یافته‌ها: 97سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

دمای نگهداری

درجه حرارت کارکرد

ولتاژ - حد DC

حد جریان

تائیدیه

حداکثر حد دما

بسته / کیس


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
دمای نگهداری
درجه حرارت کارکرد
ولتاژ - حد AC
ولتاژ - حد DC
حد جریان
تائیدیه
حداکثر حد دما
بسته / کیس
image
EYP-05BE115
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 0.5A 115C(239F) AXIAL
14939
-
0.72000
-
1
E
Active
95°C (203°F)
115°C (239°F)
250V
50V
0.5A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
image
EYP-2BN082
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 2A 86C(187F) AXIAL
31171
-
0.74000
-
1
N
Active
60°C (140°F)
86°C (187°F)
250V
50V
2A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
image
SDF DF100S
Cantherm
TCO 250VAC 10A 100C(212F) AXIAL
20555
-
1.12000
-
1
SDF
Active
78°C (174°F)
100°C (212°F)
250V
-
10A
CCC, cUL, PSE, UL, VDE
-
Axial
image
SDF DF084S
Cantherm
TCO 250VAC 10A 84C(183F) AXIAL
14235
-
1.12000
-
1
SDF
Active
60°C (140°F)
84°C (183°F)
250V
-
10A
CCC, cUL, PSE, UL, VDE
-
Axial
image
SDF DF141S
Cantherm
TCO 250VAC 10A 141C(286F) AXIAL
9937
-
1.12000
-
1
SDF
Active
117°C (243°F)
141°C (286°F)
250V
-
10A
CCC, cUL, PSE, UL, VDE
-
Axial
image
SDF DF104S
Cantherm
TCO 250VAC 10A 104C(219F) AXIAL
9574
-
1.12000
-
1
SDF
Active
80°C (176°F)
104°C (219°F)
250V
-
10A
CCC, cUL, PSE, UL, VDE
-
Axial
image
SDF DF098S
Cantherm
TCO 250VAC 10A 98C(208F) AXIAL
8430
-
1.12000
-
1
SDF
Active
76°C (169°F)
98°C (208°F)
250V
-
10A
CCC, cUL, PSE, UL, VDE
-
Axial
image
SDF DF128S
Cantherm
TCO 250VAC 10A 128C(262F) AXIAL
7193
-
1.12000
-
1
SDF
Active
106°C (223°F)
128°C (262°F)
250V
-
10A
CCC, cUL, PSE, UL, VDE
-
Axial
image
SDF DF119S
Cantherm
TCO 250VAC 10A 119C(246F) AXIAL
4084
-
1.12000
-
1
SDF
Active
95°C (203°F)
119°C (246°F)
250V
-
10A
CCC, cUL, PSE, UL, VDE
-
Axial
image
DFP10112
TDK-Lambda Americas Inc.
TCO 250VAC 139C(282F) RADIAL
4527
-
1.26000
-
1
-
Active
-
139°C (282°F)
250V
-
-
CCC, UL/cUL, VDE
-
Radial
image
EYP-2BN143
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 2A 145C(293F) AXIAL
20136
-
0.74000
-
1
N
Active
120°C (248°F)
145°C (293°F)
250V
50V
2A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
image
EYP-2BN110
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 2A 115C(239F) AXIAL
3090
-
0.74000
-
1
N
Active
90°C (194°F)
115°C (239°F)
250V
50V
2A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
image
EYP-2BN109
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 2A 114C(237F) AXIAL
2966
-
0.74000
-
1
N
Active
90°C (194°F)
114°C (237°F)
250V
50V
2A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
image
SDF DF144S
Cantherm
TCO 250VAC 10A 144C(291F) AXIAL
30296
-
1.12000
-
1
SDF
Active
120°C (248°F)
144°C (291°F)
250V
-
10A
CCC, cUL, PSE, UL, VDE
-
Axial
image
SDF DF091S
Cantherm
TCO 250VAC 10A 91C(196F) AXIAL
3467
-
1.12000
-
1
SDF
Active
67°C (156°F)
91°C (196°F)
250V
-
10A
CCC, cUL, PSE, UL, VDE
-
Axial
image
SDF DF072S
Cantherm
TCO 250VAC 10A 72C(162F) AXIAL
3040
-
1.12000
-
1
SDF
Active
50°C (122°F)
72°C (162°F)
250V
-
10A
CCC, cUL, PSE, UL, VDE
-
Axial
image
SDF DF077S
Cantherm
TCO 250VAC 10A 77C(171F) AXIAL
2905
-
1.12000
-
1
SDF
Active
55°C (131°F)
77°C (171°F)
250V
-
10A
CCC, cUL, PSE, UL, VDE
-
Axial
image
SDF DF192S
Cantherm
TCO 250VAC 10A 192C(378F) AXIAL
2049
-
1.12000
-
1
SDF
Active
162°C (324°F)
192°C (378°F)
250V
-
10A
CCC, cUL, PSE, UL, VDE
-
Axial
image
SDF DF240S
Cantherm
TCO 250VAC 10A 240C(464F) AXIAL
1817
-
1.12000
-
1
SDF
Active
200°C (392°F)
240°C (464°F)
250V
-
10A
CCC, cUL, PSE, UL, VDE
-
Axial
image
L5007224DELB0XE
Cantherm
TCO 250VAC 15A 72C(162F) CYLNDR
114
-
13.24000
-
1
L50
Active
50°C (122°F)
72°C (162°F)
250V
-
15A
-
110°C (230°F)
Cylinder, Wire Leads
image
L5010024DELB0XE
Cantherm
TCO 250VAC 15A 100C(212F) CYLNDR
154
-
13.24000
-
1
L50
Active
78°C (174°F)
100°C (212°F)
250V
-
15A
-
250°C (482°F)
Cylinder, Wire Leads
image
EYP-1BF115
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 1A 115C(239F) AXIAL
996
-
0.72000
-
1
F
Active
90°C (194°F)
115°C (239°F)
250V
50V
1A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
image
SDF DF152S
Cantherm
TCO 250VAC 10A 152C(306F) AXIAL
588
-
1.12000
-
1
SDF
Active
128°C (262°F)
152°C (306°F)
250V
-
10A
CCC, cUL, PSE, UL, VDE
-
Axial
image
L5011024DELB0XE
Cantherm
TCO 250VAC 15A 110C(230F) CYLNDR
86
-
13.24000
-
1
L50
Active
88°C (190°F)
110°C (230°F)
250V
-
15A
-
140°C (284°F)
Cylinder, Wire Leads
image
L5009124DELB0XE
Cantherm
TCO 250VAC 15A 91C(196F) CYLNDR
63
-
13.24000
-
1
L50
Active
67°C (156°F)
91°C (196°F)
250V
-
15A
-
121°C (250°F)
Cylinder, Wire Leads
image
L5018424DELB0XE
Cantherm
TCO 250VAC 15A 184C(363F) CYLNDR
46
-
13.24000
-
1
L50
Active
160°C (320°F)
184°C (363°F)
250V
-
15A
-
214°C (417°F)
Cylinder, Wire Leads
image
L5015224DELB0XE
Cantherm
TCO 250VAC 15A 152C(306F) CYLNDR
93
-
13.24000
-
1
L50
Active
128°C (262°F)
152°C (306°F)
250V
-
15A
-
175°C (347°F)
Cylinder, Wire Leads
image
L5007724DELB0XE
Cantherm
TCO 250VAC 15A 77C(171F) CYLNDR
88
-
13.24000
-
1
L50
Active
55°C (131°F)
77°C (171°F)
250V
-
15A
-
110°C (230°F)
Cylinder, Wire Leads
image
L5014424DELB0XE
Cantherm
TCO 250VAC 15A 144C(291F) CYLNDR
74
-
13.24000
-
1
L50
Active
120°C (248°F)
144°C (291°F)
250V
-
15A
-
250°C (482°F)
Cylinder, Wire Leads
image
L5008424DELB0XE
Cantherm
TCO 250VAC 15A 84C(183F) CYLNDR
63
-
13.24000
-
1
L50
Active
60°C (140°F)
84°C (183°F)
250V
-
15A
-
114°C (237°F)
Cylinder, Wire Leads
image
L5011924DELB0XE
Cantherm
TCO 250VAC 15A 119C(246F) CYLNDR
55
-
13.24000
-
1
L50
Active
95°C (203°F)
119°C (246°F)
250V
-
15A
-
170°C (338°F)
Cylinder, Wire Leads
image
L5010424DELB0XE
Cantherm
TCO 250VAC 15A 104C(219F) CYLNDR
44
-
13.24000
-
1
L50
Active
80°C (176°F)
104°C (219°F)
250V
-
15A
-
150°C (302°F)
Cylinder, Wire Leads
image
L5016724DELB0XE
Cantherm
TCO 250VAC 15A 167C(333F) CYLNDR
13
-
13.24000
-
1
L50
Active
142°C (288°F)
167°C (333°F)
250V
-
15A
-
210°C (410°F)
Cylinder, Wire Leads
image
L5009824DELB0XE
Cantherm
TCO 250VAC 15A 98C(208F) CYLNDR
50
-
13.24000
-
1
L50
Active
76°C (169°F)
98°C (208°F)
250V
-
15A
-
130°C (266°F)
Cylinder, Wire Leads
image
EYP-2MT102B
Panasonic Electronic Components
TCO 50VDC 2A 102C(216F) STRAP
568
-
1.03000
-
1
MT
Obsolete
70°C (158°F)
102°C (216°F)
-
50V
2A
UL
150°C (302°F)
Strap
image
EYP-2MT102A
Panasonic Electronic Components
TCO 50VDC 2A 102C(216F) STRAP
559
-
1.03000
-
1
MT
Obsolete
70°C (158°F)
102°C (216°F)
-
50V
2A
UL
150°C (302°F)
Strap
image
RF2399-000
Littelfuse Inc.
TCO 32VDC 205C(401F) SMD
-
-
0.91200
-
750
RTP
Active
-
205°C (401°F)
-
32V
-
-
-
Nonstandard SMD
image
RF2399-000
Littelfuse Inc.
TCO 32VDC 205C(401F) SMD
268
-
2.32000
-
1
RTP
Active
-
205°C (401°F)
-
32V
-
-
-
Nonstandard SMD
image
RF2399-000
Littelfuse Inc.
TCO 32VDC 205C(401F) SMD
268
-
Calculate
-
1
RTP
Active
-
205°C (401°F)
-
32V
-
-
-
Nonstandard SMD
image
SDF DF184S
Cantherm
TCO 250VAC 10A 184C(363F) AXIAL
-
-
1.12000
-
1
SDF
Active
160°C (320°F)
184°C (363°F)
250V
-
10A
CCC, cUL, PSE, UL, VDE
-
Axial
image
L5012824DELB0XE
Cantherm
TCO 250VAC 15A 128C(262F) CYLNDR
-
-
13.24000
-
1
L50
Active
106°C (223°F)
128°C (262°F)
250V
-
15A
-
155°C (311°F)
Cylinder, Wire Leads
image
L5014124DELB0XE
Cantherm
TCO 250VAC 15A 141C(286F) CYLNDR
21
-
13.24000
-
1
L50
Active
117°C (243°F)
141°C (286°F)
250V
-
15A
-
171°C (340°F)
Cylinder, Wire Leads
image
L5017024DELB0XE
Cantherm
TCO 250VAC 15A 170C(338F) CYLNDR
5
-
13.24000
-
1
L50
Active
146°C (295°F)
170°C (338°F)
250V
-
15A
-
190°C (374°F)
Cylinder, Wire Leads
image
EYP-05BE101
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 0.5A 102C(216F) AXIAL
-
-
0.21098
-
1000
E
Active
75°C (167°F)
102°C (216°F)
250V
50V
0.5A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
image
EYP-2BN099
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 2A 102C(216F) AXIAL
-
-
0.22928
-
2000
N
Active
75°C (167°F)
102°C (216°F)
250V
50V
2A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
EYP-2BH145
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 0.5A 145C(293F) RDL
-
-
0.24275
-
800
H
Active
125°C (257°F)
145°C (293°F)
250V
50V
0.5A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Radial
image
EYP-05BE134
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 0.5A 134C(273F) AXIAL
-
-
0.25763
-
800
E
Active
105°C (221°F)
134°C (273°F)
250V
50V
0.5A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
image
SDF DF066S
Cantherm
TCO 250VAC 10A 66C(151F) AXIAL
-
-
0.43733
-
1100
SDF
Active
42°C (108°F)
66°C (151°F)
250V
-
10A
CCC, cUL, PSE, UL, VDE
-
Axial
image
SDF DF110S
Cantherm
TCO 250VAC 10A 110C(230F) AXIAL
-
-
0.43733
-
1100
SDF
Active
86°C (187°F)
110°C (230°F)
250V
-
10A
CCC, cUL, PSE, UL, VDE
-
Axial
image
SDF DF170S
Cantherm
TCO 250VAC 10A 170C(338F) AXIAL
-
-
0.43733
-
1100
SDF
Active
146°C (295°F)
170°C (338°F)
250V
-
10A
CCC, cUL, PSE, UL, VDE
-
Axial
image
SDF DF216S
Cantherm
TCO 250VAC 10A 216C(421F) AXIAL
-
-
0.43733
-
1100
SDF
Active
191°C (376°F)
216°C (421°F)
250V
-
10A
CCC, PSE, VDE
-
Axial
image
SDF DF228S
Cantherm
TCO 250VAC 10A 228C(442F) AXIAL
-
-
0.43733
-
1100
SDF
Active
193°C (379°F)
228°C (442°F)
250V
-
10A
CCC, cUL, PSE, UL, VDE
-
Axial
MTR1 R95
Cantherm
TCO 250VAC 3A 98C(208F) RADIAL
-
-
0.66402
-
10000
MTR1
Active
70°C (158°F)
98°C (208°F)
250V
-
3A
-
180°C (356°F)
Radial
MTR1 R105
Cantherm
TCO 250VAC 3A 108C(226F) RADIAL
-
-
0.66402
-
10000
MTR1
Active
80°C (176°F)
108°C (226°F)
250V
-
3A
-
180°C (356°F)
Radial
MTR1 R125
Cantherm
TCO 250VAC 3A 130C(266F) RADIAL
-
-
0.66402
-
10000
MTR1
Active
100°C (212°F)
130°C (266°F)
250V
-
3A
-
180°C (356°F)
Radial
MTS1 S95
Cantherm
TCO 250VAC 5A 100C(212F) RADIAL
-
-
0.70365
-
10000
MTS1
Active
70°C (158°F)
100°C (212°F)
250V
-
5A
-
180°C (356°F)
Radial
MTS1 S105
Cantherm
TCO 250VAC 5A 110C(230F) RADIAL
-
-
0.70365
-
10000
MTS1
Active
80°C (176°F)
110°C (230°F)
250V
-
5A
-
180°C (356°F)
Radial
MTS1 S125
Cantherm
TCO 250VAC 5A 130C(266F) RADIAL
-
-
0.70365
-
10000
MTS1
Active
100°C (212°F)
130°C (266°F)
250V
-
5A
-
180°C (356°F)
Radial
MTS1 S138
Cantherm
TCO 250VAC 5A 143C(289F) RADIAL
-
-
0.70365
-
10000
MTS1
Active
110°C (230°F)
143°C (289°F)
250V
-
5A
-
180°C (356°F)
Radial
MWS1 S95H
Cantherm
TCO 250VAC 15A 100C(212F) RADIAL
-
-
0.72224
-
10000
MWS1
Active
70°C (158°F)
100°C (212°F)
250V
-
15A
-
180°C (356°F)
Radial
MWS1 S105H
Cantherm
TCO 250VAC 15A 110C(230F) RADIAL
-
-
0.72224
-
10000
MWS1
Active
80°C (176°F)
110°C (230°F)
250V
-
15A
-
180°C (356°F)
Radial
MWS1 S125H
Cantherm
TCO 250VAC 15A 130C(266F) RADIAL
-
-
0.72224
-
10000
MWS1
Active
100°C (212°F)
130°C (266°F)
250V
-
15A
-
180°C (356°F)
Radial
MWS1 S138H
Cantherm
TCO 250VAC 15A 143C(289F) RADIAL
-
-
0.72224
-
10000
MWS1
Active
110°C (230°F)
143°C (289°F)
250V
-
15A
-
180°C (356°F)
Radial
RF2975-000
Littelfuse Inc.
RTP200HR010SA
-
-
1.37750
-
1000
-
Active
-
-
-
-
500A
CSA, TUV, UL
260°C (500°F)
2-SMD, No Lead
MWS2 S95
Cantherm
TCO 250VAC 20A 100C(212F) RADIAL
-
-
1.71666
-
10000
MWS2
Active
70°C (158°F)
100°C (212°F)
250V
-
20A
-
180°C (356°F)
Radial
MWS2 S105
Cantherm
TCO 250VAC 20A 110C(230F) RADIAL
-
-
1.71666
-
10000
MWS2
Active
80°C (176°F)
110°C (230°F)
250V
-
20A
-
180°C (356°F)
Radial
image
L50NG913-240
Cantherm
TCO 250VAC 15A 240C(464F) CYLNDR
-
-
12.04500
-
300
L50
Active
200°C (392°F)
240°C (464°F)
250V
-
15A
VDE
260°C (500°F)
Cylinder, Wire Leads
image
L50NG913-240-600MM
Cantherm
TCO 250VAC 15A 240C(464F) CYLNDR
-
-
14.86250
-
300
L50
Active
200°C (392°F)
240°C (464°F)
250V
-
15A
VDE
260°C (500°F)
Cylinder, Wire Leads
TJD
Eaton
FUSE 6X32
-
-
28.42000
-
5
-
Active
210°C (410°F)
-
-
-
15A
-
-
Cylinder
image
EYP-05BE102
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 0.5A 102C(216F) AXIAL
-
-
Call
-
1
E
Obsolete
80°C (176°F)
102°C (216°F)
250V
50V
0.5A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
image
EYP-05BE130
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 0.5A 130C(266F) AXIAL
-
-
Call
-
1
E
Obsolete
112°C (234°F)
130°C (266°F)
250V
50V
0.5A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
image
EYP-05BE133
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 0.5A 133C(271F) AXIAL
-
-
Call
-
1
E
Obsolete
115°C (239°F)
133°C (271°F)
250V
50V
0.5A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
EYP-05BE139
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 0.5A 139C(282F) AXIAL
-
-
Call
-
1
E
Obsolete
120°C (248°F)
139°C (282°F)
250V
50V
0.5A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
EYP-1BF102
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 1A 102C(216F) AXIAL
-
-
Call
-
1
F
Obsolete
76°C (169°F)
102°C (216°F)
250V
50V
1A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
EYP-1BF130
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 1A 130C(266F) AXIAL
-
-
Call
-
1
F
Obsolete
105°C (221°F)
130°C (266°F)
250V
50V
1A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
EYP-1BF133
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 1A 133C(271F) AXIAL
-
-
Call
-
1
F
Obsolete
108°C (226°F)
133°C (271°F)
250V
50V
1A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
image
EYP-1BF139
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 1A 139C(282F) AXIAL
-
-
Call
-
1
F
Obsolete
115°C (239°F)
139°C (282°F)
250V
50V
1A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
image
EYP-1BF168
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 1A 168C(334F) AXIAL
-
-
Call
-
1
F
Obsolete
142°C (288°F)
168°C (334°F)
250V
50V
1A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
image
EYP-2BN088
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 2A 92C(198F) AXIAL
-
-
Call
-
1
N
Obsolete
65°C (149°F)
92°C (198°F)
250V
50V
2A
PSE, UL
200°C (392°F)
Axial
image
EYP-2BN098
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 2A 102C(216F) AXIAL
-
-
Call
-
1
N
Obsolete
76°C (169°F)
102°C (216°F)
250V
50V
2A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
image
EYP-2BN124
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 2A 130C(266F) AXIAL
-
-
Call
-
1
N
Obsolete
105°C (221°F)
130°C (266°F)
250V
50V
2A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
image
EYP-2BN126
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 2A 133C(271F) AXIAL
-
-
Call
-
1
N
Obsolete
108°C (226°F)
133°C (271°F)
250V
50V
2A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
image
EYP-2BN135
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 2A 140C(284F) AXIAL
-
-
Call
-
1
N
Obsolete
115°C (239°F)
140°C (284°F)
250V
50V
2A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
image
EYP-2BN163
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 2A 168C(334F) AXIAL
-
-
Call
-
1
N
Obsolete
135°C (275°F)
168°C (334°F)
250V
50V
2A
BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE
200°C (392°F)
Axial
image
EYP-2BN183
Panasonic Electronic Components
TCO 250VAC 2A 188C AXIAL
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
Axial
image
EYP-2MT092
Panasonic Electronic Components
TCO 50VDC 2A 92C(198F) STRAP
-
-
Call
-
1
MT
Obsolete
60°C (140°F)
92°C (198°F)
-
50V
2A
UL
150°C (302°F)
Strap
image
EYP-2MT092A
Panasonic Electronic Components
TCO 50VDC 2A 92C(198F) STRAP
-
-
Call
-
1
MT
Obsolete
60°C (140°F)
92°C (198°F)
-
50V
2A
UL
150°C (302°F)
Strap
image
EYP-2MT092B
Panasonic Electronic Components
TCO 50VDC 2A 92C(198F) STRAP
-
-
Call
-
1
MT
Obsolete
60°C (140°F)
92°C (198°F)
-
50V
2A
UL
150°C (302°F)
Strap
image
EYP-2MT098
Panasonic Electronic Components
TCO 50VDC 2A 98C(208F) STRAP
-
-
Call
-
1
MT
Obsolete
65°C (149°F)
98°C (208°F)
-
50V
2A
UL
150°C (302°F)
Strap
image
EYP-2MT098A
Panasonic Electronic Components
TCO 50VDC 2A 98C(208F) STRAP
-
-
Call
-
1
MT
Obsolete
65°C (149°F)
98°C (208°F)
-
50V
2A
UL
150°C (302°F)
Strap
image
EYP-2MT098B
Panasonic Electronic Components
TCO 50VDC 2A 98C(208F) STRAP
-
-
Call
-
1
MT
Obsolete
65°C (149°F)
98°C (208°F)
-
50V
2A
UL
150°C (302°F)
Strap
image
EYP-2MT102
Panasonic Electronic Components
TCO 50VDC 2A 102C(216F) STRAP
-
-
Call
-
1
MT
Obsolete
70°C (158°F)
102°C (216°F)
-
50V
2A
UL
150°C (302°F)
Strap
image
SDF DF220S
Cantherm
TCO 10A 220C AXIAL
-
-
Call
-
2000
SDF
Discontinued
220°C (428°F)
-
-
-
-
-
-
Axial
MTR1 R138
Cantherm
TCO 3A 143C RADIAL
-
-
Call
-
10000
MTR1
Obsolete
-
-
-
-
3A
-
-
Radial
MTR1 R145
Cantherm
TCO 3A 150C RADIAL
-
-
Call
-
10000
MTR1
Obsolete
-
-
-
-
3A
-
-
Radial
MWS2 S125
Cantherm
TCO 20A 130C RADIAL
-
-
Call
-
10000
MWS2
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
Radial
MWS2 S138
Cantherm
TCO 20A 143C RADIAL
-
-
Call
-
10000
MWS2
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
Radial

مقایسه