یافته‌ها: 637سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

ولتاژ

جریان


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
ولتاژ
جریان
image
19200-11
American Electrical Inc.
SWITCH DISCONNECT 16A 600V BLACK
9
-
26.15000
-
1
SD1
Active
Switch
600V
16A
image
19215-11
American Electrical Inc.
SWITCH DISCONNECT 63A 600V RED
-
-
39.95000
-
1
SD2
Active
Switch
600V
63A
image
19401-11
American Electrical Inc.
SWITCH KNOB ROUND RED/YELLOW
4
-
8.06000
-
1
SD1
Active
Handle, Red
-
-
image
19210-11
American Electrical Inc.
SWITCH DISCONNECT 16A 600V RED
4
-
26.15000
-
1
SD1
Active
Switch
600V
16A
DIR-01
Eaton
SWITCH COMPONENT HANDLE BLACK
-
-
3.04000
-
1
-
Active
Handle, Black
-
-
image
19535-100
American Electrical Inc.
SWITCH REMOTE SHAFT 100MM
-
-
4.13000
-
1
-
Active
-
-
-
image
19535-200
American Electrical Inc.
SWITCH REMOTE SHAFT 200MM
-
-
5.18000
-
1
SD1
Active
Shaft
-
-
image
19535-300
American Electrical Inc.
SWITCH REMOTE SHAFT 300MM
-
-
6.20000
-
1
SD1
Active
Shaft
-
-
-
15189-4
Eaton
SWITCH COMPONENT BLOCK 600V 4A
-
-
8.00000
-
100
15149
Active
Block
600V
4A
image
19400-11
American Electrical Inc.
SWITCH KNOB ROUND BLACK
-
-
8.06000
-
1
SD1
Active
Handle, Black
-
-
TPMDS-E
Eaton
SWITCH DISCONNECT 3-30A 80VDC
-
-
8.94300
-
10
TPMDS
Active
Switch
80V
3 ~ 30A
TPMDS-M
Eaton
SWITCH DISCONNECT 3-30A 80VDC
-
-
8.94300
-
10
TPMDS
Active
Switch
80V
3 ~ 30A
image
19414
American Electrical Inc.
SWITCH SD1 4TH POLE
-
-
12.07000
-
1
SD1
Active
-
-
-
DIR-02
Eaton
SWITCH COMPONENT HANDLE BLACK
-
-
12.12000
-
1
-
Active
Handle, Black
-
-
DOOR-508
Eaton
SWITCH COMP FUSE ADAPTER KIT
-
-
12.74000
-
1
-
Active
Fuse Adapter Kit
-
-
-
15220
Eaton
DISCONNECT SWITCH 7 POLE
-
-
13.58000
-
1
-
Active
-
-
-
image
19440
American Electrical Inc.
SWITCH CONN 6-8 POLE
-
-
14.20000
-
1
SD2
Active
-
-
-
image
19419
American Electrical Inc.
SWITCH SD1 NEUTRAL POLE
-
-
14.88000
-
1
SD1
Active
-
-
-
image
19420
American Electrical Inc.
SWITCH SD2 NEUTRAL POLE
-
-
14.88000
-
1
SD2
Active
-
-
-
image
19421
American Electrical Inc.
SWITCH SD1 GROUND POLE
-
-
14.88000
-
1
SD1
Active
-
-
-
image
19422
American Electrical Inc.
SWITCH SD2 GROUND POLE
-
-
14.88000
-
1
SD2
Active
-
-
-
image
19423
American Electrical Inc.
SWITCH SD1 AUX CONTACT
-
-
14.88000
-
1
SD1
Active
-
-
-
image
19429
American Electrical Inc.
SWITCH SD2 AUX CONTACT
-
-
14.88000
-
1
SD2
Active
-
-
-
image
19418
American Electrical Inc.
SWITCH SD2 4TH POLE
-
-
17.86000
-
1
SD2
Active
-
-
-
CCP-AUX
Eaton
SWITCH COMP AUX CONTCTS 600V 35A
-
-
24.34000
-
1
CCP
Active
Auxiliary Contacts
600V
35A
TPCDS-D-SEC2
Eaton
SWITCH DISCONNECT 3-125A 80VDC
-
-
25.49600
-
10
TPCDS
Active
Switch
80V
3 ~ 125A
TPCDS-D-SEC1
Eaton
SWITCH DISCONNECT 3-125A 80VDC
-
-
25.49600
-
10
TPCDS
Active
Switch
80V
3 ~ 125A
TPCDS-SSE-1
Eaton
SWITCH DISCONNECT 3-125A 80VDC
-
-
25.49600
-
10
TPCDS
Active
Switch
80V
3 ~ 125A
TPCDS-D-SMC2
Eaton
SWITCH DISCONNECT 3-125A 80VDC
-
-
25.49600
-
10
TPCDS
Active
Switch
80V
3 ~ 125A
TPCDS-D-SMC1
Eaton
SWITCH DISCONNECT 3-125A 80VDC
-
-
25.49600
-
10
TPCDS
Active
Switch
80V
3 ~ 125A
TPCDS-SSM-1
Eaton
SWITCH DISCONNECT 3-125A 80VDC
-
-
25.49600
-
10
TPCDS
Active
Switch
80V
3 ~ 125A
TPCDS-SSM-2
Eaton
SWITCH DISCONNECT 3-125A 80VDC
-
-
25.49600
-
10
TPCDS
Active
Switch
80V
3 ~ 125A
TPCDS-SSM-3
Eaton
SWITCH DISCONNECT 3-125A 80VDC
-
-
25.49600
-
10
TPCDS
Active
Switch
80V
3 ~ 125A
TPCDS-D-CC1
Eaton
SWITCH DISCONNECT 3-125A 80VDC
-
-
25.49600
-
10
TPCDS
Active
Switch
80V
3 ~ 125A
TPCDS-SSE-2
Eaton
SWITCH DISCONNECT 3-125A 80VDC
-
-
25.49600
-
10
TPCDS
Active
Switch
80V
3 ~ 125A
image
19201-11
American Electrical Inc.
SWITCH DISCONNECT 25A 600V BLACK
-
-
27.79000
-
1
SD1
Active
Switch
600V
25A
image
19211-11
American Electrical Inc.
SWITCH DISCONNECT 25A 600V RED
-
-
27.79000
-
1
SD1
Active
Switch
600V
25A
image
19202-11
American Electrical Inc.
SWITCH DISCONNECT 32A 600V BLACK
-
-
28.78000
-
1
SD1
Active
Switch
600V
32A
image
19212-11
American Electrical Inc.
SWITCH DISCONNECT 32A 600V RED
-
-
28.78000
-
1
SD1
Active
Switch
600V
32A
image
19203-11
American Electrical Inc.
SWITCH DISCONNECT 40A 600V BLACK
-
-
29.76000
-
1
SD1
Active
Switch
600V
40A
image
19213-11
American Electrical Inc.
SWITCH DISCONNECT 40A 600V RED
-
-
29.76000
-
1
SD1
Active
Switch
600V
40A
H4X-01B
Eaton
SWITCH COMPONENT HANDLE BLACK
-
-
30.02000
-
1
-
Active
Handle, Black
-
-
H4X-01R
Eaton
SWITCH COMP HANDLE RED/YELLOW
-
-
30.02000
-
1
-
Active
Handle, Red/Yellow
-
-
H4X-02B
Eaton
SWITCH COMPONENT HANDLE BLACK
-
-
30.71000
-
1
-
Active
Handle, Black
-
-
H4X-02R
Eaton
SWITCH COMP HANDLE RED/YELLOW
-
-
30.71000
-
1
-
Active
Handle, Red/Yellow
-
-
H4X-04B
Eaton
SWITCH COMPONENT HANDLE BLACK
-
-
30.71000
-
1
-
Active
Handle, Black
-
-
H4X-04R
Eaton
SWITCH COMP HANDLE RED/YELLOW
-
-
30.71000
-
1
-
Active
Handle, Red/Yellow
-
-
TPCDS-D-BC2
Eaton
SWITCH DISCONNECT 3-125A 80VDC
-
-
32.40200
-
10
TPCDS
Active
Switch
80V
3 ~ 125A
TPCDS-D-BC1
Eaton
SWITCH DISCONNECT 3-125A 80VDC
-
-
32.40200
-
10
TPCDS
Active
Switch
80V
3 ~ 125A
CCP-AUX-100
Eaton
SWITCH COMP AUX CONTCTS 600V 35A
-
-
33.39000
-
1
CCP
Active
Auxiliary Contacts
600V
35A
CCP-1-30CC
Eaton
SWTCH COMP FUSE CARRIER 600V 30A
-
-
38.44000
-
6
CCP
Active
Fuse Carrier
600V
30A
CCP-1-30M
Eaton
SWTCH COMP FUSE CARRIER 240V 30A
-
-
38.44000
-
6
CCP
Active
Fuse Carrier
240V
30A
CCP-1-DCC
Eaton
SWITCH COMP FUSE CARRIER 80V 30A
-
-
38.44000
-
6
CCP
Active
Fuse Carrier
80V
30A
CCP-1-DCM
Eaton
SWITCH COMP FUSE CARRIER 80V 30A
-
-
38.44000
-
6
CCP
Active
Fuse Carrier
80V
30A
image
19205-11
American Electrical Inc.
SWITCH DISCONNECT 63A 600V BLACK
-
-
39.95000
-
1
SD2
Active
Switch
600V
63A
15800-R
Eaton
FUSED DISCONNECT SWITCH FOR TPS
-
-
41.28800
-
40
-
Active
-
-
-
TPCDS-BBE-2
Eaton
SWITCH DISCONNECT 3-125A 80VDC
-
-
42.16000
-
10
TPCDS
Active
Switch
80V
3 ~ 125A
TPCDS-BBM-2
Eaton
SWITCH DISCONNECT 3-125A 80VDC
-
-
43.03100
-
10
TPCDS
Active
Switch
80V
3 ~ 125A
-
DIR-05
Eaton
SWITCH COMPONENT HANDLE BLACK
-
-
43.45000
-
1
-
Active
Handle, Black
-
-
-
DIR-06
Eaton
SWITCH COMPONENT HANDLE BLACK
-
-
43.45000
-
1
-
Active
Handle, Black
-
-
image
19206-11
American Electrical Inc.
SWITCH DISCONNECT 80A 600V BLACK
-
-
43.77000
-
1
SD2
Active
Switch
600V
80A
image
19216-11
American Electrical Inc.
SWITCH DISCONNECT 80A 600V RED
-
-
43.77000
-
1
SD2
Active
Switch
600V
8A
TPCDS-BBE-3
Eaton
SWITCH DISCONNECT 3-125A 80VDC
-
-
44.62200
-
10
TPCDS
Active
Switch
80V
3 ~ 125A
image
19207-11
American Electrical Inc.
SWITCH DISCONNECT 100A 600V BLK
-
-
47.58000
-
1
SD2
Active
Switch
600V
100A
image
19217-11
American Electrical Inc.
SWITCH DISCONNECT 100A 600V RED
-
-
47.58000
-
1
SD2
Active
Switch
600V
100A
CCP-1-30CF
Eaton
SWTCH COMP FUSE CARRIER 600V 30A
-
-
48.50667
-
6
CCP
Active
Fuse Carrier
600V
30A
image
19208-11
American Electrical Inc.
SWITCH DISCONNECT 125A 600V BLK
-
-
51.75000
-
1
SD2
Active
Switch
600V
125A
image
19218-11
American Electrical Inc.
SWITCH DISCONNECT 125A 600V RED
-
-
51.75000
-
1
SD2
Active
Switch
600V
125A
-
15595-201FQR
Eaton
FUSE DISC.ASSY.#11K
-
-
62.30000
-
1
-
Active
-
-
-
DIR-03
Eaton
SWITCH COMPONENT HANDLE BLACK
-
-
63.74000
-
1
-
Active
Handle, Black
-
-
-
DIR-04
Eaton
SWITCH COMPONENT HANDLE BLACK
-
-
63.74000
-
1
-
Active
Handle, Black
-
-
CCP-1-60CF
Eaton
SWTCH COMP FUSE CARRIER 600V 60A
-
-
64.65667
-
6
CCP
Active
Fuse Carrier
600V
60A
H79-1
Eaton
SWITCH COMP DOOR HNDL KIT RED
-
-
66.51000
-
1
-
Active
Door Handle Kit, Red
-
-
CCPB-1-15CF
Eaton
SWTCH COMP FUSE CARRIER 600V 15A
-
-
69.27333
-
6
Cubefuse® CCPB
Active
Fuse Carrier
600V
15A
CCPB-1-20CF
Eaton
SWTCH COMP FUSE CARRIER 600V 20A
-
-
69.27333
-
6
Cubefuse® CCPB
Active
Fuse Carrier
600V
20A
CCPB-1-30CF
Eaton
SWTCH COMP FUSE CARRIER 600V 30A
-
-
69.27333
-
6
Cubefuse® CCPB
Active
Fuse Carrier
600V
30A
CCPB-1-40CF
Eaton
SWTCH COMP FUSE CARRIER 600V 40A
-
-
69.27333
-
6
Cubefuse® CCPB
Active
Fuse Carrier
600V
40A
CCPB-1-50CF
Eaton
SWTCH COMP FUSE CARRIER 600V 50A
-
-
69.27333
-
6
Cubefuse® CCPB
Active
Fuse Carrier
600V
50A
CCPB-1-60CF
Eaton
SWTCH COMP FUSE CARRIER 600V 60A
-
-
69.27333
-
6
Cubefuse® CCPB
Active
Fuse Carrier
600V
60A
15800-R-200
Eaton
SWITCH COMP FUSE CARRIER 60V
-
-
71.57800
-
40
Telepower® 15800
Active
Fuse Carrier
60V
-
15800-F-200
Eaton
SWITCH COMP FUSE CARRIER 60V
-
-
73.74900
-
40
Telepower® 15800
Active
Fuse Carrier
60V
-
-
15595-201FQR1CM
Eaton
FUSE DISCONNECT BLOCK
-
-
75.42000
-
1
-
Active
-
-
-
H79-2
Eaton
SWITCH COMP DOOR HNDL KIT RED
-
-
77.00000
-
1
-
Active
Door Handle Kit, Red
-
-
CCP-2-30CC
Eaton
SWTCH COMP FUSE CARRIER 600V 30A
-
-
78.52000
-
3
CCP
Active
Fuse Carrier
600V
30A
CCP-2-30M
Eaton
SWTCH COMP FUSE CARRIER 240V 30A
-
-
78.52000
-
3
CCP
Active
Fuse Carrier
240V
30A
H12-05B
Eaton
SWITCH COMPONENT HANDLE BLACK
-
-
80.05250
-
20
-
Active
Handle, Black
-
-
H12-05R
Eaton
SWITCH COMP HANDLE RED/YELLOW
-
-
80.05250
-
20
-
Active
Handle, Red/Yellow
-
-
H4X-05TB
Eaton
SWITCH COMPONENT HANDLE BLACK
-
-
83.42500
-
20
-
Active
Handle, Black
-
-
H4X-05TR
Eaton
SWITCH COMP HANDLE RED/YELLOW
-
-
83.42500
-
20
-
Active
Handle, Red/Yellow
-
-
H4X-06SB
Eaton
SWITCH COMPONENT HANDLE BLACK
-
-
84.31250
-
20
-
Active
Handle, Black
-
-
LTFD0101ZX1
Littelfuse Inc.
FUSE HOLDER 80VDC 100A TLS
-
-
85.08000
-
1
LTFD101
Active
Switch
80V
100A
H4X-06SR
Eaton
SWITCH COMP HANDLE RED/YELLOW
-
-
85.50000
-
1
-
Active
Handle, Red/Yellow
-
-
LTFD0101ZX2
Littelfuse Inc.
FUSEHOLDER W/SCRW 80VDC 100A TLS
-
-
86.02000
-
1
LTFD101
Active
Switch
80V
100A
LTFD0101ZX4
Littelfuse Inc.
FUSEHOLDER W/CLIP 80VDC 100A TLS
-
-
86.02000
-
1
LTFD101
Active
Switch
80V
100A
LTFD0101ZX3
Littelfuse Inc.
ACS 80VDC 125A DISCONNECT W/STUD
-
-
86.02000
-
1
LTFD101
Active
Switch
80V
100A
H12-03B
Eaton
SWITCH COMPONENT HANDLE BLACK
-
-
87.15250
-
20
-
Active
Handle, Black
-
-
H12-03R
Eaton
SWITCH COMP HANDLE RED/YELLOW
-
-
87.15250
-
20
-
Active
Handle, Red/Yellow
-
-
H4X-05SB
Eaton
SWITCH COMPONENT HANDLE BLACK
-
-
88.20000
-
1
-
Active
Handle, Black
-
-
H4X-05SR
Eaton
SWITCH COMP HANDLE RED/YELLOW
-
-
88.20000
-
1
-
Active
Handle, Red/Yellow
-
-
-
DIR-07
Eaton
SWITCH COMPONENT HANDLE BLACK
-
-
89.96000
-
1
-
Active
Handle, Black
-
-

مقایسه