یافته‌ها: 31,569سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع شکننده (Breaker)

حد جریان

درجه‌بندی ولتاژ - AC

درجه‌بندی ولتاژ - DC

تعداد قطب‌ها

نوع عملگر

نور پردازی

ولتاژ روشنایی (اسمی)

نوع نصب


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع شکننده (Breaker)
حد جریان
درجه‌بندی ولتاژ - AC
درجه‌بندی ولتاژ - DC
تعداد قطب‌ها
نوع عملگر
نور پردازی
ولتاژ روشنایی (اسمی)
نوع نصب
image
W57-XB7A4A10-15
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 15A 250VAC
3958
-
2.27000
-
1
W57
Active
Thermal
15A
250V
-
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W57-XB7A4A10-5
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 5A 250VAC
1993
-
2.32000
-
1
W57
Active
Thermal
5A
250V
-
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W57-XB1A7A10-15
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 15A 250VAC
5640
-
2.83000
-
1
W57
Active
Thermal
15A
250V
-
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W28-XQ1A-3
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 3A 250VAC 32VDC
10021
-
2.95000
-
1
W28
Active
Thermal
3A
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W54-XB1A4A10-20
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 20A 250VAC
1967
-
3.17000
-
1
W54
Active
Thermal
20A
250V
-
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W54-XB1A4A10-5
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 5A 250VAC
1298
-
3.17000
-
1
W54
Active
Thermal
5A
250V
-
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W28-XQ1A-8
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 8A 250VAC 32VDC
13785
-
3.26000
-
1
W28
Active
Thermal
8A
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W28-XQ1A-20
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 20A 250VAC 32VDC
4926
-
3.26000
-
1
W28
Active
Thermal
20A
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W28-XQ1A-15
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 15A 250VAC 32VDC
3350
-
3.26000
-
1
W28
Active
Thermal
15A
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W28-XQ1A-7
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 7A 250VAC 32VDC
3529
-
3.26000
-
1
W28
Active
Thermal
7A
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W28-XQ1A-10
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 10A 250VAC 32VDC
2196
-
3.26000
-
1
W28
Active
Thermal
10A
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W28-XQ1A-4
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 4A 250VAC 32VDC
2116
-
3.26000
-
1
W28
Active
Thermal
4A
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W51-A152A1-15
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 15A 250VAC 50VDC
5321
-
3.55000
-
1
W51
Active
Thermal
15A
250V
50V
1
Rocker
-
-
Panel Mount
image
W51-A152A1-10
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 10A 250VAC 50VDC
2627
-
3.55000
-
1
W51
Active
Thermal
10A
250V
50V
1
Rocker
-
-
Panel Mount
image
W54-XB1A4A10-30
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 30A 250VAC
1489
-
3.64000
-
1
W54
Active
Thermal
30A
250V
-
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W51-A121B1-15
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 15A 125VAC 50VDC
3103
-
3.71000
-
1
W51
Active
Thermal
15A
125V
50V
1
Rocker
Red
-
Panel Mount
image
W51-A121B1-20
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 20A 125VAC 50VDC
1562
-
3.71000
-
1
W51
Active
Thermal
20A
125V
50V
1
Rocker
Red
-
Panel Mount
image
W58-XB1A4A-5
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 5A 250VAC 50VDC
3173
-
5.06000
-
1
W58
Active
Thermal
5A
250V
50V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W58-XB1A4A-25
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 25A 250VAC 50VDC
2460
-
5.06000
-
1
W58
Active
Thermal
25A
250V
50V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W58-XB1A4A-15
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 15A 250VAC 50VDC
1721
-
5.06000
-
1
W58
Active
Thermal
15A
250V
50V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W58-XB1A4A-10
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 10A 250VAC 50VDC
1380
-
5.06000
-
1
W58
Active
Thermal
10A
250V
50V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W58-XB1A4A-30
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 30A 250VAC 50VDC
709
-
5.62000
-
1
W58
Active
Thermal
30A
250V
50V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W28-XQ1A-1
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 1A 250VAC 32VDC
1679
-
5.64000
-
1
W28
Active
Thermal
1A
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W28-XQ1A-0.50
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 500MA 250VAC 32VDC
1426
-
6.00000
-
1
W28
Active
Thermal
500mA
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W28-XQ1A-2
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 2A 250VAC 32VDC
897
-
6.35000
-
1
W28
Active
Thermal
2A
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W58-XB1A4A-4
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 4A 250VAC 50VDC
2555
-
6.81000
-
1
W58
Active
Thermal
4A
250V
50V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
1610-92-5A
E-T-A
CIRCUIT BREAKER THRM 5A 12VDC
3689
-
7.36000
-
1
1610
Active
Thermal
5A
-
12V
1
Automatic Reset
-
-
Holder
image
1610-21-10A
E-T-A
CIR BRKR THRM 10A 32VDC
941
-
7.36000
-
1
1610
Active
Thermal
10A
-
32V
1
Push to Reset
-
-
Holder
image
1610-92-15A
E-T-A
CIR BRKR THRM 15A 12VDC
626
-
7.36000
-
1
1610
Active
Thermal
15A
-
12V
1
Automatic Reset
-
-
Holder
image
1610-21-15A
E-T-A
CIR BRKR THRM 15A 32VDC
507
-
7.36000
-
1
1610
Active
Thermal
15A
-
32V
1
Push to Reset
-
-
Holder
image
1610-21-5A
E-T-A
CIRCUIT BREAKER THRM 5A 32VDC
471
-
7.36000
-
1
1610
Active
Thermal
5A
-
32V
1
Push to Reset
-
-
Holder
image
W58-XB1A4A-2
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 2A 250VAC 50VDC
1371
-
7.84000
-
1
W58
Active
Thermal
2A
250V
50V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W58-XB1A4A-1
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 1A 250VAC 50VDC
531
-
7.84000
-
1
W58
Active
Thermal
1A
250V
50V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W58-XB1A4A-3
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 3A 250VAC 50VDC
246
-
7.84000
-
1
W58
Active
Thermal
3A
250V
50V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
1410-L210-L2F1-S02-0.63A
E-T-A
CIR BRKR THRM 630MA 250VAC 50VDC
1263
-
13.36000
-
1
1410-L2
Active
Thermal
630mA
250V
50V
1
Push to Reset
-
-
PCB
image
1410-L210-L2F1-S02-3.15A
E-T-A
CIR BRKR THRM 3.15A 250VAC 50VDC
1123
-
13.36000
-
1
1410-L2
Active
Thermal
3.15A
250V
50V
1
Push to Reset
-
-
PCB
image
1410-L210-L2F1-S02-10A
E-T-A
CIR BRKR THRM 10A 250VAC 50VDC
924
-
13.36000
-
1
1410-L2
Active
Thermal
10A
250V
50V
1
Push to Reset
-
-
PCB
image
1410-L210-L2F1-S02-1A
E-T-A
CIR BRKR THRM 1A 250VAC 50VDC
829
-
13.36000
-
1
1410-L2
Active
Thermal
1A
250V
50V
1
Push to Reset
-
-
PCB
image
1410-L210-L2F1-S02-2A
E-T-A
CIR BRKR THRM 2A 250VAC 50VDC
627
-
13.36000
-
1
1410-L2
Active
Thermal
2A
250V
50V
1
Push to Reset
-
-
PCB
image
1410-L210-L2F1-S02-6.3A
E-T-A
CIR BRKR THRM 6.3A 250VAC 50VDC
472
-
13.75000
-
1
1410-L2
Active
Thermal
6.3A
250V
50V
1
Push to Reset
-
-
PCB
image
1410-L210-L2F1-S02-5A
E-T-A
CIR BRKR THRM 5A 250VAC 50VDC
1195
-
13.78000
-
1
1410-L2
Active
Thermal
5A
250V
50V
1
Push to Reset
-
-
PCB
image
106-M2-P10-0.8A
E-T-A
CIR BRKR THRM 800MA 250VAC 48VDC
433
-
19.40000
-
1
106
Active
Thermal
800mA
250V
48V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
106-M2-P10-1A
E-T-A
CIR BRKR THRM 1A 250VAC 48VDC
343
-
19.40000
-
1
106
Active
Thermal
1A
250V
48V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
9926251020
Weidmuller
CIR BRKR MAG-HYDR 20A 120VAC
351
3169
19.50000
-
1
9926
Active
Magnetic (Hydraulic Delay)
20A
120V
-
1
Lever
-
-
DIN Rail
image
9926251005
Weidmuller
CIR BRKR MAG-HYDR 5A 120VAC
155
1721
19.50000
-
1
9926
Active
Magnetic (Hydraulic Delay)
5A
120V
-
1
Lever
-
-
DIN Rail
image
W23-X1A1G-5
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 5A 240VAC 50VDC
717
-
19.96000
-
1
W23
Active
Thermal
5A
240V
50V
1
Push-Pull Plunger
-
-
Panel Mount
image
106-M2-P10-0.4A
E-T-A
CIR BRKR THRM 400MA 250VAC 48VDC
221
-
20.46000
-
1
106
Active
Thermal
400mA
250V
48V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W33-S4B1Q-15
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 15A 250VAC 50VDC
566
-
20.60000
-
1
W33
Active
Thermal
15A
250V
50V
2
Rocker
Amber
120V
Panel Mount
image
C2A1P-80VDC
American Electrical Inc.
CIR BRKR MAG-HYDR 2A 80VDC LEVER
1077
-
21.06000
-
1
-
Active
Magnetic (Hydraulic Delay)
2A
-
80V
1
Lever
-
-
DIN Rail
image
W91-X112-20
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR MAG-HYDR 20A 277VAC
461
-
21.19000
-
1
W9
Active
Magnetic (Hydraulic Delay)
20A
277V
-
1
Lever
-
-
Panel Mount
image
W23-X1A1G-10
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 10A 240VAC 50VDC
353
-
24.95000
-
1
W23
Active
Thermal
10A
240V
50V
1
Push-Pull Plunger
-
-
Panel Mount
image
W33-T2N1Q-20
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 20A 250VAC 50VDC
149
-
26.69000
-
1
W33
Active
Thermal
20A
250V
50V
2
Rocker
-
-
Panel Mount
image
W31-X2M1G-5
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 5A 240VAC 50VDC
167
-
31.04000
-
1
W31
Active
Thermal
5A
240V
50V
1
Toggle
-
-
Panel Mount
image
9926252010
Weidmuller
CIR BRKR MAG-HYDR 10A 240VAC
257
456
34.13000
-
1
9926
Active
Magnetic (Hydraulic Delay)
10A
240V
-
2
Lever
-
-
DIN Rail
image
9926252005
Weidmuller
CIR BRKR MAG-HYDR 5A 240VAC
130
144
34.13000
-
1
9926
Active
Magnetic (Hydraulic Delay)
5A
240V
-
2
Lever
-
-
DIN Rail
image
9926252020
Weidmuller
CIR BRKR MAG-HYDR 20A 240VAC
120
228
34.13000
-
1
9926
Active
Magnetic (Hydraulic Delay)
20A
240V
-
2
Lever
-
-
DIN Rail
image
3120-F321-P7T1-W01D-15A
E-T-A
CIR BRKR THRM 15A 250VAC 50VDC
131
-
37.02000
-
1
3120-F
Active
Thermal
15A
250V
50V
2
Rocker
-
-
Panel Mount
image
3120-F321-P7T1-W01D-10A
E-T-A
CIR BRKR THRM 10A 250VAC 50VDC
224
-
37.19000
-
1
3120-F
Active
Thermal
10A
250V
50V
2
Rocker
-
-
Panel Mount
image
3120-F321-P7T1-W01D-2A
E-T-A
CIR BRKR THRM 2A 250VAC 50VDC
116
-
42.74000
-
1
3120-F
Active
Thermal
2A
250V
50V
2
Rocker
-
-
Panel Mount
image
W92-X112-15
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR MAG-HYDR 15A 277VAC
319
-
44.23000
-
1
W9
Active
Magnetic (Hydraulic Delay)
15A
277V
-
2
Lever
-
-
Panel Mount
image
W68-X2Q12-10
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR MAG-HYDR 10A 277VAC
165
-
56.14000
-
1
W6
Active
Magnetic (Hydraulic Delay)
10A
277V
-
2
Lever
-
-
Panel Mount
image
C5A2P-GFI
American Electrical Inc.
CIR BRKR MAG-HYDR 5A 240VAC
32
-
105.63000
-
1
-
Active
Magnetic (Hydraulic Delay)
5A
240V
-
1
Lever
-
-
DIN Rail
image
W57-XB7A4A10-10
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 10A 250VAC
1018
-
2.42000
-
1
W57
Active
Thermal
10A
250V
-
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
QLB-203-11B3N-3BA
Qualtek
CIR BRKR THRM 20A 250VAC 32VDC
2298
500
2.48000
-
1
QLB
Active
Thermal
20A
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
QMB-203-11C3N-3BA
Qualtek
CIR BRKR THRM 20A 250VAC 32VDC
2127
1000
2.51000
-
1
QMB
Active
Thermal
20A
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
QLB-053-11B3N-3BA
Qualtek
CIR BRKR THRM 5A 250VAC 32VDC
1732
500
2.74000
-
1
QLB
Active
Thermal
5A
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W57-XB7A4A10-20
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 20A 250VAC
756
-
2.76000
-
1
W57
Active
Thermal
20A
250V
-
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W57-XB1A7A10-20
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 20A 250VAC
5622
-
2.83000
-
1
W57
Active
Thermal
20A
250V
-
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W57-XB1A7A10-10
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 10A 250VAC
1182
-
2.83000
-
1
W57
Active
Thermal
10A
250V
-
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W54-XB1A4A10-10
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 10A 250VAC
656
-
3.17000
-
1
W54
Active
Thermal
10A
250V
-
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W28-XQ1A-5
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 5A 250VAC 32VDC
23080
-
3.26000
-
1
W28
Active
Thermal
5A
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W28-XQ1A-12
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 12A 250VAC 32VDC
8619
-
3.46000
-
1
W28
Active
Thermal
12A
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W28-XQ1A-6
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 6A 250VAC 32VDC
3349
-
3.46000
-
1
W28
Active
Thermal
6A
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W28-XT1A-15
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 15A 250VAC 32VDC
1063
-
3.46000
-
1
W28
Active
Thermal
15A
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W28-XQ1A-16
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 16A 250VAC 32VDC
929
-
3.46000
-
1
W28
Active
Thermal
16A
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W28-XT1A-8
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 8A 250VAC 32VDC
554
-
3.46000
-
1
W28
Active
Thermal
8A
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W28-XT1A-5
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 5A 250VAC 32VDC
379
-
3.46000
-
1
W28
Active
Thermal
5A
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W54-XB1A4A10-25
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 25A 250VAC
370
-
3.64000
-
1
W54
Active
Thermal
25A
250V
-
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W51-A152A1-20
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 20A 250VAC 50VDC
2853
-
3.78000
-
1
W51
Active
Thermal
20A
250V
50V
1
Rocker
-
-
Panel Mount
image
W51-A152A1-5
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 5A 250VAC 50VDC
860
-
3.78000
-
1
W51
Active
Thermal
5A
250V
50V
1
Rocker
-
-
Panel Mount
image
CLB-153-11A3N-B-A
Carling Technologies
CIR BRKR THRM 15A 250VAC 32VDC
238
-
3.81000
-
1
CLB
Active
Thermal
15A
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W51-A122B1-5
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 5A 250VAC 50VDC
771
-
3.94000
-
1
W51
Active
Thermal
5A
250V
50V
1
Rocker
Red
-
Panel Mount
image
W51-A121B1-5
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 5A 125VAC 50VDC
327
-
3.94000
-
1
W51
Active
Thermal
5A
125V
50V
1
Rocker
Red
-
Panel Mount
image
W51-A122B1-15
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 15A 250VAC 50VDC
1780
-
4.18000
-
1
W51
Active
Thermal
15A
250V
50V
1
Rocker
Red
-
Panel Mount
image
W54-XB1A4A10-15
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 15A 250VAC
1484
-
4.23000
-
1
W54
Active
Thermal
15A
250V
-
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W28-XT1A-3
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 3A 250VAC 32VDC
370
-
4.32000
-
1
W28
Active
Thermal
3A
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W51-A121B1-10
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 10A 125VAC 50VDC
761
-
4.93000
-
1
W51
Active
Thermal
10A
125V
50V
1
Rocker
Red
-
Panel Mount
image
1658-G21-01-P10-5A
E-T-A
CIR BRKR THRM 5A 240VAC 28VDC
358
-
5.10000
-
1
1658
Active
Thermal
5A
240V
28V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
1658-G21-01-P10-10A
E-T-A
CIR BRKR THRM 10A 240VAC 28VDC
293
-
5.10000
-
1
1658
Active
Thermal
10A
240V
28V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
1658-G21-01-P10-15A
E-T-A
CIR BRKR THRM 15A 240VAC 28VDC
124
-
5.10000
-
1
1658
Active
Thermal
15A
240V
28V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W54-XB1A4A10-35
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 35A 250VAC
108
-
5.17000
-
1
W54
Active
Thermal
35A
250V
-
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
1658-G21-01-P10-25A
E-T-A
CIR BRKR THRM 25A 240VAC 28VDC
355
-
5.34000
-
1
1658
Active
Thermal
25A
240V
28V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
1658-G21-01-P10-20A
E-T-A
CIR BRKR THRM 20A 240VAC 28VDC
332
-
5.34000
-
1
1658
Active
Thermal
20A
240V
28V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W58-XB1A4A-8
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 8A 250VAC 50VDC
1638
-
5.62000
-
1
W58
Active
Thermal
8A
250V
50V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W58-XB1A4A-12
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 12A 250VAC 50VDC
804
-
5.62000
-
1
W58
Active
Thermal
12A
250V
50V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W58-XB1A4A-7
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 7A 250VAC 50VDC
419
-
5.62000
-
1
W58
Active
Thermal
7A
250V
50V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W58-XB1A4A-20
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 20A 250VAC 50VDC
246
-
5.62000
-
1
W58
Active
Thermal
20A
250V
50V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W28-XQ1A-0.25
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 250MA 250VAC 32VDC
8332
-
6.00000
-
1
W28
Active
Thermal
250mA
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W28-XT1A-1
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 1A 250VAC 32VDC
664
-
6.00000
-
1
W28
Active
Thermal
1A
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount
image
W28-XQ1A-0.75
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CIR BRKR THRM 750MA 250VAC 32VDC
283
-
6.75000
-
1
W28
Active
Thermal
750mA
250V
32V
1
Push to Reset
-
-
Panel Mount

مقایسه