یافته‌ها: 4,742سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع نگهدارنده فیوز

نوع فیوز

برای استفاده با / محصولات مرتبط

اندازه فیوز

تعداد مدارها

ولتاژ

حد جریان

نوع نصب

گرایش

استایل پایان‌دهنده

ماده رسانا

اتصال پایانی


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع نگهدارنده فیوز
نوع فیوز
برای استفاده با / محصولات مرتبط
اندازه فیوز
تعداد مدارها
ولتاژ
حد جریان
نوع نصب
گرایش
استایل پایان‌دهنده
ماده رسانا
اتصال پایانی
image
FC 211
Bel Fuse Inc.
FUSE CLIP CARTRIDGE 10A PCB
49035
-
0.10000
-
1
-
Active
Clip
Cartridge
5mm Dia
5mm Dia
1
-
10A
PCB
Horizontal
PC Pin
Brass
Tin
image
01110501Z
Littelfuse Inc.
FUSE CLIP CARTRIDGE 250V 10A PCB
62819
-
0.12000
-
1
111
Active
Clip
Cartridge
5mm Dia
5mm Dia
1
250V
10A
PCB
Horizontal
PC Pin
Spring Brass
Tin
image
52000001009
Littelfuse Inc.
FUSE CLIP CART 250V 6.3A PCB
60935
-
0.16000
-
1
520
Active
Clip
Cartridge
5mm Dia
5mm Dia
1
250V
6.3A
PCB
Horizontal
PC Pin
Phosphorus Bronze
Tin
image
3522
Keystone Electronics
FUSE CLIP BLADE 500V 30A PCB
26979
124600
0.19000
-
1
-
Active
Clip
Blade
ATC, ATO
0.75" L x 0.2" W x 0.48" H (19.1mm x 5.1mm x 12.2mm)
1
500V
30A
PCB
Vertical
PC Pin
Brass
Tin
image
BK/1A1907-06-R
Eaton
FUSE CLIP CARTRIDGE PCB
24184
38000
0.20000
-
1
1AXXXX
Active
Clip
Cartridge
1/4" Dia
1/4" Dia (6.35mm)
1
-
-
PCB
Horizontal
PC Pin
Cartridge Brass
Tin
image
3557
Keystone Electronics
FUSE CLIP BLADE 500V 20A PCB
103663
-
0.21000
-
1
-
Active
Clip
Blade
ATC, ATO, MINI ATC, MINI ATO
-
1
500V
30A
PCB
Vertical
PC Pin
Brass
Tin Nickel
image
01020071Z
Littelfuse Inc.
FUSE CLIP CARTRIDGE 250V 15A PCB
36306
-
0.22000
-
1
102
Active
Clip
Cartridge
1/4" Dia
1/4" Dia (6.35mm)
1
250V
15A
PCB
Horizontal
PC Pin
Spring Brass
Tin
image
10207101009
Littelfuse Inc.
FUSE CLIP CARTRIDGE 500V 10A PCB
47458
-
0.24000
-
1
102071
Active
Clip
Cartridge
1/4" Dia
1/4" Dia (6.35mm)
1
500V
10A
PCB
Horizontal
PC Pin
Brass
Tin
image
01000056Z
Littelfuse Inc.
FUSE CLIP CARTRIDGE 250V 10A PCB
19003
-
0.34000
-
1
100
Active
Clip
Cartridge
5mm Dia
5mm Dia
1
250V
10A
PCB
Horizontal
PC Pin
Spring Brass
Tin
image
01220090Z
Littelfuse Inc.
FUSE CLIP CARTRIDGE 250V 30A PCB
7894
-
0.47000
-
1
122
Active
Clip
Cartridge
1/4" Dia
1/4" Dia (6.35mm)
1
250V
30A
PCB
Horizontal
PC Pin
Beryllium Copper
Silver
image
3566
Keystone Electronics
FUSE CLIP CARTRIDGE 30A PCB
14193
-
0.53000
-
1
-
Active
Clip
Cartridge
13/32" Dia
13/32" Dia (10.3mm)
1
-
30A
PCB
Horizontal
PC Pin
Brass
Tin
image
BK-6010
MPD (Memory Protection Devices)
FUSE BLOCK BLADE PCB
11373
6300
0.54000
-
1
-
Active
Block
Blade
ATC, ATO
0.76" L x 0.207" W x 0.752" H (19.3mm x 5.25mm x 19.1mm)
2
-
-
PCB
Vertical
PC Pin
Brass
Nickel
image
01000020Z
Littelfuse Inc.
FUSE CLIP CARTRIDGE 600V 20A PCB
9390
-
0.58000
-
1
100
Active
Clip
Cartridge
5mm Dia
5mm Dia
1
600V
20A
PCB
Horizontal
PC Pin
Phosphorus Bronze
Tin
image
BK/1A5600
Eaton
FUSE CLIP BLADE 20A PCB
25675
-
0.64000
-
1
1AXXXX
Active
Clip
Blade
ATC, ATO
0.76" L x 0.207" W x 0.752" H (19.3mm x 5.25mm x 19.1mm)
1
-
20A
PCB
Vertical
PC Pin
Cartridge Brass
Tin
image
BK/1A3400-09-R
Eaton
FUSE CLIP CARTRIDGE 20A PCB
15301
-
0.70000
-
1
1AXXXX
Active
Clip
Cartridge
13/32" Dia
13/32" Dia (10.3mm)
1
-
20A
PCB
Horizontal
PC Pin
Spring Bronze
Tin
image
01220088Z
Littelfuse Inc.
FUSE CLIP CARTRIDGE 250V 30A PCB
5672
-
0.71000
-
1
122
Active
Clip
Cartridge
1/4" Dia
1/4" Dia (6.35mm)
1
250V
30A
PCB
Horizontal
PC Pin
Beryllium Copper
Tin
image
01220083Z
Littelfuse Inc.
FUSE CLIP CARTRIDGE 250V 30A PCB
3620
-
0.71000
-
1
122
Active
Clip
Cartridge
1/4" Dia
1/4" Dia (6.35mm)
1
250V
30A
PCB
Horizontal
PC Pin
Beryllium Copper
Silver
image
56000001009
Littelfuse Inc.
FUSE HOLDER RADIAL 250V 6.3A PCB
11057
-
0.72000
-
1
560
Active
Holder
Radial
TE5, TR5
Radial 0.2" (5.08mm) pitch
1
250V
6.3A
PCB
Vertical
PC Pin
Copper Alloy
Tin
image
56400001009
Littelfuse Inc.
FUSE HOLDER RADIAL 250V 6.3A SMD
1500
-
0.72050
-
1500
564
Active
Holder
Radial
TE5, TR5
Radial 0.2" (5.08mm) pitch
1
250V
6.3A
Surface Mount
-
SMD (SMT) Tab
Copper Alloy
Tin
image
56400001009
Littelfuse Inc.
FUSE HOLDER RADIAL 250V 6.3A SMD
3036
-
1.73000
-
1
564
Active
Holder
Radial
TE5, TR5
Radial 0.2" (5.08mm) pitch
1
250V
6.3A
Surface Mount
-
SMD (SMT) Tab
Copper Alloy
Tin
image
56400001009
Littelfuse Inc.
FUSE HOLDER RADIAL 250V 6.3A SMD
3036
-
Calculate
-
1
564
Active
Holder
Radial
TE5, TR5
Radial 0.2" (5.08mm) pitch
1
250V
6.3A
Surface Mount
-
SMD (SMT) Tab
Copper Alloy
Tin
image
4527
Keystone Electronics
FUSE HLDR CARTRIDGE 250V 5A PCB
6521
38100
0.73000
-
1
-
Active
Holder
Cartridge
1/4" Dia
5mm x 20mm
1
250V
5A
PCB
Horizontal
PC Pin
Brass
Tin
image
56000001319
Littelfuse Inc.
FUSE HOLDER RADIAL 250V 6.3A PCB
52588
-
0.84000
-
1
560
Active
Holder
Radial
TE5, TR5
Radial 0.2" (5.08mm) pitch
1
250V
6.3A
PCB
Vertical
PC Pin
Copper Alloy
Tin
image
3522-2
Keystone Electronics
FUSE CLIP BLADE 500V 20A PCB
90008
742300
0.86000
-
1
-
Active
Clip
Blade
ATC, ATO 257
1.15" L x 0.35" W x 1.35" H (29.21mm x 8.85mm x 34.29mm)
2
500V
20A
PCB
Vertical
PC Pin
Brass
Tin Nickel
image
01550120ZXU
Littelfuse Inc.
FUSE HOLDER CART 32V 20A IN LINE
6548
-
0.86000
-
1
155
Active
Holder
Cartridge
SFE-20
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
32V
20A
Free Hanging In Line
-
Crimp
Brass
Nickel
image
3544-2
Keystone Electronics
FUSE BLOCK BLADE 500V 15A PCB
11819
-
0.91000
-
1
-
Active
Block
Blade
MINI ATC, MINI ATO
0.43" L x 0.15" W x 0.64" H (10.92mm x 3.81mm x 16.25mm)
1
500V
15A
PCB
Vertical
PC Pin
Brass
Tin
image
65600001009
Littelfuse Inc.
FUSE BLOK CARTRIDGE 250V 10A PCB
4408
-
0.91000
-
1
656
Active
Block
Cartridge
5mm x 20mm
5mm x 20mm
1
250V
10A
PCB
Horizontal
PC Pin
Copper Alloy
Tin
image
3557-2
Keystone Electronics
FUSE BLOCK BLADE 500V 30A PCB
57015
-
0.98000
-
1
-
Active
Block
Blade
ATC, ATO 257, MINI 897
0.43" L x 0.15" W x 0.64" H (10.92mm x 3.81mm x 16.25mm)
1
500V
30A
PCB
Vertical
PC Pin
Brass
Tin Nickel
image
3568
Keystone Electronics
FUSE HOLDER BLADE 500V 20A PCB
17576
-
0.98000
-
1
MINI® 297
Active
Holder
Blade
MINI ATC, MINI ATO
0.43" L x 0.15" W x 0.347" H (10.92mm x 3.81mm x 8.81mm)
1
500V
20A
PCB
Vertical
PC Pin
Brass
Tin
image
01020079Z
Littelfuse Inc.
FUSE CLIP CARTRIDGE 250V 15A PCB
3015
-
0.99000
-
1
102
Active
Clip
Cartridge
1/4" Dia
1/4" Dia (6.35mm)
1
250V
15A
PCB
Horizontal
PC Pin
Spring Brass
Tin
image
65800001109
Littelfuse Inc.
FUSE BLOK CARTRIDGE 250V 10A SMD
2000
-
0.99940
-
400
658
Active
Block
Cartridge
5mm x 20mm
5mm x 20mm
1
250V
10A
Surface Mount
-
SMD (SMT) Tab
Copper Alloy
Tin
image
65800001109
Littelfuse Inc.
FUSE BLOK CARTRIDGE 250V 10A SMD
2203
-
1.74000
-
1
658
Active
Block
Cartridge
5mm x 20mm
5mm x 20mm
1
250V
10A
Surface Mount
-
SMD (SMT) Tab
Copper Alloy
Tin
image
65800001109
Littelfuse Inc.
FUSE BLOK CARTRIDGE 250V 10A SMD
2203
-
Calculate
-
1
658
Active
Block
Cartridge
5mm x 20mm
5mm x 20mm
1
250V
10A
Surface Mount
-
SMD (SMT) Tab
Copper Alloy
Tin
image
57100000001
Littelfuse Inc.
FUSE HOLDER RADIAL 250V 6.3A PCB
2817
-
1.03000
-
1
571
Active
Holder
Radial
TE5, TR5
Radial 0.2" (5.08mm) pitch
1
250V
6.3A
PCB
Vertical
PC Pin
Copper Alloy
Tin
image
3549-2
Keystone Electronics
FUSE CLIP BLADE 500V 15A PCB
12015
22100
1.21000
-
1
-
Active
Clip
Blade
MINI ATC, MINI ATO
0.43" L x 0.15" W x 0.64" H (10.92mm x 3.81mm x 16.25mm)
1
500V
15A
PCB
Horizontal
PC Pin
Brass
Nickel
image
83100000005
Littelfuse Inc.
FUSE HOLDER CART 250V 6.3A PCB
6408
-
1.21000
-
1
831
Active
Holder
Cartridge
5mm x 20mm
5mm x 20mm
1
250V
6.3A
PCB
Vertical
PC Pin
Copper Alloy
Tin
image
BF301
MPD (Memory Protection Devices)
FUSE HLDR CART 500V 10A IN LINE
12768
11700
1.24000
-
1
-
Active
Holder
Cartridge
3AG
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
500V
10A
Free Hanging In Line
-
Wire Leads
-
-
image
05200101Z
Littelfuse Inc.
FUSE BLOK CARTRIDGE 600V 10A PCB
13283
-
1.25000
-
1
OMNI-BLOK® 520
Active
Block
Cartridge
5mm x 20mm
5mm x 20mm
1
600V
10A
PCB
Horizontal
PC Pin
Brass
Tin
image
03540101ZXGY
Littelfuse Inc.
FUSE BLOCK CART 600V 15A PCB
1798
-
1.25000
-
1
OMNI-BLOK® 354
Active
Block
Cartridge
3AB, 3AG
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
600V
15A
PCB
Horizontal
PC Pin
Phosphorus Bronze
Tin
image
65800001009
Littelfuse Inc.
FUSE BLOK CARTRIDGE 250V 10A SMD
6207
-
1.28000
-
1
658
Active
Block
Cartridge
5mm x 20mm
5mm x 20mm
1
250V
10A
Surface Mount
-
SMD (SMT) Tab
Copper Alloy
Tin
image
BF303
MPD (Memory Protection Devices)
FUSE HLDR CART 500V 10A IN LINE
9654
-
1.32000
-
1
-
Active
Holder
Cartridge
5mm x 20mm
5mm x 20mm
1
500V
10A
Free Hanging In Line
-
Wire Leads
-
-
image
56200001009
Littelfuse Inc.
FUSE HOLDER RADIAL 250V 6.3A PCB
19758
-
1.33000
-
1
562
Active
Holder
Radial
TE5, TR5
Radial 0.2" (5.08mm) pitch
1
250V
6.3A
PCB
Vertical
PC Pin
Copper Alloy
Tin
image
01110506Z
Littelfuse Inc.
FUSE CLIP CARTRIDGE 250V 10A PCB
9225
-
1.45000
-
1
111
Active
Clip
Cartridge
5mm Dia
5mm Dia
1
250V
10A
PCB
Horizontal
PC Pin
Beryllium Copper
Tin
image
82000000005
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR CART 250V 6.3A PNL MNT
4224
-
1.45000
-
1
820
Active
Holder
Cartridge
5mm x 20mm
5mm x 20mm
1
250V
6.3A
Panel Mount
-
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
Copper Alloy
Tin
image
BK/PCS
Eaton
FUSE HOLDER RADIAL PCB
3418
5200
1.51000
-
1
PC-Tron®
Active
Holder
Radial
PC-Tron
Radial 0.2" (5.08mm) pitch
1
-
-
PCB
Vertical
PC Pin
-
-
image
3555-2
Keystone Electronics
FUSE BLOCK BLADE 500V 40A PCB
32271
11585
1.53000
-
1
-
Active
Block
Blade
MAXI® ATC, MAXI® ATO
1.15" L x 0.35" W x 1.35" H (29.21mm x 8.85mm x 34.29mm)
1
500V
40A
PCB
Vertical
PC Pin
Copper
Nickel
image
01530002H
Littelfuse Inc.
FUSE HOLDER BLADE 20A IN LINE
5008
-
1.60000
-
1
153
Active
Holder
Blade
MINI ATC, MINI ATO
0.43" L x 0.15" W x 0.64" H (10.92mm x 3.81mm x 16.25mm)
1
-
20A
Free Hanging In Line
-
Crimp
Copper Alloy
Tin
image
4245
Keystone Electronics
FUSE BLOCK CARTRIDGE 15A PCB
2801
3189
1.70000
-
1
-
Active
Block
Cartridge
1/4" Dia
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
-
15A
PCB
Horizontal
PC Pin
Brass
Tin
image
82300000005
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR CART 250V 6.3A PNL MNT
1902
-
1.91000
-
1
823
Active
Holder
Cartridge
5mm x 20mm
5mm x 20mm
1
250V
6.3A
Panel Mount
-
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
Copper Alloy
Tin
image
01550900M
Littelfuse Inc.
FUSE BLOK CARTRIDGE 125V 10A SMD
2466
-
2.16000
-
1
OMNI-BLOK®
Active
Block
Cartridge
Nano 452
0.240" L x 0.106" W x 0.106" H (6.10mm x 2.69mm x 2.69mm)
1
125V
10A
Surface Mount
-
SMD (SMT) Tab
-
-
image
3558
Keystone Electronics
FUSE HOLDER BLADE 20A PCB
3314
5023
2.43000
-
1
-
Active
Holder
Blade
ATC, ATO
0.75" L x 0.2" W x 0.48" H (19.1mm x 5.1mm x 12.2mm)
1
-
20A
PCB
Vertical
PC Pin
Brass
Tin
image
02810005H
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR RADIAL 125V 5A PNL MNT
8660
-
2.60000
-
1
281
Active
Holder
Radial
MICRO, TR3
Radial 0.1" (2.54mm) pitch
1
125V
5A
Panel Mount
-
PC Pin
Beryllium Copper
Silver
image
01500274Z
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR CART 250V 10A IN LINE
20268
-
2.95000
-
1
150
Active
Holder
Cartridge
2AG, 5mm x 20mm
5mm x 20mm, 5/17" Dia x 5/8" L (7.4mm x 15.8mm)
1
250V
10A
Free Hanging In Line
-
Wire Leads
Brass
-
image
BK/HTB-24I-R
Eaton
FUSE HLDR CART 250V 20A PNL MNT
3303
-
2.98000
-
1
HTB
Active
Holder
Cartridge
3AG
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
250V
20A
Panel Mount
-
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
-
-
image
01550320ZXU
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR BLADE 32V 20A PNL MNT
2430
-
3.00000
-
1
155
Active
Holder
Blade
ATC, ATO
0.75" L x 0.2" W x 0.74" H (19.1mm x 5.1mm x 18.8mm)
1
32V
20A
Panel Mount
-
Crimp
Brass
Tin
image
BK/HTB-34M-R
Eaton
FUSE HLDR CART 250V 16A PNL MNT
2782
-
3.03000
-
1
HTB
Active
Holder
Cartridge
5mm x 20mm
5mm x 20mm
1
250V
16A
Panel Mount
-
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
-
-
image
178.6152.0001
Littelfuse Inc.
FUSE HOLDER BLADE 80V CHASS MNT
1907
-
3.08000
-
1
FKH
Active
Holder
Blade
ATC, ATO
0.75" L x 0.2" W x 0.74" H (19.1mm x 5.1mm x 18.8mm)
1
80V
-
Chassis Mount
-
Crimp
Copper Alloy
Tin
image
01250003H
Littelfuse Inc.
FUSE CLIP CARTRIDGE 250V 30A PCB
2845
-
3.15000
-
1
125
Active
Clip
Cartridge
13/32" Dia
13/32" Dia (10.3mm)
1
250V
30A
PCB
Horizontal
PC Pin
Beryllium Copper
Tin
image
BK/HTB-42I-R
Eaton
FUSE HLDR CART 250V 20A PNL MNT
816
-
3.15000
-
1
HTB
Active
Holder
Cartridge
3AG
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
250V
20A
Panel Mount
-
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
-
-
image
03453LS1H
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR CART 250V 20A PNL MNT
1175
-
3.19000
-
1
345
Active
Holder
Cartridge
3AG
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
250V
20A
Panel Mount
-
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
Copper Alloy
Tin
image
178.6165.0001
Littelfuse Inc.
FUSE HOLDER BLADE 80V PCB
5779
-
3.24000
-
1
FLR
Active
Holder
Blade
ATC, ATO
0.75" L x 0.2" W x 0.74" H (19.1mm x 5.1mm x 18.8mm)
1
80V
-
PCB
Vertical
PC Pin
Copper Alloy
Tin
image
3576
Keystone Electronics
FUSE BLOCK CARTRIDGE 30A PCB
1222
633
3.36000
-
1
-
Active
Block
Cartridge
5AG, SPF
13/32" Dia x 1-1/2" L (10.3mm x 38.1mm)
1
-
30A
PCB
Horizontal
PC Pin
Brass
Tin
image
BK/HTC-35M
Eaton
FUSE HLDR CART 250V 6.3A PNL MNT
1904
-
3.39000
-
1
HTC
Active
Holder
Cartridge
5mm x 20mm
5mm x 20mm
1
250V
10A
Panel Mount
-
Solder Lug
Brass
Tin
image
03455LF2H
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR CART 250V 10A PNL MNT
2505
-
3.41000
-
1
345
Active
Holder
Cartridge
5mm x 20mm
5mm x 20mm
1
250V
10A
Panel Mount
-
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
Copper Alloy
Tin
image
03453LS2H
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR CART 250V 20A PNL MNT
1793
-
3.41000
-
1
345
Active
Holder
Cartridge
3AG
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
250V
20A
Panel Mount
-
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
Copper Alloy
Tin
image
03455HS2H
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR CART 250V 10A PNL MNT
1761
-
3.41000
-
1
345
Active
Holder
Cartridge
5mm x 20mm
5mm x 20mm
1
250V
10A
Panel Mount
-
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
Copper Alloy
Tin
image
03453LF8H
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR CART 250V 20A PNL MNT
901
-
3.41000
-
1
345
Active
Holder
Cartridge
3AG
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
250V
20A
Panel Mount
-
Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
Copper Alloy
Tin
image
01530007Z
Littelfuse Inc.
FUSE HOLDER BLADE 32V 15A PCB
3638
-
3.45000
-
1
153
Active
Holder
Blade
MINI ATC, MINI ATO
0.43" L x 0.15" W x 0.64" H (10.92mm x 3.81mm x 16.25mm)
1
32V
15A
PCB
Horizontal
PC Pin
Copper Alloy
Tin
image
01530009Z
Littelfuse Inc.
FUSE HOLDER BLADE 32V 15A PCB
2292
-
3.45000
-
1
153
Active
Holder
Blade
MINI ATC, MINI ATO
0.43" L x 0.15" W x 0.64" H (10.92mm x 3.81mm x 16.25mm)
1
32V
15A
PCB
Vertical
PC Pin
Copper Alloy
Tin
image
01530008Z
Littelfuse Inc.
FUSE HOLDER BLADE 32V 15A PCB
2106
-
3.45000
-
1
153
Active
Holder
Blade
MINI ATC, MINI ATO
0.43" L x 0.15" W x 0.64" H (10.92mm x 3.81mm x 16.25mm)
1
32V
15A
PCB
Vertical
PC Pin
Copper Alloy
Tin
image
178.6164.0002
Littelfuse Inc.
FUSE HOLDER BLADE 80V PCB
3095
-
3.46000
-
1
FLR
Active
Holder
Blade
ATC, ATO
0.75" L x 0.2" W x 0.74" H (19.1mm x 5.1mm x 18.8mm)
1
80V
-
PCB
Vertical
PC Pin
Copper Alloy
Tin
image
BK/HKP-R
Eaton
FUSE HLDR CART 250V 30A PNL MNT
3180
-
3.51000
-
1
HKP
Active
Holder
Cartridge
3AG
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
250V
30A
Panel Mount
-
Solder Lug
Brass
Tin
image
BK/HTB-22I-R
Eaton
FUSE HLDR CART 250V 20A PNL MNT
1618
-
3.51000
-
1
HTB
Active
Holder
Cartridge
3AG
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
250V
20A
Panel Mount
-
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
-
-
image
178.4265.0002
Littelfuse Inc.
FUSE BLOCK BLADE 58V PCB
2089
-
3.53000
-
1
FLR
Active
Block
Blade
ATC, ATO
0.75" L x 0.2" W x 0.74" H (19.1mm x 5.1mm x 18.8mm)
1
58V
-
PCB
Vertical
PC Pin
Copper Alloy
Tin
image
03420012H
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR CART 250V 20A PNL MNT
1318
-
3.68000
-
1
342
Active
Holder
Cartridge
3AG
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
250V
20A
Panel Mount
-
Solder Lug
Brass
Tin
image
BK/HTB-38I-R
Eaton
FUSE HLDR CART 250V 20A PNL MNT
7972
-
3.72000
-
1
HTB
Active
Holder
Cartridge
3AG
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
250V
20A
Panel Mount
-
Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
-
-
image
BK/HTC-45M
Eaton
FUSE HOLDER CART 250V 6.3A PCB
2925
-
3.72000
-
1
HTC
Active
Holder
Cartridge
5mm x 20mm
5mm x 20mm
1
250V
10A
PCB
Vertical
PC Pin
Brass
Tin
image
BK/HTB-36I-R
Eaton
FUSE HLDR CART 250V 20A PNL MNT
1997
-
3.72000
-
1
HTB
Active
Holder
Cartridge
3AG
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
250V
20A
Panel Mount
-
Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
-
-
image
BK/HTC-50M
Eaton
FUSE HOLDER CART 250V 6.3A PCB
942
-
3.72000
-
1
HTC
Active
Holder
Cartridge
5mm x 20mm
5mm x 20mm
1
250V
10A
PCB
Horizontal
PC Pin
Brass
Tin
image
03450101H
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR CARTRIDGE 250V 16A PCB
1480
-
3.89000
-
1
345
Active
Holder
Cartridge
3AG
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
250V
16A
PCB
Horizontal
PC Pin
Brass
Tin
image
03420004HXL
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR CART 250V 20A PNL MNT
3011
-
3.96000
-
1
342
Active
Holder
Cartridge
3AG
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
250V
20A
Panel Mount
-
Solder Lug
Brass
Tin
image
BK/S-8301-1-R
Eaton
FUSE BLOCK CART 300V CHASS MNT
2235
1000
4.23000
-
1
S-8000
Active
Block
Cartridge
3AG
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
300V
30A
Chassis Mount
-
Screw Terminal
Spring Bronze
Tin-Lead
image
03420828H
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR CART 250V 20A PNL MNT
782
-
4.33000
-
1
342
Active
Holder
Cartridge
3AG
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
250V
20A
Panel Mount
-
Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
Brass
Nickel
image
01550300Z
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR BLADE 32V 20A PNL MNT
3600
-
4.35000
-
1
155
Active
Holder
Blade
ATC, ATO
0.75" L x 0.2" W x 0.74" H (19.1mm x 5.1mm x 18.8mm)
1
32V
20A
Panel Mount
-
Wire Leads
Brass
Tin
image
FX0359
Bulgin
FUSE HLDR CARTRIDGE 250V 10A PCB
2559
-
4.36000
-
1
Touchproof® PC2
Active
Holder
Cartridge
5mm x 20mm
5mm x 20mm
1
250V
10A
PCB
Horizontal
Solder Lug
Brass
Silver
image
0FHM0001ZXJ
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR BLADE 32V 20A IN LINE
8250
-
4.39000
-
1
FHM
Active
Holder
Blade
MINI ATC, MINI ATO
0.43" L x 0.15" W x 0.64" H (10.92mm x 3.81mm x 16.25mm)
1
32V
20A
Free Hanging In Line
-
Wire Leads
Copper Alloy
Tin
image
FHAC0001ZXJ
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR BLADE 32V 20A IN LINE
3740
-
4.39000
-
1
FHAC
Active
Holder
Blade
ATC, ATO
0.75" L x 0.2" W x 0.74" H (19.1mm x 5.1mm x 18.8mm)
1
32V
20A
Free Hanging In Line
-
Wire Leads
-
-
image
03420028HXL
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR CART 250V 20A PNL MNT
2074
-
4.43000
-
1
342
Active
Holder
Cartridge
3AG
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
250V
20A
Panel Mount
-
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
Brass
Tin
image
03420838H
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR CART 250V 20A PNL MNT
1724
-
4.43000
-
1
342
Active
Holder
Cartridge
3AG
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
250V
20A
Panel Mount
-
Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
Brass
Nickel
image
BK/HKP-HH-R
Eaton
FUSE HLDR CART 250V 15A PNL MNT
611
-
4.67000
-
1
HKP
Active
Holder
Cartridge
3AG
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
250V
15A
Panel Mount
-
Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
Brass
Tin
image
FHAC0002ZXJ
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR BLADE 32V 30A IN LINE
6791
-
4.70000
-
1
FHAC
Active
Holder
Blade
ATC, ATO
0.75" L x 0.2" W x 0.74" H (19.1mm x 5.1mm x 18.8mm)
1
32V
30A
Free Hanging In Line
-
Wire Leads
-
-
image
03450121H
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR CARTRIDGE 250V 16A PCB
218
-
4.86000
-
1
345
Active
Holder
Cartridge
5mm x 20mm
5mm x 20mm
1
250V
16A
PCB
Horizontal
PC Pin
Brass
Tin
image
FX0456
Bulgin
FUSE HLDR CARTRIDGE 250V 10A PCB
5688
-
4.93000
-
1
Touchproof® PC2
Active
Holder
Cartridge
5mm x 20mm
5mm x 20mm
1
250V
10A
PCB
Vertical
PC Pin
Brass
Silver
image
FHAC0002LXN
Littelfuse Inc.
FUSE HOLDER BLADE 30A IN LINE
1750
-
5.17000
-
1
-
Active
Holder
Blade
ATC, ATO
0.75" L x 0.2" W x 0.48" H (19.1mm x 5.1mm x 12.2mm)
1
-
30A
Free Hanging In Line
-
Wire Leads
-
-
image
02860677H
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR CART 250V 10A PNL MNT
703
-
6.08000
-
1
286
Active
Holder
Cartridge
5mm x 20mm
5mm x 20mm
1
250V
10A
Panel Mount
-
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
Copper Alloy
Tin
image
01500322H
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR CART 500V 15A IN LINE
9712
-
6.35000
-
1
150
Active
Holder
Cartridge
3AB, 3AG
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
500V
15A
Free Hanging In Line
-
Wire Leads
Brass
Tin
image
BK/HFB-R
Eaton
FUSE HOLDER CART 32V 30A IN LINE
1918
7000
7.03000
-
1
HFB
Active
Holder
Cartridge
3AG
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
32V
30A
Free Hanging In Line
-
Crimp
Copper
Tin
image
HHF
Eaton
FUSE HLDR BLADE 32V 16A IN LINE
998
-
7.98000
-
1
HHF
Active
Holder
Blade
ATC, ATO
0.76" L x 0.207" W x 0.752" H (19.3mm x 5.25mm x 19.1mm)
1
32V
16A
Free Hanging In Line
-
Wire Leads
-
-
image
HHL
Eaton
FUSE HLDR BLADE 32V 16A IN LINE
424
-
8.12000
-
1
MINI®
Active
Holder
Blade
MINI ATC, MINI ATO
0.43" L x 0.15" W x 0.64" H (10.92mm x 3.81mm x 16.25mm)
1
32V
16A
Free Hanging In Line
-
Wire Leads
-
-
image
03420024Z
Littelfuse Inc.
FUSE HLDR CART 250V 20A PNL MNT
268
-
16.84000
-
1
342
Active
Holder
Cartridge
3AG
1/4" Dia x 1-1/4" L (6.35mm x 31.8mm)
1
250V
20A
Panel Mount
-
Solder Lug
Brass
Tin

مقایسه