یافته‌ها: 70سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع کارت‌خوان

رابط

کارت‌خوان / نوشتن نوع و آهنگ

جهت خواندن کارت

استاندارد کارت

سرعت کارت

ولتاژ تغذیه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع کارت‌خوان
رابط
کارت‌خوان / نوشتن نوع و آهنگ
جهت خواندن کارت
استاندارد کارت
سرعت کارت
ولتاژ تغذیه
image
ZU-M2121S352
Panasonic - ATG
CARD READER HALF INSERT W/BEZEL
108
-
72.00000
-
1
-
Obsolete
Magnetic - Push/Pull
CMOS
Read Tracks 2
Insertion
ISO 2
10 ~ 120 cm/s
4.5 V ~ 5.5 V
image
ZU-1890MU1
Panasonic - ATG
CARD READER FULL INSERT USB
160
-
109.00000
-
1
-
Obsolete
Magnetic - Push/Pull
USB
Read Tracks 1, 2
Ejection
ISO 1, ISO 2
10 ~ 120 cm/s
5V
image
ZU-1870MU
Panasonic - ATG
CARD READER FULL INSERT 2 HD USB
32
-
122.00000
-
1
-
Obsolete
Magnetic - Push/Pull
USB
Read Tracks 1, 2
Insertion/Ejection
ISO 1, ISO 2
10 ~ 120 cm/s
4.75 V ~ 5.25 V
image
ZU-M2242S3R2
Panasonic - ATG
CARD READER HALF INSERT RS-232C
42
-
151.62000
-
1
-
Obsolete
Magnetic - Push/Pull
RS-232C
Read Tracks 1, 2
Insertion/Ejection
ISO 1, ISO 2
10 ~ 120 cm/s
5V
image
ZU-1852MAL5
Panasonic - ATG
CARD READER FULL INSERT SNG TRK
18
-
55.86000
-
1
-
Obsolete
Smart Card (IC) - Push/Pull
-
Read Track 1
Ejection
ISO 2
10 ~ 120 cm/s
5V
image
ZU-M1363S1
Panasonic - ATG
CARD READER 3 TRACK SWIPE
22
-
97.40000
-
1
-
Obsolete
Magnetic - Swipe
CMOS
Read Tracks 1, 2, 3
Swipe (Single Direction)
ISO 1, ISO 2, ISO 3
10 ~ 120 cm/s
4.5 V ~ 5.5 V
image
ST-1144UB
Cherry Americas LLC
SMART CARD READER USB
-
-
40.08000
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
ZU-M1121S1
Panasonic - ATG
CARD READER SNG TRACK MAN SWIPE
-
-
Call
-
200
-
Obsolete
Magnetic - Swipe
-
Read Tracks 2
Swipe (Single Direction)
ISO 2
8 ~ 150 cm/s
4.5 V ~ 5.5 V
image
ZU-M1242S1
Panasonic - ATG
CARD READER DBL TRACK MAN SWIPE
-
-
Call
-
200
-
Obsolete
Magnetic - Swipe
-
Read Tracks 1, 2
Swipe (Single Direction)
ISO 1, ISO 2
10 ~ 150 cm/s
5V
image
ZU-1870MA5T5
Panasonic - ATG
CARD READER FULL INSERT DBL TRK
-
-
Call
-
200
-
Obsolete
Magnetic - Push/Pull
-
Read Tracks 1, 2
Ejection
ISO 1, ISO 2
10 ~ 100 cm/s
5V
image
ZU-M1121L1
Panasonic - ATG
CARD READER 1 TRACK SWIPE LL HD
-
-
Call
-
200
-
Obsolete
Magnetic - Swipe
-
Read Tracks 2
Swipe (Single Direction)
ISO 2
8 ~ 150 cm/s
4.5 V ~ 5.5 V
image
ZU-1870MA4T4
Panasonic - ATG
CARD READER FULL INSERT 2 TRACK
-
-
Call
-
60
-
Obsolete
Magnetic - Swipe
-
Read Tracks 1, 2
Ejection
ISO 1, ISO 2
10 ~ 100 cm/s
5V
image
ZU-M1242L4DK
Panasonic - ATG
CARD READER 2 TRACK SWIPE RS232
-
-
Call
-
200
-
Obsolete
Magnetic - Swipe
RS-232
Read Tracks 1, 2
Swipe (Single Direction)
ISO 7810, ISO 7811
10 ~ 150 cm/s
4.75 V ~ 5.25 V
image
ZU-1890M
Panasonic - ATG
CARD READER FULL INSERT 2 TRACK
-
-
Call
-
200
-
Obsolete
Magnetic - Push/Pull
TTL
Read Tracks 1, 2
Ejection
ISO 7810, ISO 7811
10 ~ 150 cm/s
4.5 V ~ 5.5 V
3S4YR-HSR4
Omron Electronics Inc-EMC Div
CARD READER MAGNETIC SWIPE TK2
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic - Swipe
TTL
Read Tracks 2
Swipe (Single Direction)
ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 5, ISO 7812, ISO 7813
10 ~ 150 cm/s
4.5 V ~ 5.5 V
image
V3A-4K
Omron Electronics Inc-EMC Div
MAG CARD READER SWIPE TRK2 W/CVR
-
-
Call
-
20
-
Obsolete
Magnetic - Swipe
TTL
Read Tracks 2
Swipe (Single Direction)
ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 6
10 ~ 120 cm/s
4.5 V ~ 5.5 V
image
V3A-6
Omron Electronics Inc-EMC Div
MAG CARD RDR SWIPE TRK1/2
-
-
Call
-
20
-
Obsolete
Magnetic - Swipe
TTL
Read Tracks 1, 2
Swipe (Single Direction)
ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 6
10 ~ 120 cm/s
4.5 V ~ 5.5 V
image
V3B-4K
Omron Electronics Inc-EMC Div
MAG CARD READER SWIPE TRK2 W/CVR
-
-
Call
-
20
-
Obsolete
Magnetic - Swipe
TTL
Read Tracks 2
Swipe (Single Direction)
ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 6
10 ~ 120 cm/s
4.5 V ~ 5.5 V
image
ZU-1870MA6T2
Panasonic - ATG
CARD READER FULL INSERT 2 TRACK
-
-
Call
-
60
-
Obsolete
Magnetic - Push/Pull
TTL
-
Ejection
ISO 1, ISO 2, ISO 7810, ISO 7811
10 ~ 100 cm/s
5V
image
ZU-1890MR02
Panasonic - ATG
CARD READER FULL INSERT RS-232
-
-
Call
-
200
-
Obsolete
Magnetic - Push/Pull
RS-232
Read Tracks 1, 2
Ejection
ISO 1, ISO 2
10 ~ 120 cm/s
5V
image
ZU-M2121S21
Panasonic - ATG
CARD READER HALF INSERT 1 TRACK
-
-
Call
-
200
-
Obsolete
Magnetic - Push/Pull
TTL
-
Insertion
ISO 2
10 ~ 120 cm/s
4.5 V ~ 5.5 V
image
3S4YR-HNF1
Omron Electronics Inc-EMC Div
MAG CARD READER SWIPE IVRY RS232
-
-
Call
-
10
-
Obsolete
Magnetic - Swipe
RS-232C
Read Tracks 1, 2, 3
Swipe (Single Direction)
ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 5, ISO 7812, ISO 7813
200 ~ 1000 mm/s
-
image
3S4YR-SBR4N-50
Omron Electronics Inc-EMC Div
MAG CARD READER 1/2 INSERT TRK2
-
-
Call
-
10
-
Obsolete
Magnetic - Push/Pull
TTL
Read Tracks 2
Insertion
ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 5, ISO 7812, ISO 7813
10 ~ 100 cm/s
4.5 V ~ 5.5 V
image
3S4YR-SGR0J
Omron Electronics Inc-EMC Div
CARD READER SMART CARD INSERTION
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic, Smart Card (IC)
TTL
Smart Card - R/W
Insertion
ISO 7810, ISO 7811
-
4.75 V ~ 5.25 V
image
3S4YR-SGR1N
Omron Electronics Inc-EMC Div
MAG CARD READER INSERT TRK1/2/3
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic - Push/Pull
TTL
Read Tracks 1, 2, 3
Insertion
ISO 7810, ISO 7811
-
4.75 V ~ 5.25 V
image
ZU-1870MA8R
Panasonic - ATG
CARD READER 2 HEAD INSERT RS232
-
-
Call
-
200
-
Obsolete
Magnetic - Push/Pull
RS-232
Read Tracks 1, 2
Ejection
ISO 1, ISO 2
10 ~ 120 cm/s
4.75 V ~ 12 V
image
ZU-1870MA8R2
Panasonic - ATG
CARD READER 2 HEAD INSERT RS232
-
-
Call
-
200
-
Obsolete
Magnetic - Push/Pull
RS-232
Read Tracks 1, 2
Ejection
ISO 1, ISO 2
10 ~ 120 cm/s
4.75 V ~ 12 V
V4KU-01JF-001
Omron Electronics Inc-EMC Div
CARD READER MAG SMCARD USB SQR
-
-
Call
-
1
V4KU
Obsolete
Magnetic, Smart Card (IC)
USB
Read Tracks 1, 2, 3, R/W Smart Card
Insertion/Ejection
ISO 1, ISO 2, ISO 3, JIS II
-
12V
image
ZU-9A36B11
Panasonic - ATG
CARD READER 3 TRACK FULL INSERT
-
-
Call
-
200
-
Obsolete
Magnetic - Push/Pull
TTL
Read Tracks 1, 2, 3
Ejection
ISO 1, ISO 2, ISO 7810, ISO 7811
15 ~ 70 cm/s
5V
image
ZU-M1242L1
Panasonic - ATG
CARD READER 2 TRACK SWIPE LL HD
-
-
Call
-
200
-
Obsolete
Magnetic - Swipe
CMOS
Read Tracks 1, 2
Swipe (Single Direction)
ISO 1, ISO 2
10 ~ 150 cm/s
5V
image
ZU-M2121S453
Panasonic - ATG
CARD READER HALF INSERT 1 TRACK
-
-
Call
-
200
-
Obsolete
Magnetic - Push/Pull
CMOS
Read Tracks 2
Insertion
ISO 2
10 ~ 120 cm/s
4.5 V ~ 5.5 V
ZU-M1131L1
Panasonic - ATG
CARD READER 1 TRACK SWIPE LL HD
-
-
Call
-
200
-
Obsolete
Magnetic - Swipe
-
Read Tracks 3
Swipe (Single Direction)
ISO 3
-
5V
3S4YR-HNF1-002
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWIPE READER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic - Swipe
RS-232C
Read Tracks 1, 2, 3
Swipe (Both Directions)
ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 5, ISO 7812, ISO 7813
200 ~ 1000 mm/s
-
3S4YR-HNF26-002
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWIPE READER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic - Swipe
RS-232C
Read Tracks 1, 2
Swipe (Both Directions)
ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 5, ISO 7812, ISO 7813
100 ~ 1000 mm/s
-
3S4YR-HNF4
Omron Electronics Inc-EMC Div
RS232 SWIPE PIM
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic - Swipe
RS-232C
Read Tracks 2
Swipe (Single Direction)
ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 5, ISO 7812, ISO 7813
100 ~ 1000 mm/s
-
3S4YR-HZR7-01
Omron Electronics Inc-EMC Div
SLIM MAGSWIPE READER
-
-
Call
-
20
-
Obsolete
Magnetic - Swipe
TTL
Read Tracks 2, 3
Swipe (Both Directions)
ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 5, ISO 7812, ISO 7813
10 ~ 120 cm/s
4.5 V ~ 5.5 V
3S4YR-MBR1
Omron Electronics Inc-EMC Div
MOTORIZED READER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic - Motor Driven
TTL
Read Tracks 1, 2, 3
Ejection
ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 5, ISO 7812, ISO 7813
-
21.6 V ~ 26.4 V
3S4YR-MBR1D
Omron Electronics Inc-EMC Div
MOTORIZED READER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic - Motor Driven
TTL
Read Tracks 1, 2, 3
Ejection
ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 5, ISO 7812, ISO 7813
-
21.6 V ~ 26.4 V
3S4YR-MBR4
Omron Electronics Inc-EMC Div
MOTORIZED READER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic - Motor Driven
TTL
Read Tracks 2
Ejection
ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 5, ISO 7812, ISO 7813
-
21.6 V ~ 26.4 V
3S4YR-MBR4D
Omron Electronics Inc-EMC Div
CARD READER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic - Motor Driven
TTL
Read Tracks 2
Ejection
ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 5, ISO 7812, ISO 7813
-
21.6 V ~ 26.4 V
3S4YR-MCR0JCB
Omron Electronics Inc-EMC Div
MOTORIZED READER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Smart Card (IC) - Motor Driven
TTL
Smart Card - R/W
Ejection
ISO 7816
-
21.6 V ~ 26.4 V
3S4YR-MCR0JDB
Omron Electronics Inc-EMC Div
MOTORIZED READER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Smart Card (IC) - Motor Driven
TTL
Smart Card - R/W
Ejection
ISO 7816
-
21.6 V ~ 26.4 V
3S4YR-MKW1PC-01
Omron Electronics Inc-EMC Div
MOTORIZED READER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic - Motor Driven
TTL
R/W Tracks 1, 2, 3
Insertion/Ejection
ISO 7810, ISO 7811, ISO 7812, ISO 7813
-
21.6 V ~ 26.4 V
3S4YR-MKW1PCH
Omron Electronics Inc-EMC Div
MOTORIZED READER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic - Motor Driven
TTL
R/W Tracks 1, 2, 3
Insertion/Ejection
ISO 7810, ISO 7811, ISO 7812, ISO 7813
-
21.6 V ~ 26.4 V
3S4YR-MKW1PCH-001
Omron Electronics Inc-EMC Div
MOTORIZED READER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic - Motor Driven
TTL
R/W Tracks 1, 2, 3
Insertion/Ejection
ISO 7810, ISO 7811, ISO 7812, ISO 7813
-
21.6 V ~ 26.4 V
3S4YR-MKW1XD
Omron Electronics Inc-EMC Div
CARD READER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic - Motor Driven
TTL
R/W Tracks 1, 2, 3
Insertion/Ejection
ISO 7810, ISO 7811, ISO 7812, ISO 7813
-
21.6 V ~ 26.4 V
3S4YR-MKW4PC-01
Omron Electronics Inc-EMC Div
CARD READER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic - Motor Driven
TTL
Read Tracks 2
Insertion/Ejection
ISO 7810, ISO 7811, ISO 7812, ISO 7813
-
21.6 V ~ 26.4 V
3S4YR-MMW1
Omron Electronics Inc-EMC Div
CARD READER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic - Motor Driven
TTL
R/W Tracks 1, 2, 3
Insertion/Ejection
ISO 7810, ISO 7811, ISO 7812, ISO 7813
-
21.6 V ~ 26.4 V
3S4YR-MVFW1D-052
Omron Electronics Inc-EMC Div
MOTORIZED CARD READER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic, Smart Card (IC)
RS-232
Read Tracks 1, 2, 3
Insertion/Ejection
-
-
21.6 V ~ 26.4 V
3S4YR-MVFW1JD-051
Omron Electronics Inc-EMC Div
MOTOR DWN LODABLE READ
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic, Smart Card (IC)
RS-232
Read Tracks 1, 2, 3, R/W Smart Card
Insertion/Ejection
ISO 7816
-
21.6 V ~ 26.4 V
3S4YR-MVFW1JD-051S
Omron Electronics Inc-EMC Div
MOTORIZED READER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic, Smart Card (IC)
RS-232
Read Tracks 1, 2, 3, R/W Smart Card
Insertion/Ejection
ISO 7816
-
21.6 V ~ 26.4 V
3S4YR-MVFW1JDH-074
Omron Electronics Inc-EMC Div
CARD READER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic, Smart Card (IC)
RS-232
Read Tracks 1, 2, 3, R/W Smart Card
Insertion/Ejection
ISO 7816
-
21.6 V ~ 26.4 V
3S4YR-MVFW1XD-T41
Omron Electronics Inc-EMC Div
MOTORIZED READER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic - Motor Driven
RS-232
-
Insertion/Ejection
-
-
-
3S4YR-MVS1JD
Omron Electronics Inc-EMC Div
MVF+HOUSING+POWR SUP
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic, Smart Card (IC)
RS-232
Read Tracks 1, 2, 3, R/W Smart Card
Insertion/Ejection
ISO 7816
-
21.6 V ~ 26.4 V
3S4YR-MZW9T
Omron Electronics Inc-EMC Div
MOTERIZED READER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic, Smart Card (IC)
TTL
R/W Center
Insertion/Ejection
ISO 7810, ISO 7811, ISO 7812, ISO 7813
-
21.6 V ~ 26.4 V
3S4YR-SBR3N-50
Omron Electronics Inc-EMC Div
INSERT CARD READER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Magnetic - Push/Pull
TTL
Read Track 1
Insertion
ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 5, ISO 7812, ISO 7813
10 ~ 100 cm/s
4.5 V ~ 5.5 V
V3A-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
CARD READER 3 TRACK MANUAL SWIPE
-
-
Call
-
20
-
Obsolete
Magnetic - Swipe
TTL
Read Tracks 1, 2, 3
Swipe (Single Direction)
ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 6
10 ~ 120 cm/s
4.5 V ~ 5.5 V
V3A-4
Omron Electronics Inc-EMC Div
CARD READER 1 TRACK MANUAL SWIPE
-
-
Call
-
20
-
Obsolete
Magnetic - Swipe
TTL
Read Tracks 2
Swipe (Single Direction)
ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 6
10 ~ 120 cm/s
4.5 V ~ 5.5 V
V3A-6KB
Omron Electronics Inc-EMC Div
CARD READER 2 TRACK MANUAL SWIPE
-
-
Call
-
20
-
Obsolete
Magnetic - Swipe
TTL
Read Tracks 2
Swipe (Single Direction)
ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 6
10 ~ 120 cm/s
4.5 V ~ 5.5 V
V3A-7
Omron Electronics Inc-EMC Div
CARD READER 2 TRACK MANUAL SWIPE
-
-
Call
-
20
-
Obsolete
Magnetic - Swipe
TTL
Read Tracks 2, 3
Swipe (Single Direction)
ISO 7810, ISO 7811-1 ~ 6
10 ~ 120 cm/s
4.5 V ~ 5.5 V
image
ZU-1870MU1
Panasonic - ATG
CARD READER FULL INSERT 2 HD USB
-
-
Call
-
200
-
Obsolete
Magnetic - Push/Pull
USB
Read Tracks 1, 2
Insertion/Ejection
ISO 1, ISO 2
10 ~ 120 cm/s
4.75 V ~ 5.25 V
image
ZU-98330SEA
Panasonic - ATG
CARD READER 3 TRACK + SMART CARD
-
-
Call
-
200
-
Obsolete
Smart Card (IC) - Motor Driven
CMOS
Read Tracks 1, 2, 3, R/W Smart Card
Ejection
ISO 1, ISO 2, ISO 3
10 ~ 80 cm/s
4.5 V ~ 7.5 V
ZU-98302SEA
Panasonic - ATG
CARD READER TRACK 2 + SMART CARD
-
-
Call
-
200
-
Obsolete
Magnetic, Smart Card (IC)
CMOS
Read Tracks 2, R/W Smart Card
Ejection
ISO 2
10 ~ 80 cm/s
4.5 V ~ 5.5 V
image
V4KF-01JS-001
Omron Electronics Inc-EMC Div
CARD READER MAG SMCARD RS232 RND
-
-
Call
-
6
V4KF
Obsolete
Magnetic, Smart Card (IC)
RS-232
Read Tracks 1, 2, 3, R/W Smart Card
Insertion/Ejection
ISO 1, ISO 2, ISO 3, JIS II
-
12V
V4KF-01JF-001
Omron Electronics Inc-EMC Div
CARD READER MAG SMCARD RS232 SQR
-
-
Call
-
1
V4KF
Obsolete
Magnetic, Smart Card (IC)
RS-232
Read Tracks 1, 2, 3, R/W Smart Card
Insertion/Ejection
ISO 1, ISO 2, ISO 3, JIS II
-
12V
V4KU-01JS-001
Omron Electronics Inc-EMC Div
CARD READER MAG SMCARD USB RND
-
-
Call
-
1
V4KU
Obsolete
Magnetic, Smart Card (IC)
USB
Read Tracks 1, 2, 3, R/W Smart Card
Insertion/Ejection
ISO 1, ISO 2, ISO 3, JIS II
-
12V
V4KF-01JS-002
Omron Electronics Inc-EMC Div
CARD READER MAG SMCARD USB RND
-
-
Call
-
1
V4KF
Obsolete
Magnetic, Smart Card (IC)
RS-232
Read Tracks 1, 2, 3, R/W Smart Card
Insertion/Ejection
ISO 1, ISO 2, ISO 3, JIS II
-
12V
image
32320
Parallax Inc.
SMART CARD READER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Smart Card (IC) - Motor Driven
-
Smart Card - R/W
Swipe (Both Directions)
-
-
2.7 V ~ 5.5 V
-
ZU-9A36111
Panasonic - ATG
READER CONTACTLESS
-
-
Call
-
100
ZU
Obsolete
Magnetic, Smart Card (IC)
-
Read Tracks 1, 2, 3, R/W Smart Card
Insertion/Ejection
-
-
5V
image
854
Adafruit Industries LLC
MAGSTRIPE CARD READER 2TRACK PS2
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-

مقایسه