یافته‌ها: 601سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع کانکتور

جنسیت - نوع

تشخیص صنعتی قطر قطعه

قطر واقعی

تعداد موقعیت‌ها / رساناها

سوئیچ داخلی‌ (ها)

نوع نصب

ویژگی نصب

پایان‌دهنده

محافظ

مشخصات

رنگ عایق

میزان - ولتاژ

حد جریان


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع کانکتور
جنسیت - نوع
تشخیص صنعتی قطر قطعه
قطر واقعی
تعداد موقعیت‌ها / رساناها
سوئیچ داخلی‌ (ها)
نوع نصب
ویژگی نصب
پایان‌دهنده
محافظ
مشخصات
رنگ عایق
میزان - ولتاژ
حد جریان
image
PJ1-021-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK DC 1.65X5.15MM SMD
9000
-
0.50220
-
500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Jack
Male
1.75mm ID (0.068"), 4.75mm OD (0.187")
0.065" (1.65mm ID), 0.203" (5.15mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
5A
image
PJ1-021-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK DC 1.65X5.15MM SMD
10178
-
1.17000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Jack
Male
1.75mm ID (0.068"), 4.75mm OD (0.187")
0.065" (1.65mm ID), 0.203" (5.15mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
5A
image
PJ1-021-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK DC 1.65X5.15MM SMD
10178
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Jack
Male
1.75mm ID (0.068"), 4.75mm OD (0.187")
0.065" (1.65mm ID), 0.203" (5.15mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
5A
image
PJ1-022-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK DC 0.65X2.75MM SMD
3000
-
0.51200
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Jack
Male
0.70mm ID (0.028"), 2.35mm OD (0.093") EIAJ-1
0.026" (0.65mm ID), 0.110" (2.80mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
2.5A
image
PJ1-022-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK DC 0.65X2.75MM SMD
3347
-
1.34000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Jack
Male
0.70mm ID (0.028"), 2.35mm OD (0.093") EIAJ-1
0.026" (0.65mm ID), 0.110" (2.80mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
2.5A
image
PJ1-022-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK DC 0.65X2.75MM SMD
3347
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Jack
Male
0.70mm ID (0.028"), 2.35mm OD (0.093") EIAJ-1
0.026" (0.65mm ID), 0.110" (2.80mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
2.5A
image
PJ1-023-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK DC 0.65X2.75MM SMD
8000
-
0.53120
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Jack
Male
0.70mm ID (0.028"), 2.35mm OD (0.093") EIAJ-1
0.026" (0.65mm ID), 0.110" (2.80mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Shielded
Board Guide
-
24VDC
2.5A
image
PJ1-023-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK DC 0.65X2.75MM SMD
8080
-
1.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Jack
Male
0.70mm ID (0.028"), 2.35mm OD (0.093") EIAJ-1
0.026" (0.65mm ID), 0.110" (2.80mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Shielded
Board Guide
-
24VDC
2.5A
image
PJ1-023-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK DC 0.65X2.75MM SMD
8080
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Jack
Male
0.70mm ID (0.028"), 2.35mm OD (0.093") EIAJ-1
0.026" (0.65mm ID), 0.110" (2.80mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Shielded
Board Guide
-
24VDC
2.5A
image
PJ-035-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK 1.0X3.8MM SMT
39950
-
0.54400
-
850
Tape & Reel (TR)
-
Active
Jack
Male
1.00mm ID (0.039"), 3.50mm OD (0.138")
0.039" (1.00mm ID), 0.150" (3.80mm OD)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Shielded
Board Guide
-
24VDC
2A
image
PJ-035-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK 1.0X3.8MM SMT
40826
-
1.34000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Jack
Male
1.00mm ID (0.039"), 3.50mm OD (0.138")
0.039" (1.00mm ID), 0.150" (3.80mm OD)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Shielded
Board Guide
-
24VDC
2A
image
PJ-035-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK 1.0X3.8MM SMT
40826
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Jack
Male
1.00mm ID (0.039"), 3.50mm OD (0.138")
0.039" (1.00mm ID), 0.150" (3.80mm OD)
3 Conductors, 3 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Shielded
Board Guide
-
24VDC
2A
image
PJ-014DH-SMT-TR
CUI Inc.
CONN POWER JACK 1.3X3.8MM HI CUR
20800
-
0.54400
-
800
Tape & Reel (TR)
-
Active
Jack
Male
1.30mm ID (0.051"), 3.40mm OD (0.134")
0.051" (1.30mm ID), 0.154" (3.90mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
3.5A
image
PJ-014DH-SMT-TR
CUI Inc.
CONN POWER JACK 1.3X3.8MM HI CUR
21034
-
1.34000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Jack
Male
1.30mm ID (0.051"), 3.40mm OD (0.134")
0.051" (1.30mm ID), 0.154" (3.90mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
3.5A
image
PJ-014DH-SMT-TR
CUI Inc.
CONN POWER JACK 1.3X3.8MM HI CUR
21034
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Jack
Male
1.30mm ID (0.051"), 3.40mm OD (0.134")
0.051" (1.30mm ID), 0.154" (3.90mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
3.5A
image
PJ-040-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK 0.65X2.6MM SMT
14400
-
0.55040
-
1200
Tape & Reel (TR)
-
Active
Jack
Male
0.70mm ID (0.028"), 2.35mm OD (0.093") EIAJ-1
0.026" (0.65mm ID), 0.102" (2.60mm OD)
2 Conductors, 2 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
1A
image
PJ-040-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK 0.65X2.6MM SMT
14826
-
1.44000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Jack
Male
0.70mm ID (0.028"), 2.35mm OD (0.093") EIAJ-1
0.026" (0.65mm ID), 0.102" (2.60mm OD)
2 Conductors, 2 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
1A
image
PJ-040-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK 0.65X2.6MM SMT
14826
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Jack
Male
0.70mm ID (0.028"), 2.35mm OD (0.093") EIAJ-1
0.026" (0.65mm ID), 0.102" (2.60mm OD)
2 Conductors, 2 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
1A
image
PJ-018H-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK 1.65X4.4MM SMT
44000
-
0.55080
-
800
Tape & Reel (TR)
-
Active
Jack
Male
1.70mm ID (0.067"), 4.00mm OD (0.157") EIAJ-2
0.065" (1.65mm ID), 0.173" (4.40mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
5A
image
PJ-018H-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK 1.65X4.4MM SMT
44447
-
1.35000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Jack
Male
1.70mm ID (0.067"), 4.00mm OD (0.157") EIAJ-2
0.065" (1.65mm ID), 0.173" (4.40mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
5A
image
PJ-018H-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK 1.65X4.4MM SMT
44447
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Jack
Male
1.70mm ID (0.067"), 4.00mm OD (0.157") EIAJ-2
0.065" (1.65mm ID), 0.173" (4.40mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
5A
image
PJ-014CH-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK 1X3.8MM HI CUR SMD
5600
-
0.60350
-
800
Tape & Reel (TR)
-
Active
Jack
Male
1.00mm ID (0.039"), 3.40mm OD (0.134")
0.039" (1.00mm ID), 0.154" (3.90mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
3.5A
image
PJ-014CH-SMT-TR
CUI Inc.
CONN POWER JACK 1.0X3.8MM HI CUR
6149
-
1.48000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Jack
Male
1.00mm ID (0.039"), 3.40mm OD (0.134")
0.039" (1.00mm ID), 0.154" (3.90mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
3.5A
image
PJ-014CH-SMT-TR
CUI Inc.
CONN POWER JACK 1.0X3.8MM HI CUR
6149
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Jack
Male
1.00mm ID (0.039"), 3.40mm OD (0.134")
0.039" (1.00mm ID), 0.154" (3.90mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
3.5A
image
PJ-030DH-SMT-TR
CUI Inc.
CON PWR JCK 1.3X3.4MM HI CUR SMT
10200
-
0.62640
-
600
Tape & Reel (TR)
-
Active
Jack
Male
1.30mm ID (0.051"), 3.40mm OD (0.134")
0.051" (1.30mm ID), 0.165" (4.20mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Shielded
Board Guide
-
24VDC
3.5A
image
PJ-030DH-SMT-TR
CUI Inc.
CON PWR JCK 1.3X3.4MM HI CUR SMT
10438
-
1.45000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Jack
Male
1.30mm ID (0.051"), 3.40mm OD (0.134")
0.051" (1.30mm ID), 0.165" (4.20mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Shielded
Board Guide
-
24VDC
3.5A
image
PJ-030DH-SMT-TR
CUI Inc.
CON PWR JCK 1.3X3.4MM HI CUR SMT
10438
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Jack
Male
1.30mm ID (0.051"), 3.40mm OD (0.134")
0.051" (1.30mm ID), 0.165" (4.20mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Shielded
Board Guide
-
24VDC
3.5A
image
PJ-038-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK 0.65X2.6MM SMT
4800
-
0.66080
-
1200
Tape & Reel (TR)
-
Active
Jack
Male
0.70mm ID (0.028"), 2.35mm OD (0.093") EIAJ-1
0.026" (0.65mm ID), 0.102" (2.60mm OD)
2 Conductors, 2 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Shielded
Board Guide
-
24VDC
1A
image
PJ-038-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK 0.65X2.6MM SMT
5440
-
1.73000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Jack
Male
0.70mm ID (0.028"), 2.35mm OD (0.093") EIAJ-1
0.026" (0.65mm ID), 0.102" (2.60mm OD)
2 Conductors, 2 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Shielded
Board Guide
-
24VDC
1A
image
PJ-038-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK 0.65X2.6MM SMT
5440
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Jack
Male
0.70mm ID (0.028"), 2.35mm OD (0.093") EIAJ-1
0.026" (0.65mm ID), 0.102" (2.60mm OD)
2 Conductors, 2 Contacts
Does Not Contain Switch
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Shielded
Board Guide
-
24VDC
1A
image
PJ-006A-SMT-TR
CUI Inc.
CONN POWER JACK 2X5.5MM VERT SMD
20750
-
0.67832
-
250
Tape & Reel (TR)
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.248" (6.30mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount
-
Solder Eyelet(s)
Unshielded
-
-
18VDC
4A
image
PJ-006A-SMT-TR
CUI Inc.
CONN POWER JACK 2X5.5MM VERT SMD
20991
-
1.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.248" (6.30mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount
-
Solder Eyelet(s)
Unshielded
-
-
18VDC
4A
image
PJ-006A-SMT-TR
CUI Inc.
CONN POWER JACK 2X5.5MM VERT SMD
20991
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.248" (6.30mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount
-
Solder Eyelet(s)
Unshielded
-
-
18VDC
4A
image
50-00045
Tensility International Corp
CONN JACK 1MM X 3.6MM
5394
3000
0.73000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
1.10mm ID (0.043"), 3.50mm OD (0.138")
0.043" (1.10mm ID), 0.142" (3.60mm OD)
2 Conductors, 2 Contacts
Does Not Contain Switch
Free Hanging (In-Line)
-
Solder Cup
Unshielded
-
-
24VDC
5A
image
EJ508A
MPD (Memory Protection Devices)
DC JACK W/SOLDER LUGS PCB MOUNT
6718
5200
0.83000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.10mm ID (0.083"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder Eyelet(s)
Unshielded
-
-
12VDC
5A
image
PJ-002AH-SMT-TR
CUI Inc.
CONN POWER JACK 2.1X5.5MM HI CUR
139900
-
0.85880
-
350
Tape & Reel (TR)
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
5A
image
PJ-002AH-SMT-TR
CUI Inc.
CONN POWER JACK 2.1X5.5MM HI CUR
143573
-
1.89000
-
1
Tape & Reel (TR)
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
5A
image
PJ-002AH-SMT-TR
CUI Inc.
CONN POWER JACK 2.1X5.5MM HI CUR
143573
-
Calculate
-
1
Tape & Reel (TR)
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
5A
image
PJ-002BH-SMT-TR
CUI Inc.
CONN POWER JACK 2.5X5.5MM HI CUR
36050
-
0.85880
-
350
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide, Solder Retention
-
24VDC
5A
image
PJ-002BH-SMT-TR
CUI Inc.
CONN POWER JACK 2.5X5.5MM HI CUR
36317
-
1.89000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Jack
Male
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide, Solder Retention
-
24VDC
5A
image
PJ-002BH-SMT-TR
CUI Inc.
CONN POWER JACK 2.5X5.5MM HI CUR
36317
-
Calculate
-
1
Tape & Reel (TR)
-
Active
Jack
Male
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide, Solder Retention
-
24VDC
5A
image
RAPC712X
Switchcraft Inc.
CONN POWERJACK MINI R/A PCMT
13193
-
0.90000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.248" (6.30mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder Eyelet(s)
Unshielded
-
-
-
5A
image
RAPC722X
Switchcraft Inc.
CONN POWERJACK MINI R/A T/H
7608
-
0.90000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.248" (6.30mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder Eyelet(s)
Unshielded
-
-
-
5A
image
PJ-037A
CUI Inc.
CON PWR JCK 2.0 X 6.5MM W/O SW
44811
-
0.91000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 2 Contacts
Does Not Contain Switch
Through Hole, Right Angle
-
Solder Eyelet(s)
Unshielded
-
-
24VDC
2.5A
image
PJ-037B
CUI Inc.
CON PWR JCK 2.5 X 6.5MM W/O SW
19845
-
0.91000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 2 Contacts
Does Not Contain Switch
Through Hole, Right Angle
-
Solder Eyelet(s)
Unshielded
-
-
24VDC
2.5A
image
PJ-002A
CUI Inc.
CONN POWER JACK 2.1MM
59059
-
0.93000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder Eyelet(s)
Unshielded
-
-
24VDC
2.5A
image
PJ-202A
CUI Inc.
CONN POWER JACK 2.1MM PCB
57413
-
0.93000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Kinked Pin
Unshielded
-
-
24VDC
2.5A
image
PJ-002B
CUI Inc.
CONN POWER JACK MALE 2.5MM CLSD
20539
-
0.93000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder Eyelet(s)
Unshielded
-
-
24VDC
2.5A
image
PJ-202B
CUI Inc.
CONN POWER JACK 2.5MM PCB DIN
17781
-
0.93000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Kinked Pin, Solder Eyelet
Unshielded
-
-
24VDC
2.5A
image
PJ-031D
CUI Inc.
CON PWR JCK 1.3 X 4.2MM
-
-
0.93000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
1.30mm ID (0.051"), 3.50mm OD (0.138")
0.051" (1.30mm ID), 0.165" (4.20mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Unshielded
-
-
24VDC
2A
image
PJ-038AH
CUI Inc.
CON PWR JCK 2.0 X 6.4MM PNL MNT
9061
-
0.95000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 6.50mm OD (0.256")
0.078" (2.00mm ID), 0.244" (6.20mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Panel Mount
Flange
Solder Eyelet(s)
Unshielded
-
-
24VDC
5A
image
PJ-047A
CUI Inc.
CON PWR JCK 2.0 X 6.0MM W/SHLD
4743
-
0.97000
-
1
Tray
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.236" (6.00mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Shielded
Board Guide
-
24VDC
2.5A
image
PJ-007
CUI Inc.
CONN PWR JACK RT ANG 1.3MM I.D.
26678
-
0.98000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
1.35mm ID (0.053"), 3.50mm OD (0.138")
0.051" (1.30mm ID), 0.165" (4.20mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Unshielded
-
-
12VDC
2A
image
PJ-018
CUI Inc.
CON PWR JCK 1.65 X 4.2MM
17246
-
0.98000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
1.70mm ID (0.067"), 4.00mm OD (0.157") EIAJ-2
0.065" (1.65mm ID), 0.165" (4.20mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Unshielded
-
-
24VDC
2A
image
EP501B
MPD (Memory Protection Devices)
DC PLUG 2.5MM MOLD STRAIN RELIEF
5613
-
0.98000
-
1
Bulk
-
Active
Plug
Female
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.217" (5.50mm OD)
2 Conductors, 2 Contacts
Does Not Contain Switch
Free Hanging (In-Line)
-
Solder
Unshielded
Strain Relief
Black
12VDC
5A
image
PJ-044AH
CUI Inc.
CON PWR JCK 2.0 X 6.5MM VERT
3413
-
0.98000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole
-
Solder Eyelet(s)
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
5A
image
PJ-044BH
CUI Inc.
CON PWR JCK 2.5 X 6.5MM VERT
1914
-
0.98000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole
-
Solder Eyelet(s)
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
5A
image
PJ-040D
CUI Inc.
CON PWR JCK 1.3 X 3.8MM
4864
-
0.99000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
1.30mm ID (0.051"), 3.40mm OD (0.134")
0.051" (1.30mm ID), 0.150" (3.80mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
2A
image
PJ-006B
CUI Inc.
CONN PWR JACK 2.5X5.5MM VERT
4788
-
0.99000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.248" (6.30mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole
-
Solder Eyelet(s)
Unshielded
-
-
16VDC
2A
image
PJ-102A
CUI Inc.
CONN JACK POWER 2.0MM PCB
93595
-
1.00000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Unshielded
-
-
24VDC
2.5A
image
PJ-102B
CUI Inc.
CONN POWER JACK 2.5MM PCB CIRC
37077
-
1.00000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Unshielded
-
-
24VDC
2.5A
image
PJ-006A
CUI Inc.
CONN PWR JACK 2.1X5.5MM VERT
92694
-
1.01000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.248" (6.30mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole
-
Solder Eyelet(s)
Unshielded
-
-
16VDC
2A
image
PJ1-023
CUI Inc.
CONN PWR JACK 0.65X2.75MM W/SHLD
10716
-
1.01000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
0.70mm ID (0.028"), 2.35mm OD (0.093") EIAJ-1
0.026" (0.65mm ID), 0.110" (2.80mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Shielded
Board Guide
-
24VDC
1A
image
PJ-008A
CUI Inc.
CON PWR JCK 2.0 X 5.7MM PNL MNT
13473
-
1.02000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.224" (5.70mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Panel Mount
-
Solder Eyelet(s)
Unshielded
-
-
24VDC
2.5A
image
PJ1-021
CUI Inc.
CONN PWR JACK DC 1.65X5.15MM
8612
-
1.03000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
1.75mm ID (0.068"), 4.75mm OD (0.187")
0.065" (1.65mm ID), 0.203" (5.15mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Kinked Pin
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
5A
image
PJ-050AH
CUI Inc.
CON PWR JCK 2.0 X 6.0MM HIGH CUR
4887
-
1.03000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.236" (6.00mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Unshielded
-
-
24VDC
5A
image
PJ-047AH
CUI Inc.
CON PWR JCK 2.0 X 6.0MM W/SHLD
11624
-
1.05000
-
1
Tray
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.236" (6.00mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Shielded
Board Guide
-
24VDC
5A
image
PJ-051A
CUI Inc.
CON PWR JCK 2.0 X 6.0MM W/SHLD
8675
-
1.05000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.236" (6.00mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Shielded
Board Guide
-
24VDC
2.5A
image
PJ-047BH
CUI Inc.
CON PWR JCK 2.5 X 6.0MM W/SHLD
4741
-
1.05000
-
1
Tray
-
Active
Jack
Male
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.236" (6.00mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Shielded
-
-
24VDC
5A
image
PJ-036AH-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK 2.0X6.3MM SMT
8200
-
1.05300
-
200
Tape & Reel (TR)
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.248" (6.30mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
-
-
24VDC
5A
image
PJ-036AH-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK 2.0X6.3MM SMT
8437
-
1.96000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.248" (6.30mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
-
-
24VDC
5A
image
PJ-036AH-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK 2.0X6.3MM SMT
8437
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.248" (6.30mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
-
-
24VDC
5A
image
PJ-037BH-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK 2.5X6.3MM SMT
4200
-
1.05300
-
200
Tape & Reel (TR)
-
Active
Jack
Male
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.248" (6.30mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Solder Retention
-
24VDC
5A
image
PJ-037BH-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK 2.5X6.3MM SMT
4436
-
1.96000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Jack
Male
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.248" (6.30mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Solder Retention
-
24VDC
5A
image
PJ-037BH-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK 2.5X6.3MM SMT
4436
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Jack
Male
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.248" (6.30mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Solder Retention
-
24VDC
5A
image
PJ-040DH
CUI Inc.
CON PWR JCK 1.3 X 3.8MM HIGH CUR
13170
-
1.06000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
1.30mm ID (0.051"), 3.40mm OD (0.134")
0.051" (1.30mm ID), 0.150" (3.80mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
3.5A
image
PJ-054
CUI Inc.
CON PWR JCK 1.65 X 4.4MM
4846
-
1.06000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
1.70mm ID (0.067"), 4.00mm OD (0.157") EIAJ-2
0.065" (1.65mm ID), 0.173" (4.40mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
2.5A
image
PJ-009AH
CUI Inc.
CON PWR JCK 2.0 X 6.6MM PNL MNT
31093
-
1.07000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.260" (6.60mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Panel Mount
-
Solder Eyelet(s)
Unshielded
-
-
24VDC
5A
image
PJ-009BH
CUI Inc.
CON PWR JCK 2.5 X 6.6MM PNL MNT
11826
-
1.07000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.260" (6.60mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Panel Mount
-
Solder Eyelet(s)
Unshielded
-
-
24VDC
5A
image
PJ-058BH
CUI Inc.
CON PWR JCK 2.5 X 5.7MM HIGH CUR
8808
-
1.07000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.224" (5.70mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder Eyelet(s)
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
5A
image
PJ-060A
CUI Inc.
CONN POWER JACK 2.1X5.5MM VERT
6035
-
1.08000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.248" (6.30mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole
-
Solder Eyelet(s)
Unshielded
-
-
16VDC
2A
image
PJ-070AH-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK 2.0X5.5MM SMD
5200
-
1.08800
-
200
Tape & Reel (TR)
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.248" (6.30mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount
-
Solder
Unshielded
-
-
24VDC
5A
image
PJ-070AH-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK 2.0X5.5MM SMD
5312
-
1.95000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.248" (6.30mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount
-
Solder
Unshielded
-
-
24VDC
5A
image
PJ-070AH-SMT-TR
CUI Inc.
CONN PWR JACK 2.0X5.5MM SMD
5312
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.248" (6.30mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount
-
Solder
Unshielded
-
-
24VDC
5A
image
PJ-082BH
CUI Inc.
CONN PWR JACK 2.5X5.5MM PCB 10A
14000
-
1.09726
-
350
Tape & Reel (TR)
-
Active
Jack
Male
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 2 Contacts
Does Not Contain Switch
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Shielded
Board Guide
-
24VDC
10A
image
PJ-082BH
CUI Inc.
CONN PWR JACK 2.5X5.5MM PCB 10A
14062
-
2.24000
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Jack
Male
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 2 Contacts
Does Not Contain Switch
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Shielded
Board Guide
-
24VDC
10A
image
PJ-031DH
CUI Inc.
CON PWR JCK 1.3 X 4.2MM HIGH CUR
22420
-
1.11000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
1.30mm ID (0.051"), 3.50mm OD (0.138")
0.051" (1.30mm ID), 0.165" (4.20mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Unshielded
-
-
24VDC
3.5A
image
PJ-037AH
CUI Inc.
CON PWR JCK 2.0 X 6.5MM HIGH CUR
18545
-
1.11000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 2 Contacts
Does Not Contain Switch
Through Hole, Right Angle
-
Solder Eyelet(s)
Unshielded
-
-
24VDC
5A
image
PJ-013D
CUI Inc.
CONN PWR JACK 1.3MM PCB
14304
-
1.11000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
1.30mm ID (0.051"), 3.40mm OD (0.134")
0.051" (1.30mm ID), 0.165" (4.20mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Kinked Pin
Unshielded
-
-
24VDC
3.5A
image
PJ-015AH-SMT-TR
CUI Inc.
CON PWR JCK 2.1X5.5MM HI CUR SMT
2800
-
1.12800
-
200
Tape & Reel (TR)
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.260" (6.60mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
5A
image
PJ-015AH-SMT-TR
CUI Inc.
CON PWR JCK 2.1X5.5MM HI CUR SMT
3143
-
2.02000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.260" (6.60mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
5A
image
PJ-015AH-SMT-TR
CUI Inc.
CON PWR JCK 2.1X5.5MM HI CUR SMT
3143
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.260" (6.60mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Surface Mount
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
5A
image
PJ-002AH
CUI Inc.
CONN PWR JACK 2.1X5.5MM HIGH CUR
49914
-
1.16000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder Eyelet(s)
Unshielded
-
-
24VDC
5A
image
PJ-002BH
CUI Inc.
CONN PWR JACK 2.5X5.5MM HIGH CUR
41712
-
1.16000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder Eyelet(s)
Unshielded
Board Guide, Solder Retention
-
24VDC
5A
image
PJ-202BH
CUI Inc.
CONN PWR JACK 2.5X5.5MM HIGH CUR
29091
-
1.16000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Kinked Pin, Solder Eyelet
Unshielded
-
-
24VDC
5A
image
PJ-202AH
CUI Inc.
CONN PWR JACK 2.0X6.5MM HIGH CUR
3044
-
1.16000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Kinked Pin
Unshielded
-
-
24VDC
5A
image
PJ-102AH
CUI Inc.
CONN PWR JACK 2.0X5.5MM HIGH CUR
84955
-
1.18000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217")
0.078" (2.00mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Unshielded
-
-
24VDC
5A
image
PJ-102BH
CUI Inc.
CONN PWR JACK 2.5X5.5MM HIGH CUR
31642
-
1.18000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Male
2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217")
0.098" (2.50mm ID), 0.256" (6.50mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Unshielded
-
-
24VDC
5A
image
PJ-019
CUI Inc.
CONN DC POWER JACK 1.1X3.0X5.9
19142
-
1.18000
-
1
Tape & Reel (TR)
-
Active
Jack
Female
1.00mm ID (0.039"), 3.30mm ID (0.130"), 5.500mm OD (0.217") EIAJ-4
0.039" (1.00mm ID), 0.232" (5.90mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Kinked Pin
Unshielded
-
-
24VDC
3A
image
PJ-025
CUI Inc.
CONN DC PWR JACK 1.45X4X7MM PCB
6262
-
1.18000
-
1
Bulk
-
Active
Jack
Female
1.40mm ID (0.055"), 4.30mm ID (0.169"), 6.50mm OD (0.256") EIAJ-5
0.057" (1.45mm ID), 0.157" (4.00mm OD)
2 Conductors, 3 Contacts
Single Switch, Normally Closed
Through Hole, Right Angle
-
Solder
Unshielded
Board Guide
-
24VDC
3A

مقایسه