یافته‌ها: 505سازنده

وضعیت قطعه

نوع

نوع ترمینال

تعداد موقعیت‌ها

حد فاصل

تعداد ردیف‌ها

فاصله ردیف

اندازه بورد

جنس بورد

مشخصات


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
نوع ترمینال
تعداد موقعیت‌ها
حد فاصل
تعداد ردیف‌ها
فاصله ردیف
اندازه بورد
جنس بورد
مشخصات
میزان اشتعال‌پذیری مواد
image
810
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 2 POS
169
-
0.66000
-
1
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
3 (2 + 1 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
1.125" L x 0.375" W x 0.062" H (28.58mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
image
817
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 4 POS
595
4500
0.84000
-
1
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
5 (4 + 1 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
1.875" L x 0.375" W x 0.062" H (47.63mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
image
836
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 5 POS
219
1900
1.67000
-
1
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Dual End
6 (5 + 1 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
2.250" L x 0.375" W x 0.062" H (57.15mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
image
857
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINIATURE 3POS
217
39
2.42000
-
1
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
5 (3 + 2 Ground)
0.250" (6.35mm)
1
-
1.250" L x 0.312" W x 0.062" H (31.75mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
image
859
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINIATURE 4POS
234
314
2.73000
-
1
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
6 (4 + 2 Ground)
0.250" (6.35mm)
1
-
1.500" L x 0.312" W x 0.062" H (38.10mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
image
832
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 1 POS
898
1400
0.70000
-
1
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Dual End
2 (1 + 1 Ground)
-
1
-
0.750" L x 0.375" W x 0.062" H (19.05mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
image
813
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 3 POS
414
-
0.76000
-
1
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
4 (3 + 1 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
1.500" L x 0.375" W x 0.062" H (38.10mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
image
821
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 4 POS
368
900
1.13000
-
1
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
6 (4 + 2 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
2.250" L x 0.375" W x 0.062" H (57.15mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
image
4188
Keystone Electronics
POST BIND STD 1 11/16"L XP PHEN
774
2800
1.17000
-
1
-
Active
Binding Post Strip
Screw Terminal
2
0.437" (11.10mm)
1
-
1.687" L x 0.625" W x 0.062" H (42.80mm x 15.90mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
image
840
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINI 1POS
256
-
1.31000
-
1
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
2 (1 + 1 Ground)
-
1
-
0.500" L x 0.312" W x 0.062" H (12.70mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
image
829
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 6 POS
118
-
1.31000
-
1
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
8 (6 + 2 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
3.000" L x 0.375" W x 0.062" H (76.20mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
image
849
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINIATURE 3POS
139
-
1.73000
-
1
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
4 (3 + 1 Ground)
0.250" (6.35mm)
1
-
1.000" L x 0.312" W x 0.062" H (25.40mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
image
854
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINIATURE 4POS
190
249
2.25000
-
1
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
5 (4 + 1 Ground)
0.250" (6.35mm)
1
-
1.250" L x 0.312" W x 0.062" H (31.75mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
image
4181
Keystone Electronics
POST BIND STD 3"L GL EPOXY
32
108
2.95000
-
1
-
Active
Binding Post Strip
Screw Terminal
5
0.437" (11.10mm)
1
-
3.000" L x 0.625" W x 0.062" H (76.20mm x 15.90mm x 1.57mm)
Glass Epoxy
Standard Strip
-
image
15532
Keystone Electronics
BOARD TERM TURRET MINI SGL 12POS
70
13
5.29000
-
1
-
Active
Turret Board
Turret, Single End, Double Turret
12
0.250" (6.35mm)
1
-
3.687" L x 0.312" W x 0.062" H (93.60mm x 7.90mm x 1.57mm)
Glass Epoxy
Miniature Strip
-
image
MS272491B3
Keystone Electronics
TERM TURRET SNGL GEB 7.875" L
50
-
12.65000
-
1
-
Active
Turret Board, Scored
Turret, Single End, Double Turret
15
0.375" (9.53mm)
1
-
7.875" L x 0.500" W x 0.125" H (200.03mm x 12.70mm x 3.18mm)
Glass Epoxy
-
-
image
15307
Keystone Electronics
BOARD TERM TURRET DBL 12POS
29
-
13.79000
-
1
-
Active
Turret Board
Turret, Single End, Double Turret
24
0.375" (9.53mm)
2
0.750" (19.10mm)
5.250" L x 1.188" W x 0.093" H (133.35mm x 30.20mm x 2.36mm)
Glass Epoxy
Standard Strip
-
image
15232
Keystone Electronics
BOARD TERM TURRET MINI 50POS
69
52
31.77000
-
1
-
Active
Turret Board, Scored
Turret, Single End, Double Turret
50
0.375" (9.53mm)
2
1.000" (25.40mm)
13.125" L x 1.500" W x 0.093" H (333.38mm x 38.10mm x 2.36mm)
Glass Epoxy
Standard Strip
-
image
15236
Keystone Electronics
BOARD TERM TURRET MINI 50POS
17
114
31.77000
-
1
-
Active
Turret Board, Scored
Turret, Single End, Double Turret
50
0.375" (9.53mm)
2
1.187" (30.10mm)
13.125" L x 1.500" W x 0.093" H (333.38mm x 38.10mm x 2.36mm)
Glass Epoxy
Standard Strip
-
image
15275
Keystone Electronics
BOARD TERMINAL TURRET STD 50POS
6
2
53.12000
-
1
-
Active
Turret Board, Scored
Turret, Fork End, Hollow
50
0.375" (9.53mm)
2
2.500" (63.50mm)
13.125" L x 3.000" W x 0.093" H (333.38mm x 76.20mm x 2.36mm)
Glass Epoxy
Standard Strip
-
image
15317
Keystone Electronics
BOARD TERM TURRET DBL 12POS
7
86
15.80000
-
1
-
Active
Turret Board
Turret, Single End, Double Turret
24
0.375" (9.53mm)
2
1.500" (38.10mm)
5.250" L x 2.000" W x 0.093" H (133.35mm x 50.80mm x 2.36mm)
Glass Epoxy
Standard Strip
-
image
15222
Keystone Electronics
BOARD TERM TURRET MINI 50POS
9
52
25.22000
-
1
-
Active
Turret Board, Scored
Turret, Single End, Double Turret
50
0.218" (5.54mm)
2
0.750" (19.10mm)
7.812" L x 1.000" W x 0.062" H (198.40mm x 25.40mm x 1.57mm)
Glass Epoxy
Miniature Strip
-
image
15312
Keystone Electronics
BOARD TERM TURRET DBL 12POS
10
215
14.85000
-
1
-
Active
Turret Board
Turret, Single End, Double Turret
24
0.375" (9.53mm)
2
1.000" (25.40mm)
5.250" L x 1.500" W x 0.093" H (133.35mm x 38.10mm x 2.36mm)
Glass Epoxy
Standard Strip
-
image
15033
Keystone Electronics
BOARD TERMINAL TURRET 50POS
21
22
27.72000
-
1
-
Active
Turret Board, Scored
Turret, Single End, Double Turret
50
0.375" (9.53mm)
2
1.500" (38.10mm)
13.125" L x 2.000" W x 0.093" H (333.38mm x 50.80mm x 2.36mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
800
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 1 POS
-
700
0.53200
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
2 (1 + 1 Ground)
-
1
-
0.750" L x 0.375" W x 0.062" H (19.05mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
802
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 1 POS
-
700
0.53200
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
2 (1 + 1 Ground)
-
1
-
0.750" L x 0.375" W x 0.062" H (19.05mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
804
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 1 POS
-
400
0.53200
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
2 (1 + 1 Ground)
-
1
-
0.375" L x 0.750" W x 0.062" H (9.53mm x 19.05mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
805
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 1 POS
-
800
0.53200
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
2 (1 + 1 Ground)
-
1
-
0.750" L x 0.375" W x 0.062" H (19.05mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
806
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 1 POS
-
1600
0.53200
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
2 (1 + 1 Ground)
-
1
-
0.750" L x 0.375" W x 0.062" H (19.05mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
801
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 1 POS
-
3600
0.55700
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
2 (1 + 1 Ground)
-
1
-
0.750" L x 0.375" W x 0.062" H (19.05mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
803
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 1 POS
-
600
0.55700
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
2 (1 + 1 Ground)
-
1
-
0.750" L x 0.375" W x 0.062" H (19.05mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
image
807
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 2 POS
-
1100
0.61900
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
3 (2 + 1 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
1.125" L x 0.375" W x 0.062" H (28.58mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
809
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 2 POS
-
7800
0.61900
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
3 (2 + 1 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
1.125" L x 0.375" W x 0.062" H (28.58mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
808
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 2 POS
-
200
0.63000
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
3 (2 + 1 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
1.125" L x 0.375" W x 0.062" H (28.58mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
811
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 2 POS
-
100
0.63000
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
3 (2 + 1 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
1.125" L x 0.375" W x 0.062" H (28.58mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
812
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 3 POS
-
1300
0.74600
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
4 (3 + 1 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
1.500" L x 0.375" W x 0.062" H (38.10mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
818
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 4 POS
-
-
0.82250
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
5 (4 + 1 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
1.875" L x 0.375" W x 0.062" H (47.63mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
image
4187
Keystone Electronics
POST BIND STD 1 1/4"L XP PHEN
-
100
0.83000
-
100
-
Active
Binding Post Strip
Screw Terminal
1
-
1
-
1.250" L x 0.625" W x 0.062" H (31.80mm x 15.90mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
image
4167
Keystone Electronics
POST BIND STD 1 1/4"L FIB GLASS
-
-
0.86000
-
100
-
Active
Binding Post Strip
Screw Terminal
1
-
1
-
1.250" L x 0.625" W x 0.062" H (31.80mm x 15.90mm x 1.57mm)
Fiberglass
Standard Strip
-
image
4177
Keystone Electronics
POST BIND STD 1 1/4"L GL EPOXY
-
600
0.88000
-
100
-
Active
Binding Post Strip
Screw Terminal
1
-
1
-
1.250" L x 0.625" W x 0.062" H (31.80mm x 15.90mm x 1.57mm)
Glass Epoxy
Standard Strip
-
833
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 2 POS
-
-
0.92600
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Dual End
3 (2 + 1 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
1.125" L x 0.375" W x 0.062" H (28.58mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
825
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 6 POS
-
3200
0.93600
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
7 (6 + 1 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
2.625" L x 0.375" W x 0.062" H (66.68mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
814
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 2 POS
-
700
0.94150
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
4 (2 + 2 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
1.500" L x 0.375" W x 0.062" H (38.10mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
815
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 3 POS
-
800
1.03500
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
5 (3 + 2 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
1.875" L x 0.375" W x 0.062" H (47.63mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
820
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 5 POS
-
800
1.03500
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
5 (3 + 2 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
1.875" L x 0.375" W x 0.062" H (47.63mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
816
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 3 POS
-
900
1.07350
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
5 (3 + 2 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
1.875" L x 0.375" W x 0.062" H (47.63mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
819
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 3 POS
-
900
1.07350
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
5 (3 + 2 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
1.875" L x 0.375" W x 0.062" H (47.63mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
822
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 4 POS
-
1200
1.16350
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
6 (4 + 2 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
2.250" L x 0.375" W x 0.062" H (57.15mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
834
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 3 POS
-
2000
1.17100
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Dual End
4 (3 + 1 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
1.500" L x 0.375" W x 0.062" H (38.10mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
823
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 5 POS
-
500
1.21850
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
7 (5 + 2 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
2.625" L x 0.375" W x 0.062" H (66.68mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
824
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 5 POS
-
1400
1.21850
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
7 (5 + 2 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
2.625" L x 0.375" W x 0.062" H (66.68mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
image
4168
Keystone Electronics
POST BIND STD 1 11/16"L FIB GLSS
-
-
1.22000
-
100
-
Active
Binding Post Strip
Screw Terminal
2
0.437" (11.10mm)
1
-
1.687" L x 0.625" W x 0.062" H (42.80mm x 15.90mm x 1.57mm)
Fiberglass
Standard Strip
-
826
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 5 POS
-
-
1.26450
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
7 (5 + 2 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
2.625" L x 0.375" W x 0.062" H (66.68mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
827
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 5 POS
-
1800
1.26450
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
7 (5 + 2 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
2.625" L x 0.375" W x 0.062" H (66.68mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
837
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINIATURE 1POS
-
200
1.26700
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
2 (1 + 1 Ground)
-
1
-
0.500" L x 0.312" W x 0.062" H (12.70mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
839
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINIATURE 1POS
-
4500
1.26700
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
2 (1 + 1 Ground)
-
1
-
0.500" L x 0.312" W x 0.062" H (12.70mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
841
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINI 1 POS
-
100
1.26700
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
2 (1 + 1 Ground)
-
1
-
0.312" L x 0.500" W x 0.062" H (7.92mm x 12.70mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
842
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINI 1 POS
-
-
1.26700
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
2 (1 + 1 Ground)
-
1
-
0.500" L x 0.312" W x 0.062" H (12.70mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
843
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINI 2 POS
-
100
1.26700
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
2 (1 + 1 Ground)
-
1
-
0.500" L x 0.312" W x 0.062" H (12.70mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
image
4178
Keystone Electronics
POST BIND STD 1 11/16"L GL EPOX
-
102
1.29000
-
1
-
Active
Binding Post Strip
Screw Terminal
2
0.437" (11.10mm)
1
-
1.687" L x 0.625" W x 0.062" H (42.80mm x 15.90mm x 1.57mm)
Glass Epoxy
Standard Strip
-
838
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINIATURE 1POS
-
400
1.31400
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
2 (1 + 1 Ground)
-
1
-
0.500" L x 0.312" W x 0.062" H (12.70mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
828
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 6 POS
-
200
1.31500
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
8 (6 + 2 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
3.000" L x 0.375" W x 0.062" H (76.20mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
831
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 6 POS
-
1200
1.34900
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
8 (6 + 2 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
3.000" L x 0.375" W x 0.062" H (76.20mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
830
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 8 POS
-
1400
1.34900
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
8 (6 + 2 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
3.000" L x 0.375" W x 0.062" H (76.20mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
-
JB1032-120-01
Eaton
BLK (B008-5236/1)
-
-
1.41460
-
50
-
Active
Terminal Strip
Threaded Stud
1
0.625" (15.88mm)
1
-
7.620" L x 0.750" W x 0.660" H (195.20mm x 19.05mm x 16.76mm)
Thermoplastic
Flange
-
835
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP STD 4 POS
-
100
1.42300
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Dual End
5 (4 + 1 Ground)
0.375" (9.53mm)
1
-
1.875" L x 0.375" W x 0.062" H (47.63mm x 9.53mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
844
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINI 2 POS
-
800
1.52350
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
3 (2 + 1 Ground)
0.250" (6.35mm)
1
-
0.750" L x 0.312" W x 0.062" H (19.05mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
846
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINI 3 POS
-
300
1.52350
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
3 (2 + 1 Ground)
0.250" (6.35mm)
1
-
0.750" L x 0.312" W x 0.062" H (19.05mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
-
C5237-1
Eaton
BLK (B008-5236 1)
-
-
1.55800
-
50
-
Active
Terminal Strip
Threaded Stud
1
-
1
-
2.000" L x 0.750" W x 0.350" H (50.80mm x 19.05mm x 8.89mm)
Thermoplastic
Flange
-
image
848
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINIATURE 2POS
-
342
1.59000
-
1
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
3 (2 + 1 Ground)
0.250" (6.35mm)
1
-
0.750" L x 0.312" W x 0.062" H (19.05mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
847
Keystone Electronics
TERM STRIP MINI 2POS
-
1062
1.59000
-
1
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
3 (2 + 1 Ground)
0.250" (6.35mm)
1
-
0.750" L x 0.312" W x 0.062" H (19.05mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
845
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINI 2 POS
-
100
1.59400
-
100
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
3 (2 + 1 Ground)
0.250" (6.35mm)
1
-
0.750" L x 0.312" W x 0.062" H (19.05mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
image
603-1
Keystone Electronics
BOARD TURRET TERM W/1503 1POS
-
47
1.64000
-
1
-
Active
Turret Board
Turret, Single End, Double Turret
1
-
1
-
1.125" L x 0.500" W x 0.093" H (28.60mm x 12.70mm x 2.36mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
image
609-1
Keystone Electronics
BOARD TERMINAL TURRET 1POS
-
23
1.64000
-
1
-
Active
Turret Board
Turret, Single End, Double Turret, Hollow
1
-
1
-
1.125" L x 0.500" W x 0.093" H (28.60mm x 12.70mm x 2.36mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
850
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINI 3 POS
-
404
1.69000
-
1
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
4 (3 + 1 Ground)
0.250" (6.35mm)
1
-
1.000" L x 0.312" W x 0.062" H (25.40mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
image
604-1
Keystone Electronics
BOARD TURRET TERM W/1545 1POS
-
23
1.76000
-
1
-
Active
Turret Board
Turret, Dual End, Double Turret
1
-
1
-
1.125" L x 0.500" W x 0.093" H (28.60mm x 12.70mm x 2.36mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
image
4189
Keystone Electronics
POST BIND STD 2 1/8"L XP PHEN
-
254
1.79000
-
1
-
Active
Binding Post Strip
Screw Terminal
3
0.437" (11.10mm)
1
-
2.125" L x 0.625" W x 0.062" H (54.00mm x 15.90mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
image
4169
Keystone Electronics
POST BIND STD 2 1/8"L FIB GLASS
-
-
1.82000
-
1
-
Active
Binding Post Strip
Screw Terminal
3
0.437" (11.10mm)
1
-
2.125" L x 0.625" W x 0.062" H (54.00mm x 15.90mm x 1.57mm)
Fiberglass
Standard Strip
-
855
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINI 4 POS
-
111
1.90000
-
1
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
5 (4 + 1 Ground)
0.250" (6.35mm)
1
-
1.250" L x 0.312" W x 0.062" H (31.75mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
image
4179
Keystone Electronics
POST BIND STD 2 1/8"L GL EPOXY
-
95
2.00000
-
1
-
Active
Binding Post Strip
Screw Terminal
3
0.437" (11.10mm)
1
-
2.125" L x 0.625" W x 0.062" H (54.00mm x 15.90mm x 1.57mm)
Glass Epoxy
Standard Strip
-
image
607-1
Keystone Electronics
BOARD TERMINAL TURRET 1POS
-
76
2.00000
-
1
-
Active
Turret Board
Turret, Fork End, Hollow
1
-
1
-
1.125" L x 0.500" W x 0.093" H (28.60mm x 12.70mm x 2.36mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
image
4157
Keystone Electronics
POST BIND STRIP 1 1/2"L F-GLASS
-
42
2.05000
-
1
-
Active
Binding Post Strip
Screw Terminal
1
-
1
-
1.500" L x 0.875" W x 0.093" H (38.10mm x 22.20mm x 2.36mm)
Fiberglass
Heavy Duty
-
image
603-2
Keystone Electronics
BOARD TURRET TERM W/1503 2POS
5
10
2.12000
-
1
-
Active
Turret Board
Turret, Single End, Double Turret
2
0.375" (9.53mm)
1
-
1.500" L x 0.500" W x 0.093" H (38.10mm x 12.70mm x 2.36mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
image
4147
Keystone Electronics
POST BIND STRIP 1 1/2"L GL EPOXY
-
19
2.12000
-
1
-
Active
Binding Post Strip
Screw Terminal
1
-
1
-
1.500" L x 0.875" W x 0.093" H (38.10mm x 22.20mm x 2.36mm)
Glass Epoxy
Heavy Duty
-
image
4190
Keystone Electronics
POST BIND STD 2 9/16"L XP PHEN
-
-
2.12000
-
1
-
Active
Binding Post Strip
Screw Terminal
4
0.437" (11.10mm)
1
-
2.562" L x 0.625" W x 0.062" H (65.10mm x 15.90mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
image
609-2
Keystone Electronics
BOARD TERMINAL TURRET 2POS
-
2
2.12000
-
1
-
Active
Turret Board
Turret, Single End, Double Turret, Hollow
2
0.375" (9.53mm)
1
-
1.500" L x 0.500" W x 0.093" H (38.10mm x 12.70mm x 2.36mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
image
4170
Keystone Electronics
POST BIND STD 2 9/16"L FIB GLASS
-
306
2.18000
-
1
-
Active
Binding Post Strip
Screw Terminal
4
0.437" (11.10mm)
1
-
2.562" L x 0.625" W x 0.062" H (65.10mm x 15.90mm x 1.57mm)
Fiberglass
Standard Strip
-
851
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINI 2 POS
-
302
2.21000
-
1
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
4 (2 + 2 Ground)
0.250" (6.35mm)
1
-
1.000" L x 0.312" W x 0.062" H (25.40mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
image
607-2
Keystone Electronics
BOARD TERMINAL TURRET 2POS
-
28
2.23000
-
1
-
Active
Turret Board
Turret, Fork End, Hollow
2
0.375" (9.53mm)
1
-
1.500" L x 0.500" W x 0.093" H (38.10mm x 12.70mm x 2.36mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
862
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINIATURE 6POS
-
201
2.33000
-
1
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
7 (6 + 1 Ground)
0.250" (6.35mm)
1
-
1.750" L x 0.312" W x 0.062" H (44.45mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
852
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINIATURE 3POS
-
414
2.42000
-
1
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
5 (3 + 2 Ground)
0.250" (6.35mm)
1
-
1.250" L x 0.312" W x 0.062" H (31.75mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
image
4180
Keystone Electronics
POST BIND STD 2 9/16"L GL EPOXY
-
39
2.48000
-
1
-
Active
Binding Post Strip
Screw Terminal
4
0.437" (11.10mm)
1
-
2.562" L x 0.625" W x 0.062" H (65.10mm x 15.90mm x 1.57mm)
Glass Epoxy
Standard Strip
-
image
603-3
Keystone Electronics
BOARD TURRET TERM W/1503 3POS
-
31
2.50000
-
1
-
Active
Turret Board
Turret, Single End, Double Turret
3
0.375" (9.53mm)
1
-
1.875" L x 0.500" W x 0.093" H (47.60mm x 12.70mm x 2.36mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
image
609-3
Keystone Electronics
BOARD TERMINAL TURRET 3POS
-
28
2.50000
-
1
-
Active
Turret Board
Turret, Single End, Double Turret, Hollow
3
0.375" (9.53mm)
1
-
1.875" L x 0.500" W x 0.093" H (47.60mm x 12.70mm x 2.36mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
853
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINIATURE 3POS
-
2
2.51000
-
1
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
5 (3 + 2 Ground)
0.250" (6.35mm)
1
-
1.250" L x 0.312" W x 0.062" H (31.75mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
856
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINIATURE 3POS
-
-
2.51000
-
1
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
5 (3 + 2 Ground)
0.250" (6.35mm)
1
-
1.250" L x 0.312" W x 0.062" H (31.75mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-
image
607-3
Keystone Electronics
BOARD TERMINAL TURRET 3POS
-
28
2.52000
-
1
-
Active
Turret Board
Turret, Fork End, Hollow
3
0.375" (9.53mm)
1
-
1.875" L x 0.500" W x 0.093" H (47.60mm x 12.70mm x 2.36mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
image
4191
Keystone Electronics
POST BIND STD 3"L XP PHENOLIC
-
680
2.57000
-
1
-
Active
Binding Post Strip
Screw Terminal
5
0.437" (11.10mm)
1
-
3.000" L x 0.625" W x 0.062" H (76.20mm x 15.90mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
image
604-2
Keystone Electronics
BOARD TURRET TERM W/1545 2POS
-
19
2.57000
-
1
-
Active
Turret Board
Turret, Dual End, Double Turret
2
0.375" (9.53mm)
1
-
1.500" L x 0.500" W x 0.093" H (38.10mm x 12.70mm x 2.36mm)
XP Phenolic
Standard Strip
-
858
Keystone Electronics
TERMINAL STRIP MINIATURE 4POS
-
229
2.64000
-
1
-
Active
Terminal Lug Strip
Terminal Lug, Single End
6 (4 + 2 Ground)
0.250" (6.35mm)
1
-
1.500" L x 0.312" W x 0.062" H (38.10mm x 7.92mm x 1.57mm)
XP Phenolic
Miniature Strip
-

مقایسه