یافته‌ها: 1,229سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع کانکتور

جنسیت - نوع

خطوط سیگنال

تشخیص صنعتی قطر قطعه

قطر واقعی

تعداد موقعیت‌ها / رساناها

سوئیچ داخلی‌ (ها)

نوع نصب

پایان‌دهنده

محافظ

مشخصات

رنگ عایق


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع کانکتور
جنسیت - نوع
خطوط سیگنال
تشخیص صنعتی قطر قطعه
قطر واقعی
تعداد موقعیت‌ها / رساناها
سوئیچ داخلی‌ (ها)
نوع نصب
پایان‌دهنده
محافظ
مشخصات
رنگ عایق
image
MJ-2523-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK MONO 2.5MM SMD R/A
51000
-
0.48320
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Phone Jack
Female
Mono
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
-
-
image
MJ-2523-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK MONO 2.5MM SMD R/A
52639
-
1.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Phone Jack
Female
Mono
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
MJ-2523-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK MONO 2.5MM SMD R/A
52639
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Phone Jack
Female
Mono
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-2523-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 2.5MM SMD R/A
24000
-
0.48320
-
1000
Tape & Reel (TR)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Stereo
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-2523-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 2.5MM SMD R/A
26398
-
1.26000
-
1
Cut Tape (CT)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Stereo
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-2523-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 2.5MM SMD R/A
26398
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SJ
Active
Phone Jack
Female
Stereo
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-2524-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 2.5MM SMD R/A
81000
-
0.49120
-
1000
Tape & Reel (TR)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Stereo
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
3 Conductors, 4 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-2524-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 2.5MM SMD R/A
81508
-
1.28000
-
1
Cut Tape (CT)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Stereo
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
3 Conductors, 4 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-2524-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 2.5MM SMD R/A
81508
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SJ
Active
Phone Jack
Female
Stereo
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
3 Conductors, 4 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-3523-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
84000
-
0.51360
-
1000
Tape & Reel (TR)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-3523-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
84515
-
1.34000
-
1
Cut Tape (CT)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-3523-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
84515
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SJ
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
MJ-3523-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK MONO 3.5MM SMD
16000
-
0.51360
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Phone Jack
Female
Mono
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch
Surface Mount
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
MJ-3523-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK MONO 3.5MM SMD R/A
16584
-
1.34000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Phone Jack
Female
Mono
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
MJ-3523-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK MONO 3.5MM SMD R/A
16584
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Phone Jack
Female
Mono
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-3524-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
52000
-
0.52320
-
1000
Tape & Reel (TR)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 4 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-3524-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
53605
-
1.37000
-
1
Cut Tape (CT)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 4 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-3524-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
53605
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SJ
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 4 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ1-2533-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 2.5MM SMD R/A
4000
-
0.56640
-
1000
Tape & Reel (TR)
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Stereo
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ1-2533-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 2.5MM SMD R/A
5395
-
1.48000
-
1
Cut Tape (CT)
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Stereo
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ1-2533-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 2.5MM SMD R/A
5395
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Stereo
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-43514-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
65000
-
0.58240
-
1000
Tape & Reel (TR)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 4 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-43514-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
65754
-
1.52000
-
1
Cut Tape (CT)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 4 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-43514-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
65754
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 4 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-43515RS-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
30000
-
0.58880
-
1000
Tape & Reel (TR)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 5 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-43515RS-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
30090
-
1.54000
-
1
Cut Tape (CT)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 5 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-43515RS-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
30090
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 5 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-43515TS-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
12000
-
0.58880
-
1000
Tape & Reel (TR)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 5 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-43515TS-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
13301
-
1.54000
-
1
Cut Tape (CT)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 5 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-43515TS-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
13301
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 5 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-43516-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
17000
-
0.59520
-
1000
Tape & Reel (TR)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 6 Contacts
Two Switches
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-43516-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
17432
-
1.55000
-
1
Cut Tape (CT)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 6 Contacts
Two Switches
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-43516-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
17432
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 6 Contacts
Two Switches
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ1-42534-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 2.5MM SMD R/A
23000
-
0.60160
-
1000
Tape & Reel (TR)
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Multiple
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
4 Conductors, 4 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ1-42534-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 2.5MM SMD R/A
23987
-
1.57000
-
1
Cut Tape (CT)
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Multiple
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
4 Conductors, 4 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ1-42534-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 2.5MM SMD R/A
23987
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Multiple
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
4 Conductors, 4 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ1-42535TS-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 2.5MM SMD R/A
3000
-
0.60800
-
1000
Tape & Reel (TR)
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Multiple
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
4 Conductors, 5 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ1-42535TS-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 2.5MM SMD R/A
3847
-
1.59000
-
1
Cut Tape (CT)
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Multiple
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
4 Conductors, 5 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ1-42535TS-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 2.5MM SMD R/A
3847
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Multiple
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
4 Conductors, 5 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-43516-SMT-TR-BE
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
24000
-
0.62080
-
1000
Tape & Reel (TR)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 6 Contacts
Two Switches
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-43516-SMT-TR-BE
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
24053
-
1.62000
-
1
Cut Tape (CT)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 6 Contacts
Two Switches
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-43516-SMT-TR-BE
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
24053
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 6 Contacts
Two Switches
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-43516-SMT-TR-GR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
22000
-
0.62080
-
1000
Tape & Reel (TR)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 6 Contacts
Two Switches
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-43516-SMT-TR-GR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
22290
-
1.62000
-
1
Cut Tape (CT)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 6 Contacts
Two Switches
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-43516-SMT-TR-GR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
22290
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 6 Contacts
Two Switches
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-43504-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
51450
-
0.63040
-
1050
Tape & Reel (TR)
-
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 6 Contacts
Two Switches
Board Cutout, Surface Mount, Right Angle
Solder
Shielded
-
-
image
SJ-43504-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
52764
-
1.65000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 6 Contacts
Two Switches
Board Cutout, Surface Mount, Right Angle
Solder
Shielded
-
-
image
SJ-43504-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
52764
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 6 Contacts
Two Switches
Board Cutout, Surface Mount, Right Angle
Solder
Shielded
-
-
image
MJ1-2510-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK MONO 2.5MM SMD R/A
19000
-
0.65920
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Phone Jack
Female
Mono
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
MJ1-2510-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK MONO 2.5MM SMD R/A
20784
-
1.72000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Phone Jack
Female
Mono
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
MJ1-2510-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK MONO 2.5MM SMD R/A
20784
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Phone Jack
Female
Mono
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ1-2515-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 2.5MM SMD R/A
8000
-
0.67200
-
1000
Tape & Reel (TR)
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Stereo
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
3 Conductors, 5 Contacts
Two Switches
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ1-2515-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 2.5MM SMD R/A
10588
-
1.76000
-
1
Cut Tape (CT)
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Stereo
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
3 Conductors, 5 Contacts
Two Switches
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ1-2515-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 2.5MM SMD R/A
10588
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Stereo
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
3 Conductors, 5 Contacts
Two Switches
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-3502-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
7200
-
0.67200
-
1200
Tape & Reel (TR)
-
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Board Cutout, Surface Mount, Right Angle
Solder
Shielded
Board Lock
-
image
SJ-3502-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
7820
-
1.76000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Board Cutout, Surface Mount, Right Angle
Solder
Shielded
Board Lock
-
image
SJ-3502-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
7820
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Board Cutout, Surface Mount, Right Angle
Solder
Shielded
Board Lock
-
image
35RASMT2BHNTRX
Switchcraft Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
12000
-
0.67500
-
1000
Tape & Reel (TR)
35RASMT
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
35RASMT2BHNTRX
Switchcraft Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
12860
-
0.96000
-
1
Cut Tape (CT)
35RASMT
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
35RASMT2BHNTRX
Switchcraft Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
12860
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
35RASMT
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ1-3514-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
28800
-
0.69020
-
800
Tape & Reel (TR)
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 4 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ1-3514-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
29059
-
1.70000
-
1
Cut Tape (CT)
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 4 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ1-3514-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
29059
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 4 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-3524-SMT-TR-BE
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
19000
-
0.69600
-
1000
Tape & Reel (TR)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 4 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-3524-SMT-TR-BE
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
19242
-
1.82000
-
1
Cut Tape (CT)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 4 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-3524-SMT-TR-BE
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
19242
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SJ
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 4 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-3524-SMT-TR-GR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
13000
-
0.69600
-
1000
Tape & Reel (TR)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 4 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-3524-SMT-TR-GR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
13585
-
1.82000
-
1
Cut Tape (CT)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 4 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-3524-SMT-TR-GR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
13585
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SJ
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 4 Contacts
Single Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ1-3515-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
20800
-
0.69700
-
800
Tape & Reel (TR)
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 5 Contacts
Two Switches
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ1-3515-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
22762
-
1.71000
-
1
Cut Tape (CT)
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 5 Contacts
Two Switches
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ1-3515-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
22762
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 5 Contacts
Two Switches
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ1-3513-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
20000
-
0.70040
-
800
Tape & Reel (TR)
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ1-3513-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
20565
-
1.72000
-
1
Cut Tape (CT)
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ1-3513-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
20565
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-3501-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
4000
-
0.70400
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.102" (2.60mm)
3 Conductors, 5 Contacts
Does Not Contain Switch
Board Cutout, Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
-
-
image
SJ-3501-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
4910
-
1.84000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 5 Contacts
Does Not Contain Switch
Board Cutout, Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
-
-
image
SJ-3501-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
4910
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 5 Contacts
Does Not Contain Switch
Board Cutout, Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
-
-
image
35RASMT4BHNTRX
Switchcraft Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
17000
-
0.72500
-
1000
Tape & Reel (TR)
35RASMT
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 5 Contacts
Two Switches
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
35RASMT4BHNTRX
Switchcraft Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
17786
-
1.03000
-
1
Cut Tape (CT)
35RASMT
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 5 Contacts
Two Switches
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
35RASMT4BHNTRX
Switchcraft Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A
17786
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
35RASMT
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 5 Contacts
Two Switches
Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ-43615TS-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
22100
-
0.78480
-
650
Tape & Reel (TR)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 5 Contacts
Single Switch
Board Cutout, Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
-
-
image
SJ-43615TS-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
22501
-
1.82000
-
1
Cut Tape (CT)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 5 Contacts
Single Switch
Board Cutout, Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
-
-
image
SJ-43615TS-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
22501
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 5 Contacts
Single Switch
Board Cutout, Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
-
-
image
SJ-43616-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
9750
-
0.79200
-
650
Tape & Reel (TR)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 6 Contacts
Two Switches
Board Cutout, Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
-
-
image
SJ-43616-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
10330
-
1.84000
-
1
Cut Tape (CT)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 6 Contacts
Two Switches
Board Cutout, Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
-
-
image
SJ-43616-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
10330
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 6 Contacts
Two Switches
Board Cutout, Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
-
-
image
SJ-43617-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
5200
-
0.79920
-
650
Tape & Reel (TR)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 7 Contacts
Three Switches
Board Cutout, Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
-
-
image
SJ-43617-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
5236
-
1.86000
-
1
Cut Tape (CT)
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 7 Contacts
Three Switches
Board Cutout, Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
-
-
image
SJ-43617-SMT-TR
CUI Inc.
CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A
5236
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SJ
Active
Phone Jack
Female
Multiple
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
4 Conductors, 7 Contacts
Three Switches
Board Cutout, Surface Mount, Right Angle
Solder
Unshielded
-
-
image
PJRAN1X1U01X
Switchcraft Inc.
CONN RCA JACK MONO 3.2MM R/A
4904
-
0.94000
-
1
Bulk
PJR
Active
Phono (RCA) Jack
Female
Mono
3.20mm ID, 9.00mm OD (RCA)
0.134" (3.40mm ID), 0.328" (8.33mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch
Through Hole, Right Angle
Solder
Unshielded
-
Black
image
SJ-2509N
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 2.5MM R/A
19293
-
0.95000
-
1
Bulk
-
Active
Phone Jack
Female
Stereo
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Through Hole, Right Angle
Solder
Unshielded
-
-
image
RCJ-011
CUI Inc.
CONN RCA JACK MONO 3.2MM R/A
15974
-
0.96000
-
1
Bulk
RCJ
Active
Phono (RCA) Jack
Female
Mono
3.20mm ID, 9.00mm OD (RCA)
0.142" (3.60mm ID), 0.327" (8.30mm OD)
2 Conductors, 2 Contacts
Does Not Contain Switch
Through Hole, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Lock
Black
image
RCJ-017
CUI Inc.
CONN RCA JACK MONO 3.2MM R/A
1949
-
0.96000
-
1
Bulk
RCJ
Active
Phono (RCA) Jack
Female
Mono
3.20mm ID, 9.00mm OD (RCA)
0.142" (3.60mm ID), 0.327" (8.30mm OD)
2 Conductors, 2 Contacts
Does Not Contain Switch
Through Hole, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Lock
Orange
image
SJ1-3524N
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM R/A
5243
-
0.98000
-
1
Bulk
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 4 Contacts
Single Switch
Through Hole, Right Angle
Solder
Unshielded
-
-
image
SJ1-3525N
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM R/A
11225
-
1.00000
-
1
Bulk
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 5 Contacts
Two Switches
Through Hole, Right Angle
Solder
Unshielded
-
-
image
MJ-2509N
CUI Inc.
CONN JACK MONO 2.5MM R/A
5364
-
1.01000
-
1
Bulk
-
Active
Phone Jack
Female
Mono
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch
Through Hole, Right Angle
Solder
Unshielded
Board Guide
-
image
SJ1-3523NG
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM R/A
21994
-
1.04000
-
1
Bulk
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Through Hole, Right Angle
Solder
Unshielded
-
-
image
MJ-2506N
CUI Inc.
CONN JACK MONO 2.5MM R/A
14854
-
1.06000
-
1
Bulk
-
Active
Phone Jack
Female
Mono
2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone
0.102" (2.60mm)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch
Through Hole, Right Angle
Solder
Unshielded
-
-
image
SJ1-3524NG
CUI Inc.
CONN JACK STEREO 3.5MM R/A
6886
-
1.06000
-
1
Bulk
SJ1
Active
Phone Jack
Female
Stereo
3.50mm (0.141", 1/8", Mini Plug) - Headphone
0.142" (3.60mm)
3 Conductors, 4 Contacts
Single Switch
Through Hole, Right Angle
Solder
Unshielded
-
-

مقایسه