یافته‌ها: 44سازنده

وضعیت قطعه

نوع

تبدیل از (پایان آداپتور)

تبدیل به (پایان آداپتور)

طول

برای استفاده با / محصولات مرتبط


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
تبدیل از (پایان آداپتور)
تبدیل به (پایان آداپتور)
طول
کمیت
برای استفاده با / محصولات مرتبط
image
AK82002-R
Assmann WSW Components
KVM CABLE FOR DC-12202-1 3METER
29
-
14.85000
-
1
Digitus®
Active
KVM Cable
DB15 High Density Male + MiniDIN 6 Pos Male (2) + USB A-Type
DB15 High Density Male (Custom)
9.84' (3.00m)
-
DC Series Meters
image
P776-006
Tripp Lite
CABLE FOR USB KVM SWITCH 6'
52
-
31.40000
-
1
-
Active
USB KVM
USB A-Type + DB15 High Density Male
DB15 High Density Male (Custom)
6.0' (1.83m)
For 1 KVM Port
B020 or B022 KVM Switch
image
P780-006
Tripp Lite
CABLE KVM SWITCH 6 FT KIT
24
-
19.93000
-
1
-
Active
KVM Cable
HD15 Male
HD15 Male + MiniDIN 6 Pos Male + USB A Female + USB A Male
6.0' (1.83m)
For 1 KVM Port
KVM Switch B042
image
B078-101-USB
Tripp Lite
MODULE INTERFACE USB CAT5E
3
-
94.33000
-
1
-
Active
USB KVM
-
-
-
-
-
image
P774-006
Tripp Lite
CABLE FOR PS/2 KVM SWITCH 6'
56
-
23.68000
-
1
-
Active
PS/2 KVM
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Male
DB15 High Density Male (Custom)
6.0' (1.83m)
For 1 KVM Port
B020 or B022 KVM Switch
image
P776-010
Tripp Lite
CABLE FOR USB KVM SWITCH 10'
35
-
43.78000
-
1
-
Active
USB KVM
USB A-Type + DB15 High Density Male
DB15 High Density Male (Custom)
10.0' (3.05m)
For 1 KVM Port
B020 or B022 KVM Switch
image
P776-019
Tripp Lite
USB CABLE KIT FOR SWITCHES 19'
3
-
53.27000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
B078-101-PS2
Tripp Lite
MODULE INTERFACE PS2 CAT5E
3
-
73.52000
-
1
-
Active
PS/2 KVM
-
MiniDIN 6 Pos Male (2)
-
-
-
image
P758-006
Tripp Lite
CABLE FOR USB KVM SWITCH 6'
-
-
14.96000
-
1
-
Active
USB KVM
USB A-Type + DB15 High Density Male
USB B-Type + DB15 High Density Female
6.0' (1.83m)
For 1 KVM Port
B006-004-R - 4-Port KVM Switch
image
P750-006
Tripp Lite
CABLE FOR PS/2 KVM SWITCH 6'
-
-
16.02000
-
1
-
Active
PS/2 KVM
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Male
DB15 High Density Male (Custom)
6.0' (1.83m)
For 1 KVM Port
B004-008 - 8-Port KVM Switch
image
P753-006
Tripp Lite
CABLE KIT FOR KVM PS/2 6'
-
-
16.45000
-
1
-
Active
PS/2 KVM
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Male
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Female
6.0' (1.83m)
For 1 KVM Port
B007-008 - 8-Port KVM Switch
image
P753-010
Tripp Lite
CABLE KIT FOR KVM PS/2 10'
-
-
17.14000
-
1
-
Active
PS/2 KVM
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Male
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Female
10.0' (3.05m)
For 1 KVM Port
B007-008 - 8-Port KVM Switch
image
P758-010
Tripp Lite
CABLE FOR USB KVM SWITCH 10'
-
-
18.87000
-
1
-
Active
USB KVM
USB A-Type + DB15 High Density Male
USB B-Type + DB15 High Density Female
10.0' (3.05m)
For 1 KVM Port
B006-004-R - 4-Port KVM Switch
image
P750-010
Tripp Lite
CABLE FOR PS/2 KVM SWITCH 10'
-
-
19.62000
-
1
-
Active
PS/2 KVM
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Male
DB15 High Density Male (Custom)
10.0' (3.05m)
For 1 KVM Port
B004-008 - 8-Port KVM Switch
image
P750-015
Tripp Lite
CABLE FOR PS/2 KVM SWITCH 15'
-
-
20.56000
-
1
-
Active
PS/2 KVM
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Male
DB15 High Density Male (Custom)
15.0' (4.57m)
For 1 KVM Port
B004-008 - 8-Port KVM Switch
image
P778-006
Tripp Lite
USB-PS2 COMBO CBL KIT SWITCHS 6'
-
-
21.13000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
P753-015
Tripp Lite
CABLE KIT FOR KVM PS/2 15'
-
-
30.19000
-
1
-
Active
PS/2 KVM
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Male
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Female
15.0' (4.57m)
For 1 KVM Port
B007-008 - 8-Port KVM Switch
image
P756-010
Tripp Lite
CBL KIT 10' B006-VUA4-K-R SWITCH
-
-
30.19000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
P757-010
Tripp Lite
CABLE KIT B006-VUA4-K-R SWITCH
-
-
30.19000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
P759-006
Tripp Lite
CABLE KIT SECURE KVM SWITCHES 6'
-
-
36.23000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
P774-010
Tripp Lite
CABLE FOR PS/2 KVM SWITCH 10'
-
-
37.29000
-
1
-
Active
PS/2 KVM
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Male
DB15 High Density Male (Custom)
10.0' (3.05m)
For 1 KVM Port
B020 or B022 KVM Switch
image
P759-010
Tripp Lite
CABLE KIT SECURE KVM SWITCHS 10'
-
-
44.39000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
P774-015
Tripp Lite
CABLE FOR PS/2 KVM SWITCH 15'
-
-
45.74000
-
1
-
Active
PS/2 KVM
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Male
DB15 High Density Male (Custom)
15.0' (4.57m)
For 1 KVM Port
B020 or B022 KVM Switch
image
P759-015
Tripp Lite
CABLE KIT SWITCHES 15'
-
-
55.49000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
P774-025
Tripp Lite
CABLE KIT FOR KVM PS/2 25'
-
-
58.96000
-
1
-
Active
PS/2 KVM
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Male
DB15 High Density Male (Custom)
25.0' (7.62m)
For 1 KVM Port
B020 or B022 KVM Switch
image
0SU51078
Tripp Lite
MINICOM ROC PS/2 SERVER INTERFAC
-
-
67.89000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
0DT60002
Tripp Lite
MINICOM PS2 TO USB CONV
-
-
86.90000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
0SU51012
Tripp Lite
MINICOM PS/2 REMOTE UNIT
-
-
146.73000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
0SU51011
Tripp Lite
MINICOM USB REMOTE UNIT
-
-
226.34000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
0SU51060
Tripp Lite
MINICOM 8PK PS/2 REMOTE UNIT
-
-
1085.82000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
P754-006
Tripp Lite
CABLE FOR PS/2 KVM SWITCH 6'
-
-
Call
-
10
-
Obsolete
PS/2 KVM
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Male
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Female
6.0' (1.83m)
For 1 KVM Port
B007-008 - 8-Port KVM Switch
P754-010
Tripp Lite
CABLE FOR PS/2 KVM SWITCH 10'
-
-
Call
-
10
-
Obsolete
PS/2 KVM
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Male
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Female
10.0' (3.05m)
For 1 KVM Port
B007-008 - 8-Port KVM Switch
P754-015
Tripp Lite
CABLE FOR PS/2 KVM SWITCH 15'
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
PS/2 KVM
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Male
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Female
15.0' (4.57m)
For 1 KVM Port
B007-008 - 8-Port KVM Switch
P755-000
Tripp Lite
CABLE KIT ADAPTER FOR KVM
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Adapter, PS/2 to AT-Style
Circular DIN 5 Pos Male + DB9 Female
MiniDIN 6 Pos Male (2)
-
For 1 KVM Port
B007-008 - 8-Port KVM Switch
P762-006
Tripp Lite
CABLE KIT FOR KVM PS/2 6'
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
AT Style
Circular DIN 5 Pos Male + DB9 Female + DB15 High Density Male + 3.5mm Male Plug (2)
DB25 Male
6.0' (1.83m)
For 1 KVM Port
B005-008 - 8-Port KVM Switch
P762-010
Tripp Lite
CABLE KIT FOR KVM PS/2 10'
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
AT Style
Circular DIN 5 Pos Male + DB9 Female + DB15 High Density Male + 3.5mm Male Plug (2)
DB25 Male
10.0' (3.05m)
For 1 KVM Port
B005-008 - 8-Port KVM Switch
P763-006
Tripp Lite
CABLE KIT FOR KVM PS/2 6'
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
AT Style
Circular DIN 5 Pos Male (2) + DB15 Pos High Density Male
DB25 Male
6.0' (1.83m)
For 1 KVM Port
B005-008 - 8-Port KVM Switch
P763-010
Tripp Lite
CABLE KIT FOR KVM PS/2 10'
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
AT Style
Circular DIN 5 Pos Male (2) + DB15 Pos High Density Male
DB25 Male
10.0' (3.05m)
For 1 KVM Port
B005-008 - 8-Port KVM Switch
P764-006
Tripp Lite
CABLE KIT FOR KVM PS/2 6'
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
PS/2 KVM
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Male + 3.5mm Male Plug (2)
DB25 Male
6.0' (1.83m)
For 1 KVM Port
B005-008 - 8-Port KVM Switch
P764-010
Tripp Lite
CABLE KIT FOR KVM PS/2 10'
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
PS/2 KVM
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Male + 3.5mm Male Plug (2)
DB25 Male
10.0' (3.05m)
For 1 KVM Port
B005-008 - 8-Port KVM Switch
P765-006
Tripp Lite
CABLE KIT FOR KVM PS/2 6'
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
PS/2 KVM
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Male
DB25 Male
6.0' (1.83m)
For 1 KVM Port
B005-008 - 8-Port KVM Switch
P765-010
Tripp Lite
CABLE KIT FOR KVM PS/2 10'
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
PS/2 KVM
MiniDIN 6 Pos Male (2) + DB15 High Density Male
DB25 Male
10.0' (3.05m)
For 1 KVM Port
B005-008 - 8-Port KVM Switch
image
0SU51079
Tripp Lite
MINICOM ROC USB SERVER INTERFACE
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
image
0SU51079/8
Tripp Lite
MINICOM 8PK ROC USB SERVER INTER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-

مقایسه