یافته‌ها: 1,672سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع ترمینال

استایل ترمینال

اندازه پین - فلنج فوقانی

اندازه پین - فلنج زیرین

طول فلنج بالا

طول فلنج پایین

طول - کلی

قطر پیچ (فلنج)

قطر سوراخ نصب

نوع نصب

پایان‌دهنده

عایق

ضخامت بورد

ماده رسانا

اتصال پایانی

ضخامت اتصال پایانی


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع ترمینال
استایل ترمینال
اندازه پین - فلنج فوقانی
اندازه پین - فلنج زیرین
طول فلنج بالا
طول فلنج پایین
طول - کلی
قطر پیچ (فلنج)
قطر سوراخ نصب
نوع نصب
پایان‌دهنده
عایق
ضخامت بورد
ماده رسانا
اتصال پایانی
ضخامت اتصال پایانی
image
3128-1-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.020DIA GOLD
68121
-
0.32000
-
1
Bulk
3128
Active
PC Pin
Single End
0.020" (0.51mm) Dia
0.020" (0.51mm) Dia
0.250" (6.35mm)
0.100" (2.54mm)
0.370" (9.40mm)
0.046" (1.17mm)
0.024" (0.61mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
9081-0-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.020DIA GOLD
51630
-
0.39000
-
1
Bulk
9081
Active
PC Pin
Single End
0.020" (0.51mm) Dia
0.020" (0.51mm) Dia
0.170" (4.32mm)
0.125" (3.18mm)
0.315" (8.00mm)
0.045" (1.14mm)
0.024" (0.61mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3137-1-00-21-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA GOLD
28336
-
0.42000
-
1
Bulk
3137
Active
PC Pin
Double End
0.040" (1.02mm) Dia
0.030" (0.76mm) Dia
0.082" (2.08mm)
0.180" (4.57mm)
0.302" (7.67mm)
0.062" (1.57mm)
0.043" (1.09mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
image
3128-2-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.020DIA GOLD
15354
-
0.46000
-
1
Bulk
3128
Active
PC Pin
Single End
0.020" (0.51mm) Dia
0.020" (0.51mm) Dia
0.425" (10.80mm)
0.100" (2.54mm)
0.545" (13.84mm)
0.046" (1.17mm)
0.024" (0.61mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
0522-0-00-15-00-00-03-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.018DIA GOLD
15791
-
0.55000
-
1
Bulk
0522
Active
PC Pin
Single End
0.018" (0.46mm) Dia
-
0.340" (8.64mm)
-
0.360" (9.14mm)
0.050" (1.27mm)
0.042" (1.07mm)
Through Hole
Press-Fit, Pentagon
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3103-2-00-21-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA GOLD
22035
-
0.61000
-
1
Bulk
3103
Active
PC Pin
Single End
0.040" (1.02mm) Dia
0.040" (1.02mm) Dia
0.300" (7.62mm)
0.082" (2.08mm)
0.402" (10.20mm)
0.070" (1.77mm)
0.043" (1.09mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
image
6821-0-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.030DIA GOLD
21601
-
0.61000
-
1
Bulk
6821
Active
PC Pin
Single End, Turret
0.030" (0.76mm) Dia
0.040" (1.02mm) Dia
0.125" (3.18mm)
0.300" (7.62mm)
0.445" (11.30mm)
0.070" (1.77mm)
-
Free Hanging (In-Line)
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3101-2-00-21-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA GOLD
12801
-
0.61000
-
1
Bulk
3101
Active
PC Pin
Single End
0.040" (1.02mm) Dia
0.040" (1.02mm) Dia
0.150" (3.81mm)
0.082" (2.08mm)
0.252" (6.40mm)
0.070" (1.77mm)
0.043" (1.09mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
image
3106-2-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA GOLD
15721
-
0.72000
-
1
Bulk
3106
Active
PC Pin
Single End
0.040" (1.02mm) Dia
0.040" (1.02mm) Dia
1.000" (25.40mm)
0.082" (2.08mm)
1.102" (27.99mm)
0.070" (1.77mm)
0.043" (1.09mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
4689-0-00-15-00-00-33-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.015DIA GOLD
22961
-
0.87000
-
1
Bulk
4689
Active
PC Pin
Single End, Nail Head
0.015" (0.38mm) Dia
-
0.105" (2.67mm)
-
0.125" (3.18mm)
0.035" (0.89mm)
0.019" (0.48mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
5035-0-00-15-00-00-33-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.025DIA GOLD
5878
-
0.90000
-
1
Bulk
5035
Active
PC Pin
Single End, Nail Head
0.025" (0.64mm) Dia
-
0.150" (3.81mm)
-
0.160" (4.06mm)
0.050" (1.27mm)
0.029" (0.74mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
9083-0-00-15-00-00-38-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.012DIA GOLD
15826
-
0.91000
-
1
Bulk
9083
Active
PC Pin
Single End, Nail Head
0.012" (0.30mm) Dia
-
0.145" (3.68mm)
-
0.153" (3.89mm)
0.040" (1.02mm)
0.016" (0.41mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
4353-0-00-15-00-00-33-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.012DIA GOLD
11207
-
0.91000
-
1
Bulk
4353
Active
PC Pin
Single End, Nail Head
0.012" (0.30mm) Dia
-
0.074" (1.88mm)
-
0.084" (2.13mm)
0.030" (0.76mm)
0.016" (0.41mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
5240-0-00-15-00-00-33-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.025DIA GOLD
9694
-
0.92000
-
1
Bulk
5240
Active
PC Pin
Single End, Nail Head
0.025" (0.64mm) Dia
-
0.232" (5.89mm)
-
0.240" (6.10mm)
0.062" (1.57mm)
0.029" (0.74mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
4477-0-00-15-00-00-33-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.030DIA GOLD
9606
-
0.92000
-
1
Bulk
4477
Active
PC Pin
Single End, Nail Head
0.030" (0.76mm) Dia
-
0.215" (5.46mm)
-
0.230" (5.84mm)
0.055" (1.40mm)
0.034" (0.86mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
2381-0-00-15-00-00-33-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.050DIA GOLD
11816
-
0.95000
-
1
Bulk
2381
Active
PC Pin
Single End, Nail Head
0.050" (1.27mm) Dia
-
0.145" (3.68mm)
-
0.155" (3.94mm)
0.080" (2.03mm)
0.054" (1.37mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
1179-0-00-15-00-00-33-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA GOLD
10610
-
0.97000
-
1
Bulk
1179
Active
PC Pin
Single End, Nail Head
0.040" (1.02mm) Dia
-
0.644" (16.36mm)
-
0.664" (16.87mm)
0.060" (1.52mm)
0.044" (1.12mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
6092-0-00-15-00-00-33-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA GOLD
4573
-
0.98000
-
1
Bulk
6092
Active
PC Pin
Single End, Nail Head
0.040" (1.02mm) Dia
-
0.590" (14.99mm)
-
0.610" (15.50mm)
0.078" (1.98mm)
0.044" (1.12mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3609-2-07-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.080DIA GOLD
5503
-
1.00000
-
1
Bulk
3609
Active
PC Pin
Wire
0.080" (2.03mm) Dia
0.103" (2.62mm) Dia
0.375" (9.53mm)
0.250" (6.35mm)
0.671" (17.04mm)
0.142" (3.61mm)
-
Free Hanging (In-Line)
Crimp
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
9113-0-00-15-00-00-38-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.018DIA GOLD
20902
-
1.02000
-
1
Bulk
9113
Active
PC Pin
Single End, Nail Head
0.018" (0.46mm) Dia
-
0.160" (4.06mm)
-
0.166" (4.22mm)
0.050" (1.27mm)
0.022" (0.56mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
6547-0-00-21-00-00-33-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.020DIA GOLD
5021
-
1.16000
-
1
Bulk
6547
Active
PC Pin
Single End, Nail Head
0.020" (0.51mm) Dia
-
0.248" (6.30mm)
-
0.253" (6.43mm)
0.036" (0.91mm)
0.024" (0.61mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
image
6142-0-00-15-00-00-33-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.060DIA GOLD
8245
-
1.19000
-
1
Bulk
6142
Active
PC Pin
Single End, Nail Head
0.060" (1.52mm) Dia
-
0.590" (14.99mm)
-
0.610" (15.50mm)
0.100" (2.54mm)
0.064" (1.63mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
8086-0-00-21-00-00-33-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.075DIA GOLD
8877
-
1.49000
-
1
Bulk
8086
Active
PC Pin
Single End, Nail Head
0.075" (1.91mm) Dia
-
0.300" (7.62mm)
-
0.325" (8.26mm)
0.187" (4.75mm)
0.079" (2.01mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
image
11150
Keystone Electronics
CONN PC PIN CIRC 0.030DIA TIN
2469
3700
1.68000
-
1
Bulk
-
Active
PC Pin
Double End
0.030" (0.76mm) Dia
0.030" (0.76mm) Dia
0.275" (6.99mm)
0.235" (5.97mm)
0.550" (13.97mm)
0.093" (2.36mm)
0.069" (1.75mm)
Through Hole
Press-Fit
Insulated
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
image
61137-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PC PIN CIRC 0.093DIA TIN
144000
-
0.04634
-
9000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Single Post
Flanged
0.093" (2.36mm) Dia
-
0.245" (6.22mm)
-
0.405" (10.29mm)
0.115" (2.92mm)
0.067" ~ 0.073" (1.70mm ~ 1.85mm)
Through Hole
Clinch Fit
Non-Insulated
0.062" (1.57mm)
Phosphor Bronze
Tin
-
image
61137-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PC PIN CIRC 0.093DIA TIN
149130
-
0.15000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Single Post
Flanged
0.093" (2.36mm) Dia
-
0.245" (6.22mm)
-
0.405" (10.29mm)
0.115" (2.92mm)
0.067" ~ 0.073" (1.70mm ~ 1.85mm)
Through Hole
Clinch Fit
Non-Insulated
0.062" (1.57mm)
Phosphor Bronze
Tin
-
image
5-87623-4
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PC PIN SQUARE 0.025 GOLD
40000
-
0.13977
-
20000
Tape & Reel (TR)
AMPMODU Mod II
Active
Single Post
Smooth
0.025" (0.64mm) Square
0.025" (0.64mm) Square
-
-
0.443" (11.25mm)
-
0.036" (0.91mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Phosphor Bronze
Gold
15µin (0.38µm)
image
5-87623-4
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PC PIN SQUARE 0.025 GOLD
43684
-
0.42000
-
1
Cut Tape (CT)
AMPMODU Mod II
Active
Single Post
Smooth
0.025" (0.64mm) Square
0.025" (0.64mm) Square
-
-
0.443" (11.25mm)
-
0.036" (0.91mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Phosphor Bronze
Gold
15µin (0.38µm)
image
9159-0-00-01-00-00-03-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC .018DIA TINLEAD
14210
-
0.18000
-
1
Bulk
9159
Active
PC Pin
Single End
0.018" (0.46mm) Dia
0.023" (0.58mm) Dia
0.156" (3.96mm)
0.045" (1.14mm)
0.211" (5.36mm)
0.045" (1.14mm)
0.026" (0.66mm)
Through Hole
Press-Fit, Knurled
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Tin-Lead
200µin (5.08µm)
image
3157-0-00-15-00-00-03-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.018DIA GOLD
63116
-
0.24000
-
1
Bulk
3157
Active
PC Pin
Single End
0.018" (0.46mm) Dia
0.023" (0.58mm) Dia
0.125" (3.18mm)
0.045" (1.14mm)
0.190" (4.83mm)
0.045" (1.14mm)
0.026" (0.66mm)
Through Hole
Press-Fit, Knurled
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
H3108-01
Harwin Inc.
CONN PC PIN CIRC 0.021DIA TIN
5864
-
0.26000
-
1
Bulk
-
Active
PC Pin
Single End
0.021" (0.53mm) Dia
0.019" (0.48mm) Dia
0.207" (5.27mm)
0.075" (1.91mm)
0.299" (7.59mm)
0.039" (0.99mm)
0.020" ~ 0.022" (0.51mm ~ 0.56mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.039" (1.00mm)
Brass
Tin
-
image
H2173-05
Harwin Inc.
CONN PC PIN CIRC 0.041DIA GOLD
3967
-
0.36000
-
1
Bulk
-
Active
PC Pin
Single End
0.041" (1.04mm) Dia
0.041" (1.04mm) Dia
0.300" (7.62mm)
0.082" (2.08mm)
0.402" (10.20mm)
0.070" (1.77mm)
0.041" ~ 0.045" (1.04mm ~ 1.14mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.063" (1.60mm)
Brass
Gold
-
image
H2170-01
Harwin Inc.
CONN PC PIN CIRC 0.041DIA TIN
27659
-
0.37000
-
1
Bulk
-
Active
PC Pin
Single End
0.041" (1.04mm) Dia
0.041" (1.04mm) Dia
0.500" (12.70mm)
0.082" (2.08mm)
0.602" (15.29mm)
0.070" (1.77mm)
0.041" ~ 0.045" (1.04mm ~ 1.14mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.063" (1.60mm)
Brass
Tin
-
image
3320-0-00-15-00-00-03-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.020DIA GOLD
10190
-
0.37000
-
1
Bulk
3320
Active
Single Post
Smooth
0.020" (0.51mm) Dia
0.020" (0.51mm) Dia
-
-
0.250" (6.35mm)
-
-
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3210-2-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.020DIA GOLD
1653
-
0.37000
-
1
Bulk
3210
Active
PC Pin
Single End
0.020" (0.51mm) Dia
0.028" (0.71mm) Dia
0.120" (3.05mm)
0.085" (2.16mm)
0.215" (5.46mm)
0.051" (1.30mm)
0.031" (0.79mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3103-2-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA GOLD
12222
-
0.39000
-
1
Bulk
3103
Active
PC Pin
Single End
0.040" (1.02mm) Dia
0.040" (1.02mm) Dia
0.300" (7.62mm)
0.082" (2.08mm)
0.402" (10.20mm)
0.070" (1.77mm)
0.043" (1.09mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
1998-3
Keystone Electronics
CONN PC PIN CIRC 0.020DIA GOLD
6283
4300
0.39000
-
1
Bulk
-
Active
PC Pin
Single End
0.020" (0.51mm) Dia
0.020" (0.51mm) Dia
0.250" (6.35mm)
0.100" (2.54mm)
0.370" (9.40mm)
0.045" (1.14mm)
0.024" (0.61mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
0.093" (2.36mm)
Brass
Gold
10µin (0.25µm)
image
3121-2-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.017DIA GOLD
5977
-
0.39000
-
1
Bulk
3121
Active
PC Pin
Single End
0.017" (0.43mm) Dia
0.019" (0.48mm) Dia
0.157" (3.99mm)
0.075" (1.91mm)
0.248" (6.30mm)
0.040" (1.02mm)
0.023" (0.58mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
0.040" (1.02mm)
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3154-0-00-15-00-00-03-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.018DIA GOLD
-
-
0.41000
-
1
Bulk
3154
Active
PC Pin
Single End
0.018" (0.46mm) Dia
-
0.240" (6.10mm)
-
0.260" (6.60mm)
0.032" (0.81mm)
0.026" (0.66mm)
Through Hole
Press-Fit, Knurled
Non-Insulated
-
Phosphor Bronze
Gold
10µin (0.25µm)
image
3103-3-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA GOLD
4192
-
0.42000
-
1
Bulk
3103
Active
PC Pin
Single End
0.040" (1.02mm) Dia
0.040" (1.02mm) Dia
0.300" (7.62mm)
0.113" (2.87mm)
0.433" (11.00mm)
0.070" (1.77mm)
0.043" (1.09mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.094" (2.39mm)
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3114-2-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.025DIA GOLD
9730
-
0.43000
-
1
Bulk
3114
Active
PC Pin
Single End
0.025" (0.64mm) Dia
0.031" (0.79mm) Dia
0.150" (3.81mm)
0.082" (2.08mm)
0.252" (6.40mm)
0.050" (1.27mm)
0.035" (0.89mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
1933-0-00-15-00-00-03-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.016DIA GOLD
9369
-
0.44000
-
1
Bulk
1933
Active
PC Pin
Single End
0.016" (0.41mm) Dia
-
0.187" (4.75mm)
-
0.197" (5.00mm)
0.042" (1.07mm)
0.034" (0.86mm)
Through Hole
Press-Fit
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
1405-2
Keystone Electronics
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA GOLD
14233
4900
0.44000
-
1
Bulk
-
Active
PC Pin
Single End
0.040" (1.02mm) Dia
0.040" (1.02mm) Dia
0.300" (7.62mm)
0.082" (2.08mm)
0.402" (10.20mm)
0.070" (1.77mm)
0.043" (1.09mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.062" (1.57mm)
Brass
Gold
10µin (0.25µm)
image
0508-0-00-15-00-00-03-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.020DIA GOLD
16132
-
0.46000
-
1
Bulk
0508
Active
PC Pin
Single End
-
0.020" (0.51mm) Dia
0.125" (3.18mm)
-
0.155" (3.94mm)
0.058" (1.47mm)
-
Surface Mount
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3137-1-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA GOLD
6239
-
0.46000
-
1
Bulk
3137
Active
PC Pin
Double End
0.040" (1.02mm) Dia
0.030" (0.76mm) Dia
0.082" (2.08mm)
0.180" (4.57mm)
0.302" (7.67mm)
0.062" (1.57mm)
0.043" (1.09mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3113-1-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.025DIA GOLD
9186
-
0.47000
-
1
Bulk
3113
Active
PC Pin
Single End
0.025" (0.64mm) Dia
0.058" (1.47mm) Dia
0.125" (3.18mm)
0.062" (1.57mm)
0.217" (5.51mm)
0.078" (1.98mm)
0.062" (1.57mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.031" (0.79mm)
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3115-2-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.025DIA GOLD
12201
-
0.48000
-
1
Bulk
3115
Active
PC Pin
Single End
0.025" (0.64mm) Dia
0.031" (0.79mm) Dia
0.300" (7.62mm)
0.082" (2.08mm)
0.402" (10.20mm)
0.050" (1.27mm)
0.035" (0.89mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
1944-0-00-15-00-00-03-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
TARGET PIN SMT FLAT FACE
6751
-
0.48000
-
1
Bulk
1944
Active
PC Pin
Single End
0.067" (1.70mm) Dia
-
0.100" (2.54mm)
-
0.120" (3.05mm)
0.125" (3.18mm)
0.110" (2.79mm)
Surface Mount
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3320-1-00-15-00-00-03-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.020DIA GOLD
3017
-
0.48000
-
1
Bulk
3320
Active
Single Post
Smooth
0.020" (0.51mm) Dia
0.020" (0.51mm) Dia
-
-
0.500" (12.70mm)
-
-
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3102-2-00-21-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA GOLD
9630
-
0.51000
-
1
Bulk
3102
Active
PC Pin
Single End
0.040" (1.02mm) Dia
0.040" (1.02mm) Dia
0.188" (4.78mm)
0.082" (2.08mm)
0.290" (7.37mm)
0.070" (1.77mm)
0.043" (1.09mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
image
3141-1-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA GOLD
5060
-
0.51000
-
1
Bulk
3141
Active
PC Pin
Single End
0.040" (1.02mm) Dia
0.039" (0.99mm) Dia
0.230" (5.84mm)
0.051" (1.30mm)
0.301" (7.65mm)
0.070" (1.77mm)
0.043" (1.09mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.031" (0.79mm)
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3117-2-00-21-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.024DIA GOLD
11191
-
0.53000
-
1
Bulk
3117
Active
PC Pin
Single End
0.024" (0.61mm) Dia
0.030" (0.76mm) Dia
0.188" (4.78mm)
0.078" (1.98mm)
0.291" (7.39mm)
0.060" (1.52mm)
0.035" (0.89mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
image
3136-3-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA GOLD
7790
-
0.53000
-
1
Bulk
3136
Active
PC Pin
Double End
0.040" (1.02mm) Dia
0.030" (0.76mm) Dia
0.145" (3.68mm)
0.180" (4.57mm)
0.365" (9.27mm)
0.078" (1.98mm)
0.043" (1.09mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
0.125" (3.18mm)
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
1402-3
Keystone Electronics
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA GOLD
2409
45200
0.53000
-
1
Bulk
-
Active
PC Pin
Single End
0.040" (1.02mm) Dia
0.058" (1.47mm) Dia
0.240" (6.10mm)
0.125" (3.18mm)
0.395" (10.03mm)
0.093" (2.36mm)
0.062" (1.57mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.093" (2.36mm)
Brass
Gold
10µin (0.25µm)
image
1067-1-00-15-00-00-03-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.018DIA GOLD
8538
-
0.55000
-
1
Bulk
1067
Active
PC Pin
Single End
0.018" (0.46mm) Dia
-
0.340" (8.64mm)
-
0.371" (9.42mm)
0.072" (1.83mm)
0.055" (1.40mm)
Through Hole
Press-Fit, Knurled
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3330-1-00-15-00-00-03-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.030DIA GOLD
1180
-
0.55000
-
1
Bulk
3330
Active
Single Post
Smooth
0.030" (0.76mm) Dia
0.030" (0.76mm) Dia
-
-
0.500" (12.70mm)
-
-
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
1946-0-00-15-00-00-03-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
TARGET PIN SOLDERTAIL FLAT FACE
4690
-
0.57000
-
1
Bulk
1946
Active
PC Pin
Single End
0.030" (0.76mm) Dia
-
0.110" (2.79mm)
-
0.230" (5.84mm)
0.125" (3.18mm)
-
Surface Mount
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
1945-0-00-15-00-00-03-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
TARGET PIN SLDRTL CONCAVE FACE
3406
-
0.57000
-
1
Bulk
1945
Active
PC Pin
Single End
0.030" (0.76mm) Dia
-
0.110" (2.79mm)
-
0.230" (5.84mm)
0.125" (3.18mm)
-
Surface Mount
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3330-2-00-15-00-00-03-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.030DIA GOLD
4387
-
0.57000
-
1
Bulk
3330
Active
Single Post
Smooth
0.030" (0.76mm) Dia
0.030" (0.76mm) Dia
-
-
0.750" (19.05mm)
-
-
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
4526-0-00-15-00-00-03-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA GOLD
9483
-
0.58000
-
1
Bulk
4526
Active
PC Pin
Single End
0.040" (1.02mm) Dia
0.043" (1.09mm) Dia
0.414" (10.52mm)
0.035" (0.89mm)
0.479" (12.17mm)
0.082" (2.08mm)
0.040" (1.02mm)
Through Hole
Press-Fit, Knurled
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3104-2-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA GOLD
4454
-
0.58000
-
1
Bulk
3104
Active
PC Pin
Single End
0.040" (1.02mm) Dia
0.040" (1.02mm) Dia
0.500" (12.70mm)
0.082" (2.08mm)
0.602" (15.29mm)
0.070" (1.77mm)
0.043" (1.09mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3132-0-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.030DIA GOLD
3154
-
0.58000
-
1
Bulk
3132
Active
PC Pin
Wire
0.030" (0.76mm) Dia
0.060" (1.52mm) Dia
0.240" (6.10mm)
0.125" (3.18mm)
0.395" (10.03mm)
0.093" (2.36mm)
-
Free Hanging (In-Line)
Crimp
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3922-0-01-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.030DIA GOLD
1009
-
0.58000
-
1
Bulk
3922
Active
PC Pin
Wire
0.030" (0.76mm) Dia
0.047" (1.19mm) Dia
0.267" (6.78mm)
0.234" (5.94mm)
0.532" (13.51mm)
0.061" (1.55mm)
-
Free Hanging (In-Line)
Crimp
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
8000-0-01-15-00-00-03-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.020DIA GOLD
21284
-
0.59000
-
1
Bulk
8000
Active
PC Pin
Wire
0.020" (0.51mm) Dia
-
0.259" (6.58mm)
-
0.417" (10.59mm)
0.072" (1.83mm)
0.057" (1.45mm)
Through Hole
Press-Fit
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3-60599-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PC PIN CIRC 0.058DIA TIN
9968
-
0.59000
-
1
Bulk
-
Active
Single Post
Flanged, Pin Retention
0.058" (1.47mm) Dia
-
0.165" (4.18mm)
0.143" (3.63mm)
0.352" (8.94mm)
0.110" (2.79mm)
0.059" ~ 0.062" (1.50mm ~ 1.57mm)
Through Hole
Press-Fit, Knurled
Non-Insulated
0.063" (1.60mm)
Brass
Tin
15µin (0.38µm)
image
3150-2-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.030DIA GOLD
6904
-
0.59000
-
1
Bulk
3150
Active
PC Pin
Single End
0.030" (0.76mm) Dia
0.040" (1.02mm) Dia
0.580" (14.73mm)
0.082" (2.08mm)
0.682" (17.32mm)
0.070" (1.77mm)
0.043" (1.09mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3340-1-00-15-00-00-03-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA GOLD
1700
-
0.62000
-
1
Bulk
3340
Active
Single Post
Smooth
0.040" (1.02mm) Dia
0.040" (1.02mm) Dia
-
-
0.500" (12.70mm)
-
-
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3138-2-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.050DIA GOLD
4155
-
0.63000
-
1
Bulk
3138
Active
PC Pin
Single End
0.050" (1.27mm) Dia
0.060" (1.52mm) Dia
0.282" (7.16mm)
0.094" (2.39mm)
0.407" (10.34mm)
0.094" (2.39mm)
0.064" (1.63mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3024-0-01-15-00-00-03-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.053DIA GOLD
19581
-
0.64000
-
1
Bulk
3024
Active
PC Pin
Wire
0.053" (1.35mm) Dia
-
0.259" (6.58mm)
-
0.290" (7.37mm)
0.072" (1.83mm)
0.057" (1.45mm)
Through Hole
Press-Fit
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3340-2-00-15-00-00-03-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA GOLD
6290
-
0.65000
-
1
Bulk
3340
Active
Single Post
Smooth
0.040" (1.02mm) Dia
0.040" (1.02mm) Dia
-
-
0.750" (19.05mm)
-
-
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3301-2-14-21-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA GOLD
4500
-
0.68000
-
1
Bulk
3301
Active
PC Pin
Single End
0.040" (1.02mm) Dia
0.040" (1.02mm) Dia
-
0.082" (2.08mm)
-
0.070" (1.77mm)
0.043" (1.09mm)
Through Hole, Right Angle
Swage
Non-Insulated
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
image
7937-0-00-15-00-00-03-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN GOLD
14889
-
0.75000
-
1
Bulk
7937
Active
PC Pin
Single End
-
-
-
-
0.206" (5.23mm)
0.155" (3.94mm)
-
Surface Mount
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3105-2-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA GOLD
12450
-
0.75000
-
1
Bulk
3105
Active
PC Pin
Single End
0.040" (1.02mm) Dia
0.040" (1.02mm) Dia
0.750" (19.05mm)
0.082" (2.08mm)
0.852" (21.64mm)
0.070" (1.77mm)
0.043" (1.09mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3128-5-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.020DIA GOLD
4145
-
0.76000
-
1
Bulk
3128
Active
PC Pin
Single End
0.020" (0.51mm) Dia
0.020" (0.51mm) Dia
0.930" (23.62mm)
0.100" (2.54mm)
1.050" (26.67mm)
0.046" (1.17mm)
0.024" (0.61mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3231-4-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.080DIA GOLD
4721
-
0.85000
-
1
Bulk
3231
Active
PC Pin
Single End
0.080" (2.03mm) Dia
0.090" (2.29mm) Dia
0.375" (9.53mm)
0.156" (3.96mm)
0.556" (14.12mm)
0.125" (3.18mm)
0.094" (2.39mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.125" (3.18mm)
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
1215-3-05-15-00-00-01-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN SQUARE 0.025 GOLD
1028
-
0.86000
-
1
Bulk
1215
Active
PC Pin
Single End
0.025" (0.64mm) Square
-
0.870" (22.10mm)
-
0.900" (22.86mm)
0.072" (1.83mm)
0.043" (1.09mm)
Through Hole
Press-Fit, Wire Wrap
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3916-0-01-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.063DIA GOLD
1440
-
0.87000
-
1
Bulk
3916
Active
PC Pin
Wire
0.063" (1.60mm) Dia
0.102" (2.59mm) Dia
0.267" (6.78mm)
0.234" (5.94mm)
0.532" (13.51mm)
0.128" (3.25mm)
-
Free Hanging (In-Line)
Crimp
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
11071
Keystone Electronics
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA TIN
2101
-
0.90000
-
1
Bulk
-
Active
PC Pin
Single End
0.040" (1.02mm) Dia
-
0.210" (5.33mm)
0.100" (2.54mm)
0.350" (8.89mm)
0.172" (4.37mm)
0.136" (3.45mm)
Through Hole
Press-Fit
Insulated
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
image
9137-0-00-15-00-00-38-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.018DIA GOLD
1989
-
0.90000
-
1
Bulk
9137
Active
PC Pin
Single End, Nail Head
0.018" (0.46mm) Dia
-
0.160" (4.06mm)
-
0.180" (4.57mm)
0.050" (1.27mm)
0.022" (0.56mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
4268-0-00-15-00-00-33-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.035DIA GOLD
3472
-
0.91000
-
1
Bulk
4268
Active
PC Pin
Single End, Nail Head
0.035" (0.89mm) Dia
-
0.115" (2.92mm)
-
0.130" (3.30mm)
0.060" (1.52mm)
0.039" (0.99mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
9086-0-00-15-00-00-33-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.036DIA GOLD
1475
-
0.92000
-
1
Bulk
9086
Active
PC Pin
Single End, Nail Head
0.036" (0.91mm) Dia
-
0.160" (4.06mm)
-
0.175" (4.45mm)
0.060" (1.52mm)
0.040" (1.02mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
5137-0-00-15-00-00-38-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.018DIA GOLD
5463
-
0.94000
-
1
Bulk
5137
Active
PC Pin
Single End, Nail Head
0.018" (0.46mm) Dia
-
0.300" (7.62mm)
-
0.320" (8.13mm)
0.050" (1.27mm)
0.022" (0.56mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
5063-0-00-15-00-00-33-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.020DIA GOLD
7622
-
0.95000
-
1
Bulk
5063
Active
PC Pin
Single End, Nail Head
0.020" (0.51mm) Dia
-
0.160" (4.06mm)
-
0.172" (4.37mm)
0.036" (0.91mm)
0.024" (0.61mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
9872-0-00-15-00-00-33-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.045DIA GOLD
5142
-
0.96000
-
1
Bulk
9872
Active
PC Pin
Single End, Nail Head
0.045" (1.14mm) Dia
-
0.256" (6.50mm)
-
0.288" (7.32mm)
0.072" (1.83mm)
0.049" (1.24mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3233-2-00-15-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.080DIA GOLD
2215
-
1.06000
-
1
Bulk
3233
Active
PC Pin
Single End
0.080" (2.03mm) Dia
0.090" (2.29mm) Dia
0.900" (22.86mm)
0.094" (2.39mm)
1.019" (25.88mm)
0.125" (3.18mm)
0.094" (2.39mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3603-0-07-21-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA GOLD
2080
-
1.07000
-
1
Bulk
3603
Active
PC Pin
Wire
0.040" (1.02mm) Dia
-
0.282" (7.16mm)
0.275" (6.99mm)
0.588" (14.94mm)
0.102" (2.59mm)
-
Free Hanging (In-Line)
Crimp
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
image
9022-0-00-15-00-00-33-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.062DIA GOLD
2015
-
1.11000
-
1
Bulk
9022
Active
PC Pin
Single End, Nail Head
0.062" (1.57mm) Dia
-
0.160" (4.06mm)
-
0.185" (4.70mm)
0.125" (3.18mm)
0.066" (1.68mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
9265-0-00-15-00-00-38-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.059DIA GOLD
4804
-
1.15000
-
1
Bulk
9265
Active
PC Pin
Single End, Nail Head
0.059" (1.50mm) Dia
-
0.240" (6.10mm)
-
0.265" (6.73mm)
0.072" (1.83mm)
0.063" (1.60mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3609-1-07-21-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.080DIA GOLD
9902
-
1.21000
-
1
Bulk
3609
Active
PC Pin
Wire
0.080" (2.03mm) Dia
0.103" (2.62mm) Dia
0.200" (5.08mm)
0.250" (6.35mm)
0.496" (12.60mm)
0.142" (3.61mm)
-
Free Hanging (In-Line)
Crimp
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
image
8086-0-00-15-00-00-33-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.075DIA GOLD
2573
-
1.31000
-
1
Bulk
8086
Active
PC Pin
Single End, Nail Head
0.075" (1.91mm) Dia
-
0.300" (7.62mm)
-
0.325" (8.26mm)
0.187" (4.75mm)
0.079" (2.01mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
image
3609-2-07-21-00-00-08-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
CONN PC PIN CIRC 0.080DIA GOLD
2311
-
1.45000
-
1
Bulk
3609
Active
PC Pin
Wire
0.080" (2.03mm) Dia
0.103" (2.62mm) Dia
0.375" (9.53mm)
0.250" (6.35mm)
0.671" (17.04mm)
0.142" (3.61mm)
-
Free Hanging (In-Line)
Crimp
Non-Insulated
-
Brass Alloy
Gold
20µin (0.51µm)
image
60599-3
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PC PIN CIRC 0.058DIA GOLD
1731
-
1.98000
-
1
Bulk
-
Active
Single Post
Flanged, Pin Retention
0.058" (1.47mm) Dia
-
0.165" (4.18mm)
0.143" (3.63mm)
0.352" (8.94mm)
0.110" (2.79mm)
0.059" ~ 0.062" (1.50mm ~ 1.57mm)
Through Hole
Press-Fit, Knurled
Non-Insulated
0.063" (1.60mm)
Brass
Gold
30µin (0.76µm)
image
1379-1
Keystone Electronics
CONN PC PIN CIRC 0.017DIA TIN
2656
9800
0.17000
-
1
Bulk
-
Active
PC Pin
Single End
0.017" (0.43mm) Dia
0.019" (0.48mm) Dia
0.157" (3.99mm)
0.061" (1.55mm)
0.234" (5.94mm)
0.039" (0.99mm)
0.022" (0.56mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
0.032" (0.81mm)
Brass
Tin
200µin (5.08µm)
image
1378-1
Keystone Electronics
CONN PC PIN CIRC 0.017DIA GOLD
3232
15600
0.18000
-
1
Bulk
-
Active
PC Pin
Single End
0.017" (0.43mm) Dia
0.019" (0.48mm) Dia
0.157" (3.99mm)
0.061" (1.55mm)
0.234" (5.94mm)
0.039" (0.99mm)
0.022" (0.56mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
0.032" (0.81mm)
Brass
Gold
10µin (0.25µm)
image
1426-2
Keystone Electronics
CONN PC PIN CIRC 0.024DIA TIN
6940
18000
0.20000
-
1
Bulk
-
Active
PC Pin
Single End
0.024" (0.61mm) Dia
0.030" (0.76mm) Dia
0.188" (4.78mm)
0.078" (1.98mm)
0.291" (7.39mm)
0.060" (1.52mm)
0.035" (0.89mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
200µin (5.08µm)
image
1-928776-4
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PC PIN SQUARE 0.025 GOLD
37300
-
0.22000
-
1
Reel
AMPMODU Mod II
Active
Single Post
Pin Retention
0.025" (0.64mm) Square
0.025" (0.64mm) Square
-
-
0.520" (13.21mm)
-
0.035" (0.89mm)
Through Hole
Press-Fit
Non-Insulated
0.063" (1.60mm)
Phosphor Bronze
Gold
31.5µin (0.80µm)
image
2000-3
Keystone Electronics
CONN PC PIN CIRC 0.020DIA TIN
3978
-
0.22000
-
1
Bulk
-
Active
PC Pin
Single End
0.020" (0.51mm) Dia
0.020" (0.51mm) Dia
0.250" (6.35mm)
0.100" (2.54mm)
0.370" (9.40mm)
0.045" (1.14mm)
0.024" (0.61mm)
Through Hole
Solder
Non-Insulated
0.093" (2.36mm)
Brass
Tin
200µin (5.08µm)
image
1425-2
Keystone Electronics
CONN PC PIN CIRC 0.040DIA TIN
1471
13100
0.23000
-
1
Bulk
-
Active
PC Pin
Single End
0.040" (1.02mm) Dia
0.040" (1.02mm) Dia
0.300" (7.62mm)
0.082" (2.08mm)
0.402" (10.20mm)
0.070" (1.77mm)
0.043" (1.09mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
200µin (5.08µm)
image
S07-46
Harwin Inc.
BRIDGE PIN 0.7MM X 23MM
3823
-
0.24000
-
1
Bulk
EZ-Board
Active
Single Post
Smooth
0.028" (0.70mm)
0.028" (0.70mm)
-
-
0.906" (23.00mm)
-
-
-
Solder
Non-Insulated
-
Phosphor Bronze
Tin
-
image
H2176-01
Harwin Inc.
CONN PC PIN CIRC 0.041DIA TIN
3734
-
0.24000
-
1
Bulk
-
Active
PC Pin
Single End
0.041" (1.04mm) Dia
0.041" (1.04mm) Dia
0.355" (9.02mm)
0.082" (2.08mm)
0.457" (11.61mm)
0.070" (1.77mm)
0.041" ~ 0.045" (1.04mm ~ 1.14mm)
Through Hole
Swage
Non-Insulated
0.063" (1.60mm)
Brass
Tin
-

مقایسه