یافته‌ها: 6,921سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع ترمینال

گل میخ / اندازه گُله

ضخامت

عرض - لبه‌های بیرونی

طول - کلی

نوع نصب

پایان‌دهنده

اندازه سیم

عایق

مشخصات

رنگ

ماده رسانا

اتصال پایانی


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع ترمینال
گل میخ / اندازه گُله
ضخامت
عرض - لبه‌های بیرونی
طول - کلی
نوع نصب
پایان‌دهنده
اندازه سیم
عایق
مشخصات
رنگ
ماده رسانا
اتصال پایانی
image
60422-3
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 20-22AWG CRIMP
50000
-
0.05470
-
25000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular
-
0.013" (0.33mm)
0.165" (4.19mm)
-
Free Hanging (In-Line)
Crimp, Piercing
20-22 AWG
Non-Insulated
Extruded
-
Brass
Nickel
image
60422-3
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 20-22AWG CRIMP
53300
-
0.18000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Circular
-
0.013" (0.33mm)
0.165" (4.19mm)
-
Free Hanging (In-Line)
Crimp, Piercing
20-22 AWG
Non-Insulated
Extruded
-
Brass
Nickel
image
160344-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 15-20AWG M3 CRIMP
60000
-
0.05805
-
15000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular
M3 Stud
0.024" (0.61mm)
0.244" (6.20mm)
0.461" (11.71mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
15-20 AWG
Non-Insulated
-
-
Brass
Tin
image
160344-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 15-20AWG M3 CRIMP
64919
-
0.20000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Circular
M3 Stud
0.024" (0.61mm)
0.244" (6.20mm)
0.461" (11.71mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
15-20 AWG
Non-Insulated
-
-
Brass
Tin
image
41581
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 20-24AWG #8 CRIMP
15000
-
0.06874
-
15000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular
8 Stud
0.020" (0.51mm)
0.290" (7.37mm)
0.630" (16.00mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
20-24 AWG
Non-Insulated
-
-
Brass
Tin
image
41581
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 20-24AWG #8 CRIMP
38002
-
0.22000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Circular
8 Stud
0.020" (0.51mm)
0.290" (7.37mm)
0.630" (16.00mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
20-24 AWG
Non-Insulated
-
-
Brass
Tin
image
640102-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-18AWG #8 CRIMP
56000
-
0.08227
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular
8 Stud
0.030" (0.76mm)
0.342" (8.69mm)
0.784" (19.91mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-18 AWG
Non-Insulated
-
-
Brass
Tin
image
640102-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-18AWG #8 CRIMP
57296
-
0.25000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Circular
8 Stud
0.030" (0.76mm)
0.342" (8.69mm)
0.784" (19.91mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-18 AWG
Non-Insulated
-
-
Brass
Tin
image
2-34123-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-16AWG #10
15000
-
0.10738
-
5000
Tape & Reel (TR)
Solistrand
Active
Circular
10 Stud
0.031" (0.79mm)
0.343" (8.71mm)
0.636" (16.15mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-16 AWG
Non-Insulated
Brazed Seam, Serrated Termination
-
Copper
Tin
image
2-34123-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-16AWG #10
17453
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
Solistrand
Active
Circular
10 Stud
0.031" (0.79mm)
0.343" (8.71mm)
0.636" (16.15mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-16 AWG
Non-Insulated
Brazed Seam, Serrated Termination
-
Copper
Tin
image
485029-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING D-SHAPE 14-18AWG #1/4
24000
-
0.12309
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
D-Shaped
1/4 Stud
0.025" (0.64mm)
0.470" (11.94mm)
0.930" (23.62mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-18 AWG
Non-Insulated
Serrated Termination
-
Brass
Tin
image
485029-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING D-SHAPE 14-18AWG #1/4
26452
-
0.31000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
D-Shaped
1/4 Stud
0.025" (0.64mm)
0.470" (11.94mm)
0.930" (23.62mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-18 AWG
Non-Insulated
Serrated Termination
-
Brass
Tin
image
2-36160-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-16AWG #10
50000
-
0.12969
-
5000
Tape & Reel (TR)
PIDG
Active
Circular
10 Stud
0.031" (0.79mm)
0.343" (8.71mm)
0.859" (21.82mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-16 AWG
Insulated
Serrated Termination
Blue
Copper
Tin
image
2-36160-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-16AWG #10
50902
-
0.35000
-
1
Cut Tape (CT)
PIDG
Active
Circular
10 Stud
0.031" (0.79mm)
0.343" (8.71mm)
0.859" (21.82mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-16 AWG
Insulated
Serrated Termination
Blue
Copper
Tin
image
2-34161-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-16AWG #10
40000
-
0.13167
-
5000
Tape & Reel (TR)
Plasti-Grip
Active
Circular
10 Stud
0.031" (0.79mm)
0.343" (8.71mm)
0.871" (22.12mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-16 AWG
Insulated
Serrated Termination
Blue
Copper
Tin
image
2-34161-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-16AWG #10
42467
-
0.36000
-
1
Cut Tape (CT)
Plasti-Grip
Active
Circular
10 Stud
0.031" (0.79mm)
0.343" (8.71mm)
0.871" (22.12mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-16 AWG
Insulated
Serrated Termination
Blue
Copper
Tin
image
2-34854-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 10-12AWG #10
62500
-
0.13450
-
2500
Tape & Reel (TR)
Plasti-Grip
Active
Circular
10 Stud
0.039" (0.99mm)
0.375" (9.53mm)
1.098" (27.89mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
10-12 AWG
Insulated
Serrated Termination
Yellow
Copper
Tin
image
2-34854-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 10-12AWG #10
64399
-
0.34000
-
1
Cut Tape (CT)
Plasti-Grip
Active
Circular
10 Stud
0.039" (0.99mm)
0.375" (9.53mm)
1.098" (27.89mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
10-12 AWG
Insulated
Serrated Termination
Yellow
Copper
Tin
image
2-34113-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 16-22AWG #1/4
5000
-
0.16430
-
5000
Tape & Reel (TR)
Solistrand
Active
Circular
1/4 Stud
0.031" (0.79mm)
0.469" (11.91mm)
0.856" (21.74mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
16-22 AWG
Non-Insulated
Brazed Seam, Serrated Termination
-
Copper
-
image
2-34113-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 16-22AWG #1/4
10616
-
0.45000
-
1
Cut Tape (CT)
Solistrand
Active
Circular
1/4 Stud
0.031" (0.79mm)
0.469" (11.91mm)
0.856" (21.74mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
16-22 AWG
Non-Insulated
Brazed Seam, Serrated Termination
-
Copper
-
image
2-328527-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-16AWG #8 CRIMP
15000
-
0.16941
-
5000
Tape & Reel (TR)
Plasti-Grip
Active
Circular
8 Stud
0.031" (0.79mm)
0.312" (7.92mm)
0.825" (20.96mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-16 AWG
Insulated
Serrated Termination
Blue
Copper
Tin
image
2-328527-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-16AWG #8 CRIMP
16220
-
0.46000
-
1
Cut Tape (CT)
Plasti-Grip
Active
Circular
8 Stud
0.031" (0.79mm)
0.312" (7.92mm)
0.825" (20.96mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-16 AWG
Insulated
Serrated Termination
Blue
Copper
Tin
image
31428
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 22-26AWG #4 CRIMP
37044
-
0.18000
-
1
Bulk
Budget
Active
Circular
4 Stud
0.018" (0.46mm)
0.203" (5.16mm)
0.450" (11.43mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
22-26 AWG
Non-Insulated
Serrated Termination
-
Copper
Tin
image
2-36161-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 10-12AWG #10
140000
-
0.19498
-
2500
Tape & Reel (TR)
PIDG
Active
Circular
10 Stud
0.039" (0.99mm)
0.375" (9.53mm)
1.083" (27.51mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
10-12 AWG
Insulated
Serrated Termination
Yellow
Copper
Tin
image
2-36161-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 10-12AWG #10
141359
-
0.50000
-
1
Cut Tape (CT)
PIDG
Active
Circular
10 Stud
0.039" (0.99mm)
0.375" (9.53mm)
1.083" (27.51mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
10-12 AWG
Insulated
Serrated Termination
Yellow
Copper
Tin
image
2-34855-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 10-12AWG #1/4
42500
-
0.20308
-
2500
Tape & Reel (TR)
Plasti-Grip
Active
Circular
1/4 Stud
0.039" (0.99mm)
0.531" (13.49mm)
1.327" (33.71mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
10-12 AWG
Insulated
Serrated Termination
Yellow
Copper
Tin
image
2-34855-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 10-12AWG #1/4
43491
-
0.48000
-
1
Cut Tape (CT)
Plasti-Grip
Active
Circular
1/4 Stud
0.039" (0.99mm)
0.531" (13.49mm)
1.327" (33.71mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
10-12 AWG
Insulated
Serrated Termination
Yellow
Copper
Tin
image
42863-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 10-12AWG #8 CRIMP
54000
-
0.20509
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular
8 Stud
0.040" (1.02mm)
0.343" (8.71mm)
0.921" (23.39mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
10-12 AWG
Non-Insulated
-
-
Brass
Tin
image
42863-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 10-12AWG #8 CRIMP
54609
-
0.52000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Circular
8 Stud
0.040" (1.02mm)
0.343" (8.71mm)
0.921" (23.39mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
10-12 AWG
Non-Insulated
-
-
Brass
Tin
image
31425
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 22-26AWG #2 CRIMP
58079
-
0.22000
-
1
Bulk
Budget
Active
Circular
2 Stud
0.018" (0.46mm)
0.140" (3.56mm)
0.329" (8.36mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
22-26 AWG
Non-Insulated
Serrated Termination
-
Copper
Tin
image
MU18-6R/SK
3M
CONN RING CIRC 18-22AWG #6 CRIMP
20409
-
0.26000
-
1
Bulk
Scotchlok™
Active
Circular
6 Stud
0.030" (0.76mm)
0.250" (6.35mm)
0.600" (15.24mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
18-22 AWG
Non-Insulated
-
-
Copper, ETP
Tin
image
36154
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 16-22AWG #10
34817
-
0.27000
-
1
Bulk
PIDG
Active
Circular
10 Stud
0.031" (0.79mm)
0.312" (7.92mm)
0.844" (21.44mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
16-22 AWG
Insulated
Serrated Termination
Red
Copper
Tin
image
36152
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 16-22AWG #6 CRIMP
25942
-
0.28000
-
1
Bulk
PIDG
Active
Circular
6 Stud
0.031" (0.79mm)
0.281" (7.14mm)
0.797" (20.24mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
16-22 AWG
Insulated
Serrated Termination
Red
Copper
Tin
image
51863
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 16-22AWG #6 CRIMP
23691
-
0.29000
-
1
Bulk
PIDG
Active
Circular
6 Stud
0.031" (0.79mm)
0.250" (6.35mm)
0.782" (19.86mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
16-22 AWG
Insulated
Serrated Termination
Red
Copper
Tin
image
321045
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-16AWG #1/4
38207
-
0.30000
-
1
Bulk
PIDG
Active
Circular
1/4 Stud
0.031" (0.79mm)
0.469" (11.91mm)
1.078" (27.38mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-16 AWG
Insulated
Serrated Termination
Blue
Copper
Tin
image
320565
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-16AWG #8 CRIMP
6538
-
0.30000
-
1
Bulk
PIDG
Active
Circular
8 Stud
0.031" (0.79mm)
0.343" (8.71mm)
0.859" (21.82mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-16 AWG
Insulated
Serrated Termination
Blue
Copper
Tin
image
2-34115-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 16-22AWG #3/8
10000
-
0.30039
-
5000
Tape & Reel (TR)
Solistrand
Active
Circular
3/8 Stud
0.031" (0.79mm)
0.531" (13.49mm)
0.995" (25.27mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
16-22 AWG
Non-Insulated
Brazed Seam, Serrated Termination
-
Copper
Tin
image
2-34115-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 16-22AWG #3/8
14217
-
0.65000
-
1
Cut Tape (CT)
Solistrand
Active
Circular
3/8 Stud
0.031" (0.79mm)
0.531" (13.49mm)
0.995" (25.27mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
16-22 AWG
Non-Insulated
Brazed Seam, Serrated Termination
-
Copper
Tin
image
31890
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 16-22AWG #8 CRIMP
33041
-
0.31000
-
1
Bulk
PIDG
Active
Circular
8 Stud
0.031" (0.79mm)
0.312" (7.92mm)
0.844" (21.44mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
16-22 AWG
Insulated
Serrated Termination
Red
Copper
Tin
image
2-320573-4
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 16-22AWG #3/8
10000
-
0.32434
-
5000
Tape & Reel (TR)
PIDG
Active
Circular
3/8 Stud
0.031" (0.79mm)
0.531" (13.49mm)
1.218" (30.94mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
16-22 AWG
Insulated
Serrated Termination
Red
Copper
Tin
image
2-320573-4
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 16-22AWG #3/8
12138
-
0.79000
-
1
Cut Tape (CT)
PIDG
Active
Circular
3/8 Stud
0.031" (0.79mm)
0.531" (13.49mm)
1.218" (30.94mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
16-22 AWG
Insulated
Serrated Termination
Red
Copper
Tin
image
35109
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 10-12AWG #10
10563
-
0.34000
-
1
Bulk
PIDG
Active
Circular
10 Stud
0.039" (0.99mm)
0.375" (9.53mm)
1.083" (27.51mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
10-12 AWG
Insulated
Serrated Termination
Yellow
Copper
Tin
image
51864-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-16AWG #8 CRIMP
6488
-
0.41000
-
1
Bulk
PIDG
Active
Circular
8 Stud
0.031" (0.79mm)
0.312" (7.92mm)
0.844" (21.44mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-16 AWG
Insulated
-
Blue
Copper
Tin
image
33461
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 8AWG #1/4 CRIMP
14868
-
0.47000
-
1
Bulk
Solistrand
Active
Circular
1/4 Stud
0.048" (1.22mm)
0.469" (11.91mm)
0.933" (23.70mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
8 AWG
Non-Insulated
Brazed Seam, Serrated Termination
-
Copper
Tin
image
1-323989-0
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 20-24AWG #8 CRIMP
2500
-
0.92564
-
2500
Tape & Reel (TR)
PIDG
Active
Circular
8 Stud
0.023" (0.58mm)
0.312" (7.92mm)
0.821" (20.85mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
20-24 AWG
Insulated
Serrated Termination
Natural
Copper
Tin
image
1-323989-0
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 20-24AWG #8 CRIMP
4460
-
1.96000
-
1
Cut Tape (CT)
PIDG
Active
Circular
8 Stud
0.023" (0.58mm)
0.312" (7.92mm)
0.821" (20.85mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
20-24 AWG
Insulated
Serrated Termination
Natural
Copper
Tin
image
2-34806-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-16AWG #1/4
2500
-
0.93649
-
2500
Tape & Reel (TR)
PIDG
Active
Circular
1/4 Stud
0.048" (1.22mm)
0.531" (13.49mm)
1.296" (32.92mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-16 AWG
Insulated
Heavy Duty, Serrated Termination
Blue
Copper
Tin
image
2-34806-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-16AWG #1/4
4116
-
1.99000
-
1
Cut Tape (CT)
PIDG
Active
Circular
1/4 Stud
0.048" (1.22mm)
0.531" (13.49mm)
1.296" (32.92mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-16 AWG
Insulated
Heavy Duty, Serrated Termination
Blue
Copper
Tin
image
321262
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 16-22AWG #6 CRIMP
5315
-
0.98000
-
1
Bulk
Solistrand
Active
Circular
6 Stud
0.031" (0.79mm)
0.281" (7.14mm)
-
Free Hanging (In-Line), Right Angle
Crimp
16-22 AWG
Non-Insulated
Brazed Seam, Serrated Termination
-
Copper
Tin
image
2-323680-5
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 10-12AWG #10
15000
-
1.43478
-
2500
Tape & Reel (TR)
Solistrand, Strato-Therm
Active
Circular
10 Stud
0.039" (0.99mm)
0.375" (9.53mm)
0.739" (18.77mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
10-12 AWG
Non-Insulated
Brazed Seam, High Temperature, Serrated Termination
Orange
Nickel
-
image
2-323680-5
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 10-12AWG #10
16868
-
2.92000
-
1
Cut Tape (CT)
Solistrand, Strato-Therm
Active
Circular
10 Stud
0.039" (0.99mm)
0.375" (9.53mm)
0.739" (18.77mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
10-12 AWG
Non-Insulated
Brazed Seam, High Temperature, Serrated Termination
Orange
Nickel
-
image
52264-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 6AWG #3/8 CRIMP
5191
-
1.57000
-
1
Bulk
Plasti-Grip
Active
Circular
3/8 Stud
0.045" (1.14mm)
0.625" (15.88mm)
1.906" (48.41mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
6 AWG
Insulated
-
Blue
Copper
Tin
image
320383
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 2AWG #1/4 CRIMP
2245
-
1.57000
-
1
Bulk
Solistrand
Active
Circular
1/4 Stud
0.070" (1.78mm)
0.625" (15.88mm)
1.527" (38.79mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
2 AWG
Non-Insulated
Brazed Seam, Serrated Termination
-
Copper
Tin
image
328822
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 8AWG #10 CRIMP
19040
-
2.17000
-
1
Bulk
Solistrand, Strato-Therm
Active
Circular
10 Stud
0.048" (1.22mm)
0.406" (10.31mm)
0.949" (24.10mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
8 AWG
Non-Insulated
Brazed Seam, High Temperature, Serrated Termination
Orange
Nickel
-
image
50830
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 24-26AWG #6 CRIMP
6398
-
3.15000
-
1
Bulk
PIDG, Strato-Therm
Active
Circular
6 Stud
0.018" (0.46mm)
0.250" (6.35mm)
0.740" (18.80mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
24-26 AWG
Insulated
High Temperature, Serrated Termination
Black
Copper
Nickel
image
323868
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 3/0AWG #1/4 CRIMP
798
-
10.61000
-
1
Bulk
Solistrand
Active
Circular
1/4 Stud
0.091" (2.31mm)
1.020" (25.91mm)
2.112" (53.64mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
3/0 AWG
Non-Insulated
Brazed Seam
-
Copper
Tin
image
61794-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-18AWG #8 CRIMP
27000
-
0.02770
-
9000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular
8 Stud
0.025" (0.64mm)
0.370" (9.40mm)
0.772" (19.61mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-18 AWG
Non-Insulated
Inner Teeth, Serrated Termination
-
Steel
Tin
image
61794-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-18AWG #8 CRIMP
29752
-
0.10000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Circular
8 Stud
0.025" (0.64mm)
0.370" (9.40mm)
0.772" (19.61mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-18 AWG
Non-Insulated
Inner Teeth, Serrated Termination
-
Steel
Tin
image
61795-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING OVAL 14-18AWG #10
9000
-
0.03497
-
9000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Oval
10 Stud
0.025" (0.64mm)
0.445" (11.30mm)
0.772" (19.61mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-18 AWG
Non-Insulated
Inner Teeth, Serrated Termination
-
Steel
Tin
image
61795-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING OVAL 14-18AWG #10
13177
-
0.11000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Oval
10 Stud
0.025" (0.64mm)
0.445" (11.30mm)
0.772" (19.61mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-18 AWG
Non-Insulated
Inner Teeth, Serrated Termination
-
Steel
Tin
image
60772-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-18AWG #10
12000
-
0.04262
-
12000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular
10 Stud
0.018" (0.46mm)
0.295" (7.49mm)
0.734" (18.64mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-18 AWG
Non-Insulated
Serrated Termination
-
Brass
Tin
image
60772-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-18AWG #10
21507
-
0.15000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Circular
10 Stud
0.018" (0.46mm)
0.295" (7.49mm)
0.734" (18.64mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-18 AWG
Non-Insulated
Serrated Termination
-
Brass
Tin
image
60771-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-18AWG #8 CRIMP
12000
-
0.04616
-
12000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular
8 Stud
0.018" (0.46mm)
0.295" (7.49mm)
0.734" (18.64mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-18 AWG
Non-Insulated
Serrated Termination
-
Brass
Tin
image
60771-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-18AWG #8 CRIMP
24588
-
0.16000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Circular
8 Stud
0.018" (0.46mm)
0.295" (7.49mm)
0.734" (18.64mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-18 AWG
Non-Insulated
Serrated Termination
-
Brass
Tin
image
41580
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 20-24AWG #6 CRIMP
75000
-
0.04818
-
15000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular
6 Stud
0.020" (0.51mm)
0.290" (7.37mm)
0.630" (16.00mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
20-24 AWG
Non-Insulated
-
-
Brass
Tin
image
41580
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 20-24AWG #6 CRIMP
88444
-
0.17000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Circular
6 Stud
0.020" (0.51mm)
0.290" (7.37mm)
0.630" (16.00mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
20-24 AWG
Non-Insulated
-
-
Brass
Tin
image
61793-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-18AWG #6 CRIMP
36000
-
0.05177
-
9000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular
6 Stud
0.025" (0.64mm)
0.370" (9.40mm)
0.772" (19.61mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-18 AWG
Non-Insulated
Inner Teeth, Serrated Termination
-
Steel
Tin
image
61793-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-18AWG #6 CRIMP
44160
-
0.16000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Circular
6 Stud
0.025" (0.64mm)
0.370" (9.40mm)
0.772" (19.61mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-18 AWG
Non-Insulated
Inner Teeth, Serrated Termination
-
Steel
Tin
image
61795-3
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING OVAL 14-18AWG #10
9000
-
0.05756
-
9000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Oval
10 Stud
0.025" (0.64mm)
0.445" (11.30mm)
0.772" (19.61mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-18 AWG
Non-Insulated
Inner Teeth, Serrated Termination
-
Brass
Tin
image
61795-3
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING OVAL 14-18AWG #10
14246
-
0.18000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Oval
10 Stud
0.025" (0.64mm)
0.445" (11.30mm)
0.772" (19.61mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-18 AWG
Non-Insulated
Inner Teeth, Serrated Termination
-
Brass
Tin
image
60770-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-18AWG #6 CRIMP
264000
-
0.06275
-
12000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular
6 Stud
0.018" (0.46mm)
0.295" (7.49mm)
0.734" (18.64mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-18 AWG
Non-Insulated
Serrated Termination
-
Brass
-
image
60770-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-18AWG #6 CRIMP
274628
-
0.22000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Circular
6 Stud
0.018" (0.46mm)
0.295" (7.49mm)
0.734" (18.64mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-18 AWG
Non-Insulated
Serrated Termination
-
Brass
-
image
40724
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-18AWG #8 CRIMP
11000
-
0.06417
-
11000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular
8 Stud
0.029" (0.74mm)
0.342" (8.69mm)
0.784" (19.91mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-18 AWG
Non-Insulated
-
-
Brass
Tin
image
40724
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 14-18AWG #8 CRIMP
17687
-
0.20000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Circular
8 Stud
0.029" (0.74mm)
0.342" (8.69mm)
0.784" (19.91mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-18 AWG
Non-Insulated
-
-
Brass
Tin
image
40696
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 10-12AWG #10
24000
-
0.06727
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular
10 Stud
0.030" (0.76mm)
0.343" (8.71mm)
0.677" (17.20mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
10-12 AWG
Non-Insulated
Serrated Termination
-
Brass
Tin
image
40696
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 10-12AWG #10
25717
-
0.20000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Circular
10 Stud
0.030" (0.76mm)
0.343" (8.71mm)
0.677" (17.20mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
10-12 AWG
Non-Insulated
Serrated Termination
-
Brass
Tin
image
42508-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 20-24AWG #8 CRIMP
80000
-
0.06801
-
20000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular
8 Stud
0.020" (0.51mm)
0.312" (7.92mm)
0.770" (19.56mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
20-24 AWG
Non-Insulated
Serrated Termination
-
Brass
Tin
image
42508-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 20-24AWG #8 CRIMP
85138
-
0.21000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Circular
8 Stud
0.020" (0.51mm)
0.312" (7.92mm)
0.770" (19.56mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
20-24 AWG
Non-Insulated
Serrated Termination
-
Brass
Tin
image
640204-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 18-22AWG #8 CRIMP
18000
-
0.06827
-
9000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular
8 Stud
0.025" (0.64mm)
0.370" (9.40mm)
0.772" (19.61mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
18-22 AWG
Non-Insulated
Inner Teeth, Serrated Termination
-
Steel
Tin
image
640204-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 18-22AWG #8 CRIMP
22514
-
0.21000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Circular
8 Stud
0.025" (0.64mm)
0.370" (9.40mm)
0.772" (19.61mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
18-22 AWG
Non-Insulated
Inner Teeth, Serrated Termination
-
Steel
Tin
image
61397-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING OVAL 14-18AWG #10
16000
-
0.07485
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Oval
10 Stud
0.030" (0.76mm)
0.342" (8.69mm)
0.784" (19.91mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-18 AWG
Non-Insulated
-
-
Brass
Tin
image
61397-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING OVAL 14-18AWG #10
25756
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Oval
10 Stud
0.030" (0.76mm)
0.342" (8.69mm)
0.784" (19.91mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-18 AWG
Non-Insulated
-
-
Brass
Tin
image
0190690038
Molex, LLC
CONN RING CIRC 18-22AWG #10
8000
-
0.07800
-
2000
Tape & Reel (TR)
Krimptite™
Active
Circular
10 Stud
0.028" (0.71mm)
0.322" (8.18mm)
0.641" (16.28mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
18-22 AWG
Non-Insulated
-
-
Copper
Electro-Tin
image
0190690038
Molex, LLC
CONN RING CIRC 18-22AWG #10
11253
-
0.21000
-
1
Cut Tape (CT)
Krimptite™
Active
Circular
10 Stud
0.028" (0.71mm)
0.322" (8.18mm)
0.641" (16.28mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
18-22 AWG
Non-Insulated
-
-
Copper
Electro-Tin
image
60553-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 20-24AWG #6 CRIMP
20000
-
0.08182
-
20000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular
6 Stud
0.014" (0.36mm)
0.250" (6.35mm)
0.590" (14.99mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
20-24 AWG
Non-Insulated
Serrated Termination
-
Brass
Tin
image
60553-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 20-24AWG #6 CRIMP
22595
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Circular
6 Stud
0.014" (0.36mm)
0.250" (6.35mm)
0.590" (14.99mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
20-24 AWG
Non-Insulated
Serrated Termination
-
Brass
Tin
image
62613-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 10-12AWG #10
48600
-
0.08823
-
1800
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular
10 Stud
0.024" (0.61mm)
0.470" (11.94mm)
0.990" (25.15mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
10-12 AWG
Non-Insulated
Inner Teeth, Serrated Termination
-
Steel
Tin
image
62613-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 10-12AWG #10
54778
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Circular
10 Stud
0.024" (0.61mm)
0.470" (11.94mm)
0.990" (25.15mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
10-12 AWG
Non-Insulated
Inner Teeth, Serrated Termination
-
Steel
Tin
image
640271-3
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 18-22AWG #10
22500
-
0.10085
-
7500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular
10 Stud
0.025" (0.64mm)
0.370" (9.40mm)
0.772" (19.61mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
18-22 AWG
Non-Insulated
Inner Teeth, Serrated Termination
-
Steel
Tin
image
640271-3
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 18-22AWG #10
25926
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Circular
10 Stud
0.025" (0.64mm)
0.370" (9.40mm)
0.772" (19.61mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
18-22 AWG
Non-Insulated
Inner Teeth, Serrated Termination
-
Steel
Tin
image
40810
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 16-20AWG #4 CRIMP
40000
-
0.10203
-
20000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular
4 Stud
0.020" (0.51mm)
0.260" (6.60mm)
0.400" (10.16mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
16-20 AWG
Non-Insulated
-
-
Brass
Tin
image
40810
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 16-20AWG #4 CRIMP
50194
-
0.31000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Circular
4 Stud
0.020" (0.51mm)
0.260" (6.60mm)
0.400" (10.16mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
16-20 AWG
Non-Insulated
-
-
Brass
Tin
image
61588-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 16-22AWG #6 CRIMP
10000
-
0.10207
-
10000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular
6 Stud
0.025" (0.64mm)
0.370" (9.40mm)
0.772" (19.61mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
16-22 AWG
Non-Insulated
Inner Teeth, Serrated Termination
-
Brass
Tin
image
61588-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 16-22AWG #6 CRIMP
20010
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Circular
6 Stud
0.025" (0.64mm)
0.370" (9.40mm)
0.772" (19.61mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
16-22 AWG
Non-Insulated
Inner Teeth, Serrated Termination
-
Brass
Tin
image
2-34108-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 16-22AWG #8 CRIMP
10000
-
0.10741
-
5000
Tape & Reel (TR)
Solistrand
Active
Circular
8 Stud
0.031" (0.79mm)
0.281" (7.14mm)
0.574" (14.58mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
16-22 AWG
Non-Insulated
Brazed Seam, Serrated Termination
-
Copper
Tin
image
2-34108-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 16-22AWG #8 CRIMP
11112
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
Solistrand
Active
Circular
8 Stud
0.031" (0.79mm)
0.281" (7.14mm)
0.574" (14.58mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
16-22 AWG
Non-Insulated
Brazed Seam, Serrated Termination
-
Copper
Tin
image
41711
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 18-22AWG #1/4
6000
-
0.10939
-
6000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular
1/4 Stud
0.030" (0.76mm)
0.468" (11.89mm)
0.982" (24.94mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
18-22 AWG
Non-Insulated
-
-
Brass
Tin
image
41711
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING CIRC 18-22AWG #1/4
9492
-
0.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Circular
1/4 Stud
0.030" (0.76mm)
0.468" (11.89mm)
0.982" (24.94mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
18-22 AWG
Non-Insulated
-
-
Brass
Tin
image
2-320306-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING HOOK 14-16AWG #8 CRIMP
45000
-
0.11547
-
5000
Tape & Reel (TR)
PIDG
Active
Hook
8 Stud
0.031" (0.79mm)
0.343" (8.71mm)
0.859" (21.82mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-16 AWG
Insulated
Serrated Termination
Blue
Copper
Tin
image
2-320306-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN RING HOOK 14-16AWG #8 CRIMP
49003
-
0.31000
-
1
Cut Tape (CT)
PIDG
Active
Hook
8 Stud
0.031" (0.79mm)
0.343" (8.71mm)
0.859" (21.82mm)
Free Hanging (In-Line)
Crimp
14-16 AWG
Insulated
Serrated Termination
Blue
Copper
Tin

مقایسه