یافته‌ها: 353سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

تبدیل از (پایان آداپتور)

تبدیل به (پایان آداپتور)

تعداد پین‌ها

پیچ - دوتایی

اتصال نهایی - دوتایی

نوع نصب

پیچ - پست

اتصال نهایی - پست

جنس محفظه

جنس بورد


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
تبدیل از (پایان آداپتور)
تبدیل به (پایان آداپتور)
تعداد پین‌ها
پیچ - دوتایی
اتصال نهایی - دوتایی
نوع نصب
پایان‌دهنده
پیچ - پست
اتصال نهایی - پست
جنس محفظه
جنس بورد
image
LCQT-SOIC8-8
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC TO 8DIP
4368
-
3.07000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
SOIC
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
8
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
PA-SOD3SM18-08
Logical Systems Inc.
SOCKET ADAPTER SOIC TO 8DIP
2126
-
5.00000
-
1
-
Active
SOIC
DIP
8
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
-
-
-
image
PA-SOD3SM18-14
Logical Systems Inc.
SOCKET ADAPTER SOIC TO 14DIP
426
-
7.00000
-
1
-
Active
SOIC
DIP
14
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
-
-
-
image
PA-SOD3SM18-16
Logical Systems Inc.
SOCKET ADAPTER SOIC TO 16DIP
924
-
8.00000
-
1
-
Active
SOIC
DIP
16
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
-
-
-
image
08-350000-11-RC
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC TO 8DIP 0.3
3847
-
8.74000
-
1
Correct-A-Chip® 350000
Active
SOIC
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
8
0.050" (1.27mm)
Tin
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Tin-Lead
-
Polyimide (PI)
image
14-350000-11-RC
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC TO 14DIP 0.3
3421
-
8.74000
-
1
Correct-A-Chip® 350000
Active
SOIC
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
14
-
Tin
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Tin-Lead
-
Polyimide (PI)
image
20-350000-11-RC
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC TO 20DIP 0.3
1108
-
8.74000
-
1
Correct-A-Chip® 350000
Active
SOIC
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
20
-
Gold
Through Hole
Solder
0.050" (1.27mm)
Gold
-
Polyimide (PI)
image
16-350000-11-RC
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC TO 16DIP 0.3
566
-
8.74000
-
1
Correct-A-Chip® 350000
Active
SOIC
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
16
-
Tin
Through Hole
Solder
0.050" (1.27mm)
Tin-Lead
-
Polyimide (PI)
image
16-350000-10
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC TO 16DIP 0.3
341
-
8.74000
-
1
Correct-A-Chip® 350000
Active
SOIC
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
16
-
Tin
Through Hole
Solder
0.050" (1.27mm)
Tin-Lead
-
Polyimide (PI)
image
08-350000-10
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC TO 8DIP 0.3
144
-
8.74000
-
1
Correct-A-Chip® 350000
Active
SOIC
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
8
-
Tin
Through Hole
Solder
0.050" (1.27mm)
Tin-Lead
-
Polyimide (PI)
image
PA-SSD3SM18-20
Logical Systems Inc.
SOCKET ADAPTER SSOP TO 20DIP
308
-
10.00000
-
1
-
Active
SSOP
DIP
20
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
-
-
-
image
1107254-28
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER DIP TO 28DIP 0.3
1140
-
11.00000
-
1
Correct-A-Chip® 1107254
Active
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
28
0.100" (2.54mm)
Gold
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Tin
Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled
-
image
28-350002-10
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC TO 28DIP 0.3
230
-
11.06000
-
1
Correct-A-Chip® 350000
Active
SOIC
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
28
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Tin-Lead
-
FR4 Epoxy Glass
image
24-650000-10
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC TO 24DIP 0.6
202
-
14.69000
-
1
Correct-A-Chip® 650000
Active
SOIC
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
24
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Tin-Lead
-
FR4 Epoxy Glass
image
28-650000-10
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC TO 28DIP 0.6
521
-
18.54000
-
1
Correct-A-Chip® 650000
Active
SOIC
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
28
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Tin-Lead
-
FR4 Epoxy Glass
image
32-650000-10
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOJ TO 32DIP 0.6
170
-
18.54000
-
1
Correct-A-Chip® 650000
Active
SOJ
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
32
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Tin-Lead
-
FR4 Epoxy Glass
image
32-653000-10
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER PLCC TO 32DIP 0.6
113
-
29.57000
-
1
Correct-A-Chip® 653000
Active
PLCC
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
32
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Tin-Lead
-
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-TSSOP14
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER TSSOP TO 14DIP
247
-
3.51000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
TSSOP
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
14
0.026" (0.65mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-SOIC14
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC TO 14DIP
117
-
4.08000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
SOIC
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
14
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-TSSOP16
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER TSSOP TO 16DIP
310
-
4.27000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
TSSOP
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
16
0.026" (0.65mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-SOIC16W
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC-W TO 16DIP
144
-
4.27000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
SOIC-W
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
16
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
PA-MSD3SM18-08
Logical Systems Inc.
SOCKET ADAPTER MSOP TO 8DIP
239
-
5.00000
-
1
-
Active
MSOP
DIP
8
0.020" (0.50mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
-
-
-
image
LCQT-TSSOP28
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER TSSOP TO 28DIP
317
-
6.76000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
TSSOP
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
28
0.026" (0.65mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-SOIC28
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC TO 28DIP
101
-
7.22000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
SOIC
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
28
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
24-350000-11-RC
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC TO 24DIP 0.3
227
-
8.42000
-
1
Correct-A-Chip® 350000
Active
SOIC
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
24
-
-
Through Hole
Solder
0.050" (1.27mm)
Tin-Lead
-
Polyimide (PI)
image
24-350000-10
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC TO 24DIP 0.3
206
-
8.42000
-
1
Correct-A-Chip® 350000
Active
SOIC
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
24
-
Tin
Through Hole
Solder
0.050" (1.27mm)
Tin-Lead
-
Polyimide (PI)
image
20-350000-10
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC TO 20DIP 0.3
239
-
8.74000
-
1
Correct-A-Chip® 350000
Active
SOIC
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
20
-
Tin
Through Hole
Solder
0.050" (1.27mm)
Tin-Lead
-
Polyimide (PI)
image
PA-SOD3SM18-20
Logical Systems Inc.
SOCKET ADAPTER SOIC TO 20DIP
194
-
10.00000
-
1
-
Active
SOIC
DIP
20
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
-
-
-
image
1109523
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER DIP TO TO-8
194
-
10.60000
-
1
Correct-A-Chip® 1109523
Active
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
JEDEC
8
0.100" (2.54mm)
Gold
Through Hole
Solder
-
Tin-Lead
Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled
FR4 Epoxy Glass
image
1106396-28
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER DIP TO 28DIP 0.6
782
-
11.00000
-
1
Correct-A-Chip® 1106396
Active
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
28
0.100" (2.54mm)
Gold
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Tin
Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled
-
image
1106396-24
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER DIP TO 24DIP 0.6
189
-
11.36000
-
1
Correct-A-Chip® 1106396
Active
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
24
0.100" (2.54mm)
Gold
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Tin
Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled
-
image
16-666000-00
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC TO 16SOWIC
125
-
11.72000
-
1
Correct-A-Chip® 666000
Active
SOIC
SOWIC
16
0.050" (1.27mm)
-
Surface Mount
Solder
0.050" (1.27mm)
Tin-Lead
-
FR4 Epoxy Glass
image
PA-SOD3SM18-24
Logical Systems Inc.
SOCKET ADAPTER SOIC TO 24DIP
113
-
12.00000
-
1
-
Active
SOIC
DIP
24
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
-
-
-
image
28-35W000-10
Aries Electronics
SOCKET ADAPT SOIC-W TO 28DIP 0.3
107
-
13.90000
-
1
Correct-A-Chip® 35W000
Active
SOIC-W
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
28
-
-
Through Hole
Solder
0.050" (1.27mm)
Tin-Lead
-
FR4 Epoxy Glass
image
68-505-110
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER PLCC TO 68PGA
107
-
15.45000
-
1
Correct-A-Chip® 505
Active
PLCC
PGA
68
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.050" (1.27mm)
Tin-Lead
-
FR4 Epoxy Glass
image
20-351000-11-RC
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SSOP TO 20DIP 0.3
303
-
16.11000
-
1
Correct-A-Chip® 351000
Active
SSOP
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
20
0.026" (0.65mm)
Gold
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
-
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-SOT23-6
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOT-23 TO 6DIP
532
-
2.86000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
SOT-23
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
6
0.026" (0.65mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-MSOP10
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER MSOP TO 10DIP
396
-
3.22000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
MSOP
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
10
0.020" (0.50mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-SOIC14W
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC-W TO 14DIP
43
-
4.09000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
SOIC-W
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
14
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-SOIC16
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC TO 16DIP
283
-
4.27000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
SOIC
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
16
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
PA-SSD3SM18-08
Logical Systems Inc.
SOCKET ADAPTER SSOP TO 8DIP
90
-
5.00000
-
1
-
Active
SSOP
DIP
8
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
-
-
-
image
PA-SOTD3SM18-06
Logical Systems Inc.
SOCKET ADAPTER SOIC TO 6DIP
58
-
5.00000
-
1
-
Active
SOIC
DIP
6
0.037" (0.95mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
-
-
-
image
PA-MSD3SM18-10
Logical Systems Inc.
SOCKET ADAPTER MSOP TO 10DIP
54
-
5.00000
-
1
-
Active
MSOP
DIP
10
0.020" (0.50mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
-
-
-
image
LCQT-SOIC20W
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC-W TO 20DIP
73
-
5.42000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
SOIC-W
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
20
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-TSSOP20
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER TSSOP TO 20DIP
64
-
5.42000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
TSSOP
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
20
0.026" (0.65mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-SSOP20
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SSOP TO 20DIP
41
-
5.42000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
SSOP
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
20
0.026" (0.65mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
PA-SSD3SM18-14
Logical Systems Inc.
SOCKET ADAPTER SSOP TO 14DIP
62
-
7.00000
-
1
-
Active
SSOP
DIP
14
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
-
-
-
image
PA-SSD3SM18-16
Logical Systems Inc.
SOCKET ADAPTER SSOP TO 16DIP
27
-
8.00000
-
1
-
Active
SSOP
DIP
16
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
-
-
-
image
PA-SSD3SM18-24
Logical Systems Inc.
SOCKET ADAPTER SSOP TO 24DIP
35
-
12.00000
-
1
-
Active
SSOP
DIP
24
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
-
-
-
image
PA-SSD3SM18-28
Logical Systems Inc.
SOCKET ADAPTER SSOP TO 28DIP
28
-
14.00000
-
1
-
Active
SSOP
DIP
28
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
-
-
-
image
16-665000-00
Aries Electronics
SCK ADAPT 16P SOIC-W TO SOIC 0.6
76
-
14.82000
-
1
Correct-A-Chip® 665000
Active
SOIC-W
SOIC
16
0.050" (1.27mm)
-
Surface Mount
Solder
0.050" (1.27mm)
Tin-Lead
-
FR4 Epoxy Glass
image
214-3339-09-0602J
3M
SOCKET ADAPTER 14DIP TO 14DIP
80
-
18.54000
-
1
Textoolâ„¢
Active
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
14
0.100" (2.54mm)
Gold
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polysulfone (PSU), Glass Filled
-
image
218-3341-19-0602J
3M
RECEPTACLE DIP SOCKET 18POS .3"
24
-
23.13000
-
1
Textoolâ„¢
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
224-1275-39-0602J
3M
RECEPTACLE DIP SOCKET 24POS .6"
23
-
24.24000
-
1
Textoolâ„¢
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
28-650000-11-RC
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC TO 28DIP 0.6
82
-
37.11000
-
1
Correct-A-Chip® 650000
Active
SOIC
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
28
0.050" (1.27mm)
Gold
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
-
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-SOIC32W
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC-W TO 32DIP
31
-
7.21000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
SOIC-W
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
32
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-SOIC32
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC TO 32DIP
34
-
7.22000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
SOIC
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
32
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
18-350000-11-RC
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOIC TO 18DIP 0.3
51
-
8.74000
-
1
Correct-A-Chip® 350000
Active
SOIC
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
18
-
Tin
Through Hole
Solder
0.050" (1.27mm)
Tin-Lead
-
Polyimide (PI)
image
LCQT-QFP0.5-80
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER MULT PKG TO 80QFP
55
-
8.96000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
Multiple Packages
QFP
80
0.020" (0.50mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-QFP0.5-32
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER MULT PKG TO 32QFP
42
-
8.96000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
Multiple Packages
QFP
32
0.020" (0.50mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
PA-SOD3SM18-18
Logical Systems Inc.
SOCKET ADAPTER SOIC TO 18DIP
66
-
9.00000
-
1
-
Active
SOIC
DIP
18
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
-
-
-
image
LCQT-QFP0.8-44
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER MULT PKG TO 44QFP
51
-
9.61000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
Multiple Packages
QFP
44
0.031" (0.80mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
1110748
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SOT25 TO 6DIP 0.3
64
-
10.40000
-
1
Correct-A-Chip® 1110748
Active
SOT-25
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
6
0.037" (0.95mm)
-
Through Hole
Solder
-
Tin-Lead
-
FR4 Epoxy Glass
image
20-35W000-11-RC
Aries Electronics
SOCKET ADAPT SOIC-W TO 20DIP 0.3
34
-
15.33000
-
1
Correct-A-Chip® 35W000
Active
SOIC-W
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
20
0.050" (1.27mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
-
FR4 Epoxy Glass
image
14-351000-10
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SSOP TO 14DIP 0.3
41
-
16.10000
-
1
Correct-A-Chip® 351000
Active
SSOP
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
14
0.026" (0.65mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Tin-Lead
-
FR4 Epoxy Glass
image
16-351000-10
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SSOP TO 16DIP 0.3
24
-
16.10000
-
1
Correct-A-Chip® 351000
Active
SSOP
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
16
0.026" (0.65mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Tin-Lead
-
FR4 Epoxy Glass
image
20-351000-10
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SSOP TO 20DIP 0.3
24
-
16.10000
-
1
Correct-A-Chip® 351000
Active
SSOP
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
20
0.026" (0.65mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Tin-Lead
-
FR4 Epoxy Glass
image
28-351000-10
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SSOP TO 28DIP 0.3
8
-
16.10000
-
1
Correct-A-Chip® 351000
Active
SSOP
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
28
0.026" (0.65mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Tin-Lead
-
FR4 Epoxy Glass
image
28-351000-11-RC
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SSOP TO 28DIP 0.3
15
-
16.11000
-
1
Correct-A-Chip® 351000
Active
SSOP
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
28
0.026" (0.65mm)
Gold
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
-
FR4 Epoxy Glass
image
228-1277-09-0602J
3M
SOCKET ADAPTER 28DIP TO 28DIP
47
-
17.20000
-
1
Textoolâ„¢
Active
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
28
0.100" (2.54mm)
Gold
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polysulfone (PSU), Glass Filled
-
image
232-1285-29-0602J
3M
RECEPTACLE DIP SOCKET 32POS .6"
48
-
17.58000
-
1
Textoolâ„¢
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
224-1275-09-0602J
3M
SOCKET ADAPTER 24DIP TO 24DIP
92
-
19.00000
-
1
Textoolâ„¢
Active
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
24
0.100" (2.54mm)
Gold
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polysulfone (PSU), Glass Filled
-
image
214-3339-19-0602J
3M
RECEPTACLE DIP SOCKET 14POS .3"
46
-
21.98000
-
1
Textoolâ„¢
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
PA44QL8-1D
Logical Systems Inc.
ADAPTER 44QFP TO 44DIP
7
-
22.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
216-3340-19-0602J
3M
RECEPTACLE DIP SOCKET 16POS .3"
53
-
22.35000
-
1
Textoolâ„¢
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
232-1285-19-0602J
3M
RECEPTACLE DIP SOCKET 32POS .6"
55
-
22.40000
-
1
Textoolâ„¢
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
224-1275-19-0602J
3M
RECEPTACLE DIP SOCKET 24POS .6"
30
-
23.27000
-
1
Textoolâ„¢
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
220-3342-19-0602J
3M
RECEPTACLE DIP SOCKET 20POS .3"
28
-
24.75000
-
1
Textoolâ„¢
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
248-1282-29-0602J
3M
RECEPTACLE DIP SOCKET 48POS .6"
21
-
27.84000
-
1
Textoolâ„¢
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
240-1280-09-0602J
3M
SOCKET ADAPTER 40DIP TO 40DIP
15
-
30.36000
-
1
Textoolâ„¢
Active
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
40
0.100" (2.54mm)
Gold
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polysulfone (PSU), Glass Filled
-
image
LCQT-TSOP40
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER TSOP TO 40DIP
55
-
7.21000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
TSOP
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
40
0.020" (0.50mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-TSOP32
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER TSOP 32DIP
52
-
7.21000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
TSOP
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
32
0.020" (0.50mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-TSOP32-1
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER TSOP TO 32DIP
51
-
7.21000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
TSOP
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
32
0.020" (0.50mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-QFP0.5-40-1
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER MULT PKG TO 40QFP
83
-
8.96000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
Multiple Packages
QFP
40
0.020" (0.50mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-QFP0.5-52
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER MULT PKG TO 52QFP
83
-
8.96000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
Multiple Packages
QFP
52
0.020" (0.50mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-QFP0.5-40
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER MULT PKG TO 40QFP
80
-
8.96000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
Multiple Packages
QFP
40
0.020" (0.50mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-QFP0.65-80
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER MULT PKG TO 80QFP
75
-
8.96000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
Multiple Packages
QFP
80
0.026" (0.65mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-QFP0.65-64
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER MULT PKG TO 64QFP
51
-
8.96000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
Multiple Packages
QFP
64
0.026" (0.65mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-QFP0.8-80
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER MULT PKG TO 80QFP
82
-
9.61000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
Multiple Packages
QFP
80
0.031" (0.80mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
LCQT-QFP0.8-64
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER MULT PKG TO 64QFP
78
-
9.61000
-
1
Correct-A-Chip®
Active
Multiple Packages
QFP
64
0.031" (0.80mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polyester
FR4 Epoxy Glass
image
14-351000-11-RC
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SSOP TO 14DIP 0.3
7
-
16.11000
-
1
Correct-A-Chip® 351000
Active
SSOP
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
14
0.026" (0.65mm)
Gold
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
-
FR4 Epoxy Glass
image
218-3341-09-0602J
3M
SOCKET ADAPTER 18DIP TO 18DIP
32
-
17.07000
-
1
Textoolâ„¢
Active
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
18
0.100" (2.54mm)
Gold
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polysulfone (PSU), Glass Filled
-
image
224-5248-09-0602J
3M
RECEPTACLE DIP SOCKET 24POS .3"
28
-
17.33000
-
1
Textoolâ„¢
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
240-1280-29-0602J
3M
RECEPTACLE DIP SOCKET 40POS .6"
39
-
19.80000
-
1
Textoolâ„¢
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
220-3342-09-0602J
3M
SOCKET ADAPTER 20DIP TO 20DIP
73
-
20.48000
-
1
Textoolâ„¢
Active
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing
20
0.100" (2.54mm)
Gold
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polysulfone (PSU), Glass Filled
-
image
222-3343-09-0602J
3M
SOCKET ADAPTER 22DIP TO 22DIP
42
-
20.81000
-
1
Textoolâ„¢
Active
DIP, 0.4" (10.16mm) Row Spacing
DIP, 0.4" (10.16mm) Row Spacing
22
0.100" (2.54mm)
Gold
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Gold
Polysulfone (PSU), Glass Filled
-
image
224-1275-29-0602J
3M
RECEPTACLE DIP SOCKET 24POS .6"
38
-
20.90000
-
1
Textoolâ„¢
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
28-651000-10
Aries Electronics
SOCKET ADAPTER SSOP TO 28DIP 0.6
17
-
22.32000
-
1
Correct-A-Chip® 651000
Active
SSOP
DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing
28
0.026" (0.65mm)
-
Through Hole
Solder
0.100" (2.54mm)
Tin-Lead
-
FR4 Epoxy Glass
image
228-1277-29-0602J
3M
RECEPTACLE DIP SOCKET 28POS .6"
27
-
24.86000
-
1
Textoolâ„¢
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
228-1277-19-0602J
3M
RECEPTACLE DIP SOCKET 28POS .6"
22
-
26.70000
-
1
Textoolâ„¢
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

مقایسه