یافته‌ها: 296سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

رمزگذاری شده، کلید

مشخصات


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
رمزگذاری شده، کلید
مشخصات
image
H4CMC6DI
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 MALE HALF 10AWG/6MM2
4791
-
2.24000
-
1
Helios H4
Active
Male Coupler
Minus
10 AWG
image
1774674
Phoenix Contact
CONN FEMALE SPRING CAGE
2803
300
2.48000
-
1
-
Active
Female Coupler
-
2.5mm² ~ 6mm²
image
H4CFC4DI
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 FEMALE HALF 12AWG/4MM2
1051
-
2.61000
-
1
Helios H4
Active
Female Coupler
Plus
12 AWG
image
H4CFC6DI
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 FEMALE HALF 10AWG/6MM2
10783
-
2.70000
-
1
Helios H4
Active
Female Coupler
Plus
10 AWG
image
-
H4CME8DM
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 MALE HALF 8AWG/10MM2
3807
-
3.83000
-
1
Helios H4
Active
Male Coupler
Minus
8 AWG
image
H4CFE8DM
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 FEMALE HALF 8AWG/10MM2
3762
-
4.62000
-
1
Helios H4
Active
Female Coupler
Plus
8 AWG
image
H4CPC6DI
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 MATED PAIR 10AWG/6MM2
11492
-
4.92000
-
1
Helios H4
Active
Female Coupler and Male Coupler
Minus, Plus
10 AWG
image
H4CFC4DIS
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 FEMALE HALF 12AWG/4MM2
744
-
2.24000
-
1
Helios H4
Active
Female Coupler
Plus
12 AWG
image
H4CPC2DI
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 MATED PAIR 14AWG/2.5MM2
7893
-
4.76000
-
1
Helios H4
Active
Female Coupler and Male Coupler
Minus, Plus
14 AWG
image
H4CPC4DI
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 MATED PAIR 12AWG/4MM2
400
-
4.76000
-
1
Helios H4
Active
Female Coupler and Male Coupler
Minus, Plus
12 AWG
image
H4CPM6DI
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 MATED PAIR 10AWG/6MM2
961
-
5.41000
-
1
Helios H4
Active
Female Coupler and Male Coupler
Minus, Plus
10 AWG
image
H4CMC4DI
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 MALE HALF 12AWG/4MM2
2657
-
2.15000
-
1
Helios H4
Active
Male Coupler
Minus
12 AWG
image
H4CMC2DI
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 MALE HALF 14AWG/2.5MM2
1599
-
2.15000
-
1
Helios H4
Active
Male Coupler
Minus
14 AWG
image
H4CMM4DI
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 MALE HALF 12AWG/4MM2
380
-
2.15000
-
1
Helios H4
Active
Male Coupler
Minus
12 AWG
image
H4CMM6DI
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 MALE HALF 10AWG/6MM2
5066
-
2.24000
-
1
Helios H4
Active
Male Coupler
Minus
10 AWG
image
1971862-1
TE Connectivity AMP Connectors
SOCKET CONNECTOR KITS, PV4-B1
1000
-
2.30000
-
1
Solarlok PV4
Active
Female Coupler
Plus
10 ~ 12 AWG
image
H4CFC2DI
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 FEMALE HALF 14AWG/2.5MM2
5900
-
2.61000
-
1
Helios H4
Active
Female Coupler
Plus
14 AWG
image
H4CFM6DI
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 FEMALE HALF 10AWG/6MM2
836
-
2.70000
-
1
Helios H4
Active
Female Coupler
Plus
10 AWG
image
7-1394461-5
TE Connectivity AMP Connectors
CONN MALE COUPLER UNKEYED 10AWG
15525
-
3.86000
-
1
Solarlok
Active
Male Coupler
Non-Keyed
10 AWG
image
6-1394462-3
TE Connectivity AMP Connectors
CONN FEMALE PLUS COUPLER 10AWG
2041
-
3.86000
-
1
Solarlok
Active
Female Coupler
Plus
10 AWG
image
4-1394462-9
TE Connectivity AMP Connectors
CONN FEMALE MINUS COUPLER 12AWG
1877
-
3.86000
-
1
Solarlok
Active
Female Coupler
Minus
12 AWG
image
4-1394462-8
TE Connectivity AMP Connectors
CONN FEMALE PLUS COUPLER 12AWG
333
-
3.86000
-
1
Solarlok
Active
Female Coupler
Plus
12 AWG
image
7-1394461-4
TE Connectivity AMP Connectors
CONN MALE MINUS COUPLER 10AWG
3881
-
4.29000
-
1
Solarlok
Active
Male Coupler
Minus
10 AWG
image
7-1394461-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN MALE COUPLER UNKEYED 12AWG
539
-
4.29000
-
1
Solarlok
Active
Male Coupler
Non-Keyed
12 AWG
image
6-1394462-4
TE Connectivity AMP Connectors
CONN FEMALE MINUS COUPLER 10AWG
1316
-
4.46000
-
1
Solarlok
Active
Female Coupler
Minus
10 AWG
image
H4CPM2DI
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 MATED PAIR 14AWG/2.5MM2
533
-
5.13000
-
1
Helios H4
Active
Female Coupler and Male Coupler
Minus, Plus
14 AWG
image
7-1394461-3
TE Connectivity AMP Connectors
CONN MALE PLUS COUPLER 10AWG
478
-
4.29000
-
1
Solarlok
Active
Male Coupler
Plus
10 AWG
image
7-1394461-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN MALE MINUS COUPLER 12AWG
897
-
4.46000
-
1
Solarlok
Active
Male Coupler
Minus
12 AWG
image
1394738-4
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RECEPT 12AWG MINUS KEYED
421
-
4.46000
-
1
Solarlok
Active
Converter Receptacle, Male Pin
Minus
12 AWG
image
5-1394462-6
TE Connectivity AMP Connectors
CONN FEMALE MINUS COUPLER 10AWG
105
-
4.46000
-
1
Solarlok
Active
Female Coupler
Minus
10 AWG
image
1394738-3
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RECEPT 12AWG PLUS KEYED
1006
-
4.76000
-
1
Solarlok
Active
Converter Receptacle, Male Pin
Plus
12 AWG
image
2120382-6
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RECEPT 10AWG MINUS KEYED
248
-
5.10000
-
1
Solarlok
Active
Converter Receptacle, Male Pin
Minus
10 AWG
image
UTXCFA0AM
Amphenol Industrial Operations
CONN FEMALE NO CONTACT
1929
-
1.52000
-
1
UTXâ„¢
Active
Female Coupler Housing
Plus
-
image
UTXCMA0AM
Amphenol Industrial Operations
CONN MALE NO CONTACT
1929
-
1.52000
-
1
UTXâ„¢
Active
Male Coupler Housing
Minus
-
image
UTXCFA2AM
Amphenol Industrial Operations
CONN FEMALE 14AWG/2.5MM2
990
-
2.36000
-
1
UTXâ„¢
Active
Female Coupler
Plus
14 AWG
image
UTXCFA4AM
Amphenol Industrial Operations
CONN FEMALE 12AWG/4MM2
761
-
2.36000
-
1
UTXâ„¢
Active
Female Coupler
Plus
10 ~ 12 AWG
image
1394462-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN FEMALE CABLE COUPLER 14AWG
294
-
3.57000
-
1
Solarlok
Active
Female Coupler
Plus
14 AWG
image
UTXCML8AM
Amphenol Industrial Operations
CONN MALE 8AWG/10MM3
995
-
4.07000
-
1
UTXâ„¢
Active
Male Coupler
Minus
8 AWG
image
6-1394461-5
TE Connectivity AMP Connectors
CONN MALE PLUS COUPLER 10AWG
113
-
4.46000
-
1
Solarlok
Active
Male Coupler
Plus
10 AWG
image
UTXCFL8AM
Amphenol Industrial Operations
CONN FEMALE 8AWG/10MM2
995
-
4.53000
-
1
UTXâ„¢
Active
Female Coupler
Plus
8 AWG
image
1971861-2
TE Connectivity AMP Connectors
PIN CONNECTOR KITS, PV4-A1
545
-
2.34000
-
1
Solarlok PV4
Active
Male Coupler
Minus
10 ~ 12 AWG
image
1971862-2
TE Connectivity AMP Connectors
SOCKET CONNECTOR KITS, PV4-B1
196
-
2.34000
-
1
Solarlok PV4
Active
Female Coupler
Plus
10 ~ 12 AWG
image
2-1971862-2
TE Connectivity AMP Connectors
SOCKET CONNECTOR KITS, PV4-B1
193
-
3.08000
-
1
Solarlok PV4
Active
Female Coupler
Plus
10 ~ 12 AWG
image
2-1971861-2
TE Connectivity AMP Connectors
PIN CONNECTOR KITS, PV4-A1
174
-
3.08000
-
1
Solarlok PV4
Active
Male Coupler
Minus
10 ~ 12 AWG
image
1971861-1
TE Connectivity AMP Connectors
PIN CONNECTOR KITS, PV4-A1
514
-
3.16000
-
1
Solarlok PV4
Active
Male Coupler
Minus
10 ~ 12 AWG
image
1394461-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN MALE CABLE COUPLER 14AWG
803
-
4.02000
-
1
Solarlok
Active
Male Coupler
Minus
14 AWG
image
1394738-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RECEPT 14AWG MINUS KEYED
502
-
4.79000
-
1
Solarlok
Active
Converter Receptacle, Male Pin
Minus
14 AWG
image
1302440201
Molex, LLC
CONN SOCKET ASSEMBLY 10-12AWG
453
-
5.08000
-
1
SolarSpecâ„¢
Obsolete
Female Coupler Housing
Plus
10 ~ 12 AWG
image
1302440202
Molex, LLC
CONN PIN ASSEMBLY 10-12AWG
255
-
5.28000
-
1
SolarSpecâ„¢
Obsolete
Male Coupler Housing
Minus
10 ~ 12 AWG
image
H4CMC4DIS
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 MALE HALF 12AWG/4MM2
569
-
1.82000
-
1
Helios H4
Active
Male Coupler
Minus
12 AWG
image
1740210-7
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RECEPT 14AWG PLUS KEYED
100
-
4.29000
-
1
Solarlok
Active
Converter Receptacle, Male Pin
Plus
14 AWG
image
1394461-3
TE Connectivity AMP Connectors
CONN MALE PLUS COUPLER 12AWG
75
-
4.46000
-
1
Solarlok
Active
Male Coupler
Plus
12 AWG
image
1394462-4
TE Connectivity AMP Connectors
CONN FEMALE MINUS COUPLER 12AWG
61
-
4.46000
-
1
Solarlok
Active
Female Coupler
Minus
12 AWG
image
1954283-1
TE Connectivity AMP Connectors
COMBINER BOX SOLARLOK 5 STRING
3
-
254.79000
-
1
Solarlok
Active
Combiner Box
Minus, Plus
5-String, 10 Connectors with Dust Covers
image
1740210-8
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RECEPT 14AWG MINUS KEYED
89
-
4.29000
-
1
Solarlok
Active
Converter Receptacle, Male Pin
Minus
14 AWG
image
1740210-6
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RECEPT 10AWG MINUS KEYED
73
-
4.29000
-
1
Solarlok
Active
Converter Receptacle, Male Pin
Minus
10 AWG
image
1740210-5
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RECEPT 10AWG PLUS KEYED
65
-
4.29000
-
1
Solarlok
Active
Converter Receptacle, Male Pin
Plus
10 AWG
image
1-1740210-0
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RECEPT 12AWG MINUS KEYED
40
-
4.29000
-
1
Solarlok
Active
Converter Receptacle, Male Pin
Minus
12 AWG
image
1740210-9
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RECEPT 12AWG PLUS KEYED
34
-
4.29000
-
1
Solarlok
Active
Converter Receptacle, Male Pin
Plus
12 AWG
image
1394462-3
TE Connectivity AMP Connectors
CONN FEMALE PLUS COUPLER 12AWG
78
-
4.46000
-
1
Solarlok
Active
Female Coupler
Plus
12 AWG
image
1394461-4
TE Connectivity AMP Connectors
CONN MALE MINUS COUPLER 12AWG
72
-
4.46000
-
1
Solarlok
Active
Male Coupler
Minus
12 AWG
image
7-1394461-0
TE Connectivity AMP Connectors
CONN MALE PLUS COUPLER 12AWG
39
-
4.46000
-
1
Solarlok
Active
Male Coupler
Plus
12 AWG
image
2120382-3
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RECEPT 12AWG PLUS KEYED
100
-
5.10000
-
1
Solarlok
Active
Converter Receptacle, Male Pin
Plus
12 AWG
image
2120382-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RECEPT 14AWG PLUS KEYED
99
-
5.10000
-
1
Solarlok
Active
Converter Receptacle, Male Pin
Plus
14 AWG
image
2120382-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RECEPT 14AWG MINUS KEYED
99
-
5.10000
-
1
Solarlok
Active
Converter Receptacle, Male Pin
Minus
14 AWG
image
2120382-4
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RECEPT 12AWG MINUS
78
-
5.10000
-
1
Solarlok
Active
Converter Receptacle, Male Pin
Minus
12 AWG
image
2120382-5
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RECEPT 10AWG PLUS KEYED
45
-
5.10000
-
1
Solarlok
Active
Converter Receptacle, Male Pin
Plus
10 AWG
image
1740699-1
TE Connectivity AMP Connectors
MODULE BOX ASSY SOLARLOK
89
-
28.14000
-
1
Solarlok
Active
Junction, Module Box
Minus, Plus
4 Contact Rails, 2 Direct Wires
image
UTXCMA4AM
Amphenol Industrial Operations
CONN MALE 12AWG/4MM2
1000
-
1.89000
-
1
UTXâ„¢
Active
Male Coupler
Minus
10 ~ 12 AWG
image
UTXCMA2AM
Amphenol Industrial Operations
CONN MALE 14AWG/2.5MM2
990
-
1.89000
-
1
UTXâ„¢
Active
Male Coupler
Minus
14 AWG
image
6-1394461-6
TE Connectivity AMP Connectors
CONN MALE MINUS COUPLER 10AWG
100
-
4.46000
-
1
Solarlok
Active
Male Coupler
Minus
10 AWG
image
1394461-7
TE Connectivity AMP Connectors
CONN MALE CABLE COUPLER 10AWG
97
-
4.46000
-
1
Solarlok
Active
Male Coupler
Plus
14 AWG
image
6-1394461-4
TE Connectivity AMP Connectors
CONN MALE COUPLER UNKEYED 10AWG
90
-
4.46000
-
1
Solarlok
Active
Male Coupler
Non-Keyed
10 AWG
image
1409218
Phoenix Contact
CONN PRC CIRCULAR 3POS
48
-
9.44000
-
1
PRC
Active
Female Coupler Housing
-
1.5mm² ~ 6mm²
image
1409206
Phoenix Contact
CONN PRC CIRCULAR 5POS
69
-
12.13000
-
1
PRC
Active
Female Coupler Housing
-
1.5mm² ~ 6mm²
image
1410629
Phoenix Contact
CONN PRC CIRCULAR 5POS
10
-
19.58000
-
1
PRC
Active
Male Coupler
-
1.5mm² ~ 6mm²
image
1409205
Phoenix Contact
CONN PRC CIRCULAR 5POS
9
-
19.58000
-
1
PRC
Active
Male Coupler
-
1.5mm² ~ 6mm²
image
1410656
Phoenix Contact
CONN PRC CIRCULAR 5POS
9
3
20.83000
-
1
PRC
Active
Male Coupler
-
1.5mm² ~ 6mm²
image
2-1971861-1
TE Connectivity AMP Connectors
PIN CONNECTOR KITS, PV4-A1
51
-
3.03000
-
1
Solarlok PV4
Active
Male Coupler
Minus
10 ~ 12 AWG
image
2-1971862-1
TE Connectivity AMP Connectors
SOCKET CONNECTOR KITS, PV4-B1
34
-
3.03000
-
1
Solarlok PV4
Active
Female Coupler
Plus
10 ~ 12 AWG
1394461-8
TE Connectivity AMP Connectors
CONN MALE MINUS COUPLER 10AWG
92
-
4.46000
-
1
Solarlok
Active
Male Coupler
Minus
10 AWG
image
1394462-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN FEMALE CABLE COUPLER 14AWG
81
-
4.46000
-
1
Solarlok
Active
Female Coupler
Minus
14 AWG
image
1394461-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN MALE CABLE COUPLER 14AWG
73
-
4.46000
-
1
Solarlok
Active
Male Coupler
Plus
14 AWG
image
6-1394461-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN MALE COUPLER UNKEYED
61
-
4.46000
-
1
Solarlok
Active
Male Coupler
Non-Keyed
14 AWG
image
1302441201
Molex, LLC
CONN SOCKET ASSEMBLY 10-12AWG
53
-
14.19000
-
1
SolarSpecâ„¢
Obsolete
Female Coupler
Plus
10 ~ 12 AWG
image
1302441202
Molex, LLC
CONN PIN ASSEMBLY KIT 10-12AWG
53
-
14.72000
-
1
SolarSpecâ„¢
Obsolete
Male Coupler
Minus
10 ~ 12 AWG
image
1774687
Phoenix Contact
CONN MALE SPRING CAGE
839
-
2.52000
-
1
-
Active
Male Coupler
-
2.5mm² ~ 6mm²
image
5-1394462-5
TE Connectivity AMP Connectors
CONN FEMALE PLUS COUPLER 10AWG
9
-
4.46000
-
1
Solarlok
Active
Female Coupler
Plus
10 AWG
image
1410659
Phoenix Contact
CONN PRC PLUG CIRCULAR 3POS
10
-
12.25000
-
1
PRC
Active
Male Coupler
-
1.5mm² ~ 6mm²
image
1409217
Phoenix Contact
CONN PRC PLUG CIRCULAR 3POS
6
-
12.25000
-
1
PRC
Active
Male Coupler
-
1.5mm² ~ 6mm²
image
1410661
Phoenix Contact
CONN PRC CIRCULAR 3POS
14
-
13.49000
-
1
PRC
Active
Male Coupler
-
1.5mm² ~ 6mm²
image
1410655
Phoenix Contact
CONN PRC CIRCULAR 5POS
5
-
19.58000
-
1
PRC
Active
Male Coupler
-
1.5mm² ~ 6mm²
H4FF4R
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 FEMALE 4MM2
-
-
0.49213
-
6000
Helios H4
Active
Female Coupler and Male Coupler
Minus, Plus
10 AWG
H4CFC0DM
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 FEMALE
-
-
0.89400
-
5000
Helios H4
Active
Female Coupler Housing
Plus
-
H4CFM0DM
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 FEMALE
-
-
0.89400
-
5000
Helios H4
Active
Female Coupler Housing
Plus
-
H4CFN0DM
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 FEMALE
-
-
0.89400
-
5000
Helios H4
Active
Female Coupler Housing
Plus
-
H4CMC0DM
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 MALE
-
-
0.89400
-
5000
Helios H4
Active
Male Coupler Housing
Minus
-
H4CMM0DM
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 MALE
-
-
0.89400
-
5000
Helios H4
Active
Male Coupler Housing
Minus
-
H4CMN0DM
Amphenol Industrial Operations
CONN H4 MALE
-
-
0.89400
-
5000
Helios H4
Active
Male Coupler Housing
Minus
-
image
1704925
Phoenix Contact
CONNECTOR CRIMP BLK
-
-
0.95000
-
50
-
Active
-
-
-

مقایسه