یافته‌ها: 905سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

R @ 25°C

قدرت تحمل (تولرانس)

جریان - حداکثر حالت ثابت

R @ Current

قطر

تائیدیه

فاصله سرب


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
R @ 25°C
قدرت تحمل (تولرانس)
جریان - حداکثر حالت ثابت
R @ Current
قطر
تائیدیه
فاصله سرب
image
MF72-200D5
Cantherm
ICL 200 OHM 20% 100MA 7MM
12257
-
0.37000
-
1
Bulk
MF72
Active
200 Ohm
±20%
100mA
18.70 Ohm
0.276" (7mm)
-
0.197" (5.00mm)
image
MF72-010D5
Cantherm
ICL 10 OHM 20% 700MA 7MM
8935
-
0.37000
-
1
Bulk
MF72
Active
10 Ohm
±20%
700mA
0.771 Ohm
0.276" (7mm)
-
0.098" (2.50mm)
image
MF72-005D9
Cantherm
ICL 5 OHM 20% 3A 11MM
51153
-
0.41000
-
1
Bulk
MF72
Active
5 Ohm
±20%
3A
0.21 Ohm
0.433" (11mm)
-
0.295" (7.50mm)
image
MF72-010D9
Cantherm
ICL 10 OHM 20% 2A 11MM
3974
-
0.41000
-
1
Bulk
MF72
Active
10 Ohm
±20%
2A
0.458 Ohm
0.433" (11mm)
-
0.295" (7.50mm)
image
SL03 10001
Ametherm
ICL 10 OHM 20% 1A 3MM
9180
-
0.57000
-
1
Bulk
miniAMP
Active
10 Ohm
±20%
1A
0.80 Ohm
0.12" (3mm)
-
0.098" (2.50mm)
image
SL10 50002
Ametherm
ICL 50 OHM 25% 1.6A 10MM
6056
-
0.66000
-
1
Bulk
SL10
Active
50 Ohm
±25%
1.6A
-
0.394" (10mm)
CSA
0.197" (5.00mm)
image
SL10 10003
Ametherm
ICL 10 OHM 15% 3A 9.5MM
4765
-
0.66000
-
1
Bulk
SL10
Active
10 Ohm
±15%
3A
0.258 Ohm
0.394" (10mm)
CSA, UL
0.307" (7.80mm)
image
B57153S100M
EPCOS (TDK)
ICL 10 OHM 20% 2A 8.5MM
7860
-
0.80000
-
1
Bulk
-
Active
10 Ohm
±20%
2A
-
0.335" (8.5mm)
UL
0.197" (5.00mm)
image
B57153S330M
EPCOS (TDK)
ICL 33 OHM 20% 1.3A 8.5MM
7170
-
0.80000
-
1
Bulk
-
Active
33 Ohm
±20%
1.3A
-
0.335" (8.5mm)
UL
0.197" (5.00mm)
image
SL12 10006
Ametherm
ICL 10 OHM 20% 6A 12MM
7334
-
0.81000
-
1
Bulk
SL12
Active
10 Ohm
±20%
6A
0.12 Ohm
0.512" (13mm)
UL
0.307" (7.80mm)
image
SL12 1R010
Ametherm
ICL 1 OHM 20% 10A 12MM
6112
-
0.81000
-
1
Bulk
SL12
Active
1 Ohm
±20%
10A
0.027 Ohm
0.512" (13mm)
-
0.307" (7.80mm)
image
SL15 60002
Ametherm
ICL 60 OHM 20% 2A 15MM
8333
-
0.89000
-
1
Bulk
SL15
Active
60 Ohm
±20%
2A
0.93 Ohm
0.63" (16mm)
UL
0.307" (7.80mm)
image
CL-120
Amphenol Advanced Sensors
ICL 10 OHM 25% 1.7A 10.2MM
22821
-
1.04000
-
1
Bulk
CL
Active
10 Ohm
±25%
1.7A
0.34 Ohm
0.4" (10.2mm)
UL
0.250" (6.35mm)
image
CL-150
Amphenol Advanced Sensors
ICL 5 OHM 25% 4.7A 13.97MM
18480
-
1.04000
-
1
Bulk
CL
Active
5 Ohm
±25%
4.7A
0.12 Ohm
0.55" (13.97mm)
UL
0.328" (8.33mm)
image
B57236S500M
EPCOS (TDK)
ICL 50 OHM 20% 1.9A 11.51MM
5752
-
1.08000
-
1
Bulk
-
Active
50 Ohm
±20%
1.9A
-
0.453" (11.5mm)
UL
0.197" (5.00mm)
image
CL-110
Amphenol Advanced Sensors
ICL 10 OHM 25% 3.2A 10.2MM
7154
-
1.15000
-
1
Bulk
CL
Active
10 Ohm
±25%
3.2A
0.19 Ohm
0.4" (10.2mm)
UL
0.250" (6.35mm)
image
CL-140
Amphenol Advanced Sensors
ICL 50 OHM 25% 1.1A 11.4MM
6060
-
1.15000
-
1
Bulk
CL
Active
50 Ohm
±25%
1.1A
0.89 Ohm
0.45" (11.4mm)
UL
0.250" (6.35mm)
image
CL-160
Amphenol Advanced Sensors
ICL 5 OHM 25% 2.8A 13.97MM
9297
-
1.19000
-
1
Bulk
CL
Active
5 Ohm
±25%
2.8A
0.20 Ohm
0.55" (13.97mm)
UL
0.328" (8.33mm)
image
CL-180
Amphenol Advanced Sensors
ICL 16 OHM 25% 1.7A 13.97MM
5132
-
1.19000
-
1
Bulk
CL
Active
16 Ohm
±25%
1.7A
0.49 Ohm
0.55" (13.97mm)
UL
0.328" (8.33mm)
image
CL-70
Amphenol Advanced Sensors
ICL 16 OHM 25% 4A 19.56MM
22208
-
1.29000
-
1
Bulk
CL
Active
16 Ohm
±25%
4A
0.27 Ohm
0.77" (19.56mm)
UL
0.328" (8.33mm)
image
CL-40
Amphenol Advanced Sensors
ICL 5 OHM 25% 6A 19.56MM
6596
-
1.56000
-
1
Bulk
CL
Active
5 Ohm
±25%
6A
0.11 Ohm
0.77" (19.56mm)
UL
0.328" (8.33mm)
image
CL-80
Amphenol Advanced Sensors
ICL 47 OHM 25% 3A 19.56MM
5559
-
1.56000
-
1
Bulk
CL
Active
47 Ohm
±25%
3A
0.49 Ohm
0.77" (19.56mm)
UL
0.328" (8.33mm)
image
CL-30
Amphenol Advanced Sensors
ICL 2.5 OHM 25% 8A 19.56MM
3411
-
1.56000
-
1
Bulk
CL
Active
2.5 Ohm
±25%
8A
0.06 Ohm
0.77" (19.56mm)
UL
0.328" (8.33mm)
image
SL22 1R020
Ametherm
ICL 1 OHM 20% 20A 22MM
38308
-
1.64000
-
1
Bulk
SL22
Active
1 Ohm
±20%
20A
0.015 Ohm
0.866" (22mm)
CSA, UR
0.307" (7.80mm)
image
SL22 2R515
Ametherm
ICL 2.5 OHM 20% 15A 22MM
41186
-
1.64000
-
1
Bulk
SL22
Active
2.5 Ohm
±20%
15A
0.03 Ohm
0.866" (22mm)
CSA
0.315" (8.00mm)
image
SL22 2R018
Ametherm
ICL 2 OHM 20% 18A 22MM
12864
-
1.64000
-
1
Bulk
SL22
Active
2 Ohm
±20%
18A
0.037 Ohm
0.866" (22mm)
CSA
0.307" (7.80mm)
image
SL22 20007
Ametherm
ICL 20 OHM 25% 7A 22MM
6421
-
1.64000
-
1
Bulk
SL22
Active
20 Ohm
±25%
7A
0.165 Ohm
0.866" (22mm)
-
0.307" (7.80mm)
image
SL22 5R012
Ametherm
ICL 5 OHM 15% 12A 22MM
5548
-
1.64000
-
1
Bulk
SL22
Active
5 Ohm
±15%
12A
0.03 Ohm
0.866" (22mm)
CSA
0.307" (7.80mm)
image
SL22 10009
Ametherm
ICL 10 OHM 20% 9A 22MM
5436
-
1.64000
-
1
Bulk
SL22
Active
10 Ohm
±20%
9A
0.095 Ohm
0.866" (22mm)
-
0.307" (7.80mm)
image
SL22 4R014
Ametherm
ICL 4 OHM 20% 14A 22MM
4183
-
1.64000
-
1
Bulk
SL22
Active
4 Ohm
±20%
14A
0.03 Ohm
0.866" (22mm)
CSA
0.307" (7.80mm)
image
SL22 12103
Ametherm
ICL 120 OHM 25% 3A 22MM
4401
-
1.64000
-
1
Bulk
SL22
Active
120 Ohm
±25%
3A
0.897 Ohm
0.866" (22mm)
CSA
0.307" (7.80mm)
image
SL22 50004
Ametherm
ICL 50 OHM 20% 4A 22MM
4060
-
1.64000
-
1
Bulk
SL22
Active
50 Ohm
±20%
4A
0.44 Ohm
0.866" (22mm)
CSA
0.307" (7.80mm)
image
SL22 10008
Ametherm
ICL 10 OHM 20% 8A 22MM
4020
-
1.64000
-
1
Bulk
SL22
Active
10 Ohm
±20%
8A
0.095 Ohm
0.866" (22mm)
CSA
0.295" (7.50mm)
image
SL22 0R712
Ametherm
ICL 0.7 OHM 25% 12A 22MM
3490
-
1.64000
-
1
Bulk
SL22
Active
0.7 Ohm
±25%
12A
0.03 Ohm
0.866" (22mm)
CSA
0.307" (7.80mm)
image
SL22 2R515-B
Ametherm
ICL 2.5 OHM 20% 15A 22MM
2789
-
1.64000
-
1
Bulk
SL22
Active
2.5 Ohm
±20%
15A
0.03 Ohm
0.866" (22mm)
UL
0.315" (8.00mm)
image
SL22 7R010
Ametherm
ICL 7 OHM 20% 10A 22MM
3789
-
1.64000
-
1
Bulk
SL22
Active
7 Ohm
±20%
10A
0.08 Ohm
0.866" (22mm)
CSA, UL
0.307" (7.80mm)
image
SL32 5R020
Ametherm
ICL 5 OHM 20% 20A 30MM
24612
-
2.49000
-
1
Bulk
BigAMP
Active
5 Ohm
±20%
20A
0.034 Ohm
1.18" (30mm)
CSA, UL
0.307" (7.80mm)
image
SL32 2R025
Ametherm
ICL 2 OHM 20% 25A 30MM
26368
-
2.49000
-
1
Bulk
BigAMP
Active
2 Ohm
±20%
25A
0.024 Ohm
1.18" (30mm)
CSA, UL
0.307" (7.80mm)
image
SL32 2R023
Ametherm
ICL 2 OHM 20% 23A 30MM
8018
-
2.49000
-
1
Bulk
BigAMP
Active
2 Ohm
±20%
23A
0.022 Ohm
1.18" (30mm)
CSA
0.307" (7.80mm)
image
SL32 4R023
Ametherm
ICL 4 OHM 20% 23A 30MM
6712
-
2.49000
-
1
Bulk
BigAMP
Active
4 Ohm
±20%
23A
0.02 Ohm
1.18" (30mm)
-
0.307" (7.80mm)
image
SL32 10015
Ametherm
ICL 10 OHM 20% 15A 30MM
6297
-
2.49000
-
1
Bulk
BigAMP
Active
10 Ohm
±20%
15A
0.048 Ohm
1.18" (30mm)
CSA
0.307" (7.80mm)
image
SL32 1R030
Ametherm
ICL 1 OHM 20% 30A 30MM
1972
-
2.49000
-
1
Bulk
BigAMP
Active
1 Ohm
±20%
30A
0.014 Ohm
1.18" (30mm)
CSA
0.307" (7.80mm)
image
CL-90
Amphenol Advanced Sensors
ICL 120 OHM 25% 2A 23.62MM
3501
-
2.67000
-
1
Bulk
CL
Active
120 Ohm
±25%
2A
1.18 Ohm
0.93" (23.62mm)
UL
0.328" (8.33mm)
image
B59412C1130B070
EPCOS (TDK)
ICL 120 OHM 25% 15MM
2439
-
3.14000
-
1
Bulk
-
Active
120 Ohm
±25%
-
-
0.591" (15.00mm)
-
0.197" (5.00mm)
image
CL-101
Amphenol Advanced Sensors
ICL 0.5 OHM 25% 16A 23.62MM
8743
-
3.42000
-
1
Bulk
CL
Active
0.5 Ohm
±25%
16A
0.02 Ohm
0.93" (23.62mm)
UL
0.328" (8.33mm)
image
B59451C1130B070
EPCOS (TDK)
ICL 25% 15.00MM
11100
-
3.56000
-
1
Bulk
-
Active
-
±25%
-
-
0.591" (15.00mm)
-
0.197" (5.00mm)
image
MS22 50004
Ametherm
ICL 50 OHM 25% 4A 20MM
9384
-
4.23000
-
1
Bulk
MegaSurge™
Active
50 Ohm
±25%
4A
0.36 Ohm
0.787" (20mm)
UL
0.307" (7.80mm)
image
MS22 12104
Ametherm
ICL 120 OHM 25% 4A 20MM
4001
-
4.23000
-
1
Bulk
MegaSurge™
Active
120 Ohm
±25%
4A
0.75 Ohm
0.787" (20mm)
UL
0.307" (7.80mm)
image
MS22 10008
Ametherm
ICL 10 OHM 25% 8A 20MM
3171
-
4.23000
-
1
Bulk
MegaSurge™
Active
10 Ohm
±25%
8A
0.09 Ohm
0.787" (20mm)
UL
0.307" (7.80mm)
image
MS22 20005
Ametherm
ICL 20 OHM 25% 5A 20MM
719
-
4.23000
-
1
Bulk
MegaSurge™
Active
20 Ohm
±25%
5A
0.19 Ohm
0.787" (20mm)
UL
0.307" (7.80mm)
image
B57464S100M000
EPCOS (TDK)
ICL 10 OHM 20% 8A 26MM
740
-
4.78000
-
1
Bulk
-
Active
10 Ohm
±20%
8A
-
1.024" (26mm)
UL
0.295" (7.50mm)
image
MF72-003D25
Cantherm
ICL 3 OHM 20% 9A 27.5MM
1176
-
5.25000
-
1
Bulk
MF72
Active
3 Ohm
±20%
9A
0.044 Ohm
1.083" (27.5mm)
-
0.394" (10.00mm)
image
MS32 5R020
Ametherm
ICL 5 OHM 25% 20A 30MM
8730
-
5.51000
-
1
Bulk
MegaSurge™
Active
5 Ohm
±25%
20A
0.035 Ohm
1.18" (30mm)
UL
0.307" (7.80mm)
image
MS32 20010
Ametherm
ICL 20 OHM 25% 10A 30MM
3810
-
5.51000
-
1
Bulk
MegaSurge™
Active
20 Ohm
±25%
10A
0.18 Ohm
1.18" (30mm)
UL
0.307" (7.80mm)
image
MS32 10015
Ametherm
ICL 10 OHM 25% 15A 30MM
2928
-
5.51000
-
1
Bulk
MegaSurge™
Active
10 Ohm
±25%
15A
0.058 Ohm
1.18" (30mm)
UL
0.307" (7.80mm)
image
MS32 2R025
Ametherm
ICL 2 OHM 25% 25A 30MM
1232
-
5.51000
-
1
Bulk
MegaSurge™
Active
2 Ohm
±25%
25A
0.024 Ohm
1.18" (30mm)
UL
0.307" (7.80mm)
image
AS32 2R025
Ametherm
ICL 2 OHM 25% 25A 30MM
2556
-
6.53000
-
1
Bulk
AS
Active
2 Ohm
±25%
25A
0.0185 Ohm
1.18" (30mm)
UL
0.673" (17.10mm)
image
MS35 2R035
Ametherm
ICL 2 OHM 35A 35MM
1759
-
9.24000
-
1
Bulk
MegaSurge™
Active
2 Ohm
-
35A
0.02 Ohm
1.38" (35mm)
-
0.748" (19.00mm)
image
MS35 20010
Ametherm
ICL 20 OHM 10A 35MM
1446
-
9.24000
-
1
Bulk
MegaSurge™
Active
20 Ohm
-
10A
0.10 Ohm
1.38" (35mm)
-
0.748" (19.00mm)
image
MS35 10018
Ametherm
ICL 10 OHM 18A 35MM
1128
-
9.24000
-
1
Bulk
MegaSurge™
Active
10 Ohm
-
18A
0.03 Ohm
1.38" (35mm)
-
0.748" (19.00mm)
image
MS35 0R550
Ametherm
ICL 0.5 OHM 50A 35MM
141
-
9.24000
-
1
Bulk
MegaSurge™
Active
0.5 Ohm
-
50A
0.008 Ohm
1.38" (35mm)
-
0.748" (19.00mm)
image
AS35 2R035
Ametherm
ICL 2 OHM 25% 35A 36MM
313
-
13.65000
-
1
Bulk
AS
Active
2 Ohm
±25%
35A
0.012 Ohm
1.417" (36.00mm)
-
0.748" (19.00mm)
image
MF72-060D5
Cantherm
ICL 60 OHM 20% 300MA 7MM
45159
-
0.37000
-
1
Bulk
MF72
Active
60 Ohm
±20%
300mA
1.878 Ohm
0.276" (7mm)
-
0.197" (5.00mm)
image
MF72-016D7
Cantherm
ICL 16 OHM 20% 700MA 9MM
18825
-
0.37000
-
1
Bulk
MF72
Active
16 Ohm
±20%
700mA
1.003 Ohm
0.354" (9.0mm)
-
0.197" (5.00mm)
image
MF72-005D5
Cantherm
ICL 5 OHM 20% 1A 7MM
5624
-
0.37000
-
1
Bulk
MF72
Active
5 Ohm
±20%
1A
0.353 Ohm
0.276" (7mm)
-
0.197" (5.00mm)
image
MF72-010D7
Cantherm
ICL 10 OHM 20% 1A 9MM
3851
-
0.37000
-
1
Bulk
MF72
Active
10 Ohm
±20%
1A
0.616 Ohm
0.354" (9.0mm)
-
0.197" (5.00mm)
image
MF72-033D7
Cantherm
ICL 33 OHM 20% 500MA 9MM
3617
-
0.37000
-
1
Bulk
MF72
Active
33 Ohm
±20%
500mA
1.485 Ohm
0.354" (9.0mm)
-
0.197" (5.00mm)
image
MF72-005D7
Cantherm
ICL 5 OHM 20% 2A 9MM
1719
-
0.37000
-
1
Bulk
MF72
Active
5 Ohm
±20%
2A
0.283 Ohm
0.354" (9.0mm)
-
0.197" (5.00mm)
image
MF72-050D9
Cantherm
ICL 50 OHM 20% 1A 11MM
10975
-
0.41000
-
1
Bulk
MF72
Active
50 Ohm
±20%
1A
1.252 Ohm
0.433" (11mm)
-
0.295" (7.50mm)
image
MF72-060D9
Cantherm
ICL 60 OHM 20% 800MA 11MM
9829
-
0.41000
-
1
Bulk
MF72
Active
60 Ohm
±20%
800mA
1.502 Ohm
0.433" (11mm)
-
0.295" (7.50mm)
image
MF72-080D9
Cantherm
ICL 80 OHM 20% 800MA 11MM
8242
-
0.41000
-
1
Bulk
MF72
Active
80 Ohm
±20%
800mA
2.01 Ohm
0.433" (11mm)
-
0.295" (7.50mm)
image
MF72-200D9
Cantherm
ICL 200 OHM 20% 500MA 11MM
8197
-
0.41000
-
1
Bulk
MF72
Active
200 Ohm
±20%
500mA
5.007 Ohm
0.433" (11mm)
-
0.295" (7.50mm)
image
MF72-120D9
Cantherm
ICL 120 OHM 20% 800MA 11MM
5193
-
0.41000
-
1
Bulk
MF72
Active
120 Ohm
±20%
800mA
3.015 Ohm
0.433" (11mm)
-
0.295" (7.50mm)
image
MF72-022D9
Cantherm
ICL 22 OHM 20% 1A 11MM
4776
-
0.41000
-
1
Bulk
MF72
Active
22 Ohm
±20%
1A
0.95 Ohm
0.433" (11mm)
-
0.295" (7.50mm)
image
MF72-003D9
Cantherm
ICL 3 OHM 20% 4A 11MM
4430
-
0.41000
-
1
Bulk
MF72
Active
3 Ohm
±20%
4A
0.12 Ohm
0.433" (11mm)
-
0.295" (7.50mm)
image
MF72-400D9
Cantherm
ICL 400 OHM 20% 200MA 11MM
1976
-
0.41000
-
1
Bulk
MF72
Active
400 Ohm
±20%
200mA
30.30 Ohm
0.433" (11mm)
-
0.295" (7.50mm)
image
NTPA7220LBMB0
Murata Electronics North America
ICL 22 OHM 15% 1A 7MM
4291
-
0.43000
-
1
Bulk
NTPA7
Active
22 Ohm
±15%
1A
-
0.276" (7mm)
-
0.197" (5.00mm)
image
NTPA78R0LBMB0
Murata Electronics North America
ICL 8 OHM 15% 1.7A 7MM
4119
-
0.43000
-
1
Bulk
NTPA7
Active
8 Ohm
±15%
1.7A
-
0.276" (7mm)
-
0.197" (5.00mm)
image
NTPA74R0LBMB0
Murata Electronics North America
ICL 4 OHM 15% 2.3A 7MM
3355
-
0.43000
-
1
Bulk
NTPA7
Active
4 Ohm
±15%
2.3A
-
0.276" (7mm)
-
0.197" (5.00mm)
image
MF72-003D11
Cantherm
ICL 3 OHM 20% 5A 13MM
7763
-
0.47000
-
1
Bulk
MF72
Active
3 Ohm
±20%
5A
0.10 Ohm
0.511" (13mm)
-
0.295" (7.50mm)
image
MF72-002.5D11
Cantherm
ICL 2.5 OHM 20% 5A 13MM
7570
-
0.47000
-
1
Bulk
MF72
Active
2.5 Ohm
±20%
5A
0.095 Ohm
0.511" (13mm)
-
0.295" (7.50mm)
image
MF72-060D11
Cantherm
ICL 60 OHM 20% 1.5A 13MM
4281
-
0.47000
-
1
Bulk
MF72
Active
60 Ohm
±20%
1.5A
1.215 Ohm
0.511" (13mm)
-
0.295" (7.50mm)
image
MF72-008D11
Cantherm
ICL 8 OHM 20% 3A 13MM
2444
-
0.47000
-
1
Bulk
MF72
Active
8 Ohm
±20%
3A
0.255 Ohm
0.511" (13mm)
-
0.295" (7.50mm)
image
MF72-005D11
Cantherm
ICL 5 OHM 20% 4A 13MM
1826
-
0.47000
-
1
Bulk
MF72
Active
5 Ohm
±20%
4A
0.156 Ohm
0.511" (13mm)
-
0.295" (7.50mm)
image
MF72-010D11
Cantherm
ICL 10 OHM 20% 3A 13MM
1210
-
0.47000
-
1
Bulk
MF72
Active
10 Ohm
±20%
3A
0.275 Ohm
0.511" (13mm)
-
0.295" (7.50mm)
image
SL05 5R001
Ametherm
ICL 5 OHM 25% 1A 5.6MM
17794
-
0.57000
-
1
Bulk
miniAMP
Active
5 Ohm
±25%
1A
0.75 Ohm
0.218" (5.6mm)
-
0.236" (6.00mm)
image
SL08 10002
Ametherm
ICL 10 OHM 20% 2.5A 8MM
9199
-
0.57000
-
1
Bulk
miniAMP
Active
10 Ohm
±20%
2.5A
0.32 Ohm
0.315" (8mm)
CSA, UL
0.197" (5.00mm)
image
SL05 5R001-A
Ametherm
ICL 5 OHM 25% 1A 6MM
5600
-
0.57000
-
1
-
miniAMP
Active
5 Ohm
±25%
1A
-
0.236" (6mm)
-
0.201" (5.10mm)
image
SL08 50001
Ametherm
ICL 50 OHM 20% 1.1A 8MM
2135
-
0.57000
-
1
Bulk
miniAMP
Active
50 Ohm
±20%
1.1A
-
0.315" (8mm)
UL
0.250" (6.35mm)
image
SL08 20002
Ametherm
ICL 20 OHM 20% 2A 8MM
1094
-
0.57000
-
1
Bulk
miniAMP
Active
20 Ohm
±20%
2A
0.49 Ohm
0.315" (8mm)
-
0.197" (5.00mm)
image
B57236S121M
EPCOS (TDK)
ICL 120 OHM 20% 1.5A 11.51MM
5742
-
0.60000
-
1
Bulk
-
Active
120 Ohm
±20%
-
-
0.453" (11.5mm)
-
-
image
SL10 2R005
Ametherm
ICL 2 OHM 20% 5A 10MM
3805
-
0.66000
-
1
Bulk
SL10
Active
2 Ohm
±20%
5A
0.098 Ohm
0.394" (10mm)
CSA
0.201" (5.10mm)
image
B57153S479M
EPCOS (TDK)
ICL 4.7 OHM 20% 3A 8.5MM
8608
-
0.80000
-
1
Bulk
-
Active
4.7 Ohm
±20%
3A
-
0.335" (8.5mm)
UL
0.197" (5.00mm)
image
SL08 2R503
Ametherm
ICL 2.5 OHM 25% 3A 8MM
3331
-
0.80000
-
1
Bulk
miniAMP
Active
2.5 Ohm
±25%
3A
0.15 Ohm
0.315" (8mm)
UL
0.201" (5.10mm)
image
B57153S150M
EPCOS (TDK)
ICL 15 OHM 20% 1.8A 8.5MM
2759
-
0.80000
-
1
Bulk
-
Active
15 Ohm
±20%
1.8A
-
0.335" (8.5mm)
UL
0.197" (5.00mm)
image
MF72-002.5D13
Cantherm
ICL 2.5 OHM 20% 6A 15.5MM
5706
-
0.81000
-
1
Bulk
MF72
Active
2.5 Ohm
±20%
6A
0.088 Ohm
0.610" (15.50mm)
-
0.295" (7.50mm)
image
SL12 10006-03
Ametherm
ICL 10 OHM 20% 6A 12MM
5012
-
0.81000
-
1
Bulk
SL12
Active
10 Ohm
±20%
6A
0.12 Ohm
0.512" (13mm)
CSA
0.307" (7.80mm)
image
SL12 10004
Ametherm
ICL 10 OHM 20% 4A 12MM
3995
-
0.81000
-
1
Bulk
SL12
Active
10 Ohm
±20%
4A
0.19 Ohm
0.512" (13mm)
-
0.307" (7.80mm)
image
SL12 50002
Ametherm
ICL 50 OHM 20% 2A 12MM
3834
-
0.81000
-
1
Bulk
SL12
Active
50 Ohm
±20%
2A
0.650 Ohm
0.512" (13mm)
UL
0.307" (7.80mm)
image
B57235S479M
EPCOS (TDK)
ICL 4.7 OHM 20% 4.4A 9.5MM
2962
-
0.85000
-
1
-
-
Active
4.7 Ohm
±20%
4.4A
-
0.374" (9.50mm)
CQC, UL, VDE
0.197" (5.00mm)

مقایسه