یافته‌ها: 213سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

فرمت داده

ولتاژ - تغذیه

نوع نصب

بسته / کیس


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
فرمت داده
نرخ باند
ولتاژ - تغذیه
نوع نصب
بسته / کیس
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
image
MT5692SMI-L-34.R1
Multi-Tech Systems Inc.
V.34 SERIAL DATA
217
-
37.18000
-
1
SocketModem®
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5692SMI-92.R1
Multi-Tech Systems Inc.
V.92 SERIAL DATA
194
-
38.21000
-
1
SocketModem®
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5692SMI-L-92.R1
Multi-Tech Systems Inc.
V.92 SERIAL DATA
130
-
38.21000
-
1
SocketModem®
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
MT9234SMI-92.R1
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM V.92 SRL/PRL DATA/FAX 5V
330
-
51.47000
-
1
SocketModem®
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
MT9234SMI-L-92.R1
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM V.92 SRL/PRL DATA/FAX 3.3V
213
-
51.47000
-
1
SocketModem®
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
-
MT5656ZDX
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 DATA/FAX
31
-
89.71000
-
1
Bulk
MultiModem® ZDX
Active
V.92
-
9V
Desktop
5.7" L x 4.3" W x 1.0" H (145mm x 109mm x 25mm)
-
image
MT9234ZPX-UPCI
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 WORLD UNIVERSAL PCI
236
-
99.79000
-
1
Bulk
MultiModem® ZPX
Active
V.92
-
3.3V, 5V
Socket
6.0" L x 4.8" W x 0.7" H (152mm x 122mm x 18mm)
-
image
MT5656ZDX-V-EU
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 DATA/FAX/VOICE BUNDLE
51
-
99.79000
-
1
Bulk
MultiModem® ZDX
Active
V.92
-
9V
Desktop
5.7" L x 4.3" W x 1.0" H (145mm x 109mm x 25mm)
-
image
MTSMC-C2-N3.R1-SP
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM 1XRTT CDMA 5V VERIZON
103
-
133.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
MT9234ZBA-IEC
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 DATA/FAX WORLD PWRSUP
64
-
145.25000
-
1
Bulk
MultiModem® ZBA
Active
V.34, V.92
-
-
Desktop
5.7" L x 4.3" W x 1.0" H (145mm x 109mm x 25mm)
-
image
MT9234ZBA-EU
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 DATA/FAX WORLD BUNDLE
30
-
145.25000
-
1
Bulk
MultiModem® ZBA
Active
V.34, V.92
-
-
Desktop
5.7" L x 4.3" W x 1.0" H (145mm x 109mm x 25mm)
-
image
MTSMC-LVW2-SP
Multi-Tech Systems Inc.
EMBEDDED LTE SOCKETMODEM SERIAL
78
-
178.56000
-
1
-
-
Active
4G
-
3.3 V ~ 5 V
PCB
Module
-
image
MT5600SMI-L-34.R2
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM V.34 SERIAL DATA/FAX 3.3V
121
-
45.40000
-
1
-
Not For New Designs
-
-
-
-
-
-
-
MTSMC-C2-GP-N3.R1
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM 1XRTT IP/GPS 5V VERI
47
-
182.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5692SMI-V-92.R1
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM V.92 SRL/PRL DATA/FAX 5V
-
-
42.37000
-
1
SocketModem®
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
MT9234MU-CDC-XR
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 DATA/FAX USB WORLD
25
-
124.34000
-
1
Bulk
MultiMobileâ„¢ USB
Active
V.34, V.92
-
-
Desktop
3.1" L x 1.3" W x 1.0" H (80mm x 30mm x 25mm)
-
image
MT9234ZPX-PCIE
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 WORLD PCI EXPRESS
8
-
145.25000
-
1
Bulk
MultiModem® ZPX
Active
V.92
-
3.3V, 5V
Socket
6.0" L x 4.8" W x 0.7" H (152mm x 122mm x 18mm)
-
image
MTSMC-LVW2-U-SP
Multi-Tech Systems Inc.
EMBEDDED LTE SOCKETMODEM USB
2
-
178.56000
-
1
-
-
Active
4G
-
3.3 V ~ 5 V
PCB
Module
-
image
MTSMC-LAT1-U-SP
Multi-Tech Systems Inc.
EMBEDDED LTE SOCKETMODEM USB
18
-
220.18000
-
1
-
-
Active
2G, 3G, 4G
-
3.3 V ~ 5 V
PCB
Module
-
image
MTSMC-LAT1-SP
Multi-Tech Systems Inc.
EMBEDDED LTE SOCKETMODEM SERIAL
14
-
220.18000
-
1
-
-
Active
2G, 3G, 4G
-
3.3 V ~ 5 V
PCB
Module
-
image
MT5600BA-V92-NAM
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 WORLD DATA/FAX LEASE
11
-
236.60000
-
1
Bulk
MultiModem® II
Active
V.92
-
9 V ~ 12 V
Desktop
9.0" L x 6.2" W x 1.4" H (229mm x 158mm x 36mm)
-
image
MT9234ZBA-NAM
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 WORLD DATA/FAX
3
-
145.25000
-
1
Bulk
MultiModem® ZBA
Active
V.34, V.92
-
-
Desktop
5.7" L x 4.3" W x 1.0" H (145mm x 109mm x 25mm)
-
image
MT9234SMI-HV-92.R1
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM V.92 SRL/PRL DATA/FAX 5V
50
-
58.42000
-
1
SocketModem®
Active
-
-
-
-
-
-
-
MT100UCC-EV3-N16-SP
Multi-Tech Systems Inc.
QUICK CARRIER USB MODEM AERIS
2
-
215.28000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5656SMI-D-34
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM V.34 SERIAL DATA 5V
21
-
33.30000
-
1
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5692SMI-34.R1-101M
Multi-Tech Systems Inc.
IC MODEM MODULE
71
-
37.18000
-
1
SocketModem®
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5692SMI-P-L-34
Multi-Tech Systems Inc.
V.34 PARALLEL DATA
46
-
47.25000
-
1
SocketModem®
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5600SMI-92.R2
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM V.92 SERIAL DATA/FAX 5V
21
-
47.29000
-
1
-
Not For New Designs
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5692SMI-P-L-92
Multi-Tech Systems Inc.
V.92 PARALLEL DATA
42
-
48.29000
-
1
SocketModem®
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5692SMI-P-92
Multi-Tech Systems Inc.
V.92 PARALLEL DATA
37
-
48.29000
-
1
SocketModem®
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5600SMI-P-34.R2
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM V.34 PARALLEL DATA/FAX 5V
20
-
48.43000
-
1
-
Not For New Designs
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5656RJ-L-92.R3
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM RJ-11 V.92 SRL DATA 3.3V
47
-
48.72000
-
1
-
Not For New Designs
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5656RJ-L-34.R3
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM V.34 SRL DATA 3.3V
26
-
49.68000
-
1
-
Not For New Designs
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5656RJ-L-34.R2
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM RJ-11 V.34 SRL DATA 3.3V
13
-
49.68000
-
1
-
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5692SMI-IP-92
Multi-Tech Systems Inc.
V.92 SERIAL DATA ONLY
12
-
67.35000
-
1
SocketModem® IP
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
MT5656ZDX-CP
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 DATA/FAX
24
-
85.23000
-
1
Bulk
MultiModem® ZDX
Active
V.92
-
9V
Desktop
5.7" L x 4.3" W x 1.0" H (145mm x 109mm x 25mm)
-
image
MT9234ZBA-V-EU
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 DATA/FAX/VOICE WORLD
6
-
154.38000
-
1
Bulk
MultiModem® ZBA
Active
V.34, V.92
-
-
Desktop
5.7" L x 4.3" W x 1.0" H (145mm x 109mm x 25mm)
-
image
MT9234ZBA-V-IEC
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 DATA/FAX/VOICE WORLD
4
-
154.38000
-
1
Bulk
MultiModem® ZBA
Active
V.34, V.92
-
-
Desktop
5.7" L x 4.3" W x 1.0" H (145mm x 109mm x 25mm)
-
image
MT5600BA-V92-NPS
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 DATA/FAX W/O PWR SUP
4
-
227.46000
-
1
Bulk
MultiModem® II
Active
V.92
-
9 V ~ 12 V
Desktop
9.0" L x 6.2" W x 1.4" H (229mm x 158mm x 36mm)
-
image
ISI9234PCIE/8
Multi-Tech Systems
8-MODEM CARD V.92 DATA V.34 FAX
3
-
899.28000
-
1
Bulk
MultiModem® ISI
Active
V.34, V.92
-
3.3V, 5V
Socket
Module
-
-
MT100UCC-EV3-N2-SP
Multi-Tech Systems Inc.
QUICKCARRIER USB-E SPRINT
1
-
215.28000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
MT5634SMI-LS
Multi-Tech Systems Inc.
LABEL REGULATORY MT5643SMI
-
-
0.63000
-
50
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5692SMI-34.R1
Multi-Tech Systems Inc.
V.34 SERIAL DATA
-
-
32.15520
-
50
SocketModem®
Active
-
-
-
-
-
-
-
MT100UCC-AK
Multi-Tech Systems Inc.
QUICKCARRIER USB ACCESSORY KIT
-
-
34.39000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
MT5692SMI-V-34.R1
Multi-Tech Systems Inc.
V.34 DATA/FAX SOCKET MOD
-
-
35.75520
-
50
SocketModem®
Active
-
-
-
-
-
-
-
MT5692SMI-34.R1-SP
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM V.34 SERIAL DATA 5V
-
-
38.43000
-
1
SocketModem®
Active
-
-
-
-
-
-
-
MT5692SMI-L-34.R1-SP
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM V.34 SERIAL DATA 3.3V
-
-
38.43000
-
1
SocketModem®
Active
-
-
-
-
-
-
-
MT5692SMI-X-L-92.R1-SP
Multi-Tech Systems Inc.
RF IC'S + MODULES CELLULAR
-
-
39.46000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
MT5692SMI-92.R1-SP
Multi-Tech Systems Inc.
V.92 SERIAL DATA ONLY
-
-
39.46000
-
1
SocketModem®
Active
-
-
-
-
-
-
-
MT5692SMI-L-92.R1-SP
Multi-Tech Systems Inc.
V.92 SERIAL DATA ONLY
-
-
39.46000
-
1
SocketModem®
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5656RJ-L-32.R3
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM V.32BIS DATA 3.3V
-
-
40.06080
-
50
-
Not For New Designs
-
-
-
-
-
-
-
MT5692SMI-P-34.R1
Multi-Tech Systems Inc.
V.92 PARALLEL DATA ONLY
-
-
40.86720
-
50
SocketModem®
Active
-
-
-
-
-
-
-
MT5692SMI-P-L-34.R1
Multi-Tech Systems Inc.
V.92 PARALLEL DATA ONLY
-
-
40.86720
-
50
SocketModem®
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5600SMI-L-32.R2
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM V.32 SRL DATA/FAX
-
-
42.37000
-
1
-
Not For New Designs
-
-
-
-
-
-
-
MT5692SMI-V-34.R1-SP
Multi-Tech Systems Inc.
V.34 DATA/FAX SOCKET MODEM
-
-
42.59000
-
1
SocketModem®
Active
-
-
-
-
-
-
-
MT5692SMI-V-92.R1-SP
Multi-Tech Systems Inc.
V.92 SERIAL DATA ONLY
-
-
43.62000
-
1
SocketModem®
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5600SMI-32.R2
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM V.32 SERIAL DATA/FAX 5V
-
-
45.40000
-
1
-
Not For New Designs
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5600SMI-X-L-34.R2
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM V.34 SRL DATA/FAX
-
-
45.40000
-
1
-
Not For New Designs
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5656RJ-32.R3
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM RJ-11 V.32BIS DATA
-
-
46.32000
-
1
-
Not For New Designs
-
-
-
-
-
-
-
MT5656RJ-34.R3-SP
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM RJ-11 V.34 SRL DATA 5V
-
-
46.80000
-
1
-
Not For New Designs
-
-
-
-
-
-
-
MT5656RJ-L-34.R3-SP
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM RJ-11 V.34 SRL DATA 3.3V
-
-
46.80000
-
1
-
Not For New Designs
-
-
-
-
-
-
-
MT5656RJ-32.R3-SP
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM RJ-11 V.32BIS DATA 5V
-
-
47.57000
-
1
-
Not For New Designs
-
-
-
-
-
-
-
MT5656RJ-L-32.R3-SP
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM RJ-11 V.32BIS DATA 3.3V
-
-
47.57000
-
1
-
Not For New Designs
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5600SMI-34.R2
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM V.34 SERIAL DATA/FAX 5V
3
-
48.43000
-
1
-
Not For New Designs
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5600SMI-L-92.R2
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM V.92 SERIAL DATA/FAX 3.3V
-
-
48.43000
-
1
-
Not For New Designs
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5656RJ-92.R3
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM RJ-11 V.92 SRL DATA
-
-
48.72000
-
1
-
Not For New Designs
-
-
-
-
-
-
-
MT5692SMI-P-92.R1-SP
Multi-Tech Systems Inc.
V.92 PARALLEL DATA ONLY
-
-
49.53000
-
1
SocketModem®
Active
-
-
-
-
-
-
-
MT5692SMI-P-L-92.R1-SP
Multi-Tech Systems Inc.
V.92 PARALLEL DATA ONLY
-
-
49.53000
-
1
SocketModem®
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5656RJ-34.R3
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM RJ-11 V.34 SRL DATA
-
-
49.68000
-
1
-
Not For New Designs
-
-
-
-
-
-
-
MT5656RJ-92.R3-SP
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM RJ-11 V.92 SRL DATA 5V
-
-
49.86000
-
1
-
Not For New Designs
-
-
-
-
-
-
-
MT5656RJ-L-92.R3-SP
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM RJ-11 V.92 SRL DATA 3.3V
-
-
49.86000
-
1
-
Not For New Designs
-
-
-
-
-
-
-
MT5692SMI-IP-L-92.R1
Multi-Tech Systems Inc.
V.92 SERIAL DATA ONLY
-
-
58.24800
-
50
SocketModem® IP
Active
-
-
-
-
-
-
-
MT5692SMI-IP-92.R1
Multi-Tech Systems Inc.
V.92 SERIAL DATA ONLY
-
-
58.24800
-
50
SocketModem® IP
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5692SMI-IP-L-92
Multi-Tech Systems Inc.
V.92 SERIAL DATA ONLY
1
-
67.35000
-
1
SocketModem® IP
Obsolete
-
-
-
-
-
-
-
image
MT9234ZPX-UPCI-CP
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 DATA/FAX/VOICE
-
-
91.84680
-
25
Bulk
MultiModem® ZPX
Active
V.92
-
3.3V, 5V
Socket
6.0" L x 4.8" W x 0.7" H (152mm x 122mm x 18mm)
-
image
MT5656ZDX-EU
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 DATA/FAX EU BUNDLE
-
-
92.51600
-
10
Bulk
MultiModem® ZDX
Active
V.92
-
9V
Desktop
5.7" L x 4.3" W x 1.0" H (145mm x 109mm x 25mm)
-
image
MT5656ZDX-GB/IE
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 DATA/FAX EK BUNDLE
-
-
92.51600
-
10
Bulk
MultiModem® ZDX
Active
V.92
-
9V
Desktop
5.7" L x 4.3" W x 1.0" H (145mm x 109mm x 25mm)
-
MT5656ZDX-V
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 VOICE/DATA/FAX
-
-
102.91100
-
10
Bulk
MultiModem® ZDX
Active
V.92
-
9V
Desktop
5.7" L x 4.3" W x 1.0" H (145mm x 109mm x 25mm)
-
image
MT5656ZDX-V-GB/IE
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 DATA/FAX/VOICE BUNDLE
-
-
102.91100
-
10
Bulk
MultiModem® ZDX
Active
V.92
-
9V
Desktop
5.7" L x 4.3" W x 1.0" H (145mm x 109mm x 25mm)
-
MT9234MU-CDC-CP
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 DATA/FAX USB WORLD
-
-
113.88640
-
25
Bulk
MultiMobileâ„¢ USB
Active
V.34, V.92
-
-
Desktop
3.1" L x 1.3" W x 1.0" H (80mm x 30mm x 25mm)
-
MTSMC-C2-N3.R1
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM 1XRTT CDMA 5V VERIZON
-
-
118.47940
-
50
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
MTSMC-C2-N2.R3
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM 1XRTT CDMA 5V SPRINT
-
-
118.47940
-
50
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
MTSMC-C2-N2.R3-SP
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM 1XRTT CDMA 5V SPRINT
-
-
133.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
MT9234ZBA-NAM-CP
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 DATA/FAX WORLD
-
-
135.61160
-
25
Bulk
MultiModem® ZBA
Active
V.34, V.92
-
-
Desktop
5.7" L x 4.3" W x 1.0" H (145mm x 109mm x 25mm)
-
image
MT9234ZPX-PCIE-CP
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 DATA/FAX/VOICE
-
-
135.61160
-
25
Bulk
MultiModem® ZPX
Active
V.92
-
3.3V, 5V
Socket
6.0" L x 4.8" W x 0.7" H (152mm x 122mm x 18mm)
-
image
MT9234ZBA-IEC-OBM
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 DATA/FAX WORLD PWRSUP
-
-
138.23500
-
10
Bulk
MultiModem® ZBA
Active
V.34, V.92
-
-
Desktop
5.7" L x 4.3" W x 1.0" H (145mm x 109mm x 25mm)
-
MTSMC-C2-IP-N3.R1
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM 1XRTT CDMA IP VERIZON
-
-
138.44580
-
50
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
MT100UCC-C2-N16.R1
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM USB 1XRTT AER QK CARR
-
-
141.71625
-
40
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
MT9234ZBA-GB/IE
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 DATA/FAX WORLD BUNDLE
-
-
150.25500
-
10
Bulk
MultiModem® ZBA
Active
V.34, V.92
-
-
Desktop
5.7" L x 4.3" W x 1.0" H (145mm x 109mm x 25mm)
-
image
MT9234ZBA-V-NAM
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 DATA/FAX/VOICE WORLD
1
-
154.38000
-
1
Bulk
MultiModem® ZBA
Active
V.34, V.92
-
-
Desktop
5.7" L x 4.3" W x 1.0" H (145mm x 109mm x 25mm)
-
MTSMC-C2-IP-N3.R1-SP
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM 1XRTT CDMA IP 5V VERIZON
-
-
156.53000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
MT9234ZBA-V-GB/IE
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 DATA/FAX/VOICE WORLD
-
-
159.70500
-
10
Bulk
MultiModem® ZBA
Active
V.34, V.92
-
-
Desktop
5.7" L x 4.3" W x 1.0" H (145mm x 109mm x 25mm)
-
MT100UCC-C2-N16.R1-SP
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM USB 1XRTT AERIS QUICK CARR
-
-
160.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
MTSMC-C2-GP-N3.R1-SP
Multi-Tech Systems Inc.
MODEM 1XRTT CDMA IP/GPS VRZ
-
-
183.46000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
MT100UCC-EV3-N16
Multi-Tech Systems Inc.
QUICK CARR USB MODEM AERIS
-
-
190.77200
-
40
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
MTCBA-G2-U-ED-APC
Multi-Tech Systems
MODEM FOR APC CUST ONLY
-
-
206.01000
-
10
MultiModem® Cell
Active
-
-
-
-
-
-
-
MT100UCC-EV3-N3-SP
Multi-Tech Systems Inc.
EMB USB MODEM EV-DO REV A
-
-
215.28000
-
1
QuickCarrierâ„¢ USB-E
Active
-
-
-
-
-
-
-
image
MT5600BA-V92-GB/IE
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 DATA/FAX WORLD
-
-
236.59600
-
5
Bulk
MultiModem® II
Active
V.92
-
9 V ~ 12 V
Desktop
9.0" L x 6.2" W x 1.4" H (229mm x 158mm x 36mm)
-
image
MT5600BA-V92-EU
Multi-Tech Systems
MODEM V.92 DATA/FAX WORLD
-
-
261.07200
-
5
Bulk
MultiModem® II
Active
V.92
-
9 V ~ 12 V
Desktop
9.0" L x 6.2" W x 1.4" H (229mm x 158mm x 36mm)
-
image
2313067
Phoenix Contact
ANALOG MODEM 3-WAY 24VDC DIN
-
2
335.00000
-
1
Bulk
-
Active
V.24
-
24V
Socket
4.5" x 0.9" x 3.9" (114.5mm x 22.5mm x 99mm)
-

مقایسه