یافته‌ها: 3,493سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

ولتاژ - جرقه مستقیم بیش از (اسمی)

جریان تخلیه ضربه (8/20µs)

قدرت تحمل (تولرانس)

تعداد قطب‌ها

شکست کوتاه

نوع نصب

بسته / کیس


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
ولتاژ - جرقه مستقیم بیش از (اسمی)
جریان تخلیه ضربه (8/20µs)
قدرت تحمل (تولرانس)
تعداد قطب‌ها
شکست کوتاه
نوع نصب
بسته / کیس
image
2051-09-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 90V 30% 2KA SURFACE MOUNT
40000
-
0.30800
-
2500
Tape & Reel (TR)
2051
Active
90V
2000A (2kA)
±30%
2
No
Surface Mount
1812 (4532 Metric)
image
2051-09-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 90V 30% 2KA SURFACE MOUNT
45035
-
0.77000
-
1
Cut Tape (CT)
2051
Active
90V
2000A (2kA)
±30%
2
No
Surface Mount
1812 (4532 Metric)
image
2051-09-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 90V 30% 2KA SURFACE MOUNT
45035
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
2051
Active
90V
2000A (2kA)
±30%
2
No
Surface Mount
1812 (4532 Metric)
image
2051-60-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 600V 25% 2KA SURFACE MOUNT
12500
-
0.30800
-
2500
Tape & Reel (TR)
2051
Active
600V
2000A (2kA)
±25%
2
No
Surface Mount
1812 (4532 Metric)
image
2051-60-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 600V 25% 2KA SURFACE MOUNT
13005
-
0.77000
-
1
Cut Tape (CT)
2051
Active
600V
2000A (2kA)
±25%
2
No
Surface Mount
1812 (4532 Metric)
image
2051-60-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 600V 25% 2KA SURFACE MOUNT
13005
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
2051
Active
600V
2000A (2kA)
±25%
2
No
Surface Mount
1812 (4532 Metric)
image
2051-15-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 150V 30% 2KA SURFACE MOUNT
15000
-
0.30800
-
2500
Tape & Reel (TR)
2051
Active
150V
2000A (2kA)
±30%
2
No
Surface Mount
1812 (4532 Metric)
image
2051-15-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 150V 30% 2KA SURFACE MOUNT
17537
-
0.77000
-
1
Cut Tape (CT)
2051
Active
150V
2000A (2kA)
±30%
2
No
Surface Mount
1812 (4532 Metric)
image
2051-15-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 150V 30% 2KA SURFACE MOUNT
17537
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
2051
Active
150V
2000A (2kA)
±30%
2
No
Surface Mount
1812 (4532 Metric)
image
2053-09-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 90V 20% 3KA SURFACE MOUNT
9900
-
0.39100
-
900
Tape & Reel (TR)
2053
Active
90V
3000A (3kA)
±20%
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
2053-09-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 90V 20% 3KA SURFACE MOUNT
10620
-
0.81000
-
1
Cut Tape (CT)
2053
Active
90V
3000A (3kA)
±20%
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
2053-09-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 90V 20% 3KA SURFACE MOUNT
10620
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
2053
Active
90V
3000A (3kA)
±20%
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
RF1487-000
Littelfuse Inc.
GDT 75V 20% 1KA SURFACE MOUNT
34000
-
0.41250
-
2000
Tape & Reel (TR)
GT
Active
75V
1000A (1kA)
±20%
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
RF1487-000
Littelfuse Inc.
GDT 75V 20% 1KA SURFACE MOUNT
36791
-
1.01000
-
1
Cut Tape (CT)
GT
Active
75V
1000A (1kA)
±20%
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
2035-60-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 600V -12%, +15% 5KA SMD
25500
-
0.46200
-
1500
Tape & Reel (TR)
2035-SM
Active
600V
5000A (5kA)
-12%, +15%
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
2035-60-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 600V -12%, +15% 5KA SMD
26846
-
1.11000
-
1
Cut Tape (CT)
2035-SM
Active
600V
5000A (5kA)
-12%, +15%
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
2035-60-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 600V -12%, +15% 5KA SMD
26846
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
2035-SM
Active
600V
5000A (5kA)
-12%, +15%
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
SL1002A090SM
Littelfuse Inc.
GDT 90V 5KA SURFACE MOUNT
19000
-
0.55245
-
1000
Tape & Reel (TR)
SL1002A
Active
90V
5000A (5kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
SL1002A090SM
Littelfuse Inc.
GDT 90V 5KA SURFACE MOUNT
20055
-
1.28000
-
1
Cut Tape (CT)
SL1002A
Active
90V
5000A (5kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
SL1002A090SM
Littelfuse Inc.
GDT 90V 5KA SURFACE MOUNT
20055
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SL1002A
Active
90V
5000A (5kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
SG75
Littelfuse Inc.
GDT 75V 2KA SURFACE MOUNT
18000
-
0.55688
-
2000
Tape & Reel (TR)
SG
Active
75V
2000A (2kA)
-
2
No
Surface Mount
1812 (4532 Metric)
image
SG75
Littelfuse Inc.
GDT 75V 2KA SURFACE MOUNT
18860
-
1.36000
-
1
Cut Tape (CT)
SG
Active
75V
2000A (2kA)
-
2
No
Surface Mount
1812 (4532 Metric)
image
SG75
Littelfuse Inc.
GDT 75V 2KA SURFACE MOUNT
18860
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SG
Active
75V
2000A (2kA)
-
2
No
Surface Mount
1812 (4532 Metric)
image
SG150
Littelfuse Inc.
GDT 150V 2KA SURFACE MOUNT
4000
-
0.55688
-
2000
Tape & Reel (TR)
SG
Active
150V
2000A (2kA)
-
2
No
Surface Mount
1812 (4532 Metric)
image
SG150
Littelfuse Inc.
GDT 150V 2KA SURFACE MOUNT
4458
-
1.36000
-
1
Cut Tape (CT)
SG
Active
150V
2000A (2kA)
-
2
No
Surface Mount
1812 (4532 Metric)
image
SG150
Littelfuse Inc.
GDT 150V 2KA SURFACE MOUNT
4458
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SG
Active
150V
2000A (2kA)
-
2
No
Surface Mount
1812 (4532 Metric)
image
S30-A150X
EPCOS (TDK)
GDT 150V 30% 2KA SURFACE MOUNT
6000
-
0.56000
-
2000
Tape & Reel (TR)
S30-A150X
Active
150V
2000A (2kA)
±30%
2
No
Surface Mount
1812 (4532 Metric)
image
S30-A150X
EPCOS (TDK)
GDT 150V 30% 2KA SURFACE MOUNT
7965
-
2.00000
-
1
Cut Tape (CT)
S30-A150X
Active
150V
2000A (2kA)
±30%
2
No
Surface Mount
1812 (4532 Metric)
image
S30-A150X
EPCOS (TDK)
GDT 150V 30% 2KA SURFACE MOUNT
7965
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
S30-A150X
Active
150V
2000A (2kA)
±30%
2
No
Surface Mount
1812 (4532 Metric)
image
2031-15T-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 60V 1KA SURFACE MOUNT
7500
-
0.60200
-
1500
Tape & Reel (TR)
2031-xxT-SM
Active
60V
1000A (1kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
2031-15T-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 60V 1KA SURFACE MOUNT
8125
-
1.44000
-
1
Cut Tape (CT)
2031-xxT-SM
Active
60V
1000A (1kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
2031-15T-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 60V 1KA SURFACE MOUNT
8125
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
2031-xxT-SM
Active
60V
1000A (1kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
2031-23T-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 185V 1KA SURFACE MOUNT
4500
-
0.60200
-
1500
Tape & Reel (TR)
2031-xxT-SM
Active
185V
1000A (1kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
2031-23T-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 185V 1KA SURFACE MOUNT
4787
-
1.44000
-
1
Cut Tape (CT)
2031-xxT-SM
Active
185V
1000A (1kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
2031-23T-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 185V 1KA SURFACE MOUNT
4787
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
2031-xxT-SM
Active
185V
1000A (1kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
GT-SMD181215012-TR
Lumex Opto/Components Inc.
GDT 150V 20% 1KA SURFACE MOUNT
6000
-
0.62776
-
2000
Tape & Reel (TR)
-
Active
150V
1000A (1kA)
±20%
2
No
Surface Mount
1812 (4532 Metric)
image
GT-SMD181215012-TR
Lumex Opto/Components Inc.
GDT 150V 20% 1KA SURFACE MOUNT
7675
-
2.12000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
150V
1000A (1kA)
±20%
2
No
Surface Mount
1812 (4532 Metric)
image
GT-SMD181215012-TR
Lumex Opto/Components Inc.
GDT 150V 20% 1KA SURFACE MOUNT
7675
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
150V
1000A (1kA)
±20%
2
No
Surface Mount
1812 (4532 Metric)
image
2054-23-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 230V 20% 5KA SURFACE MOUNT
4500
-
0.89600
-
900
Tape & Reel (TR)
2054
Active
230V
5000A (5kA)
±20%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
2054-23-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 230V 20% 5KA SURFACE MOUNT
5166
-
1.85000
-
1
Cut Tape (CT)
2054
Active
230V
5000A (5kA)
±20%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
2054-23-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 230V 20% 5KA SURFACE MOUNT
5166
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
2054
Active
230V
5000A (5kA)
±20%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
2036-15-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 150V 20% 10KA SURFACE MOUNT
26000
-
0.92625
-
1000
Tape & Reel (TR)
Mini-TRIGARD™ 2036-SM
Active
150V
10000A (10kA)
±20%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
2036-15-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 150V 20% 10KA SURFACE MOUNT
28830
-
2.15000
-
1
Cut Tape (CT)
Mini-TRIGARD™ 2036-SM
Active
150V
10000A (10kA)
±20%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
2036-15-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 150V 20% 10KA SURFACE MOUNT
28830
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Mini-TRIGARD™ 2036-SM
Active
150V
10000A (10kA)
±20%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
2036-09-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 90V 20% 10KA SURFACE MOUNT
12000
-
0.92625
-
1000
Tape & Reel (TR)
Mini-TRIGARD™ 2036-SM
Active
90V
10000A (10kA)
±20%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
2036-09-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 90V 20% 10KA SURFACE MOUNT
12556
-
2.15000
-
1
Cut Tape (CT)
2035-SM
Active
90V
10000A (10kA)
±20%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
2036-09-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 90V 20% 10KA SURFACE MOUNT
12556
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Mini-TRIGARD™ 2036-SM
Active
90V
10000A (10kA)
±20%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
2036-07-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 75V 20% 10KA SURFACE MOUNT
6000
-
0.92625
-
1000
Tape & Reel (TR)
Mini-TRIGARD™ 2036-SM
Active
75V
10000A (10kA)
±20%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
2036-07-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 75V 20% 10KA SURFACE MOUNT
7738
-
2.15000
-
1
Cut Tape (CT)
Mini-TRIGARD™ 2036-SM
Active
75V
10000A (10kA)
±20%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
2036-07-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 75V 20% 10KA SURFACE MOUNT
7738
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Mini-TRIGARD™ 2036-SM
Active
75V
10000A (10kA)
±20%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
2036-35-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 350V 20% 10KA SURFACE MOUNT
2000
-
0.92625
-
1000
Tape & Reel (TR)
Mini-TRIGARD™ 2036-SM
Active
350V
10000A (10kA)
±20%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
2036-35-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 350V 20% 10KA SURFACE MOUNT
2000
-
2.15000
-
1
Cut Tape (CT)
Mini-TRIGARD™ 2036-SM
Active
350V
10000A (10kA)
±20%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
2036-35-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 350V 20% 10KA SURFACE MOUNT
2000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Mini-TRIGARD™ 2036-SM
Active
350V
10000A (10kA)
±20%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
2036-60-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 600V 20% 10KA SURFACE MOUNT
2000
-
0.92625
-
1000
Tape & Reel (TR)
Mini-TRIGARD™ 2036-SM
Active
600V
10000A (10kA)
±20%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
2036-60-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 600V 20% 10KA SURFACE MOUNT
2372
-
2.15000
-
1
Cut Tape (CT)
Mini-TRIGARD™ 2036-SM
Active
600V
10000A (10kA)
±20%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
2036-60-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 600V 20% 10KA SURFACE MOUNT
2372
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Mini-TRIGARD™ 2036-SM
Active
600V
10000A (10kA)
±20%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
M50-C90XSMD
EPCOS (TDK)
GDT 90V 20% 5KA SURFACE MOUNT
14400
-
0.93000
-
900
Tape & Reel (TR)
M50
Active
90V
5000A (5kA)
±20%
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
M50-C90XSMD
EPCOS (TDK)
GDT 90V 20% 5KA SURFACE MOUNT
15846
-
2.54000
-
1
Cut Tape (CT)
M50
Active
90V
5000A (5kA)
±20%
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
M50-C90XSMD
EPCOS (TDK)
GDT 90V 20% 5KA SURFACE MOUNT
15846
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
M50
Active
90V
5000A (5kA)
±20%
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
B88069X1630T602
EPCOS (TDK)
GDT 90V 20% 20KA SURFACE MOUNT
4200
-
0.94400
-
600
Tape & Reel (TR)
A80-C90XSMD
Active
90V
20000A (20kA)
±20%
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
B88069X1630T602
EPCOS (TDK)
GDT 90V 20% 20KA SURFACE MOUNT
4460
-
2.42000
-
1
Cut Tape (CT)
A80-C90XSMD
Active
90V
20000A (20kA)
±20%
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
B88069X1630T602
EPCOS (TDK)
GDT 90V 20% 20KA SURFACE MOUNT
4460
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
A80-C90XSMD
Active
90V
20000A (20kA)
±20%
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
2038-15-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 150V 25% 5KA SURFACE MOUNT
5000
-
1.02600
-
1000
Tape & Reel (TR)
Mini-TRIGARD™ 2038
Active
150V
5000A (5kA)
±25%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
2038-15-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 150V 25% 5KA SURFACE MOUNT
5686
-
2.38000
-
1
Cut Tape (CT)
Mini-TRIGARD™ 2038
Active
150V
5000A (5kA)
±25%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
2038-15-SM-RPLF
Bourns Inc.
GDT 150V 25% 5KA SURFACE MOUNT
5686
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Mini-TRIGARD™ 2038
Active
150V
5000A (5kA)
±25%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
SL1411A090SM
Littelfuse Inc.
GDT 90V 10KA SURFACE MOUNT
11500
-
1.20160
-
500
Tape & Reel (TR)
SL1411A
Active
90V
10000A (10kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
SL1411A090SM
Littelfuse Inc.
GDT 90V 10KA SURFACE MOUNT
12166
-
2.48000
-
1
Cut Tape (CT)
SL1411A
Active
90V
10000A (10kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
SL1411A090SM
Littelfuse Inc.
GDT 90V 10KA SURFACE MOUNT
12166
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SL1411A
Active
90V
10000A (10kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
CG590L
Littelfuse Inc.
GDT 90V 5KA THROUGH HOLE
13000
-
1.25970
-
1000
Tape & Reel (TR)
CG5
Active
90V
5000A (5kA)
-
2
No
Through Hole
Axial Cylinder
image
CG590L
Littelfuse Inc.
GDT 90V 5KA THROUGH HOLE
13620
-
2.92000
-
1
Cut Tape (CT)
CG5
Active
90V
5000A (5kA)
-
2
No
Through Hole
Axial Cylinder
image
2027-07-BLF
Bourns Inc.
GDT 75V 20% 10KA THROUGH HOLE
8166
-
1.41000
-
1
Bulk
2027
Active
75V
10000A (10kA)
±20%
2
No
Through Hole
Axial Cylinder
image
CG590MS
Littelfuse Inc.
GDT 90V 5KA SURFACE MOUNT
3600
-
1.41440
-
900
Tape & Reel (TR)
CG5
Active
90V
5000A (5kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
CG590MS
Littelfuse Inc.
GDT 90V 5KA SURFACE MOUNT
4153
-
2.92000
-
1
Cut Tape (CT)
CG5
Active
90V
5000A (5kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
CG590MS
Littelfuse Inc.
GDT 90V 5KA SURFACE MOUNT
4153
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
CG5
Active
90V
5000A (5kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
T90-A90XFSMD
EPCOS (TDK)
GDT 90V 20% 5KA SURFACE MOUNT
10800
-
1.45500
-
900
Tape & Reel (TR)
T90
Active
90V
5000A (5kA)
±20%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
T90-A90XFSMD
EPCOS (TDK)
GDT 90V 20% 5KA SURFACE MOUNT
10877
-
3.98000
-
1
Cut Tape (CT)
T90
Active
90V
5000A (5kA)
±20%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
T90-A90XFSMD
EPCOS (TDK)
GDT 90V 20% 5KA SURFACE MOUNT
10877
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
T90
Active
90V
5000A (5kA)
±20%
3
No
Surface Mount
3-SMD Cylinder Square End
image
CG75MS
Littelfuse Inc.
GDT 75V 20KA SURFACE MOUNT
10500
-
1.50300
-
500
Tape & Reel (TR)
CG
Active
75V
20000A (20kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
CG75MS
Littelfuse Inc.
GDT 75V 20KA SURFACE MOUNT
11194
-
3.16000
-
1
Cut Tape (CT)
CG
Active
75V
20000A (20kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
CG75MS
Littelfuse Inc.
GDT 75V 20KA SURFACE MOUNT
11194
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
CG
Active
75V
20000A (20kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
CG90MS
Littelfuse Inc.
GDT 90V 20KA SURFACE MOUNT
9000
-
1.50300
-
500
Tape & Reel (TR)
CG
Active
90V
20000A (20kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
CG90MS
Littelfuse Inc.
GDT 90V 20KA SURFACE MOUNT
9305
-
3.16000
-
1
Cut Tape (CT)
CG
Active
90V
20000A (20kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
CG90MS
Littelfuse Inc.
GDT 90V 20KA SURFACE MOUNT
9305
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
CG
Active
90V
20000A (20kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
CG2600MS
Littelfuse Inc.
GDT 600V 20KA SURFACE MOUNT
3000
-
1.55200
-
500
Tape & Reel (TR)
CG2
Active
600V
20000A (20kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
CG2600MS
Littelfuse Inc.
GDT 600V 20KA SURFACE MOUNT
3569
-
3.20000
-
1
Cut Tape (CT)
CG2
Active
600V
20000A (20kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
CG2600MS
Littelfuse Inc.
GDT 600V 20KA SURFACE MOUNT
3569
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
CG2
Active
600V
20000A (20kA)
-
2
No
Surface Mount
2-SMD Cylinder Square End
image
AC240LTR
Littelfuse Inc.
GDT 600V 5KA THROUGH HOLE
2000
-
1.56320
-
500
Tape & Reel (TR)
AC
Active
600V
5000A (5kA)
-
2
No
Through Hole
Axial Cylinder
image
AC240LTR
Littelfuse Inc.
GDT 600V 5KA THROUGH HOLE
2420
-
3.22000
-
1
Cut Tape (CT)
AC
Active
600V
5000A (5kA)
-
2
No
Through Hole
Axial Cylinder
image
CG2600LTR
Littelfuse Inc.
GDT 600V 20KA THROUGH HOLE
1500
-
1.64850
-
500
Tape & Reel (TR)
CG2
Active
600V
20000A (20kA)
-
2
No
Through Hole
Axial Cylinder
image
CG2600LTR
Littelfuse Inc.
GDT 600V 20KA THROUGH HOLE
1978
-
3.46000
-
1
Cut Tape (CT)
CG2
Active
600V
20000A (20kA)
-
2
No
Through Hole
Axial Cylinder
image
CG2800LTR
Littelfuse Inc.
GDT 800V 20KA THROUGH HOLE
1000
-
1.64850
-
500
Tape & Reel (TR)
CG2
Active
800V
20000A (20kA)
-
2
No
Through Hole
Axial Cylinder
image
CG2800LTR
Littelfuse Inc.
GDT 800V 20KA THROUGH HOLE
1125
-
3.46000
-
1
Cut Tape (CT)
CG2
Active
800V
20000A (20kA)
-
2
No
Through Hole
Axial Cylinder
image
EC75X
EPCOS (TDK)
GDT 75V 20% 5KA THROUGH HOLE
29222
-
1.79000
-
1
Bulk
EC75X
Active
75V
5000A (5kA)
±20%
2
No
Through Hole
Axial Cylinder
image
EC90X
EPCOS (TDK)
GDT 90V 20% 5KA THROUGH HOLE
10020
-
1.79000
-
1
Bulk
EC90X
Active
90V
5000A (5kA)
±20%
2
No
Through Hole
Axial Cylinder
image
B88069X6561B502
EPCOS (TDK)
GDT 1000V 10% 2KA THROUGH HOLE
2963
-
2.04000
-
1
Tray
ES1000XS
Active
1000V
2000A (2kA)
±10%
2
No
Through Hole
Axial Cylinder
image
2036-07-B2LF
Bourns Inc.
GDT 75V 20% 10KA THROUGH HOLE
6839
-
2.17000
-
1
Tray
Mini-TRIGARD™ 2036
Active
75V
10000A (10kA)
±20%
3
No
Through Hole
Axial Cylinder, 3 Lead (Radial Bend)
image
2036-09-B2LF
Bourns Inc.
GDT 90V 20% 10KA THROUGH HOLE
2993
-
2.17000
-
1
Tray
Mini-TRIGARD™ 2036
Active
90V
10000A (10kA)
±20%
3
No
Through Hole
Axial Cylinder, 3 Lead (Radial Bend)
image
A81-C90X
EPCOS (TDK)
GDT 90V 20% 20KA THROUGH HOLE
6411
-
2.18000
-
1
Bulk
-
Active
90V
20000A (20kA)
±20%
2
No
Through Hole
Axial Cylinder
image
A81-A350X
EPCOS (TDK)
GDT 350V 20% 20KA THROUGH HOLE
3421
-
2.18000
-
1
Bulk
A81-A350X
Active
350V
20000A (20kA)
±20%
2
No
Through Hole
Axial Cylinder
image
A81-A230X
EPCOS (TDK)
GDT 230V 20% 20KA THROUGH HOLE
2134
-
2.18000
-
1
Bulk
-
Active
230V
20000A (20kA)
±20%
2
No
Through Hole
Axial Cylinder

مقایسه