یافته‌ها: 98سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

اندازه سیم

قطر رسانا (رشته)

طول

جنس پوشش (عایق)

قطر پوشش (عایق)

رنگ پوشش

حد


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
اندازه سیم
قطر رسانا (رشته)
طول
جنس پوشش (عایق)
قطر پوشش (عایق)
نوع مواد هادی
نوع آبکاری
رنگ پوشش
حد
مشخصات
image
R30BLK-0100
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF BLACK 100'
438
-
12.90000
-
1
Roll
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Black
UL Style 1423, VW-1
-
image
R30B-0100
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF BLUE 100'
374
-
12.90000
-
1
Roll
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Blue
UL Style 1423, VW-1
-
image
R30R-0100
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF RED 100'
287
-
12.90000
-
1
Roll
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Red
UL Style 1423, VW-1
-
image
R30W-0100
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF WHITE 100'
258
-
12.90000
-
1
Roll
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
White
UL Style 1423, VW-1
-
image
R28BLK-0100
Jonard Tools
WIRE WW 28AWG PVDF BLACK 100'
180
-
14.50000
-
1
Roll
-
Active
28 AWG
0.013" (0.32mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.023" (0.58mm)
Copper, Bare
Silver
Black
UL Style 1422
-
image
R26W-0100
Jonard Tools
WIRE WW 26AWG PVDF WHITE 100'
133
-
16.60000
-
1
Roll
-
Active
26 AWG
0.016" (0.40mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.027" (0.69mm)
Copper, Bare
Silver
White
UL Style 1422
-
image
30-B-50-020
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF BLUE 4" 50PC
1403
-
9.10000
-
1
50 per Pkg
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
0.333' (101.60mm, 4.00")
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Blue
UL Style 1423, VW-1
-
image
30-B-50-010
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF BLUE 3" 50PC
115
-
9.10000
-
1
50 per Pkg
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
0.250' (76.20mm, 3.00")
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Blue
UL Style 1423, VW-1
-
image
R26BLK-0100
Jonard Tools
WIRE WW 26AWG PVDF BLACK 100'
1461
-
16.60000
-
1
Roll
-
Active
26 AWG
0.016" (0.40mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.027" (0.69mm)
Copper, Bare
Silver
Black
UL Style 1422
-
image
KSW30B-0100
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF BLUE 100'
142
-
24.50000
-
1
Roll
KSW
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Blue
UL Style 1423
-
image
R30Y-0100
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF YELLOW 100'
92
-
12.90000
-
1
Roll
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Yellow
UL Style 1423, VW-1
-
image
R30G-0100
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF GREEN 100'
88
-
12.90000
-
1
Roll
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.020" (0.51mm)
Copper, Bare
Silver
Green
UL Style 1423, VW-1
-
image
R26R-0100
Jonard Tools
WIRE WW 26AWG PVDF RED 100'
75
-
16.60000
-
1
Roll
-
Active
26 AWG
0.016" (0.40mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.027" (0.69mm)
Copper, Bare
Silver
Red
UL Style 1422
-
image
R30B-1000
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF BLUE 1000'
27
-
67.80000
-
1
Roll
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
1000' (304.80m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Blue
UL Style 1423, VW-1
-
image
R30BLK-1000
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF BLACK 1000'
25
-
67.80000
-
1
Roll
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
1000' (304.80m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Black
UL Style 1423, VW-1
-
image
30-R-50-010
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF RED 3" 50PC
29
-
9.10000
-
1
50 per Pkg
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
0.250' (76.20mm, 3.00")
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Red
UL Style 1423, VW-1
-
image
30-W-50-010
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF WHITE 3" 50PC
27
-
9.10000
-
1
50 per Pkg
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
0.250' (76.20mm, 3.00")
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
White
UL Style 1423, VW-1
-
image
R-30Y-0050
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF YELLOW 50'
61
-
10.10000
-
1
Roll
WD-30
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
50' (15.24m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Yellow
UL Style 1423, VW-1
-
image
R-30B-0050
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF BLUE 50'
55
-
10.10000
-
1
Roll
WD-30
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
50' (15.24m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Blue
UL Style 1423, VW-1
-
image
R-30W-0050
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF WHITE 50'
31
-
10.10000
-
1
Roll
WD-30
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
50' (15.24m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
White
UL Style 1423, VW-1
-
image
30-W-50-050
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF WHITE 7" 50PC
100
-
10.15000
-
1
50 per Pkg
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
0.583' (177.70mm, 7.00")
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
White
UL Style 1423, VW-1
-
image
30-B-50-050
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF BLUE 7" 50PC
30
-
10.15000
-
1
50 per Pkg
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
0.583' (177.70mm, 7.00")
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Blue
UL Style 1423, VW-1
-
image
30-Y-50-050
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF YELLW 7" 50PC
29
-
10.15000
-
1
50 per Pkg
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
0.583' (177.70mm, 7.00")
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Yellow
UL Style 1423, VW-1
-
image
R28B-0100
Jonard Tools
WIRE WW 28AWG PVDF BLUE 100'
91
-
14.50000
-
1
Roll
-
Active
28 AWG
0.013" (0.32mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.023" (0.58mm)
Copper, Bare
Silver
Blue
UL Style 1422
-
image
R28W-0100
Jonard Tools
WIRE WW 28AWG PVDF WHITE 100'
51
-
14.50000
-
1
Roll
-
Active
28 AWG
0.013" (0.32mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.023" (0.58mm)
Copper, Bare
Silver
White
UL Style 1422
-
image
R28R-0100
Jonard Tools
WIRE WW 28AWG PVDF RED 100'
47
-
14.50000
-
1
Roll
-
Active
28 AWG
0.013" (0.32mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.023" (0.58mm)
Copper, Bare
Silver
Red
UL Style 1422
-
image
R28Y-0100
Jonard Tools
WIRE WW 28AWG PVDF YELLOW 100'
43
-
14.50000
-
1
Roll
-
Active
28 AWG
0.013" (0.32mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.023" (0.58mm)
Copper, Bare
Silver
Yellow
UL Style 1422
-
image
R26B-0100
Jonard Tools
WIRE WW 26AWG PVDF BLUE 100'
35
-
16.60000
-
1
Roll
-
Active
26 AWG
0.016" (0.40mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.027" (0.69mm)
Copper, Bare
Silver
Blue
UL Style 1422
-
image
R26Y-0100
Jonard Tools
WIRE WW 26AWG PVDF YELLOW 100'
30
-
16.60000
-
1
Roll
-
Active
26 AWG
0.016" (0.40mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.027" (0.69mm)
Copper, Bare
Silver
Yellow
UL Style 1422
-
image
R-30-TRI
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF MULTIPLE 50'
23
-
20.15000
-
1
Roll
WD-30
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
50' (15.24m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Multiple
UL Style 1423, VW-1
-
image
WD-30-B
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF BLUE 50'
16
-
21.60000
-
1
Roll
WD-30
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
50' (15.24m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Blue
UL Style 1423, VW-1
With Dispenser
image
WD-30-Y
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF YELLOW 50'
12
-
21.60000
-
1
Roll
WD-30
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
50' (15.24m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Yellow
UL Style 1423, VW-1
With Dispenser
image
WD-30-R
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF RED 50'
9
-
21.60000
-
1
Roll
WD-30
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
50' (15.24m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Red
UL Style 1423, VW-1
With Dispenser
image
WD-30-W
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF WHITE 50'
7
-
21.60000
-
1
Roll
WD-30
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
50' (15.24m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
White
UL Style 1423, VW-1
With Dispenser
image
R24B-0100
Jonard Tools
WIRE WW 24AWG PVDF BLUE 100'
42
-
22.65000
-
1
Roll
-
Active
24 AWG
0.019" (0.50mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.030" (0.76mm)
Copper, Bare
Silver
Blue
UL Style 1422
-
image
R24W-0100
Jonard Tools
WIRE WW 24AWG PVDF WHITE 100'
33
-
22.65000
-
1
Roll
-
Active
24 AWG
0.019" (0.50mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.030" (0.76mm)
Copper, Bare
Silver
White
UL Style 1422
-
image
R24BLK-0100
Jonard Tools
WIRE WW 24AWG PVDF BLACK 100'
25
-
22.65000
-
1
Roll
-
Active
24 AWG
0.019" (0.50mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.030" (0.76mm)
Copper, Bare
Silver
Black
UL Style 1422
-
image
R24R-0100
Jonard Tools
WIRE WW 24AWG PVDF RED 100'
25
-
22.65000
-
1
Roll
-
Active
24 AWG
0.019" (0.50mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.030" (0.76mm)
Copper, Bare
Silver
Red
UL Style 1422
-
image
R24Y-0100
Jonard Tools
WIRE WW 24AWG PVDF YELLOW 100'
23
-
22.65000
-
1
Roll
-
Active
24 AWG
0.019" (0.50mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.030" (0.76mm)
Copper, Bare
Silver
Yellow
UL Style 1422
-
image
KSW30R-0100
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF RED 100'
26
-
24.50000
-
1
Roll
KSW
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Red
UL Style 1423
-
image
KSW30Y-0100
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF YELLOW 100'
24
-
24.50000
-
1
Roll
KSW
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Yellow
UL Style 1423
-
image
KSW30BLK-0100
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF BLACK 100'
23
-
24.50000
-
1
Roll
KSW
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Black
UL Style 1423
-
image
KSW30W-0100
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF WHITE 100'
8
-
24.50000
-
1
Roll
KSW
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
White
UL Style 1423
-
image
KSW26B-0100
Jonard Tools
WIRE WW 26AWG PVDF BLUE 100'
52
-
26.85000
-
1
Roll
KSW
Active
26 AWG
0.016" (0.40mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.027" (0.69mm)
Copper, Bare
Silver
Blue
UL Style 1422
-
image
WD-30-TRI
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF MULTIPLE 50'
11
-
35.65000
-
1
Roll
WD-30
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
50' (15.24m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Multiple
UL Style 1423, VW-1
With Dispenser
image
W28-6BU
Vector Electronics
WIRE WW 28AWG ETFE RED 150'
39
-
43.68000
-
1
Spool
Slit-N-Wrap®
Active
28 AWG
0.013" (0.32mm)
150' (45.72m)
Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE)
0.023" (0.58mm)
Copper, Bare
Silver
Red
UL Style 1516/1523
-
image
W28-6EU
Vector Electronics
WIRE WW 28AWG ETFE WHITE 150'
30
-
43.68000
-
1
Spool
Slit-N-Wrap®
Active
28 AWG
0.013" (0.32mm)
150' (45.72m)
Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE)
0.023" (0.58mm)
Copper, Bare
Silver
White
UL Style 1516/1523
-
image
W28-6AU
Vector Electronics
WIRE WW 28AWG ETFE GREEN 150'
21
-
43.68000
-
1
Spool
Slit-N-Wrap®
Active
28 AWG
0.013" (0.32mm)
150' (45.72m)
Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE)
0.023" (0.58mm)
Copper, Bare
Silver
Green
UL Style 1516/1523
-
image
W28-6DU
Vector Electronics
WIRE WW 28AWG ETFE BLUE 150'
19
-
43.68000
-
1
Spool
Slit-N-Wrap®
Active
28 AWG
0.013" (0.32mm)
150' (45.72m)
Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE)
0.023" (0.58mm)
Copper, Bare
Silver
Blue
-
-
image
R30W-1000
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF WHITE 1000'
25
-
67.80000
-
1
Roll
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
1000' (304.80m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
White
UL Style 1423, VW-1
-
image
R30R-1000
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF RED 1000'
16
-
67.80000
-
1
Roll
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
1000' (304.80m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Red
UL Style 1423, VW-1
-
image
R30G-1000
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF GREEN 1000'
6
-
67.80000
-
1
Roll
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
1000' (304.80m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.020" (0.51mm)
Copper, Bare
Silver
Green
UL Style 1423, VW-1
-
image
KSW30B-1000
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF BLUE 1000'
9
-
98.75000
-
1
Roll
KSW
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
1000' (304.80m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Blue
UL Style 1423
-
image
KSW30R-1000
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF RED 1000'
7
-
98.75000
-
1
Roll
KSW
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
1000' (304.80m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Red
UL Style 1423
-
image
KSW30Y-1000
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF YELLOW 1000'
7
-
98.75000
-
1
Roll
KSW
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
1000' (304.80m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Yellow
UL Style 1423
-
image
KSW30BLK-1000
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF BLACK 1000'
6
-
98.75000
-
1
Roll
KSW
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
1000' (304.80m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Black
UL Style 1423
-
image
KSW30W-1000
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF WHITE 1000'
5
-
98.75000
-
1
Roll
KSW
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
1000' (304.80m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
White
UL Style 1423
-
image
R30Y-1000
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF YELLOW 1000'
8
-
67.80000
-
1
Roll
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
1000' (304.80m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Yellow
UL Style 1423, VW-1
-
image
30-R-50-020
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF RED 4" 50PC
16
-
9.10000
-
1
50 per Pkg
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
0.333' (101.60mm, 4.00")
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Red
UL Style 1423, VW-1
-
image
30-W-50-020
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF WHITE 4" 50PC
16
-
9.10000
-
1
50 per Pkg
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
0.333' (101.60mm, 4.00")
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
White
UL Style 1423, VW-1
-
image
30-Y-50-010
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF YELLW 3" 50PC
16
-
9.10000
-
1
50 per Pkg
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
0.250' (76.20mm, 3.00")
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Yellow
UL Style 1423, VW-1
-
image
30-Y-50-020
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF YELLW 4" 50PC
13
-
9.10000
-
1
50 per Pkg
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
0.333' (101.60mm, 4.00")
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Yellow
UL Style 1423, VW-1
-
image
R-30R-0050
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF RED 50'
17
-
10.10000
-
1
Roll
WD-30
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
50' (15.24m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Red
UL Style 1423, VW-1
-
image
30-R-50-050
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF RED 7" 50PC
24
-
10.15000
-
1
50 per Pkg
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
0.583' (177.70mm, 7.00")
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Red
UL Style 1423, VW-1
-
image
30-B-50-030
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF BLUE 5" 50PC
12
-
10.15000
-
1
50 per Pkg
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
0.417' (127.00mm, 5.00")
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Blue
UL Style 1423, VW-1
-
image
30-R-50-030
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF RED 5" 50PC
11
-
10.15000
-
1
50 per Pkg
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
0.417' (127.00mm, 5.00")
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Red
UL Style 1423, VW-1
-
image
30-W-50-030
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF WHITE 5" 50PC
11
-
10.15000
-
1
50 per Pkg
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
0.417' (127.00mm, 5.00")
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
White
UL Style 1423, VW-1
-
image
30-Y-50-030
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF YELLW 5" 50PC
5
-
10.15000
-
1
50 per Pkg
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
0.417' (127.00mm, 5.00")
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Yellow
UL Style 1423, VW-1
-
image
W28-6FU
Vector Electronics
WIRE WW 28AWG ETFE YELLOW 150'
5
-
43.68000
-
1
Spool
Slit-N-Wrap®
Active
28 AWG
0.013" (0.32mm)
150' (45.72m)
Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE)
0.023" (0.58mm)
Copper, Bare
Silver
Yellow
UL Style 1516/1523
-
image
W28-6HU
Vector Electronics
WIRE WW 28AWG ETFE BLACK 150'
4
-
43.68000
-
1
Spool
Slit-N-Wrap®
Active
28 AWG
0.013" (0.32mm)
150' (45.72m)
Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE)
0.023" (0.58mm)
Copper, Bare
Silver
Black
-
-
-
30-W-50-050-V
Jonard Tools
WIRE WW 30AWG PVDF WHITE 7" CSPK
-
-
9.65000
-
1
-
-
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
0.583' (177.70mm, 7.00")
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
White
UL Style 1423, VW-1
-
image
KSW30G-0100
Jonard Tools
WIRE 30AWG GREEN 100 FT CSW
-
-
24.50000
-
1
Roll
KSW
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Green
UL Style 1423
-
image
KSW26BLK-0100
Jonard Tools
WIRE 26AWG BLACK 100 FT CSW
-
-
26.85000
-
1
Roll
KSW
Active
26 AWG
0.016" (0.40mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.027" (0.69mm)
Copper, Bare
Silver
Black
UL Style 1422
-
image
KSW26R-0100
Jonard Tools
WIRE 26AWG RED 100 FT CSW
-
-
26.85000
-
1
Roll
KSW
Active
26 AWG
0.016" (0.40mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.027" (0.69mm)
Copper, Bare
Silver
Red
UL Style 1422
-
image
KSW26W-0100
Jonard Tools
WIRE 26AWG WHITE 100 FT CSW
-
-
26.85000
-
1
Roll
KSW
Active
26 AWG
0.016" (0.40mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.027" (0.69mm)
Copper, Bare
Silver
White
UL Style 1422
-
image
KSW26Y-0100
Jonard Tools
WIRE 26AWG YELLOW 100 FT CSW
-
-
26.85000
-
1
Roll
KSW
Active
26 AWG
0.016" (0.40mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.027" (0.69mm)
Copper, Bare
Silver
Yellow
UL Style 1422
-
image
KSW28B-0100
Jonard Tools
WIRE 28AWG BLUE 100 FT CSW
-
-
26.85000
-
1
Roll
KSW
Active
28 AWG
0.013" (0.32mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.024" (0.61mm)
Copper, Bare
Silver
Blue
UL Style 1423
-
image
KSW28BLK-0100
Jonard Tools
WIRE 28AWG BLACK 100 FT CSW
-
-
26.85000
-
1
Roll
KSW
Active
28 AWG
0.013" (0.32mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.024" (0.61mm)
Copper, Bare
Silver
Black
UL Style 1423
-
image
KSW28R-0100
Jonard Tools
WIRE 28AWG RED 100 FT CSW
-
-
26.85000
-
1
Roll
KSW
Active
28 AWG
0.013" (0.32mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.024" (0.61mm)
Copper, Bare
Silver
Red
UL Style 1423
-
image
KSW28W-0100
Jonard Tools
WIRE 28AWG WHITE 100 FT CSW
-
-
26.85000
-
1
Roll
KSW
Active
28 AWG
0.013" (0.32mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.024" (0.61mm)
Copper, Bare
Silver
White
UL Style 1423
-
image
KSW28Y-0100
Jonard Tools
WIRE 28AWG YELLOW 100 FT CSW
-
-
26.85000
-
1
Roll
KSW
Active
28 AWG
0.013" (0.32mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.024" (0.61mm)
Copper, Bare
Silver
Yellow
UL Style 1423
-
image
KSW24B-0100
Jonard Tools
WIRE 24 AWG BLUE 100 FT CSW
-
-
27.90000
-
1
Roll
KSW
Active
24 AWG
0.019" (0.50mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.030" (0.76mm)
Copper, Bare
Silver
Blue
UL Style 1422
-
image
KSW24BLK-0100
Jonard Tools
WIRE 24 AWG BLACK 100 FT CSW
-
-
27.90000
-
1
Roll
KSW
Active
24 AWG
0.019" (0.50mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.030" (0.76mm)
Copper, Bare
Silver
Black
UL Style 1422
-
image
KSW24R-0100
Jonard Tools
WIRE 24 AWG RED 100 FT CSW
-
-
27.90000
-
1
Roll
KSW
Active
24 AWG
0.019" (0.50mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.030" (0.76mm)
Copper, Bare
Silver
Red
UL Style 1422
-
image
KSW24W-0100
Jonard Tools
WIRE 24AWG WHITE 100 FT CSW
-
-
27.90000
-
1
Roll
KSW
Active
24 AWG
0.019" (0.50mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.030" (0.76mm)
Copper, Bare
Silver
White
UL Style 1422
-
image
KSW24Y-0100
Jonard Tools
WIRE 24AWG YELLOW 100 FT CSW
-
-
27.90000
-
1
Roll
KSW
Active
24 AWG
0.019" (0.50mm)
100' (30.5m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.030" (0.76mm)
Copper, Bare
Silver
Yellow
UL Style 1422
-
image
W28-6D
Vector Electronics
WIRE WW 28AWG ETFE BLUE 50'
-
-
34.67000
-
1
Spool
Slit-N-Wrap®
Active
28 AWG
0.013" (0.32mm)
50' (15.24m)
Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE)
0.023" (0.58mm)
Copper, Bare
Silver
Blue
-
-
W28-6E
Vector Electronics
WIRE WW 28AWG ETFE WHITE 50'
-
-
34.67000
-
1
Spool
Slit-N-Wrap®
Active
28 AWG
0.013" (0.32mm)
50' (15.24m)
Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE)
0.023" (0.58mm)
Copper, Bare
Silver
White
UL Style 1516/1523
-
W28-6F
Vector Electronics
WIRE WW 28AWG ETFE YELLOW 50'
-
-
34.67000
-
1
Spool
Slit-N-Wrap®
Active
28 AWG
0.013" (0.32mm)
50' (15.24m)
Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE)
0.023" (0.58mm)
Copper, Bare
Silver
Yellow
UL Style 1516/1523
-
W28-6B
Vector Electronics
WIRE WW 28AWG ETFE RED 50'
-
-
34.67000
-
1
Spool
Slit-N-Wrap®
Active
28 AWG
0.013" (0.32mm)
50' (15.24m)
Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE)
0.023" (0.58mm)
Copper, Bare
Silver
Red
UL Style 1516/1523
-
W28-6A
Vector Electronics
WIRE WW 28AWG ETFE GREEN 50'
-
-
34.67000
-
1
Spool
Slit-N-Wrap®
Active
28 AWG
0.013" (0.32mm)
50' (15.24m)
Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE)
0.023" (0.58mm)
Copper, Bare
Silver
Green
UL Style 1516/1523
-
image
W28-6H
Vector Electronics
WIRE WW 28AWG ETFE BLACK 50'
-
-
34.67000
-
1
Spool
Slit-N-Wrap®
Active
28 AWG
0.013" (0.32mm)
50' (15.24m)
Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE)
0.023" (0.58mm)
Copper, Bare
Silver
Black
-
-
image
KSW30G-1000
Jonard Tools
WIRE 30AWG GREEN 1000 FT CSW
-
-
98.75000
-
1
Roll
KSW
Active
30 AWG
0.010" (0.25mm)
1000' (304.80m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
0.019" (0.50mm)
Copper, Bare
Silver
Green
UL Style 1423
-
-
W30-5AS
Vector Electronics
WIRE WW 30AWG PVDF GREEN 300'
-
-
Call
-
1
Spool
Slit-N-Wrap®
Obsolete
30 AWG
-
300' (91.44m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
-
Copper, Bare
Silver
Green
-
-
-
W30-5FS
Vector Electronics
WIRE WW 30AWG PVDF YELLOW 300'
-
-
Call
-
1
Spool
Slit-N-Wrap®
Obsolete
30 AWG
-
300' (91.44m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
-
Copper, Bare
Silver
Yellow
-
-
-
W30-5B
Vector Electronics
WIRE WW 30AWG PVDF RED 75'
-
-
Call
-
1
Spool
Slit-N-Wrap®
Obsolete
30 AWG
-
75' (22.86m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
-
Copper, Bare
Silver
Red
-
-
-
W30-5F
Vector Electronics
WIRE WW 30AWG PVDF YELLOW 75'
-
-
Call
-
1
Spool
Slit-N-Wrap®
Obsolete
30 AWG
-
75' (22.86m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
-
Copper, Bare
Silver
Yellow
-
-
-
W30-5A
Vector Electronics
WIRE WW 30AWG PVDF GREEN 75'
-
-
Call
-
1
Spool
Slit-N-Wrap®
Obsolete
30 AWG
-
75' (22.86m)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
-
Copper, Bare
Silver
Green
-
-

مقایسه