یافته‌ها: 46وضعیت قطعه

نوع ترمینال

سبک (شکل)

گل میخ / اندازه گُله

قطر سوراخ

نوع نصب

طول - کلی

ماده رسانا


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع ترمینال
سبک (شکل)
گل میخ / اندازه گُله
قطر سوراخ
نوع نصب
طول - کلی
ماده رسانا
اتصال پایانی
image
7329
Keystone Electronics
TERMINAL LUG SOLDER RING #6
83987
-
0.16000
-
1
-
Active
Standard
Smooth Edge
6 Stud
0.076" (1.93mm)
Flat
0.531" (13.50mm)
Brass
Tin
image
7328
Keystone Electronics
TERMINAL LUG SOLDER RING #4
23765
2900
0.16000
-
1
-
Active
Standard
Smooth Edge
4 Stud
0.076" (1.93mm)
Flat
0.531" (13.50mm)
Brass
Tin
image
7330
Keystone Electronics
TERMINAL LUG SOLDER RING #8
13668
54000
0.16000
-
1
-
Active
Standard
Smooth Edge
8 Stud
0.076" (1.93mm)
Flat
0.531" (13.50mm)
Brass
Tin
image
908
Keystone Electronics
TERMINAL LOCKWASHER LUG #4
31035
16000
0.17000
-
1
-
Active
Standard
Lockwasher, Internal Tooth
4 Stud
0.093" (2.36mm)
Flat
0.625" (15.88mm)
Brass
Tin
image
7327
Keystone Electronics
TERMINAL LUG SOLDER RING #8
19954
27900
0.17000
-
1
-
Active
Long Stem, Straight
Smooth Edge
8 Stud
0.078" (1.98mm)
Flat
0.687" (17.45mm)
Brass
Tin
image
7325
Keystone Electronics
TERMINAL LUG SOLDER RING #4
10086
58100
0.17000
-
1
-
Active
Long Stem, Straight
Smooth Edge
4 Stud
0.078" (1.98mm)
Flat
0.687" (17.45mm)
Brass
Tin
image
915
Keystone Electronics
TERMINAL LOCKWASHER LUG #8
9628
43500
0.17000
-
1
-
Active
Standard
Lockwasher, Internal Tooth
8 Stud
0.093" (2.36mm)
Flat
0.625" (15.88mm)
Brass
Tin
image
7326
Keystone Electronics
TERMINAL LUG SOLDER RING #6
9616
47900
0.17000
-
1
-
Active
Long Stem, Straight
Smooth Edge
6 Stud
0.078" (1.98mm)
Flat
0.687" (17.45mm)
Brass
Tin
image
914
Keystone Electronics
TERMINAL LOCKWASHER LUG #6
8734
72300
0.17000
-
1
-
Active
Standard
Lockwasher, Internal Tooth
6 Stud
0.093" (2.36mm)
Flat
0.625" (15.88mm)
Brass
Tin
image
7332
Keystone Electronics
TERMINAL LUG SOLDER RING #6
6343
18600
0.17000
-
1
-
Active
Long Stem, Shaped
Smooth Edge
6 Stud
0.093" (2.36mm)
Flat
0.875" (22.23mm)
Brass
Tin
image
7333
Keystone Electronics
TERMINAL LUG SOLDER RING #8
6099
-
0.17000
-
1
-
Active
Long Stem, Shaped
Smooth Edge
8 Stud
0.093" (2.36mm)
Flat
0.875" (22.23mm)
Brass
Tin
image
7310
Keystone Electronics
#10 SOLDER LUG
2744
21000
0.17000
-
1
-
Active
Long Stem, Shaped
Smooth Edge
10 Stud
0.093" (2.36mm)
Flat
0.875" (22.23mm)
Brass
Tin
image
7331
Keystone Electronics
TERMINAL LUG SOLDER RING #4
2121
15800
0.17000
-
1
-
Active
Long Stem, Shaped
Smooth Edge
4 Stud
0.093" (2.36mm)
Flat
0.875" (22.23mm)
Brass
Tin
image
4003
Keystone Electronics
PC TEST TERMINAL LUG .130" DIM.
17444
38100
0.18000
-
1
-
Active
PCB, Long Tail
Smooth Edge
-
-
Through Hole
1.000" (25.40mm)
Brass
Tin
image
4004
Keystone Electronics
TERMINAL LUG SOLDER RING .136"
15906
117600
0.18000
-
1
-
Active
Standard
Smooth Edge
-
0.093" (2.36mm)
Flat
0.515" (13.08mm)
Brass
Tin
image
7318
Keystone Electronics
TERMINAL LOCKWASHER LUG #6 ANGLE
14524
12000
0.18000
-
1
-
Active
Long Stem, Shaped
Lockwasher, Internal Tooth
6 Stud
0.093" (2.36mm)
Angled
0.812" (20.62mm)
Brass
Tin
image
7311
Keystone Electronics
TERMINAL LOCKWASHER LUG #4 ANGLE
14242
49800
0.18000
-
1
-
Active
Standard
Lockwasher, Internal Tooth
4 Stud
0.093" (2.36mm)
Angled
0.640" (16.26mm)
Brass
Tin
image
903
Keystone Electronics
TERMINAL LOCKWASHER LUG #4
13064
26100
0.18000
-
1
-
Active
Long Stem, Shaped
Lockwasher, Internal Tooth
4 Stud
0.093" (2.36mm)
Flat
0.875" (22.23mm)
Brass
Tin
image
7313
Keystone Electronics
TERMINAL LOCKWASHER LUG #8 ANGLE
12886
19900
0.18000
-
1
-
Active
Standard
Lockwasher, Internal Tooth
8 Stud
0.093" (2.36mm)
Angled
0.640" (16.26mm)
Brass
Tin
image
7312
Keystone Electronics
TERMINAL LOCKWASHER LUG #6 ANGLE
11101
71000
0.18000
-
1
-
Active
Standard
Lockwasher, Internal Tooth
6 Stud
0.093" (2.36mm)
Angled
0.640" (16.26mm)
Brass
Tin
image
918
Keystone Electronics
TERMINAL LOCKWASHER LUG #6
9669
30600
0.18000
-
1
-
Active
Standard
Lockwasher, Internal Tooth
6 Stud
0.093" (2.36mm)
Flat
0.718" (18.24mm)
Brass
Tin
image
904
Keystone Electronics
TERMINAL LOCKWASHER LUG #6
9433
14800
0.18000
-
1
-
Active
Long Stem, Shaped
Lockwasher, Internal Tooth
6 Stud
0.093" (2.36mm)
Flat
0.875" (22.23mm)
Brass
Tin
image
913
Keystone Electronics
TERMINAL LUG #10 STUD
8628
24000
0.18000
-
1
-
Active
Long Stem, Shaped
Lockwasher, Internal Tooth
10 Stud
0.093" (2.36mm)
Flat
0.875" (22.23mm)
Brass
Tin
image
910
Keystone Electronics
TERMINAL LOCKWASHER LUG #4
2943
7700
0.18000
-
1
-
Active
Standard
Lockwasher, Internal Tooth
4 Stud
0.093" (2.36mm)
Flat
0.718" (18.24mm)
Brass
Tin
image
7317
Keystone Electronics
TERMINAL LOCKWASHER LUG #4 ANGLE
1922
-
0.18000
-
1
-
Active
Long Stem, Shaped
Lockwasher, Internal Tooth
4 Stud
0.093" (2.36mm)
Angled
0.812" (20.62mm)
Brass
Tin
image
905
Keystone Electronics
TERMINAL LOCKWASHER LUG #8
1439
25000
0.18000
-
1
-
Active
Long Stem, Shaped
Lockwasher, Internal Tooth
8 Stud
0.093" (2.36mm)
Flat
0.875" (22.23mm)
Brass
Tin
image
7314
Keystone Electronics
TERMINAL LOCKWASHER LUG #4 ANGLE
11810
29200
0.19000
-
1
-
Active
Long Stem, Straight
Lockwasher, Internal Tooth
4 Stud
0.093" (2.36mm)
Angled
0.718" (18.24mm)
Brass
Tin
image
906
Keystone Electronics
TERMINAL LOCKWASHER LUG #8
5450
5800
0.19000
-
1
-
Active
Standard
Lockwasher, Internal Tooth
8 Stud
0.093" (2.36mm)
Flat
0.718" (18.24mm)
Brass
Tin
image
7315
Keystone Electronics
TERMINAL LOCKWASHER LUG #6 ANGLE
2404
38400
0.19000
-
1
-
Active
Long Stem, Straight
Lockwasher, Internal Tooth
6 Stud
0.093" (2.36mm)
Angled
0.718" (18.24mm)
Brass
Tin
image
907
Keystone Electronics
TERMINAL LOCKWASHER LUG
135115
34400
0.30000
-
1
-
Active
Standard
Lockwasher, Internal Tooth
-
0.078" (1.98mm)
Flat
0.464" (11.79mm)
Brass
Tin
image
4002
Keystone Electronics
PC TEST TERMINAL LUG .130" DIM.
8438
88000
0.17000
-
1
-
Active
PCB, Long Tail
Smooth Edge
-
-
Through Hole
0.750" (19.05mm)
Brass
Tin
image
7340
Keystone Electronics
TERMINAL LUG SOLDER 0.687L
4683
14600
0.17000
-
1
-
Active
Standard
Smooth Edge
-
0.078" (1.98mm)
Flat
0.687" (17.45mm)
Brass
Tin
image
7319
Keystone Electronics
TERMINAL LOCKWASHER LUG #8 ANGLE
9728
35600
0.18000
-
1
-
Active
Long Stem, Shaped
Lockwasher, Internal Tooth
8 Stud
0.093" (2.36mm)
Angled
0.812" (20.62mm)
Brass
Tin
image
917
Keystone Electronics
TERMINAL LOCKWASHER LUG #8
9953
13900
0.19000
-
1
-
Active
Long Stem, Straight
Lockwasher, Internal Tooth
8 Stud
0.093" (2.36mm)
Flat
0.734" (18.64mm)
Brass
Tin
image
4000
Keystone Electronics
PC TEST TERMINAL LUG .130" DIM.
7733
64800
0.19000
-
1
-
Active
PCB, Long Tail
Smooth Edge
-
-
Through Hole
0.500" (12.70mm)
Brass
Tin
image
909
Keystone Electronics
TERMINAL LOCKWASHER LUG #4
1386
22100
0.19000
-
1
-
Active
Long Stem, Straight
Lockwasher, Internal Tooth
4 Stud
0.093" (2.36mm)
Flat
0.734" (18.64mm)
Brass
Tin
image
4712
Keystone Electronics
HDWR TERMINAL SOLDER DO5/TO48/61
2015
18800
0.28000
-
1
-
Active
-
-
-
-
Flat
-
-
-
image
4704
Keystone Electronics
HDWR ERMINAL SOLDER TO36 1PC
1427
35700
0.32000
-
1
-
Active
-
-
-
-
Flat
-
-
-
image
4001
Keystone Electronics
PC TEST TERMINAL LUG .130" DIM.
829
20200
0.19000
-
1
-
Active
PCB, Long Tail
Smooth Edge
-
-
Through Hole
0.562" (14.27mm)
Brass
Tin
image
916
Keystone Electronics
TERMINAL LOCKWASHER LUG #6
415
10600
0.19000
-
1
-
Active
Long Stem, Straight
Lockwasher, Internal Tooth
6 Stud
0.093" (2.36mm)
Flat
0.734" (18.64mm)
Brass
Tin
image
7316
Keystone Electronics
TERMINAL LOCKWASHER LUG #8 ANGLE
-
32100
0.19000
-
1
-
Active
Long Stem, Straight
Lockwasher, Internal Tooth
8 Stud
0.093" (2.36mm)
Angled
0.718" (18.24mm)
Brass
Tin
1276
Keystone Electronics
LUG CRIMP TERMINAL #8 .171"H BR
-
6500
0.63250
-
100
-
Active
-
Smooth Edge
8 Stud
-
Flat
0.650" (16.50mm)
Brass
Tin
1275
Keystone Electronics
LUG CRIMP TERMINAL #6 0.140"H BR
-
14300
0.63250
-
100
-
Active
-
Smooth Edge
6 Stud
-
Flat
0.650" (16.50mm)
Brass
Tin
1274
Keystone Electronics
LUG CRIMP TERMINAL #4 .120"H BR
-
9200
0.71550
-
100
-
Active
-
Smooth Edge
4 Stud
-
Flat
0.650" (16.50mm)
Brass
Tin
4695
Keystone Electronics
HDWR TERM SOLDER PLAST CASE 1PC
-
1300
1.01950
-
100
-
Active
-
-
-
-
Flat
-
-
-
7339
Keystone Electronics
TERMINAL LUG CRIMP RING .250"DIA
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
Smooth Edge
-
-
Flat
1.108" (28.14mm)
Copper
Tin

مقایسه