یافته‌ها: 447سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

فرکانس - خروجی 1

فرکانس - خروجی 2

عملکرد

خروجی

ولتاژ - تغذیه

ثبات فرکانس

دمای عملیاتی

جریان - تغذیه (حداکثر)

اندازه / ابعاد

ارتفاع

بسته / کیس


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
فرکانس - خروجی 1
فرکانس - خروجی 2
عملکرد
خروجی
ولتاژ - تغذیه
ثبات فرکانس
دمای عملیاتی
جریان - تغذیه (حداکثر)
اندازه / ابعاد
ارتفاع
بسته / کیس
image
ASEMCC3-LR
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
146
-
4.10000
-
1
Tube
Pure Siliconâ„¢ ASEMCC
Active
MEMS (Silicon)
25MHz, 75MHz, 125MHz, 150MHz
-
Enable/Disable
CMOS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
35mA
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMCHC
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
1665
-
4.66000
-
1
Tube
Pure Siliconâ„¢ ASEMCHC
Active
MEMS (Silicon)
100MHz, 125MHz, 156.25MHz, 200MHz
-
Enable/Disable
HCSL
2.25 V ~ 3.6 V
±50ppm
-20°C ~ 70°C
42mA
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMDHC-LR
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
122
-
5.43000
-
1
Tube
Pure Siliconâ„¢ ASEMDHC
Active
MEMS (Silicon)
100MHz, 106.25MHz, 125MHz, 156.25MHz
25MHz, 50MHz, 100MHz, 125MHz, 156.25MHz
Enable/Disable
HCSL
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
60mA (Typ)
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMDLV-LR
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
210
-
10.00000
-
1
Tube
Pure Siliconâ„¢ ASEMDLV
Active
MEMS (Silicon)
100MHz, 125MHz, 148.5MHz, 150MHz, 156.25MHz, 400MHz
25MHz, 50MHz, 74.25MHz, 75MHz, 125MHz, 200MHz
Enable/Disable
LVDS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
38mA (Typ)
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMCC1-LR
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
110
-
4.10000
-
1
Tube
Pure Siliconâ„¢ ASEMCC
Active
MEMS (Silicon)
24MHz, 27MHz, 74.25MHz, 148.5MHz
-
Enable/Disable
CMOS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
35mA
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMCC2-ZR
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
110
-
5.36000
-
1
Tube
Pure Siliconâ„¢ ASEMCC
Active
MEMS (Silicon)
106.25MHz, 125MHz, 155.52MHz, 156.25MHz
-
Enable/Disable
CMOS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-55°C ~ 125°C
35mA
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMDC1-ZR
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
284
-
5.85000
-
1
Tube
Pure Siliconâ„¢ ASEMDC
Active
MEMS (Silicon)
24MHz, 25MHz, 27MHz, 40MHz, 50MHz
24MHz, 25MHz, 27MHz, 48MHz, 50MHz, 54MHz, 125MHz
Enable/Disable
CMOS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-55°C ~ 125°C
32mA (Typ)
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMDC2-ZR
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
108
-
5.85000
-
1
Tube
Pure Siliconâ„¢ ASEMDC
Active
MEMS (Silicon)
100MHz, 106.25MHz, 125MHz, 156.25MHz
25MHz, 50MHz, 100MHz, 125MHz, 156.25MHz
Enable/Disable
CMOS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-55°C ~ 125°C
32mA (Typ)
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMDLP-LR
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
110
-
9.98000
-
1
Tube
Pure Siliconâ„¢ ASEMDLP
Active
MEMS (Silicon)
100MHz, 106.25MHz, 125MHz, 156.25MHz, 400MHz
25MHz, 100MHz, 125MHz, 156.25MHz, 200MHz
Enable/Disable
LVPECL
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
89mA (Typ)
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
DSC2130FI2-C0005
Microchip Technology
OSCILLATOR 3.3V SMD
417
-
8.18000
-
1
Bulk
DSC2130
Active
MEMS (Silicon)
315MHz
-
-
LVDS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
32mA
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-SMD, No Lead (QFN, LCC)
image
ASEMCLV
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
71
-
8.77000
-
1
Tube
Pure Siliconâ„¢ ASEMCLV
Active
MEMS (Silicon)
74.17582MHz, 74.25MHz, 148.35165MHz, 148.5MHz
-
Enable/Disable
LVDS
2.25 V ~ 3.6 V
±50ppm
-20°C ~ 70°C
32mA
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMCC2-LR
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
96
-
4.10000
-
1
Tube
Pure Siliconâ„¢ ASEMCC
Active
MEMS (Silicon)
106.25MHz, 125MHz, 155.52MHz, 156.25MHz
-
Enable/Disable
CMOS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
35mA
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMDC2-LR
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
56
-
4.38000
-
1
Tube
Pure Siliconâ„¢ ASEMDC
Active
MEMS (Silicon)
100MHz, 106.25MHz, 125MHz, 156.25MHz
25MHz, 50MHz, 100MHz, 125MHz, 156.25MHz
Enable/Disable
CMOS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
32mA (Typ)
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMDC1-LR
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
28
-
4.38000
-
1
Tube
Pure Siliconâ„¢ ASEMDC
Active
MEMS (Silicon)
24MHz, 25MHz, 27MHz, 40MHz, 50MHz
24MHz, 25MHz, 27MHz, 48MHz, 50MHz, 54MHz, 125MHz
Enable/Disable
CMOS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
32mA (Typ)
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMCC3-ZR
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
85
-
5.36000
-
1
Tube
Pure Siliconâ„¢ ASEMCC
Active
MEMS (Silicon)
25MHz, 75MHz, 125MHz, 150MHz
-
Enable/Disable
CMOS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-55°C ~ 125°C
35mA
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMCLP-LR
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
79
-
8.77000
-
1
Tube
Pure Siliconâ„¢ ASEMCLP
Active
MEMS (Silicon)
106.25MHz, 125MHz, 156.25MHz, 212.5MHz
-
Enable/Disable
LVPECL
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
58mA
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
DSC400-4444Q0038KI1
Microchip Technology
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
67
-
8.60000
-
1
Tube
DSC400
Active
MEMS (Silicon)
-
-
Enable/Disable
HCSL
2.25 V ~ 3.6 V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
-
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.035" (0.90mm)
20-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMCC1-ZR
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
5
-
5.36000
-
1
Tube
Pure Siliconâ„¢ ASEMCC
Active
MEMS (Silicon)
24MHz, 27MHz, 74.25MHz, 148.5MHz
-
Enable/Disable
CMOS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-55°C ~ 125°C
35mA
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMDLC-LR
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
7
-
7.23000
-
1
Tube
Pure Siliconâ„¢ ASEMDLC
Active
MEMS (Silicon)
74.25MHz, 100MHz, 125MHz, 148.5MHz, 150MHz, 156.25MHz
25MHz, 50MHz, 74.25MHz, 75MHz, 125MHz
Enable/Disable
CMOS, LVDS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
49mA (Typ)
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMCC1-LR-T3
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
-
-
1.62000
-
3000
Tape & Reel (TR)
Pure Siliconâ„¢ ASEMCC
Active
MEMS (Silicon)
24MHz, 27MHz, 74.25MHz, 148.5MHz
-
Enable/Disable
CMOS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
35mA
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMCC2-LR-T3
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
-
-
1.62000
-
3000
Tape & Reel (TR)
Pure Siliconâ„¢ ASEMCC
Active
MEMS (Silicon)
106.25MHz, 125MHz, 155.52MHz, 156.25MHz
-
Enable/Disable
CMOS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
35mA
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMCC3-LR-T3
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
-
-
1.62000
-
3000
Tape & Reel (TR)
Pure Siliconâ„¢ ASEMCC
Active
MEMS (Silicon)
25MHz, 75MHz, 125MHz, 150MHz
-
Enable/Disable
CMOS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
35mA
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMDC1-LR-T3
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
-
-
1.89000
-
3000
Tape & Reel (TR)
Pure Siliconâ„¢ ASEMDC
Active
MEMS (Silicon)
24MHz, 25MHz, 27MHz, 40MHz, 50MHz
24MHz, 25MHz, 27MHz, 48MHz, 50MHz, 54MHz, 125MHz
Enable/Disable
CMOS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
32mA (Typ)
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMDC2-LR-T3
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
-
-
1.89000
-
3000
Tape & Reel (TR)
Pure Siliconâ„¢ ASEMDC
Active
MEMS (Silicon)
100MHz, 106.25MHz, 125MHz, 156.25MHz
25MHz, 50MHz, 100MHz, 125MHz, 156.25MHz
Enable/Disable
CMOS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
32mA (Typ)
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMCHC-T3
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
-
-
1.95750
-
3000
Tape & Reel (TR)
Pure Siliconâ„¢ ASEMCHC
Active
MEMS (Silicon)
100MHz, 125MHz, 156.25MHz, 200MHz
-
Enable/Disable
HCSL
2.25 V ~ 3.6 V
±50ppm
-20°C ~ 70°C
42mA
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMCC1-ZR-T3
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
-
-
2.23600
-
3000
Tape & Reel (TR)
Pure Siliconâ„¢ ASEMCC
Active
MEMS (Silicon)
24MHz, 27MHz, 74.25MHz, 148.5MHz
-
Enable/Disable
CMOS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-55°C ~ 125°C
35mA
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMCC2-ZR-T3
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
-
-
2.23600
-
3000
Tape & Reel (TR)
Pure Siliconâ„¢ ASEMCC
Active
MEMS (Silicon)
106.25MHz, 125MHz, 155.52MHz, 156.25MHz
-
Enable/Disable
CMOS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-55°C ~ 125°C
35mA
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMCC3-ZR-T3
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
-
-
2.23600
-
3000
Tape & Reel (TR)
Pure Siliconâ„¢ ASEMCC
Active
MEMS (Silicon)
25MHz, 75MHz, 125MHz, 150MHz
-
Enable/Disable
CMOS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-55°C ~ 125°C
35mA
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMDHC-LR-T3
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
-
-
2.27500
-
3000
Tape & Reel (TR)
Pure Siliconâ„¢ ASEMDHC
Active
MEMS (Silicon)
100MHz, 106.25MHz, 125MHz, 156.25MHz
25MHz, 50MHz, 100MHz, 125MHz, 156.25MHz
Enable/Disable
HCSL
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
60mA (Typ)
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMDC1-ZR-T3
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
-
-
2.56250
-
3000
Tape & Reel (TR)
Pure Siliconâ„¢ ASEMDC
Active
MEMS (Silicon)
24MHz, 25MHz, 27MHz, 40MHz, 50MHz
24MHz, 25MHz, 27MHz, 48MHz, 50MHz, 54MHz, 125MHz
Enable/Disable
CMOS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-55°C ~ 125°C
32mA (Typ)
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMDC2-ZR-T3
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
-
-
2.56250
-
3000
Tape & Reel (TR)
Pure Siliconâ„¢ ASEMDC
Active
MEMS (Silicon)
100MHz, 106.25MHz, 125MHz, 156.25MHz
25MHz, 50MHz, 100MHz, 125MHz, 156.25MHz
Enable/Disable
CMOS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-55°C ~ 125°C
32mA (Typ)
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMDLC-LR-T3
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
-
-
3.40000
-
3000
Tape & Reel (TR)
Pure Siliconâ„¢ ASEMDLC
Active
MEMS (Silicon)
74.25MHz, 100MHz, 125MHz, 148.5MHz, 150MHz, 156.25MHz
25MHz, 50MHz, 74.25MHz, 75MHz, 125MHz
Enable/Disable
CMOS, LVDS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
49mA (Typ)
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMCLP-LR-T3
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
-
-
4.25000
-
3000
Tape & Reel (TR)
Pure Siliconâ„¢ ASEMCLP
Active
MEMS (Silicon)
106.25MHz, 125MHz, 156.25MHz, 212.5MHz
-
Enable/Disable
LVPECL
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
58mA
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMCLV-T3
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
-
-
4.25000
-
3000
Tape & Reel (TR)
Pure Siliconâ„¢ ASEMCLV
Active
MEMS (Silicon)
74.17582MHz, 74.25MHz, 148.35165MHz, 148.5MHz
-
Enable/Disable
LVDS
2.25 V ~ 3.6 V
±50ppm
-20°C ~ 70°C
32mA
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMDLP-LR-T3
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
-
-
5.02500
-
3000
Tape & Reel (TR)
Pure Siliconâ„¢ ASEMDLP
Active
MEMS (Silicon)
100MHz, 106.25MHz, 125MHz, 156.25MHz, 400MHz
25MHz, 100MHz, 125MHz, 156.25MHz, 200MHz
Enable/Disable
LVPECL
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
89mA (Typ)
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
ASEMDLV-LR-T3
Abracon LLC
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
-
-
5.06250
-
3000
Tape & Reel (TR)
Pure Siliconâ„¢ ASEMDLV
Active
MEMS (Silicon)
100MHz, 125MHz, 148.5MHz, 150MHz, 156.25MHz, 400MHz
25MHz, 50MHz, 74.25MHz, 75MHz, 125MHz, 200MHz
Enable/Disable
LVDS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
38mA (Typ)
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-VFQFN Exposed Pad
image
4EA1250A0Z3AACUGI
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC FREQUENCY SYNTHESIZER 10PIN
-
-
5.08750
-
100
Tube
4EA1250A0Z3
Active
MEMS (Silicon)
125MHz, 150MHz, 200MHz, 250MHz
50MHz
Enable/Disable
CMOS, LVPECL
3.3V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
140mA (Typ)
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.035" (0.90mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
4EA1250A0Z3BACUGI
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC FREQUENCY SYNTHESIZER 10PIN
-
-
5.08750
-
100
Tube
4EA1250A0Z3
Active
MEMS (Silicon)
125MHz, 150MHz, 200MHz, 250MHz
50MHz
Enable/Disable
CMOS, LVPECL
2.5V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
130mA (Typ)
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.035" (0.90mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
4EA1250A0Z4AACUGI
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC FREQUENCY SYNTHESIZER 10PIN
-
-
5.08750
-
100
Tube
4EA1250A0Z4
Active
MEMS (Silicon)
125MHz, 150MHz, 200MHz, 250MHz
50MHz
Enable/Disable
CMOS, LVDS
3.3V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
140mA (Typ)
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.035" (0.90mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
4EA1250A0Z4BACUGI
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC FREQUENCY SYNTHESIZER 10PIN
-
-
5.08750
-
100
Tube
4EA1250A0Z4
Active
MEMS (Silicon)
125MHz, 150MHz, 200MHz, 250MHz
50MHz
Enable/Disable
CMOS, LVDS
2.5V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
130mA (Typ)
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.035" (0.90mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
CPPDC1-B6-24.0/32.0
Cardinal Components Inc.
OSCILLATOR 5.0V 32 / 24 MHZ
-
-
5.10300
-
300
Tape & Reel (TR)
FIPOâ„¢ CPPD
Active
XO (Standard)
24MHz, 32MHz
-
-
CMOS
5V
±100ppm
0°C ~ 70°C
45mA
0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm)
0.200" (5.08mm)
14-DIP (4-Lead)
DSC2030FI2-C0002T
Microchip Technology
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
-
-
5.25150
-
1000
Tape & Reel (TR)
DSC2030
Active
MEMS (Silicon)
100MHz
-
Enable/Disable
LVDS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
32mA
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-SMD, No Lead (QFN, LCC)
DSC2133FI2-G0001
Microchip Technology
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
-
-
5.40000
-
220
Tube
DSC2133
Active
MEMS (Silicon)
148.5MHz, 156.25MHz
74.25MHz, 125MHz
Enable/Disable
LVDS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
38mA (Typ)
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-SMD, No Lead (QFN, LCC)
image
-
4EA1000S0Z3AACUGI8
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC OSCILLATOR QUAD MEMS 10PIN
-
-
5.77500
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
-
4EA1250S0Z3AACUGI8
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC ENHANCED OSCILLATOR 10-PIN
-
-
5.77500
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
-
4EA1250S1Z3AACUGI8
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC ENHANCED OSCILLATOR 10-PIN
-
-
5.77500
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
-
4EA1562S0Z3AACUGI8
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC ENHANCED OSCILLATOR 10-PIN
-
-
5.77500
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
4EA1000A0Z3AACUGI8
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC OSCILLATOR QUAD MEMS 10PIN
-
-
5.77500
-
500
Tape & Reel (TR)
4EA1000A0Z3
Active
MEMS (Silicon)
100MHz, 125MHz, 156.25MHz, 200MHz
25MHz
Enable/Disable
CMOS, LVPECL
3.3V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
140mA (Typ)
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.035" (0.90mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
4EA1000A0Z3BACUGI8
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC OSCILLATOR QUAD MEMS 10PIN
-
-
5.77500
-
500
Tape & Reel (TR)
4EA1000A0Z3
Active
MEMS (Silicon)
100MHz, 125MHz, 156.25MHz, 200MHz
25MHz
Enable/Disable
CMOS, LVPECL
2.5V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
130mA (Typ)
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.035" (0.90mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
4EA1000A0Z4AACUGI8
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC OSCILLATOR QUAD MEMS 10PIN
-
-
5.77500
-
500
Tape & Reel (TR)
4EA1000A0Z4
Active
MEMS (Silicon)
100MHz, 125MHz, 156.25MHz, 200MHz
25MHz
Enable/Disable
CMOS, LVDS
3.3V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
140mA (Typ)
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.035" (0.90mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
4EA1000A0Z4BACUGI8
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC OSCILLATOR QUAD MEMS 10PIN
-
-
5.77500
-
500
Tape & Reel (TR)
4EA1000A0Z4
Active
MEMS (Silicon)
100MHz, 125MHz, 156.25MHz, 200MHz
25MHz
Enable/Disable
CMOS, LVDS
2.5V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
130mA (Typ)
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.035" (0.90mm)
10-SMD (No Lead) (QFN, LCC)
image
4EA1250A0Z3AACUGI8
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC OSCILLATOR QUAD MEMS 10PIN
-
-
5.77500
-
500
Tape & Reel (TR)
4EA1250A0Z3
Active
MEMS (Silicon)
125MHz, 150MHz, 200MHz, 250MHz
50MHz
Enable/Disable
CMOS, LVPECL
3.3V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
140mA (Typ)
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.035" (0.90mm)
10-SMD (No Lead) (QFN, LCC)
image
4EA1250A0Z3BACUGI8
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC OSCILLATOR QUAD MEMS 10PIN
-
-
5.77500
-
500
Tape & Reel (TR)
4EA1250A0Z3
Active
MEMS (Silicon)
125MHz, 150MHz, 200MHz, 250MHz
50MHz
Enable/Disable
CMOS, LVPECL
2.5V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
130mA (Typ)
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.035" (0.90mm)
10-SMD (No Lead) (QFN, LCC)
image
4EA1250A0Z4AACUGI8
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC OSCILLATOR QUAD MEMS 10PIN
-
-
5.77500
-
500
Tape & Reel (TR)
4EA1250A0Z4
Active
MEMS (Silicon)
125MHz, 150MHz, 200MHz, 250MHz
50MHz
Enable/Disable
CMOS, LVDS
3.3V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
140mA (Typ)
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.035" (0.90mm)
10-SMD (No Lead) (QFN, LCC)
image
4EA1250A0Z4BACUGI8
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC OSCILLATOR QUAD MEMS 10PIN
-
-
5.77500
-
500
Tape & Reel (TR)
4EA1250A0Z4
Active
MEMS (Silicon)
125MHz, 150MHz, 200MHz, 250MHz
50MHz
Enable/Disable
CMOS, LVDS
2.5V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
130mA (Typ)
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.035" (0.90mm)
10-SMD (No Lead) (QFN, LCC)
DSC2133FI2-G0001T
Microchip Technology
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
-
-
6.19650
-
1000
Tape & Reel (TR)
DSC2133
Active
MEMS (Silicon)
148.5MHz, 156.25MHz
74.25MHz, 125MHz
Enable/Disable
LVDS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
38mA (Typ)
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.035" (0.90mm)
14-SMD, No Lead (QFN, LCC)
image
DSC400-0331Q0026KI2T
Microchip Technology
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
-
-
6.74310
-
1000
Tape & Reel (TR)
DSC400
Active
MEMS (Silicon)
-
-
Enable/Disable
LVCMOS, LVDS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
-
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.035" (0.90mm)
20-VFQFN Exposed Pad
CPPDC7T-A5BR-9.5/1.001
Cardinal Components Inc.
OSCILLATOR 5.0V 1.001 / 9.5 MHZ
-
-
7.56000
-
300
Tape & Reel (TR)
FIPOâ„¢ CPPD
Active
XO (Standard)
1.001MHz, 9.5MHz
-
Enable/Disable
CMOS
5V
±25ppm
-20°C ~ 70°C
45mA
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.075" (1.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
CPPDC5L-BR-24.4196/35.0
Cardinal Components Inc.
OSCILLATOR 3.3V 35 / 24.4196 MHZ
-
-
7.56000
-
300
Tape & Reel (TR)
FIPOâ„¢ CPPD
Active
XO (Standard)
24.4196MHz, 35MHz
-
Enable/Disable
CMOS
3.3V
±25ppm
0°C ~ 70°C
25mA
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.051" (1.30mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
CPPDC5RZ-A7BR-3.6874/3.6864
Cardinal Components Inc.
OSC 2.7V 3.6864/ 3.6874 MHZ
-
-
7.56000
-
300
Tape & Reel (TR)
FIPOâ„¢ CPPD
Active
XO (Standard)
3.6864MHz, 3.6874MHz
-
Enable/Disable
CMOS
2.7V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
20mA
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.051" (1.30mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
CPPDC7L-BR-1.544/2.048
Cardinal Components Inc.
OSC 3.3V 2.048 / 1.544 MHZ
-
-
7.56000
-
300
Tape & Reel (TR)
FIPOâ„¢ CPPD
Active
XO (Standard)
1.544MHz, 2.048MHz
-
-
CMOS
3.3V
±25ppm
0°C ~ 70°C
25mA
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.075" (1.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
CPPDC7LT-A7BR-1.964115/1.966
Cardinal Components Inc.
OSC PRG 3.3V 1.966/ 1.964115 MHZ
-
-
7.56000
-
300
Tube
FIPOâ„¢ CPPD
Active
XO (Standard)
1.964115MHz, 1.966MHz
-
-
CMOS
3.3V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
25mA
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.075" (1.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
CPPDC7LT-A7BR-98.9011/99.0
Cardinal Components Inc.
OSCILLATOR 3.3V 99 / 98.9011 MHZ
-
-
7.56000
-
300
Tape & Reel (TR)
FIPOâ„¢ CPPD
Active
XO (Standard)
98.9011MHz, 99MHz
-
-
CMOS
3.3V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
25mA
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.075" (1.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
CPPDC7LZ-BR-1.544/2.048
Cardinal Components Inc.
OSC 3.3V 2.048 / 1.544 MHZ
-
-
7.56000
-
300
Tape & Reel (TR)
FIPOâ„¢ CPPD
Active
XO (Standard)
1.544MHz, 2.048MHz
-
-
CMOS
3.3V
±25ppm
0°C ~ 70°C
25mA
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.075" (1.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
CPPDC5L-A7BR-24.4196/35.0
Cardinal Components Inc.
OSCILLATOR 3.3V 35 / 24.4196 MHZ
-
-
7.56000
-
300
Tape & Reel (TR)
FIPOâ„¢ CPPD
Active
XO (Standard)
24.4196MHz, 35MHz
-
Enable/Disable
CMOS
3.3V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
25mA
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.051" (1.30mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
CPPDC5L-BR-100.0/54.9441
Cardinal Components Inc.
OSC 3.3V 54.9441 / 100 MHZ
-
-
7.56000
-
300
Tape & Reel (TR)
FIPOâ„¢ CPPD
Active
XO (Standard)
54.9441MHz, 100MHz
-
Enable/Disable
CMOS
3.3V
±25ppm
0°C ~ 70°C
25mA
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.051" (1.30mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
CPPDC5L-BR-20.0/21.0
Cardinal Components Inc.
OSCILLATOR 3.3V 21 / 20 MHZ
-
-
7.56000
-
300
Tape & Reel (TR)
FIPOâ„¢ CPPD
Active
XO (Standard)
20MHz, 21MHz
-
Enable/Disable
CMOS
3.3V
±25ppm
0°C ~ 70°C
25mA
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.051" (1.30mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
CPPDC7L-A7BP-14.98685/15.00732
Cardinal Components Inc.
OSCPROG 3.3V 15.00732/14.98685MH
-
-
7.56000
-
300
Tape & Reel (TR)
FIPOâ„¢ CPPD
Active
XO (Standard)
14.98685MHz, 15.00732MHz
-
-
CMOS
3.3V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
25mA
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.075" (1.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
CPPDC7L-A7BP-14.986854/15.007327
Cardinal Components Inc.
OSC PRG 15.007327/ 14.986854 MHZ
-
-
7.56000
-
300
Tape & Reel (TR)
FIPOâ„¢ CPPD
Active
XO (Standard)
14.986854MHz, 15.007327MHz
-
-
CMOS
3.3V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
25mA
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.075" (1.90mm)
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
4EA1000A0Z3AACUGI
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC OSCILLATOR QUAD MEMS 10PIN
-
-
8.25000
-
100
Tray
4EA1000A0Z3
Active
MEMS (Silicon)
100MHz, 125MHz, 156.25MHz, 200MHz
25MHz
Enable/Disable
CMOS, LVPECL
3.3V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
140mA (Typ)
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.035" (0.90mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
4EA1000A0Z3BACUGI
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC OSCILLATOR QUAD MEMS 10PIN
-
-
8.25000
-
100
Tray
4EA1000A0Z3
Active
MEMS (Silicon)
100MHz, 125MHz, 156.25MHz, 200MHz
25MHz
Enable/Disable
CMOS, LVPECL
2.5V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
130mA (Typ)
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.035" (0.90mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
4EA1000A0Z4AACUGI
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC OSCILLATOR QUAD MEMS 10PIN
-
-
8.25000
-
100
Tray
4EA1000A0Z4
Active
MEMS (Silicon)
100MHz, 125MHz, 156.25MHz, 200MHz
25MHz
Enable/Disable
CMOS, LVDS
3.3V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
140mA (Typ)
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.035" (0.90mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
4EA1000A0Z4BACUGI
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC OSCILLATOR QUAD MEMS 10PIN
-
-
8.25000
-
100
Tray
4EA1000A0Z4
Active
MEMS (Silicon)
100MHz, 125MHz, 156.25MHz, 200MHz
25MHz
Enable/Disable
CMOS, LVDS
2.5V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
130mA (Typ)
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.035" (0.90mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
image
-
4EA1000S0Z3AACUGI
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC OSCILLATOR QUAD MEMS 10PIN
-
-
8.25000
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
-
4EA1250S0Z3AACUGI
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC ENHANCED OSCILLATOR 10-PIN
-
-
8.25000
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
-
4EA1250S1Z3AACUGI
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC ENHANCED OSCILLATOR 10-PIN
-
-
8.25000
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
-
4EA1562S0Z3AACUGI
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC ENHANCED OSCILLATOR 10-PIN
-
-
8.25000
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CPPDC4-B6-7.3728/3.6864
Cardinal Components Inc.
OSC 5.0V 3.6864/ 7.3728 MHZ
-
-
9.07200
-
300
Tape & Reel (TR)
FIPOâ„¢ CPPD
Active
XO (Standard)
3.6864MHz, 7.3728MHz
-
-
CMOS
5V
±100ppm
0°C ~ 70°C
45mA
0.520" L x 0.520" W (13.20mm x 13.20mm)
0.220" (5.60mm)
8-DIP Module (4 Leads)
image
DSC400-0331Q0026KI2
Microchip Technology
OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT
-
-
9.37944
-
72
Tube
DSC400
Active
MEMS (Silicon)
-
-
Enable/Disable
LVCMOS, LVDS
2.25 V ~ 3.6 V
±25ppm
-40°C ~ 85°C
-
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.035" (0.90mm)
20-VFQFN Exposed Pad
534MC000260DG
Silicon Labs
IC CLK XO QUAD FREQUENCY 8SMD
-
-
12.65540
-
50
Tray
Si534
Active
XO (Standard)
11.2896MHz, 12.28MHz, 22.5792MHz, 24.576MHz
-
Enable/Disable
LVPECL
3.3V
±7ppm
-40°C ~ 85°C
121mA
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.071" (1.80mm)
8-QFN
534MC000611DG
Silicon Labs
OSCILATOR LVPECL 611MHZ 3.3V SMD
-
-
12.65540
-
50
Tray
Si534
Active
XO (Standard)
11.2896MHz, 12.288MHz, 45.1584MHz, 49.152MHz
-
Enable/Disable
LVPECL
3.3V
±20ppm
-40°C ~ 85°C
121mA
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.071" (1.80mm)
8-SMD, No Lead (QFN, LCC)
534AB000129DG
Silicon Labs
IC CLK XO QUAD FREQUENCY 8SMD
-
-
14.44880
-
50
Tray
Si534
Active
XO (Standard)
155.52MHz, 161.13281MHz, 167.33165MHz, 173.37075MHz
-
Enable/Disable
LVPECL
3.3V
±20ppm
-40°C ~ 85°C
121mA
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.071" (1.80mm)
8-QFN
image
552CE000118DG
Silicon Labs
OSC VCXO 74.1758MHZ CMOS SMD
-
-
16.75000
-
50
Tray
Si552
Active
VCXO
74.175824MHz, 74.25MHz
-
Enable/Disable
CMOS
3.3V
±20ppm
-40°C ~ 85°C
98mA
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.071" (1.80mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
552AD000104DG
Silicon Labs
OSC VCXO 155.52MHZ LVPECL SMD
-
-
24.77160
-
25
Tray
Si552
Active
VCXO
155.52MHz, 156.25MHz
-
Enable/Disable
LVPECL
3.3V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
130mA
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.071" (1.80mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
-
532FC000753DG
Silicon Labs
OSC XO 644.53125MHZ LVDS SMD
-
-
34.63440
-
50
Tray
Si532
Active
XO (Standard)
644.53125MHz, 698.812334MHz
-
Enable/Disable
LVDS
2.5V
±7ppm
-40°C ~ 85°C
98mA
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.071" (1.80mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
552AE000403DG
Silicon Labs
OSC VCXO SMD
-
-
55.80600
-
25
Tray
Si552
Active
VCXO
644.53125MHz, 698.81233MHz
-
Enable/Disable
LVPECL
3.3V
±20ppm
-40°C ~ 85°C
130mA
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.071" (1.80mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
554AC000141DG
Silicon Labs
OSC VCXO 141.000MHZ LVPECL SMD
-
-
70.12240
-
150
Tray
Si554
Active
VCXO
622.08MHz, 644.53125MHz, 669.32658MHz, 693.48299MHz
-
Enable/Disable
LVPECL
3.3V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
130mA
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.071" (1.80mm)
8-SMD, No Lead (QFN, LCC)
554AF000141DG
Silicon Labs
OSC VCXO 141.000MHZ LVPECL SMD
-
-
77.63560
-
25
Tray
Si554
Active
VCXO
622.08MHz, 644.53125MHz, 669.32658MHz, 693.48299MHz
-
Enable/Disable
LVPECL
3.3V
±50ppm
-40°C ~ 85°C
130mA
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.071" (1.80mm)
8-SMD, No Lead (QFN, LCC)
M665-02-AA-AEJ
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSCILLATOR VCSO CONFIGURABLE
-
-
Call
-
74
Tube
M665
Obsolete
VCSO (SAW)
622.08MHz, 666.5143MHz
-
-
LVPECL
3.3V
±100ppm
-40°C ~ 85°C
125mA
0.550" L x 0.350" W (13.97mm x 8.89mm)
0.165" (4.19mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
M665-02-AA-AEJT
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSCILLATOR VCSO CONFIGURABLE
-
-
Call
-
500
Tape & Reel (TR)
M665
Obsolete
VCSO (SAW)
622.08MHz, 666.5143MHz
-
-
LVPECL
3.3V
±100ppm
-40°C ~ 85°C
125mA
0.550" L x 0.350" W (13.97mm x 8.89mm)
0.165" (4.19mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
M665-02-AA-AHJ
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSCILLATOR VCSO CONFIGURABLE
-
-
Call
-
74
Tube
M665
Obsolete
VCSO (SAW)
622.08MHz, 669.3266MHz
-
-
LVPECL
3.3V
±100ppm
-40°C ~ 85°C
125mA
0.550" L x 0.350" W (13.97mm x 8.89mm)
0.165" (4.19mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
M665-02-AA-AHJT
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSCILLATOR VCSO CONFIGURABLE
-
-
Call
-
500
Tape & Reel (TR)
M665
Obsolete
VCSO (SAW)
622.08MHz, 669.3266MHz
-
-
LVPECL
3.3V
±100ppm
-40°C ~ 85°C
125mA
0.550" L x 0.350" W (13.97mm x 8.89mm)
0.165" (4.19mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
M665-02-AD-ALJ
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSCILLATOR VCSO CONFIGURABLE
-
-
Call
-
74
Tube
M665
Obsolete
VCSO (SAW)
644.5313MHz, 693.483MHz
-
-
LVPECL
3.3V
±100ppm
-40°C ~ 85°C
125mA
0.550" L x 0.350" W (13.97mm x 8.89mm)
0.165" (4.19mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
M665-02-AD-ALJT
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSCILLATOR VCSO CONFIGURABLE
-
-
Call
-
500
Tape & Reel (TR)
M665
Obsolete
VCSO (SAW)
644.5313MHz, 693.483MHz
-
-
LVPECL
3.3V
±100ppm
-40°C ~ 85°C
125mA
0.550" L x 0.350" W (13.97mm x 8.89mm)
0.165" (4.19mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
M685-02-AA-AB
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSCILLATOR VCSO CONFIGURABLE
-
-
Call
-
69
Tube
M685
Obsolete
VCSO (SAW)
622.08MHz, 625MHz
-
-
LVPECL
3.3V
±100ppm
-40°C ~ 85°C
125mA
0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
0.104" (2.64mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
M685-02-AA-ABT
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSCILLATOR VCSO CONFIGURABLE
-
-
Call
-
500
Tape & Reel (TR)
M685
Obsolete
VCSO (SAW)
622.08MHz, 625MHz
-
-
LVPECL
3.3V
±100ppm
-40°C ~ 85°C
125mA
0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
0.104" (2.64mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
M685-02-AA-AD
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSCILLATOR VCSO CONFIGURABLE
-
-
Call
-
69
Tube
M685
Obsolete
VCSO (SAW)
622.08MHz, 644.5313MHz
-
-
LVPECL
3.3V
±100ppm
-40°C ~ 85°C
125mA
0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
0.104" (2.64mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
M685-02-AA-ADT
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSCILLATOR VCSO CONFIGURABLE
-
-
Call
-
500
Tape & Reel (TR)
M685
Obsolete
VCSO (SAW)
622.08MHz, 644.5313MHz
-
-
LVPECL
3.3V
±100ppm
-40°C ~ 85°C
125mA
0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
0.104" (2.64mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
M685-02-AA-AE
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSCILLATOR VCSO CONFIGURABLE
-
-
Call
-
69
Tube
M685
Obsolete
VCSO (SAW)
622.08MHz, 666.5143MHz
-
-
LVPECL
3.3V
±100ppm
-40°C ~ 85°C
125mA
0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
0.104" (2.64mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
M685-02-AA-AET
IDT, Integrated Device Technology Inc
OSCILLATOR VCSO CONFIGURABLE
-
-
Call
-
500
Tape & Reel (TR)
M685
Obsolete
VCSO (SAW)
622.08MHz, 666.5143MHz
-
-
LVPECL
3.3V
±100ppm
-40°C ~ 85°C
125mA
0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm)
0.104" (2.64mm)
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)

مقایسه