یافته‌ها: 173سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

قطر پین

طول - پین

طول - کلی

اندازه سیم

قطر عایق

عایق

مشخصات

رنگ


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
قطر پین
طول - پین
طول - کلی
اندازه سیم
قطر عایق
عایق
پایان‌دهنده
مشخصات
رنگ
image
165168
TE Connectivity AMP Connectors
TERM WIRE PIN 22-16AWG PIDG RED
6611
-
0.59000
-
1
Bulk
PIDG
Active
Circular - 0.071" (1.80mm) Dia
0.390" (9.91mm)
0.913" (23.20mm)
16-22 AWG (0.2~1.6mm²)
0.142" (3.61mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Red
image
0192110003
Molex, LLC
CONN WIRE PIN TERM 18-22AWG
3327
-
0.21000
-
1
Bulk
Krimptiteâ„¢
Active
Circular - 0.078" (1.98mm) Dia
0.350" (8.89mm)
0.680" (17.27mm)
18-22 AWG
-
Non-Insulated
Crimp
-
-
image
0192110005
Molex, LLC
CONN WIRE PIN TERM 14-16AWG
3462
-
0.22000
-
1
Bulk
Krimptiteâ„¢
Active
Circular - 0.078" (1.98mm) Dia
0.350" (8.89mm)
0.680" (17.27mm)
14-16 AWG
-
Non-Insulated
Crimp
-
-
image
131443
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 22-16AWG P-G
2407
-
0.29000
-
1
Bulk
Plasti-Grip
Active
Rectangular - 0.116" W x 0.031" H (2.95mm x 0.80mm)
0.406" (10.31mm)
0.906" (23.01mm)
16-22 AWG
0.106" ~ 0.142" (2.69mm ~ 3.61mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Red
image
0192120003
Molex, LLC
CONN WIRE PIN TERM 18-22AWG
2092
-
0.35000
-
1
Bulk
InsulKrimpâ„¢
Active
Circular - 0.078" (1.98mm) Dia
0.390" (9.91mm)
0.930" (23.62mm)
18-22 AWG
0.145" (3.68mm)
Insulated
Crimp
-
Red
image
0192120005
Molex, LLC
CONN WIRE PIN TERM 14-16AWG
1335
-
0.38000
-
1
Bulk
InsulKrimpâ„¢
Active
Circular - 0.078" (1.98mm) Dia
0.350" (8.89mm)
0.930" (23.62mm)
14-16 AWG
0.175" (4.45mm)
Insulated
Crimp
-
Blue
image
165167
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 22-16AWG P-G
6816
-
0.41000
-
1
Bulk
Plasti-Grip
Active
Circular - 0.071" (1.80mm) Dia
0.390" (9.91mm)
0.937" (23.80mm)
16-22 AWG (0.2~1.6mm²)
0.142" (3.61mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Red
image
165075
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 16-14AWG TIN
2434
-
0.43000
-
1
Bulk
Plasti-Grip
Active
Circular - 0.071" (1.80mm) Dia
0.264" (6.71mm)
0.813" (20.65mm)
14-16 AWG
0.115" ~ 0.190" (2.92mm ~ 4.83mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Blue
image
165143
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 22-16AWG P-G
4890
-
0.44000
-
1
Bulk
Plasti-Grip
Active
Circular - 0.071" (1.80mm) Dia
0.264" (6.71mm)
0.815" (20.70mm)
16-22 AWG (0.2~1.6mm²)
0.142" (3.61mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Red
image
165085
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 12-10AWG P-G
4604
-
0.45000
-
1
Bulk
Plasti-Grip
Active
Circular - 0.102" (2.60mm) Dia
0.390" (9.91mm)
1.158" (29.41mm)
10-12 AWG
0.150" ~ 0.250" (3.81mm ~ 6.35mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Yellow
image
0192130011
Molex, LLC
CONN WIRE PIN TERM 14-16AWG
4098
-
0.45000
-
1
Bulk
Avikrimpâ„¢
Active
Circular - 0.080" (2.03mm) Dia
0.370" (9.40mm)
0.930" (23.62mm)
14-16 AWG
0.170" (4.32mm)
Insulated
Crimp
-
Blue
image
0192130009
Molex, LLC
CONN WIRE PIN TERM 18-22AWG
3249
-
0.48000
-
1
Bulk
Avikrimpâ„¢
Active
Circular - 0.080" (2.03mm) Dia
0.370" (9.40mm)
0.860" (21.84mm)
18-22 AWG
0.140" (3.56mm)
Insulated
Crimp
-
Red
image
165142
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 22-16AWG TIN PIDG
17086
-
0.50000
-
1
Bulk
PIDG
Active
Circular - 0.071" (1.80mm) Dia
0.264" (6.71mm)
0.795" (20.19mm)
16-22 AWG (0.2~1.6mm²)
0.142" (3.61mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Red
image
165172
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 16-14AWG TIN PIDG
4566
-
0.78000
-
1
Bulk
PIDG
Active
Circular - 0.071" (1.80mm) Dia
0.390" (9.91mm)
0.929" (23.60mm)
14-16 AWG (1.0~2.6mm²)
0.169" (4.29mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Blue
image
165514-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 26-22AWG TIN
4799
-
0.80000
-
1
Bulk
PIDG
Active
Circular - 0.045" (1.14mm) Dia
0.270" (6.86mm)
0.716" (18.19mm)
22-26 AWG (0.1~0.4mm²)
0.083" (2.11mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Yellow
image
0192110002
Molex, LLC
CONN WIRE PIN TERM 12-10AWG
7000
-
0.16888
-
1000
Tape & Reel (TR)
Krimptiteâ„¢
Active
Circular - 0.107" (2.72mm) Dia
0.450" (11.43mm)
0.785" (19.94mm)
10-12 AWG
0.136" (3.45mm)
Non-Insulated
Crimp
-
-
image
0192110002
Molex, LLC
CONN WIRE PIN TERM 12-10AWG
7920
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
Krimptiteâ„¢
Active
Circular - 0.107" (2.72mm) Dia
0.450" (11.43mm)
0.785" (19.94mm)
10-12 AWG
0.136" (3.45mm)
Non-Insulated
Crimp
-
-
image
0192120004
Molex, LLC
CONN WIRE PIN TERM 22-18AWG
1500
-
0.19821
-
1500
Tape & Reel (TR)
InsulKrimpâ„¢
Active
Circular - 0.078" (1.98mm) Dia
0.390" (9.91mm)
0.930" (23.62mm)
18-22 AWG
0.145" (3.68mm)
Insulated
Crimp
-
Red
image
0192120004
Molex, LLC
CONN WIRE PIN TERM 22-18AWG
4211
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
InsulKrimpâ„¢
Active
Circular - 0.078" (1.98mm) Dia
0.390" (9.91mm)
0.930" (23.62mm)
18-22 AWG
0.145" (3.68mm)
Insulated
Crimp
-
Red
image
0192110001
Molex, LLC
CONN WIRE PIN TERM 10-12AWG
1051
-
0.31000
-
1
Bulk
Krimptiteâ„¢
Active
Circular - 0.107" (2.72mm) Dia
0.450" (11.43mm)
0.785" (19.94mm)
10-12 AWG
0.136" (3.45mm)
Non-Insulated
Crimp
-
-
0192110004
Molex, LLC
WIRE PIN KRIMPTITE TAPED
8000
-
0.10081
-
2000
Tape & Reel (TR)
Krimptiteâ„¢
Active
Circular - 0.078" (1.98mm) Dia
0.350" (8.89mm)
0.680" (17.27mm)
18-22 AWG
-
Non-Insulated
Crimp
-
-
0192110004
Molex, LLC
WIRE PIN KRIMPTITE TAPED
10000
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
Krimptiteâ„¢
Active
Circular - 0.078" (1.98mm) Dia
0.350" (8.89mm)
0.680" (17.27mm)
18-22 AWG
-
Non-Insulated
Crimp
-
-
0192130012
Molex, LLC
WIRE PIN AVIKRIMP TAPED
6000
-
0.22064
-
1500
Tape & Reel (TR)
Avikrimpâ„¢
Active
Circular - 0.078" (1.98mm) Dia
0.350" (8.89mm)
0.920" (23.37mm)
14-16 AWG
0.170" (4.32mm)
Insulated
Crimp
-
Blue
0192130012
Molex, LLC
WIRE PIN AVIKRIMP TAPED
7500
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
Avikrimpâ„¢
Active
Circular - 0.078" (1.98mm) Dia
0.350" (8.89mm)
0.920" (23.37mm)
14-16 AWG
0.170" (4.32mm)
Insulated
Crimp
-
Blue
image
925667-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT RECEPT
-
-
0.06390
-
105000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular - 0.078" (1.98mm) Dia
0.276" (7.00mm)
0.429" (10.90mm)
18-22 AWG
0.079" ~ 0.098" (2.00mm ~ 2.50mm)
Non-Insulated
Crimp
-
-
image
925667-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT RECEPT
38640
-
0.22000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Circular - 0.078" (1.98mm) Dia
0.276" (7.00mm)
0.429" (10.90mm)
18-22 AWG
0.079" ~ 0.098" (2.00mm ~ 2.50mm)
Non-Insulated
Crimp
-
-
image
342126-1
TE Connectivity AMP Connectors
22-16F.E.P.G.WIREPIN
9990
-
0.34000
-
1
Bulk
Plasti-Grip
Active
Circular - 0.071" (1.80mm) Dia
0.264" (6.71mm)
0.810" (20.57mm)
16-22 AWG
0.106" ~ 0.142" (2.69mm ~ 3.61mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Red
image
165140
TE Connectivity AMP Connectors
TERM WIRE PIN 22-16AWG SOLIS
3194
-
0.43000
-
1
Bulk
Solistrand
Active
Circular - 0.071" (1.80mm) Dia
0.264" (6.71mm)
0.567" (14.40mm)
16-22 AWG (0.2~1.6mm²)
-
Non-Insulated
Crimp
Serrated Termination
-
image
165045
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 16-14AWG SOLIS
9502
-
0.46000
-
1
Bulk
Solistrand
Active
Circular - 0.070" (1.78mm) Dia
0.265" (6.73mm)
0.565" (14.35mm)
14-16 AWG
-
Non-Insulated
Crimp
Brazed Seam
-
image
131331
TE Connectivity AMP Connectors
CONN WIRE PIN 22-16 AWG
2319
-
0.46000
-
1
Bulk
PIDG
Active
Rectangular - 0.116" W x 0.031" H (2.95mm x 0.80mm)
0.429" (10.90mm)
0.906" (23.01mm)
16-22 AWG (0.2~1.6mm²)
0.106" ~ 0.142" (2.69mm ~ 3.61mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Red
image
9-160402-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 14-16AWG BLUE PIDG
3888
-
0.59000
-
1
Bulk
PIDG
Active
0.093" (2.36mm)
0.598" (15.19mm)
1.142" (29.00mm)
14-16 AWG
0.170" (4.32mm)
Insulated
Crimp
-
Blue
image
165048
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 12-10AWG TIN
4991
-
0.65000
-
1
Bulk
-
Active
Circular - 0.102" (2.60mm) Dia
0.394" (10.00mm)
0.815" (20.70mm)
10-12 AWG
-
Non-Insulated
Crimp
Serrated Termination
-
image
131444
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 16-14AWG P-G
5311
-
0.77000
-
1
Bulk
Plasti-Grip
Active
Rectangular - 0.116" W x 0.031" H (2.95mm x 0.80mm)
0.406" (10.31mm)
0.906" (23.01mm)
14-16 AWG
0.118" ~ 0.193" (3.00mm ~ 4.90mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Blue
image
165446
TE Connectivity AMP Connectors
CONN TAB 22-16AWG PIDG
7220
-
1.03000
-
1
Bulk
PIDG
Active
-
0.280" (7.11mm)
0.772" (19.61mm)
16-22 AWG (0.2~1.6mm²)
0.105" ~ 0.140" (2.67mm ~ 3.56mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Red
image
160404-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 12-10AWG TIN
4704
-
1.14000
-
1
Bulk
PIDG
Active
0.110" (2.79mm)
0.598" (15.19mm)
1.319" (33.50mm)
10-12 AWG (6.0~4.0mm²)
0.248" (6.30mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Yellow
image
342196-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN WIRE PIN 12-10AWG TIN
1392
-
1.27000
-
1
Bulk
Plasti-Grip
Active
Circular - 0.102" (2.60mm) Dia
0.390" (9.91mm)
1.158" (29.41mm)
10-12 AWG
0.150" ~ 0.252" (3.81mm ~ 6.40mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Yellow
image
180599
TE Connectivity AMP Connectors
CONN WIRE PIN 8AWG STRANDED TIN
5313
-
1.57000
-
1
Bulk
Solistrand
Active
Circular - 0.102" (2.60mm) Dia
0.409" (10.39mm)
0.870" (22.10mm)
8 AWG
-
Non-Insulated
Crimp
Brazed Seam
-
image
165049
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 12-10AWG TIN PIDG
935
-
0.97000
-
1
Bulk
PIDG
Active
Circular - 0.102" (2.60mm) Dia
0.394" (10.00mm)
1.146" (29.11mm)
10-12 AWG (2.7~6.6mm²)
0.150" ~ 0.248" (3.81mm ~ 6.30mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Yellow
image
19212-0001
Molex Connector Corporation
CONN WIRE PIN TERM 10-12AWG
354
15500
0.41000
-
1
Bulk
InsulKrimpâ„¢
Active
Circular - 0.107" (2.72mm) Dia
0.450" (11.43mm)
1.120" (28.45mm)
10-12 AWG
0.250" (6.35mm)
Insulated
Crimp
-
Yellow
image
19213-0007
Molex Connector Corporation
CONN WIRE PIN TERM 10-12AWG
434
3500
0.51000
-
1
Bulk
Avikrimpâ„¢
Active
Circular - 0.107" (2.72mm) Dia
0.460" (11.68mm)
1.130" (28.70mm)
10-12 AWG
0.225" (5.72mm)
Insulated
Crimp
-
Yellow
image
342166-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN TERM WIRE PIN 16-14AWG
4000
-
0.80000
-
1
Bulk
Plasti-Grip
Active
Circular - 0.071" (1.80mm) Dia
0.264" (6.71mm)
0.810" (20.57mm)
14-16 AWG
0.118" ~ 0.193" (3.00mm ~ 4.90mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Blue
image
PV14-P47-C
Panduit Corp
TERM PIN VINYL INS 16-14AWG BLUE
446
-
1.47000
-
1
Bulk
Pan-Term®
Active
Circular - 0.070" (1.78mm) Dia
0.490" (12.45mm)
0.970" (24.64mm)
14-16 AWG (2.5~2.0mm²)
0.170" (4.32mm)
Insulated
Crimp
Brazed Seam
Blue
image
PV18-P47-CY
Panduit Corp
TERM PIN VINYL INS 22-18AWG RED
415
-
1.47000
-
1
Bulk
Pan-Term®
Active
Circular - 0.070" (1.78mm) Dia
0.490" (12.45mm)
0.970" (24.64mm)
18-22 AWG (1.5~0.5mm²)
0.150" (3.81mm)
Insulated
Crimp
Brazed Seam
Red
image
165171
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 16-14AWG P-G
852
-
0.46000
-
1
Bulk
Plasti-Grip
Active
Rectangular - 0.070" W x 0.090" H (1.78mm x 2.29mm)
0.390" (9.91mm)
0.933" (23.70mm)
14-16 AWG
0.115" ~ 0.190" (2.92mm ~ 4.83mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Blue
image
0192120002
Molex, LLC
CONN WIRE PIN TERM 12-10AWG
-
-
0.22193
-
1000
Tape & Reel (TR)
InsulKrimpâ„¢
Active
Circular - 0.107" (2.72mm) Dia
0.450" (11.43mm)
1.120" (28.45mm)
10-12 AWG
0.250" (6.35mm)
Insulated
Crimp
-
Yellow
image
0192120002
Molex, LLC
CONN WIRE PIN TERM 12-10AWG
613
-
0.47000
-
1
Cut Tape (CT)
InsulKrimpâ„¢
Active
Circular - 0.107" (2.72mm) Dia
0.450" (11.43mm)
1.120" (28.45mm)
10-12 AWG
0.250" (6.35mm)
Insulated
Crimp
-
Yellow
image
131330
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 16-14AWG TIN PIDG
527
-
0.48000
-
1
Bulk
PIDG
Active
Rectangular - 0.115" W x 0.031" H (2.92mm x 0.80mm)
0.430" (10.92mm)
0.891" (22.63mm)
14-16 AWG
0.115" ~ 0.170" (2.92mm ~ 4.32mm)
Insulated
Crimp
-
Blue
image
165046
TE Connectivity AMP Connectors
TERM WIRE PIN 16-14AWG PIDG
885
-
0.53000
-
1
Bulk
PIDG
Active
Circular - 0.071" (1.80mm) Dia
0.264" (6.71mm)
0.799" (20.29mm)
14-16 AWG
0.169" (4.29mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Blue
image
131445
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 12-10AWG P-G
44
-
1.00000
-
1
Bulk
Plasti-Grip
Active
Rectangular - 0.165" W x 0.031" H (4.20mm x 0.80mm)
0.465" (11.81mm)
1.157" (29.39mm)
10-12 AWG
0.150" ~ 0.252" (3.81mm ~ 6.40mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Yellow
image
131332
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 12-10AWG TIN PIDG
959
-
1.09000
-
1
Bulk
PIDG
Active
Rectangular - 0.161" W x 0.039" H (4.10mm x 1.00mm)
0.555" (14.10mm)
1.150" (29.21mm)
10-12 AWG
0.150" ~ 0.252" (3.81mm ~ 6.40mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Yellow
image
790368-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 8AWG TIN
52
-
3.33000
-
1
Bulk
Terminyl
Obsolete
Circular - 0.102" (2.60mm) Dia
0.709" (18.01mm)
1.445" (36.70mm)
8 AWG (8.00mm²)
0.260" (6.60mm)
Non-Insulated
Crimp
-
Red
image
-
3240068
Phoenix Contact
PIN CABLE LUG YELLOW 4-6 MM 12MM
83
1450
0.40000
-
1
Bulk
CLIPLINE
Active
Circular - 0.106" (2.70mm) Dia
0.531" (13.50mm)
1.083" (27.50mm)
10-12 AWG
-
Insulated
Crimp
-
Yellow
925667-1
TE Connectivity AMP Connectors
AUTOMACH. WIRE PIN
-
-
0.05990
-
135000
Reel
-
Active
Circular - 0.078" (1.98mm) Dia
0.276" (7.00mm)
0.429" (10.90mm)
18-22 AWG
0.079" ~ 0.098" (2.00mm ~ 2.50mm)
Non-Insulated
Crimp
-
-
PC-5.5
JST Sales America Inc.
PIN TERMINAL NONINSUL WIRE 12-10
-
-
0.07358
-
500
Bulk
-
Active
Circular - 0.106" (2.70mm) Dia
0.394" (10.00mm)
0.787" (20.00mm)
-
-
Non-Insulated
Crimp
Brazed Seam
-
-
81P-47-NB-A
3M
NYLON INSUL W/INSUL GRP BULLET D
-
-
0.09092
-
1000
Bulk
-
Active
Circular - 0.080" (2.03mm) Dia
0.470" (11.94mm)
0.920" (23.37mm)
18-22 AWG
0.145" (3.68mm)
Insulated
Crimp
-
Red
0192110006
Molex, LLC
WIRE PIN KRIMPTITE TAPED
-
-
0.10635
-
7500
Tape & Reel (TR)
Krimptiteâ„¢
Active
Circular - 0.078" (1.98mm) Dia
0.350" (8.89mm)
0.680" (17.27mm)
14-16 AWG
-
Non-Insulated
Crimp
-
-
-
83P-55-P-A
3M
VINYL INSL BUTTED SEAM PIN TERMI
-
-
0.12546
-
1000
Bulk
Scotchlokâ„¢
Active
Circular - 0.110" (2.79mm) Dia
0.550" (13.97mm)
1.105" (28.07mm)
10-12 AWG
0.250" (6.35mm)
Insulated
Crimp
Butted Seam
Yellow
-
81P-47-P-A
3M
VINL INSL BUTT SEAM BULLET DISCO
-
-
0.12558
-
1000
Bulk
-
Active
Circular - 0.080" (2.03mm) Dia
0.470" (11.94mm)
0.920" (23.37mm)
18-22 AWG
0.145" (3.68mm)
Insulated
Crimp
Butted Seam
Red
-
82P-47-P-A
3M
VINL INSL BUTT SEAM BULLET DISCO
-
-
0.12558
-
1000
Bulk
Scotchlokâ„¢
Active
Circular - 0.080" (2.03mm) Dia
0.470" (11.94mm)
0.920" (23.37mm)
14-16 AWG
0.170" (4.32mm)
Insulated
Crimp
Butted Seam
Blue
130861
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 22-16AWG TIN PIDG
-
-
0.15154
-
10000
Bulk
PIDG
Active
Rectangular - 0.116" W x 0.031" H (2.95mm x 0.80mm)
0.343" (8.71mm)
0.768" (19.51mm)
16-22 AWG (0.2~1.6mm²)
0.138" (3.51mm)
Insulated
Crimp
-
Red
0192120006
Molex, LLC
WIRE PIN INSULKRIMP TAPED
-
-
0.15975
-
7500
Tape & Reel (TR)
InsulKrimpâ„¢
Active
Circular - 0.078" (1.98mm) Dia
0.350" (8.89mm)
0.930" (23.62mm)
14-16 AWG
0.175" (4.45mm)
Insulated
Crimp
-
Blue
-
MU14-47PK-A
3M
CONN PIN UNINSUL
-
-
0.18764
-
1000
Bulk
Scotchlokâ„¢
Active
Circular - 0.080" (2.03mm) Dia
0.470" (11.94mm)
0.730" (18.54mm)
14-16 AWG
-
Non-Insulated
Crimp
Butted Seam
-
-
0192130036
Molex, LLC
WIRE PIN AVIKRIMP WP-8614 BULK
-
-
0.19185
-
5000
Bulk
Avikrimpâ„¢
Active
Circular - 0.080" (2.03mm) Dia
0.370" (9.40mm)
0.370" (9.40mm)
14-16 AWG
0.170" (4.32mm)
Insulated
Crimp
-
Blue
-
82P-47-NB-A
3M
NYLON INSUL W/INSUL GRP BULLET D
-
-
0.19227
-
1000
Bulk
Scotchlokâ„¢
Active
Circular - 0.080" (2.03mm) Dia
0.470" (11.94mm)
0.920" (23.37mm)
14-16 AWG
0.170" (4.32mm)
Insulated
Crimp
-
Blue
0192130003
Molex, LLC
WIRE PIN AVIKRIMP (WP-5218)
-
-
0.19680
-
4000
Bulk
Avikrimpâ„¢
Active
Circular - 0.078" (1.98mm) Dia
0.410" (10.41mm)
1.050" (26.67mm)
18-22 AWG
0.140" (3.56mm)
Insulated
Crimp
-
Red
-
0192130035
Molex, LLC
WIRE PIN AVIKRIMP WP-8218 BULK
-
-
0.19691
-
5000
Bulk
Avikrimpâ„¢
Active
Circular - 0.080" (2.03mm) Dia
0.370" (9.40mm)
0.860" (21.84mm)
18-22 AWG
0.140" (3.56mm)
Insulated
Crimp
-
Red
165170
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 16-14AWG TIN
-
-
0.19909
-
20000
Bulk
PIDG
Active
Circular - 0.071" (1.80mm) Dia
0.390" (9.91mm)
0.697" (17.70mm)
14-16 AWG
-
Non-Insulated
Crimp
Serrated Termination
-
image
165166
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 22-16AWG TIN
-
-
0.20340
-
20000
Bulk
Solistrand
Active
Circular - 0.071" (1.80mm) Dia
0.390" (9.91mm)
0.697" (17.70mm)
16-22 AWG (0.2~1.6mm²)
-
Non-Insulated
Crimp
Serrated Termination
-
4-1377173-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 22-16AWG P-G
-
-
0.20878
-
2000
Bulk
Plasti-Grip
Active
Circular - 0.071" (1.80mm) Dia
0.390" (9.91mm)
0.937" (23.80mm)
16-22 AWG (0.2~1.6mm²)
0.142" (3.61mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Red
4-1377173-5
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 16-14AWG TIN
-
-
0.21122
-
2000
Bulk
Plasti-Grip
Active
Circular - 0.071" (1.80mm) Dia
0.264" (6.71mm)
0.813" (20.65mm)
14-16 AWG
0.115" ~ 0.190" (2.92mm ~ 4.83mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Blue
0192130005
Molex, LLC
WIRE PIN AVIKRIMP (WP-5614)
-
-
0.21465
-
4000
Bulk
Avikrimpâ„¢
Active
Circular - 0.078" (1.98mm) Dia
0.350" (8.89mm)
1.050" (26.67mm)
14-16 AWG
0.170" (4.32mm)
Insulated
Crimp
-
Blue
image
P18-P47-M
Panduit Corp
TERM PIN NON INS 22-18AWG
-
-
0.21736
-
1000
Bulk
Pan-Term®
Active
Circular - 0.070" (1.78mm) Dia
0.490" (12.45mm)
0.750" (19.05mm)
18-22 AWG (1.5~0.5mm²)
-
Non-Insulated
Crimp
Brazed Seam
-
image
P14-P47-M
Panduit Corp
TERM PIN NON INS 16-14 AWG
-
-
0.21764
-
1000
Bulk
Pan-Term®
Active
Circular - 0.070" (1.78mm) Dia
0.490" (12.45mm)
0.750" (19.05mm)
14-16 AWG (2.5~2.0mm²)
-
Non-Insulated
Crimp
Brazed Seam
-
165085-1
TE Connectivity AMP Connectors
PG WIRE PIN YELLOW
-
-
0.21841
-
5000
Bulk
Plasti-Grip
Active
Circular - 0.102" (2.60mm) Dia
0.390" (9.91mm)
1.158" (29.41mm)
10-12 AWG
0.150" ~ 0.250" (3.81mm ~ 6.35mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Yellow
4-1377173-7
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 16-14AWG P-G
-
-
0.22843
-
2000
Bulk
Plasti-Grip
Active
Rectangular - 0.070" W x 0.090" H (1.78mm x 2.29mm)
0.390" (9.91mm)
0.933" (23.70mm)
14-16 AWG
0.115" ~ 0.190" (2.92mm ~ 4.83mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Blue
-
83P-55-NB-A
3M
NYLN INSL W/INSL GRIP PIN TERMIN
-
-
0.22935
-
1000
Bulk
Scotchlokâ„¢
Active
Circular - 0.110" (2.79mm) Dia
0.550" (13.97mm)
1.105" (28.07mm)
10-12 AWG
0.250" (6.35mm)
Insulated
Crimp
-
Yellow
image
3240064
Phoenix Contact
PIN CABLE LUG RED 0.5-1.5MM 12MM
-
4100
0.23000
-
100
Bulk
CLIPLINE
Active
Circular - 0.078" (1.98mm) Dia
0.472" (12.00mm)
0.886" (22.50mm)
16-20 AWG
-
Insulated
Crimp
-
Red
4-1377173-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 22-16AWG P-G
-
-
0.23352
-
2000
Bulk
Plasti-Grip
Active
Circular - 0.071" (1.80mm) Dia
0.264" (6.71mm)
0.815" (20.70mm)
16-22 AWG (0.2~1.6mm²)
0.142" (3.61mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Red
-
0192120014
Molex, LLC
WP-2210X BULK
-
-
0.23374
-
5000
Bulk
InsulKrimpâ„¢
Active
Circular - 0.107" (2.72mm) Dia
0.450" (11.43mm)
1.120" (28.45mm)
10-12 AWG
0.250" (6.35mm)
Insulated
Crimp
-
Yellow
image
3240066
Phoenix Contact
PIN CABLE LUG BLUE 2.5-2.5MM 12M
-
-
0.25000
-
100
Bulk
CLIPLINE
Active
Circular - 0.078" (1.98mm) Dia
0.472" (12.00mm)
0.906" (23.01mm)
14-16 AWG
-
Insulated
Crimp
-
Blue
-
1-1377174-2
TE Connectivity AMP Connectors
SMP 0-0131331-0
-
-
0.25117
-
2000
Bulk
PIDG
Active
Rectangular - 0.116" W x 0.031" H (2.95mm x 0.80mm)
0.429" (10.90mm)
0.906" (23.01mm)
16-22 AWG (0.2~1.6mm²)
0.106" ~ 0.142" (2.69mm ~ 3.61mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Red
-
MVU14-47PK-A
3M
VINYL INSUL BUTT SEAM RING TONGU
-
-
0.28253
-
1000
Bulk
Scotchlokâ„¢
Active
Circular - 0.075" (1.91mm) Dia
0.470" (11.94mm)
0.900" (22.86mm)
14-16 AWG
0.170" (4.32mm)
Insulated
Crimp
-
Blue
-
MVU18-47PK-A
3M
VINYL INSUL BUTT SEAM RING TONGU
-
-
0.28253
-
1000
Bulk
Scotchlokâ„¢
Active
Circular - 0.075" (1.91mm) Dia
0.470" (11.94mm)
0.900" (22.86mm)
18-22 AWG
0.150" (3.81mm)
Insulated
Crimp
-
Red
-
0192130034
Molex, LLC
WIRE PIN AVIKRIMP WP-8210 BULK
-
-
0.28710
-
2500
Bulk
Avikrimpâ„¢
Active
Circular - 0.107" (2.72mm) Dia
0.460" (11.68mm)
1.130" (28.70mm)
10-12 AWG
0.225" (5.72mm)
Insulated
Crimp
-
Yellow
4-1377173-9
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 12-10AWG P-G
-
-
0.28824
-
1400
Bulk
Plasti-Grip
Active
Circular - 0.102" (2.60mm) Dia
0.390" (9.91mm)
1.158" (29.41mm)
10-12 AWG
0.150" ~ 0.250" (3.81mm ~ 6.35mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Yellow
1-1377174-0
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 22-16AWG TIN PIDG
-
-
0.29280
-
2000
Bulk
PIDG
Active
Circular - 0.071" (1.80mm) Dia
0.264" (6.71mm)
0.795" (20.19mm)
16-22 AWG (0.2~1.6mm²)
0.142" (3.61mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Red
696375-1
TE Connectivity AMP Connectors
16-14 SOLIS WIRE PIN ON TAPE
-
-
0.30489
-
15000
Bulk
Strato-Therm
Active
Circular - 0.070" (1.78mm) Dia
0.390" (9.91mm)
0.695" (17.65mm)
14-16 AWG
-
Non-Insulated
Crimp
Brazed Seam
1 Red, 2 Green
0192130001
Molex, LLC
WIRE PIN AVIKRIMP (WP-5210)
-
-
0.30864
-
2000
Bulk
Avikrimpâ„¢
Active
Circular - 0.107" (2.72mm) Dia
0.350" (8.89mm)
1.240" (31.50mm)
10-12 AWG
0.220" (5.59mm)
Insulated
Crimp
-
Yellow
PV14-P47B-3K
Panduit Corp
CONN PIN TERM INS 14-16AWG BLUE
-
-
0.31031
-
3000
Reel
-
Active
Circular - 0.080" (2.03mm) Dia
0.394" (10.00mm)
0.890" (22.61mm)
14-16 AWG
0.170" (4.32mm)
Insulated
Crimp
Butted Seam
Blue
PV18-P47B-3K
Panduit Corp
CONN PIN TERM INS 18-22AWG RED
-
-
0.31031
-
3000
Reel
-
Active
Circular - 0.080" (2.03mm) Dia
0.394" (10.00mm)
0.890" (22.61mm)
18-22 AWG
0.150" (3.81mm)
Insulated
Crimp
Butted Seam
Red
PV14-P47-M
Panduit Corp
TERMINAL PIN VINYL 16-14AWG
-
-
0.31617
-
1000
Bulk
Pan-Term®
Active
Circular - 0.070" (1.78mm) Dia
0.490" (12.45mm)
0.970" (24.64mm)
14-16 AWG (2.5~2.0mm²)
0.170" (4.32mm)
Insulated
Crimp
Brazed Seam
Blue
image
0192130008
Molex, LLC
WIRE PIN AVIKRIMP TAPED
-
-
0.32355
-
2500
Tape & Reel (TR)
Avikrimpâ„¢
Active
Circular - 0.107" (2.72mm) Dia
0.410" (10.41mm)
1.130" (28.70mm)
10-12 AWG
0.225" (5.72mm)
Insulated
Crimp
-
Yellow
PV18-P47-MY
Panduit Corp
PIN TERM VINYL INSULATED 22-18A
-
-
0.32425
-
1000
Bulk
-
Active
Circular - 0.071" (1.80mm) Dia
0.490" (12.45mm)
0.970" (24.64mm)
18-22 AWG
0.150" (3.81mm)
Insulated
Crimp
Brazed Seam
Red
-
PMV2-P12B-3K
Panduit Corp
METRIC PIN TERM VINYL INSULATE 1
-
-
0.33264
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Circular - 0.080" (2.03mm) Dia
0.394" (10.00mm)
0.890" (22.61mm)
14-16 AWG
-
Insulated
Crimp
-
Blue
1-1377174-6
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 16-14AWG TIN PIDG
-
-
0.33283
-
2000
Bulk
PIDG
Active
Rectangular - 0.115" W x 0.031" H (2.92mm x 0.80mm)
0.430" (10.92mm)
0.891" (22.63mm)
14-16 AWG
0.115" ~ 0.170" (2.92mm ~ 4.32mm)
Insulated
Crimp
-
Blue
1-1377174-1
TE Connectivity AMP Connectors
TERM WIRE PIN 22-16AWG PIDG RED
-
-
0.35666
-
2000
Bulk
PIDG
Active
Circular - 0.071" (1.80mm) Dia
0.390" (9.91mm)
0.913" (23.20mm)
16-22 AWG (0.2~1.6mm²)
0.142" (3.61mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Red
1-1377174-5
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 14-16AWG BLUE PIDG
-
-
0.36431
-
2000
Bulk
PIDG
Active
0.093" (2.36mm)
0.598" (15.19mm)
1.142" (29.00mm)
14-16 AWG
0.170" (4.32mm)
Insulated
Crimp
-
Blue
image
P10-P55-D
Panduit Corp
TERM PIN NON INS 12-10AWG
-
-
0.36948
-
500
Bulk
Pan-Term®
Active
Circular - 0.110" (2.79mm) Dia
0.550" (13.97mm)
0.790" (20.06mm)
10-12 AWG (6.0~4.0mm²)
-
Non-Insulated
Crimp
Brazed Seam
-
1-1377174-3
TE Connectivity AMP Connectors
TERM WIRE PIN 16-14AWG PIDG
-
-
0.37301
-
2000
Bulk
PIDG
Active
Circular - 0.071" (1.80mm) Dia
0.264" (6.71mm)
0.799" (20.29mm)
14-16 AWG
0.169" (4.29mm)
Insulated
Crimp
Serrated Termination
Blue
696116-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONN PIN WIRE 18-22AWG RED P-G
-
-
0.40368
-
5000
Tape & Reel (TR)
Plasti-Grip
Active
Circular - 0.070" (1.78mm) Dia
-
0.943" (23.95mm)
18-22 AWG
0.105" ~ 0.140" (2.67mm ~ 3.56mm)
Insulated
Crimp
-
Red

مقایسه