یافته‌ها: 448سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع لوازم جانبی

برای استفاده با / محصولات مرتبط


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع لوازم جانبی
برای استفاده با / محصولات مرتبط
image
730-00/05
Qualtek
CLIP RETAINER FOR POWER PLUG
4400
-
2.81000
-
1
730
Active
Retainer Clip
AC Power Plug Assembly
image
730-00/00
Qualtek
CLIP RETAINER FOR POWER PLUG
8114
-
3.46000
-
1
730
Active
Retainer Clip
AC Power Plug Assembly
image
KT0006
Bulgin
CLIP RETAINER FOR POWER PLUG
2686
-
3.95000
-
1
-
Active
Retainer Clip
Power Entry Inlets and Outlets
image
-
731-00/00
Qualtek
CLIP RETAINER FOR POWER PLUG
2009
-
3.97000
-
1
731
Active
Retainer Clip
AC Power Plug Assembly
image
11328
Bulgin
INSULATION BOOT BLACK
2615
-
0.91000
-
1
-
Active
Boot, Insulating
Power Entry Inlets and Outlets
image
4301.1407
Schurter Inc.
FUSE DRWR FOR PWR MOD X-SAFE 1PL
2022
4900
2.62000
-
1
Fusedrawer 2
Active
Fuse Drawer
DD11, DD12, DD21, DD22, KEA-Print, KFA, KMF
image
4301.1405
Schurter Inc.
FUSE DRWR FOR PWR MOD F'GRIP 1PL
1477
3750
2.62000
-
1
Fusedrawer 2
Active
Fuse Drawer
DD11, DD12, DD21, DD22, KEA-Print, KFA, KMF
image
4301.1409
Schurter Inc.
FUSE DRWR FOR PWR MOD F'GRIP 1PL
1520
700
3.77000
-
1
Fusedrawer 2
Active
Fuse Drawer
DD11, DD12, DD21, DD22, KEA-Print, KFA, KMF
image
4301.1401
Schurter Inc.
FUSE DRWR FOR PWR MOD F'GRIP 2PL
5509
18950
4.50000
-
1
Fusedrawer 2
Active
Fuse Drawer
DD11, DD12, DD21, DD22, KEA-Print, KFA, KMF
image
4301.1403
Schurter Inc.
FUSE DRWR FOR PWR MOD X-SAFE 2PL
2027
15800
4.50000
-
1
Fusedrawer 2
Active
Fuse Drawer
DD11, DD12, DD21, DD22, KEA-Print, KFA, KMF
image
4303.2401
Schurter Inc.
FUSE DRWR FOR PWR MOD F'GRIP 2PL
857
2100
4.51000
-
1
Fusedrawer 3
Active
Fuse Drawer
CD, CD-Bowdencable, KD, KD-Bowdencable, KEC, KFC
image
4700.0002
Schurter Inc.
CORD RETAINR FOR PLUG KIT B
807
1100
5.03000
-
1
-
Active
Retainer Clip
Power Entry Inlets and Outlets
image
6609145-7
TE Connectivity Corcom Filters
INSULAT BOOT PWR ENT VM/EFM M1S
443
-
6.65000
-
1
M
Active
Boot, Insulating
Power Entry Modules VM and EFM, M1S Version
image
6609145-6
TE Connectivity Corcom Filters
INSULAT BOOT PWR ENT VM/EFM M4S
351
-
6.65000
-
1
M
Active
Boot, Insulating
Power Entry Modules VM and EFM, M4S Version
image
0888.0021
Schurter Inc.
CORD RETAINING CLAMP
666
1800
10.52000
-
1
0888
Active
-
-
image
4303.2406
Schurter Inc.
FUSE DRWR FOR PWR MOD F'GRIP 1PL
530
500
2.57000
-
1
Fusedrawer 3
Active
Fuse Drawer
CD, CD-Bowdencable, KD, KD-Bowdencable, KEC, KFC
image
4303.2906
Schurter Inc.
FUSE DRWR FGRIP 6.3X32 1PL
191
100
2.57000
-
1
Fusedrawer 3
Active
Fuse Drawer
CD, CD-Bowdencable, KD, KD-Bowdencable, KEC, KFC
image
0098.0103
Schurter Inc.
SEALING KIT
817
-
2.61000
-
1
6120-3
Active
Sealing Kit
Power Entry Inlet Series 6120-3
image
4301.1411
Schurter Inc.
FUSE DRWR FOR PWR MOD X-SAFE 1PL
142
50
3.77000
-
1
Fusedrawer 2
Active
Fuse Drawer
DD11, DD12, DD21, DD22, KEA-Print, KFA, KMF
image
732-00/00
Qualtek
CLIP RETAINER FOR POWER PLUG
53
-
4.89000
-
1
732
Active
Retainer Clip
AC Power Plug Assembly
image
4700.0004
Schurter Inc.
CORD RETAINR FOR PLUG KIT D
988
500
5.03000
-
1
-
Active
Retainer Clip
Power Entry Inlets and Outlets
image
4700.0006
Schurter Inc.
KIT CORD RETAINR FOR PLUG TYPE F
677
-
5.03000
-
1
-
Active
Retainer Clip
Power Entry Inlets and Outlets
image
4700.0001
Schurter Inc.
CORD RETAINR FOR PLUG KIT A
423
-
5.03000
-
1
-
Active
Retainer Clip
Power Entry Inlets and Outlets
image
4700.0011
Schurter Inc.
CORD RETAINR FOR PLUG KIT L
399
100
5.03000
-
1
-
Active
Retainer Clip
Power Entry Inlets and Outlets
image
4700.0008
Schurter Inc.
CORD RETAINR FOR PLUG KIT H
384
300
5.03000
-
1
-
Active
Retainer Clip
Power Entry Inlets and Outlets
image
4700.0003
Schurter Inc.
CORD RETAINR FOR PLUG KIT C
352
-
5.03000
-
1
-
Active
Retainer Clip
Power Entry Inlets and Outlets
image
4700.0009
Schurter Inc.
CORD RETAINR FOR PLUG KIT J
289
600
5.03000
-
1
-
Active
Retainer Clip
Power Entry Inlets and Outlets
image
0859.0109
Schurter Inc.
SWITCH INSULATION BOOT CG/KG
287
600
5.75000
-
1
-
Active
Boot, Insulating
CG, DF11, DF12, EF11, EF12, KG
image
0859.0076
Schurter Inc.
INSULATING COVER
142
-
5.90000
-
1
-
Active
Cover, Rear
Power Entry Inlets and Outlets
image
4301.1413
Schurter Inc.
FUSE DRWR FOR PWR MOD F'GRIP 2PL
156
900
5.91000
-
1
Fusedrawer 2
Active
Fuse Drawer
DD11, DD12, DD21, DD22, KEA-Print, KFA, KMF
image
4301.1415
Schurter Inc.
FUSE DRWR FOR PWR MOD X-SAFE 2PL
145
200
5.91000
-
1
Fusedrawer 2
Active
Fuse Drawer
DD11, DD12, DD21, DD22, KEA-Print, KFA, KMF
image
KT0009
Bulgin
IEC RETAINING CLIP
114
-
6.21000
-
1
-
Active
Retainer Clip
Power Entry Inlets and Outlets
image
6609145-8
TE Connectivity Corcom Filters
INSULAT BOOT POWER ENT VM/EFM M4
158
-
6.36000
-
1
M
Active
Boot, Insulating
Power Entry Modules VM and EFM, M4 Version
image
4305.0001
Schurter Inc.
FUSE DRAWER X-SAFE 5X20 2POLE
195
1600
7.52000
-
1
Fusedrawer 1
Active
Fuse Drawer
CE, CG, CG-Bowdencable, KE, KG, KG-Bowdencable
image
KT0012
Bulgin
CLIP RETAINER FOR POWER PLUG
104
-
7.83000
-
1
-
Active
Retainer Clip
Power Entry Inlets and Outlets
image
206638-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN TERM PIN 16-20 AWG TIN
14000
-
0.19500
-
3500
-
Active
Contact, Male Pin
Power Cord Receptacles
image
206638-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN TERM PIN 16-20 AWG TIN
14371
-
0.46000
-
1
-
Active
Contact, Male Pin
Power Cord Receptacles
image
4311.9401
Schurter Inc.
HN 14.50A PROTECTION COVER
121
800
4.11000
-
1
-
Active
Boot, Insulating
Power Entry Inlets and Outlets
image
4303.2901
Schurter Inc.
FUSE DRWR F'GRIP 6.3X32 2PL
124
1000
4.51000
-
1
Fusedrawer 3
Active
Fuse Drawer
CD, CD-Bowdencable, KD, KD-Bowdencable, KEC, KFC
image
0859.0072
Schurter Inc.
SWITCH INSULATION BOOT KEC/KFC
120
100
4.52000
-
1
-
Active
Boot, Insulating
Power Entry Module Series KFB2
image
4700.0010
Schurter Inc.
CORD RETAINR FOR PLUG KIT K
719
900
5.03000
-
1
-
Active
Retainer Clip
Power Entry Inlets and Outlets
image
4700.0005
Schurter Inc.
CORD RETAINR FOR PLUG KIT E
153
1700
5.03000
-
1
-
Active
Retainer Clip
Power Entry Inlets and Outlets
image
4700.0021
Schurter Inc.
SEALING KIT IP 54
214
160
5.44000
-
1
-
Active
Sealing Kit
Power Entry Inlets and Outlets
image
0888.0001
Schurter Inc.
CORD RETAINING CLAMP
176
5750
5.75000
-
1
-
Active
Retaining Clamp
Power Entry Inlets and Outlets
image
4303.2403
Schurter Inc.
FUSE DRWR FOR PWR MOD X-SAFE 2PL
151
2000
7.18000
-
1
Fusedrawer 3
Active
Fuse Drawer
CD, CD-Bowdencable, KD, KD-Bowdencable, KEC, KFC
image
4301.1014.03
Schurter Inc.
FUSE DRWR FOR PWR MOD F'GRIP 2PL
219
50
7.65000
-
1
Fusedrawer 2
Active
Fuse Drawer, Voltage Selector
KEA, KFA
image
4305.0048.05
Schurter Inc.
INSERT VOLT SELECTOR PEM MARKED
120
850
9.37000
-
1
Voltage Selectors Insert 1
Active
Voltage Selector Insert
CE, CG, CG-Bowdencable, KE, KG, KG-Bowdencable
image
4305.0048.01
Schurter Inc.
INSERT VOLT SELECTOR PEM MARKED
118
1200
9.37000
-
1
Voltage Selectors Insert 1
Active
Voltage Selector Insert
CE, CG, CG-Bowdencable, KE, KG, KG-Bowdencable
image
4700.0012
Schurter Inc.
CORD RETAINR FOR PLUG KIT M
152
-
5.03000
-
1
-
Active
Retainer Clip
Power Entry Inlets and Outlets
image
RP34-SC-112
Hirose Electric Co Ltd
CONN TERM FEMALE 18-22AWG TIN
599
-
0.65000
-
1
RP34
Active
Contact, Terminal
Power Entry Inlets and Outlets
image
0859.0047
Schurter Inc.
SWITCH COVER FOR KEA/KEB1/62XX
824
4500
2.29000
-
1
-
Active
Boot, Insulating
Power Entry Inlets and Outlets
image
0859.0075
Schurter Inc.
SWITCH INSULATING BOOT KEB2
82
300
3.32000
-
1
-
Active
Boot, Insulating
Power Entry Module Series KEB2
image
0098.0078
Schurter Inc.
INSULATION COVER GSF
154
350
0.85000
-
1
-
Active
Boot, Insulating
GSF1
image
0859.0074
Schurter Inc.
SWITCH INSULATING BOOT KD
100
1100
5.66000
-
1
-
Active
Boot, Insulating
Power Entry Module Series KD
image
0859.0077
Schurter Inc.
SWITCH INSULATING BOOT CD
73
900
6.32000
-
1
-
Active
Cover, Rear
Power Entry Inlets and Outlets
image
6609145-9
TE Connectivity Corcom Filters
INSULATING BOOT PWR ENT F/M1
49
-
6.36000
-
1
M
Active
Boot, Insulating
Power Entry Modules VM and EFM, M1 Version
image
4303.2903
Schurter Inc.
FUSE DRWR X-SAFE 6.3X32 2PL
61
250
7.18000
-
1
Fusedrawer 3
Active
Fuse Drawer
CD, CD-Bowdencable, KD, KD-Bowdencable, KEC, KFC
image
730-20/01
Qualtek
CLIP RETAINER FOR POWER PLUG
449
-
2.63000
-
1
730
Active
Retainer Clip
AC Power Plug Assembly
image
4700.0007
Schurter Inc.
CORD RETAINR FOR PLUG KIT G
68
-
5.03000
-
1
-
Active
Retainer Clip
Power Entry Inlets and Outlets
image
4305.0006
Schurter Inc.
FUSE DRAWER FOR 5X20MM FUSE 1POS
48
-
5.96000
-
1
Fusedrawer 1
Active
Fuse Drawer
CE, CG, CG-Bowdencable, KE, KG, KG-Bowdencable
image
-
4305.0012
Schurter Inc.
KE/KG FUSE DRAWER 2P 10A
32
200
7.52000
-
1
Fusedrawer 1
Active
Fuse Drawer
CE, CG, CG-Bowdencable, KE, KG, KG-Bowdencable
image
4305.0048.03
Schurter Inc.
INSERT VOLT SELECTOR PEM MARKED
29
200
9.37000
-
1
Voltage Selectors Insert 1
Active
Voltage Selector Insert
CE, CG, CG-Bowdencable, KE, KG, KG-Bowdencable
image
4305.0021
Schurter Inc.
FUSE DRAWER FOR 5X20MM FUSE 2POS
50
-
9.66000
-
1
Fusedrawer 1
Active
Fuse Drawer
CE, CG, CG-Bowdencable, KE, KG, KG-Bowdencable
image
0888.0004
Schurter Inc.
CORD RETAINING CLAMP
48
450
9.69000
-
1
-
Active
Retaining Clamp
Power Entry Inlets and Outlets
image
4303.2014.01
Schurter Inc.
FUSE DRWR FOR PWR MOD F'GRIP 2PL
12
450
7.98000
-
1
Fusedrawer 3
Active
Fuse Drawer, Voltage Selector
CD, CD-Bowdencable, KD, KD-Bowdencable, KEC, KFC
image
1300190003
Molex, LLC
CONN PLUG DB 2POS YEL 1' CHAIN
-
-
69.50000
-
1
130019
Active
Safety Plug, Shorting, Male Pins (2)
Electrical Outlets
image
1300190004
Molex Connector Corporation
CONN PLUG DB 2POS YEL 2' CHAIN
1
-
82.11000
-
1
130019
Active
Safety Plug, Shorting, Male Pins (2)
Electrical Outlets
image
1300190001
Molex Connector Corporation
CONN RCPT DB 2POS ANGLE YELLOW
5
-
86.34000
-
1
130019
Active
Safety Receptacle, Angled, Female Sockets (2)
Electrical Outlets
image
4301.1014.01
Schurter Inc.
FUSE DRWR FOR PWR MOD F'GRIP 2PL
21
-
7.65000
-
1
Fusedrawer 2
Active
Fuse Drawer, Voltage Selector
KEA, KFA
image
4303.2411
Schurter Inc.
FUSE DRWR FOR PWR MOD F'GRIP 2PL
-
50
9.52000
-
1
Fusedrawer 3
Active
Fuse Drawer
CD, CD-Bowdencable, KD, KD-Bowdencable, KEC, KFC
image
-
4305.0027
Schurter Inc.
KE/KG FUSE DRAWER 2P 10A
10
700
9.66000
-
1
Fusedrawer 1
Active
Fuse Drawer
CE, CG, CG-Bowdencable, KE, KG, KG-Bowdencable
1300190018
Molex, LLC
DB 4P ANGLE RECEPTACLE ORANGE
-
-
115.65000
-
1
130019
Active
Receptacle Frame
Power Entry Inlets and Outlets
206638-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN 16-20AWG PWR CORD CRIMP
-
-
0.13672
-
35000
-
Active
Contact, Male Pin
Power Cord Receptacles
740W-D-09
Qualtek
PCB SPACER
-
-
0.24000
-
100
-
Active
PCB Spacer
-
image
206638-3
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN 16-20AWG PWR CORD CRIMP
-
-
0.24300
-
10000
-
Active
Contact, Male Pin
Power Cord Receptacles
RP34-SC-222
Hirose Electric Co Ltd
CONTACT SKT CRIMP
-
-
0.24435
-
10000
RP34
Active
Contact, Terminal
Power Entry Inlets and Outlets
RP34-SC-212
Hirose Electric Co Ltd
CONTACT SKT CRIMP
-
-
0.25110
-
10000
RP34
Active
Contact, Terminal
Power Entry Inlets and Outlets
211110-1
TE Connectivity AMP Connectors
OUTLET COVER CONVEN 12-14AWG
-
-
0.26166
-
2880
-
Active
Cap (Cover), Convenience Outlet
Convenience Outlet
-
723W-XX
Qualtek
FUSE DRAWER
-
-
0.37467
-
60
723
Active
Fuse Drawer
723W
RP34-SC-122
Hirose Electric Co Ltd
CONTACT SKT CRIMP
-
-
0.45310
-
100
RP34
Active
Contact, Terminal
Power Entry Inlets and Outlets
728-00/00
Qualtek
INSULATION BOOT
-
-
0.51510
-
2000
-
Active
Boot, Insulating
AC Receptacles Series 719, 719W, 723, 723W
796285-1
TE Connectivity AMP Connectors
HOUSING,CONV OUTLET,DUMMY
-
-
0.60800
-
1200
-
Active
Dummy Plug
Convenience Outlet
727-00/00
Qualtek
INSULATION BOOT
-
-
0.66206
-
2000
-
Active
Boot, Insulating
AC Receptacles Series 701, 701W, 702, 703, 703W, 707, 708
11987
Bulgin
PVC INSULATION BOOT
-
-
0.80850
-
100
-
Active
Insulation Boot
Power Entry Inlets and Outlets
729-00/00
Qualtek
INSULATION BOOT
-
-
0.83780
-
1000
-
Active
Boot, Insulating
AC Receptacles Series 710, 710W, 716, 716W
12075
Bulgin
PVC INSULATION BOOT
-
-
1.04410
-
100
-
Active
Insulation Boot
Power Entry Inlets and Outlets
image
14228
Bulgin
BLANKING COVER BLACK
-
-
1.25370
-
100
-
Active
Blanking Cover
Power Entry Inlets and Outlets
14277
Bulgin
BLANKING COVER-PX0591 & PX0592
-
-
1.32080
-
100
-
Active
Blanking Cover
Power Entry Inlets and Outlets
image
FP106-FW
HellermannTyton
DUAL GANG 106 DUPLEX
-
-
1.79000
-
1
-
Active
Faceplate
Electrical Outlets
image
FP106-I
HellermannTyton
DUAL GANG 106 DUPLEX
-
-
1.79000
-
1
-
Active
Faceplate
Electrical Outlets
image
FP106-W
HellermannTyton
106 DUPLEX FACEPLATE; WHITE
-
-
1.79000
-
1
-
Active
Faceplate
Electrical Outlets
14317
Bulgin
PVC INSULATION BOOT
-
-
2.02860
-
100
-
Active
Insulation Boot
Power Entry Inlets and Outlets
14340
Bulgin
PVC INSULATION BOOT
-
-
2.02860
-
100
-
Active
-
-
555890-3
TE Connectivity AMP Connectors
SR,R,1/2"HFC,.020 TAB NI PLT
-
-
2.04600
-
800
AMPINNERGY
Active
Strain Relief
AMPINNERGY Series
555890-4
TE Connectivity AMP Connectors
SR,R,9/16"HFC,.020 TAB,NI PLT
-
-
2.04600
-
800
AMPINNERGY
Active
Strain Relief
AMPINNERGY Series
12128
Bulgin
PVC INSULATION BOOT
-
-
2.20280
-
100
-
Active
Insulation Boot
Power Entry Inlets and Outlets
14064
Bulgin
PVC INSULATION BOOT
-
-
2.23230
-
100
-
Active
Insulation Boot
Power Entry Inlets and Outlets
FP106DG-FW
HellermannTyton
DUAL GANG 106 DUPLEX
-
-
2.46000
-
1
-
Active
Faceplate
Electrical Outlets
image
FP106DG-I
HellermannTyton
DUAL GANG 106 DUPLEX
-
-
2.46000
-
1
-
Active
Faceplate
Electrical Outlets
image
FP106DG-W
HellermannTyton
DUAL GANG 106 DUPLEX
-
-
2.46000
-
1
-
Active
Faceplate
Electrical Outlets

مقایسه