یافته‌ها: 72,792سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

فرکانس

عملکرد

خروجی

ولتاژ - تغذیه

ثبات فرکانس

دمای عملیاتی

جریان - تغذیه (حداکثر)

حد

نوع نصب

اندازه / ابعاد

ارتفاع

بسته / کیس


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
فرکانس
عملکرد
خروجی
ولتاژ - تغذیه
ثبات فرکانس
دمای عملیاتی
جریان - تغذیه (حداکثر)
حد
نوع نصب
اندازه / ابعاد
ارتفاع
بسته / کیس
image
ASFL1-50.000MHZ-EC-T
Abracon LLC
OSC XO 50.000MHZ HCMOS TTL SMD
6000
-
0.55500
-
1000
Tape & Reel (TR)
ASFL1
Active
XO (Standard)
50MHz
Enable/Disable
HCMOS, TTL
3.3V
±50ppm
-20°C ~ 70°C
45mA
-
Surface Mount
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.051" (1.30mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASFL1-50.000MHZ-EC-T
Abracon LLC
OSC XO 50.000MHZ HCMOS TTL SMD
7163
-
1.01000
-
1
Cut Tape (CT)
ASFL1
Active
XO (Standard)
50MHz
Enable/Disable
HCMOS, TTL
3.3V
±50ppm
-20°C ~ 70°C
45mA
-
Surface Mount
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.051" (1.30mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASFL1-50.000MHZ-EC-T
Abracon LLC
OSC XO 50.000MHZ HCMOS TTL SMD
7163
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ASFL1
Active
XO (Standard)
50MHz
Enable/Disable
HCMOS, TTL
3.3V
±50ppm
-20°C ~ 70°C
45mA
-
Surface Mount
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.051" (1.30mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASFL1-25.000MHZ-EC-T
Abracon LLC
OSC XO 25.000MHZ HCMOS TTL SMD
3000
-
0.55500
-
1000
Tape & Reel (TR)
ASFL1
Active
XO (Standard)
25MHz
Enable/Disable
HCMOS, TTL
3.3V
±50ppm
-20°C ~ 70°C
15mA
-
Surface Mount
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.051" (1.30mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASFL1-25.000MHZ-EC-T
Abracon LLC
OSC XO 25.000MHZ HCMOS TTL SMD
3388
-
1.01000
-
1
Cut Tape (CT)
ASFL1
Active
XO (Standard)
25MHz
Enable/Disable
HCMOS, TTL
3.3V
±50ppm
-20°C ~ 70°C
15mA
-
Surface Mount
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.051" (1.30mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASFL1-25.000MHZ-EC-T
Abracon LLC
OSC XO 25.000MHZ HCMOS TTL SMD
3388
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ASFL1
Active
XO (Standard)
25MHz
Enable/Disable
HCMOS, TTL
3.3V
±50ppm
-20°C ~ 70°C
15mA
-
Surface Mount
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.051" (1.30mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASFL1-27.000MHZ-EK-T
Abracon LLC
OSC XO 27.000MHZ HCMOS TTL SMD
15000
-
0.57000
-
1000
Tape & Reel (TR)
ASFL1
Active
XO (Standard)
27MHz
Enable/Disable
HCMOS, TTL
3.3V
±30ppm
-20°C ~ 70°C
15mA
-
Surface Mount
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.051" (1.30mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASFL1-27.000MHZ-EK-T
Abracon LLC
OSC XO 27.000MHZ HCMOS TTL SMD
15668
-
1.04000
-
1
Cut Tape (CT)
ASFL1
Active
XO (Standard)
27MHz
Enable/Disable
HCMOS, TTL
3.3V
±30ppm
-20°C ~ 70°C
15mA
-
Surface Mount
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.051" (1.30mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASFL1-27.000MHZ-EK-T
Abracon LLC
OSC XO 27.000MHZ HCMOS TTL SMD
15668
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ASFL1
Active
XO (Standard)
27MHz
Enable/Disable
HCMOS, TTL
3.3V
±30ppm
-20°C ~ 70°C
15mA
-
Surface Mount
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.051" (1.30mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FNETHE025
Pericom
OSCILLATOR XO 25.000MHZ CMOS SMD
7000
-
0.57000
-
1000
Tape & Reel (TR)
SaRonix-eCera™ ASSP XO™
Active
XO (Standard)
25MHz
Enable/Disable
CMOS
3.3V
±25ppm
-20°C ~ 70°C
15mA
-
Surface Mount
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.061" (1.55mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FNETHE025
Pericom
OSCILLATOR XO 25.000MHZ CMOS SMD
7439
-
1.46000
-
1
Cut Tape (CT)
SaRonix-eCera™ ASSP XO™
Active
XO (Standard)
25MHz
Enable/Disable
CMOS
3.3V
±25ppm
-20°C ~ 70°C
15mA
-
Surface Mount
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.061" (1.55mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FNETHE025
Pericom
OSCILLATOR XO 25.000MHZ CMOS SMD
7439
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SaRonix-eCera™ ASSP XO™
Active
XO (Standard)
25MHz
Enable/Disable
CMOS
3.3V
±25ppm
-20°C ~ 70°C
15mA
-
Surface Mount
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.061" (1.55mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC735-50
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD
8000
-
0.58350
-
1000
Tape & Reel (TR)
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
50MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±50ppm
-20°C ~ 70°C
35mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC735-50
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD
8342
-
1.11000
-
1
Cut Tape (CT)
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
50MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±50ppm
-20°C ~ 70°C
35mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC735-50
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD
8342
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
50MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±50ppm
-20°C ~ 70°C
35mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC735-25
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD
5000
-
0.58350
-
1000
Tape & Reel (TR)
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
25MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±50ppm
-20°C ~ 70°C
35mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC735-25
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD
5200
-
1.11000
-
1
Cut Tape (CT)
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
25MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±50ppm
-20°C ~ 70°C
35mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC735-25
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD
5200
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
25MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±50ppm
-20°C ~ 70°C
35mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC735-12.288
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 12.288MHZ HCMOS SMD
5000
-
0.58350
-
1000
Tape & Reel (TR)
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
12.288MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±50ppm
-20°C ~ 70°C
32mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC735-12.288
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 12.288MHZ HCMOS SMD
5526
-
1.11000
-
1
Cut Tape (CT)
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
12.288MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±50ppm
-20°C ~ 70°C
32mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC735-12.288
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 12.288MHZ HCMOS SMD
5526
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
12.288MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±50ppm
-20°C ~ 70°C
32mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASV-50.000MHZ-E-T
Abracon LLC
OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD
3000
-
0.58500
-
1000
Tape & Reel (TR)
ASV
Active
XO (Standard)
50MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±100ppm
-20°C ~ 70°C
30mA
-
Surface Mount
0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
0.071" (1.80mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASV-50.000MHZ-E-T
Abracon LLC
OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD
5014
-
1.06000
-
1
Cut Tape (CT)
ASV
Active
XO (Standard)
50MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±100ppm
-20°C ~ 70°C
30mA
-
Surface Mount
0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
0.071" (1.80mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASV-50.000MHZ-E-T
Abracon LLC
OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD
5014
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ASV
Active
XO (Standard)
50MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±100ppm
-20°C ~ 70°C
30mA
-
Surface Mount
0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
0.071" (1.80mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-24.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 24.000MHZ CMOS SMD
20000
-
0.66000
-
1000
Tape & Reel (TR)
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
24MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-24.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 24.000MHZ CMOS SMD
20366
-
1.20000
-
1
Cut Tape (CT)
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
24MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-24.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 24.000MHZ CMOS SMD
20366
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
24MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC736R-50
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD
10000
-
0.66000
-
1000
Tape & Reel (TR)
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
50MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
35mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC736R-50
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD
10824
-
1.26000
-
1
Cut Tape (CT)
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
50MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
35mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC736R-50
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD
10824
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
50MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
35mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC736R-22.5792
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 22.5792MHZ HCMOS SMD
7000
-
0.66000
-
1000
Tape & Reel (TR)
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
22.5792MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
35mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC736R-22.5792
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 22.5792MHZ HCMOS SMD
7478
-
1.26000
-
1
Cut Tape (CT)
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
22.5792MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
35mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC736R-22.5792
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 22.5792MHZ HCMOS SMD
7478
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
22.5792MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
35mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC736R-48
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 48.000MHZ HCMOS SMD
3000
-
0.66000
-
1000
Tape & Reel (TR)
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
48MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
35mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC736R-48
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 48.000MHZ HCMOS SMD
3862
-
1.26000
-
1
Cut Tape (CT)
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
48MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
35mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC736R-48
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 48.000MHZ HCMOS SMD
3862
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
48MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
35mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC736R-24.576
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 24.576MHZ HCMOS SMD
2000
-
0.66000
-
1000
Tape & Reel (TR)
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
24.576MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
35mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC736R-24.576
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 24.576MHZ HCMOS SMD
2281
-
1.26000
-
1
Cut Tape (CT)
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
24.576MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
35mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC736R-24.576
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 24.576MHZ HCMOS SMD
2281
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
24.576MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
35mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC736R-25
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD
1000
-
0.66000
-
1000
Tape & Reel (TR)
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
25MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
35mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC736R-25
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD
1900
-
1.26000
-
1
Cut Tape (CT)
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
25MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
35mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
FXO-HC736R-25
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD
1900
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
XPRESSO™ FXO-HC73
Active
XO (Standard)
25MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
35mA
-
Surface Mount
0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
0.055" (1.40mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-24.576MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 24.576MHZ CMOS SMD
36000
-
0.67500
-
1000
Tape & Reel (TR)
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
24.576MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-24.576MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 24.576MHZ CMOS SMD
36151
-
1.23000
-
1
Cut Tape (CT)
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
24.576MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-24.576MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 24.576MHZ CMOS SMD
36151
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
24.576MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-12.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 12.000MHZ CMOS SMD
8000
-
0.67500
-
1000
Tape & Reel (TR)
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
12MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-12.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 12.000MHZ CMOS SMD
8193
-
1.23000
-
1
Cut Tape (CT)
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
12MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-12.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 12.000MHZ CMOS SMD
8193
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
12MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-8.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 8.000MHZ CMOS SMD
8000
-
0.67500
-
1000
Tape & Reel (TR)
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
8MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-8.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 8.000MHZ CMOS SMD
9007
-
1.23000
-
1
Cut Tape (CT)
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
8MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-8.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 8.000MHZ CMOS SMD
9007
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
8MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-10.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 10.000MHZ CMOS SMD
6000
-
0.67500
-
1000
Tape & Reel (TR)
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
10MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-10.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 10.000MHZ CMOS SMD
6015
-
1.23000
-
1
Cut Tape (CT)
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
10MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-10.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 10.000MHZ CMOS SMD
6015
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
10MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-20.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 20.000MHZ CMOS SMD
4000
-
0.67500
-
1000
Tape & Reel (TR)
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
20MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-20.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 20.000MHZ CMOS SMD
4495
-
1.23000
-
1
Cut Tape (CT)
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
20MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-20.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 20.000MHZ CMOS SMD
4495
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
20MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-16.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 16.000MHZ CMOS SMD
4000
-
0.67500
-
1000
Tape & Reel (TR)
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
16MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-16.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 16.000MHZ CMOS SMD
4712
-
1.23000
-
1
Cut Tape (CT)
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
16MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-16.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 16.000MHZ CMOS SMD
4712
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
16MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-25.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 25.000MHZ CMOS SMD
4000
-
0.67500
-
1000
Tape & Reel (TR)
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
25MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-25.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 25.000MHZ CMOS SMD
4094
-
1.23000
-
1
Cut Tape (CT)
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
25MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-25.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 25.000MHZ CMOS SMD
4094
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
25MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-50.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 50.000MHZ CMOS SMD
3000
-
0.67500
-
1000
Tape & Reel (TR)
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
50MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-50.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 50.000MHZ CMOS SMD
3463
-
1.23000
-
1
Cut Tape (CT)
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
50MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDMB-50.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 50.000MHZ CMOS SMD
3463
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Pure Silicon™ ASDMB
Active
MEMS (Silicon)
50MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASEMB-25.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 25.000MHZ CMOS SMD
26000
-
0.69000
-
1000
Tape & Reel (TR)
Pure Silicon™ ASEMB
Active
MEMS (Silicon)
25MHz
Enable/Disable
CMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASEMB-25.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 25.000MHZ CMOS SMD
26512
-
1.26000
-
1
Cut Tape (CT)
Pure Silicon™ ASEMB
Active
MEMS (Silicon)
25MHz
Enable/Disable
CMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASEMB-25.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 25.000MHZ CMOS SMD
26512
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Pure Silicon™ ASEMB
Active
MEMS (Silicon)
25MHz
Enable/Disable
CMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASEMB-24.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 24.000MHZ CMOS SMD
9000
-
0.69000
-
1000
Tape & Reel (TR)
Pure Silicon™ ASEMB
Active
MEMS (Silicon)
24MHz
Enable/Disable
CMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASEMB-24.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 24.000MHZ CMOS SMD
9393
-
1.26000
-
1
Cut Tape (CT)
Pure Silicon™ ASEMB
Active
MEMS (Silicon)
24MHz
Enable/Disable
CMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASEMB-24.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 24.000MHZ CMOS SMD
9393
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Pure Silicon™ ASEMB
Active
MEMS (Silicon)
24MHz
Enable/Disable
CMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASEMB-50.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 50.000MHZ CMOS SMD
6000
-
0.69000
-
1000
Tape & Reel (TR)
Pure Silicon™ ASEMB
Active
MEMS (Silicon)
50MHz
Enable/Disable
CMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASEMB-50.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 50.000MHZ CMOS SMD
6803
-
1.26000
-
1
Cut Tape (CT)
Pure Silicon™ ASEMB
Active
MEMS (Silicon)
50MHz
Enable/Disable
CMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASEMB-50.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 50.000MHZ CMOS SMD
6803
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Pure Silicon™ ASEMB
Active
MEMS (Silicon)
50MHz
Enable/Disable
CMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASEMB-20.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 20.000MHZ CMOS SMD
2000
-
0.69000
-
1000
Tape & Reel (TR)
Pure Silicon™ ASEMB
Active
MEMS (Silicon)
20MHz
Enable/Disable
CMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASEMB-20.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 20.000MHZ CMOS SMD
2950
-
1.26000
-
1
Cut Tape (CT)
Pure Silicon™ ASEMB
Active
MEMS (Silicon)
20MHz
Enable/Disable
CMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASEMB-20.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 20.000MHZ CMOS SMD
2950
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Pure Silicon™ ASEMB
Active
MEMS (Silicon)
20MHz
Enable/Disable
CMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASFLMB-24.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 24.000MHZ CMOS SMD
4000
-
0.70500
-
1000
Tape & Reel (TR)
Pure Silicon™ ASFLMB
Active
MEMS (Silicon)
24MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASFLMB-24.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 24.000MHZ CMOS SMD
5072
-
1.28000
-
1
Cut Tape (CT)
Pure Silicon™ ASFLMB
Active
MEMS (Silicon)
24MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASFLMB-24.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 24.000MHZ CMOS SMD
5072
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Pure Silicon™ ASFLMB
Active
MEMS (Silicon)
24MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASFLMB-25.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 25.000MHZ CMOS SMD
3000
-
0.70500
-
1000
Tape & Reel (TR)
Pure Silicon™ ASFLMB
Active
MEMS (Silicon)
25MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASFLMB-25.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 25.000MHZ CMOS SMD
4026
-
1.28000
-
1
Cut Tape (CT)
Pure Silicon™ ASFLMB
Active
MEMS (Silicon)
25MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASFLMB-25.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 25.000MHZ CMOS SMD
4026
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Pure Silicon™ ASFLMB
Active
MEMS (Silicon)
25MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASFLMB-50.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 50.000MHZ CMOS SMD
8000
-
0.70500
-
1000
Tape & Reel (TR)
Pure Silicon™ ASFLMB
Active
MEMS (Silicon)
50MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASFLMB-50.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 50.000MHZ CMOS SMD
8388
-
1.28000
-
1
Cut Tape (CT)
Pure Silicon™ ASFLMB
Active
MEMS (Silicon)
50MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASFLMB-50.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 50.000MHZ CMOS SMD
8388
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Pure Silicon™ ASFLMB
Active
MEMS (Silicon)
50MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
1.8 V ~ 3.3 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
16mA
-
Surface Mount
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASFL1-66.666MHZ-EC-T
Abracon LLC
OSC XO 66.666MHZ HCMOS TTL SMD
3000
-
0.70500
-
1000
Tape & Reel (TR)
ASFL1
Active
XO (Standard)
66.666MHz
Enable/Disable
HCMOS, TTL
3.3V
±50ppm
-20°C ~ 70°C
45mA
-
Surface Mount
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.051" (1.30mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASFL1-66.666MHZ-EC-T
Abracon LLC
OSC XO 66.666MHZ HCMOS TTL SMD
3934
-
1.28000
-
1
Cut Tape (CT)
ASFL1
Active
XO (Standard)
66.666MHz
Enable/Disable
HCMOS, TTL
3.3V
±50ppm
-20°C ~ 70°C
45mA
-
Surface Mount
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.051" (1.30mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASFL1-66.666MHZ-EC-T
Abracon LLC
OSC XO 66.666MHZ HCMOS TTL SMD
3934
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ASFL1
Active
XO (Standard)
66.666MHz
Enable/Disable
HCMOS, TTL
3.3V
±50ppm
-20°C ~ 70°C
45mA
-
Surface Mount
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.051" (1.30mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDM1-25.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 25.000MHZ CMOS SMD
6000
-
0.72000
-
1000
Tape & Reel (TR)
Pure Silicon™ ASDM
Active
MEMS (Silicon)
25MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
3.3V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
10mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDM1-25.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 25.000MHZ CMOS SMD
6066
-
1.31000
-
1
Cut Tape (CT)
Pure Silicon™ ASDM
Active
MEMS (Silicon)
25MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
3.3V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
10mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASDM1-25.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 25.000MHZ CMOS SMD
6066
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Pure Silicon™ ASDM
Active
MEMS (Silicon)
25MHz
Standby (Power Down)
LVCMOS
3.3V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
10mA
-
Surface Mount
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASEM1-50.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 50.000MHZ CMOS SMD
11000
-
0.73500
-
1000
Tape & Reel (TR)
Pure Silicon™ ASEM
Active
MEMS (Silicon)
50MHz
Standby (Power Down)
CMOS
3.3V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
10mA
-
Surface Mount
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASEM1-50.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 50.000MHZ CMOS SMD
12266
-
1.34000
-
1
Cut Tape (CT)
Pure Silicon™ ASEM
Active
MEMS (Silicon)
50MHz
Standby (Power Down)
CMOS
3.3V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
10mA
-
Surface Mount
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASEM1-50.000MHZ-LC-T
Abracon LLC
OSC MEMS 50.000MHZ CMOS SMD
12266
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Pure Silicon™ ASEM
Active
MEMS (Silicon)
50MHz
Standby (Power Down)
CMOS
3.3V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
10mA
-
Surface Mount
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASV-12.000MHZ-EJ-T
Abracon LLC
OSC XO 12.000MHZ HCMOS SMD
7000
-
0.73500
-
1000
Tape & Reel (TR)
ASV
Active
XO (Standard)
12MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±20ppm
-20°C ~ 70°C
10mA
-
Surface Mount
0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
0.071" (1.80mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASV-12.000MHZ-EJ-T
Abracon LLC
OSC XO 12.000MHZ HCMOS SMD
7523
-
1.34000
-
1
Cut Tape (CT)
ASV
Active
XO (Standard)
12MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±20ppm
-20°C ~ 70°C
10mA
-
Surface Mount
0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
0.071" (1.80mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASV-12.000MHZ-EJ-T
Abracon LLC
OSC XO 12.000MHZ HCMOS SMD
7523
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ASV
Active
XO (Standard)
12MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±20ppm
-20°C ~ 70°C
10mA
-
Surface Mount
0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
0.071" (1.80mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
ASV-50.000MHZ-EJ-T
Abracon LLC
OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD
7000
-
0.73500
-
1000
Tape & Reel (TR)
ASV
Active
XO (Standard)
50MHz
Enable/Disable
HCMOS
3.3V
±20ppm
-20°C ~ 70°C
30mA
-
Surface Mount
0.276" L x 0.200" W (7.00mm x 5.08mm)
0.071" (1.80mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)

مقایسه