یافته‌ها: 590سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

ماده (جنس)

پلیت

پوشش - ضخامت

نوع نصب


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
ماده (جنس)
پلیت
پوشش - ضخامت
نوع نصب
image
120220-0210
ITT Cannon, LLC
UNIVERSAL CONTACT 1.3MM SMD
28500
-
0.11200
-
9500
Universal Contact (UC)
Active
Beryllium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
120220-0210
ITT Cannon, LLC
UNIVERSAL CONTACT 1.3MM SMD
45572
-
0.33000
-
1
Universal Contact (UC)
Active
Beryllium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
120220-0210
ITT Cannon, LLC
UNIVERSAL CONTACT 1.3MM SMD
45572
-
Calculate
-
1
Universal Contact (UC)
Active
Beryllium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
2199001-1
TE Connectivity AMP Connectors
SHILEDFINGER1210EMBOSSPACKING
88000
-
0.11381
-
8000
-
Active
-
Gold
10µin (0.25µm)
Surface Mount
image
2199001-1
TE Connectivity AMP Connectors
SHILEDFINGER1210EMBOSSPACKING
94694
-
0.33000
-
1
-
Active
-
Gold
10µin (0.25µm)
Surface Mount
image
2199001-1
TE Connectivity AMP Connectors
SHILEDFINGER1210EMBOSSPACKING
94694
-
Calculate
-
1
-
Active
-
Gold
10µin (0.25µm)
Surface Mount
image
120220-0202
ITT Cannon, LLC
UNIVERSAL CONTACT 1.8MM SMD
204000
-
0.12000
-
6800
Universal Contact (UC)
Active
Beryllium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
120220-0202
ITT Cannon, LLC
UNIVERSAL CONTACT 1.8MM SMD
207504
-
0.33000
-
1
Universal Contact (UC)
Active
Beryllium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
120220-0202
ITT Cannon, LLC
UNIVERSAL CONTACT 1.8MM SMD
207504
-
Calculate
-
1
Universal Contact (UC)
Active
Beryllium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
120220-0161
ITT Cannon, LLC
UNIVERSAL CONTACT 2.5MM SMD
192000
-
0.12000
-
6000
Universal Contact (UC)
Active
Beryllium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
120220-0161
ITT Cannon, LLC
UNIVERSAL CONTACT 2.5MM SMD
195258
-
0.33000
-
1
Universal Contact (UC)
Active
Beryllium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
120220-0161
ITT Cannon, LLC
UNIVERSAL CONTACT 2.5MM SMD
195258
-
Calculate
-
1
Universal Contact (UC)
Active
Beryllium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
120220-0206
ITT Cannon, LLC
UNIVERSAL CONTACT 4MM SMD
80000
-
0.16000
-
3200
Universal Contact (UC)
Active
Beryllium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
120220-0206
ITT Cannon, LLC
UNIVERSAL CONTACT 4MM SMD
81904
-
0.41000
-
1
Universal Contact (UC)
Active
Beryllium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
120220-0206
ITT Cannon, LLC
UNIVERSAL CONTACT 4MM SMD
81904
-
Calculate
-
1
Universal Contact (UC)
Active
Beryllium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
3100069
TE Connectivity AMP Connectors
3100069=SEALEDFINGR1715EMBOS
15000
-
0.16619
-
5000
-
Active
Copper Alloy
Gold
2µin (0.05µm)
Surface Mount
image
3100069
TE Connectivity AMP Connectors
3100069=SEALEDFINGR1715EMBOS
19880
-
0.45000
-
1
-
Active
Copper Alloy
Gold
2µin (0.05µm)
Surface Mount
image
3100069
TE Connectivity AMP Connectors
3100069=SEALEDFINGR1715EMBOS
19880
-
Calculate
-
1
-
Active
Copper Alloy
Gold
2µin (0.05µm)
Surface Mount
image
1447009-5
TE Connectivity AMP Connectors
SHIELDFINGER0820TYPE
15000
-
0.17384
-
5000
-
Active
Copper Alloy
Gold
2µin (0.05µm)
Surface Mount
image
1447009-5
TE Connectivity AMP Connectors
SHIELDFINGER0820TYPE
18071
-
0.47000
-
1
-
Active
Copper Alloy
Gold
2µin (0.05µm)
Surface Mount
image
1447009-5
TE Connectivity AMP Connectors
SHIELDFINGER0820TYPE
18071
-
Calculate
-
1
-
Active
Copper Alloy
Gold
2µin (0.05µm)
Surface Mount
image
1746136-1
TE Connectivity AMP Connectors
SHIELD FINGER 1520 AU PL VERSION
35000
-
0.19049
-
5000
-
Active
Copper Alloy
Gold
Flash
Surface Mount
image
1746136-1
TE Connectivity AMP Connectors
SHIELD FINGER 1520 AU PL VERSION
37958
-
0.52000
-
1
-
Active
Copper Alloy
Gold
Flash
Surface Mount
image
1734300-1
TE Connectivity AMP Connectors
SHIELD FINGER 3025-Z1-T
27500
-
0.29234
-
2500
-
Active
Copper Alloy
Gold
2µin (0.05µm)
Surface Mount
image
1734300-1
TE Connectivity AMP Connectors
SHIELD FINGER 3025-Z1-T
29007
-
0.69000
-
1
-
Active
Copper Alloy
Gold
2µin (0.05µm)
Surface Mount
image
1775073-1
TE Connectivity AMP Connectors
SHIELD FINGER 434025N7
8000
-
0.33731
-
2000
-
Active
Copper Alloy
Gold
2µin (0.05µm)
Surface Mount
image
1775073-1
TE Connectivity AMP Connectors
SHIELD FINGER 434025N7
9474
-
0.74000
-
1
-
Active
Copper Alloy
Gold
2µin (0.05µm)
Surface Mount
image
1734303-1
TE Connectivity AMP Connectors
SHIELD FINGER
42000
-
0.33915
-
2000
-
Active
-
Tin
100µin (2.54µm)
Surface Mount
image
1734303-1
TE Connectivity AMP Connectors
SHIELD FINGER
43221
-
0.75000
-
1
-
Active
-
Tin
100µin (2.54µm)
Surface Mount
image
1734303-1
TE Connectivity AMP Connectors
SHIELD FINGER
43221
-
Calculate
-
1
-
Active
-
Tin
100µin (2.54µm)
Surface Mount
image
0910-1-57-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING LOAD .177 AU SMD
21000
-
0.42833
-
1500
0910
Active
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0910-1-57-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING LOAD .177 AU SMD
22125
-
1.23000
-
1
0910
Active
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0910-1-57-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING LOAD .177 AU SMD
22125
-
Calculate
-
1
0910
Active
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0910-0-57-20-76-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING LOAD .137 AU SMD
12000
-
0.55100
-
2000
0910
Active
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0910-0-57-20-76-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING LOAD .137 AU SMD
13762
-
1.59000
-
1
0910
Active
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0910-0-57-20-76-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING LOAD .137 AU SMD
13762
-
Calculate
-
1
0910
Active
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0910-2-57-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING LOAD .197 AU SMD
22000
-
0.61056
-
1100
0910
Active
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0910-2-57-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING LOAD .197 AU SMD
23150
-
1.60000
-
1
0910
Active
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0910-2-57-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING LOAD .197 AU SMD
23150
-
Calculate
-
1
0910
Active
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0965-0-15-20-80-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
ULTRA LOW PROFILE SPRING PIN
25518
-
0.68000
-
1
0965
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0900-1-15-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN SPRING LOADED PIN .177 GOLD
82397
-
0.88000
-
1
0900
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0900-0-15-20-76-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN SPRING LOADED PIN .137 GOLD
40668
-
0.89000
-
1
0900
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0900-2-15-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN SPRING LOADED PIN .197 GOLD
10233
-
0.89000
-
1
0900
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0900-3-15-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN SPRING LOADED PIN .217 GOLD
10728
-
0.90000
-
1
0900
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0906-0-15-20-76-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOADED PCB GOLD
19333
-
0.94000
-
1
0906
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0914-0-15-20-77-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOADED PCB GOLD
101693
-
0.95000
-
1
0914
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0908-9-15-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOAD .430" GOLD
5303
-
0.95000
-
1
0908
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0928-0-15-20-77-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOAD .295 20GOLD
31126
-
0.96000
-
1
0928
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0906-1-15-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOADED PCB GOLD
29042
-
0.96000
-
1
0906
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0906-2-15-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOADED PCB GOLD
14303
-
0.97000
-
1
0906
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0923-0-15-20-78-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOAD .137 20GOLD
6927
-
0.97000
-
1
0923
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0990-1-50-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING LOAD .177 AU SMD
14576
-
1.00000
-
1
0990
Active
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0900-8-15-20-76-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN SPRING LOADED PIN .155 GOLD
8804
-
1.00000
-
1
0900
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0906-4-15-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOADED PCB GOLD
8395
-
1.00000
-
1
0906
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0932-0-15-20-77-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOAD .472 20GOLD
11165
-
1.01000
-
1
0932
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0930-0-15-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOAD .199 20GOLD
11834
-
1.03000
-
1
0930
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0985-0-15-20-71-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOADED PCB
27992
-
1.07000
-
1
0985
Active
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0922-0-15-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOADED PCB GOLD
10743
-
1.08000
-
1
0922
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0977-0-57-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
SPRING PINS ON T&R
6600
-
1.08431
-
1100
0977
Active
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0977-0-57-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
SPRING PINS ON T&R
7090
-
2.68000
-
1
0977
Active
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0977-0-57-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
SPRING PINS ON T&R
7090
-
Calculate
-
1
0977
Active
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0929-0-15-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOAD .575 20GOLD
35943
-
1.14000
-
1
0929
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0908-0-15-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOAD .255" GOLD
35394
-
1.14000
-
1
0908
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0907-4-15-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOAD .335 20GOLD
10598
-
1.14000
-
1
0907
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0908-1-15-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOAD .275" GOLD
74746
-
1.15000
-
1
0908
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0934-0-15-20-74-14-26-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOAD .198 20GOLD
3542
-
1.15000
-
1
0934
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0926-0-15-20-76-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
LOW PROFILE SPRING PIN
23671
-
1.16000
-
1
0926
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0908-2-15-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOAD .295" GOLD
17707
-
1.16000
-
1
0908
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0907-6-15-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOAD .370 20GOLD
5957
-
1.17000
-
1
0907
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0921-1-15-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
LOW PROFILE SPRING PIN
23321
-
1.18000
-
1
0921
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0908-3-15-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOAD .315" GOLD
12665
-
1.18000
-
1
0908
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0926-1-15-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
LOW PROFILE SPRING PIN
851
-
1.19000
-
1
0926
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0907-9-15-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOAD .430 20GOLD
12673
-
1.21000
-
1
0907
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0933-0-15-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOAD .441 20GOLD
9245
-
1.27000
-
1
0933
Active
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0854-0-15-20-82-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PWR SPRING PIN SOLDERCUP
58646
-
1.30000
-
1
0854
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Free Hanging (In-Line)
image
0967-0-15-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING LOAD R/A AU SMD
5854
-
1.35000
-
1
0967
Active
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0905-0-15-20-75-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN SPRING-LOAD CONT .692" GOLD
4003
-
1.50000
-
1
0905
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0856-0-15-20-82-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PWR SPRING PIN THRU HOLE
18894
-
1.65000
-
1
0856
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0853-0-15-20-82-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOAD .378
9110
-
1.65000
-
1
0853
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0851-0-15-20-82-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
POWER SPRING PIN
7061
-
1.67000
-
1
0851
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0850-0-15-20-83-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN SPRING-LOAD .395 GOLD
25320
-
1.89000
-
1
0850
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
0871-0-15-20-82-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
LARGE DIAMETER SMT SPRING PIN
2043
-
2.59000
-
1
0871
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Surface Mount
image
0861-0-15-20-82-14-11-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
LARGE DIAMETER SOLDER SPRING PIN
5109
-
2.78000
-
1
0861
Active
Copper Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
Through Hole
image
1053860003
Molex, LLC
ANTI SNAG SPRING CONT 0.25UM GLD
63000
-
0.05250
-
9000
105386
Active
Stainless Steel
Gold
10µin (0.25µm)
Surface Mount
image
1053860003
Molex, LLC
ANTI SNAG SPRING CONT 0.25UM GLD
65527
-
0.10000
-
1
105386
Active
Stainless Steel
Gold
10µin (0.25µm)
Surface Mount
image
1053860003
Molex, LLC
ANTI SNAG SPRING CONT 0.25UM GLD
65527
-
Calculate
-
1
105386
Active
Stainless Steel
Gold
10µin (0.25µm)
Surface Mount
image
120220-0310
ITT Cannon, LLC
MICRO UNIVERSAL CONTACT Z 1.3MM
66500
-
0.07250
-
9500
Universal Contact Z (UCZ)
Active
Titanium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
120220-0310
ITT Cannon, LLC
MICRO UNIVERSAL CONTACT Z 1.3MM
71798
-
0.22000
-
1
Universal Contact Z (UCZ)
Active
Titanium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
120220-0310
ITT Cannon, LLC
MICRO UNIVERSAL CONTACT Z 1.3MM
71798
-
Calculate
-
1
Universal Contact Z (UCZ)
Active
Titanium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
120220-0312
ITT Cannon, LLC
MICRO UNIVERSAL CONTACT Z 2.5MM
179200
-
0.10400
-
5600
Universal Contact Z (UCZ)
Active
Titanium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
120220-0312
ITT Cannon, LLC
MICRO UNIVERSAL CONTACT Z 2.5MM
181973
-
0.26000
-
1
Universal Contact Z (UCZ)
Active
Titanium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
120220-0312
ITT Cannon, LLC
MICRO UNIVERSAL CONTACT Z 2.5MM
181973
-
Calculate
-
1
Universal Contact Z (UCZ)
Active
Titanium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
1565322-1
TE Connectivity AMP Connectors
SHIELD FINGER 1608
15000
-
0.10550
-
5000
-
Active
Copper Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
Surface Mount
image
1565322-1
TE Connectivity AMP Connectors
SHIELD FINGER 1608
19965
-
0.29000
-
1
-
Active
Copper Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
Surface Mount
image
120220-0314
ITT Cannon, LLC
MICRO UNIVERSAL CONTACT Z 3.5MM
50400
-
0.12800
-
3600
Universal Contact Z (UCZ)
Active
Titanium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
120220-0314
ITT Cannon, LLC
MICRO UNIVERSAL CONTACT Z 3.5MM
53251
-
0.33000
-
1
Universal Contact Z (UCZ)
Active
Titanium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
120220-0314
ITT Cannon, LLC
MICRO UNIVERSAL CONTACT Z 3.5MM
53251
-
Calculate
-
1
Universal Contact Z (UCZ)
Active
Titanium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
120220-0313
ITT Cannon, LLC
MICRO UNIVERSAL CONTACT Z 3.0MM
37800
-
0.12800
-
4200
Universal Contact Z (UCZ)
Active
Titanium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
120220-0313
ITT Cannon, LLC
MICRO UNIVERSAL CONTACT Z 3.0MM
40961
-
0.33000
-
1
Universal Contact Z (UCZ)
Active
Titanium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount
image
120220-0313
ITT Cannon, LLC
MICRO UNIVERSAL CONTACT Z 3.0MM
40961
-
Calculate
-
1
Universal Contact Z (UCZ)
Active
Titanium Copper
Gold
40µin (1.02µm)
Surface Mount

مقایسه