یافته‌ها: 77سازنده

نوع

طرح اتصال و نوعی

کد کلاس


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
طرح اتصال و نوعی
کد کلاس
EN4165A20-221NA
TE Connectivity Deutsch Connectors
CONN DMC 20POS
2147
2147
19.86000
-
1
Bulk
-
Active
Pin Assembly
20 (#22)
-
EN4165A20-221NM
TE Connectivity Deutsch Connectors
CONN DMC 20POS
2147
2147
26.45000
-
1
Bulk
-
Active
Pin Assembly
20 (#22)
-
143-1912-000
ITT Cannon, LLC
REPLACEABLE INSERT BKAD 5W2 PIN
69
69
76.60000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Pin Assembly
5W2
D
143-1910-000
ITT Cannon, LLC
REPLACEABLE INSERT BKAD 60 PIN
143
143
93.88000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Pin Assembly
60 (#22)
D
-
143-1170-002
ITT Cannon, LLC
RP BKAD 59 SKT INS
78
78
97.78000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Socket Assembly
59
D
143-1910-001
ITT Cannon, LLC
RP INS BKAE 60 PIN
30
30
105.64000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Pin Assembly
60 (#22)
E
143-1907-000
ITT Cannon, LLC
REPLACEABLE INSERT BKAD 150 SKT
149
149
113.23000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Socket Assembly
150
D
143-1906-000
ITT Cannon, LLC
REPLACEABLE INSERT BKAD 150 PIN
262
262
113.85000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Pin Assembly
150
D
143-1913-001
ITT Cannon, LLC
REPLACEABLE INSERT BKAE 5W2 SKT
61
61
114.54000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Socket Assembly
5W2
E
143-1909-000
ITT Cannon, LLC
REPLACEABLE INSERT BKAD 13W2 SKT
78
78
87.83000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Pin Assembly
13W2
D
-
143-1098-005
ITT Cannon, LLC
RP BKAE 34 SKT INS
13
13
107.47000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Socket Assembly
34
E
143-1909-001
ITT Cannon, LLC
REPLACEABLE INSERT BKAE 13W2 SKT
12
12
108.98000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Pin Assembly
13W2
E
143-1912-001
ITT Cannon, LLC
RP INS BKAE 5W2 PIN
21
21
117.08000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Pin Assembly
5W2
E
143-1911-001
ITT Cannon, LLC
RP INS BKAE 60 SKT
17
17
128.15000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Socket Assembly
60 (#22)
E
143-1908-001
ITT Cannon, LLC
REPLACEABLE INSERT BKAE 13W2 PIN
16
16
134.37000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Pin Assembly
13W2
E
143-2016-000
ITT Cannon, LLC
REPLACEABLE INSERT BKAD 100 SKT
20
20
141.25000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Socket Assembly
100
D
143-1906-001
ITT Cannon, LLC
REPLACEABLE INSERT BKAE 150 PIN
24
24
150.53000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Pin Assembly
150
E
143-2015-000
ITT Cannon, LLC
REPLACEABLE INSERT BKAD 100 PIN
19
19
151.52000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Pin Assembly
100
D
143-2085-000
ITT Cannon, LLC
REPLACEABLE INSERT BKAE 71W1APIN
11
11
159.59000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Pin Assembly
71W1A
E
143-1958-000
ITT Cannon, LLC
REPLACEABLE INSERT BKAD 71W1 PIN
17
17
162.55000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Pin Assembly
71W1
D
143-2015-001
ITT Cannon, LLC
REPLACEABLE INSERT BKAE 100 PIN
4
4
173.48000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Pin Assembly
100
E
143-2065-000
ITT Cannon, LLC
RP BKAF 60 SKT INS
6
6
175.41000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Socket Assembly
60 (#22)
F
-
143-3715-003
ITT Cannon, LLC
RP BKAE 60 SKT INS
20
20
188.29000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Socket Assembly
60 (#22)
E
143-1150-002
ITT Cannon, LLC
RP BKAD 121 PIN INS
10
10
212.55000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Pin Assembly
121
D
143-2066-000
ITT Cannon, LLC
RP BKAF 71C1
25
25
227.59000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Socket Assembly
71W1A
F
-
143-1159-001
ITT Cannon, LLC
RP BKAD 34 PIN INS ASSY
18
18
247.09000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Pin Assembly
34
D
-
143-1182-001
ITT Cannon, LLC
RP BKAD 110 PIN INS
21
21
308.20000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Pin Assembly
110
D
EN4165A20-222NA
TE Connectivity Deutsch Connectors
CONN DMC 20POS
-
-
23.96000
-
1
Bulk
-
Active
Pin Assembly
20 (#22)
-
-
446672-1
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN PIN INSERT ASSY
-
-
24.61500
-
50
-
-
Active
-
-
-
-
446659-1
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN SOCKET INSERT ASSY
-
-
27.19500
-
50
-
-
Active
-
-
-
EN4165A20-222NM
TE Connectivity Deutsch Connectors
CONN DMC 20POS
-
-
31.24000
-
1
Bulk
-
Active
Pin Assembly
20 (#22)
-
-
1218600-1
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
ASY 60 POS SOCK INSERT RR
-
-
31.58100
-
150
-
-
Active
-
-
-
-
446675-1
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
PIN INSERT ASSY.
-
-
35.50500
-
50
-
-
Active
-
-
-
-
446673-1
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN PIN INSERT ASSY
-
-
36.49500
-
50
-
-
Active
-
-
-
-
446655-1
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN SOCKET INSERT ASSY
-
-
36.93160
-
50
-
-
Active
-
-
-
-
1218597-1
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
INSERT ASSY 150 POS RR A600
-
-
37.51060
-
200
-
-
Active
-
-
-
-
1218604-2
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
ARINC 600 INS ASSY 13C2 FR PIN
-
-
44.76160
-
50
-
-
Active
-
-
-
-
446675-2
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
PIN INSERT ASSY 106 POSN ARINC
-
-
46.24060
-
50
-
-
Active
-
-
-
-
446658-1
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN SOCKET INSERT ASSY
-
-
47.00900
-
50
-
-
Active
-
-
-
-
446660-2
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN SOCKET INSERT ASSY
-
-
47.57460
-
50
-
-
Active
-
-
-
-
1484398-1
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
INSERT ASSY SOCKET 13C2 ARC600
-
-
51.71400
-
1000
Bulk
-
Active
Socket Assembly
13C2
-
-
446662-4
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN SOCKET INSERT ASSY
-
-
53.31660
-
50
-
-
Active
-
-
-
-
446659-2
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN SOCKET INSERT ASSY
-
-
57.50700
-
50
-
-
Active
-
-
-
-
446662-5
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN SOCKET INSERT ASSY
-
-
62.62560
-
50
-
-
Active
-
-
-
-
446673-4
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN PIN INSERT ASSY
-
-
64.23500
-
50
-
-
Active
-
-
-
-
446657-2
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN SOCKET INSERT ASSY
-
-
66.35200
-
50
-
-
Active
-
-
-
-
1218604-1
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
ARINC 600 INS ASSY 13C2 FR PIN
-
-
67.64194
-
36
-
-
Active
-
-
-
-
446657-1
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN SOCKET INSERT ASSY
-
-
70.55700
-
50
-
-
Active
-
-
-
-
446655-2
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN SOCKET INSERT ASSY
-
-
72.15200
-
50
-
-
Active
-
-
-
-
1484398-2
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
INSERT ASSY SOCKET 13C2 ARC600
-
-
75.32260
-
200
Bulk
-
Active
Socket Assembly
13C2
-
-
1484400-1
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
INSERT ASSY PIN 71C1&71C1A
-
-
83.45208
-
48
-
-
Active
-
-
-
-
1484399-2
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
INSERT ASSY PIN 60 POS A600
-
-
84.67971
-
240
-
-
Active
-
-
-
-
1218598-1
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
INSERT ASSY 150 POS FR A600
-
-
84.76700
-
60
-
-
Active
-
-
-
-
446662-3
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN SOCKET INSERT ASSY
-
-
85.50660
-
50
-
-
Active
-
-
-
-
1484173-1
TE Connectivity AMP Connectors
ARINC 600 PIN INSERT ASSY
-
-
86.27500
-
50
Bulk
-
Active
Pin Assembly
-
-
-
446654-2
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN SOCKET INSERT ASSY
-
-
90.68030
-
100
-
-
Active
-
-
-
-
446656-2
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN SOCKET INSERT ASSY
-
-
94.72860
-
50
-
-
Active
-
-
-
-
446661-5
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN SOCKET INSERT ASSY
-
-
96.43960
-
50
-
-
Active
-
-
-
-
446666-3
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN SOCKET INSERT ASSY
-
-
100.74980
-
100
-
-
Active
-
-
-
-
1218597-2
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
INS ASY 150 POS RR A600 SEALED
-
-
105.27600
-
40
-
-
Active
-
-
-
-
1484174-4
TE Connectivity AMP Connectors
ARINC 600 SOC INSERT ASSY
-
-
106.77800
-
50
Bulk
-
Active
Pin Assembly
120T2
-
-
446667-5
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN PIN INSERT ASSY
-
-
115.46360
-
50
-
-
Active
-
-
-
-
446668-5
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN PIN INSERT ASSY
-
-
127.87580
-
100
-
-
Active
-
-
-
143-1908-000
ITT Cannon, LLC
REPLACEABLE INSERT BKAD 13W2 PIN
1
1
133.52000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Pin Assembly
13W2
D
143-2068-000
ITT Cannon, LLC
RP BKAF 150 SKT INS
1
1
142.15000
-
1
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Socket Assembly
150
F
-
1484469-2
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
INSERT ASSY SOC 11Q11 RR ARINC
-
-
145.31250
-
40
Bulk
-
Active
Socket Assembly
11Q11
-
-
446670-5
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN PIN INSERT ASSY
-
-
146.71240
-
50
-
-
Active
-
-
-
-
1484193-1
TE Connectivity AMP Connectors
ARINC 600 INSERT ASSY PIN
-
-
221.57800
-
50
-
-
Active
-
-
-
-
1484094-1
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
ARINC 600 INSERT ASSY 120T2
-
-
309.82500
-
48
-
-
Active
-
-
-
1484662-1
TE Connectivity AMP Connectors
INS KIT RECP 4POS MINI-EB A600
-
-
976.92480
-
25
Bulk
-
Active
Dummy Receptacle
-
-
1484661-1
TE Connectivity AMP Connectors
INS KIT PLUG 4P MINI-EB A600
-
-
1308.17480
-
25
Bulk
-
Active
Dummy Plug
-
-
1484661-3
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
INS KIT PLUG 4P MINI-EB A600
-
-
1365.77720
-
25
Bulk
-
Active
Dummy Plug
-
-
143-1911-000
ITT Cannon, LLC
REPLACEABLE INSERT BKAD 60 SKT
184
184
Call
-
-
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Socket Assembly
60 (#22)
D
143-1913-000
ITT Cannon, LLC
REPLACEABLE INSERT BKAD 5W2 SKT
-
-
Call
-
-
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Socket Assembly
5W2
D
143-2086-000
ITT Cannon, LLC
REPLACEABLE INSERT BKAE 71W1MSKT
-
-
Call
-
-
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Socket Assembly
71W1A
E
143-1960-000
ITT Cannon, LLC
REPLACEABLE INSERT BKAD 71W1 SKT
-
-
Call
-
-
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Socket Assembly
71W1
D
143-1907-001
ITT Cannon, LLC
RP INS BKAE 150 SKT
-
-
Call
-
-
Bulk
ARINC 600 BKA
Active
Socket Assembly
150
E

مقایسه