یافته‌ها: 474سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

تبدیل به (پایان آداپتور)

تبدیل از (پایان آداپتور)

نوع نصب

مشخصات


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
تبدیل به (پایان آداپتور)
تبدیل از (پایان آداپتور)
نوع نصب
مشخصات
image
AB410
Assmann WSW Components
GENDER CHANGER DSUB 9POS M-M
1678
-
3.01000
-
1
-
Active
D-Sub, 9 Pin Male
D-Sub, 9 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
AB411
Assmann WSW Components
GENDER CHANGER DSUB 9POS F-F
230
-
3.01000
-
1
-
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 9 Pin Female
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
AB420
Assmann WSW Components
GENDER CHANGER DSUB HD 15POS F-F
110
-
3.84000
-
1
-
Active
D-Sub, 15 HD, Female
D-Sub, 15 HD, Female
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
EHDB9MF
Switchcraft Inc.
CONN D-SUB ADPT 9PIN MALE-FEMALE
243
-
12.62000
-
1
EH
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 9 Pin Male
Panel Mount, Square Flange
-
image
EHDB9MFB
Switchcraft Inc.
CONN DSUB 9PIN MALE-FEMALE BLK
263
-
15.35000
-
1
EH
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 9 Pin Male
Panel Mount, Square Flange
-
image
EHDB9FFB
Switchcraft Inc.
CONN DSUB 9PIN FEMALE-FEMALE BLK
177
-
15.35000
-
1
EH
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 9 Pin Female
Panel Mount, Square Flange
-
image
2708753
Phoenix Contact
CONN D-SUB MALE-FEMALE 9POS
556
303
22.00000
-
1
-
Active
D-Sub, 9 Pin Male
D-Sub, 9 Pin Female
Free Hanging (In-Line)
Null Modem
image
320X12509X
Conec
GENDER CHANGER DSUB 9POS M-M
176
-
3.10000
-
1
-
Active
D-Sub, 9 Pin Male
D-Sub, 9 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
AB413
Assmann WSW Components
GENDER CHANGER DSUB 15POS F-F
148
-
3.15000
-
1
-
Active
D-Sub, 15 Pin Female
D-Sub, 15 Pin Female
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
AB914F
Assmann WSW Components
CONN ADAPTER D-SUB 9MALE-25FMALE
323
-
3.17000
-
1
-
Active
D-Sub, 25 Pin Female
D-Sub, 9 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
320X12519X
Conec
GENDER CHANGER DSUB 9POS F-F
179
-
3.25000
-
1
-
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 9 Pin Female
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
AB415
Assmann WSW Components
GENDER CHANGER DSUB 25POS F-F
956
-
3.29000
-
1
-
Active
D-Sub, 25 Pin Female
D-Sub, 25 Pin Female
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
30-9530
Cinch Connectivity Solutions AIM-Cambridge
GENDER CHANGER DSUB 9POS F-F
150
-
3.33000
-
1
-
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 9 Pin Female
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
30-9531
Cinch Connectivity Solutions AIM-Cambridge
GENDER CHANGER DSUB 9POS M-M
144
-
3.33000
-
1
-
Active
D-Sub, 9 Pin Male
D-Sub, 9 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
-
image
AB914
Assmann WSW Components
CONN ADAPTER D-SUB 9FMALE-25MALE
789
-
3.51000
-
1
-
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 25 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
AB470
Assmann WSW Components
ADAPTER RS 232 DSUB 9F-25M
891
-
3.56000
-
1
-
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 25 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
RS232
image
AB418
Assmann WSW Components
GENDER CHANGER DSUB HD 15POS M-M
203
-
3.84000
-
1
-
Active
D-Sub, 15 HD, Male
D-Sub, 15 HD, Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
AB468
Assmann WSW Components
ADAPTER RS 232 DSUB 9M-25F
184
-
3.84000
-
1
-
Active
D-Sub, 25 Pin Female
D-Sub, 9 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
RS232
image
GCLP09M09M
Norcomp Inc.
GENDER CHANGER DSUB 09POS M-M
181
-
3.85000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 9 Pin Male
D-Sub, 9 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
GCLP09F09F
Norcomp Inc.
GENDER CHANGER DSUB 09POS F-F
266
-
4.08000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 9 Pin Female
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
320X12539X
Conec
GENDER CHANGER DSUB 15POS F-F
135
-
4.55000
-
1
-
Active
D-Sub, 15 Pin Female
D-Sub, 15 Pin Female
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
GCLP15M15F
Norcomp Inc.
CONN SAVER DSUB 15POS M-F
773
-
4.68000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 15 Pin Female
D-Sub, 15 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
GCLP25M25F
Norcomp Inc.
CONN SAVER DSUB 25POS M-F
566
-
5.35000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 25 Pin Female
D-Sub, 25 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
GCHDLPF15M15M
Norcomp Inc.
GENDER CHANGER HD DSUB 15POS M-M
143
-
5.45000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 15 HD, Male
D-Sub, 15 HD, Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
GCHDLPF15M15F
Norcomp Inc.
CONN SAVER HD DSUB 15POS M-F
191
-
5.90000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 15 HD, Female
D-Sub, 15 HD, Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
320X12559X
Conec
GENDER CHANGER 37POS F-F
117
-
6.08000
-
1
-
Active
D-Sub, 37 Pin Female
D-Sub, 37 Pin Female
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
GCHDLPF15F15F
Norcomp Inc.
GENDER CHANGER HD DSUB 15POS F-F
170
-
6.53000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 15 HD, Female
D-Sub, 15 HD, Female
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
GCLP37M37M
Norcomp Inc.
GENDER CHANGER DSUB 37POS M-M
155
-
7.46000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 37 Pin Male
D-Sub, 37 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
GCLP37M37F
Norcomp Inc.
CONN SAVER DSUB 37POS M-F
546
-
7.61000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 37 Pin Female
D-Sub, 37 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
GCLP37F37F
Norcomp Inc.
GENDER CHANGER DSUB 37POS F-F
135
-
7.73000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 37 Pin Female
D-Sub, 37 Pin Female
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
EHDB9FF
Switchcraft Inc.
CONN DSUB 9PIN FEMALE-FEMALE
106
-
11.36000
-
1
EH
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 9 Pin Female
Panel Mount, Square Flange
-
image
EHDB9MM
Switchcraft Inc.
CONN DSUB 9PIN MALE-MALE
169
-
12.62000
-
1
EH
Active
D-Sub, 9 Pin Male
D-Sub, 9 Pin Male
Panel Mount, Square Flange
-
image
EHHD15FF
Switchcraft Inc.
CONN DSUB 15PIN FMAL-FMAL NICKEL
116
-
14.27000
-
1
EH
Active
D-Sub, 15 Pin Female
D-Sub, 15 Pin Female
Panel Mount, Square Flange
-
image
EHHD15MFB
Switchcraft Inc.
CONN DSUB 15PIN MALE-FMALE BLK
168
-
14.40000
-
1
EH
Active
D-Sub, 15 Pin Female
D-Sub, 15 Pin Male
Panel Mount, Square Flange
-
image
GCHDLP26M26F
Norcomp Inc.
CONN SAVER HD DSUB 26POS M-F
112
-
15.22000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 26 HD, Female
D-Sub, 26 HD, Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
243A10050X
Conec
CONN DSUB ADPTR FILTER 9POS M-F
248
-
17.26000
-
1
-
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 9 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Filter, Mounting Hardware
image
FCE17E09AD210
Amphenol Commercial Products
FILTER D-SUB 9POS M/F ADAPTER
165
-
19.91000
-
1
FCE17
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 9 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Filter, Mounting Hardware
image
FCE17E09AD290
Amphenol Commercial Products
FILTER D-SUB 9 POS M/F ADAPTER
178
-
20.10000
-
1
FCE17
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 9 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Filter, Mounting Hardware
image
164A03929X
Conec
CONN PLUG SOCKET 44POS 4-40UNC
172
-
23.37000
-
1
164A
Active
D-Sub, 44 Pin Female
D-Sub, 44 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Grounding Indents
image
AB915
Assmann WSW Components
CONN ADAPTER DB9-DB25 FEMALE
252
-
3.26000
-
1
-
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 25 Pin Female
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
GCHDLP15M15M
Norcomp Inc.
GENDER CHANGER HD DSUB 15POS M-M
126
-
6.17000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 15 HD, Male
D-Sub, 15 HD, Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
243A10070X
Conec
CONN DSUB ADPTR FILTER 25POS M-F
32
-
25.31000
-
1
-
Active
D-Sub, 25 Pin Female
D-Sub, 25 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Filter, Mounting Hardware
image
AB412
Assmann WSW Components
GENDER CHANGER DSUB 15POS M-M
44
-
3.09000
-
1
-
Active
D-Sub, 15 Pin Male
D-Sub, 15 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
30-9516
Cinch Connectivity Solutions AIM-Cambridge
CONN ADAPTER D-SUB 9FMALE-25MALE
67
-
3.45000
-
1
-
Active
D-Sub, 25 Pin Male
D-Sub, 9 Pin Female
Free Hanging (In-Line)
-
image
320X12529X
Conec
GENDER CHANGER DSUB 15POS M-M
81
-
4.35000
-
1
-
Active
D-Sub, 15 Pin Male
D-Sub, 15 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
GCLP15F15F
Norcomp Inc.
GENDER CHANGER DSUB 15POS F-F
43
-
4.83000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 15 Pin Female
D-Sub, 15 Pin Female
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
GCLP25F25F
Norcomp Inc.
GENDER CHANGER DSUB 25POS F-F
76
-
5.48000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 25 Pin Female
D-Sub, 25 Pin Female
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
320X12549X
Conec
GENDER CHANGER 37POS M-M
67
-
6.23000
-
1
-
Active
D-Sub, 37 Pin Male
D-Sub, 37 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
GCHDLP26M26M
Norcomp Inc.
GENDER CHANGER HD DSUB 26POS M-M
70
-
15.05000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 26 HD, Male
D-Sub, 26 HD, Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
GCHDLP26F26F
Norcomp Inc.
GENDER CHANGER HD DSUB 26POS F-F
47
-
15.36000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 26 HD, Female
D-Sub, 26 HD, Female
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
FCE17-E09AD-250
Amphenol Commercial Products
FILTER MALE/FEMALE ADPT 9POS
38
-
20.10000
-
1
FCE17
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 9 Pin Male
Through Hole
Filters
image
GCHDLP62M62M
Norcomp Inc.
GENDER CHANGER HD DSUB 62POS M-M
16
-
20.35000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 62 HD, Male
D-Sub, 62 HD, Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
GCHDLP62M62F
Norcomp Inc.
CONN SAVER HD DSUB 62POS M-F
21
-
20.59000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 62 HD, Female
D-Sub, 62 HD, Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
GCHDLP62F62F
Norcomp Inc.
GENDER CHANGER HD DSUB 62POS F-F
93
-
20.81000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 62 HD, Female
D-Sub, 62 HD, Female
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
230016003
Wurth Electronics Inc
D-SUB FILT-ADAPTER 9-POLE
71
-
22.92000
-
1
-
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 9 Pin Male
Panel Mount
Filter
image
163A50049X
Conec
50 POS CONNECTOR SAVER
46
-
24.92000
-
1
-
Active
D-Sub, 50 Pin, Female
D-Sub, 50 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
232016003
Wurth Electronics Inc
D-SUB FILT-ADAPTER 15-POLE
21
-
29.00000
-
1
-
Active
D-Sub, 15 Pin Female
D-Sub, 15 Pin Male
Panel Mount
Filter
image
09641007240
Harting
M/F DSUB FILTER ADAPTER 9PIN
47
-
34.21000
-
1
-
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 9 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Filter, Mounting Hardware
image
2708245
Phoenix Contact
9POS DSUB ML CONNECTOR
20
157
48.00000
-
1
SUBCON
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 9 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Shielded, Terminal Block
image
2708119
Phoenix Contact
9POS DSUB FML CONNECTOR
12
-
52.00000
-
1
SUBCON
Active
D-Sub, 9 Pin Male
D-Sub, 9 Pin Female
Free Hanging (In-Line)
Shielded, Terminal Block
image
AB913
Assmann WSW Components
CONN ADAPTER D-SUB 9-25POS MALE
41
-
3.64000
-
1
-
Active
D-Sub, 9 Pin Male
D-Sub, 25 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
P150-000
Tripp Lite
GENDER CHANGER DB9F TO DB9F
88
-
4.28000
-
1
-
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 9 Pin Female
Free Hanging (In-Line)
Shielded
image
GCLP15M15M
Norcomp Inc.
GENDER CHANGER DSUB 15POS M-M
91
-
4.58000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 15 Pin Male
D-Sub, 15 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
DAH1SSAAX01A
Conec
GENDER CHANGER DSUB HD 15POS F-F
87
-
4.60000
-
1
-
Active
D-Sub, 15 HD, Female
D-Sub, 15 HD, Female
Free Hanging (In-Line)
-
image
-
1652651
Phoenix Contact
GENDER CHANGER D-SUB 9POS M-M
31
-
5.45000
-
1
PLUSCON VS
Active
D-Sub, 9 Pin Male
D-Sub, 9 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
-
image
320X10549X
Conec
GENDER CHANGER DSUB 25POS M-M
45
-
6.12000
-
1
-
Active
D-Sub, 25 Pin Male
D-Sub, 25 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
EHHD15MF
Switchcraft Inc.
CONN DSUB 15PIN MALE-FMALE
87
-
15.70000
-
1
EH
Active
D-Sub, 15 Pin Female
D-Sub, 15 Pin Male
Panel Mount, Square Flange
-
image
GCHDLP44M44F
Norcomp Inc.
CONN SAVER HD DSUB 44POS M-F
65
-
16.02000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 44 HD, Female
D-Sub, 44 HD, Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
GCHDLP44M44M
Norcomp Inc.
GENDER CHANGER HD DSUB 44POS M-M
90
-
16.48000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 44 HD, Male
D-Sub, 44 HD, Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
FCE17A15AD290
Amphenol Commercial Products
FILTER D-SUB 15POS M/F ADAPTER
35
-
25.66000
-
1
FCE17
Active
D-Sub, 15 Pin Female
D-Sub, 15 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Filter, Mounting Hardware
image
243A11690X
Conec
CONN DSUB HD FILTER 26POS
77
-
31.88000
-
1
-
Active
D-Sub, 26 HD, Female
D-Sub, 26 HD, Male
Free Hanging (In-Line)
Filter, Mounting Hardware
image
FCE17B25AD290
Amphenol Commercial Products
FILTER D-SUB 25PO M/F ADAPTER
75
-
35.13000
-
1
FCE17
Active
D-Sub, 25 Pin Female
D-Sub, 25 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Filter, Mounting Hardware
image
09643007240
Harting
M/F DSUB FILTER ADAPTER 25PIN
43
-
57.10000
-
1
-
Active
D-Sub, 25 Pin Female
D-Sub, 25 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Filter, Mounting Hardware
image
GCHDLP15M15F
Norcomp Inc.
CONN SAVER HD DSUB 15POS M-F
65
-
6.38000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 15 HD, Female
D-Sub, 15 HD, Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware, Position 9 Not Loaded
image
GCHDLP15F15F
Norcomp Inc.
GENDER CHANGER HD DSUB 15POS F-F
34
-
6.53000
-
1
GCLP
Active
D-Sub, 15 HD, Female
D-Sub, 15 HD, Female
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
FCE17-A15AD-250
Amphenol Commercial Products
FILTER D-SUB 15POS M/F ADAPTER
49
-
25.66000
-
1
FCE17
Active
D-Sub, 15 Pin Female
D-Sub, 15 Pin Male
Through Hole
Filter, Mounting Hardware
image
09643007210
Harting
M/F DSUB FILTER ADAPTER 25PIN
48
-
57.10000
-
1
-
Active
D-Sub, 25 Pin Female
D-Sub, 25 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Filter, Mounting Hardware
image
09644007240
Harting
M/F DSUB FILTER ADAPTER 37PIN
41
-
72.39000
-
1
-
Active
D-Sub, 37 Pin Female
D-Sub, 37 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Filter, Mounting Hardware
image
09644007210
Harting
M/F DSUB FILTER ADAPTER 37PIN
17
-
72.39000
-
1
-
Active
D-Sub, 37 Pin Female
D-Sub, 37 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Filter, Mounting Hardware
163A50009X
Conec
9 POS CONNECTOR SAVER
48
-
10.70000
-
1
-
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 9 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware
image
163A50019X
Conec
15 POS CONNECTOR SAVER
40
-
13.55000
-
1
163A
Active
D-Sub, 15 Pin Female
D-Sub, 15 Pin Male
-
-
image
243A11680X
Conec
CONN DSUB ADT HD FILTER 15POS
54
-
23.09000
-
1
-
Active
D-Sub, 15 HD, Female
D-Sub, 15 HD, Male
Free Hanging (In-Line)
Filter, Mounting Hardware
image
230017003
Wurth Electronics Inc
D-SUB FILTERADAPTER 500V
73
-
28.50000
-
1
-
Active
D-Sub, 9 Pin Male
D-Sub, 9 Pin Female
Panel Mount
Filter
image
09641007220
Harting
M/F DSUB FILTER ADAPTER 9PIN
50
-
34.21000
-
1
-
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 9 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Filter, Mounting Hardware
image
09641007210
Harting
M/F DSUB FILTER ADAPTER 9PIN
30
-
34.21000
-
1
-
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 9 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Filter, Mounting Hardware
image
232017003
Wurth Electronics Inc
D-SUB FILTERADAPTER 500V
67
-
34.50000
-
1
-
Active
D-Sub, 15 Pin Male
D-Sub, 15 Pin Female
Panel Mount
Filter
6STD09AAA99B90X
Conec
GENDER CHANGER DSUB 9POS M-F
20
-
41.07000
-
1
-
Active
-
-
-
-
image
09642007230
Harting
M/F DSUB FILTER ADAPTER 15PIN
31
-
45.62000
-
1
-
Active
D-Sub, 15 Pin Female
D-Sub, 15 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Filter, Mounting Hardware
image
243A10140X
Conec
50 POS FILTER ADAPTER 1300PF
15
-
48.03000
-
1
-
Active
D-Sub, 50 Pin, Female
D-Sub, 50 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Filter, Grounding Indents
image
243A11700X
Conec
CONN DSUB ADPTR FILTER 44POS
10
-
48.23000
-
1
-
Active
-
-
-
-
image
234017003
Wurth Electronics Inc
D-SUB FILTERADAPTER 500V
49
-
52.50000
-
1
-
Active
D-Sub, 25 Pin Male
D-Sub, 25 Pin Female
Panel Mount
Filter
image
236017003
Wurth Electronics Inc
D-SUB FILTERADAPTER 500V
28
-
61.50000
-
1
-
Active
D-Sub, 37 Pin Male
D-Sub, 37 Pin Female
Panel Mount
Filter
image
09644007230
Harting
CONN M/F DSUB ADAPTER 37 PIN
37
-
72.39000
-
1
-
Active
D-Sub, 37 Pin Female
D-Sub, 37 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
Filter, Mounting Hardware
image
212559-2
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN SAVER M-F 9POS
23
-
150.37000
-
1
AMPLIMITE 109
Active
D-Sub, 9 Pin Female
D-Sub, 9 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
-
image
212560-2
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN D-SUB SAVER 15POS
24
-
180.69000
-
1
AMPLIMITE 109
Active
D-Sub, 15 Pin Female
D-Sub, 15 Pin Male
Free Hanging (In-Line)
-
image
211010-4
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN SAVER M-F HD 15POS
10
-
241.76000
-
1
AMPLIMITE 90
Active
D-Sub, 15 HD, Female
D-Sub, 15 HD, Male
Free Hanging (In-Line)
-
image
211011-4
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN SAVER M-F HD 26POS
10
-
302.70000
-
1
AMPLIMITE 90
Active
D-Sub, 26 HD, Female
D-Sub, 26 HD, Male
Free Hanging (In-Line)
-
image
211012-4
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN SAVER D-SUB 44POS M-F
8
-
405.38000
-
1
AMPLIMITE 90
Active
D-Sub, 44 HD, Female
D-Sub, 44 HD, Male
Free Hanging (In-Line)
-
image
211015-4
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
CONN D-SUB PLUG SAVER 104POS
10
-
743.13000
-
1
AMPLIMITE 90
Active
D-Sub, 104 HD, Female
D-Sub, 104 HD, Male
Free Hanging (In-Line)
-
MAP2XAAAH02R262X
Conec
15P METAL PI FILT ADAPT 1300PF
18
-
35.50000
-
1
-
Active
D-Sub, 15 Pin Male
D-Sub, 15 Pin Female
Free Hanging (In-Line)
Mounting Hardware

مقایسه