یافته‌ها: 14سازنده

وضعیت قطعه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
image
947
Adafruit Industries LLC
DISPLAY TFT NTSC/PAL TV 7"
-
-
74.95000
-
1
-
Active
image
1726
Adafruit Industries LLC
DISPL HDMI 4 PI 7" 1280X800 IPS
-
-
124.95000
-
1
-
Active
image
1694
Adafruit Industries LLC
DISPLAY 10.1" 1280X800 IPS AUDIO
-
-
154.95000
-
1
-
Active
image
1652
Adafruit Industries LLC
DISPLAYPORT MON 9.7" 2048X1536
-
-
224.95000
-
1
-
Active
image
K15A-0101
TPK America LLC
MONITOR TRU 15" TOUCH OPEN FRAME
-
-
Call
-
1
TRu Touch
Discontinued
image
M15A-1101
TPK America LLC
MONITOR TRU 15" TOUCH DESKTOP
-
-
Call
-
1
TRu Touch
Discontinued
image
K17A-0101
TPK America LLC
MONITOR TRU 17" TOUCH OPEN FRAME
-
-
Call
-
1
TRu Touch
Discontinued
image
M17A-1101
TPK America LLC
MONITOR TRU 17" TOUCH DESKTOP
-
-
Call
-
1
TRu Touch
Discontinued
image
K19A-0101
TPK America LLC
MONITOR TRU 19" TOUCH OPEN FRAME
-
-
Call
-
1
TRu Touch
Discontinued
image
M19A-1101
TPK America LLC
MONITOR TRU 19" TOUCH DESKTOP
-
-
Call
-
1
TRu Touch
Discontinued
image
K21A-0101
TPK America LLC
MON TRU 21.5" TOUCH OPEN FRAME
-
-
Call
-
1
TRu Touch
Discontinued
image
M21A-1101
TPK America LLC
MONITOR TRU 21.5" TOUCH DESKTOP
-
-
Call
-
1
TRu Touch
Discontinued
image
K32A-0111
TPK America LLC
MONITOR TRU SLIM 32" TOUCH DESKT
-
-
Call
-
1
TRu Touch
Discontinued
K21A-0311
TPK America LLC
MONITOR TRU TOUCH
-
-
Call
-
1
-
Discontinued

مقایسه