یافته‌ها: 985سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع ترمینال

تعداد برجک‌ها

طول - بورد فوقانی

طول - بورد زیرین

طول - کلی

نوع نصب

پایان‌دهنده

قطر پیچ (فلنج)

قطر - سر برج

قطر خارجی OD

قطر داخلی ID

قطر سوراخ نصب

ضخامت بورد

ماده رسانا

اتصال پایانی

ضخامت اتصال پایانی

عایق


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع ترمینال
تعداد برجک‌ها
طول - بورد فوقانی
طول - بورد زیرین
طول - کلی
نوع نصب
پایان‌دهنده
قطر پیچ (فلنج)
قطر - سر برج
قطر خارجی OD
قطر داخلی ID
قطر سوراخ نصب
ضخامت بورد
ماده رسانا
اتصال پایانی
ضخامت اتصال پایانی
عایق
image
1514-2
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=7.14MM TIN
22073
7400
0.48000
-
1
-
Active
Single End
Double
0.281" (7.14mm)
0.105" (2.67mm)
0.386" (9.80mm)
Through Hole
Staking Flare
0.156" (3.96mm)
0.109" (2.77mm)
0.090" (2.29mm)
-
0.094" (2.39mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1526-2
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=3.96MM TIN
12422
13100
0.48000
-
1
-
Active
Single End, Fork, Hollow
Single
0.156" (3.96mm)
0.084" (2.13mm)
0.240" (6.10mm)
Through Hole
Staking Flare
0.094" (2.39mm)
-
0.062" (1.57mm)
-
0.064" (1.63mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1562-2
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=3.96MM TIN
41392
27500
0.49000
-
1
-
Active
Single End, Hollow
Single
0.156" (3.96mm)
0.084" (2.13mm)
0.240" (6.10mm)
Through Hole
Staking Flare
0.125" (3.18mm)
0.093" (2.36mm)
0.062" (1.57mm)
-
0.067" (1.70mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1587-2
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=9.14MM TIN
2130
-
0.91000
-
1
-
Active
Single End
Double
0.360" (9.14mm)
0.187" (4.75mm)
0.547" (13.89mm)
Panel Mount
Threaded
0.187" (4.75mm) Hex
0.145" (3.68mm)
-
-
-
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
11364
Keystone Electronics
TERM TURRET DOUBLE L=9.35MM TIN
533
389
15.60000
-
1
-
Active
Double End
Double
0.368" (9.35mm)
0.510" (12.95mm)
0.878" (22.30mm)
Panel Mount
Threaded
0.188" (4.78mm) Hex
0.040" (1.02mm)
-
-
-
-
Brass
Tin
-
Insulated
image
1593-2
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=3.96MM TIN
24245
55300
0.27000
-
1
-
Active
Single End
Double
0.156" (3.96mm)
0.084" (2.13mm)
0.240" (6.10mm)
Through Hole
Staking Flare
0.094" (2.39mm)
0.062" (1.57mm)
0.062" (1.57mm)
-
0.067" (1.70mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
H9001-01
Harwin Inc.
TERM TURRET SINGLE L=2.39MM TIN
2733
-
0.29000
-
1
-
Active
Single End
Single
0.094" (2.39mm)
0.082" ~ 0.084" (2.08mm ~ 2.13mm)
0.176" (4.47mm)
Through Hole
Swage
0.062" (1.57mm)
0.040" (1.02mm)
-
0.028" (0.71mm)
0.049" ~ 0.052" (1.24mm ~ 1.32mm)
0.063" (1.60mm)
Brass Alloy
Tin
-
Non-Insulated
image
1502-2
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=5.56MM TIN
23160
-
0.34000
-
1
-
Active
Single End
Double
0.219" (5.56mm)
0.109" (2.77mm)
0.328" (8.33mm)
Through Hole
Staking Flare
0.125" (3.18mm)
0.093" (2.36mm)
0.090" (2.29mm)
-
0.094" (2.39mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1502-1
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=5.56MM TIN
8960
14100
0.34000
-
1
-
Active
Single End
Double
0.219" (5.56mm)
0.078" (1.98mm)
0.297" (7.54mm)
Through Hole
Staking Flare
0.125" (3.18mm)
0.093" (2.36mm)
0.090" (2.29mm)
-
0.094" (2.39mm)
0.032" (0.81mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
H2121-01
Harwin Inc.
TERM TURRET SINGLE L=5.15MM TIN
2185
-
0.37000
-
1
-
Active
Single End
Double
0.203" (5.15mm)
0.094" ~ 0.099" (2.39mm ~ 2.51mm)
0.297" (7.54mm)
Through Hole
Swage
0.125" (3.18mm)
0.094" (2.39mm)
0.039" (0.99mm)
-
0.066" ~ 0.068" (1.68mm ~ 1.72mm)
0.063" (1.60mm)
Brass Alloy
Tin
-
Non-Insulated
image
1573-2
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=4.72MM TIN
11107
-
0.38000
-
1
-
Active
Single End
Double
0.186" (4.72mm)
0.082" (2.08mm)
0.268" (6.81mm)
Through Hole
Staking Flare
0.093" (2.36mm)
0.050" (1.27mm)
0.072" (1.83mm)
-
0.076" (1.93mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
2108-2-00-44-00-00-07-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
TERM TURRET SINGLE L=3.96MM
4146
-
0.39000
-
1
2108
Active
Single End
Double
0.156" (3.96mm)
0.084" (2.13mm)
0.240" (6.10mm)
Through Hole
Swage
0.062" (1.57mm)
0.040" (1.02mm)
0.040" (1.02mm)
0.024" (0.61mm)
0.043" (1.09mm)
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Silver
300µin (7.62µm)
Non-Insulated
image
H9004-01
Harwin Inc.
TERM TURRET SINGLE L=4.88MM TIN
4007
-
0.39000
-
1
-
Active
Single End
Single
0.192" (4.88mm)
0.092" ~ 0.097" (2.34mm ~ 2.46mm)
0.281" (7.14mm)
Through Hole
Swage
0.125" (3.18mm)
0.078" (1.98mm)
-
0.055" (1.40mm)
0.079" ~ 0.082" (2.01mm ~ 2.08mm)
0.063" (1.60mm)
Brass Alloy
Tin
-
Non-Insulated
image
2316-3-00-80-00-00-07-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
TERM TURRET SINGLE L=3.84MM TIN
7225
-
0.43000
-
1
2316
Active
Single End
Single
0.151" (3.84mm)
0.125" (3.18mm)
0.276" (7.01mm)
Through Hole
Swage
0.094" (2.39mm)
0.060" (1.52mm)
0.060" (1.52mm)
0.042" (1.07mm)
0.064" (1.63mm)
0.094" (2.39mm)
Brass Alloy
Tin
200µin (5.08µm)
Non-Insulated
image
-
2110-2-00-80-00-00-07-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
TERM TURRET SINGLE L=5.84MM TIN
10040
-
0.47000
-
1
2110
Active
Single End
Double
0.230" (5.84mm)
0.082" (2.08mm)
0.312" (7.92mm)
Through Hole
Swage
0.070" (1.77mm)
0.050" (1.27mm)
0.047" (1.19mm)
0.029" (0.74mm)
0.052" (1.32mm)
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Tin
200µin (5.08µm)
Non-Insulated
image
2308-2-00-44-00-00-07-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
TERM TURRET SINGLE L=3.96MM
4031
-
0.48000
-
1
2308
Active
Single End
Double
0.156" (3.96mm)
0.084" (2.13mm)
0.240" (6.10mm)
Through Hole
Swage
0.094" (2.39mm)
0.061" (1.55mm)
0.061" (1.55mm)
0.044" (1.12mm)
0.064" (1.63mm)
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Silver
300µin (7.62µm)
Non-Insulated
image
2506-2-00-44-00-00-07-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
TERM TURRET SINGLE L=3.96MM
4314
-
0.49000
-
1
2506
Active
Single End
Single
0.156" (3.96mm)
0.084" (2.13mm)
0.240" (6.10mm)
Through Hole
Swage
0.125" (3.18mm)
0.093" (2.36mm)
0.062" (1.57mm)
0.043" (1.09mm)
0.067" (1.70mm)
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Silver
300µin (7.62µm)
Non-Insulated
image
1520-2
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=4.75MM TIN
8113
73300
0.50000
-
1
-
Active
Single End
Single
0.187" (4.75mm)
0.109" (2.77mm)
0.296" (7.52mm)
Through Hole
Staking Flare
0.125" (3.18mm)
0.075" (1.91mm)
0.078" (1.98mm)
-
0.082" (2.08mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
2551-2-00-80-00-00-07-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
TERM TURRET SINGLE L=6.02MM TIN
5234
-
0.50000
-
1
2551
Active
Single End
Double
0.237" (6.02mm)
0.105" (2.67mm)
0.342" (8.69mm)
Through Hole
Swage
0.125" (3.18mm)
0.094" (2.39mm)
0.090" (2.29mm)
0.064" (1.63mm)
0.094" (2.39mm)
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Tin
200µin (5.08µm)
Non-Insulated
image
1533-2
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=3.96MM TIN
5703
-
0.53000
-
1
-
Active
Single End, Fork, Hollow
Single
0.156" (3.96mm)
0.084" (2.13mm)
0.240" (6.10mm)
Through Hole
Staking Flare
0.093" (2.36mm)
-
0.060" (1.52mm)
-
-
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
H2072Z01
Harwin Inc.
TERM TURRET SLOTTED L=6.52MM TIN
4039
-
0.54000
-
1
-
Active
Single End, Fork
Triple
0.257" (6.52mm)
0.094" (2.39mm)
0.351" (8.91mm)
Through Hole
Swage
0.156" (3.96mm)
0.100" (2.54mm)
0.074" ~ 0.079" (1.87mm ~ 2.01mm)
0.046" ~ 0.049" (1.17mm ~ 1.24mm)
0.079" ~ 0.083" (2.01mm ~ 2.11mm)
0.063" (1.60mm)
Brass Alloy
Tin
-
Non-Insulated
image
1540-2
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=6.75MM TIN
5278
35800
0.56000
-
1
-
Active
Single End, Hollow
Single
0.266" (6.75mm)
0.107" (2.72mm)
0.373" (9.47mm)
Through Hole
Staking Flare
0.156" (3.96mm)
0.120" (3.05mm)
0.090" (2.29mm)
-
0.094" (2.39mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1598-2
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=7.65MM TIN
6441
8700
0.57000
-
1
-
Active
Single End
Double
0.301" (7.65mm)
0.094" (2.39mm)
0.395" (10.03mm)
Through Hole
Staking Flare
0.125" (3.18mm)
0.093" (2.36mm)
0.090" (2.29mm)
-
0.094" (2.39mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
0700-0-00-15-00-00-03-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
TERM TURRET PIN L=4.01MM GOLD
9635
-
0.58000
-
1
0700
Active
Double End, Pin
Single
0.158" (4.01mm)
0.259" (6.58mm)
0.417" (10.59mm)
Through Hole
Press-Fit, Barbed
0.072" (1.83mm)
0.053" (1.35mm)
-
-
0.057" (1.45mm)
-
Brass Alloy
Gold
10µin (0.25µm)
Non-Insulated
image
2501-2-00-80-00-00-07-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
TERM TURRET SINGLE L=5.56MM TIN
12082
-
0.61000
-
1
2501
Active
Single End
Double
0.219" (5.56mm)
0.109" (2.77mm)
0.328" (8.33mm)
Through Hole
Swage
0.125" (3.18mm)
0.093" (2.36mm)
0.090" (2.29mm)
0.064" (1.63mm)
0.094" (2.39mm)
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Tin
200µin (5.08µm)
Non-Insulated
image
1563
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=3.96MM TIN
1296
3000
0.61000
-
1
-
Active
Single End, Hollow
Double
0.156" (3.96mm)
0.125" (3.18mm)
0.281" (7.14mm)
Panel Mount
Threaded
0.125" (3.18mm) Hex
0.093" (2.36mm)
-
-
-
-
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1595-2
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=4.75MM TIN
3671
5400
0.63000
-
1
-
Active
Single End
Single
0.187" (4.75mm)
0.125" (3.18mm)
0.312" (7.92mm)
Panel Mount
Threaded
0.125" (3.18mm) Hex
0.075" (1.91mm)
-
-
-
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1503-2
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=9.14MM TIN
10467
21400
0.70000
-
1
-
Active
Single End
Double
0.360" (9.14mm)
0.109" (2.77mm)
0.469" (11.90mm)
Through Hole
Staking Flare
0.187" (4.75mm)
0.145" (3.68mm)
0.112" (2.84mm)
-
0.116" (2.95mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1587-1
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=9.14MM TIN
1356
3400
0.91000
-
1
-
Active
Single End
Double
0.360" (9.14mm)
0.125" (3.18mm)
0.485" (12.32mm)
Panel Mount
Threaded
0.187" (4.75mm) Hex
0.145" (3.68mm)
-
-
-
0.032" (0.81mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1510-3
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=7.92MM TIN
2128
2200
0.99000
-
1
-
Active
Single End, Fork, Hollow
Single
0.312" (7.92mm)
0.135" (3.43mm)
0.447" (11.35mm)
Through Hole
Staking Flare, Knurled
0.156" (3.96mm)
-
0.112" (2.84mm)
-
-
0.093" (2.36mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
11251
Keystone Electronics
TERM TURRET DOUBLE L=4.95MM TIN
1639
-
1.05000
-
1
-
Active
Double End
Double
0.195" (4.95mm)
0.305" (7.75mm)
0.500" (12.70mm)
Through Hole
Press-Fit
0.200" (5.08mm)
0.090" (2.29mm)
-
-
0.158" (4.01mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Insulated
image
11216
Keystone Electronics
TERM TURRET PIN L=6.35MM TIN
1222
700
1.05000
-
1
-
Active
Double End, Pin
Double
0.250" (6.35mm)
0.250" (6.35mm)
0.500" (12.70mm)
Through Hole
Press-Fit
0.172" (4.37mm)
0.080" (2.03mm)
-
-
0.136" (3.45mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Insulated
image
11218
Keystone Electronics
TERM TURRET PIN L=3.56MM TIN
1384
-
1.89000
-
1
-
Active
Double End, Pin
Single
0.140" (3.56mm)
0.370" (9.40mm)
0.370" (9.40mm)
Through Hole
Press-Fit
0.093" (2.36mm)
0.060" (1.52mm)
-
-
0.069" (1.75mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Insulated
image
11351
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=12.95MM TIN
729
1344
9.78000
-
1
-
Active
Single End
Double
0.510" (12.95mm)
0.250" (6.35mm)
0.760" (19.30mm)
Panel Mount
Threaded
0.250" (6.35mm) Hex
0.094" (2.39mm)
-
-
-
-
Brass
Tin
-
Insulated
image
11363
Keystone Electronics
TERM TURRET DOUBLE L=10.8MM TIN
772
-
10.44000
-
1
-
Active
Double End
Double
0.425" (10.80mm)
0.565" (14.35mm)
0.990" (25.15mm)
Panel Mount
Threaded
0.312" (7.92mm) Hex
0.062" (1.57mm)
-
-
-
-
Brass
Tin
-
Insulated
image
11512
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=15.09MM TIN
152
-
11.50000
-
1
-
Active
Single End
Double
0.594" (15.09mm)
-
0.594" (15.09mm)
Panel Mount
Threaded
0.250" (6.35mm) Hex
0.093" (2.36mm)
-
-
-
-
Brass
Tin
-
Insulated
image
1633-2
Keystone Electronics
TERM TURRET PIN L=1.93MM TIN
5929
12700
0.24000
-
1
-
Active
Double End, Pin
Single
0.076" (1.93mm)
0.224" (5.69mm)
0.300" (7.62mm)
Through Hole
Staking Flare
0.078" (1.98mm)
0.045" (1.14mm)
-
-
0.064" (1.63mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1633-1
Keystone Electronics
TERM TURRET PIN L=1.93MM TIN
5875
14600
0.24000
-
1
-
Active
Double End, Pin
Single
0.076" (1.93mm)
0.194" (4.93mm)
0.270" (6.86mm)
Through Hole
Staking Flare
0.078" (1.98mm)
0.045" (1.14mm)
-
-
0.064" (1.63mm)
0.032" (0.81mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1593-3
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=3.96MM TIN
2367
29300
0.27000
-
1
-
Active
Single End
Double
0.156" (3.96mm)
0.115" (2.92mm)
0.271" (6.88mm)
Through Hole
Staking Flare
0.094" (2.39mm)
0.062" (1.57mm)
0.062" (1.57mm)
-
0.067" (1.70mm)
0.093" (2.36mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1528-1
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=2.36MM TIN
6647
-
0.30000
-
1
-
Active
Single End
Single
0.093" (2.36mm)
0.054" (1.37mm)
0.147" (3.73mm)
Through Hole
Staking Flare
0.062" (1.57mm)
0.040" (1.02mm)
0.047" (1.19mm)
-
0.052" (1.32mm)
0.032" (0.81mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1528-3
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=2.36MM TIN
5534
14200
0.30000
-
1
-
Active
Single End
Single
0.093" (2.36mm)
0.115" (2.92mm)
0.208" (5.28mm)
Through Hole
Staking Flare
0.062" (1.57mm)
0.040" (1.02mm)
0.047" (1.19mm)
-
0.052" (1.32mm)
0.093" (2.36mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1572-2
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=2.64MM TIN
4086
13000
0.34000
-
1
-
Active
Single End
Single
0.104" (2.64mm)
0.082" (2.08mm)
0.186" (4.72mm)
Through Hole
Staking Flare
0.093" (2.36mm)
0.050" (1.27mm)
0.072" (1.83mm)
-
0.076" (1.93mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
H2051-01
Harwin Inc.
TERM TURRET HOLLOW L=4.78MM TIN
4117
-
0.35000
-
1
-
Active
Single End, Fork, Hollow
Single
0.188" (4.78mm)
0.089" ~ 0.094" (2.26mm ~ 2.39mm)
-
Through Hole
Swage
0.125" (3.18mm)
-
0.057" ~ 0.063" (1.45mm ~ 1.59mm)
0.040" ~ 0.043" (1.02mm ~ 1.09mm)
0.063" ~ 0.066" (1.60mm ~ 1.68mm)
0.063" (1.60mm)
Brass Alloy
Tin
-
Non-Insulated
image
1508-2
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=2.36MM TIN
6057
1700
0.36000
-
1
-
Active
Single End
Single
0.093" (2.36mm)
0.084" (2.13mm)
0.177" (4.50mm)
Through Hole
Staking Flare
0.094" (2.39mm)
0.063" (1.60mm)
0.062" (1.57mm)
-
0.067" (1.70mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
H2055-01
Harwin Inc.
TERM TURRET HOLLOW L=6.35MM TIN
2820
-
0.37000
-
1
-
Active
Single End, Fork, Hollow
Single
0.250" (6.35mm)
0.125" ~ 0.130" (3.18mm ~ 3.30mm)
0.375" (9.53mm)
Through Hole
Swage
0.125" (3.18mm)
-
0.091" ~ 0.094" (2.31mm ~ 2.39mm)
0.067" ~ 0.070" (1.70mm ~ 1.78mm)
0.094" ~ 0.097" (2.39mm ~ 2.46mm)
0.094" (2.39mm)
Brass Alloy
Tin
-
Non-Insulated
image
H9023-01
Harwin Inc.
TERM TURRET HOLLOW L=3.96MM TIN
2810
-
0.42000
-
1
-
Active
Single End, Fork, Hollow
Single
0.156" (3.96mm)
0.082" (2.08mm)
0.238" (6.04mm)
Through Hole
Swage
0.072" (1.83mm)
-
-
0.039" (1.00mm)
0.050" ~ 0.054" (1.27mm ~ 1.37mm)
0.063" (1.60mm)
Brass Alloy
Tin
-
Non-Insulated
image
H9021-01
Harwin Inc.
TERM TURRET SINGLE L=7.65MM TIN
1487
-
0.43000
-
1
-
Active
Single End
Triple
0.301" (7.65mm)
0.125" (3.18mm)
0.426" (10.82mm)
Through Hole
Swage
0.125" (3.18mm)
0.093" (2.36mm)
-
0.064" (1.63mm)
0.092" ~ 0.096" (2.34mm ~ 2.44mm)
0.094" (2.39mm)
Brass Alloy
Tin
-
Non-Insulated
image
2101-3-00-80-00-00-07-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
TERM TURRET SINGLE L=3.43MM TIN
3554
-
0.45000
-
1
2101
Active
Single End
Single
0.135" (3.43mm)
0.130" (3.30mm)
0.265" (6.73mm)
Through Hole
Press-Fit, Knurled
0.063" (1.60mm)
0.053" (1.35mm)
-
-
0.053" (1.35mm)
0.062" ~ 0.094" (1.57mm ~ 2.39mm)
Brass Alloy
Tin
200µin (5.08µm)
Non-Insulated
image
1562-3
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=3.96MM TIN
2858
10400
0.49000
-
1
-
Active
Single End, Hollow
Single
0.156" (3.96mm)
0.115" (2.92mm)
0.271" (6.88mm)
Through Hole
Staking Flare
0.125" (3.18mm)
0.093" (2.36mm)
0.062" (1.57mm)
-
0.067" (1.70mm)
0.093" (2.36mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
2505-2-00-44-00-00-07-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
TERM TURRET SINGLE L=4.75MM
2158
-
0.54000
-
1
2505
Active
Single End
Single
0.187" (4.75mm)
0.093" (2.36mm)
0.280" (7.11mm)
Through Hole
Swage
0.125" (3.18mm)
0.097" (2.46mm)
0.071" (1.80mm)
0.043" (1.09mm)
0.076" (1.93mm)
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Silver
300µin (7.62µm)
Non-Insulated
image
2501-2-00-44-00-00-07-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
TERM TURRET SINGLE L=5.56MM
1599
-
0.55000
-
1
2501
Active
Single End
Double
0.219" (5.56mm)
0.109" (2.77mm)
0.328" (8.33mm)
Through Hole
Swage
0.125" (3.18mm)
0.093" (2.36mm)
0.090" (2.29mm)
0.064" (1.63mm)
0.094" (2.39mm)
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Silver
300µin (7.62µm)
Non-Insulated
image
1509-2
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=7.92MM TIN
2411
25700
0.72000
-
1
-
Active
Single End, Hollow
Double
0.312" (7.92mm)
0.109" (2.77mm)
0.421" (10.69mm)
Through Hole
Staking Flare
0.187" (4.75mm)
0.150" (3.81mm)
0.112" (2.84mm)
-
0.116" (2.95mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
H2071Z01
Harwin Inc.
TERM TURRET SLOTTED L=9.12MM TIN
4683
-
0.74000
-
1
-
Active
Single End, Fork
Triple
0.359" (9.12mm)
0.125" (3.18mm)
0.484" (12.29mm)
Through Hole
Swage
0.187" (4.75mm)
0.125" (3.18mm)
0.100" ~ 0.105" (2.54mm ~ 2.67mm)
0.067" ~ 0.070" (1.70mm ~ 1.78mm)
0.105" ~ 0.109" (2.67mm ~ 2.77mm)
0.094" (2.39mm)
Brass Alloy
Tin
-
Non-Insulated
image
H2039-01
Harwin Inc.
TERM TURRET HOLLOW L=12.7MM TIN
1111
-
0.81000
-
1
-
Active
Single End, Fork, Hollow
Single
0.500" (12.70mm)
0.156" ~ 0.161" (3.96mm ~ 4.09mm)
0.656" (16.66mm)
Through Hole
Swage
0.219" (5.56mm)
0.151" ~ 0.156" (3.83mm ~ 3.96mm)
0.122" ~ 0.125" (3.10mm ~ 3.18mm)
0.086" ~ 0.089" (2.18mm ~ 2.26mm)
0.126" ~ 0.129" (3.19mm ~ 3.28mm)
0.126" (3.20mm)
Brass Alloy
Tin
-
Non-Insulated
image
1592-2
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=3.96MM TIN
5746
5400
0.90000
-
1
-
Active
Single End, Fork, Hollow
Single
0.156" (3.96mm)
0.084" (2.13mm)
0.240" (6.10mm)
Through Hole
Staking Flare
0.125" (3.18mm)
-
0.064" (1.63mm)
-
0.067" (1.70mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
11513
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=23.83MM TIN
549
165
9.23000
-
1
-
Active
Single End
Double
0.938" (23.83mm)
-
0.938" (23.83mm)
Panel Mount
Threaded
0.250" (6.35mm) Hex
0.140" (3.56mm)
-
-
-
-
Brass
Tin
-
Insulated
image
1633-4
Keystone Electronics
TERM TURRET PIN L=1.93MM TIN
5002
17700
0.24000
-
1
-
Active
Double End, Pin
Single
0.076" (1.93mm)
0.287" (7.29mm)
0.363" (9.22mm)
Through Hole
Staking Flare
0.078" (1.98mm)
0.045" (1.14mm)
-
-
0.064" (1.63mm)
0.125" (3.18mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1559-2
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=4.75MM TIN
1300
400
0.34000
-
1
-
Active
Single End, Hollow
Single
0.187" (4.75mm)
0.093" (2.36mm)
0.280" (7.11mm)
Through Hole
Staking Flare
0.125" (3.18mm)
0.097" (2.46mm)
0.071" (1.80mm)
-
0.076" (1.93mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1520-4
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=4.75MM TIN
2130
2500
0.35000
-
1
-
Active
Single End
Single
0.187" (4.75mm)
0.172" (4.37mm)
0.359" (9.12mm)
Through Hole
Staking Flare
0.125" (3.18mm)
0.075" (1.91mm)
0.078" (1.98mm)
-
0.082" (2.08mm)
0.125" (3.18mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1573-3
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=4.72MM TIN
1299
1100
0.38000
-
1
-
Active
Single End
Double
0.186" (4.72mm)
0.113" (2.87mm)
0.299" (7.59mm)
Through Hole
Staking Flare
0.093" (2.36mm)
0.050" (1.27mm)
0.072" (1.83mm)
-
0.076" (1.93mm)
0.093" (2.36mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
H2061-01
Harwin Inc.
TERM TURRET SINGLE L=3.18MM TIN
2000
-
0.44000
-
1
-
Active
Single End
Single
0.125" (3.18mm)
0.094" ~ 0.099" (2.39mm ~ 2.51mm)
0.219" (5.56mm)
Through Hole
Swage
0.156" ~ 0.161" (3.96mm ~ 4.09mm)
0.089" ~ 0.094" (2.26mm ~ 2.39mm)
0.059" ~ 0.063" (1.50mm ~ 1.59mm)
-
0.063" ~ 0.066" (1.60mm ~ 1.68mm)
0.063" (1.60mm)
Brass Alloy
Tin
-
Non-Insulated
image
H9020-01
Harwin Inc.
TERM TURRET SINGLE L=7.65MM TIN
1990
-
0.47000
-
1
-
Active
Single End
Triple
0.301" (7.65mm)
0.094" (2.39mm)
0.395" (10.03mm)
Through Hole
Swage
0.125" (3.18mm)
0.093" (2.36mm)
-
0.064" (1.63mm)
0.092" ~ 0.096" (2.34mm ~ 2.44mm)
0.063" (1.60mm)
Brass Alloy
Tin
-
Non-Insulated
image
1526-3
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=3.96MM TIN
3290
20500
0.48000
-
1
-
Active
Single End, Fork, Hollow
Single
0.156" (3.96mm)
0.115" (2.92mm)
0.271" (6.88mm)
Through Hole
Staking Flare
0.094" (2.39mm)
-
0.062" (1.57mm)
-
0.064" (1.63mm)
0.093" (2.36mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1562-4
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=3.96MM TIN
1184
6600
0.49000
-
1
-
Active
Single End, Hollow
Single
0.156" (3.96mm)
0.147" (3.73mm)
0.303" (7.70mm)
Through Hole
Staking Flare
0.125" (3.18mm)
0.093" (2.36mm)
0.062" (1.57mm)
-
0.067" (1.70mm)
0.125" (3.18mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1520-3
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=4.75MM TIN
2153
6700
0.50000
-
1
-
Active
Single End
Single
0.187" (4.75mm)
0.141" (3.58mm)
0.328" (8.33mm)
Through Hole
Staking Flare
0.125" (3.18mm)
0.075" (1.91mm)
0.078" (1.98mm)
-
0.082" (2.08mm)
0.093" (2.36mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1540-4
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=6.75MM TIN
1789
1300
0.56000
-
1
-
Active
Single End, Hollow
Single
0.266" (6.75mm)
0.167" (4.24mm)
0.433" (11.00mm)
Through Hole
Staking Flare
0.156" (3.96mm)
0.120" (3.05mm)
0.090" (2.29mm)
-
0.094" (2.39mm)
0.125" (3.18mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1540-3
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=6.75MM TIN
1178
1600
0.56000
-
1
-
Active
Single End, Hollow
Single
0.266" (6.75mm)
0.137" (3.48mm)
0.403" (10.24mm)
Through Hole
Staking Flare
0.156" (3.96mm)
0.120" (3.05mm)
0.090" (2.29mm)
-
0.094" (2.39mm)
0.093" (2.36mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
H2072ZL1
Harwin Inc.
TERM TURRET SLOTTED L=6.52MM TIN
3000
-
0.58000
-
1
-
Active
Single End, Fork
Triple
0.257" (6.52mm)
0.125" (3.18mm)
0.382" (9.70mm)
Through Hole
Swage
0.156" (3.96mm)
0.100" (2.54mm)
0.074" ~ 0.079" (1.87mm ~ 2.01mm)
0.046" ~ 0.048" (1.17mm ~ 1.22mm)
0.079" ~ 0.083" (2.01mm ~ 2.11mm)
0.094" (2.39mm)
Brass Alloy
Tin
-
Non-Insulated
image
1509-4
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=7.92MM TIN
2490
10000
0.58000
-
1
-
Active
Single End, Hollow
Double
0.312" (7.92mm)
0.171" (4.34mm)
0.483" (12.27mm)
Through Hole
Staking Flare
0.187" (4.75mm)
0.150" (3.81mm)
0.112" (2.84mm)
-
0.116" (2.95mm)
0.125" (3.18mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1519-2
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=4.75MM TIN
2480
5600
0.58000
-
1
-
Active
Single End, Hollow
Single
0.187" (4.75mm)
0.109" (2.77mm)
0.296" (7.52mm)
Through Hole
Staking Flare
0.187" (4.75mm)
0.140" (3.56mm)
0.110" (2.79mm)
-
0.113" (2.87mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
H2071ZS1
Harwin Inc.
TERM TURRET SLOTTED L=9.12MM TIN
1920
-
0.58000
-
1
-
Active
Single End, Fork
Triple
0.359" (9.12mm)
0.094" (2.39mm)
0.453" (11.51mm)
Through Hole
Swage
0.187" (4.75mm)
0.125" (3.18mm)
0.100" ~ 0.105" (2.54mm ~ 2.67mm)
0.067" ~ 0.070" (1.70mm ~ 1.78mm)
0.105" ~ 0.109" (2.67mm ~ 2.77mm)
0.063" (1.60mm)
Brass Alloy
Tin
-
Non-Insulated
image
1509-3
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=7.92MM TIN
1152
6800
0.72000
-
1
-
Active
Single End, Hollow
Double
0.312" (7.92mm)
0.140" (3.56mm)
0.452" (11.48mm)
Through Hole
Staking Flare
0.187" (4.75mm)
0.150" (3.81mm)
0.112" (2.84mm)
-
0.116" (2.95mm)
0.093" (2.36mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1582-2
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=8.33MM TIN
1331
6500
0.97000
-
1
-
Active
Single End, Hollow
Double
0.328" (8.33mm)
0.107" (2.72mm)
0.435" (11.05mm)
Through Hole
Staking Flare
0.156" (3.96mm)
0.109" (2.77mm)
0.078" (1.98mm)
-
0.082" (2.08mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1574-2
Keystone Electronics
TERM TURRET DOUBLE L=2.64MM TIN
1090
3100
0.38000
-
1
-
Active
Double End
Single
0.104" (2.64mm)
0.186" (4.72mm)
0.268" (6.81mm)
Through Hole
Staking Flare
0.093" (2.36mm)
0.050" (1.27mm)
0.072" (1.83mm)
-
0.076" (1.93mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
2318-1-00-01-00-00-07-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
TERM TURRET PIN L=4.04MM
2577
-
1.14000
-
1
2318
Active
Double End, Pin
Single
0.159" (4.04mm)
0.125" (3.18mm)
0.284" (7.21mm)
Through Hole
Swage
0.078" (1.98mm)
0.062" (1.57mm)
-
-
0.062" (1.57mm)
0.031" (0.79mm)
Brass Alloy
Tin-Lead
200µin (5.08µm)
Non-Insulated
image
2348-2-00-50-00-00-07-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
TERM TURRET SINGLE L=3.96MM
1789
-
1.14000
-
1
2348
Active
Single End
Double
0.156" (3.96mm)
0.084" (2.13mm)
0.240" (6.10mm)
Through Hole
Swage
0.094" (2.39mm)
0.061" (1.55mm)
0.061" (1.55mm)
0.046" (1.17mm)
0.064" (1.63mm)
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Tin-Lead
300µin (7.62µm)
Non-Insulated
image
1595-1
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=4.75MM TIN
593
17800
0.63000
-
1
-
Active
Single End
Single
0.187" (4.75mm)
0.093" (2.36mm)
0.280" (7.11mm)
Panel Mount
Threaded
0.125" (3.18mm) Hex
0.075" (1.91mm)
-
-
-
0.032" (0.81mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
W2222-00
Harwin Inc.
TERM TURRET PIN L=6.5MM SILVER
983
-
1.45000
-
1
-
Active
Double End, Pin
Single
0.256" (6.50mm)
0.303" (7.70mm)
0.560" (14.22mm)
Through Hole
Press-Fit
0.187" (4.75mm)
-
-
-
0.156" (3.96mm)
0.028" ~ 0.063" (0.72mm ~ 1.60mm)
Brass
Silver
137.8µin (3.50µm)
Insulated
image
W2331-00
Harwin Inc.
TERM TURRET SINGLE L=18.9-19.4MM
561
-
2.93000
-
1
-
Active
Single End
Double
0.744" ~ 0.764" (18.90mm ~ 19.40mm)
-
0.744" ~ 0.764" (18.90mm ~ 19.41mm)
Panel Mount
Threaded
-
0.136" ~ 0.140" (3.45mm ~ 3.56mm)
-
-
-
-
Brass
Tin
300µin (7.62µm)
Insulated
image
1633-3
Keystone Electronics
TERM TURRET PIN L=1.93MM TIN
362
600
0.24000
-
1
-
Active
Double End, Pin
Single
0.076" (1.93mm)
0.255" (6.48mm)
0.331" (8.41mm)
Through Hole
Staking Flare
0.078" (1.98mm)
0.045" (1.14mm)
-
-
0.064" (1.63mm)
0.093" (2.36mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1502-3
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=5.56MM TIN
470
11600
0.34000
-
1
-
Active
Single End
Double
0.219" (5.56mm)
0.141" (3.58mm)
0.360" (9.14mm)
Through Hole
Staking Flare
0.125" (3.18mm)
0.093" (2.36mm)
0.090" (2.29mm)
-
0.094" (2.39mm)
0.093" (2.36mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
H2073Z01
Harwin Inc.
TERM TURRET SLOTTED L=9.12MM TIN
910
-
0.47000
-
1
-
Active
Single End, Fork
Triple
0.359" (9.12mm)
0.156" (3.96mm)
0.515" (13.08mm)
Through Hole
Swage
0.187" (4.75mm)
0.125" (3.18mm)
0.100" ~ 0.105" (2.54mm ~ 2.67mm)
0.067" ~ 0.070" (1.70mm ~ 1.78mm)
0.105" ~ 0.109" (2.67mm ~ 2.77mm)
0.126" (3.20mm)
Brass Alloy
Tin
-
Non-Insulated
image
H2072-01
Harwin Inc.
TERM TURRET SLOTTED L=6.35MM TIN
596
-
0.61000
-
1
-
Active
Single End, Fork
Triple
0.250" (6.35mm)
0.094" ~ 0.099" (2.39mm ~ 2.51mm)
0.344" (8.74mm)
Through Hole
Swage
0.156" (3.96mm)
0.128" (3.25mm)
0.080" ~ 0.085" (2.03mm ~ 2.16mm)
0.055" ~ 0.060" (1.40mm ~ 1.53mm)
0.085" ~ 0.089" (2.17mm ~ 2.26mm)
0.063" (1.60mm)
Brass Alloy
Tin
-
Non-Insulated
image
1532-2
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=5.94MM TIN
508
2000
0.62000
-
1
-
Active
Single End
Single
0.234" (5.94mm)
0.105" (2.67mm)
0.339" (8.61mm)
Through Hole
Staking Flare
0.187" (4.75mm)
0.145" (3.68mm)
0.112" (2.84mm)
-
0.116" (2.95mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
2704-2-00-80-00-00-07-0
Mill-Max Manufacturing Corp.
TERM TURRET SINGLE L=8.33MM TIN
957
-
0.67000
-
1
2704
Active
Single End
Double
0.328" (8.33mm)
0.105" (2.67mm)
0.433" (11.00mm)
Through Hole
Swage
0.156" (3.96mm)
0.109" (2.77mm)
0.078" (1.98mm)
0.055" (1.40mm)
0.082" (2.08mm)
0.062" (1.57mm)
Brass Alloy
Tin
200µin (5.08µm)
Non-Insulated
image
2352
Pomona Electronics
TERM TURRET SINGLE
409
-
0.75000
-
1
2352
Active
Single End
Single
-
-
0.540" (13.72mm)
Panel Mount
Threaded
-
-
-
-
-
-
Steel, Carbon
-
-
Non-Insulated
image
1595-3
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=4.75MM TIN
956
-
0.78000
-
1
-
Active
Single End
Single
0.187" (4.75mm)
0.188" (4.78mm)
0.375" (9.53mm)
Panel Mount
Threaded
0.125" (3.18mm) Hex
0.075" (1.91mm)
-
-
-
0.093" (2.36mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1515-2
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=3.96MM TIN
691
14200
0.97000
-
1
-
Active
Single End, Fork, Hollow
Single
0.156" (3.96mm)
0.089" (2.26mm)
0.245" (6.22mm)
Through Hole
Staking Flare
0.062" (1.57mm)
-
0.046" (1.17mm)
-
0.052" (1.32mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
11306
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=7.37MM TIN
320
600
0.99000
-
1
-
Active
Single End
Double
0.290" (7.37mm)
0.165" (4.19mm)
0.455" (11.56mm)
Through Hole
Press-Fit
0.172" (4.37mm)
0.093" (2.36mm)
-
-
0.136" (3.45mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Insulated
image
11301
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=6.35MM TIN
265
400
1.16000
-
1
-
Active
Single End
Double
0.250" (6.35mm)
0.080" (2.03mm)
0.330" (8.38mm)
Through Hole
Press-Fit
0.125" (3.18mm)
0.086" (2.18mm)
-
-
0.086" (2.18mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Insulated
image
11100
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=6.35MM TIN
385
800
1.47000
-
1
-
Active
Single End, Fork, Hollow
Single
0.250" (6.35mm)
0.125" (3.18mm)
0.375" (9.53mm)
Through Hole
Press-Fit
0.172" (4.37mm)
-
-
-
0.136" (3.45mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Insulated
image
11303
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=4.93MM TIN
731
200
1.58000
-
1
-
Active
Single End
Double
0.194" (4.93mm)
0.140" (3.56mm)
0.334" (8.48mm)
Through Hole
Press-Fit
0.172" (4.37mm)
0.093" (2.36mm)
-
-
0.136" (3.45mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Insulated
image
11217
Keystone Electronics
TERM TURRET PIN L=9.53MM TIN
231
1000
1.58000
-
1
-
Active
Double End, Pin
Double
0.375" (9.53mm)
0.230" (5.84mm)
0.836" (21.23mm)
Through Hole
Press-Fit
0.172" (4.37mm)
0.093" (2.36mm)
-
-
0.136" (3.45mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Insulated
image
11311
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=8.89MM TIN
130
700
1.58000
-
1
-
Active
Single End
Double
0.350" (8.89mm)
-
0.350" (8.89mm)
Through Hole
Press-Fit
0.172" (4.37mm)
0.080" (2.03mm)
-
-
0.136" (3.45mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Insulated
image
11510
Keystone Electronics
TERM TURRET SINGLE L=9.93MM TIN
46
65
9.23000
-
1
-
Active
Single End
Single
0.391" (9.93mm)
-
0.391" (9.93mm)
Panel Mount
Threaded
0.156" (3.96mm) Hex
0.072" (1.83mm)
-
-
-
-
Brass
Tin
-
Insulated
image
1511-2
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=6.17MM TIN
320
6300
0.71000
-
1
-
Active
Single End, Fork, Hollow
Single
0.243" (6.17mm)
0.111" (2.82mm)
0.354" (9.00mm)
Through Hole
Staking Flare, Knurled
0.125" (3.18mm)
-
0.090" (2.29mm)
-
-
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1582-3
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=8.33MM TIN
705
5000
0.97000
-
1
-
Active
Single End, Hollow
Double
0.328" (8.33mm)
0.137" (3.48mm)
0.465" (11.81mm)
Through Hole
Staking Flare
0.156" (3.96mm)
0.109" (2.77mm)
0.078" (1.98mm)
-
0.082" (2.08mm)
0.093" (2.36mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1510-2
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=7.92MM TIN
647
5600
0.99000
-
1
-
Active
Single End, Fork, Hollow
Single
0.312" (7.92mm)
0.105" (2.67mm)
0.417" (10.59mm)
Through Hole
Staking Flare, Knurled
0.156" (3.96mm)
-
0.112" (2.84mm)
-
-
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
1525-2
Keystone Electronics
TERM TURRET HOLLOW L=8.7MM TIN
516
3300
1.02000
-
1
-
Active
Single End, Fork, Hollow
Single
0.343" (8.70mm)
0.109" (2.77mm)
0.452" (11.48mm)
Through Hole
Staking Flare, Knurled
0.156" (3.96mm)
-
0.112" (2.84mm)
-
0.116" (2.95mm)
0.062" (1.57mm)
Brass
Tin
-
Non-Insulated
image
W2332-00
Harwin Inc.
TERM TURRET SINGLE L=18.9-19.4MM
155
-
2.51000
-
1
-
Active
Single End
Double
0.744" ~ 0.764" (18.90mm ~ 19.40mm)
0.244" ~ 0.252" (6.20mm ~ 6.40mm)
0.988" ~ 1.015" (25.10mm ~ 25.78mm)
Panel Mount
Threaded
-
0.136" ~ 0.140" (3.45mm ~ 3.56mm)
-
-
-
-
Brass
Tin
300µin (7.62µm)
Insulated

مقایسه