WHITE 10'
111
-
6.33000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
8
4.92' (1.50m)
10' (3.05m)
-
White
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.346" (8.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.591" (15mm)
-
image
AT-K-C-26-6-W/14
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 6COND WHITE 14'
442
-
7.33000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
6
6.25' (1.90m)
14' (4.27m)
-
White
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.267" (6.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.512" (13mm)
-
image
AT-K-C-26-6-S/14
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 6COND SILVER 14'
353
-
7.33000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
6
6.25' (1.90m)
14' (4.27m)
-
Silver
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.267" (6.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.512" (13mm)
-
image
AT-K-C-26-6-B/14
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 6COND BLACK 14'
291
-
7.33000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
6
6.25' (1.90m)
14' (4.27m)
-
Black
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.267" (6.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.512" (13mm)
-
image
AT-K-C-26-8-S/10
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 8COND SILVER 10'
476
-
8.05000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
8
4.92' (1.50m)
10' (3.05m)
-
Silver
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.346" (8.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.591" (15mm)
-
image
AT-K-C-26-8-B/10
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 8COND BLACK 10'
244
-
8.05000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
8
4.92' (1.50m)
10' (3.05m)
-
Black
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.346" (8.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.591" (15mm)
-
image
AT-K-C-26-8-W/14
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 8COND WHITE 14'
388
-
9.80000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
8
6.25' (1.90m)
14' (4.27m)
-
White
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.346" (8.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.591" (15mm)
-
image
GLF-121-610-013
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 6COND BLACK 5'
1055
-
1.10000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
6
1.50' (0.46m)
5' (1.52m)
-
Black
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.267" (6.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.551" (14mm)
Unshielded
image
GLF-121-410-003
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 4COND SILVER 5'
178
-
1.64000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
4
1.42' (0.43m)
5' (1.52m)
-
Silver
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.189" (4.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.551" (14mm)
Unshielded
image
GLF-121-410-000
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 4COND SILVER 7'
633
-
1.81000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
4
1.75' (0.53m)
7' (2.13m)
-
Silver
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.189" (4.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.551" (14mm)
Unshielded
image
GLF-121-610-010
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 6COND BLACK 7'
472
-
1.81000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
6
2.00' (0.61m)
7' (2.13m)
-
Black
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.267" (6.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.551" (14mm)
Unshielded
image
121-610-011
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 6COND BLACK 10'
151
-
1.90000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
6
2.67' (0.81m)
10' (3.05m)
-
Black
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.267" (6.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.551" (14mm)
Unshielded
image
121-810-010
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 8COND BLACK 7'
3483
-
1.96000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
8
2.33' (0.71m)
7' (2.13m)
-
Black
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.346" (8.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.748" (19mm)
Unshielded
image
121-810-000
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 8COND SILVER 7'
333
-
1.96000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
8
2.33' (0.71m)
7' (2.13m)
-
Silver
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.346" (8.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.748" (19mm)
Unshielded
image
GLF-121-410-001
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 4COND SILVER 10'
368
-
2.23000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
4
2.50' (0.76m)
10' (3.05m)
-
Silver
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.189" (4.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.551" (14mm)
Unshielded
image
121-810-001
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 8COND SILVER 10'
106
-
2.23000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
8
3.50' (1.07m)
10' (3.05m)
-
Silver
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.346" (8.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.748" (19mm)
Unshielded
image
GLF-121-410-020
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 4COND WHITE 7'
392
-
2.26000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
4
1.75' (0.53m)
7' (2.13m)
-
White
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.189" (4.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.551" (14mm)
Unshielded
image
121-010-003
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 10COND SILVER 5'
949
-
2.38000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
10
2.00' (0.61m)
5' (1.52m)
-
Silver
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.415" (10.55mm)
0.098" (2.50mm)
0.748" (19mm)
Unshielded
image
121-010-013
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 10COND BLACK 5'
782
-
2.38000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
10
2.00' (0.61m)
5' (1.52m)
-
Black
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.415" (10.55mm)
0.098" (2.50mm)
0.748" (19mm)
Unshielded
image
121-010-023
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 10COND WHITE 5'
727
-
2.38000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
10
2.00' (0.61m)
5' (1.52m)
-
White
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.415" (10.55mm)
0.098" (2.50mm)
0.748" (19mm)
Unshielded
image
GLF-121-810-000
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 8COND SILVER 7'
262
-
2.42000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
8
2.33' (0.71m)
7' (2.13m)
-
Silver
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.346" (8.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.748" (19mm)
Unshielded
image
GLF-121-610-021
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 6COND WHITE 10'
375
-
3.23000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
6
2.67' (0.81m)
10' (3.05m)
-
White
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.267" (6.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.551" (14mm)
Unshielded
image
GLF-121-610-022
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 6COND WHITE 14'
136
-
3.23000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
6
3.67' (1.12m)
14' (4.27m)
-
White
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.267" (6.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.551" (14mm)
Unshielded
image
121-810-002
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 8COND SILVER 14'
838
-
3.26000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
8
4.17' (1.27m)
14' (4.27m)
-
Silver
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.346" (8.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.748" (19mm)
Unshielded
image
121-810-012
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 8COND BLACK 14'
263
-
3.26000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
8
4.17' (1.27m)
14' (4.27m)
-
Black
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.346" (8.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.748" (19mm)
Unshielded
image
GLF-121-810-003
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 8COND SILVER 5'
1893
-
3.28000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
8
1.83' (0.56m)
5' (1.52m)
-
Silver
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.346" (8.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.748" (19mm)
Unshielded
image
121-010-022
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 10COND WHITE 14'
965
-
3.52000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
10
-
14' (4.27m)
-
White
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.415" (10.55mm)
0.098" (2.50mm)
0.748" (19mm)
Unshielded
image
121-010-012
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 10COND BLACK 14'
550
-
3.52000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
10
-
14' (4.27m)
-
Black
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.415" (10.55mm)
0.098" (2.50mm)
0.748" (19mm)
Unshielded
image
GLF-121-810-001
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 8COND SILVER 10'
466
-
3.60000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
8
3.50' (1.07m)
10' (3.05m)
-
Silver
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.346" (8.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.748" (19mm)
Unshielded
image
GLF-121-610-011
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 6COND BLACK 10'
226
-
3.71000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
6
2.67' (0.81m)
10' (3.05m)
-
Black
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.267" (6.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.551" (14mm)
Unshielded
image
GLF-121-810-002
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 8COND SILVER 14'
505
-
4.06000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
8
4.17' (1.27m)
14' (4.27m)
-
Silver
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.346" (8.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.748" (19mm)
Unshielded
image
GLF-121-610-012
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 6COND BLACK 14'
258
-
4.34000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
6
3.67' (1.12m)
14' (4.27m)
-
Black
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.267" (6.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.551" (14mm)
Unshielded
image
GLF-121-810-022
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 8COND WHITE 14'
522
-
6.12000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
8
4.17' (1.27m)
14' (4.27m)
-
White
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.346" (8.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.748" (19mm)
Unshielded
image
AT-K-26-6-B/100
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 6COND BLACK 100'
93
-
18.36000
-
1
Reel
-
Active
Straight
6
-
-
100' (30.5m)
Black
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.267" (6.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-6-B/500
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 6COND BLACK 500'
34
-
76.18000
-
1
Reel
-
Active
Straight
6
-
-
500' (152.40m)
Black
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.267" (6.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-8-W/1000
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 8COND WHITE 1000'
9
-
192.50000
-
1
Reel
-
Active
Straight
8
-
-
1000' (304.80m)
White
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.346" (8.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-10-B/1000
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 10COND BLK 1000'
22
-
223.74000
-
1
Reel
-
Active
Straight
10
-
-
1000' (304.80m)
Black
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.425" (10.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-4-W/100
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 4COND WHITE 100'
83
-
12.93000
-
1
Reel
-
Active
Straight
4
-
-
100' (30.5m)
White
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.189" (4.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-4-S/100
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 4COND SILVER 100'
38
-
12.93000
-
1
Reel
-
Active
Straight
4
-
-
100' (30.5m)
Silver
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.189" (4.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-6-W/100
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 6COND WHITE 100'
59
-
18.36000
-
1
Reel
-
Active
Straight
6
-
-
100' (30.5m)
White
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.267" (6.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-8-S/100
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 8COND SILVER 100'
49
-
21.60000
-
1
Reel
-
Active
Straight
8
-
-
100' (30.5m)
Silver
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.346" (8.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-10-W/100
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 10COND WHITE 100'
25
-
33.43000
-
1
Reel
-
Active
Straight
10
-
-
100' (30.5m)
White
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.425" (10.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-10-B/100
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 10COND BLACK 100'
25
-
36.47000
-
1
Reel
-
Active
Straight
10
-
-
100' (30.5m)
Black
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.425" (10.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-4-W/500
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 4COND WHITE 500'
25
-
51.95000
-
1
Reel
-
Active
Straight
4
-
-
500' (152.40m)
White
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.189" (4.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-4-B/500
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 4COND BLACK 500'
22
-
51.95000
-
1
Reel
-
Active
Straight
4
-
-
500' (152.40m)
Black
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.189" (4.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-8-B/500
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 8COND BLACK 500'
6
-
103.03000
-
1
Reel
-
Active
Straight
8
-
-
500' (152.40m)
Black
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.346" (8.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-8-S/500
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 8COND SILVER 500'
5
-
103.03000
-
1
Reel
-
Active
Straight
8
-
-
500' (152.40m)
Silver
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.346" (8.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
65-TF266M
Cinch Connectivity Solutions AIM-Cambridge
CABLE MOD FLAT 6COND SLVR 1000'
12
-
233.75000
-
1
Reel
-
Active
Straight
6
-
-
1000' (304.80m)
Silver
26 AWG
7/34
Polypropylene (PP)
0.276" (7.00mm)
0.098" (2.50mm)
-
Unshielded
image
AT-K-C-26-4-B/7
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 4COND BLACK 7'
222
-
2.29000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
4
3.28' (1.00m)
7' (2.13m)
-
Black
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.189" (4.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.512" (13mm)
-
image
AT-K-C-26-6-W/5
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 6COND WHITE 5'
400
-
2.66000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
6
2.33' (0.71m)
5' (1.52m)
-
White
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.267" (6.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.512" (13mm)
-
image
AT-K-26-8-W/100
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 8COND WHITE 100'
24
-
20.06000
-
1
Reel
-
Active
Straight
8
-
-
100' (30.5m)
White
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.346" (8.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-10-S/100
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 10COND SLVR 100'
11
-
33.43000
-
1
Reel
-
Active
Straight
10
-
-
100' (30.5m)
Silver
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.425" (10.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-4-S/500
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 4COND SILVER 500'
12
-
54.34000
-
1
Reel
-
Active
Straight
4
-
-
500' (152.40m)
Silver
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.189" (4.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-6-W/500
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 6COND WHITE 500'
7
-
76.18000
-
1
Reel
-
Active
Straight
6
-
-
500' (152.40m)
White
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.267" (6.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-10-B/500
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 10COND BLACK 500'
6
-
138.86000
-
1
Reel
-
Active
Straight
10
-
-
500' (152.40m)
Black
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.425" (10.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
65-TF264M
Cinch Connectivity Solutions AIM-Cambridge
CABLE MOD FLAT 4COND SLVR 1000'
5
-
165.00000
-
1
Reel
-
Active
Straight
4
-
-
1000' (304.80m)
Silver
26 AWG
7/34
Polypropylene (PP)
0.200" (5.08mm)
0.098" (2.50mm)
-
Unshielded
image
65-TF268M
Cinch Connectivity Solutions AIM-Cambridge
CABLE MOD FLAT 8COND SLVR 1000'
3
-
192.60000
-
1
Reel
-
Active
Straight
8
-
-
1000' (304.80m)
Silver
26 AWG
7/34
Polypropylene (PP)
0.354" (9.00mm)
0.098" (2.50mm)
-
Unshielded
image
AT-K-26-10-S/1000
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 10COND SLVR 1000'
2
-
284.77000
-
1
Reel
-
Active
Straight
10
-
-
1000' (304.80m)
Silver
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.425" (10.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded
image
AT-K-C-26-4-W/7
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 4COND WHITE 7'
366
-
2.51000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
4
3.28' (1.00m)
7' (2.13m)
-
White
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.189" (4.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.512" (13mm)
-
image
AT-K-C-26-4-S/7
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 4COND SILVER 7'
393
-
2.62000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
4
3.28' (1.00m)
7' (2.13m)
-
Silver
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.189" (4.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.512" (13mm)
-
image
AT-K-C-26-4-W/10
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 4COND WHITE 10'
56
-
2.65000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
4
4.92' (1.50m)
10' (3.05m)
-
White
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.189" (4.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.512" (13mm)
-
image
AT-K-C-26-6-S/5
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 6COND SILVER 5'
74
-
2.99000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
6
2.33' (0.71m)
5' (1.52m)
-
Silver
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.267" (6.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.512" (13mm)
-
image
AT-K-C-26-6-B/5
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 6COND BLACK 5'
71
-
2.99000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
6
2.33' (0.71m)
5' (1.52m)
-
Black
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.267" (6.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.512" (13mm)
-
image
AT-K-C-26-8-B/7
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 8COND BLACK 7'
38
-
5.77000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
8
3.28' (1.00m)
7' (2.13m)
-
Black
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.346" (8.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.591" (15mm)
-
image
AT-K-C-26-8-B/14
Assmann WSW Components
CABLE MOD COIL 8COND BLACK 14'
31
-
9.80000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
8
6.25' (1.90m)
14' (4.27m)
-
Black
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.346" (8.80mm)
0.097" (2.46mm)
0.591" (15mm)
-
1606 SL021
Alpha Wire
CABLE MOD FLAT 6COND SLVR 1000'
1
-
290.04000
-
1
Spool
-
Active
Straight
6
-
-
1000' (304.80m)
Silver
26 AWG
7/34
Polyethylene (PE)
-
-
-
Unshielded
image
121-410-003
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 4COND SILVER 5'
679
-
0.89000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
4
1.42' (0.43m)
5' (1.52m)
-
Silver
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.189" (4.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.551" (14mm)
Unshielded
image
121-410-020
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 4COND WHITE 7'
118
-
1.12000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
4
1.75' (0.53m)
7' (2.13m)
-
White
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.189" (4.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.551" (14mm)
Unshielded
image
121-610-000
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 6COND SILVER 7'
88
-
1.28000
-
1
Bulk
-
Active
Coil
6
2.00' (0.61m)
7' (2.13m)
-
Silver
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.267" (6.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.551" (14mm)
Unshielded
image
GLF-121-410-023
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 4COND WHITE 5'
36
-
1.32000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
4
1.42' (0.43m)
5' (1.52m)
-
White
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.189" (4.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.551" (14mm)
Unshielded
image
GLF-121-810-020
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 8COND WHITE 7'
42
-
2.15000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
8
2.33' (0.71m)
7' (2.13m)
-
White
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.346" (8.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.748" (19mm)
Unshielded
image
GLF-121-410-011
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 4COND BLACK 10'
77
-
2.71000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
4
2.50' (0.76m)
10' (3.05m)
-
Black
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.189" (4.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.551" (14mm)
Unshielded
image
GLF-121-410-021
I.O. Interconnect
CABLE MOD COIL 4COND WHITE 10'
61
-
3.29000
-
1
Bulk
-
Obsolete
Coil
4
2.50' (0.76m)
10' (3.05m)
-
White
26 AWG
12/0.0047"
Polypropylene (PP)
0.189" (4.80mm)
0.098" (2.50mm)
0.551" (14mm)
Unshielded
image
AT-K-26-6-S/100
Assmann WSW Components
CABLE MOD FLAT 6COND SILVER 100'
18
-
17.55000
-
1
Reel
-
Active
Straight
6
-
-
100' (30.5m)
Silver
26 AWG
7/0.0063"
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
0.267" (6.80mm)
0.097" (2.46mm)
-
Unshielded

مقایسه