یافته‌ها: 236سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع لوازم جانبی

برای استفاده با / محصولات مرتبط

اندازه دستگاه

ویژگی‌ها


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع لوازم جانبی
برای استفاده با / محصولات مرتبط
اندازه دستگاه
ویژگی‌ها
image
32107-1
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
CAP MOUNTING BRACKET OVAL
1682
-
4.98000
-
1
-
Active
Mounting Bracket
Oval Can Types
A Case
Screw Clamp Type Bracket
image
30393-5
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
CAP WRAP AROUND BRACKET OVAL
366
-
3.41000
-
1
-
Active
Mounting Bracket
Oval Can Types
A Case
-
image
VR3A
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING CLAMP VERT 1.375IN DIA
161
-
3.53000
-
1
VR
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
1.375" Dia (34.9mm)
Screw Clamp Type Bracket
image
30393-9
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
CAP WRAP AROUND BRACKET OVAL
697
-
3.69000
-
1
-
Active
Mounting Bracket
Oval Can Types
C Case
-
image
125565-09
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
BRACKET FOR 2.0" DIA CAP
565
-
3.75000
-
1
-
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
2.000" Dia (50.8mm)
Screw Clamp Type Bracket
image
TH25
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING CLIP HORIZ 1.375IN DIA
126
-
3.80000
-
1
TH
Active
Mounting Clip
Round Can Types
1.375" Dia (34.9mm)
-
image
VR8
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING CLAMP VERTICAL 2IN DIA
509
-
4.20000
-
1
VR
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
2.000" Dia (50.8mm)
Screw Clamp Type Bracket
image
VR10A
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING CLAMP VERT 2.5IN DIA
1375
-
4.65000
-
1
VR
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
2.500" Dia (63.5mm)
Screw Clamp Type Bracket
image
125565-11
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
BRACKET FOR 3.0" DIA CAP
177
-
8.51000
-
1
-
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
3.000" Dia (76.2mm)
Screw Clamp Type Bracket
image
-
PYB7041
Kemet
HARDWARE CAP NUTS NYLON
1730
-
2.21000
-
1
-
Active
Insulating Nut, Nylon
-
-
M12 Thread
image
44603
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
CAP INSULATING TERMINAL BOOT
803
-
2.79000
-
1
-
Active
Insulating Terminal Boot
Oval Can Types
-
-
image
VR3
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING CLAMP VERT 1.375IN DIA
157
-
3.53000
-
1
VR
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
1.375" Dia (34.9mm)
Screw Clamp Type Bracket
image
RB200
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
BRACKET WRAP AROUND CASE CODE S
289
-
4.08000
-
1
-
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
S Case
-
image
-
H2
Kemet
HARDWARE CAPACITOR CLIPS
261
-
4.22000
-
1
-
Active
Mounting Clip
Round Can Types
1.378" Dia (35mm)
-
image
VR10B
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING CLAMP VERT 2.5IN DIA
120
-
4.45000
-
1
VR
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
2.500" Dia (63.5mm)
Screw Clamp Type Bracket
image
VR6A
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING CLAMP VERT 1.75IN DIA
120
-
4.60000
-
1
VR
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
1.750" Dia (44.4mm)
Screw Clamp Type Bracket
image
VR12A
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING CLAMP VERTICAL 3IN DIA
213
-
5.10000
-
1
VR
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
3.000" Dia (76.2mm)
Screw Clamp Type Bracket
image
VR12
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING CLAMP VERTICAL 3IN DIA
105
-
5.10000
-
1
VR
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
3.000" Dia (76.2mm)
Screw Clamp Type Bracket
image
32107-2
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
CAP MOUNTING BRACKET OVAL
115
-
6.15000
-
1
-
Active
Mounting Bracket
Oval Can Types
C Case
Screw Clamp Type Bracket
image
125309-01
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
BRACKET FOR 3.5" DIA CAP
136
-
9.72000
-
1
-
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
3.500" Dia (88.9mm)
Screw Clamp Type Bracket
PLA3
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
CAPACITOR CAP UP WIRE
174
-
3.75000
-
1
-
Active
End Cap
Round Can Types
1.438" Dia (36.5mm)
Top Exit Lead Hole
OB2
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
BRACKET FOR OVAL CAPACITOR
169
-
4.15000
-
1
OB
Active
Mounting Bracket
Oval Can Types
A Case
-
OB4
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
BRACKET FOR OVAL CAPACITOR
118
-
4.28000
-
1
OB
Active
Mounting Bracket
Oval Can Types
C Case
-
image
VR10
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING CLAMP VERT 2.5IN DIA
158
-
4.65000
-
1
VR
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
2.500" Dia (63.5mm)
Screw Clamp Type Bracket
image
TH17
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING CLIP HORIZ .625IN DIA
132
-
5.65000
-
1
TH
Active
Mounting Clip
Round Can Types
0.625" Dia (15.9mm)
-
HB2
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING BRACKET FOR MOTOR START
433
-
8.87000
-
1
-
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
1.438" Dia x 2.750" L (36.5mm x 69.9mm)
Requires End Caps
image
-
PYB7042
Kemet
HARDWARE CAP NUTS NYLON
2360
-
2.21000
-
1
-
Active
Insulating Nut, Nylon
-
-
M12 Thread
image
-
V3
Kemet
HARDWARE CAP CLIPS ZINC STEEL
368
-
4.35000
-
1
-
Active
Mounting Clip
Round Can Types
1.378" Dia (35mm)
-
image
INTEGRATION KIT ACTIVE
Maxwell Technologies Inc.
INTEGRATION KIT BCAP0650-3000
34
-
83.20000
-
1
-
Active
Voltage Monitoring Kit
Maxwell Ultracapacitors
-
-
image
-
PYC6041
Kemet
HARDWARE CAP CLIPS ZINC STEEL
84
-
3.05000
-
1
-
Active
Mounting Clip
Round Can Types
1.378" Dia (35mm)
-
image
VR8A
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING CLAMP VERTICAL 2IN DIA
99
-
4.20000
-
1
VR
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
2.000" Dia (50.8mm)
Screw Clamp Type Bracket
image
VR3B
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING CLAMP VERT 1.375IN DIA
51
-
3.29000
-
1
VR
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
1.375" Dia (34.9mm)
Screw Clamp Type Bracket
image
-
2741
Kemet
HARDWARE CAPACITOR MOUNTING
100
-
3.54000
-
1
2741
Active
Mounting Kit
Stud Mount Types
-
M12 Thread
image
-
V2
Kemet
HARDWARE CAP CLIPS ZINC STEEL
76
-
3.81000
-
1
-
Active
Mounting Clip
Round Can Types
0.984" Dia (25mm)
-
image
-
PYC6043
Kemet
HARDWARE CAP CLIPS ZINC STEEL
85
-
4.08000
-
1
-
Active
Mounting Clip
Round Can Types
2.559" Dia (65mm)
-
PLA8
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
CAPACITOR CAP UP WIRE
44
-
4.35000
-
1
-
Active
End Cap
Round Can Types
2.063" Dia (52.4mm)
Top Exit Lead Hole
image
VR4
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING CLAMP VERT 1.5IN DIA
51
-
4.40000
-
1
VR
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
1.500" Dia (38.1mm)
Screw Clamp Type Bracket
image
VR1B
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING CLAMP VERTICAL 1IN DIA
81
-
4.43000
-
1
VR
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
1.000" Dia (25.4mm)
Screw Clamp Type Bracket
image
VR12B
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING CLAMP VERTICAL 3IN DIA
90
-
4.90000
-
1
VR
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
3.000" Dia (76.2mm)
Screw Clamp Type Bracket
image
32107-3
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
CAP MOUNTING BRACKET OVAL
47
-
6.59000
-
1
-
Active
Mounting Bracket
Oval Can Types
D Case
Screw Clamp Type Bracket
image
-
PYC6044
Kemet
HARDWARE CAP CLIPS ZINC STEEL
97
-
4.83000
-
1
-
Active
Mounting Clip
Round Can Types
2.953" Dia (75mm)
-
image
OC1
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
INSULATOR NEOPRENE TERMINAL
32
-
7.07000
-
1
-
Active
Insulating Terminal Boot
Oval Can Types
-
-
image
VR1A
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING CLAMP VERTICAL 1IN DIA
48
-
3.78000
-
1
VR
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
1.000" Dia (25.4mm)
Screw Clamp Type Bracket
image
VR1
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING CLAMP VERTICAL 1IN DIA
37
-
3.78000
-
1
VR
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
1.000" Dia (25.4mm)
Screw Clamp Type Bracket
image
VR4A
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING CLAMP VERT 1.5IN DIA
72
-
4.40000
-
1
VR
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
1.500" Dia (38.1mm)
Screw Clamp Type Bracket
OB3
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
BRACKET FOR OVAL CAPACITOR
57
-
4.43000
-
1
OB
Active
Mounting Bracket
Oval Can Types
D Case
-
PLA6
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
CAPACITOR CAP UP WIRE
69
-
4.53000
-
1
-
Active
End Cap
Round Can Types
1.813" Dia (46.1mm)
Top Exit Lead Hole
32108-2
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
TERMINAL BOOT INSULATING OVAL
69
-
4.56000
-
1
-
Active
Insulating Terminal Boot
Oval Can Types
-
-
image
VR6
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING CLAMP VERT 1.75IN DIA
63
-
4.60000
-
1
VR
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
1.750" Dia (44.4mm)
Screw Clamp Type Bracket
image
125565-06
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
SCREW TERM
36
-
6.35000
-
1
-
Active
-
-
-
-
HB8
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING BRACKET FOR MOTOR START
26
-
8.91000
-
1
-
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
1.438" Dia x 4.375" L (36.5mm x 111.1mm)
Requires End Caps
image
S0KMOD0001
Kemet
CAP SUPER BALANCING KIT FOR S301
3
-
123.50000
-
1
-
Active
Voltage Monitoring Kit
-
-
-
image
-
PYB7026
Kemet
HARDWARE CAP NUTS NYLON
592
-
2.21000
-
1
-
Active
Insulating Nut, Nylon
-
-
M12 Thread
image
-
PYB7033
Kemet
HARDWARE CAP NUTS NYLON
446
-
2.21000
-
1
-
Active
Insulating Nut, Nylon
-
-
M8 Thread
image
-
PYC6042
Kemet
HARDWARE CAP CLIPS ZINC STEEL
29
-
3.47000
-
1
-
Active
Mounting Clip
Round Can Types
1.969" Dia (50mm)
-
image
-
H1
Kemet
HARDWARE CAPACITOR CLIPS
64
-
3.54000
-
1
-
Active
Mounting Clip
Round Can Types
0.984" Dia (25mm)
-
image
-
V4
Kemet
HARDWARE CAP CLIPS ZINC STEEL
33
-
4.61000
-
1
-
Active
Mounting Clip
Round Can Types
2.008" Dia (51mm)
-
image
INTEGRATION KIT PASSIVE
Maxwell Technologies Inc.
INTEGRATION KIT BCAP0650-3000
5
-
58.24000
-
1
-
Active
Voltage Monitoring Kit
Maxwell Ultracapacitors
-
-
image
RB250
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
BRACKET WRAP AROUND CASE CODE T
14
-
4.43000
-
1
-
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
T Case
-
image
RB175
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
BRACKET WRAP AROUND CASE CODE P
7
-
4.60000
-
1
-
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
P Case
-
image
HB4
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
MOUNTING BRACKET FOR MOTOR START
2
-
7.76000
-
1
-
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
1.438" Dia x 3.375" L (36.5mm x 85.7mm)
Requires End Caps
image
ACR15KT
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
KIT MOTOR START RES 15K OHM 2W
3
-
35.28000
-
1
-
Active
Bleeder Resistor
Motor Start Capacitors
-
15 kOhm, 2W, with QC Terminals
388-075
Bivar Inc.
CAP PERM-O-PADS 6.9MM X 1.9MM
-
-
0.09120
-
1000
388
Active
Insulating Mount, Nylon
-
-
-
MAL804320381E3
Vishay BC Components
PLASTIC SHOULDER DISC M8
-
-
0.18900
-
100
-
Active
-
-
-
-
MAL804320391E3
Vishay BC Components
PLASTIC SHOULDER DISC M12
-
-
0.18900
-
100
-
Active
-
-
-
-
B44020A2B25
EPCOS (TDK)
AL-ELKO ISOLATION DISC
-
-
0.31465
-
1000
B44020
Active
Insulating Washer
Round Can Types
> 40mm
-
B44020B1B25
EPCOS (TDK)
AL-ELKO ISOLATION DISC
-
-
0.31465
-
1000
B44020
Active
Insulating Washer
Round Can Types
¢â€°¤ 40mm
-
B44020B2B30
EPCOS (TDK)
AL-ELKO ISOLATION DISC
-
-
0.33713
-
1000
B44020
Active
Insulating Washer
Round Can Types
> 40mm
-
B44020A1B25
EPCOS (TDK)
AL-ELKO ISOLATION DISC
-
-
0.41325
-
1000
B44020
Active
Insulating Washer
Round Can Types
¢â€°¤ 40mm
-
B44020B5B8
EPCOS (TDK)
AL-ELKO CAP NUT
-
-
0.60900
-
1000
B44020
Active
Plastic Nut
-
-
M8 Thread
B44020J6B8
EPCOS (TDK)
AL-ELKO NYLON NUT
-
-
0.64350
-
1000
B44020
Active
Insulating Nut, Nylon
-
-
M8 Thread
B44020J6B12
EPCOS (TDK)
AL-ELKO ACESSORIES
-
-
0.74250
-
1000
B44020
Active
Insulating Nut, Nylon
-
-
M12 Thread
image
SCH-2
Essentra Components
CAP HOLDER W/O SPACER-HARDWARE
-
-
0.76570
-
100
-
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
2.000" Dia (50.8mm)
Screw Clamp Type Bracket
SCHS-2
Essentra Components
CAP HOLDER W/SPACER NO HRDWR BLK
-
-
0.76570
-
100
-
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
2.000" Dia (50.8mm)
Screw Clamp Type Bracket
B44020A5B12
EPCOS (TDK)
AL-ELKO CAP NUT
-
-
0.77140
-
1000
B44020
Active
Plastic Nut
-
-
M12 Thread
image
SCH-2-H
Essentra Components
CAP HOLDER W/O SPACER W/CLAMP
-
-
0.94440
-
100
-
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
2.000" Dia (50.8mm)
Screw Clamp Type Bracket
SCHS-2-H
Essentra Components
CAP HOLDER W/SPACER-CLAMP HRDWR
-
-
0.94440
-
100
-
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
2.000" Dia (50.8mm)
Screw Clamp Type Bracket
B44030A51B
EPCOS (TDK)
AL-ELKO AL-ELKO
-
-
1.11404
-
250
B44030
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
-
-
B44030J36B
EPCOS (TDK)
AL-ELKO AL-ELKO
-
-
1.27820
-
1040
B44030
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
1.378" Dia (35mm)
Screw Clamp Type Bracket
B44020B6B51
EPCOS (TDK)
AL-ELKO ISOLATION DISC
-
-
1.30240
-
500
B44020
Active
Insulating Washer
Round Can Types
51.6mm
-
B44020B6B76
EPCOS (TDK)
AL-ELKO ISOLATION DISC
-
-
1.45146
-
500
B44020
Active
Insulating Washer
Round Can Types
76.9mm
-
MAL804305531E3
Vishay BC Components
RUBBER WASHER 49
-
-
1.47000
-
100
-
Active
-
-
-
-
MAL804305591E3
Vishay BC Components
RUBBER WASHER 34
-
-
1.47000
-
100
-
Active
-
-
-
-
B44030A165B
EPCOS (TDK)
AL-ELKO AL-ELKO
-
-
1.54880
-
500
B44030
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
2.559" Dia (65mm)
-
B44030J25B
EPCOS (TDK)
AL-ELKO AL-ELKO
-
-
1.59080
-
500
B44030
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
-
-
B44030A64B
EPCOS (TDK)
AL-ELKO AL-ELKO
-
-
1.59515
-
200
B44030
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
-
-
B44020J7B12
EPCOS (TDK)
AL-ELKO CAP NUT
-
-
1.62690
-
500
B44020
Active
Insulating Nut, Nylon
-
-
M12 Thread
MAL804305521E3
Vishay BC Components
RUBBER WASHER 64
-
-
1.68000
-
50
-
Active
-
-
-
-
B44030J30B
EPCOS (TDK)
AL-ELKO AL-ELKO
-
-
1.69288
-
500
B44030
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
-
-
B44030J51B
EPCOS (TDK)
AL-ELKO AL-ELKO
-
-
1.90079
-
378
B44030
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
1.969" Dia (50mm)
Screw Clamp Type Bracket
PL6
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
CAPACITOR CAP DOWN WIRE
-
-
2.11700
-
500
-
Active
End Cap
Round Can Types
1.813" Dia (46.1mm)
Bottom Exit Lead Hole
-
12-6-4A
United Chemi-Con
CAP HARDWARE
-
-
2.12000
-
1
-
Active
Hex Nut
-
-
-
-
30393-3
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
AC/DC
-
-
2.13150
-
500
-
Active
Mounting Bracket
Oval Can Types
-
-
MAL804313001E3
Vishay BC Components
RUBBER WASHER 74
-
-
2.18400
-
100
-
Active
-
-
-
-
B44030J50B
EPCOS (TDK)
AL-ELKO AL-ELKO
-
-
2.27864
-
250
B44030
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
-
-
B44030A175B
EPCOS (TDK)
AL-ELKO AL-ELKO
-
-
2.31000
-
250
B44030
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
2.953" Dia (75mm)
-
MAL804305571E3
Vishay BC Components
NYLON NUT M12
-
-
2.40800
-
50
-
Active
-
-
-
-
1245860036A
Vishay Sprague
BRACKET HARDWARE FOR 36D PARTS
-
-
2.43000
-
455
-
Active
Mounting Bracket
Round Can Types
2.000" Dia (50.8mm)
Screw Clamp Type Bracket
MAL804324011E3
Vishay BC Components
CLAMP SL 25
-
-
2.45700
-
100
-
Active
-
-
-
-
MAL804324021E3
Vishay BC Components
CLAMP SL 30
-
-
2.45700
-
100
-
Active
-
-
-
-

مقایسه